QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate transporturi

Incasarea si contarea veniturilor din traficul international de calatori, bagaje si mesagerii
Legitimatiile de calatorieS.M.P.S. si C.I.V.


Evidenta intrebuintarii zilni -ce a legitimatiilor cu pret fix si a sumelor incasate

Contarea legitimatiilor cu pret fix si cu pret variabil


Stabilirea si inregistrarea in C.C.L. a incasarilor zilnice si lunare din traficul interna

tional de calatori


Contarea suplimentelor de

pat

Depunerea sumelor incasate pe parcurs romanesc de conductorii vagoanelor de dormit ai cailor ferate straine in trafic C.I.V.


Contarea sumelor in lei pri -mite de la conductorii va -

goanelor de dormit
Aprovizionarea conductori -

lor cu suplimente de patDepunerea sumelor incasate in parcurs de conductorii vagoanelor de dormit C.F.R
Contul suplimentelor de pat vandute in parcurs de con -

ductorii vagoanelor de dor -

mit C.F.R. si al chitantelor pentru depunerea sumelorContul de evidenta al supli -

mentelor de pat vandute in parcurs de conductorii V.D. CFR si al chitantelor pentru depunerea sumelor

Stabilirea si inregistrarea in C.C.L. a incasarilor zilnice si lunare realizate din vanzarea suplimentelor de pat in trafic international
Aprovizionarea conductorilor VD cu bilete de calatorie eliberate in tren si chitante diverse incasari si varsarea sumelor incasate

Restituirea tarifelor de trans - port in traficul international de calatori

Expedieri din Romania

Dispozitii cu caracter gene -

ralContarea transporturilor de bagaje si mesageriiSosiri in Romania

Consemnatia recipiselor de

bagaje si mesagerii S.M.P.S,

C.I.V. si C.I.M.-T.C.Ex.Tratarea spezelor ulterioare

Stabilirea si inregistrarea in C.C.L. a incasarilor zilnice si lunare din traficul internatio-

nal de bagaje si mesagerii
INCASAREA SI CONTAREA VENITURILOR DIN TRAFICUL INTERNATIONAL DE CALATORI, BAGAJE SI MESAGERII


1. TRAFICUL INTERNATIONAL DE CALATORI


1.1. Legitimatiile de calatorie care se folosesc in traficul S.M.P.S. si C.I.V. sunt cele prevazute i Anexa IX, punctul 1. Precizari in legatura cu completarea biletelor cupoane S.M.P.S. si C.I.V. sunt redate in Anexa X.

1.2. Evidenta intrebuintarii zilnice a legitimatiilor cu pret fix din traficul international si a incasarilor respective se tine in registrul incasarilor zilnice. Trecerea in acest registru se face cu respectarea preveserilor din Capitolul IV, punctul 2.2. din prezentele norme, cu precizarea ca in rubrica "Pret in lei", din partea de sus a registrului incasarilor zilnice, pretul biletelor S.M.P.S. se trece atat in lei, cat si in ruble.Exemplu: lei 117.85/14.03 ruble.

In coloana "Suma incasata" se trece valoarea biletelor emise, numai in lei.

1.3. Contarea legitimatiile cu pret fix se face, separat pe traficuri, folosindu-se formularul "Contul legitimatiilor cu pret fix", care se intituleaza cu denumuirea traficului respectiv, astfel: cont legitimatii cu pret fix M.A.V., idem C.S.D., idem D.R., idem B.D.Z., idem P.K.P. etc.

Completarea legitimatiilor cu pret fix se face asa cum s-a aratat la Capitolul IV, punctul 2.4. din prezentele norme, cu urmatoarele precizari:

- In coloana "via-ruta", la fiecare relatie se trece codul corespunzator comunicat de D.C.V. statiilor interesate.

In coloana "pret unitar" se trece pretul, atat in valuta cat si in lei.

Contarea legitimatiilor cu pret variabil se face pe conturi separate, deschise pentru fiecare legitimatie in parte, folosindu-se contul legitimatiilor cu pret variabil. Aceste conturi se intituleaza cu denumirea legitimatiilor respective care se scrie, de mana, in capul formularului, pe randul insemnat cu asterix (*), astfel:

- Bilet cupon bianco pentru calatorii simple, S.M.P.S.

- Bilet cupon bianco pentru calatorii dus-intors, S.M.P.S.

- Chitante de diferenta S.M.P.S.

- Bilet bianco calatorie simpla parcurs de sectiune, C.I.V.

- Bilet bianco calatorie dus-intors parcursuri directe, C.I.V.

- Bilet bianco calatorie simpla, cu cupon de control pentru parcursul maritim, parcus direct, C.I.V.

- Bilet colectiv, C.I.V.

- Bilet de diferenta, C.I.V.

In conturile legitimatiilor cu pret variabil se inregistreaza, in partea de jos, documentele in ordine numerica, trecandu-se in coloana "Suma incasata" valoarea in lei, completandu-se si celelalte coloane. In coloanele 9 si 10 se inscrie relatia. In partea superioara a contului se tine evidenta depozitului legitimatiilor si al biletelor de control, completandu-se fiecare coloana conform titulaturii ei si respectandu-se prevederile de la Capitolul IV, punctele 4.1. si 4.3. din prezenele norme.

Intocmirea conturilor in traficul international de calatori se face in trei exemplare, prin calchiere cu indigo. Originalele conturilor la care se anexeaza biletele cu pret fix anulate, matcile legitimatiilor cu pret variabil emise si toate partile componente ale legitimatiilor anulate impreuna cu recapitulatia generala, se inainteaza lunar la Serviciul Cb/VV regional.

Al doilea exemplar se inaiteaza lunar la Serviciulde planificare si dezvoltare regional, iar celalalt exemplar ramane in gestiunea casei. Adeverintele de schimb valutar, aprobarile Ministerului Finantelor, comenzile ministerelor, institutiilor, intreprinderilor sau organizatiilor de masa, pe care gestionarul mentioneaza numarul si felul legitimatiilor eliberate, suma incasata si numarul cecului sau al dispozitiei de plata primite, se anexeaza la exemplarul de cont ramas in gestiune.

1.4. Pentru stabilirea incasarilor zilnice din traficul international de calatori, casierul foloseste concentratorul operatiilor zilnice, completandu-l potrivit prevederilor de la Capitolul III, punctul 4.3. din prezentele norme.

Sumele din coloanele verticale ale concentratorului se totalizeaza obtinandu-se astfel totalul general al incasarilor pentru ziua respectiva, care se inscrie la pozitia din C.C.L. intitulata "Trafic internatioanl de calatori", in coloana zilei respective.

La finele lunii, dupa incheierea conturilor, se intocmeste - in dublu exemplar - recapitulatia generala, in capul careia se trece numarul pozitiei din C.C.L. intitulata "Trafic international de calatori" si se inscriu toate conturile pentru traficul international de calatori.

In dreptul conturilor respective, in coloana "Totalul contului", se trec totalurile lunare ale acestor conturi, dupa care se face totalul general al recapitulatiei. Acest total trebuie sa fie egal cu totalul lunar al pozitiei respective din C.C.L.

1.5. In traficul international suplimentele de pat folosite sunt cele prevazute in Anexa IX, punctul 1.

Contarea suplimentelor de pat in traficul international se face in conturi separate deschise pentru fiecare trafic in parte, folosindu-se "Contul imprimatelor cu pret variabil". Aceste conturi se intituleaza cu denumirea suplimentului respectiv, care se scrie de mana, in capul formularului, pe randul insemnat cu asterix (*), astfel:

- Suplimente de pat S.M.P.S.

- Suplimente de pat C.I.V.

Completarea contului se face cu toate datele cerute de rubricile si coloanele formularului, evidentiindu-se in parte superioara a contului situatia depozitului, iar inpartea de jos inregistrandu-se toate suplimentele de pat emise, inordinea lor numerica. In coloana "Suma incasata" se trece valoarea in lei a tarifelor incasate de la calator.

Aprovizionarea casei cu suplimente de pat in traficul international se face cu bon de comanda F.C. 13, pe care se face mentiunea "Trafic international'. Se intocmesc bonuri separate pentru fiecare fel de supliment in parte, astfel: un bon de comanda F.C. 13 pentru "Suplimente de pat S.M.P.S.", alt bon de comanda pentru "Suplimente de pat C.I.V.".

Conturile se intocmesc in dublu exemplar, din care originalul impreuna cu matcile suplimentelor de pat S.M.P.S. sau C.I.V., precum si cu partile componente ale documentelor anulate se inainteaza lunar la Serviciul Cb/VV regional.

1.6. Conductorii vagoanelor de dormit ai cailor ferate straine in trafic C.I.V. depun la statiile C.F.R. de frontiera de iesire din tara sumele incasate pe parcursul romanesc, in lei, din vanzarea suplimentelor de pat.

Depunerea sumelor incasate se face cu "Chitante pentru primirea banilor in numerar de la conductorul vagonului de dormit". Aceste chitante se intocmesc de conductorii vagoanelor de dormit in dublu exemplar, prin calchire cu indigo.

In acest scop, conductorii inscriu pe verso chitantei, numerel si valoarea fiecarui supliment de pat emis, facand si totalul sumelor.

Casierii statiilor de frontiera confirma primirea sumei, aplica stampila casei, retin copia chitantei, iar originalul il restituie conductorului.

1.7. Chitantele retinute de casierii statiilor de frontiera de iesire din tara se conteaza i "Contul sumelor primite de la conductorul vagoanelor de dormit", care se intocmeste in dublu exemplar. Se intocmeste cate un cont separat pentru fiecare cale ferata proprietara a vagoanelor.

In aceste conturi se inscriu zilnic numarul chitantelor respective, sumele primite si numele conductorului.

Originalul contului, impreuna cu copia chitantei, se inainteaza lunar la Serviciul Cb/VV regional ca anexa la recapitulatia generala care se intocmeste pentru pozitia din C.C.L. "Suplimente de pat in trafic international si sume depuse de conductorii V.D.".

1.8. Aprovizionarea conductorilor de la vagoanele de dormit C.F.R. cu suplimente de pat in traficul international si cu chitante pentru depunerea sumelor la frontiera se face de casa V.D. din statia Bucuresti Nord, respectandu-se dispozitiile de la Capitolul IV, punctul 5.1. din aceste norme.

1.9. Sumele incasate in parcurs, atat la inapoiere, de catre conductorul vagoanelor de dormit C.F.R. din vanzarea suplimentelor de pat ce depun astfel:

a) Sumele incasate pe parcursul tarilor socialiste in valutele acestor tari sau in valute liber convertibile se depun la inapoierea din cursa la casieria Intreprinderii ROMVARED. Depunerea se face cu chitante intocmite de conductor in dublu exemplar, folosind "Chitanta pentru primirea banilor in numerar de la conductorul vagonului de dormit". Se intocmeste cate o chitanta pentru fiecare valuta in parte. Pe verso fiecarei chitante se inscriu suplimentele de pat vandute in valuta trecuta in chitanta, specificandu-se: numarul suplimentului de pat, distanta pentru care a fost emis si suma incasata in valuta.

Pentru primirea sumelor in valuta, casierul ROMVARED, semneaza si aplica stampila unitatii, mentionand si data cand s-a depus suma.

Un exemplar din chitanta se retine de casierul ROMVARED, iar al doilea exemplar se preda conductorului.

b) Sumele incasate in lei se varsa la inapoierea din cursa la casa VD

din statia Bucuresti Nord, cu chitanta intocmita in dublu exemplar, inscriindu-se pe verso chitantei toate suplimentele de pat emise si trecandu-se in dreptul fiecaruia: numarul suplimentului de pat, distanta pentru care a fost emis si suma incasata in lei.

Un exemplar din chitanta se retine de casierul statiei, iar al doilea exemplar se preda conductorului.

Suplimentele de pat vandute sunt completate pe verso matcii cu numele si prenumele calatorului, numarul pasaportului si organul emitent.

1.10. Conductorii vagoanelor de dormit C.F.R. la intoarcerea din cursa, odata cu varsarea sumelor care au fost incasate pe parcursul C.F.R. predau casei V.D. din statia Bucuresti Nord matcile suplimentelor de pat emise.

Predarea se face cu o consemnatie intocmita de mana de catre conductori, in care gestionarul casei V.D. din statia Bucuresti Nord semneaza pentru primirea chitantelor si matcilor suplimentelor de pat. Consemnatia se intocmeste in dublu exemplar, prin calchiere cu indigo, din care un exemplar se retine de casier.

Suplimentele de pat retrase de conductori de la calatori, precum si diagramele vagoanelor de dormit se predau de acestia, cu o consemnatie separata, la ROMVARED.

Pentru evidentierea suplimentelor de pat si a chitantelor de depunere a sumelor, emise de fiecare conductor, gestionarul casei V.D. intocmeste conturi separate pe conductori si pe felul de suplimente (S.M.P.S. si C.I.V.), in dublu exemplar, prin calchiere cu indigo, pe formular "Contul imprimatelor cu pret variabil".

In aceste conturi, in parte superioara, se evidentiaza intr-o rubrica depozitul suplimentelor de pat si in alta depozitul chitantelor pentru depunerea sumelor, completandu-se tinand seama de miscarile survenite in cursul lunii.

In partea de jos a contului se inregistreaza pe zile, fiecare supliment de pat emis de conductor, trecandu-se: numarul suplimentului de pat, suma in lei asa cum este scrisa pe supliment, precum si numarul si valoarea chitantei cu care conductorul a depus suma. In dreptul suplimentelor la care tarifele au fost incasate in valuta, la sume nu se trece nimic, tragandu-se linioara.

1.11. Pentru urmarirea centralizata a intregului depozit al suplimentelor de pat si al chitantelor de depunere a sumelor, aprovizionate, casa V.D. din statia Bucuresti Nord intocmeste la finele lunii "Contul sumelor", folosinid "Contul legitimatiilor cu pret fix".

Se intocmeste cate un cont pentru fiecare fel de supliment de pat (S.M.P.S., C.I.V.) si separat pentru chitantele de depunere a sumelor, de asemenea separat S.M.P.S. si C.I.V.

Completarea conturilor de evidenta se face asa cum s-a aratat la Capitolul IV, punctul 7.8. din prezentele norme.

La finele lunii, originalul conturilor de evidenta avand anexate conturile suplimentelor de pat ale fiecarui conductor, matcile suplimentelor de pat emise si chitantele de depunere a sumelor la statiile de frontiera, la casa ROMVARED sau la casa V.D. din statia Bucuresti Nord, se inainteaza la ROMVARED.

1.12. Cu sumele rezultate din vanzarea suplimentelor de pat in traficul international, gestionarul casei V.D. din statia Bucuresti Nord se incarca zilnic in C.C.L., la pozitia intitulata "Suplimente pat trafic international si sume depuse se conductorii V.D.".

Pentru stabilirea totalului zilnic al incasarilor din depunerile conductorilor pentru suplimentele de pat vandute in parcurs, casele statiilor de frontiera de iesire din tara inregistreaza totalurile zilnice ale fiecarui cont in "Concentratorul operatiilor zilnice".

La finele lunii, se intocmeste, in dublu exemplar, de casele agentiilor de voiaj, de casele statiilor de frontiera de iesire din tara si de casa V.D. din statia Bucuresti Nord "recapitulatia generala", care se intituleaza "Suplimente pat trafic international si sume depuse de conductorii V.D.".

In recapitulatia generala se inscrie fiecare cont in parte cu totalul lunar, completandu-se toate coloanele conform titulaturii lor.

La recapitulatia generala se anexeaza:

- de casele agentiilor de voiaj, conturile suplimentelor de pat impreuna cu matcile suplimentelor de pat emise;

- de casele statiilor de frontiera de iesire din tara, conturile sumelor primite de la conductorii vagoanelor de dormit ai cailor ferate straine, impreune cu copia chitantelor;

- de casa speciala V.D. din statia bucuresti Nord, conturile de evidenta ale suplimentelor de pat emise de conductori, impreuna cu conturile conductorilor, matcile suplimentelor de pat respective si chitantele de depunere a sumelor la casa ROMVARED sau la casa V.D.

1.13. Aprovizionarea conductorilor V.D. care circula in traficul international cu bilete de calatorie eliberate in tren si cu chitante diverse incasari, precum si varsarea sumelor incasate se face asa cum s-a aratat la Capitolul IV, punctul 7.5. din prezentele norme.

1.14. Restituirea costului biletului si al suplimentului de pat, in cazul transportului neefectuat sau efectuat partial, se face dupa cum urmeaza:

a. De agentia de voiaj emitenta a biletului si a suplimentului de pat in cazul cand acestea au fost achitate in numerar, iar cererea de restituire se face in luna in care a fost emis.

Aprobarea restituirii se da de seful agentiei de voiaj pe baza cererii scrise a calatorului si a dovezilor cerute de conventiile internationale.

Biletul si suplimentul de pat pe baza carora se face restituirea se anuleaza si se anexeaza la contul de gestiune impreuna cu intregul dosar de restituire.

Pe bilet se aplica stampila "Anulat" si se scrie vizibil cu cerneala "restituit la data de . . . . . .. dosar nr. . . ". Valoarea integrala a biletului si a suplimentului de pat restituita se scade, in ziua restituirii, din totalul zilnic al contului de gestiune, iar pentru sumele retinute se emite chitanta diverse incasari. Numarul chitantei se noteaza pe dosarul de restituiri.

Restituirea se face de casa care a emis biletul. In cazul in care casa respectiva nu este de serviciu in ziua cand se cere restituirea, seful agentiei va fixa una din casele de serviciu sa faca restituirea. Aceasta casa, dupa achitarea sumei si intocmirea chitantei diverse incasari pentru retinerile facute, preda dosarul de restituiri casei care a emis biletul, primind de la aceasta recipisa de dotatie de egala valoare cu valoarea biletului anulat, adica suma restituita plus valoarea chitantei emise si se descarca in C.C.L. la pozitia "Dotatii catre alte case ale statiei proprii pentru varsari".

b. De catre Directia de control a veniturilor in cazul cand se cere restituirea dupa inchiderea contului de gestiune pentru luna in care a fost emis biletul sau in cazul in care cererea, desi se prezinta in cursul lunii de emitere a biletului, incasarea contravalorii acestuia s-a facut cu cec sau dispozitie de plata confirmata de banca.

In acest scop cererea de rstituire impreuna cu legitimatiile de calatorie se depun la agentia de voiaj emitenta.

Agentia de voiaj verifica daca legitimatiile de calatorie indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile internationale privind acordarea restituirii, dupa care le inregistreaza intr-o condica de lucru special infiintata pentru acest scop.

Cererile de restituire vor fi repartizate pentru rezolvare casierului emitent al legitimatiilor de calatorie care va semna pentru primirea reclamatiei in condica mentionata.

Pe masura rezolvarii dosarelor de restituiri se desfigureaza din condica de inregistrare si se inainteaza la D.C.V. cu adresa din care sa rezulte beneficiarul, suma de plata si modalitatea de remitere a sumei.

Sumele care se suporta de caile ferate si suma care se restituie calatorului, precum si termenul de inaintare a reclamatiei se fixeaza de catre Directia de control a veniturilor prin instructiuni ce se transmit separat agentiilor de voiaj.


2. TRAFICUL INTERNATIONAL DE BAGAJE SI MESAGERII


2.1. Transporturile de bagaje si mesagerii expediate din Romania

2.1.1. Documentele de transport si pentru incasarea tarifelor folosite in traficul international de bagaje si mesagerii S.M.P.S., C.I.V. si C.I.M.-T.C.Ex. sunt prevazute in Anexa IX, punctele 2 si 3, a prezentelor norme.

La transporturile de bagaje si mesagerii expediate din Romania, tarifele de transport si tarifele accesorii, pentru intregul parcurs de la statia de predare din Romania pana la statia de destinatie din strainatate, se incaseaza in lei, de la predatorul transportului. In documentele de transport, tarifele se inscriu in ruble si prin convertire, in lei, pentru traficul S.M.P.S. si numai in lei pentru traficurile C.I.V. si C.I.M.-T.C.Ex.

La transporturile expediate din Romania pentru care se cere schimabarea statiei de destinatie sau inapoierea lor de la frontiera, statia de expeditie trebuie sa comunice aceste schimbari si la Directia de control a veniturilor.

2.1.2. Recipisele de bagaje S.M.P.S. si C.I.V. si recipisa de mesagerie S.M.P.S. sunt imprimate in regim special, contarea acestor transporturi expediate, a depozitelor de imprimate si a sumelor incasate inscriindu-se in conturi intocmite pe formularul "Contul imprimatelor cu pret variabil".

Aceste conturi se intocmesc separat pentru fiecare fel de expeditie, intitulandu-se, dupa caz, "cont bagaje S.M.P.S.", "cont bagaje C.I.V." sau "cont mesagerii S.M.P.S.".

Inregistrarea expeditiilor in conturile in conturile de gestiune de mai sus se face in ordine numerica, asa cum se arata la Capitolul IV, punctul 4.1. din aceste norme.

Buletinul de mesagerii C.I.M.-T.C.Ex. este imprimat cu valoare nominala, contarea transporturilor expediate si a sumelor incasate inscriindu-se in contul intocmit pe formularul "contul de expeditie pentru coletarie-mesagerii" din titulatura caruia se taie cuvantul "local', inscriindu-se "mesagerii C.I.M.-T.C.Ex.".

Inregistrarea in cont a expeditiilor de mesagerii C.I.M.-T.C.Ex. se face in ordinea incheierii contractelor de transport, urmarindu-se de la o luna la alta continuitatea numerelor tiparite pe etichete.

Pentru expeditiile de mesagerii C.I.M.-T.C.Ex. numerele tiparite pe eticheta numerotata, care se aplica de C.F.R. pe fiecare colet, se reproduc de casier prin calchiere cu indigo pe toate exemplarele buletinului de mesagerii in rubrica "Etichete", constituind pozitia de trafic a expeditiei.

Pentru inscrierea in cont a expeditiilor C.I.M.-T.C.Ex. se folosesc cifrele tiparite pe cont asemanator dispozitiilor Capitolului VI, punctul 2.3. din aceste norme.

In cazul in care la o expeditie se folosesc mai multe etichete numerotate, in cont se inscrie ca pozitie de trafic numarul primei etichete, celelalte cifre tiparite pe cont incerciuindu-se.

Conturile de expeditie bagaje S.M.P.S. si C.I.V. si mesagerii S.M.P.S. si C.I.M.-T.C.Ex. se intocmesc in dublu exemplar, prin calchiere cu indigo, din care originalul dupa procedeul aratat la Capitolul XII din aceste norme, se inainteaza lunar la Serviciul Cb/VV regional impreuna cu matcile recipiselor de bagaje si mesagerii S.M.P.S., matcile recipiselor de bagaje C.I.V. si ale celor de buletine de mesagerii C.I.M.-T.C.Ex., inscrie in conturi, inclusiv toate partile componente ale recipiselor de bagaje si mesagerii S.M.P.S. si ale celor de bagaje C.I.V. anulate.

Copiile acestor conturi la care se anexeaza adeverintele de schimb valutar, aprobarile Ministerului Finantelor pentru plata fara schimb valutar si comenzile unitatilor socialiste de stat, raman in arhiva statiei.

Pe aceste documente se mentioneaza, dupa caz, numarul, seria si pozitia de trafic a contractului de transport incheiat, suma totala si numarul cecului sau al dispozitiei de plata conformata.

2.2. transporturi de bagaje si mesagerii sosite in Romania

2.2.1. Pentru transporturile de bagaje si mesagerii S.M.P.S., C.I.V. si C.I.M.-T.C.Ex., foile de manipulatie ale bagajelor si mesageriilor eliberate in cursul lunii se inregistreaza intr-o singura consemnatie, intocmita in dublu exemplar pe formularul "Contul imprimatelor cu pret variabil" care se intituleaza "Consemnatia foilor de manipulatie bagaje si mesagerii S.M.P.S., C.I.V. si C.I.M.-T.C.Ex. Originalul consemnatiei se inainteaza la finele lunii impreuna cu foile de manipulatie la Serviciul Cb/VV regional.

Consemnatia se inscrie in recapitulatia generala a transporturilor de bagaje si mesagerii internationale fara suma.

2.2.2. Eventualele speze survenite in statiile de frontiera sau in statiile din parcurs in Romania, la transporturile expediate din Romania, in tranzit prin Romania sau sosite in Romania, se trec pe verso foilor de manipulatie, in rubrica "Taxe ivite in parcurs", pentru a fi incasate de la destinatar, atasandu-se actele justificate ale apezelor. In traficul S.M.P.S. aceste speze se trec atat in lei, cat si in ruble, iar in traficul C.I.V. si C.I.M.-T.C.Ex. numai in lei.

In dreptul sumei se aplica stampila statiei respective.

In cazul transporturilor sosite in Romania care au trecut pe foile de manipulatie speze ce trebuie incasate de la destinatar, statiile de destinatie procedeaza astfel: convertesc in lei tarifele exprimate in valuta pentru parcursul strain, le aduna cu cele survenite pe parcursul C.F.R. si le incaseaza de la destinatar cu recipisa de bagaje in trafic local care se conteaza in contul de bagaje al traficului local.

Recipisa de bagaje locala se inmaneaza destinatarului, foaia de manipulatie se anexeaza durabil la foaia de manipulatie de bagaje sau mesagerii S.M.P.S., C.I.V. si C.I.M.-T.C.Ex., cuponul de control - la contul original al recipiselor de bagaje in traficul local, iar matca ramane la carnet.

2.3. Pentru stabilirea incasarilor zilnice provenite din traficurile internationale de bagaje si mesagerii S.M.P.S., C.I.V. si mesagerii C.I.M.-T.C.Ex., casierul foloseste "Concentratorul operatiilor zilnice" pe care inscrie, pe randuri separate, denumirea fiecarui cont de gestiune si sumele zilnice corespunzatoare, totalul acestora inscriindu-l in C.C.L. la pozitia "Trafic international bagaje si mesagerii".

La finele lunii, dupa incheierea C.C.L., se intocmeste in dublu exemplar recapitulatia generala, in capul careia se trece numarul pozitiei din C.C.L. intitulate "Trafic international bagaje si mesagerii".

In recapitulatie, in partea stanga, se trec toate conturile intocmite pentru traficul international de bagaje si mesagerii S.M.P.S. si C.I.V.

In dreptul fiecarui cont se trece totalul lunar al acestuia in coloana "Totalul contului", dupa care se face totalul lunar al recapitulatiei.

Acest total trebuie sa fie egal cu totalul lunar al pozitiei respective din C.C.L.

In recapitulatia generala se mai inscrie, fara suma, consemnatia foilor de manipulatie pentru toate bagajele si mesageriile in traficul international S.M.P.S. si C.I.V. eliberate in cursul lunii.

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }