QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate comunicare

Fisa postului -zidar

FISA POSTULUI -ZIDAR


Nivelul postului-executie

OBLIGATII GENERALE

a) obligatia de a indeplini sarcinile de serviciu;

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

c)obligatia de arespecta prevederile cuprinse in regulamentul intern si in contractul individual de munca;

d)obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu

e)obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

f)obligatia de a respecta secretul de serviciu


OBLIGATII PE LINIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca eventualele defectiuni constatate la echipamente de lucru;

- sa nu paraseasca locul de munca fara aprobare ,decat in cazul in care I s-ar pune           in pericol viata sau integritatea fizica

-sa respecte instructiunilor proprii de sanatate si securitate in munca la locul de munca;

-sa mentina curatenia la locul de munca;

-sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta societatii;

-sa nu fumeze decat in locurile special amenajate;

-sa respecte disciplina la locul de munca;

-sa acorde primul ajutor in cazul producerii unui accident de munca;

-sa instiinteze imediat conducatorul locurilor de munca despre producerea unui accident de munca sis a nu schimbe starea de fapt a evenimentului decat numai daca acestea se impune,pentru a limita efectele produse de eveniment;

-sa-si insuseasca masurile de sanatate si securitatea in munca;

-la terminarea programului de lucru sa faca ordine si curatenie la locul de munca.


OBLIGATIUNI PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR


-sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor,aduse la cunostinta,sub orice forma,de administrator;

-sa utilizeze aparatura si echipamentele,potrivit instructiunilor tehnice,precum si celor date de administrator;

-sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;

-sa comunice,imediat dupa constatare,conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu,precum si orice defectiune sesizata la sistemele si insatalatiile de aparare impotriva incendiilor;

-sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator,care au atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor,in vederea realizarilor masurilor de aparare impotriva incendiilor;

-sa actioneze,in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca,in cazul aparitiei oricarui pericol imminent de incendiu;

-sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta,referitoare la producerea incendiilor.


UNITATI DE COMPETENTA

Competente fundamentale

-comunicarea interactiva la locul de munca;

-efectuarea unor calcule matematice simple.

Competente generale la locul de munca

-aplicarea procedurilor tehnice de executie su de control al calitatii;

-identificarea materialelor de baza folosite la lucrari de zidarie si tencuieli;

-identificarea sarcinilor si planificarea activitatilor zilnice si a timpului de munca;

-aplicarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca.

Competente specifice

-executarea lucrarilor de demolare;

-executarea lucrarilor de tencuieli de complexitate foarte mare;

-executarea lucrarilor de tencuieli de complexitate mare;

-executarea lucrarilor de tencuieli de complexitate medie;

-executarea lucrarilor de zidarie de complexitate foarte mare;

-executarea lucrarilor de zidarie de complexitate mare;

-executarea lucrarilor de zidarie de complexitate medie;

-executarea tencuielilor brute;

-executarea tencuielilor simple;

-executarea zidariilor simple.

Comunicarea interactive la locul de munca

Comunica informatii despre sarcini,procedee de lucru,evenimente,etc.

-identifica si utilizeaza sursele corecte de informatii;

-informatiile sunt selectate si analizate corespunzator;

-dovedeste capacitatea de a se adapta si a comunica,in functie de situatia existenta si de raporturile in care se afla cu interlocutorul;

-alege tehnica adecvata de comunicare :discutii,rapoarte scrise,ia parte la discutiile in grup pentru a obtine rezultatele corespunzatoare in munca;

-in comunicarile legate de sarcinile de munca foloseste correct terminologia specifica domeniului;

-contributiile constructive(solutii,propuneri,rezolvari,etc)se fac in termenii procesului de productie despre care se discuta.

Efectuarea  unor calcule matematice simple

Aplica cela patru operatii de baza la numere intregi

-efectueaza calcule simple folosind adunarea,scaderea,inmultirea si impartirea;

-rezultatele calculelor sunt verificate.

Efectueaza calcule simple cu fractii ordinare si zecimale

-folosind cele patru operatii aritmetice de baza,efectueaza calcule simple cu fractii ordinare si zecimale;

-transformarile din fractii zecimale in fractii ordinare si invers sunt effectuate correct;

-rezultatele calculelor effectuate sunt verificate.

Opereaza corect cu unitatile de masura fundamentale

-intelege conceptual si efectueaza calcule simple pentru aflarea lungimii,perimetrului ariei,volumului,masei,etc;

-fractiile ordinare si cele zecimale sunt utilizate correct la calculul diferitelor marimi geometrice.


Aplicarea procedurilor tehnice de executie si control al calitatii

Respecta procedurile tehnice de executie si control al calitatii

-isi insuseste procedurile tehnice de executie su de control al calitatii din sistemul propriu;

-executa toate lucrarile proprii respectant cerintele de calitate impuse prin procedurile de lucru,fise sau instructiuni tehnologice;

Verifica rezultatele muncii

-confrunta rezultatele muncii cu cerintele documentatiei9proiectulyi)si,daca ,este cazul,ia masuri de remediere;

-raporteaza,in conformitate cu reglementarile de la punctual de lucru(la locul de munca)toate deficientele de calitate si cauzele lor.

Isi asuma responsabilitatea npentru lucrarile efectuate

-participa la instructajele periodice,efectuate de seful punctului de lucru;

-se preocupa continuu de diminuarea si eliminarea defectelor.
Identificarea materialelor de baza folosite la lucrari de zidarie si tencuieli

Identifica sarcinile de efectuat su cerintele legate de acestea

-isi insuseste correct sarcinile si instructiunile referitoare la lucrarea de executat;

-clarifica eventualile neintelegeri,privind sarcinile si instructiunile primite ,adresandu-se persoanelor competente;

-identifica frontal de lucru si obiectivele de realizat.

Planifica o activitate curenta

-identifica timpul necesar realizarii lucrarii;

-stabileste etapele de lucru si modul de abordare,in functie de sarcinile de indeplinit in timpul planificat;

-planifica succesiunea fazelor,in conformitate cu cerintele procedurii de lucru.APLICAREA INSTRUCTIUNILOR PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

-insusirea instructiunilor proprii si a legislatiei va fi in conformitate cu specificul locului de munca;

-toate activitatle sa desfasoara cu respectarea permanenta a instructiunilor proprii de protectie a muncii;

-instructiunile proprii de protectie a muncii sunt insusite prin participarea la instructaje periodice;

-echipamentul de protectie este identificat corect;

-echipamentul de protectie individuala este intretinut si utilizat corect in conformitate cu prevederile cu specific tehnologic din instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca ;

-deficientele constatate in aplicarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca sunt identificate cu urgenta maxima.

Identificarea si raportarea pericolelor posibile

-pericolele posibile sunt identificate rapid si raportate prompt persoanelor abilitate in vederea aliminarilor;

-situatiile critice sunt identificate permanent pe toata durata desfasurarii activitatii.

Aplicarea procedurilor de urgenta si evacuare

-masurile de urgenta in cazul accidentelor de munca sunt aplicate cu rapiditate si luciditate;

-primul ajutor la locul de munca se acorda rapid si correct in functie de natura accidentului produs;

-evacuarea personalului aflat in situatii critice se face conform unui plan prestabilit;

-avertizarea personalului cu privire la pericolele posibile se face cu mijloacele din dotare


Executarea lucrarilor de demolare

Executa demolari cu mijloace manuale

-foloseste correct unelte manuale simple,pentru demolari;

-aplica procedeele cunoscute pentru spargeri partiale si demolari de zidarii;

-dupa demolare,curate si recupereaza caramizile si/sau blocurile de zidarie intregi sau fractiuni din acestea care se pot utilize.

Pregateste punerea in opera a materialelor obisnuite

-recunoaste materialele pentru lucrari de zidarie si caracteristicile acestora

-prepara mortar pentru zidarie,conform retetelor;

-sparge si ciopleste caramizile pentru realizarea legaturilor la colturi,intersectii si ramificatii sau pentru placare.

Trasporta materiale   

-utilizeaza mijloace simple de transport pe orizontala sip e verticala;

-transporta materialele,avand grija sa fie conservata starea lor calitativa.

Monteaza si demonteaza schele simple de lemn si metal

-montarea si demontarea schelelor se face urmarind avansarea frontului de lucru;

-montarea si demontarea se realizeaza in conditii de siguranta pentru toate persoanele aflate in zona punctului de lucru.


Executarea lucrarilor de tencuieli de complexitate foarte mare

Foloseste scule si dispositive manuale

-utilizeaza corect si in conditii de siguranta sculele si dispozitivele manuale din dotare ;

-intretine in bune conditii sculele avute in dotare ;

Prepara mortare speciale

-utilizeaza corect materialele pentru mortarele speciale;

-cunoaste retetele si dozajele pentru mortarele speciale;

Executa finisaje pretentioase la suprafete cu pretentii deosebite    

-citeste planurile si localizeaza frontal de lucru;

-confectioneaza sabloane pentru finisarea suprafetelor drepte sau curbe;

-executa tencuieli driscuite pe suprafete si elemente cu probleme deosebite:tavane curbe,sheduri curbe,bolti,arce,cupole,stalpi rotunzi;

-executa tencuieli interioare din materiale speciale :dolomite,terasit,praf de piatra.

Executa profiluri trase la fatade

-confectioneaza sabloanele pentru executarea profilelor cu forme speciale;

-executa profiluri trase la cornise,ancadrament,brauri,et.

Verifica corectitudinea lucrarilor executate

-urmareste realizarea unei suprafete netede;

-aplica procedeele si metodele de verificare.


Executarea lucrarilor de tencuieli de comlplexitate mare

Foloseste scule si dispositive manuale

-utilizeaza corect si in conditii de siguranta sculele si dispozitivele manuale din dotare;

-intretine in bune conditii sculele avute in dotare

Executa finisaje de calitate superioara pe fata vazuta a tencuielii

-cconfectioneaza sabloane pentru finisarea suprafetelor drepte sau curbe;

-traseaza suprafetele ce urmeaza a fi tencuite;

-executa tencuieli driscuite pe suprafete si elemente deosebite;

-executa tencuieli driscuite aplicate pe rabit;-executa tencuieli sclivisite la elemente cu suprafete mari;

-executa tencuieli driscuite la pereti si tavane aplicate pe placi de stability,pluta sau pe smir de rabit in suprafete plane.

Executa profiluri trase simple

-confectioneaza sabloane pentru executia profilelor trase;

-executa profiluri trase cu sablonul la ancadramente,brauri,solbancuri,etc;

Verifica corectitudinea lucrarilor executate

-urmareste realizarea unei suprafete netede;

-aplica procedeele si metodele de verificare.


Executarea lucrarilor de tencuieli de complexitate medie

Foloseste scule obisnuite

-utilizeaza correct si in conditii de siguranta sculele manuale din dotare;

-intretine in bune conditii sculele avute in dotare.

Traseaza suprafetele ce urmeaza a fi tencuite

-executa stratul de sprit;

-puncteaza mortarul pe suprafetele ce urmeaza a fi tencuite;

-executa stalpisori martori-pentru pereti-si monteaza sipcile orizontale de nivel sau martori din ipsos intre care se executa fasii de mortar pentru tavane

Executa tencuiala

-aplica grundul;

-aplica manual stratul vizibil de tinci sau scliviseala ;

-executa gletul la pereti si tavane;

-deseneaza asizele la tencuieli in piatra artificiala gata executata;

-aplica mecanizat grundul la tavane si pereti;

-aplica smirul pe rabit la pereti si tavane sau pe suprafete plane sau curbe.

Prelucreaza si/sau repara fata vazuta a tancuielilor exterioare

-rascheteaza tencuielile in piatra artificiala;

-executa reparatii la tencuielile driscuite ,la pereti si tavane

Verifica corectitudinea lucrrilor executate

-urmareste realizarea unei suprafete netede;

-cunoaste si aplica procedeele si metodele de verificare.


Executarea lucrarilor de zidarie de complexitate foarte mare

Citeste si intelege planurile

-identifica elementele simple si si simbolurile de desen ethnic si desen de arhitectura;

-utilizeaza correct si in conditii de siguranta sculele si dispozitivele manuale;

-intretine in bune conditii sculele avut in dotare.


Traseaza aliniamente drepte si curbe ,suprafete curbe suprafete complexe

-trasarea se face conform planurilor de executie si metodelor de trasare ,cu ajutorul instrumentelor si dispozitivelor adecvate


Executa lucrari de zidarie pe romanate sau cintre de lemn(cofraje complexe pentru arce,bolti,cupole)

-aseaza caramizile si blocurile de zidarie dupa tipar si eguli specifice in vederea realizarii boltilor si cintrelor;

-executie prezinta un grad ridicat de complexitate si este necesara o atentie deosebita.


Executa zidaria propriu-zisa

-asterne stratul de mortar;

-aseaza caramizile sau blocurile de zidarie ,respectand modul de tesere al acestora,grosimea rosturilor orizontale,verticale si radiale si detaliile de arhitectura din proiect.


Verifica corectitudinea executiei

-verifica orizontalitatea,verticalitateasi planeitatea suprafetelor cu ajutorul instrumentelor si dispozitivelor de masurare specifice.


Executare lucrarilor de zidarie de complexitate mare

Citeste si intelege planurile

-identifica elemente de desen ethnic si simbolurile caracteristiceariei acupationale.

Foloseste unelte si scule obisnuite manuale

-utilizeaza correct si in conditii de siguranta uneltele si sculele manuale ;

-intretine in bune conditii sculele avute in dotare.

Traseaza aliniamente drepte,unghiuri,elemente geometrice

-trasarea se face conform planurilor de executie si metodelor de trasare si ci ajutorul instrumentelor adecvate.

Executa lucrarea de zidarie propriu-zisa

-pozeaza mortarul;

-pozeaza blocurile de zidarie,respectand modul de tesere akl acestora,grosimea rosturilor orizontale si verticale si detaliile de arhitectura din proiect.

Verifica corectitudinea executiei

-verifica orizontalitatea,verticalitatea si planeitatea suprafetelor;

-verificarea se realizeaza cu ajutorul instrumentelor si dispozitivelor.


Executarea lucrarilor de zidarie de complexitate medie

Citeste planurile(desenele de executie simple)

-recunoaste elemente simple de desen ethnic;

-identifica in teren pozitia diferitelor ziduri de construit.

Foloseste unelte si scule obisnuite manuale

-utilizeaza correct si in conditii de siguranta uneltele si sculele manuale;-intretine in bune conditii sculele avute in dotare;

Traseaza aliniamente drepte

-trasarea se face conform planurilor de executie si metodelor de trasare;

-trasarea se realizeaza cu ajutorul instrumentelor si dispozitivelor specifice.

Marcheaza si transmite cotele de nivel

-aceasta operatie se face in conformitate cu anumite procedee si cu ajutorun instrumentelor adecvate;

-verifica cotele de nivel transmise.

Executa zidaria propriu-zisa

-taie si ciopleste caramizile si blocurile de zidarie necesare pentru realizarea legaturilor la colturi,intersectii si ramificatii;

-pozeaza mortarul si blocurile de zidarie,respectand modul de tesere al acestora,grosimea rosturilor orizontale si verticale si cunoscand sistemele de legatura al acestora;

-rostuieste zidaria lucrata apparent.

Verifica corectitudinea executiei

-verifica orizontalitatea,verticalitatea si planeitatea suprafetelor;

-verificarea se realizeaza cu ajutorul instrumentelor si dispozitivelor de masurare specifice.


Executarea tencuielilor brute

Executa tencuieli brute

- verifica din punct de vedere al abaterilor adimisibile suprafetele verticale si orizontale,ce urmeaza a fi tencuite si le pregateste in acest scop;

-aplica procedeele de executie a tencuielilor brute;

-monteaza si demonteaza schelele pe capre sau pe popi extensibili de inventar;

-dozeaza mortarele obisnuite pentru executarea tencuielilor;

Foloseste unelte manuale obisnuite  

-utilizeaza correct si in conditii de siguranta sculele manuale;

-intretine in bune conditii sculele avute in dotare.

Verifica corectitudinea lucrarilor executate

-urmareste realizarea unor suprafete plane,verticale si orizontale,acoperite integral cu mortar;

-aplica procedeele si metodele de verificare a tencuielilor brute.


Executarea tencuielilor simple

Foloseste scule manuale obisnuite sau utilaje simple

-utilizeaza corect si in conditii de siguranta sculele manuale si utilajele din dotare;

-intretine in bune conditii sculele avute in dotare.

-curata si intretine sculele manuale si utilajele din dotare.

Prepara mortare obisnuite si speciale (terasit,dolomite,piatra artificiala)sub supraveghere

-la prepararea mortarelor va tine seama de indicatiile din proiectul de executie si de cele primate de la seful de echipa.

-prepararea mortarelor se efectueaza manual sau mecanizat,respectand dozajul din reteta;

-materialele utilizate suntan examinat4e pentru a avea calitatea corespunzatoare;

Executa stratul suport pentru tencuieli interioare,pe suprafete déjà puncatate

-verifica planeitatea si verticalitatea suportului tencuielii;

-aplica spritul manual sau mecanizat pe suprafetele de zidarie sau din beton;

-aplica grundul-manual sau mecanizat-pe suprafete plane sau curbe;

-niveleaza suprafetele suport executate;

-aplica smirul pe rabit,la pereti si tavane.

Prelucreaza suprafetele support ale tencuielilor

-curata si freaca tencuielile din piatra artificiala gata executate.

Verifica corectitudinea lucrarilor executate

-urmareste realizarea unei suprafete netede;

-cunoaste procedeele si metodele de verificare


Executarea zidariilor simple

Executa o zidarie simpla

-pregateste si prepara mortarul,conform retetei;

-traseaza aliniamente ,masoara si marcheaza goluri pentru usi si ferestre;

-executa zidaria prin asezarea straturilor de mortar si aseaza blocurile de zidarie,respectand modul de tesere al acestora ,grosimea rosturilor orizontale si verticale;

-verifica corectitudinea executiei ,respective planeitatea,orizontalitatea si verticalitatea suprafetei;

-monteaza ghermele din lemn.

Foloseste scule manuale obisnuite si utilaje simple

-utilizeaza correct si in conditii de siguranta sculele manuale;

-intretine,in bune conditii,sculele primate in dotare;

-utilizeaza correct utilajele simple pentru executia lucrarilor .

Fixeaza corniere metalice de protectie ,la colturile zidariilor

-identifica pozitia cornierelor metalice;

-fixeaza cornierele conform detaliilor de executie.


Nume: . FERARU . . . .

Prenume: . IOAN . . .

Am luat la cunostinta: . . . . ..

Data 14 . / . 09 . / . 2009 . . . .

Semnatura . . . . . .Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }