QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism

        incetarea mandatului guvernuluiIncetarea mandatului Guvernului Mandatul Guvernului inceteaza, de regula, la data validarii alegerilor parlamentare generale . Potrivit art . 109 alin . (2) din Constitutie, Guvernul poate fi demis, deci mandatul sau inceteaza, inainte de termen, ...
EFECTELE CONTRACTULUI DE ASIGURARE . INCETAREA CONTRACTULUI . 1 Efecte . Debitorul obligatiei de plata este semnatarul contractului de asigurare, adica asiguratul sau solicitantul . Daca contractul este semnat de un mandatar, mandantul es ...
FUNCTIONAREA SI INCETAREA SOCIETATII CIVILE 1 Durata societatii . Potrivit art . 1501 C . civ . , societatea incepe din momentul incheierii contractului, daca partile nu au prevazut un termen suspensiv ( obligatiile trebuie sa f ...
FUNCTIONARII PUBLICI – definire, numire, avansare; modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici Functionarul public a fost definit in doctrina actuala, ca fiind persoana fizica investita in ...
Incetarea calitatii de comerciant Incetarea calitatii de comerciant este strans legata de modul in care aceasta calitate a fost dobandita . Ca atare: - in cazul persoanei fizice, intrucat calitatea de comerciant se dobandeste prin savars ...
Incetarea capacitatii de folosinta a persoanei fizice INCETAREA CAPACITATII DE FOLOSINTA A PERSOANEI FIZICE I . Regula incetarii capacitatii de folosinta – moartea persoanei Textul legal care reglementeaza inceputul capacit& ...
INCETAREA CASATORIEI Incetarea casatoriei are loc in trei situatii si anume: a) moartea unuia dintre soti; b) declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti; c) recasatorirea sotului celui care fusese decl ...
Incetarea contractului de arendare I . 1 . 1 .        Reguli de drept comun . Derogari In cazul neexecutarii obligatiilor se poate cere prin justitie rezilierea contr ...
Incetarea contractului de inchiriere I . 1 . 1 .        Cauze de incetare Legea locuintei prevede incetarea contractului de inchiriere prin: –   &nb ...
INCETAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE A LOCUINTEI . Contractul de inchiriere inceteaza in urmatoarele cazuri prevazute expres de lege: -        la expirarea termenului; -    &nb ...
INCETAREA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE § l . Incetarea contractului de locatiune prin acordul partilor Avand in vedere ca incheierea contractului de locatiune se face prin acordul partilor, firesc este ca acest contract sa poata inceta tot ...
INCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT .  1 . Cauzele speciale de incetare a contractului de mandat 1 . 1 Revocarea mandatarului Potrivit articolului 1553 C . civ . „mandantul poate, cand voieste, revoca mandatul si constrange, la caz, pe ...
Incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului Concedierea  salariatului  din  initiativa  angajatorului  se   admite  numai  in  cazul existentei temeiurilor (faptelor juridice), indicate in mod expres in legislati ...
Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor Prin acordul partilor poate inceta orice contract individual de munca, indiferent de durata de timp pentru care a fost incheiat . Sigur ca, de regula, un contract individual d ...
INCETAREA DE DREPT A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Contractul individual de munca inceteaza de drept, adica in puterea si prin efectul legii, atunci cand a intervenit o anumita cauza, stabilita expres de normele de drept, care face impo ...
Incetarea de drept a contractului individual de munca Art . 56 din Codul muncii stabileste ca incetarea de drept a contractului individual de munca are loc in urmatoarele situatii: a)     la data decesului salariatul ...
Incetarea functiei de membru al Guvernului Functia de membru al Guvernului inceteaza la expirarea mandatului acestuia, in mod exceptional, aceasta functie inceteaza, inainte de expirarea mandatului, in urmatoarele situatii: -  demisie ...
Incetarea grevei prin acordul partilor . Negocierile cu conducerea unitatii in vederea satisfacerii revendicarilor, obligatorii pe intreg parcursul grevei, se pot concretiza intr-un acord total . Ca urmare, conflictul de interese este solutionat ...
Incetarea grevei prin hotarare judecatoreasca . In conformitate cu Legea nr . 168/1999, conducatorul unitatii, cand apreciaza ca greva a fost declarata ori se continua fara respectarea legii, se poate adresa judecatoriei pe raza careia i ...
Incetarea grevei prin hotararea comisiei de arbitraj In afara de arbitrajul facultativ, reglementat de art . 32-39, care determina - daca nu se cere sau nu este posibila anularea hotararii comisiei de arbitraj - incetarea grevei, art . 62 regl ...
Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }