QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate transporturi

Incasarea si contarea veniturilor din traficul local de bagaje si mesageriiINCASAREA SI CONTAREA VENITURILOR DIN TRAFICUL LOCAL DE BAGAJE SI MESAGERII1. INCASAREA SI CONTAREA VENITURILOR DIN TRAFICUL LOCAL DE BAGAJE
1.1. Transporturile bagajelor inregistrate si ale mesageriilor insotite in traficul local se efectueaza cu recipisa de bagaje din traficul local, imprimat cu regim special.

Recipisa de bagaje este document de transport si pentru incasarea tarifelor.

La transporturile de mesagerii insotite pe recipisa trebuie sa se inscrie - obligatoriu - "Mesagerii" trecandu-se si elementele de tarifare (felul marfii, distanta kilometrica).

Transporturile pachetelor cu ziare noi in vagoane de serviciu C.F.R., deservite de personal C.F.R., se efectueaza pe baza "Listei de predare a pachetelor cu ziare", formular P.T.T.R. care se intocmeste de organul postal predator, iar incasarea tarifelor se face cu recipisa de bagaje.

1.2. Casierul, pe baza notei de cantar si a legitimatiei de calatorie valabile la trenul respectiv, intocmeste recipisa de bagaje, calculeaza tarifele si le incaseaza, dupa care preda recipisa calatorului, iar foaia de manipulatie o preda magazinerului pentru insotirea transportului. Nota de cantar se ataseaza de casier la matca recipisei de bagaje.

La transporturile de ziare noi, pentru pachetele predate in curs de 24 ore si anume pana cel mai tarziu la orele 14 oficiul postalpredator achita tarifele de transport la casa statiei de expeditie predand casei cate un exemplar din listele de predare a pachetelor cu ziare. Pe recipisa de bagaje cu care s-au incasat tarifele de transport, casierul inscrie urmatoarea mentiune: "Costul transportului pentru pachetele cu ziare expediate de oficiul postal . . . in ziua de . . .".

Recipisa de bagaje se inmaneaza delegatului oficiului postal, iar foaia de manipulatie si cuponul de control se anexeaza la originalul contului.

Cu sumele incasate prin recipisele de bagaje, casierul se incarca in "Contul recipiselor de bagaje", care se intocmeste pe formular "Contul imprimatelor cu pret variabil" in dublu exemplar, prin calchiere cu indigo, competandu-se denumirea contului cu mentiunea "Bagaje".

Completarea contului se face astfel:

In prima parte a contului unde se tine "Evidenta depozitului de carnete" se trece la inceputul lunii: numarul bonului de cerere, seria, numarul maximal si numarul minimal la inceputul lunii, iar coloanele"Emis pana la nr. . ." si "Emis bucati . . ." se completeaza la sfarsitul lunii.

In partea a doua a contului, casierul inscrie zilnic, in ordine numerica recipisele emise si sumele incasate.

Recipisele anulate se inscriu in cont, cu respectarea ordinii numerelor lor curenta, iar in coloana "Sume incasate" se inscrie "Anulat".

La finele fiecarei zile se stabileste totalul zilnic, pe care il scrie coloana "Total zilnic".

In ultima zi a lunii, dupa ultima tura, casierul procedeaza la inchiderea contului, adunand coloanele "Suma incasata" si "Totalul zilnic" si stabileste totalulincasarilor din luna respectiva.

La contul original al recipiselor de bagaje, care se trimite Serviciului de contabilitate si verificarea veniturilor regional, se anexeaza cupoanele de control, precum si toate partile detasabile ale recipiselor anulate, avand mentionate pe verso cauza anularii, stampila si semnatura sefului statiei.

La cupoanele de control ale recipiselor de bagaje intocmite pentru incasarea tarifelor de transport al ziarelor se anexeaza listele de predare a pachetelor cu ziare privind ziua respectiva, precum si foaia de manipulatie.

1.3. In statia de destinatie, casierul primeste del amagaziner listele de primire a coletelor de bagaje de la tren, impreuna cu foile de manipulatie ale recipiselor de bagaje, stampilate cu data sosirii si avand trecut pe ele pozitia de sosire si le pastreaza pana la prezentarea calatorilor pentru eliberare.

La prezentarea recipisei de bagaje de catre calator, casierul - dupa ce verifica daca transportul nu are magazinaj - inregistreaza recipisa de bagaje in "Consemnatia recipiselor de bagaje" a regionalei de care depinde statia de expeditie, trecand pe recipisa si foaia de manipulatie, pozitia din consemnatie. In cazul cand are magazinj il incaseaza cu chitanta diverse incasari trecand numarul chitantei pe recipisa de bagaje.

Dupa efectuarea acestor operatii, casierul preda foaia de manipulatie, impreuna cu recipisa de bagaje, magazinerului, care elibereaza bagajul contra semnatura de primire pe verso recipisei de bagaje, inmaneaza calatorului foaia de manipulatie, iar recipisa de bagaje astfel completata o preda casierului.

Pentru inregistrarea recipiselor de bagaje eliberate, casierul intocmeste la inceputul lunii cate o consemnatie pentru fiecare regionala de expeditie, in dublu exemplar, pe formularul "Contul imprimatelor cu pret variabil" care se intituleaza "Consemnatia recipiselor de bagaje emise de statiile de pe regionala . . .".

In aceste consemnatii se inscriu recipisele retrase de la calatori, trecandu-se: numarul curent (in col. ziua), seria, numarul recipisei, iar statia de predare in coloanele "Suma de incasat" si "Total zilnic". Originalul consemnatiei, la care se anexeaza recipisele retrase de la calatori, se inainteaza la Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional de care apartine statia de eliberare, odata cu celelalte conturi, iar copia ramane in arhiva statiei.

Listele de predare a pachetelor cu ziare, primite de agentii C.F.R. din tren de la oficiile postale predatoare, se depun de acestia la casa de bagaje a statiei unde s-a facut plata. Casa statiei verifica daca pentru toate listele s-au incasat tarifele cuvenite, inscrie pe fiecare lista numarul recipisei de bagaje cu care s-au incasat aceste tarife dupa care le inainteaza lunar la Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional, inscriindu-le in "Consemnatia listelor de predare a pachetelor cu ziare", care se intocmeste pe formular "Contul imprimatelor cu pret variabil".


2. INCASAREA SI CONTAREA VENITURILOR DIN TRAFICUL LOCAL DE MESAGERII


2.1. Transporturile de mesagerii se efectueaza pe baza buletinului de mesagerii, care este imprimat de vanzare.

2.2. Magazinerul, dupa luarea in primire a coletelor, preda casierului toate exemplarele buletinului de mesagerii.

Casierul, dupa ce verifica daca buletinul a fost intocmit conform prevederilor Instructiei nr. 152, completeaza codul statiei de destinatie, stabileste si inscrie pe toate exemplarele acestuia, in compartimentele respective datele in legatura cu tarifarea transporturilor si anume: distanta kilometrica, tabele de tarife, tariful pentru 10 kg, tarife de transport de incasat. De asemenea completeaza, in coltul din stanga jos al buletinului denumirea regionalei de care apartine statia de expeditie.

2.3.Incasarea tarifelor se face cu buletinul de mesagerii, cu care ocazie casierul completeaza rubrica hasurata "Incasat la expeditie lei" si aplica stampila "Achitat" a statiei. Concomitent cu incasarea tarifelor, casierul inregistreaza buletinul in toate exemplarele buletinului "Pozitia de trafic"' adica numarul curent din acest cont.

Pozitia de trafic se da lunar, in ordine numerica, incepand cu nr. 1 in fiecare luna. In cazul cand intr-o statie exista mai multe case de mesagerii, numerotarea pozitiilor de trafic se face astfel: casa nr. 1 incepe cu nr. 1, casa nr. 2 incepe cu nr. 10.001, casa nr. 3 incepe cu nr. 20.001 etc.

Dupa efectuarea acestor operatii, casierul inmaneaza predatorului duplicatul buletinului, retine copia pentru arhiva statiei, iar celelalte trei exemplare le preda magazinerului.

Pentru evidentierea mesageriilor expediate si a sumelor incasate la expediere, casierii folosesc formularul "Contul de expeditie pentru coletarie-mesagerii", taindu-se din titulatura cuvantul "coletarie".

In acest cont, care se completeaza in dublu exemplar, se inregistreaza fiecare buletin, completandu-se toate coloanele formularului.

La finele fiecarei ture de serviciu, casierul totalizeaza incasarile zilnice, inscriindu-le in coloana total zilnic, iar la sfarsitul lunii, sumele din aceasta coloana se aduna, stabilindu-se totalul lunar al contului.

Transporturile de mesagerii care se expediaza pe baza de foi de drum pentru mesagerii, transporturile de mesagerii regie, precum si cele pentru care - pe baza de aprobari sau dispozitii speciale - tarifele de transport se incaseaza la destinatie, se inscriu in acelasi cont. La aceste transporturi, in coloana "Sume incasate" se mentioneaza, dupa caz: "Taxe transmise", "Foaia de drum militara nr. . ." sau "Regie-exploatare". De asemenea aceleasi mentiuni se fac si in buletinele de mesagerii in rubrica "Incasat la expeditie".

La transporturile de mesageriiefectuate cu foi de drum militare pentru mesagerii, foile de drum se retin de casier si se anexeaza la sfarsitul lunii la Serviciul de contabilitate si verificarea venituirlor regional.

Pe foile de drum, casierul aplica stampila statiei cu data si inscrie numarul buletinului de mesagerii si pozitia de trafic.

De asemenea, pe toate exemplarele buletinului de mesagerii, casierul inscrie numarul si seria foii de drum.

In cazul cand la un singur transport se folosesc doua sau mai multe foi de drum, numerotarea acestora se inscriu, pe buletin, iar pe fiecare foaie se trece numarul buletinului si pozitia de trafic.

Buletinele de mesagerii folosite la transporturile efectuate cu foi de drum pentru mesagerii, precum si la transporturile regie-exploatare se elibereaza expeditorului gratuit. Cu pretul de vanzare al buletinelor eliberate pentru aceste transporturi, casierul isi descarca gestiunea trecandu-l in cont in coloana "Recartari".

Pe baza foilor de drum militare anexate la cont, Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional verifica justetea descarcarilor in C.C.L. la pozitia "Recartari" pentru costul buletinului, respectiv numarul corespunzator de foi de drum in functie de greutatea transportata.

2.4. In statia de destinatie, dupa luarea in primire a transporturilor de catre magaziner, potrivit prevederilor din Instructia nr. 152, acesta prezinta casierului listele de primire si cele trei exemplare ale buletinelor de mesagerii.

Casierul verifica daca toate documentele din listele de primire au pozitie de sosire, semnand de primire a documentelor in aceste liste. Apoi verifica tarifarea facuta de statia de expeditie, dupa care detaseaza avizul de adeverire si primire de celelalte exemplare ale buletinului si le preda avizerului.

La prezentarea destinatarului cu avizul, casierul procedeaza astfel:

- in cazul transporturilor cu tarife francate, aplica stampila cu data eliberarii in chenarul respectiv pe toate cele trei exemplare ale buletinului si preda avizul si unicatul magazinerului, dupa ce a stabilit si incasat de la destinatar - prin chitanta diverse incasari - eventualele tarife de magazinj;

- in cazul transporturilor cu tarife transmise, stabileste tarifele de transport, le inscrie pe toate cele trei exemplare ale buletinului de mesagerii, le incaseaza de la destinatar, completand rubrica hasurata "Incasat la eliberare", aplica stampila "Achitat" a statiei de destinatie, dupa care preda unicatul si avizul magazinerului. Daca la aceleasi transporturi se calculeaza si magazinaj, tarifele de magazinaj se incaseaza cu chitanta diverse incasari.

In ambele cazuri, inainte de predarea unicatului si avizului, casierul conteaza buletinele asa cum se arata la punctul 2.5. de mai jos.

La sfarsitul turei de serviciu magazinerul preda casierului toate avizele transporturilor eliberate, care se pastreaza in arhiva statiei.

Documentele transporturilor neeliberate in tura casierului care le-a primit se predau pentru incasare si contare la eliberare casierului care urmeaza in tura, cu condica de predare a serviciului.

Avizele de adeverire si primire ale buletinelor de mesagerii se aranjeaza, de casierul insarcinat de statie in acest scop, in ordinea pozitiilor de sosire, indiferent daca transporturile sunt cu tarife transmise sau tarife francate si se pastreaza in convolute lunare in arhiva statiei de destinatie.

Exemplarele de serviciu care se retin de casier se aranjeaza in ordinea numerelor curente din contul mesageriilor eliberate, iar la finele lunii se cos in convolute si se inainteaza la Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional, odata cu celelalte situatii si documente de gestiune lunare, ca anexe la contul de eliberare al mesageriilor.

2.5. Toate buletinele de mesagerii eliberate cu tarife francate sau transmise se inregistreaza de casier in "Contul de eliberare al mesageriilor", in ordinea eliberarii transporturilor, completand pe cele trei exemplare ale buletinului "Numarul curent din cont".

Acest cont se intocmeste in doua exemplare pe formularul "Cont de eliberare pentru vagoane si coletarie".

Numarul curent se da lunar, in ordine numerica, incepand cu nr. 1 in fiecare luna.

In coloana "Incasat la eliberare" se trec tarifele de transport incasate la transporturile sosite cu tarife transmise.

La transporturile cu tarife francate in aceasta coloana se trage o liniuta.

La finele fiecarei ture de serviciu se face zilnic al sumelor incasate, iar la finele lunii totalul lunar al contului.


3. INCASAREA SI CONTAREA TARIFELOR LA COLETELE PREDATE CU PLATA ULTERIOARA


3.1. Pentru coletele care, potrivit Instructiei nr. 152, sunt cu plata ulterioara, agentii C.F.R. din tren intocmesc "Cupoane de insotire a coletelor cu plata ulterioara".

3.2. Aprovizionarea agentilor C.F.R. din tren cu carnete de cupoane cu plata ulterioara se face asa dupa cum s-a prevazut la capitolul IV, punctul 5. din prezentele norme.

Acestia, dupa fiecare cursa, predau casierului cupoanele de control ale coletelor predate cu plata ulterioara, care semneaza de primirea lor pe matca ultimului cupon predat, aplicand stampila casei cu data.

3.3. Pentru tinerea evidentei centralizate a carnetelor distribuite, urmarirea depozitului si a utilizarii cupoanelor cu plata ulterioara, casierul deschide un cont de evidenta in dublu exemplar, pe formularul "Contul imprimatelor cu pret fix", pe care il intituleaza "Contul de evidenta al cupoanelor cu plata ulterioara".

Acest cont se deschide la inceputul lunii si se completeaza cu toate datele cerute de formular, astfel:

- La inceputul lunii se completeaza coloanele: numele agentului C.F.R., seria, numarul maximal al carnetului si numarul cel mai mic la inceputul lunii. Inscrierea agentilor C.F.R. se face in ordinea crescanda a numerelor maximale, trecandu-se fiecare agent pe cate un rand.

- La finele lunii se completeaza coloanele: numarul cel mai mic la finele lunii, bucati emise, stricate si vandute.

Tot la finele lunii, carnetele nerepartizate si care se afla in depozitul casei se trec global, pe un rand separat dupa inscrierea ultimului agent, specificandu-se in dreptul lor, in coloana numele agentului, "depozit casa".

Coloanele pret unitar si suma nu se completeaza.

Datele necesare pentru completarea contului se iau din cupoanele de control predate de agentii C.F.R.

La finele lunii, exemplarul original al contului de evidenta se inainteaza la Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional, avand anexate toate cupoanele de control primite de la agenti.

3.4. Coletele pentru care s-au intocmit cupoane cu plata ulterioara se predau magazinerului in statia de destinatie, cu lista de predare-primire.

Magazinerul, dupa efectuarea operatiilor prevazute in Instructia nr. 152, prezinta casierului listele de primire impreuna cu cupoanele de insotire.

3.5. Cuponul de insotire se pastreaza de casier pana la prezentarea calatorului cu adeverinta cuponului cu plata ulterioara, cand calculeaza tarifele de transport si le inscrie in chenarul intitulat "Tarifarea in statia de destinatie", atat in cuponul de insotire, cat si pe adeverinta, prin calchiere cu indigo.

Dupa incasarea tarifelor de transport, casierul completeaza si inmaneaza calatorului recipisa cuponului cu plata ulterioara, pe baza careia magazinerul elibereaza transportul.

In cazul cand cuponul cu plata ulterioara se anuleaza in statia de destinatie, un exemplar al procesului-verbal de anulare se anexeaza durabil la cuponul de insotire.

Pe masura eliberarii, transporturile sosite cu cupoane cu plata ulterioara se inregistreaza de casier in "Contul cupoanelor cu plata ulterioara", care se intocmeste pe formularul "Cont de eliberare pentru vagoane si coletarie" in dublu exemplar. In cazul formularului de cont se scrie "Cupoane cu plata ulterioara".

In acest cont, in coloana "Denumirea statiei de expeditie", se trece denumirea statiei de domiciliu a agentului C.F.R., coloana "Pozitia de trafic" nu se completeaza, iar in coloana "Data expedierii" se trece data intocmirii cuponului cu plata ulterioara.

In coloana "Total zilnic al taxelor incasate", la finele fiecarei zile, indreptul ultimului transport contat, se inscrie totalul sumelor din coloana precedenta incasate in ziua respectiva, iar la finele lunii se face totalul lunar.

Pentru transporturile neeliberate in tura casierului care le-a primit, documentele de transport se predau pentru incasare si eliberare casierului urmator, cu condica de predare a serviciului.

Originalul contului "Cupoane cu plata ulterioara" se inainteaza Serviciului de contabilitate si verificarea veniturilor regional, impreuna cu cupoanele de insotire a coletelor cu plata ulterioara, iar copia contului ramane in arhiva statiei, avand anexate adeverintele de primire in tren a coletelor predate cu plata ulterioara.


4.OPERATII COMUNE LA INCASAREA SI CONTAREA TARIFELOR DE TRANSPORT PENTRU BAGAJE, MESAGERII SI COLETE CU PLATA ULTERIOARA


4.1. Pentru stabilirea totalului incasarilor zilnice intraficul local de bagaje si mesagerii, casierul foloseste "Concentratorul operatiilor zilnice" in care, pe un rand, inscrie ca titlu numarul pozitiei din C.C.L. si denumirea "Trafic local de bagaje si mesagerii", iar pe randurile urmatoare in prima coloana trece denumirea tuturor conturilor care apartin de aceasta pozitie din C.C.L., si in coloana "Totalul zilnic".

In concentrator, casele care aprovizioneaza agentii C.F.R. inscriu nominal pe toti agentii care au asupra lor cupoane cu plata ulterioara.

In dreptul fiecarui cont se inscriu totalurile zilnice rezultate din incasari.

Pentru recipisele de bagaje si buletinele de mesagerii, totalurile zilnice se iau din conturile respective.

Prin adunarea pe verticala a sumelor din coloanele concentratorului se obtine totalul incasarilor pentru ziua respectiva, la pozitia din C.C.L. "Trafic local de bagaje si mesagerii", care se inscrie in C.C.L.

De asemenea se face si totalul zilnic al recartarilor, care se inregistreaza la pozitia "Recartari" din C.C.L.

Pentru stabilirea incasarilor pe intreaga luna, la finele lunii, dupa incheierea conturilor, se intocmeste, in dublu exemplar, "Recapitulatia generala", in capul careia se trece numarul pozitiei din C.C.L. si denumirea "Trafic local de bagaje si mesagerii'. In aceasta recapitulatie se trec pe randuri separate toate conturile si consemnatiile intocmite pentru traficul local de bagaje si mesagerii si anume: contul recipiselor de bagaje, consemnatia recipiselor de bagaje, consemnatia listelor de predare a pachetelor cu ziare, contul de expeditie pentru mesagerii, contul de eliberare mesagerii, contul de evidenta al cupoanelor cu plata ulterioara si contul cupoanelor cu plata ulterioara.

In dreptul fiecarei cont din recapitulatia generala se trec, in coloana "Totalul contului" si in coloana "Recartari", totalurile lunare din cont, dupa care se face totalul recapitulatiei. Acest total trebuie sa fie egal cu totalul lunar al pozitiei respective din C.C.L.

4.2. In cazul recipiselor stricate, casierul aplica pe toate filele stampila "Anulat", arata motivul anularii si semneaza. La sfarsirul turei de serviciu, le prezinta sefului statiei - impreuna cu contul de gestiune -, care verifica motivul anularii, semneaza si dateaza atat pe recipisa cat si in cont, aplicand stampila rotunda. In cont, seful statiei semneaza in dreptul recipisei anulate. La cupoanele cu plata ulterioara anulate trebuie sa se anexeze si procesele-verbale care se intocmesc potrivit instructiei nr. 152.Recipisele de bagaje, filele detasabile si cupoanele cu plata ulterioara se anexeaza la conturile care se inainteaza Serviciului de contabilitate si verificarea veniturilor regional.


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }