QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism

        incetarea contractului de inchiriereEFECTELE CONTRACTULUI DE ASIGURARE. INCETAREA CONTRACTULUI. 1 Efecte. Debitorul obligatiei de plata este semnatarul contractului de asigurare, adica asiguratul sau solicitantul. Daca contractul este semnat de un mandatar, mandantul es ...
Incetarea contractului de arendare I.1.1.       Reguli de drept comun. Derogari In cazul neexecutarii obligatiilor se poate cere prin justitie rezilierea contr ...
Incetarea contractului de inchiriere I.1.1.       Cauze de incetare Legea locuintei prevede incetarea contractului de inchiriere prin: –   &nb ...
INCETAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE A LOCUINTEI. Contractul de inchiriere inceteaza in urmatoarele cazuri prevazute expres de lege: -        la expirarea termenului; -    &nb ...
INCETAREA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE § l. Incetarea contractului de locatiune prin acordul partilor Avand in vedere ca incheierea contractului de locatiune se face prin acordul partilor, firesc este ca acest contract sa poata inceta tot ...
INCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT.  1. Cauzele speciale de incetare a contractului de mandat 1.1 Revocarea mandatarului Potrivit articolului 1553 C. civ. „mandantul poate, cand voieste, revoca mandatul si constrange, la caz, pe ...
Incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului Concedierea  salariatului  din  initiativa  angajatorului  se   admite  numai  in  cazul existentei temeiurilor (faptelor juridice), indicate in mod expres in legislati ...
Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor Prin acordul partilor poate inceta orice contract individual de munca, indiferent de durata de timp pentru care a fost incheiat. Sigur ca, de regula, un contract individual d ...
Incetarea de drept a contractului individual de munca Art. 56 din Codul muncii stabileste ca incetarea de drept a contractului individual de munca are loc in urmatoarele situatii: a)     la data decesului salariatul ...
INCETAREA DE DREPT A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Contractul individual de munca inceteaza de drept, adica in puterea si prin efectul legii, atunci cand a intervenit o anumita cauza, stabilita expres de normele de drept, care face impo ...
Modificarea si incetarea contractului de achizitii publice O.U.G. nr. 60/2001 nu recunoaste dreptul autoritatii publice de a modifica in mod unilateral contractul de achizitie publica. Prin urmare, modificarea acestui contract  poate ave ...
Modificarea,  suspendarea si incetarea contractului individual de munca In conformitate cu prevederile art. 41 din Codul muncii, contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor. Cu titlu de exceptie, modificarea u ...
Aspecte privind forma contractului colectiv de munca    Ceea ce este esential pentru a stabili forma contactului colectiv de munca, rezulta din dispozitiile art.25 alin.3 din Legea nr. 130/1996, prin care se stabileste ca un contr ...
Aspecte privind notiunea si caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare. 1.1     Notiunea si  reglementarea contractului . Despre „vindere” in conceptia actualului cod civil legiuitorul  statueaza in ...
Atribuirea contractului de achizitie publica    Dupa evaluarea ofertelor si stabilirea ofertei castigatoare, autoritatea contractanta va comunica tuturor ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii in cel mult doua zile de la d ...
Caracterele juridice ale contractului de asigurare    Caracterul consensual - contractul de asigurare implica neaparat  consimtamantul partilor si se incheie in forma scrisa, dovada lui prin martori neefiind admisa .    ...
Caracteristicile contractului individual de munca Activitatile desfasurate de salariat urmaresc nu doar realizarea mijloacelor materiale necesare intretinerii sale si a familiei sale; ele au si un profund continut social, fiind forma fu ...
Cesiunea contractului de inchiriere I.1.1.       Aplicabilitate Legea locuintei nu prevede dispozitii cu privire la cesiunea contractului de inchiriere. Tacer ...
Clauze obligatorii si clauze facultative ale contractului individual de munca Continutul contractului individual de munca are o importanta deosebita, intrucat el determina modul cum se va executa raportul juridic de munca caruia i-a dat na ...
CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE ANTREPRIZA A. Capacitatea partilor Antreprenorul trebuie sa aiba capacitate de exercitiu deplina, pe cand clientul va trebui sa aiba capacitate de exercitiu deplina doar in cazu ...


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }