QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate transporturi

Incasarea si contarea veniturilor locale si a altor venituri si sume

INCASAREA SI CONTAREA VENITURILOR LOCALE SI A ALTOR VENITURI SI SUME


Dispozitii cu caracter general

Pentru incasarea veniturilor locale, a altor venituri din prestatii efectuate, precum si pentru incasarea diverselor sume, casele statiilor emit documente speciale de incasare cu preturi fixe (bilete, tichete, chitante, imprimate etc) si chitante diverse incasari.

2. VENITURI LOCALE

2.1 Incasarea veniturilor locale se face astfel:

prin emiterea documentelor speciale de incasare cu pret fix;prin vanzarea imprimatelor de vanzare;

prin colectarea sumelor din casetele automate folosite pentru depozitarea bagajelor de mana.

2.2 Veniturile locale care se incaseaza pe baza de documente cu pret fix sunt: tarifele de peron, tarifele de toaleta, tarifele pentru depozitarea bagajelor de mana si tarifele pentru transportul bagajelor de mana.

Incasarea acestor tarife se face pe baza documentelor stailite prin Tariful local de calatori si Tariful local de bagaje si mesagerii si anume: bilet de peron, bilet pentru uzul toaletelor, adeverinta pentru depozitarea bagajelor de mana si tichet pentru transportul bagajelor de mana. Adeverintele pentru depozitarea bagajelor de mana au doua parti si anume: adeverinta care se da calatorului si dovada de plata tarifelor care se lipeste la colet. La eliberarea coletului, dovada se preda calatorului si se retine de la aceasta adeverinta.

Adeverintele pentru depozitarea bagajelor de mana, retrase de la calatori la eliberarea coletelor, se pastreaza in arhiva statiei aranjate in ordinea seriilor si numerelor curente.

La statiile in care nu functioneaza magazii pentru depozitarea bagajelor de mana, in cazurile cand se depun totusi bagaje de mana spre pastrare, pentru incasarea tarifelor de depozitare se emit “chitante diverse incasari”. In acest caz, chitantele se emit cu cate un exemplar in plus, pe hartie obisnuita, exemplar care are functie de “Dovada de depunere” si care se lipeste pe colet la depunere.

De asemenea, pentru folosirea camerelor de oaspeti (rezerva) se utilizeaza chitante diverse incasari rezervate special pentru fiecare categorie de tarif si care se considera imprimate cu pret fix. Pentru evidentierea folosirii acestor chitante si contarea sumelor incasate, se procedeaza ca si celelalte imprimate cu pret fix, cu precizarea ca matca chitantei ramane la carnet, iar cuponul de control se anexeaza la contul imprimatelor cu pret fix.

In cazul cand regionalele de cai ferate stabilesc ca incasarea tarifelor pentru folosirea camerelor de oaspeti (rezerva) sa se faca cu chitanta diverse incasari obisnuite (cu preturi variabile) si nu din carnete de chitante cu pret fix, contarea acestora se va face in contul chitantelor diverse incasari dupa normele de la punctul 3 al acestui capitol.

Aprovizionarea casierilor cu documentele necesare pentru incasarea tarifelor prevazute la punctul 2.1. de mai sus se face potrivit dispozitiilor prevazute la Capitolul II din prezentele norme.

La statiile unde pentru incasarea acestor tarife se folosesc si alti agenti, inzestrarea acestora cu documentele necesare de incasare se face de catre casieri, pe baza unor condici speciale in care se trece felul si cantitatea documentelor predate, data predarii si semnatura de primire a agentului.

Incasarea tarifelor respective se face de catre agenti, pe baza documentelor eliberate, iar sumele incasate se varsa, la iesirea din tura, casierului de la care s-au aprovizionat, inscriind in aceeasi condica numarul documentelor vandute ( de la nr. . pana la nr . .), precum si suma varsata. Casierul semneaza de primire a sumei in dreptul pozitiei respective din condica si retine documentele (carnete sau bilete) nevandute.

Pentru evidentierea si stabilirea sumelor incasate zilnic, casierul deschide in “Registrul incasarilor zilnice”, cate o partida pentru fiecare categorie de document de icasare, in care inregistreaza documentele emise si sumele incasate. Aceste sume se trec apoi, grupate pe feluri de tarife, in concentratorul operatiilor zilnice.

In cazul cand intr-o statie exista mai multi vanzatori in aceeasi tura, casierul deschide cate o partida pentru fiecare fel de document si vanzator in parte.

Pentru stabilirea incasarilor facute in cursul lunii, completandu-se coloanele: denumirea imprimatelor, seria, numarul maximal, numarul cel mai mic la inceputul lunii si pretul unitar, iar restul coloanelor se completeaza la finele lunii.

Completarea se face trecandu-se pe cate un rand fiecare fel de document (bilete peron, bilete pentru uzul toaletelor, chitante camere de oaspeti, tichete pentru transportul bagajelor de mana si adeverinte pentru depozitarea bagajelor de mana). In cazul cand exista mai multe documente de acelasi fel, insa au preturi deosebite (cazul adeverintelor pentru depozitarea bagajelor de mana, care sunt pentru un colet, pentru doua colete), sau daca din acelasi document sunt incepute mai multe carnete (bilete pentru uzul toaletelor, tichete pentru transportul bagajelor de mana etc.), sau cand exista mai multi vanzatori in aceeasi tura, atunci fiecare document, respectiv fiecare carnet, se trece pe cate un rand separat, insa obligatoriu pe marginea contului se face si un total al sumelor incasate cu acelasi fel de document, respectiv un total pe feluri de tarife. Este necesara aceasta operatie de totalizare, pe de o parte pentru a se determina depozitul fiecarui document in parte, iar pe de alta parte pentru a se stabili sumele incasate lunar pe feluri de tarife in vederea completarii rubricii de venituri locale de p verso CCLStabilirea bucatilor emise se face prin scaderea numarului cel mai mic la inceputul lunii din cel de la finele lunii, iar a celor vandute – prin scaderea celor anulate din cele emise. Prin inmultirea bucatilor vandute cu pretul unitar se obtine suma incasata, care se trece in coloana respectiva din cont.

Dupa incrierea tuturor documentelor si stabilirea vanzarilor facute din fiecare, se face totalul valoric lunar al contului, care se inscrie apoi in recapitulatia generala a pozitiei ”Venituri locale” din CCL.

2.3 imprimatele de vanzare sunt imprimarte tiparite de CF cu care casele statiilor si agentiilor de voiaj se aprovizioneaza pe baza de bon FC 13 si se elibereaza clientilor contra cost fara a se emite vreo chitanta (scrisori de trasura trafic local si international, buletine de mesagerii trafic local, scrisorii de trasura pentru mesagerii trafic international CIM- TCEx, tarife, mersuri de tren etc).

Situatia vanzarilor zilnice se face in concentratorul operatiilor zilnice, in care, la finele fiecarei zile, se inscriu sumele rezultate din vanzarea tuturor imprimatelor de vanzare din ziua respectiva. Stabilirea acestor sume se face pe baza evidentelor pe care casierul le tine in registrul incasarilor zilnice, in care deschide partizi pentru fiecare imprimat in parte, notand zilnic numarul de bucati vandute si suma incasata.

Pentru stabilirea sumelor incasate in cursul lunii din vanzarea imprimatelor de vanzare, precum si pentru evidentierea depozitului acestor imprimate se foloseste “Contul imprimatelor de vanzare”, care se intocmeste in dublu exemplar. Contul se deschide la inceputul fiecarei luni cand se completeaza coloanele: numarul curent, denumirea imprimatului, numarul bonului de cerere, numarul bucatilor la inceputul lunii si pretul unitar, pentru fiecare imprimat de vanzare in parte. Completrea se face prin reportarea datelor din contul lunii anterioare.

In coloana din cont”Numar de bucati primite in cursul lunii” se inscriu cantitatile primite in cursul lunii, trecandu-se si numarul bonului de cerere.

In ultima zi a lunii, in registrul incasarilor zilnice se face totalul vanzarilor din cursul lunii, pentru fiecare imprimat in parte, care se inscrie in cont in coloana “Vandute”. Apoi se face totalizarea si incheierea contului astfel: se aduna cantitatile din coloana “La inceputul lunii” cu cele din coloana “Primite in cursul lunii”, iar totalul rezultat se inscrie in coloana ‘Total”. Scazand din acest total numarul imprimatelor vandute, rezulta numarul imprimatelor ramase la finele, care se inscrie in coloana respectiva. Prin inmultirea numarului imprimatelor vandute, cu pretul unitar, se stabileste suma incasata din vanzarea imprimatelor in cursul lunii, care se inscrie in cont, in coloana “Suma incasata”. Adunandu-se toate sumele din aceasta coloana, se stabileste totalul contului, care se inscrie in recapitulatia generala a pozitiei “ Venituri locakle”, in coloana zilei respective.

Cu aceasta ocazie casierii sunt obligati sa faca verificarea faptica a acestor imprimate, depozit care trebuie sa corespunda cu cantitatea stabilita ibn cont in coloana “Nr. bucati ramase la finele lunii”.

2.4 Statiile care folosesc casete automate pentru depozitarea bagajelor de mana, la incasarea, contarea si varsarea sumelor incasate prin aceste automate procedeaza potrivit prevederilor din Anexa VIII.

2.5 La terminarea turei de serviciu, casierul este obligart sa stabileasca totalul incasarilor zilnice din venituri locale, in care scop aduna sumele trecute in concentratorul operatiilor zilnice, asa cum s-a aratat mai sus, iar totalul rezultat il inscrie in CCL, la pozitia intitulata “Venituri locale”, in coloana zilei respective.

La finele lunii, dupa incheierea conturilor se intocmeste, in dublu exemplar, o recapitulatie generala, in capul careia se scrie numarul pozitiei din CCL si se intituleaza “Venituri locale”.

In recapitulatia generala se inscriu toate conturile privind aceasta pozitie cu totalurile lunare, si se face totalul general al recapitulatiei care trebuie sa fie egal cu totalul lunar al pozitiei “Venituri locale” din CCL. Inscrierea conturilor in recapitulatie se face cu denumirile exacte. Originalul recapitulatiei si al conturilor respective se inainteaza la finele lunii la Serviciul de colectare, contabilizare si control venituri teritorial.3. INCASARI CU CHITANTE DIVERSE INCASARI


3. INCASARI CU CHITANTE DIVERSE INCASARI

3.1 Incasarea diverselor venituri si sume care se depun la casele statiilor si agentiilor de voiaj, pentru care nu exista documente speciale de incasare se face cu chitante diverse incasari, imprimate cu regim special cu care se aprovizioneaza gestionarii de casa de la Biroul comenzi si receptii bilete. Chitanta diverse incasari este formata din trei file si anume: cuponul de control, care se inainteaza la Serviciul de colectare, contabilizare si control venituri teritorial; chitanta propriu-zisa care se elibereaza depunatorului sumei; matca, care ramane la carnet.

Emiterea chitantei se face prin calchiere cu indigo.

Sumele care se incaseaza cu chitanta diverse incasari provin din tarife orare de utilizare, stationare, magazinaj, manevra, retragere, stricaciuni, incarcari-descarcari, repredare, publicatii-afisaj-reclame, pentru depozitarea bagajelor de mana, folosirea camerelor de oaspeti, penalizari, amenzi, depozite provizorii, diferente de taxare sau contare, chirii, diverse sume depuse de debitori etc.

Pentru fiecare din aceste feluri de tarife sau sume se emit chitante diverse incasari separate.

Completarea chitantelor diverse incasari se face de casieri, scriindu-se clar si lizibil toate datele cerute de formular.

In chitanta diverse incasari se indica deponentul, obiectul incasarii, precum si numarul si felul ibnstrumentului de plata primit (cec, ordin de plata, nunmerar).

Pentru a se putea verifica justetea tarifelor incasate si a identifica sumele care se incaseaza cu chitante diverse incasari, este necesar ca in chitanta, in spatiul rezervat pentru obiectul incasarii, casierul sa indice toate elementele specifice diferitelor tarife sau sume incasate.

Astfel:

La incasarea tarifelor orare de utilizare se scrie “tarif orar de utilizare”, dupa care se mentioneaza pozitia din evidenta si calculul tarifelor orare de utilizare, stationare si magazinaj, numarul fiecarui vagon si durata (locatiei), precum si codul ministerului unitatii platitoare.

La incasarea tarifelor de stationare se scrie “Stationare”, dupa care se mentioneaza pozitia, numarul fiecarui vagon si durata stationarii, luate din evidenta si calculul tarifelor orare de utilizare, stationare si magazinaj.

La incasarea tarifelor de magazinaj se scrie “Magazinaj”, iar in continuare se trece pozitia din evidenta si calculul tarifelor orare de utilizare, stationare si magazinaj, greutatea, numarul coletelor, si durata magazinajului.

La incasarea tarifelor de manevra, care nu se incaseaza prin documentul de transport, se mentioneaza “Manevra”, trecandu-se apoi numerele de vagoane manevrate, pozitia de trafic sau de sosire si timpul cat a durat manevra.

La incasarea tarifelor pentru incarcare-descarcare se scrie, dupa caz, “Incarcare” sau “Descarcare”, precum si numarul fiecarui vagon, greutatea, felul marfii si tariful.

La incasarea tarifelor pentru folosirea camerelor de oaspeti se scriu zilele pentru care s-a facut plata.

La incasarea depozitelor provizorii se scrie “Depozit”, apoi explicatia amanuntita a scopului respectiv.

La incasarea de chirii se scrie “Chirii”, apoi denumirea bunului inchiriat, timpul pentru care se plateste chirie si numarul contractului.

La incasari de debite se precizeaza numarul dosarului de debit, unitatea din care face parte debitorul sau din care a facut parte la stabilirea debitului si felul debitului.

La incasarea diferentelor tarifare si de contare dictate de Directia de colectare, contabilizare si control venituri teritoriale, de organele de revizie cu ocazie reviziilor de casa, precum si a celor constatate de casierii care le-au produs, se specifica toate datele necesare pentru identificarea acestor diferente si anume:

diferenta tarifara sau de contare, dupa caz;felul venitului (pozitia CCL);

denumirea statiei si numarul casei;

numarul convolutului si anul;

denumirea convolutului (tarifare sau contare);

de la cine emana convolutul (DCCCV, sau agentia teritoriala)

pozitia de diferente din convolut.                  

In cazul in care cu aceeasi chitanta se incaseaza mai multe pozitii de diferenta, datele de mai sus vor fi specificate pentru fiecare pozitie in parte, indicandu-se in dreptul fiecareia si suma.

Daca spatiul de pe fata chitantei nu este suficient pentru specificarea tuturor pozitiilor, se continua si pe verso chitantei.

In cazul diferentelor constatate de catre organele de revizie sau de catre casieri, in rubrica “Obiect” din chitanta se arata amanuntit provenienta diferentei respective, iar in partea superioara, deasupra textului “Chitanta”, se face mentiunea “Diferenta in asteptare”.

Se emit chitante separate pentru diferentele tarifare si separate pentru cele de contare.

La eliberarea catre depunatori a chitantelor diverse incasari, casierul este obligat sa ceara platitorului sa confirme primirea chitantei si a sumei depuse, semnand, pe matca chitantei, in spatiul rezervat pentru aceasta.

Chitantele emise se inregistreaza in contul “Contul chitantelor diverse incasari”, intocmit in dublu exemplar, pe formular “Contul imprimatelor cu pret variabil” intitulat asa cum s-a aratat mai sus.

In partea superioara a contului destinat pentru evidentierea depozitului de carnete, se inregistreaza carnetele aprovizionate.

In partea inferioara a contului se inregistreaza fiecare chitanta pe masura emiterii, in ordine numerica. In dreptul chitantelor anulate se scrie cuvantul “anulat” in coloana sume.

La sfarsitul fiecarei ture de serviciu, se totalizeaza sumele incasate, iar totalul stabilit se inscrie in cont in coloana ”Total zilnic” si in concentratorul operatiilor zilnice.

La finele lunii se stabileste totalul lunar care se trece in recapitulatia generala a pozitiei respective din CCL.

3.2 Aprovizionarea agentilor din tren cu chitante diverse incasari, varsarea sumelor incasate de acestia, inscrierea incasarilor in conturile de gestiune, concentrarea lunara a incasarilor zilnice in vederea inregistrarii lor in CCL, se fac dupa regulile prevazute la Capitolul IV, punctul 5. din prezentele norme.

3.3. Inaintarea conturilor si cupoanelor de control se face asa cum se arata la Capitolul XII din prezentele norme, fie decadal odata cu CCL la datele de 11, 21si 2 ale lunii urmatoare, fie lunar la data de 2 a lunii urmatoare, dupa cum fixeaza de regionala pentru fiecare statie in parte. Inaintarea se face prin casete de varsari. recapitulatiile generale se inainteaza numai la finele lunii, pe data de 2 a lunii urmatoare.
Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }