QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Atribuirea contractului de achizitie publica

Atribuirea contractului de achizitie publicaDupa evaluarea ofertelor si stabilirea ofertei castigatoare, autoritatea contractanta va comunica tuturor ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii in cel mult doua zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta castigatoare.Comunicarea catre ofertantii necastigatori va preciza care sunt motivele respingerii, iar catre ofertantul castigator se va preciza faptul ca oferta sa a fost declarata castigatoare si ca acesta este invitat sa incheie contractul.

Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, numai daca ia aceasta decizie inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii respective catre ofertanti si numai in urmatoarele circumstante:

a) nici unul dintre ofertanti nu este eligibil sau nu a indeplinit conditiile de calificare prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

b) numarul de ofertanti este mai mic de doi, in cazul aplicarii procedurii prin negociere competitiva

c) au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, respectiv care:

- fie sunt depuse dupa data limita de depunere a ofertelor;

- fie nu au fost elaborate si prezentate in concordanta cu cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

- fie contin in propunerea financiara preturi nereale, ce nu pot fi justificate;

- fie contin propuneri referitoare la clauze contractuale, ce sunt in dezavantaj pentru autoritatea contractanta

- fie valoarea inclusa in propunerea financiara depaseste valoarea fondurilor alocate pentru contractul respectiv:

d) circumstante exceptionale afecteaza procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau este imposibila incheierea contractului.

Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie a autoritatii contractante fata de ofertanti, cu exceptia returnarii garantiei pentru participare.

Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul desemnat castigator de catre comisia de evaluare, dar nu mai devreme de 15 zile de la data transmiterii c municarii privind rezultatul aplicarii procedurii.

Ofertantul invitat de catre autoritatea contractanta sa incheie contractul de achizitie pubica are obligatia de a constitui garantia de buna executie in formele si in cuantumul precizate in Fisa de date a achizitiei.


Autoritatea contractanta are obligatia de a a sigura obtinerea unui exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei de catre orice furnizor, executant sau prestator care a inaintat o solicitare in acest sens (in termenele si in conditiile prevazute de prezenta lege) sau, dupa caz, caruia i s-a transmis o invitatie de participare.

Orice persoana juridica, romana sau straina, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica

Mai multi furnizori, executanti sau prestatori, au dreptul de a se asocia si de a depune oferta in comun, denumita oferta comuna fara a fi obligati sa si prezinte asocierea intr-o forma legalizata, fiecare dintre ei asumandu-si obligatia pentru oferta comuna si raspunzand pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica

In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de incheierea contractului de achizitie publica

Asociatii nu au dreptul de a depune si alte oferte, in mod individual, pe langa oferta comuna

Ofertantul are dreptul de a depune, in plus fata de oferta de baza si alte oferte, denumite oferte alternative, dar numai in cazul in care in anuntul de participare nu exista o astfel de interdictie si numai daca criteriul pentru atribuirea contractului de achizitie publica este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic'.Ofertele alternative se pot abate intr-o anumita masura de la cerintele prevazute in Caietul de sarcini pentru oferta de baza

Ofertantul care intentioneaza sa depuna oferta alternativa are obligatia de a depune si oferta de baza. Oferta alternativa trebuie sa respecte, din punct de vedere al solutiilor si exigentelor de calitate, cerintele minimale prevazute in Caietul de sarcini. In cazul acceptarii ofertei alternative responsabilitatea adoptarii proiectului la caracteristicile ofertei alternative revine proiectantului initial.

Autoritatea contractanta are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertei, precum si asupra oricarei informatii privind ofertantul, a carei dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale. De asemenea, ofertantul nu are dreptul sa influenteze comisia de evaluare in procesul analizarii ofertelor si luarea deciziei de stabilire a ofertei castigatoare, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica

Fiecare ofertant trebuie sa indeplineasca conditiile referitoare la eligibilitate si inregistrare, precum si cerintele minime solicitate privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara pentru a fi considerat candidat calificat. Candidat calificat nu inseamna si candidat selectat.

Comisia de evaluare va stabili candidatii selectati numai pe baza punctarii performantelor tehnice si economico-financiare ale candidatilor calificati, modalitate prevazuta in Fisa de date a achizitiei.

Autoritatea contractanta va comunica rezultatul selectarii tuturor participantilor la etapa de selectare in cel mult doua zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit candidatii selectati.

In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu lucrarea care urmeaza sa fie executata, comisia de evaluare are obligatia de a solicita, in scris si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera relevante cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.

In cazul in care este declarata castigatoare o oferta comuna autoritatea contractanta are dreptul de a impune, inainte de incheierea contractului, legalizarea asocierii ofertantilor respectivi.

In cazul in care autoritatea contractanta nu ajunge sa incheie contractul cu ofertantul declarat castigator, acesta are doua posibilitati:

a) de a invita ofertantii, in ordinea descrescatoare a clasamentului, in vederea incheierii contractului;

b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica


Intrebari:


Care sunt principalele documente necesare pentru intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei?

Enuntati informatiile care sunt necesare fundamentarii fisei de date a achizitiei lucrarilor de investitii publice

Formele de constituire a garantiei de participare la achizitiile publice in domeniul investitiilor

Enumerati atributiile comisiei de evaluare a contractelor de investitii publice

Situatii de anumare a contractelor de construire de investitii publice


Bibliografie:


Lupu, N., Investitii, Editura Moldova, bacau, 2003

Stancu I., Finante, vol. II, Investitii directe si finantarea lor, Editura Economica, Bucuresti, 2003

Vasilescu, I, s.a., Investitii, Editura Economica, Bucuresti, 2000
Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }