QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente transporturi

Predarea, desfiintarea, contopirea si inchiderea provizorie a gestiunilor de casaPREDAREA, DESFIINTAREA, CONTOPIREA  SI INCHIDEREA PROVIZORIE A GESTIUNILOR DE CASAPREDAREA GESTIUNILOR DE CASA


Dispozitii cu caracter general1.1. Predarea-primirea gestiunii de casa se face pe baza dispozitiei scrise a regionalei, in care se arata: numele si prenumele casierilor predator si primitor, locul, ziua si ora inceperii operatiei de predare-primire, precum si persoanele care participa (asista la predare-primire.

Predarile gestiunilor de casa se fac astfel:

Cand gestiunea este condusa de casier, predarea se face intre casierul predator si cel primitor, in asistenta sefului statiei sau agentiei de voiaj, a imputernicitului acestora sau a casierului verificator, dupa caz.

Cand casier este chiar seful statiei,predarease face intre seful statiei primitor, in asistenta unui organ desemnat de regionala.

Cand casierul predator este impiedicat sa efectueze personal predarea, poate desemna, in scris, o persoana care conssimte sa-l reprezinte la aceasta operatie.

In cazul in care casierul predator sau reprezentantul sau nu se prezinta in ziua si la ora indicata, predarea se face in numele casierului de catre o persoana din statie (recomandabil un alt casier), delegat in acest scop de seful statiei.

Predarea-primirea gestiunii se face prin inventarierea totala a depozitelor si valorilor din gestiune, intocmindu-se proces-verbal, care se semneaza de cei doi casieri si de persoanele care au asistat.

Casierii primitori verifica atat numerarul si depozitele imprimatelor cu regim special aflate in casa, cat si exactitatea contarii in conturi si CCL a sumelor incasate, recartate si varsate de la inceputul lunii pana la data predarii casei. Diferentele care se constata ulterior, pentru eventualele incarcari in minus din luna respectiva, se emit pe numele casierilor primitori.

Pentru usurarea operatiilor de verificare si predare a casei se cauta, pe cat posibil, ca predarea sa se faca, fie inainte de deschiderea casei, fie dupa inchiderea ei, urmand ca in ziua predarii toate operatiile de casa sa fie efectuate de acelasi casier predator sau primitor.

1.2. la predarea casei pentru legitimatiile cu pret fix se intocmesc conturi distincte ale legitimatiilor cu pret fix, dupa aceleasi norme si pe aceleasi formulare ca si conturile lunare, cu deosebire ca in aceste conturi se trec vanzarile numai pana la predarea casei.

Conturile deschise la inceputul lunei raman la casa si mai departe, urmand a fi incheiate la finele lunii.

In capul conturilor destincte care se intocmesc cu ocazia predarii casei, se face mentiunea: "Predarea casei din . . ..200 .

La intocmirea conturilor, casierul primitor este obligat sa verifice, dupa tarife, preturile unitare si sa confrunte "Numarul cel mai mic la inceputul lunii" cu "Numarul cel mai mic de la finele lunii" din copia contului respectiv pe luna precedenta.

Aceeasi verificare se face de casierul primitor si in conturile deschise la inceputul lunii de catre casierul predator, conturi ce urmeaza a fi incheiate numai la finele lunii.

In conturile care se intocmesc pentru predarea casei, in coloana "Numarul cel mai mic la finele lunii" se trec numerele minimale ale biletelor in momentul predarii.

Dupa sistemul de mai sus se intocmesc toate conturile privind legitimatiile si imprimatele cu preturi fixe, ca: conturile legitimatiilor de calatorie cu pret fix in traficul local, conturile legitimatiilor de calatorie cu pret fix in traficurile internationale, contul veniturilor locale, contul imprimatelor de vanzare etc.

In conturile de mai sus se trec toate relatiile si felurile de legitimatii, chiar daca pentru unele din ele - pana la predarea casei - nu s-a incasat nici o suma.

Pentru situatia legitimatiilor cu pret fix aflate asupra conductorilor, se intocmeste contul legitimatiilor cu pret fix emise de conductori in tren, care se anexeaza la contul respectiv.

1.3. Casierul primitor verifica toate conturile intocmite de casierul predator pentru sumele incasate cu chitante, recipise, bilete si alte documente care nu au pret fix ( bilete bianco, abonamente, recipise de bagaje, chitante diverse incasari etc.).

In primul rand, se verifica daca situatia depozitelor la inceputul lunii curente corespunde cu situatia depozitelor la finele lunii precedente.

Se mai verifica daca toate chitantele si documentele emise in cursul lunii curente, pana in momentul predarii casei, sunt inscrise (contate) in conturile respective. Apoi sumele din cupoanele de control se confrunta cu cele inscrise in conturi.

Eventualele nepotriviri se corecteaza, dupa care conturile se totalizeaza, iar totalurile se inscriu pe marginea dreapta a conturilor, in dreptul ultimei pozitii contate.

1.4. Casierul primitor are obligatia sa controleze existenta depozitelor, numarand bucata cu bucata legitimatiile cu pret fix si filele chitantelor si celelalte bilete sau documente verificand si numerele maximale ale depozitelor de pe bonurile de comanda.

In cazul cand  - la verificarea legitimatiilor cu pret fix - se constata ca unele dintre ele lipsesc fara sa fie contate ca vandute, depozitul se defalca, iar biletele respective se conteaza ca vandute de casierul predator.

In cazul cand se constata lipsa din carnete a unor chitante, bilete, sau a altor documente, sau chiar lipsa unor carnete intregi, se intocmeste proces-verbal separat. Proces-verbal se semneaza de ambii casieri si de seful unitatii.

In toate carnetele incepute ale imprimatelor cu regim special, inclusiv bonurile de cerere bilete carton sau bonurile de comanda pentru imprimate (FC 13), si anume pe matca primei chitante neemise, se face mentiunea: "Neintrebuintat" si se trece data predarii casei, semnand ambii gestionari.

Matcile bonurilor de cerere bilete carton si a bonurilor de comanda pentru imprimate (FC 13), care s-au expediat ca refuzate la magazia imprimatelor cu regim special si care nu s-au inlocuit pana in momentul predarii casei, se semneaza de asemenea de ambii gestionari, sub mentiunea: "Neefectuat pana la data de . 19 . ".

1.5 Casierul primitor verifica daca in conturile de expeditie au fost trecute toate transporturile ale caror documente s-au primit la casa pana in momentul predarii. Verificarea conturilor de expeditie se face prin confruntarea cu copiile documentelor de transport.

Pe marginea dreapta a contului de expeditie, in dreptul ultimei pozitii contate pana la predarea casei, se trece, sub forma de fractie, la numarator totalul coloanei "Suma incasata la expeditie" iar la numitor - totalul coloanei "Recartari".

In cazul in care se constata ca exista transporturi ale caror documente nu au ajuns inca la casa sau care nu au fost inca contate, se mentioneaza acest lucru in procesul-verbal, aratandu-se numarul documentului necontat pana la predarea casei. Aceste documente urmeaza sa fie contate de noul casier cu ocazia incasarii tarifelor.

1.6. Verificarea conturilor de eliberare se face prin confruntarea cu exemplarele de serviciu ale documentelor de transport, avizele si adeveririle de primire, dupa care casierul primitor verifica totalizarea coloanei "Incasat la eliberare", de la inceputul lunii pana in momentul predarii casei, suma care se inscrie pe marginea dreapta a contului, in dreptul ultimei pozitii contate in ziua predarii.

In ceea ce priveste documentele transporturilor sosite dar neeliberate, acestea vor fi inscrise in procesul-verbal.

1.7. La statiile cu trafic redus, gestionarul primitor (concomitent cu documentele ramase neeliberate) verifica si existenta marfurilor respective.

1.8. In formularul "Evidenta si calculul tarifelor de locatie, stationare si magazinaj" se deschid pozitii pentru toate transporturile in locatie, stationare sau magazinaj, pana la predarea casei.

In dreptul pozitiilor achitate se trece numarul chitantei, iar pentru cele care s-au intocmit si inaintat la Serviciul de colectare, contabilizare si control venituri teritorial note de constatare de locatii, stationare sau magazinaj, se trece numarul notei de constatare si al borderoului de varsare HV.

Formularul se bareaza dupa ultima pozitie inscrisa si se semneaza de catre ambii casieri si de delegatul asistent.

Pozitiile noi care se ivesc dupa predarea casei, se inscriu mai departe pe aceeasi fila, dandu-se numere de pozitii in continuare.

1.9. Dupa intocmirea tuturor conturilor de legitimatii cu pret fix si verificarea celorlalte conturi, se procedeaza la intocmirea situatiei generale de predare a casei.

Aceasta situatie se intocmeste pe formularul "Contul legitimatiilor cu pret fix" si se intituleaza "Situatia generala de predare a casei nr . .. la data de . .200.".

Completarea acestei situatii se face astfel:

Coloana 1 se intituleaza de mana "pozitia CCl", coloanele 2 si 3
Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }