QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente transporturi

Incasarea si contarea veniturilor din traficul local de bagaje si mesagerii
INCASAREA SI CONTAREA VENITURILOR DIN TRAFICUL LOCAL DE BAGAJE SI MESAGERII

1. INCASAREA SI CONTAREA VENITURILOR DIN TRAFICUL LOCAL DE BAGAJE


1.1. Transporturile bagajelor inregistrate si ale mesageriilor insotite in traficul local se efectueaza cu recipisa de bagaje din traficul local, imprimat cu regim special.

Recipisa de bagaje este document de transport si pentru incasarea tarifelor.

La transporturile de mesagerii insotite pe recipisa trebuie sa se inscrie - obligatoriu - "Mesagerii" trecandu-se si elementele de tarifare (felul marfii, distanta kilometrica).

Transporturile pachetelor cu ziare noi in vagoane de serviciu C.F.R., deservite de personal C.F.R., se efectueaza pe baza "Listei de predare a pachetelor cu ziare", formular P.T.T.R. care se intocmeste de organul postal predator, iar incasarea tarifelor se face cu recipisa de bagaje.

1.2. Casierul, pe baza notei de cantar si a legitimatiei de calatorie valabile la trenul respectiv, intocmeste recipisa de bagaje, calculeaza tarifele si le incaseaza, dupa care preda recipisa calatorului, iar foaia de manipulatie o preda magazinerului pentru insotirea transportului. Nota de cantar se ataseaza de casier la matca recipisei de bagaje.

La transporturile de ziare noi, pentru pachetele predate in curs de 24 ore si anume pana cel mai tarziu la orele 14 oficiul postalpredator achita tarifele de transport la casa statiei de expeditie predand casei cate un exemplar din listele de predare a pachetelor cu ziare. Pe recipisa de bagaje cu care s-au incasat tarifele de transport, casierul inscrie urmatoarea mentiune: "Costul transportului pentru pachetele cu ziare expediate de oficiul postal . . . in ziua de . . .".

Recipisa de bagaje se inmaneaza delegatului oficiului postal, iar foaia de manipulatie si cuponul de control se anexeaza la originalul contului.

Cu sumele incasate prin recipisele de bagaje, casierul se incarca in "Contul recipiselor de bagaje", care se intocmeste pe formular "Contul imprimatelor cu pret variabil" in dublu exemplar, prin calchiere cu indigo, competandu-se denumirea contului cu mentiunea "Bagaje".

Completarea contului se face astfel:

In prima parte a contului unde se tine "Evidenta depozitului de carnete" se trece la inceputul lunii: numarul bonului de cerere, seria, numarul maximal si numarul minimal la inceputul lunii, iar coloanele"Emis pana la nr. . ." si "Emis bucati . . ." se completeaza la sfarsitul lunii.

In partea a doua a contului, casierul inscrie zilnic, in ordine numerica recipisele emise si sumele incasate.

Recipisele anulate se inscriu in cont, cu respectarea ordinii numerelor lor curenta, iar in coloana "Sume incasate" se inscrie "Anulat".

La finele fiecarei zile se stabileste totalul zilnic, pe care il scrie coloana "Total zilnic".

In ultima zi a lunii, dupa ultima tura, casierul procedeaza la inchiderea contului, adunand coloanele "Suma incasata" si "Totalul zilnic" si stabileste totalulincasarilor din luna respectiva.

La contul original al recipiselor de bagaje, care se trimite Serviciului de contabilitate si verificarea veniturilor regional, se anexeaza cupoanele de control, precum si toate partile detasabile ale recipiselor anulate, avand mentionate pe verso cauza anularii, stampila si semnatura sefului statiei.

La cupoanele de control ale recipiselor de bagaje intocmite pentru incasarea tarifelor de transport al ziarelor se anexeaza listele de predare a pachetelor cu ziare privind ziua respectiva, precum si foaia de manipulatie.

1.3. In statia de destinatie, casierul primeste del amagaziner listele de primire a coletelor de bagaje de la tren, impreuna cu foile de manipulatie ale recipiselor de bagaje, stampilate cu data sosirii si avand trecut pe ele pozitia de sosire si le pastreaza pana la prezentarea calatorilor pentru eliberare.

La prezentarea recipisei de bagaje de catre calator, casierul - dupa ce verifica daca transportul nu are magazinaj - inregistreaza recipisa de bagaje in "Consemnatia recipiselor de bagaje" a regionalei de care depinde statia de expeditie, trecand pe recipisa si foaia de manipulatie, pozitia din consemnatie. In cazul cand are magazinj il incaseaza cu chitanta diverse incasari trecand numarul chitantei pe recipisa de bagaje.

Dupa efectuarea acestor operatii, casierul preda foaia de manipulatie, impreuna cu recipisa de bagaje, magazinerului, care elibereaza bagajul contra semnatura de primire pe verso recipisei de bagaje, inmaneaza calatorului foaia de manipulatie, iar recipisa de bagaje astfel completata o preda casierului.

Pentru inregistrarea recipiselor de bagaje eliberate, casierul intocmeste la inceputul lunii cate o consemnatie pentru fiecare regionala de expeditie, in dublu exemplar, pe formularul "Contul imprimatelor cu pret variabil" care se intituleaza "Consemnatia recipiselor de bagaje emise de statiile de pe regionala . . .".

In aceste consemnatii se inscriu recipisele retrase de la calatori, trecandu-se: numarul curent (in col. ziua), seria, numarul recipisei, iar statia de predare in coloanele "Suma de incasat" si "Total zilnic". Originalul consemnatiei, la care se anexeaza recipisele retrase de la calatori, se inainteaza la Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional de care apartine statia de eliberare, odata cu celelalte conturi, iar copia ramane in arhiva statiei.

Listele de predare a pachetelor cu ziare, primite de agentii C.F.R. din tren de la oficiile postale predatoare, se depun de acestia la casa de bagaje a statiei unde s-a facut plata. Casa statiei verifica daca pentru toate listele s-au incasat tarifele cuvenite, inscrie pe fiecare lista numarul recipisei de bagaje cu care s-au incasat aceste tarife dupa care le inainteaza lunar la Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional, inscriindu-le in "Consemnatia listelor de predare a pachetelor cu ziare", care se intocmeste pe formular "Contul imprimatelor cu pret variabil".


2. INCASAREA SI CONTAREA VENITURILOR DIN TRAFICUL LOCAL DE MESAGERII


2.1. Transporturile de mesagerii se efectueaza pe baza buletinului de mesagerii, care este imprimat de vanzare.

2.2. Magazinerul, dupa luarea in primire a coletelor, preda casierului toate exemplarele buletinului de mesagerii.

Casierul, dupa ce verifica daca buletinul a fost intocmit conform prevederilor Instructiei nr. 152, completeaza codul statiei de destinatie, stabileste si inscrie pe toate exemplarele acestuia, in compartimentele respective datele in legatura cu tarifarea transporturilor si anume: distanta kilometrica, tabele de tarife, tariful pentru 10 kg, tarife de transport de incasat. De asemenea completeaza, in coltul din stanga jos al buletinului denumirea regionalei de care apartine statia de expeditie.

2.3.Incasarea tarifelor se face cu buletinul de mesagerii, cu care ocazie casierul completeaza rubrica hasurata "Incasat la expeditie lei" si aplica stampila "Achitat" a statiei. Concomitent cu incasarea tarifelor, casierul inregistreaza buletinul in toate exemplarele buletinului "Pozitia de trafic"' adica numarul curent din acest cont.

Pozitia de trafic se da lunar, in ordine numerica, incepand cu nr. 1 in fiecare luna. In cazul cand intr-o statie exista mai multe case de mesagerii, numerotarea pozitiilor de trafic se face astfel: casa nr. 1 incepe cu nr. 1, casa nr. 2 incepe cu nr. 10.001, casa nr. 3 incepe cu nr. 20.001 etc.

Dupa efectuarea acestor operatii, casierul inmaneaza predatorului duplicatul buletinului, retine copia pentru arhiva statiei, iar celelalte trei exemplare le preda magazinerului.

Pentru evidentierea mesageriilor expediate si a sumelor incasate la expediere, casierii folosesc formularul "Contul de expeditie pentru coletarie-mesagerii", taindu-se din titulatura cuvantul "coletarie".

In acest cont, care se completeaza in dublu exemplar, se inregistreaza fiecare buletin, completandu-se toate coloanele formularului.

La finele fiecarei ture de serviciu, casierul totalizeaza incasarile zilnice, inscriindu-le in coloana total zilnic, iar la sfarsitul lunii, sumele din aceasta coloana se aduna, stabilindu-se totalul lunar al contului.

Transporturile de mesagerii care se expediaza pe baza de foi de drum pentru mesagerii, transporturile de mesagerii regie, precum si cele pentru care - pe baza de aprobari sau dispozitii speciale - tarifele de transport se incaseaza la destinatie, se inscriu in acelasi cont. La aceste transporturi, in coloana "Sume incasate" se mentioneaza, dupa caz: "Taxe transmise", "Foaia de drum militara nr. . ." sau "Regie-exploatare". De asemenea aceleasi mentiuni se fac si in buletinele de mesagerii in rubrica "Incasat la expeditie".

La transporturile de mesageriiefectuate cu foi de drum militare pentru mesagerii, foile de drum se retin de casier si se anexeaza la sfarsitul lunii la Serviciul de contabilitate si verificarea venituirlor regional.

Pe foile de drum, casierul aplica stampila statiei cu data si inscrie numarul buletinului de mesagerii si pozitia de trafic.

De asemenea, pe toate exemplarele buletinului de mesagerii, casierul inscrie numarul si seria foii de drum.

In cazul cand la un singur transport se folosesc doua sau mai multe foi de drum, numerotarea acestora se inscriu, pe buletin, iar pe fiecare foaie se trece numarul buletinului si pozitia de trafic.

Buletinele de mesagerii folosite la transporturile efectuate cu foi de drum pentru mesagerii, precum si la transporturile regie-exploatare se elibereaza expeditorului gratuit. Cu pretul de vanzare al buletinelor eliberate pentru aceste transporturi, casierul isi descarca gestiunea trecandu-l in cont in coloana "Recartari".

Pe baza foilor de drum militare anexate la cont, Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional verifica justetea descarcarilor in C.C.L. la pozitia "Recartari" pentru costul buletinului, respectiv numarul corespunzator de foi de drum in functie de greutatea transportata.

2.4. In statia de destinatie, dupa luarea in primire a transporturilor de catre magaziner, potrivit prevederilor din Instructia nr. 152, acesta prezinta casierului listele de primire si cele trei exemplare ale buletinelor de mesagerii.

Casierul verifica daca toate documentele din listele de primire au pozitie de sosire, semnand de primire a documentelor in aceste liste. Apoi verifica tarifarea facuta de statia de expeditie, dupa care detaseaza avizul de adeverire si primire de celelalte exemplare ale buletinului si le preda avizerului.

La prezentarea destinatarului cu avizul, casierul procedeaza astfel:

- in cazul transporturilor cu tarife francate, aplica stampila cu data eliberarii in chenarul respectiv pe toate cele trei exemplare ale buletinului si preda avizul si unicatul magazinerului, dupa ce a stabilit si incasat de la destinatar - prin chitanta diverse incasari - eventualele tarife de magazinj;

- in cazul transporturilor cu tarife transmise, stabileste tarifele de transport, le inscrie pe toate cele trei exemplare ale buletinului de mesagerii, le incaseaza de la destinatar, completand rubrica hasurata "Incasat la eliberare", aplica stampila "Achitat" a statiei de destinatie, dupa care preda unicatul si avizul magazinerului. Daca la aceleasi transporturi se calculeaza si magazinaj, tarifele de magazinaj se incaseaza cu chitanta diverse incasari.

In ambele cazuri, inainte de predarea unicatului si avizului, casierul conteaza buletinele asa cum se arata la punctul 2.5. de mai jos.

La sfarsitul turei de serviciu magazinerul preda casierului toate avizele transporturilor eliberate, care se pastreaza in arhiva statiei.

Documentele transporturilor neeliberate in tura casierului care le-a primit se predau pentru incasare si contare la eliberare casierului care urmeaza in tura, cu condica de predare a serviciului.

Avizele de adeverire si primire ale buletinelor de mesagerii se aranjeaza, de casierul insarcinat de statie in acest scop, in ordinea pozitiilor de sosire, indiferent daca transporturile sunt cu tarife transmise sau tarife francate si se pastreaza in convolute lunare in arhiva statiei de destinatie.

Exemplarele de serviciu care se retin de casier se aranjeaza in ordinea numerelor curente din contul mesageriilor eliberate, iar la finele lunii se cos in convolute si se inainteaza la Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional, odata cu celelalte situatii si documente de gestiune lunare, ca anexe la contul de eliberare al mesageriilor.

2.5. Toate buletinele de mesagerii eliberate cu tarife francate sau transmise se inregistreaza de casier in "Contul de eliberare al mesageriilor", in ordinea eliberarii transporturilor, completand pe cele trei exemplare ale buletinului "Numarul curent din cont".

Acest cont se intocmeste in doua exemplare pe formularul "Cont de eliberare pentru vagoane si coletarie".

Numarul curent se da lunar, in ordine numerica, incepand cu nr. 1 in fiecare luna.

In coloana "Incasat la eliberare" se trec tarifele de transport incasate la transporturile sosite cu tarife transmise.

La transporturile cu tarife francate in aceasta coloana se trage o liniuta.

La finele fiecarei ture de serviciu se face zilnic al sumelor incasate, iar la finele lunii totalul lunar al contului.


3. INCASAREA SI CONTAREA TARIFELOR LA COLETELE PREDATE CU PLATA ULTERIOARA


3.1. Pentru coletele care, potrivit Instructiei nr. 152, sunt cu plata ulterioara, agentii C.F.R. din tren intocmesc "Cupoane de insotire a coletelor cu plata ulterioara".

3.2. Aprovizionarea agentilor C.F.R. din tren cu carnete de cupoane cu plata ulterioara se face asa dupa cum s-a prevazut la capitolul IV, punctul 5. din prezentele norme.

Acestia, dupa fiecare cursa, predau casierului cupoanele de control ale coletelor predate cu plata ulterioara, care semneaza de primirea lor pe matca ultimului cupon predat, aplicand stampila casei cu data.

3.3. Pentru tinerea evidentei centralizate a carnetelor distribuite, urmarirea depozitului si a utilizarii cupoanelor cu plata ulterioara, casierul deschide un cont de evidenta in dublu exemplar, pe formularul "Contul imprimatelor cu pret fix", pe care il intituleaza "Contul de evidenta al cupoanelor cu plata ulterioara".

Acest cont se deschide la inceputul lunii si se completeaza cu toate datele cerute de formular, astfel:

- La inceputul lunii se completeaza coloanele: numele agentului C.F.R., seria, numarul maximal al carnetului si numarul cel mai mic la inceputul lunii. Inscrierea agentilor C.F.R. se face in ordinea crescanda a numerelor maximale, trecandu-se fiecare agent pe cate un rand.

- La finele lunii se completeaza coloanele: numarul cel mai mic la finele lunii, bucati emise, stricate si vandute.

Tot la finele lunii, carnetele nerepartizate si care se afla in depozitul casei se trec global, pe un rand separat dupa inscrierea ultimului agent, specificandu-se in dreptul lor, in coloana numele agentului, "depozit casa".

Coloanele pret unitar si suma nu se completeaza.

Datele necesare pentru completarea contului se iau din cupoanele de control predate de agentii C.F.R.

La finele lunii, exemplarul original al contului de evidenta se inainteaza la Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional, avand anexate toate cupoanele de control primite de la agenti.

3.4. Coletele pentru care s-au intocmit cupoane cu plata ulterioara se predau magazinerului in statia de destinatie, cu lista de predare-primire.

Magazinerul, dupa efectuarea operatiilor prevazute in Instructia nr. 152, prezinta casierului listele de primire impreuna cu cupoanele de insotire.

3.5. Cuponul de insotire se pastreaza de casier pana la prezentarea calatorului cu adeverinta cuponului cu plata ulterioara, cand calculeaza tarifele de transport si le inscrie in chenarul intitulat "Tarifarea in statia de destinatie", atat in cuponul de insotire, cat si pe adeverinta, prin calchiere cu indigo.

Dupa incasarea tarifelor de transport, casierul completeaza si inmaneaza calatorului recipisa cuponului cu plata ulterioara, pe baza careia magazinerul elibereaza transportul.

In cazul cand cuponul cu plata ulterioara se anuleaza in statia de destinatie, un exemplar al procesului-verbal de anulare se anexeaza durabil la cuponul de insotire.

Pe masura eliberarii, transporturile sosite cu cupoane cu plata ulterioara se inregistreaza de casier in "Contul cupoanelor cu plata ulterioara", care se intocmeste pe formularul "Cont de eliberare pentru vagoane si coletarie" in dublu exemplar. In cazul formularului de cont se scrie "Cupoane cu plata ulterioara".

In acest cont, in coloana "Denumirea statiei de expeditie", se trece denumirea statiei de domiciliu a agentului C.F.R., coloana "Pozitia de trafic" nu se completeaza, iar in coloana "Data expedierii" se trece data intocmirii cuponului cu plata ulterioara.

In coloana "Total zilnic al taxelor incasate", la finele fiecarei zile, indreptul ultimului transport contat, se inscrie totalul sumelor din coloana precedenta incasate in ziua respectiva, iar la finele lunii se face totalul lunar.

Pentru transporturile neeliberate in tura casierului care le-a primit, documentele de transport se predau pentru incasare si eliberare casierului urmator, cu condica de predare a serviciului.

Originalul contului "Cupoane cu plata ulterioara" se inainteaza Serviciului de contabilitate si verificarea veniturilor regional, impreuna cu cupoanele de insotire a coletelor cu plata ulterioara, iar copia contului ramane in arhiva statiei, avand anexate adeverintele de primire in tren a coletelor predate cu plata ulterioara.


4.OPERATII COMUNE LA INCASAREA SI CONTAREA TARIFELOR DE TRANSPORT PENTRU BAGAJE, MESAGERII SI COLETE CU PLATA ULTERIOARA


4.1. Pentru stabilirea totalului incasarilor zilnice intraficul local de bagaje si mesagerii, casierul foloseste "Concentratorul operatiilor zilnice" in care, pe un rand, inscrie ca titlu numarul pozitiei din C.C.L. si denumirea "Trafic local de bagaje si mesagerii", iar pe randurile urmatoare in prima coloana trece denumirea tuturor conturilor care apartin de aceasta pozitie din C.C.L., si in coloana "Totalul zilnic".

In concentrator, casele care aprovizioneaza agentii C.F.R. inscriu nominal pe toti agentii care au asupra lor cupoane cu plata ulterioara.

In dreptul fiecarui cont se inscriu totalurile zilnice rezultate din incasari.

Pentru recipisele de bagaje si buletinele de mesagerii, totalurile zilnice se iau din conturile respective.

Prin adunarea pe verticala a sumelor din coloanele concentratorului se obtine totalul incasarilor pentru ziua respectiva, la pozitia din C.C.L. "Trafic local de bagaje si mesagerii", care se inscrie in C.C.L.

De asemenea se face si totalul zilnic al recartarilor, care se inregistreaza la pozitia "Recartari" din C.C.L.

Pentru stabilirea incasarilor pe intreaga luna, la finele lunii, dupa incheierea conturilor, se intocmeste, in dublu exemplar, "Recapitulatia generala", in capul careia se trece numarul pozitiei din C.C.L. si denumirea "Trafic local de bagaje si mesagerii'. In aceasta recapitulatie se trec pe randuri separate toate conturile si consemnatiile intocmite pentru traficul local de bagaje si mesagerii si anume: contul recipiselor de bagaje, consemnatia recipiselor de bagaje, consemnatia listelor de predare a pachetelor cu ziare, contul de expeditie pentru mesagerii, contul de eliberare mesagerii, contul de evidenta al cupoanelor cu plata ulterioara si contul cupoanelor cu plata ulterioara.

In dreptul fiecarei cont din recapitulatia generala se trec, in coloana "Totalul contului" si in coloana "Recartari", totalurile lunare din cont, dupa care se face totalul recapitulatiei. Acest total trebuie sa fie egal cu totalul lunar al pozitiei respective din C.C.L.

4.2. In cazul recipiselor stricate, casierul aplica pe toate filele stampila "Anulat", arata motivul anularii si semneaza. La sfarsirul turei de serviciu, le prezinta sefului statiei - impreuna cu contul de gestiune -, care verifica motivul anularii, semneaza si dateaza atat pe recipisa cat si in cont, aplicand stampila rotunda. In cont, seful statiei semneaza in dreptul recipisei anulate. La cupoanele cu plata ulterioara anulate trebuie sa se anexeze si procesele-verbale care se intocmesc potrivit instructiei nr. 152.Recipisele de bagaje, filele detasabile si cupoanele cu plata ulterioara se anexeaza la conturile care se inainteaza Serviciului de contabilitate si verificarea veniturilor regional.


Capitolul VI

INCASAREA SI CONTAREA VENITURILOR

DIN TRAFICUL LOCAL DE MARFURI

DISPOZITII CU CARACTER GENERAL

1.1. Transportul expeditiilor de vagoane, de containere de mare capacitate si de coletarie in traficul local de marfuri se face pe baza scrisorii de trasura pentru traficul local, care se foloseste ca document de transport si pentru incasarea tarifelor de transport.

Scrisoarea de trasura este imprimat de vanzare care se completeaza conform instructiei nr. 153 si instructiei nr. 82, precum si potrivit dispozitiilor de mai jos.

1.2. In conformitate cu dispozitiile T.L.M., incasarea tarifelor de transport se face, fie in statia de predare, fie in statia de destinatie, conform mentiunii de francare facuta de predator in scrisoarea de trasura. Fac exceptie expeditiile de marfuri pentru care, conform T.L.M., incasarea tarifelor de transport se face obligatoriu in statia de predare.

Incasarea tarifelor se face in momentul incheierii contractului de transport, in cazul transporturilor cu tarife francate si inainte de eliberarea marfurilor, in cazul expeditiilor cu tarife transmise.

In cazul in care destinatarul nu are disponibil in carnetul de cecuri, sefii statiilor dispun eliberarea transporturilor numai pe baza dispozitiei de plata, exemplarul vizat de banca, din care rezulta ca acesta a solicitat la banca procurarea carnetului de cec. Valoarea dispozitiei de plata trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea tarifelor de transport aferente expeditiilor care se elibereaza.

In asemenea cazuri unicatele scrisorilor de trasura se retin de casier, urmand sa fie eliberate beneficiarilor la achitarea tarifelor, cand se si conteaza.

In mod cu totul exceptional, transporturile cu francare obligatorie la expeditie, care nu pot fi platite la incheierea contractelor de transport de unitatile beneficiare din lipsa de disponibil in cont, pot fi primite la transport numai cu aprobarea directorului general al regionalei de cai ferate si numai pe baza dispozitiei de plata prevazute mai sus. Aceste transporturi vor primi pozitii de trafic si vor fi contate in conturile de expeditie, respectiv in C.C.L. Sumele contate si neancasate raman in soldul casei, ca acoperiri, pana la incasarea lor.

Pentru intarzierea platii terifelor de transport si accesorii, in conformitate cu Legea contractelor economice nr. 71/1969, art. 47, pct. 5, se va incasa de la beneficiari pentru fiecare zi de intarziere a platii tarifului, de la data cand acesta este datorat pana la efectuarea platii, 0,1% in primele 10 zile, 0,2% in urmatoarele 20 zile si 0,3% in perioada ce depaseste 30 zile, din suma ce trebuie achitata.

Penalitatile se calculeaza la suma datorata pentru toate zilele de intarziere, fara ziua platii, pe trepte de intarziere, fiecarei trepte aplicandu-i-se procentul corespunzator de majorare si se incaseaza prin scrisoarea de trasura pentru transporturile eliberate si cu chitanta diverse incasari pentru cele expediate.

In cazul in care beneficiarul refuza plata penalitatilor de intarziere se procedeaza potrivit Anexei XI.

La transporturile de marfuri destinate sau expediate in trafic local de societatile mixte, incasarea tarifelor de transport si accesorii se face astfel:

a) Pentru transporturile de marfuri destinate societatilor mixte, tarifele de transport si accesorii, calculate dupa T.L.M., vor fi obligatoriu francate.

b) Pentru transporturile de marfuri expediate de societatile mixte destinate unitatilor economice, tarifele de transport si accesorii, calculate dupa T.L.M., pot fi transmise sau francate. In cazul expeditiilor francate plata tarifelor se face centralizat de I.C.E. Romtrans catre Directia de control a veniturilor, in care caz la scrisoarea de trasura, societatile mixte vor anexa un exemplar in plus pe care se scrie mentiunea "Pentru decontare centralizata". Acest exemplar se retine de statia de expeditie care il anexeaza la originalul contului de expeditie vagoane sau coletarie.

Tarifele de transport si accesorii se inscriu in rubrica "Taxe de incasat", sub care se mentioneaza "Societati mixte". Aceasta mentiune se face pe toate exemplarele scrisorii de trasura, inclusiv pe exemplarul in curs.

In rubrica hasurata "Incasat la expeditie" nu se inscrie nici o suma.

Pe toate exemplarele acestor scrisori de trasura casele C.F.R. de expeditie aplica stampila cu data.

Aceste transporturi se inregistreaza in conturile de expeditie in traficul local de marfuri, fara sume, indicandu-se in dreptul fiecarei expeditii mentiunea "Societati mixte".

In cazul expeditiilor de orice fel care se camioneaza la sau de la domiciliul beneficiarilor prin grija unitatilor de expeditie si camionaj C.F.R. (E.C.M.), tarifele de transport se incaseaza de la aceste unitati in statia de expeditie sau de destinatie in functie de mentiunea de francare din scrisoarea de trasura.

1.3. Modificarea sumelor inscrise in rubrica "Incasat la expeditie" sau "Incasat la eliberare" se poate face de casier numai simultan, prin calchiere cu indigo, atat in statia de expeditie (pe toate exemplarele scrisorii de trasura sau ale foii de expeditie), cat si in statia de eliberare (pe exemplarul de serviciu, aviz si adeverire de primire si unicat), taind cu o linie suma eronata in cifre i litere si inscriind sub aceasta suma corecta in cifre si in litere cu pix negru sau albastru, fiind interzisa folosirea altor culori sau a creionului.

Orice modificare sau corectura operata la sumele inscrise ca incasate in scrisoarea de trasura sau foaia de expeditie trebuie sa fie certificata de seful statiei prin semnatura si stampila sa.

2. OPERATII IN STATIA DE EXPEDITIE

2.1. Dupa luarea in primire a expeditiei (coletarie, containere de mare capacitate sau vagon), examinarea, completarea si indeplinirea tuturor operatiilor ce revin serviciului, respectiv casierului care procedeaza la verificarea si completarea datelor necesare, precum si la calcularea si inscrierea tarifelor de transport, dupa cum urmeaza:

- verifica daca au fost inscrise corect si lizibil codurile necesare pentru determinarea realizarii planului de transport si anume: codul predatorului, codul destinatarului, numar pozitie program, codul felului vagonului etc. Aceste coduri sunt stabilite prin Instructia nr. 82;

- verifica daca denumirea statiei de destinatie inscrisa corespunde cu cea prevazuta in indicatorul kilometric. Exemplu: Ploiesti Sud, Ploiesti Nord, Bucuresti Obor, Campulung Moldovenesc etc.;

- verifica daca statia de destinatie este deschisa pentru traficul respectiv;

- verifica daca denumirea marfurilor inscrisa in scrisoarea de trasura corespunde cu cea prevazuta in T.L.M.;

- verifica daca, in cazul expeditiilor pe palete de schimb, s-a inscris mentiunea "De schimb" in coloana "Denumirea marfii";

- verifica daca mentiunea de francare corespunde prevederilor T.L.M.;

- verifica daca sunt completate toate datele vagonului sau containerului de mare capacitate (numar, serie, tonaj, volum, osii, tara etc);

- verifica daca este completata limita de incarcare si daca vagonul este supraincarcat sau utilizat la capacitate;

- verifica daca personalul C.F.R. a facut mentiunile prevazute de T.L.M. si de instructiile de serviciu privind: incarcarea vagoanelor (volumul complet utilizat, incarcat pana la limita admisa, incarcat pana la limita gabaritului, cantarit conform notei de greutate, primit cu greutatea declarata de predator etc), calatoria insotitorilor, schimbarea statiei de destinatie, rechizitele de incarcare etc;

- verifica daca la transporturile regie s-a facut in partea de sus a scrisorii de trasura mentiunea "Regie-exploatare", "Regie-investitii" sau "Regie-reparatii capitale", dupa caz, potrivit Instructiei nr. 154;

- verifica daca pentru transporturile francate expediate de societatile mixte s-a intocmit un exemplar in plus al scrisorii de trasura si s-a inscris pe el mentiunea "Pentru decontare centralizata", exemplar care se inainteaza la Serviciul Cb/VV regional anexat la conturile de expeditie;

- verifica daca exista toate anexele trecute in scrisoarea de trasura, inclusiv foile de drum pentru transporturile militare;

- verifica daca la scrisoarea de trasura intocmita pentru grupuri de vagoane s-au completat nota de greutate si fata scrisorii de trasura, potrivit dispozitiilor Instructiei nr. 153 si daca s-a facut pe exemplarul de serviciu completarea in original a notei de greutate;

- verifica daca in scrisoarea de trasura intocmita pentru containere de mare capacitate, in rubrica speciala, s-a inscris numarul pozitiei tarifare din T.L.M.;

- verifica daca s-a completat codul de optimizare;

- verifica daca scrisorile de trasura sunt semnate de primire a transportului de catre magaziner;

- verifica daca sunt indeplinite si celelalte conditii prevazute prin instructiile de serviciu (marfa restrictionata sau exclusa de la transport, daca este avizata o intrerupere a traficului, o interdictie la transport, etc.);

- completeaza scrisoarea de trasura cu: codul si denumirea statiei de expeditie, codul statiei de destinatie si pozitia de trafic;

- stabileste, pe baza tarifului local de marfuri, tarifele de transport si tarifele accesorii de incasat si le inscrie in scrisoarea de trasura, impreuna cu elementele pe baza carora s-au determinat tarifele de transport si anume: distanta kilometrica, pozitia tarifara de incadrare a marfii, baremul tarifar, baremul tarifar pe 100 kg.

Tarifele de incasat se inscriu in coloanele "Tarife de transport" sau "Accesorii", dupa caz. Fiecare tarif accesoriu se inscrie distinct iar in dreptul acestuia in coloana insemnata cu asterisc (*) se trece prescurtat sau printr-o initiala denumirea tarifelor accesorii astfel: M - manevra, P - penalizare, T - transbordare etc.

Nu este permis a se trece tarifele accesorii in coloana tarifelor de transport si invers.

In cazul transporturilor cu tarife transmise, statiile de expeditie completeaza in scrisoarea de trasura numai elementele necesare statiilor de destinatie, pentru determinarea tarifelor de transport (pozitia tarifara de incadrare si distanta kilometrica).

La expeditiile de vagoane in grup, pe baza unei singure scrisori de trasura, calculul tarifelor se face pe nota de greutate pentru fiecare vagon in parte, iar totalul acestor tarife de transport si tarife accesorii, precum si celelalte date se inscriu pe fata scrisorii de trasura.

Datele care se completeaza in scrisoarea de trasura trebuie scrise clar si lizibil in rubricile respective pe toate exemplarele, prein calchiere cu indigo.

2.2. Incasarea tarifelor trecute in scrisoarea de trasura se face numai de casier.

Casierul din statia de expeditie trebuie sa incaseze tarifele la toate transporturile francate obligatoriu conform T.L.M., precum si la celelalte transporturi francate.

Aceste tarife se inscriu in scrisoarea de trasura in rubrica "Tarife de incasat" si anume in coloanele "Tarife de transport" sau "Tarife accesorii", dupa caz.

Cu aceasta ocazie casierul:

- inscrie pe toate exemplarele scrisorii de trasura, prin calchiere cu indigo, clar si lizibil, in rubrica "Incasat la expeditie", atat in cifre cat si in litere, suma incasata; daca tarifele de transport sunt transmise sau transporturile sunt regie sau militare, rubrica "incasat la expeditie" se anuleaza prin hasurare. De asemenea se hasureaza rubrica "Incasat la expeditie" si la transporturile expediate francat de societatile mixte, ale caror tarife se incaseaza centralizat de catre D.C.V.;

- aplica pe toate exemplarele scrisorii de trasura, in rubrica respectiva, stampila cu "Data", si in cazul cand la expeditie nu s-a incasat nici o suma prin scrisoarea de trasura, sau aplica stampila "Achitat" in cazul cand prin scrisoarea de trasura s-au incasat tarifele trecute in rubrica "Tarife de incasat". De asemenea, se aplica stampila cu "Data" pe foile de drum sau pe cererea de transport militar cu taxe creditate si care apoi se ataseaza durabil la exemplarul de serviciu al scrisorii de trasura. Stampila nu trebuie sa depaseasca limitele chenarului, prin aplicarea ei urmand sa apara clar si lizibil numarul statistic al statiei de expeditie si data predarii (anul, luna, ziua, ora), care trebuie sa corespunda cu data inscrierii transportului in contul de expeditie.

Cand codul statistic sau data nu se imprima clar cu stampila, cifrele imprimate slab se reproduc de casier pe toate exemplarele scrisorii de trasura.

Dupa inscrierea pozitiei de trafic in scrisoarea de trasura si incasarea tarifelor francate, contractul de transport se considera incheiat, casierul inmanand predatorului duplicatul scrisorii de trasura.

Copia scrisorii de trasura se retine de statie la gestiunea de casa anexata la copia contului de expeditie, iar exemplarul de serviciu, unicatul, avizul si adeverirea de primire impreuna cu anexele respective se predau resortului de magazie, insotind transportul pana la statia de destinatie.

La expeditiile de vagoane pentru care s-au primit note de cantarire de la statiile din parcurs, statia de expeditie recalculeaza tarifele francate si incaseaza diferenta de la predator, cu chitanta diverse incasari, ca diferente in asteptare, mentionand pe copia scrisorii de trasura diferenta tarifara incasata si numarul chitantei diverse incasari.

Transporturile de marfuri expediate prin unitatile E.C.M. trebuie cuprinse, in ziua predarii lor, in "Nota pentru decontarea centralizata a tarifelor de transport pe C.F.R.", conform modelului Anexa XVII. Nota se intocmeste in trei exemplare, care se repartizeaza conform prevederilor de la punctul 3.2. din prezentul capitol.

2.3. Contarea transporturilor de marfuri expediate se face in conturi de expeditie, care se intocmesc in dublu exemplar prin calchiere cu indigo, separat pentru vagoane si containere de mare capacitate si separat pentru coletarie.

Pentru inregistrarea transporturilor de vagoane si containere de mare capacitate se foloseste formularul "Contul de expeditie pentru vagoane si containere de mare capacitate trafic local", iar pentru cele de coletarie - formularul "Contul de expeditie pentru coletarie".

In contul de expeditie pentru vagoane si containere de mare capacitate sau coletarie, dupa caz, se inregistreaza toate transporturile comerciale, militare, regie, ale societatilor mixte, expediate cu scrisori de trasura si foi de expeditie, indiferent daca acestea sunt francate sau transmise.

Contul de expeditie se deschide la fiecare inceput de luna cand se completeaza capul formularului cu toate denumirile, codurile si celelalte date din titulatura.

Inregistrarea scrisorilor de trasura se face astfel:

- imediat ce se primesc de la reditie, in cazul transporturilor cu tarife transmise;

- la incasarea tarigelor, in cazul transporturilor francate.

Completarea contului de expeditie pentru vagoane si containere de mare capacitate, cat si pentru coletarie se face cu toate datele cerute de formular pe baza elementelor care se culeg din scrisoarea de trasura si in conformitate cu dispozitiile Instructiei nr. 82 si cu precizarile de mai jos:

- In coloana "Nr. pozitiei de trafic" se trece numarul curent la care se inscrie scrisoarea de trasura in cont. Pozitia de trafic se da lunar.

Pe formularul de cont, in coloana "Pozitia de trafic" apar tiparite cifrele de la 1 pana la 9, dupa care urmeaza un 0 (zero). Aceasta numerotatie de la 1 pana la 9 ramane buna pentru primele noua scrisori de trasura inregistrate in cont, iar pentru scrisorile de trasura urmatoare, inaintea cifrelor tiparite trebuie sa se completeze de mana, dupa caz, cu 1 (10, 11, 12 etc.), 2 (20, 21, 22 etc.), 30 (301, 302, 303 etc.), in asa fel incat cifrele inscrise de mana impreuna cu cifrele tiparite sa formeze numere curente in ordinea crescatoare.

Cand intr-o statie functioneaza mai multe case care inregistreaza expedieri de transporturi de marfuri, numerotarea pozitiei de traficse face astfel: casa nr. 1 incepe cu nr. 1 si pana la 10.000, casa nr. 2 incepe cu nr. 10.001 si pana la 20.000, casa nr. 3 incepe cu nr. 20.001 si pana la 30.000 si asa mai departe.

- In coloana "Nr. scrisorii de trasura" se trece numarul tiparit pe scrisorile de trasura;

- La transporturile in containere de mare capacitate in coloanele: felul vagonului, numarul de osii al vagonului si tonajul vagonului, datele respective nu vor fi inscrise in dreptul fiecarui container de mare capacitate inregistrat in cont, ci o singura data in dreptul primului document contat pentru toate documentele containerelor de mare capacitate incarcate in acelasi vagon. In coloana "Felul vagonului" se scrie codul vagonului platforma folosit, iar in coloana "Greutatea" se trece greutatea neta care se transporta.

La expeditiile de containere de mare capacitate goale nu apartin cailor ferate si care circula cu scrisori de trasura locale sau internationale, in coloana "Greutatea" se trece greutatea proprie (tara containerului de mare capacitate).

- In coloana "C.F. straina de expeditie" se trece codul caii ferate straine de unde s-a expediat transportul la expeditiile sosite in Romania din import si care sunt repredate in statiile de frontiera cu scrisori de trasura locale cu care circula expeditia respectiva pana la statia de destinatie C.F.R.

- In coloana "C.F. straina de destinatie" se trece codul caii ferate straine de destinatie in cazul expeditiilor de marfuri destinate exportului si care circula cu scrisori de trasura locale de la oricare statie C.F.R. pentru statiile portuare C.F.R. de unde se face expedierea mai departe pe apa, sau codul caii ferate straine de destinatie pentru transporturile destinate statiilor de frontiera de unde se reexpediaza cu scrisoare de trasura internationala.

Pentru expeditiile de marfuri in tranzit prin Romania, sosite in statiile C.F.R. portuare si care se expediaza cu scrisori de trasura locale, la alte statii C.F.R. portuare de unde urmeaza sa fie expediate mai departe pe apa, se completeaza coloanele "Calea ferata straina de expeditie" si "Calea ferata straina de destinatie", cu codurile cailor ferate straine ale tarilor respective.

- In coloana "Suma incasata" se inscrie, pentru fiecare transport, totalul tarifelor de transport si accesorii incasate la expeditie, total care trebuie sa fie egal cu suma inscrisa in cifre si in litere in rubrica "Incasat la expeditie" din scrisoarea de trasura. La transporturile la care nu s-a incasat nici o suma la predare, in aceasta coloana se trage o liniuta.

Transporturile incasate de la E.C.M. cu note pentru decontarea centralizata a tarifelor de transport pe C.F.R. se inregistreaza in contul de expeditie vagoane si containere de mare capacitate sau coletarie, inscriind, pentru fiecare transport cu tarife francate, sumele ca incasate la expeditie, dupa care nota se trimite in aceeasi zi, ca hartie de valoare, Serviciului de contabilitate si verificarea veniturilor regional.

- In coloana "Recartari" din conturile de expeditie coletarie se trec recartarile, iar in coloana "Recartari" din conturile de expeditie vagoane se trece costul scrisorilor de trasura care se dau fara plata unitatilor militare pentru transporturile expediate pe baza de foi de drum, sume cu care casierul se descarca in C.C.L. la pozitia "Recartari", potrivit Capitolului X al acestor norme.

- In coloana "Total zilnic al sumelor incasate", la finele fiecarei ture de serviciu, indreptul ultimului transport inregistrat in cont, se trece totalul sumelor incasate in tura respectiva. Gestionarii de casa, care fac operatii in turele de noapte, stabilesc si inscriu in conturi doua totaluri zilnice, si anume: un total pentru operatiile efectuate pana la ora zero si un total pentru operatiile de la ora zero si pana la iesirea din tura. Incarcarea in C.C.L. se face insa o singura data numai la iesirea din tura cu intreaga suma incasata rezultata din insumarea celor doua totaluri zilnice ale turei. Exceptie face ultima zi a lunii, cand se incheie doua situatii de casa, si anume: prima pentru ultima zi din luna pana la ora zero si a doua pentru ziua de intai a lunii urmatoare, respectiv ziua de iesire din tura. Casele care intocmesc si inainteaza semidecadal conturile de expeditie pentru vagoane si containere de mare capacitate in trafic local fac si totaluri semidecadale, pe care le inscriu pe randul urmator ultimei inregistrari in cont, respectiv sub ultimul total zilnic, total care se bareaza cu linie dubla. Pe acelasi rand, in coloanele in care nu se inscriu totaluri, se face mentiunea "Total semidecadal". La sfarsitul lunii, pe ultima pagina, pe langa totalul semidecadei a 6-a, pe un rand separat se face si totalul lunar.

Totaluri semidecadale si lunare se fac numai la coloanele: greutatea reala in kg, nr. de osii, suma incasata, total zilnic al sumelor incasate, recartari, total zilnic al recartarilor si cantitatea (bucati) containere de mare capacitate.

De asemenea casele care intocmesc lunar conturi de expeditie pentru vagoane si containere de mare capacitate sau coletarie fac la sfarsitul lunii, pe ultima pagina, pe un rand separat, totalul lunar al coloanelor de mai sus.

La fiecare pagina in coloanele: greutatea reala in kg, nr. de osii, total zilnic al sumelor incasate, total zilnic al recartarilor si cantitatea (bucati) containere de mare capacitate, pe ultimul rand intitulat "De reportat", se face totalul paginii care se reporteaza in pagina urmatoare, in aceleasi coloane, pana la incheierea semidecadei sau lunii cand se face totalul acestora.

La coloanele: "Suma incasata" si "Recartari", nu se fac reporturi decat numai in cazul in care transporturile inregistrate in aceeasi zi se trec pe doua sau mai multe pagini, iar aceste reporturi se fac numai la sumele privind ziua respectiva, ele servind doar pentru stabilirea totalului zilnic.

In coloana "Mentiuni speciale" in dreptul transporturilor creditate, se face, dupa caz, mentiunea: regie, militare, societati mixte etc.

Contul de expeditie pentru vagoane si containere de mare capacitate indeplineste functia de cont de gestiune si de cont statistic.

In acelasi mod se procedeaza si la contarea transporturilor de marfuri expediate prin unitatile E.C.M.

2.4. Casele care inregistreaza in conturile de expeditiie mai mult de 100 transporturi pe luna sunt obligate sa intocmeasca recapitulatia pe zile a contului de expeditie in care se trec totalurile zilnice din cont si se stabileste totalul lunar al contului.

Se intocmesc recapitulatii separate pentru conturile de expeditie vagoane si containere de mare capacitate si separat pentru coletarie.

Aceste recapitulatii se intocmesc in doua exemplare, prin calchiere cu indigo, si se intituleaza dupa caz "Recapitulatia contului de expeditie pentru vagoane si containere de mare capacitate trafic local" sau "Recapitulatia contului de expeditie pentru coletarie trafic local".

Recapitulatia contului de expeditie pentru vagoane si containere de mare capacitate trafic local se intocmeste pe formularul "Cont de expeditie pentru vagoane si containere de mare capacitate trafic local", iar recapitulatia contului de expeditie coletarie, pe formularul "Cont de expeditie coletarie".

Completarea recapitulatiei contului de expeditie vagoane si containere de mare capacitate se face astfel:

- In coloana "Data contarii" se trece ziua in care au avut loc incasarile.

- In coloana "Nr. pozitiei de trafic" se trece pozitia de trafic a ultimului transport inregistrat in ziua de referinta. Exemplu: in ziua de 15 iulie s-au inregistrat, in contul de expeditie vagoane, transporturile cu pozitiile de trafic de la nr. 40.036 pana la nr. 40.321, iar in ziua de 16 iulie - de la nr. 40.322 pana la nr. 40.486. In acest caz, in recapitulatie in coloana "Nr. pozitiei de trafic" se trece in dreptul zilei de 15 nr. 40.321, iar in dreptul zilei de 16 nr. 40.486.

- In coloana "Greutatea reala in kg" se trece greutatea totala a transporturilor pentru fiecare semidecada in parte.

- In coloana "Numarul de osii" se trece numarul de osii totalizate pe fiecare semidecada.

- In coloana "Total zilnic al sumelor incasate la expeditie" se trec totalurile sumelor incasate pe zile.

- In coloana "Suma incasata la expeditie" care se intituleaza de mana "Totaluri semidecadale", in dreptul ultimului total zilnic al fiecarei semidecade, se trece totalul semidecadei respective.

- In coloana "Recartari" se trece totalul zilnic al recartarilor.

- In coloana "Cantitatea (buc.) containere de mare capacitate" se trece totalul semidecadal al containerelor de mare capacitate.

Completarea recapitulatiei contului de expeditie coletarie se face astfel:

- In coloana "Ziua" se trece ziua in care au avut loc incasarile.

- In coloana "Numarul pozitiei de trafic" se trece pozitia de trafic a ultimului transport din ziua respectiva.

- In coloana "Recartari" se trece totalul recartarilor din ziua respectiva.

- In coloana "Total zilnic" al sumelor incasate, se trec totalurile zilnice din cont. La finele lunii se totalizeaza coloanele recartari si total zilnic al sumelor incasate si se obtine totalul lunar al contului de expeditie coletarie. Reporturile la aceste coloane se fac conform indicatiilor aratate mai sus la recapitulatia contului de expeditie pentru vagoane.

2.5. Conturile de expeditie pentru transporturile de vagoane si containere de mare capacitate se intocmesc si se inchid semidecadal sau lunar.

Conturile de expeditie pentru coletarie se intocmesc si se inchid numai lunar.

Inaintarea conturilor de expeditie (originale) cu anexele respective, la Serviciul Cb/VV regional, se face asa cum se arata la Capitolul XII din prezentele norme.

2.6. Foaia de expeditie in trafic local este un document de transport care se intocmeste numai de unitatile C.F.R. in interesul serviciului, in conditiile dispozitiilor Instructiei nr. 153.

3. OPERATII IN STATIA DE DESTINATIE (ELIBERARE

3.1. Imediat dupa sosirea transporturilor in statiile de destinatie si luarea lor in primire de catre magazineri, acestia aplica - pe toate exemplarele scrisorilor de trasura si anexele lor, precum si pe foile de expeditie, in chenarul respectiv - stampila statiei cu data sosirii.

Data aplicata cu stampila este aceea a sosirii (nu a eliberarii) transportului respectiv.

Cand data nu se imprima clar cu stampila, cifrele imprimate slab se reproduc cu creionul pe toate exemplarele scrisorii de trasura.

Dupa aplicarea stampilei, magazinerii numeroteaza scrisorile de trasura si foile de expeditie cu numarul pozitiei de sosire, din aratarea vagoanelor sau din lista de primire, iar in dreptul transporturilor camionate la destinatar de unitatile E.C.M. inscriu mentinerea "E.C.M." (pe marginea alba din dreapta formularelor).

De asemenea se dau pozitii de sosire scrisorilor de trasura si foilor de expeditie, sosite in statia de destinatie pe cale de corespondenta, asa cum se arata in Instructia nr. 153.

Dupa completarea cu numarul pozitiei de sosire, scrisorile de trasura si foile de expeditie cu toate anexele se predau reditionarului sau, daca nu exista reditionar, casierului, dupa cum urmeaza:

- pentru vagoane, documentele de transport impreuna cu aratarea vagoanelor se predau cu o condica de corespondenta in care aratarile vagoanelor se inregistreaza in ordinea primirii, atribuindu-se numar de ordine in coloana "Numarul actului", numar ce va fi scris in coltul din dreapta sus al formularului;

- pentru coletarie, documentele de transport se predau efectiv pe baza listei de primire pentru coletarie.

Reditionarul sau casierul semneaza de primirea documentelor pe fiecare aratare sau lista sub mentiunea "Primit documentele de la pozitia de sosire nr. . la pozitia de sosire nr. . .".

Reditionarul sau casierul, imediat dupa primirea documentelor, verifica concordanta pozitiei tarifare si a baremului tarifar cu denumirea marfii si, dupa caz, felul vagonului sau containerului de mare capacitate, facand corecturile necesare pe documente, verifica, sau daca lipseste inscrie, greutatea tarifara si distanta kilometrica, dupa care calculeaza tarifele la transporturile cu tarife transmise si le recalculeaza la cele cu tarife francate, stabilind sumele de incasat, inclusiv tarifele accesorii ivite la sosire si in parcurs pe care la inscrie in rubrica "Tarife de incasat" si anume in coloana "Tarife de transport" sau "Accesorii", dupa caz. In dreptul tarifelor accesorii, se trece prescurtat sau printr-o initiala denumirea lor asa cum s-a aratat la punctul 2.1. de mai sus.

In cazul cand la transporturile francate se constata ca tarifele au fost calculate si incasate gresit de statia de expeditie, se procedeaza astfel:

- daca tarifele calculate si incasate la expeditie au fost in plus, reditionarul sau casierul nu face nici o modificare pe document, acestea urmand a fi tratate conform prevederilor de la punctele 1.1. si 1.10 din Capitolul XIII;

- daca tarifele calculate si incasate la expeditie au fost in minus, diferenta constatata se inscrie in rubrica "Tarife de incasat" si anume in coloana "Tarife de transport", asa cum s-a aratat mai sus, pe un rand separat, si se incaseaza de la destinatar, impreuna cu eventualele tarife accesorii survenite in statia de destinatie si in parcurs.

Diferentele de tarife privind transporturile cu tarife francate, care sunt destinate unitatilor C.F.R., unitatilor militare sau societatilor mixte, urmeaza a fi incasate de la predator. In acest scop, reditionarul sau casierul care face recalcularea tarifelor inscrie pe scrisoarea de trasura diferentele de tarife in rubrica "Mentiuni ale caii ferate" si anunta telegrafic statia de predare pentru incasarea acestora de la predator. In telegrama se comunica datele necesare avute in vedere la stabilirea diferentei. O copie de pe telegrama se anexeaza la exemplarul de serviciu al scrisorii de trasura, trecandu-se in rubrica "Mentiuni ale caii ferate" si numarul telegramei. Statia de expeditie, la primirea telegramei, ia urgente masuri pentru incasarea diferentei, cu chitanta diverse incasari, ca diferenta in asteptare.

Dupa inscrierea tarifelor de transport si a tarifelor accesorii care urmeaza sa fie incasate la destinatie, reditionarul sau casierul completeaza randul "Total" trecand in dreptul fiecarei coloane totalul tarifelor de transport sau al tarifelor accesorii, indiferent daca acestea au fost incasate la expeditie sau la destinatie.

In statiile cu reditionari, acestia, dupa stabilirea si inscrierea tarifelor de incasat, predau scrisorile de trasura casierului, cu condica prin care se face predarea serviciului intre turele de reditionari. Reditionarul inscrie in aceasta condica, in dreptul fiecarui transport, numarul pozitiei de sosire si valoarea tarifelor ce urmeaza a fi incasate la destinatie, totalizand numarul de documente si valoarea acestora.

Casierul semneaza de primire a documentelor sub totalul sumelor de incasat, inscriind data si ora primirii.

In cazul in care documentele se predau la mai multi casieri, reditionarul grupeaza documentele pe casieri. Documentele de transport nereditionate se predau cu aceeasi condica reditionarului care preia serviciul, semnand in condica cu mentiunea "Primit . .. documente inregistrate la pozitiile de sosire mentionate mai sus".

Documentele transporturilor care se camioneaza de unitatile E.C.M. si anume: unicatele, avizele si adeverirea de primire, cu toate anexele, se predau de casieri cu liste de predare-primire. In aceste liste se trec urmatoarele date: numarul containerului, al containerului de mare capacitate erc., destinatarul, numarul scrisorii de trasura, pozitia de trafic, pozitia de sosire, totalul tarifelor care greveaza transportul si greutatea neta a incarcaturii. Exemplarele de serviciu ale acestor documente se retin de casier anexate la lista de predare-primire respectiva.

3.2. La prezentarea destinatarului cu avizul si adeverirea de primire, casierul procedeaza astfel:

- daca expeditia de marfuri este grevata cu tarife de transport sau cu tarife accesorii, incaseaza aceste tarife, aplica stampila "Achitat" in chenarul respectiv al scrisorii de trasura sau al foii de expeditie si inscrie clar si lizibil in rubrica "Incasat la destinatie", atat in cifre cat si in litere, suma incasata;

- daca expeditia de marfuri nu este grevata cu nici un fel de tarife sau alte sume, sau este destinata unei societati mixte, aplica stampila cu data si ora, in rubrica destinata pentru aplicarea stampilei de catre statia de destinatie, iar rubrica "Incasat la destinatie" din scrisoarea de trasura se anuleaza prin hasurare;

- daca achitarea tarifelor se face cu intarziere, calculeaza penalitatile respective, le inscrie in coloana "Taxe accesorii", stabilind un nou total.

La transporturile regie pentru exploatare, casierii sunt obligati sa pretinda de la unitatile destinatare completarea in scrisoarea de trasura a mentiunii "Regie-exploatare", cu aplicarea stampilei si semnaturii. La transporturile regie pentru investitii sau regie pentru reparatii capitale casierul calculeaza tarifele de transport dupa T.L.M., le inscrie in scrisoarea de trasura si pretinde de la unitatile C.F.R. prezentarea dovezii prevazute in Instructia nr. 154. Dovada primita pentru transporturile regie investitii si reparatii capitale se varsa ca hartie de valoare dupa ce in prealabil scrisorile de ta au fost contate in contul de eliberare cu tarife de transport incasate, asa cum se arata la punctul 3.3. de mai jos.

Dupa inscrierea datelor pe toate cele trei exemplare ale scrisorii de trasura, casierul inregistraza scrisorile de trasura in contul de eliberare, conform dispozitiilor de la punctul 3.3. de mai jos, iar numarul curent de inregistrare din acest cont il inscrie in partea de sus din dreapta a scrisorii de trasura, in rubrica anume destinata, dupa care inmaneaza destinatarului unicatul, preda la magazie avizul si adeverirea de primire si retine exemplarul de serviciu.

Odata cu eliberarea unicatului scrisorii de trasura se inmaneaza destinatarului toate anexele care il privesc pe acesta, ca: facturi, tichete de transport, avize de expeditie, certificate etc.

Recipisele postale pentru telegrame, scrisori recomandate sau convorbiri telefonice cu destinatarul se elibereaza de asemenea destinatarului, de la care se incaseaza - odata cu tarifele de transport - si valoarea acestor cheltuieli.

In conformitate cu dispozitiilor Instructiei nr. 153, la expeditiile de vagoane destinate intreprinderilor cu linie industriala, cand predarea se face pe aceste linii, avizele si adeveririle de primire semnate de catre destinatar se retin direct de catre casier pentru arhiva statiei.

La sfarsitul fiecarei ture de serviciu, magazinerul trebuie sa predea casierului toate avizele si adeveririle de primire ale transporturilor eliberate; casierul are obligatia sa le aranjeze in ordinea pozitiilor de sosire, in convolute lunare protejate in coperte de carton si sa le pastreze in arhiva statiei.

Pentru transporturile camionate la destinatie de unitatile E.C.M., la sfarsitul fiecarei ture de serviciu, casierii vor stabili impreuna cu delegatul gestionar E.C.M., pe baza listelor de predare-primire, valoarea tarifelor de transport corespunzatoare transporturilor camionate in tura respectiva.

Pentru aceste transporturi, unitatile E.C.M. intocmesc "Nota pentru decontarea centralizata a tarifelor de transport pe C.F.R." in trei exemplare, din care: primul se inmaneaza casierului C.F.R., avand anexata situatia transporturilor camionate si a tarifelor corespunzatoare, iar celelalte exemplare se retin de unitatea E.C.M. intocmitoare.

Numerotarea notelor pentru decontarea centralizata se face, de fiecare unitate E.C.M., annual, incepand cu nr. 1.

Odata cu nota, unitatea E.C.M. preda casierului C.F.R. unicatul si avizul si adeverirea de primire pentru ca pe acestea si pe exemplarul de serviciu sa se aplice stampila statiei cu data primirii notei pentru decontare, dupa care unicatul se inmaneaza delegatului E.C.M.

Sectiile E.C.M. centralizeaza tarifele de transport pe C.F.R. din notele primite, virand suma respectiva in subcontul colector de venituri deschis la unitatea B.N.R. din orasul de resedinta al regionalei C.F. de care apartine.

Pentru suma virata, sectiile E.C.M. predau serviciilor de contabilitate si verificarea veniturilor regionale, in aceeasi zi, exemplarul doi din notele pentru decontarea centralizata a tarifelor de transport pe C.F.R. care au stat la baza intocmirii dispozitiei de plata.

3.3. Transporturile eliberate de statiile de destinatie se evidentiaza de catre casieri in conturile de eliberare, care se deschid la inceput de luna in dublu exemplar, prin calchiere cu indigo, separat pentru vagoane si containere de mare capacitate si separat pentru coletarie, folosindu-se formularului "Cont de eliberare pentru . . . . ".

Aceste conturi se intituleaza "Cont de eliberare pentru vagoane si containere de mare capacitate" sau "Cont de eliberare pentru coletarie", dupa caz, scriindu-se la titulatura tiparita a formularului cuvintele: vagoane si containere de mare capacitate sau coletarie.

In fiecare din aceste conturi se inregistreaza scrisorile de trasura si foile de expeditie in ordinea si pe masura eliberarii documentelor de transport, indiferent de felul transporturilor (comerciale, regie, militare etc.)

Pe marginea din dreapta a contului de eliberare, in dreptul transporturilor creditate se face, dupa caz, mentiunea: "regie", "militare", "societati mixte" etc.

Scrisorile de trasura privind transporturile regie pentru investitii si regie pentru reparatii capitale pentru care se primesc dovezi, casierul le inregistreaza in contul de eliberare cu tarifele de transport ca incasate.

Toate foile de expeditie locale cuprinzand recartari de sume se inregistreaza numai in conturile de eliberare ale transporturilor de coletarie, indiferent daca se refera la vagoane sau la coletarie.

Transporturile incasate de la E.C.M. cu note pentru decontarea centralizata a tarifelor de transport pe C.F.R., pentru transporturile cu tarife transmise, se inregistreaza in contul de eliberare vagoane sau coletarie, potrivit punctului 2.3. al acestui capitol.

Completarea conturilor de eliberare se face inscriindu-se lizibil toate datele cerute de rubricile si coloanele formularelor, date ce se iau din scrisoarea de trasura. La completarea conturilor de eliberare trebuie sa se tina seama si de urmatoarele:

- In coloana "Nr. curent", fiecare numar se inscrie in ordine numerica, trecandu-se de mana toate cifrele care-l compun, cu exceptia ultimei cifre care apare tiparita pe formular si care nu se mai completeaza de mana. Numarul curent din contul de eliberare, pentru fiecare cont in parte, se da lunar in continuare de fiecare casa, incepand cu nr. 1.

- In coloana "Ziua eliberarii" se trece ziua cand s-a inregistrat scrisoarea de trasura in cont, respectiv ziua cand s-a eliberat transportul. Aceasta zi trebuie sa corespunda cu ziua din stampila achitat sau cu data aplicata pe documentul de transport.

- In coloana "Data expedierii" se trece data de expediere a transportului, data care se ia din stampila cu tipe aplicata de casierul din statia de expeditie in spatiul rezervat pentru aceasta in documentul de transport.

- Totalurile zilnice si lunare, precum si reporturile la pagini se fac dupa normele stabilite la punctul 2.3. de mai sus pentru conturile de expeditie, cu deosebirea ca nu se fac totaluri semidecadale, iar reporturi se fac numai la coloanele "Recartari", "Suma incasata" si "Total zilnic al tarifelor incasate".

3.4. Casele care au intr-o luna mai mult de 100 de eliberari intocmesc o recapitulatie pe zile a contului de eliberare, separat pentru vagoane si containere de mare capacitate si separat pentru coletarie. Recapitulatia se intocmeste pe acelasi formular de cont de eliberare, in dublu exemplar, intitulandu-se, dupa caz, "Recapitulatia contului de eliberare coletarie". Aceasta recapitulatie se infiinteaza la inceputul fiecarei luni si se inregistreaza in ea zilnic.

In recapitulatie se trec totalurile zilnice stabilite in contul de eliberare, iar la finele lunii acestea se aduna, obtinandu-se astfel totalurile lunare.

La completarea recapitulatiei se va tine seama de urmatoarele:

- In coloana "Ziua eliberarii" se trece ziua in care s-a facut eliberarea, respectiv incasarea tarifelor.

- In coloana "Nr. pozitiei de trafic" care se intituleaza de mana "Nr. curent" se inscrie numarul curent al ultimului transport inregistrat in contul de eliberare.

- In coloana "Denumirea statiei de expeditie" care se intituleaza de mana "Tota; zilnic" se trec totalurile zilnice care la finele lunii se aduna si se obtine totalul lunar al recapitulatiei, respectiv al contului.

3.5. La finele fiecarei zile, pentru transporturile sosite, casierul intocmeste o situatie de control, prin care urmareste:

- daca toate transporturile sosite si eliberate au fost contate si daca totalurile zilnice din conturile de eliberare au fost bine stabilite;

- daca toate transporturile ramase neeliberate la sfarsitul turei de serviciu au fost cuprinse in situatia transporturilor ramase neeliberate la finele zilei.

Aceasta situatie de control se face in condica de predare a serviciului intre turele de reditionare sau casier, asa cum se prevede in instructia nr. 153, astfel:

Numar Valoarea

de documente tarifelor

A. Documente de transport primite (din cele

ramase ca neeliberate) la intrarea in serviciu . . . . . .. . . . . .

B. Documente de transport primite in tura de

serviciu . . . . . . . . . . .

X

C. Penalitati Legea nr. 71/1969 . . . . . . . . . .

TOTAL I (A+B+C) . . . . . . . . .

D. Documente ale transporturilor contate in

conturile de eliberare in tura de serviciu . . . . . . . .

E. Documente ale transporturilor neeliberate

la iesirea din serviciu . . . . . . . .

TOTAL II (D+E) . . . . . . . . . ..

Totalurile I si II trebuie sa fie egale, iar in caz de nepotriviri se cauta si se rectifica greselile facute.

In cazul cand intervin modificari de tarife dupa primirea documentelor de la reditionar, la intocmirea situatiei de control trebuie sa se tina seama si de aceste diferente, facandu-se modificarile respective si in condica reditionarilor.

O situatie de control similara pentru intreaga luna se intocmeste de casier la finele lunii. In cazul cand casierul nu face serviciu de tura si deci nu preda altui casier soldul zilnic al documentelor, aceasta situatie de control lunarase intocmeste astfel: la litera A se trec documentele de transport ramase in sold la finele lunii precedente ca neeliberate, la litera B se trece totalul documentelor primite in tot cursul lunii, la litera C se trec penalitatile aplicate conform Legii nr. 71/1969 incasate in luna respectiva prin documentele de transport, la litera D se trec totalurile lunare ale conturilor de eliberare, iar la litera E se trec documentele ramase neeliberate in ultima zi a lunii.

Cand casierul lucreaza in tura si preda zilnic documentele ramase neeliberate la iesirea din serviciu altui casier, situatia de control lunara se face prin concentrarea numarului documentelor si valorilor din situatiile de control zilnice.

La finele turei de serviciu, fiecare casier inregistreaza in condica de predare a serviciului toate transporturile ramase neeliberate, in ordinea numarului pozitiilor de sosire, in care se trece si valoarea tarifelor. Casierul care primeste documentele semneaza in condica, sub mentiunea "Primit . . . . Documente, inregistrate la pozitiile mentionate mai sus, in valoare de . . . .. lei".

Totalul pozitiilor si al valorii documentelor neeliberate trebuie sa corespunda cu totalul inscris in situatia zilnica de control la litera E.

Casa primitoare conteaza in conturile sale de eliberare toate documentele transporturilor eliberate in tura sa, indiferent daca ele au fost primite direct de la reditionar sau de la alt casier prin condica de predare a serviciului.

3.6. Casierii de serviciu in ultima tura din luna intocmesc formularul "Specificatia transporturile ramase neeliberate", pentru toate transporturile cu o vechime mai mare de o luna, separat pentru vagoane si containere de mare capacitate si separat pentru coletarie.

In aceasta specificatie se inscriu scrisorile de trasura si foile de expeditie in ordinea vechimii lor (sosirii), completandu-se toate coloanele formularului. Specificatia se intocmeste in doua exemplare, din care originalul se inainteaza odata cu conturile de eliberare.

3.7. La finele lunii, exemplarele de serviciu ale scrisorilor de trasura si ale foilor de expeditie se inainteaza la Serviciul Cb/VV regional impreuna cu originalul contului de eliberare. Inainte de expediere, ele se aranjeaza in ordinea contarii, facandu-se dosare de cate 200 exemplare sau cu un numar mai mic in cazul cand nu sunt documente pentru completarea dosarului de 200 exemplare.

La formarea acestor dosare se tine seama de urmatoarele:

- foile sa se aseze in ordinea strict crescatoare a numerelor curente din contul de eliberare;

- perforarea celor doua gauri prin care se trece sfoara cu care se leaga dosarul sa se faca in coltul din stanga sus al exemplarului de serviciu al scrisorii de trasura;

- fiecare dosar sa aiba in fata o coperta )din hartie de scris) de marimea A5 (21 X 15 cm) pe care se aplica stampila cu denumirea si codul statiei si se inscrie casa, numarul curent din contul de eliberare al documentelor cuprinse in dosarul respectiv (de la nr. . .. pana la nr. . ..), perioada de eliberare (exemplu: 1-14 martie) si totalul general al contului de eliberare.

Conturile de eliberare, atat originalul cat si copiile, cand sunt formate din mai multe foi, se cos la marginea din stanga pentru a se forma un singur caiet pe luna.

Inaintarea la Serviciul Cb/VV regional a originalului conturilor de eliberare impreuna cu dosarele cuprinzand exemplarele de serviciu ale scrisorilor de trasura si ale foilor de expeditie si cu specificatia transporturilor ramase neeliberate se face asa cum se arata la Capitolul XII al prezentelor norme. Copia conturilor ramane in arhiva statiei impreuna cu exemplarele avizelor si adeveririlor de primire, care se convoluteaza in ordinea pozitiilor de sosire.

4. OPERATII COMUNE LA EXPEDITIE SI LA ELIBERARE

4.1. Pentru stabilirea incasarilor zilnice in traficul local demarfuri, casierul foloseste "Concentratorul operatiilor zilnice" pe care-l completeaza asa cum s-a aratat la Capitolul III, punctul 4.3. din prezentele norme, inscriind ca titlu, pe primul rand, numarul pozitiei din C.C.L. cu denumirea "Trafic local de marfuri". Pe randurile urmatoare, in prima coloana din concentrator se inscrie denumirea contului respectiv (cont expeditie vagoane si containere de mare capacitate; cont expeditie coletarie; cont eliberare vagoane si containere de mare capacitate; cont eliberare coletarie), iar in celelalte coloane se inscriu totalurile zilnice ale fiecarui cont din coloana "totaluri zilnice ale tarifelor incasate". Prin adunarea acestor totaluri se stabileste totalul care se inregistreaza zilnic in C.C.L., la pozitia denumita "Trafic local de marfuri".

De asemenea se face si totalul zilnic al recartarilor din conturile de expeditie care se inregistreaza la pozitia "Recartari".

Pentru stabilirea incasarilor pe intreaga luna, la finele lunii, dupa incheierea si totalizarea conturilor, se intocmeste in dublu exemplar "Recapitulatia generala". In capul recapitulatiei se trece numarul pozitiei din C.C.L. si denumirea "Trafic local de marfuri". In coloana "Denumirea conturilor", se inscriu pe randuri separate toate conturile de marfuri trafic local cu denumirile lor, precum si specificatia transporturilor ramase neeliberate. In coloana intitulata "Total lunar" in dreptul fiecarui cont in parte se trece totalul lunar al contului respectiv. In dreptul specificatiei transporturilor ramase neeliberate nu se trece nici o suma.

Casele statiilor care sunt obligate sa inainteze semidecadal conturile de expeditie pentru vagoane si containere de mare capacitate trec in recapitulatia generala (pe randuri separate) totalul fiecarei semidecade, pe care apoi le totalizeaza stabilind astfel totalul lunar al contului de expeditie vagoane si containere de mare capacitate pe care il inscrie de asemenea in coloana "Total lunar". Sub totalul contului de expeditie vagoane si containere de mare capacitate se inscrie in continuare contul de expeditie coletarie, contul de eliberare vagoane si containere de mare capacitate, contul de eliberare coletarie, cu sumele fiecaruia in parte, specificatia transporturilor ramase neeliberate, fara sume, dupa care se face totalul general lunar al pozitiei "Trafic local marfuri".

Totalul lunar al coloanei "Recartari" din conturile de expeditie se inscrie in recapitulatia generala in coloana denumita "Recartari".

De asemenea se completeaza in recapitulatie si coloana "Numarul filelor si al pozitiilor", date care se extrag din conturi.

Daca in cursul lunii n-au fost operatii de expediere sau de eliberare si deci nu s-au intocmit conturi, recapitulatia generala se intocmeste totusi, mentionandu-se pe ea cuvantul "Vacat'.


Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }