QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate transporturi

Operatii executate de personalul de locomotiva, altele decat in circulatie

Operatii executate de personalul de locomotiva, altele decat in circulatie


Remizarea locomotivelor

Remizarea este operatia de garare a unei locomotive si stationarea sa in stare inactiva in intervalul de timp programat intre doua utilizari succesive, pe o linie special destinata intr-o unitate de tractiune sau statie.

Pe timpul remizarii, locomotiva nu este deservita de personal de locomotiva.

In perioada de timp in care este remizata, locomotiva trebuie sa fie:asigurata contra pornirii din loc;

deconectata de la sursa principala de energie;

incuiata.

OTF/OMF trebuie sa stabileasca prin reglementari proprii modul in care supravegheaza locomotivele remizate pentru a nu se permite accesul pe locomotiva a persoanelor care nu au acest drept.

Mecanicul sau revizorul de locomotiva care pregateste locomotiva pentru remizare, trebuie sa efectueze urmatoarele operatiuni:

asigurarea locomotivei contra pornirii din loc, conform reglementarilor specifice in vigoare pentru fiecare tip de locomotiva si in conformitate cu reglementarile cuprinse in PTE sau in planul tehnic de exploatare al unitatii feroviare unde se remizeaza locomotiva;

verificarea, in locuri special amenajate, a partii de rulare, a suspensiei si a starii suprafetei de rulare a bandajelor rotilor locomotivei; scurgerea apei acumulate in instalatia de aer comprimat;

completarea aerului comprimat in rezervorul principal la presiunea maxima;

verificarea starii de incarcare a bateriei de acumulatoare si completarea incarcarii acesteia, dupa caz;

decuplarea sursei principale de energie, prin oprirea motorului la locomotivele si automotoarele cu motoare diesel, respectiv deconectarea intrerupatorului principal, coborarea pantografului si punerea la masa a instalatiei de inalta tensiune la locomotivele si ramele electrice;

incuierea pupitrului de comanda si a robinetului de frana;

verificarea nivelului lichidelor din instalatiile de racire a agregatelor de pe locomotiva, dupa caz;

verificarea nivelului combustibilului si a lubrifiantilor;

verificarea cantitatii si calitatii nisipului din instalatia de nisipare a liniei;

verificarea inventarului de scule si piese de schimb aflate pe locomotiva, conform reglementarilor specifice in vigoare;

deconectarea sigurantelor si intrerupatoarelor automate prevazute in reglementarile specifice fiecarui tip de locomotiva, dupa caz, si a intrerupatorului bateriei de acumulatoare;

completarea carnetului de bord al locomotivei cu observatiile facute in urma verificarilor efectuate.

Daca locomotiva se remizeaza intr-o unitate de tractiune, inaintea operatiunilor in vederea remizarii se pot efectua si alte verificari tehnice si revizii intermediare in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare.

Dupa remizarea locomotivei intr-o unitate de tractiune, personalul care efectueaza operatiunile de remizare aduce la cunostinta sefului de tura efectuarea operatiunilor respective si eventualele observatii privind locomotiva.

Daca locomotiva se remizeaza intr-o statie, IDM va fi instiintat despre efectuarea operatiilor de remizare si eventuale observatii privind locomotiva.

Toate operatiunile prevazute mai sus se vor efectua conform reglementarilor tehnice specifice fiecarui tip de locomotiva, cu respectarea normelor de protectie a muncii in vigoare.

Daca la locomotiva se constata anumite probleme in exploatare sau cu ocazia verificarilor facute in vederea remizarii , acestea se vor consemna in carnetul de bord al locomotivei si vor fi aduse la cunostinta in scris persoanelor competente pentru rezolvare .

In cazul remizarii locomotivelor/automotoarelor in spatii cu temperaturi scazute se vor efectua operatiunile suplimentare prevazute de reglementarile tehnice specifice in vederea protejarii echipamentelor de efectele acestor temperaturi.

Daca necesitatile impun mentinerea in functiune a motorului termic sau a unor instalatii care asigura mentinerea in stare calda a motorului la locomotivele/automotoarele cu motoare diesel, respectiv mentinerea alimentarii din reteaua de contact a locomotivelor si ramelor electrice, acestea nu se vor considera remizate; dupa efectuarea verificarilor prevazute pana in prezent , se va asigura supravegherea cu personal a acestor locomotive/automotoare.

Personalul care supravegheaza locomotive/automotoare aflate in situatia de la aliniatul de mai sus trebuie sa cunoasca modul de functionare a agregatelor ramase in functie, modul de scoatere din functie a acestor agregate si de remizare a locomotivei, precum si modul de utilizare a mijloacelor de stingere a incendiilor de pe locomotivele respective.

Pe timpul remizarii locomotivei, personalul tehnic de specialitate poate efectua operatiuni de intretinere, remedieri si reparatii la instalatiile si agregatele la care personalul de locomotiva a semnalat probleme in exploatare, cu conditia ca durata acestor interventii sa nu fie mai mare decat durata programata de remizare a locomotivei.


Punerea in serviciu a locomotivei

Prin punerea in serviciu a locomotivei se intelege efectuarea operatiunilor tehnice de punere in functiune a locomotivei dupa remizare, revizii, reparatii sau conservare.

Punerea in serviciu se face de catre personalul de locomotiva numai dupa ce s-au incheiat procesele tehnologice de revizie si reparatii ale echipamentelor locomotivei, fapt certificat sub semnatura de catre personalul tehnic de specialitate in carnetul de bord al locomotivei.

Pentru punerea in serviciu a locomotivei, trebuie sa se efectueze urmatoarele operatiuni:

verificarea vizuala a existentei si integritatii tuturor pieselor si subansamblelor locomotivei;

verificarea si insusirea inscrisurilor obligatorii din documentele aflate in cabina de conducere, conform Anexei 5 si din carnetul de bord al locomotivei;

verificarea si completarea inventarului sculelor si a pieselor de rezerva, dupa caz;

verificarea stingatoarelor de incendiu, din punct de vedere al numarului si tipului prevazut in reglementari pentru fiecare tip de locomotiva si a respectarii termenului de valabilitate a verificarii periodice a acestora;

verificarea si completarea, daca este necesar, a nivelului combustibilului la locomotivele cu motoare termice;

verificarea si completarea, daca este necesar, nivelului lubrifiantilor;verificarea si completarea nivelului lichidelor de racire a motorului termic si/sau a altor agregate, dupa caz;

verificarea si completarea nisipului, in rezervoarele de nisip ale instalatiei de nisipare a liniei;

verificarea sigiliilor aplicate la instalatiile de protectie a echipamentelor si instalatiilor locomotivei;

verificarea functionarii corecte a instalatiile de siguranta, vigilenta, controlul vitezei trenului si inregistrare a parametrilor locomotivei precum si a sigiliilor aplicate la acestea. La instalatiile de inregistrare a vitezei trenului dotate cu banda inregistratoare se va verifica existenta acesteia;

punerea in functiune a instalatiilor si echipamentelor de comanda a locomotivei;

pornirea motorului diesel, respectiv conectarea la reteaua electrica de tractiune feroviara;

probarea instalatiilor si echipamentelor fara deplasarea locomotivei;

verificarea gabaritului pieselor inferioare suspendate elastic sau neelastic, conform reglementarilor specifice in vigoare.

Operatiunile prevazute ai sus , se efectueaza conform reglementarilor tehnice specifice in vigoare pentru fiecare tip de locomotiva/automotor, cu respectarea normelor de protectie a muncii.

Figura nr. 1 - carnetul de bord


Daca in cadrul operatiunilor de punere in serviciu se constata functionarea necorespunzatoare a unor instalatii si echipamente, aceste neconformitati se aduc la cunostinta personalului tehnic de specialitate in vederea remedierii.

Dupa incheierea operatiunilor de punere in serviciu, personalul de locomotiva trebuie sa aduca la cunostinta sefului de tura din unitatea de tractiune, respectiv IDM din statie daca starea locomotivei permite utilizarea sa in remorcarea trenurilor sau la manevra.

Cand se constata ca locomotiva prezinta lipsuri si/sau defectiuni care nu permit utilizarea acesteia conform programului stabilit, seful de tura respectiv IDM, trebuie sa fie informat imediat, pentru luarea masurilor ce se impun pentru inlocuirea locomotivei necorespunzatoare cu o alta locomotiva.

Operatiunile de remizare, respectiv punere in serviciu a locomotivelor, care se desfasoara in incinta unitatilor de tractiune, se efectueaza sub supravegherea revizorului de locomotiva care certifica sub semnatura in caietul de bord al locomotivei faptul ca s-au efectuat operatiunile prevazute in reglementarile tehnice specifice fiecarui tip de locomotiva, iar locomotiva corespunde/nu corespunde pentru remorcarea trenurilor sau pentru manevra.


Inscrisuri care trebuie sa se afle in mod obligatoriu in cabina locomotivelor

In cabina de conducere a locomotivelor se vor inscrie in mod obligatoriu urmatoarele date de identificare a locomotivei:

codul locomotivei;

denumirea unitatii de tractiune de domiciliu a locomotivei;

codul SIRUES al unitatii de tractiune de domiciliu a locomotivei;

denumirea operatorului de transport feroviar, respectiv operatorului de manevra feroviara, proprietar al locomotivei;

denumirea operatorului de transport feroviar, respectiv a operatorului de manevra feroviara, dupa caz, care exploateaza locomotiva.

In cabina de conducere se inscriu urmatoarele date tehnice:

timpul de intrare in actiune a franei directe a locomotivei, pentru fiecare post de conducere in parte;

viteza maxima constructiva a locomotivei;

viteza maxima restrictionata a locomotivei si cauzele restrictionarii vitezei dupa caz;

mentiuni privind scoaterea din functiune a unor instalatii si echipamente, de natura sa modifice caracteristicile functionale ale locomotivei cum ar fi motoare de tractiune defecte si izolate, scoaterea din functiune a instalatiei de franare reostatica si alte asemenea;

schema punctelor de scurgere a apei din instalatia pneumatica si de frana.

Datele tehnice prevazute la alin. (2) lit. a), lit. c) si lit. d) se inscriu sub semnatura personalului tehnic de specialitate care are sarcini in acest sens si se actualizeaza ori de cate ori este necesar.

La locomotivele prevazute din constructie cu doua cabine de conducere, datele prevazute la alin. (1) si (2) se inscriu in ambele cabine.

La locomotivele/automotoarele care sunt conduse si deservite in sistem simplificat, in cabina/cabinele de conducere se afiseaza la loc vizibil schema sinoptica cu operatiunile ce trebuie efectuate de catre seful de tren, in cazul in care mecanicul de locomotiva isi pierde capacitatea de conducere.

Este interzisa iesirea locomotivelor din unitati de tractiune pentru remorcarea trenurilor sau manevra, cu urmatoarele piese, instalatii si echipamente lipsa sau defecte:

instalatiile de frana de orice fel cu care este dotata locomotiva;

aparatele de masura si indicatoare, inclusiv lampile de control;

instalatiile si aparatele de protectie inclusiv supapele de siguranta;

piese ale suspensiei locomotivei;

piese ale timoneriei de frana, inclusiv sigurantele timoneriei franei;

piese ale aparatului de rulare: lagare de osie cu cuzineti sau rulmenti, lagare de biela, cutii de unsoare;aparatele de ciocnire si legare;

instalatia de nisipare a liniei;

instalatiile de siguranta, vigilenta, controlul vitezei trenului si inregistrare a parametrilor locomotivei;

instalatia de telecomunicatii: radio-telefon, radio emisie - receptie, numita in continuare RTF;

sigiliile aplicate la aparate, conform reglementarilor in vigoare;

instalatia de iluminat si semnalizare a locomotivei, inclusiv farul central, daca exista;

obiectele de inventar si piesele de rezerva, dupa caz, conform reglementarilor in vigoare;

oglinzile retrovizoare;

defectiuni la echipamentul electric semnalizate/indicate de instalatiile respective ale locomotivei, inclusiv punerea la masa a circuitelor de comanda sau de forta ale locomotivei;

izolatoare conturnate sau sparte ale aparatelor care nu pot fi scoase din circuit prin izolare;

aparate si circuite de protectie defecte, scoase din functie sau scurtcircuitate;

bateria de acumulatori descarcata si instalatia de incarcare defecta;

instalatiile sau echipamentele necesare functionarii in caz de avarii;

aparatele speciale de legare - cupla portativa - la locomotivele/automotoarele dotate cu cupla automata;

stingatoarele de incendiu cu termenul de revizie expirat sau cu defecte vizibile;

unul din compresoare defect la locomotivele inzestrate cu doua compresoare;

fluierul, claxonul sau sirena;

defectiuni sau uzuri ale osiilor montate care depasesc limitele prevazute in reglementarile in vigoare.

Daca locomotiva se pune in serviciu dupa remizare intr-o statie care nu este deservita de o unitate de tractiune, iar la efectuarea operatiunilor de punere in serviciu se constata piese, instalatii si echipamente mentionate mai sus lipsa sau defecte, precum si posibilitatea ca termenul de valabilitate al reviziei ale echipamentelor de inalta tensiune montate pe acoperisul locomotivelor si ramelor electrice - RAc -, sa expire pana la intrarea locomotivei electrice intr-o unitate de tractiune unde poate efectua RAc, mecanicul de locomotiva va aviza IDM din statie si conducerea OTF/OMF care detine/exploateaza respectiva locomotiva, asupra starii tehnice a locomotivei si va lua urmatoarele masuri:

remedierea defectiunilor conform reglementarilor tehnice specifice si a ghidurilor/indrumatoarelor de exploatare in vigoare pentru respectivul tip de locomotiva;

completarea pieselor lipsa, daca locomotiva este inzestrata cu piese de rezerva;

solicitarea interventiei personalului tehnic de specialitate pentru punerea in functiune a echipamentelor si instalatiilor defecte ale locomotivei si/sau inlocuirea pieselor lipsa care nu sunt prevazute in inventarul de piese de rezerva al locomotivei, dupa caz;

solicitarea indrumarii izolate a locomotivei sau cu tren la o unitate de tractiune unde poate efectua RAc pana la data expirarii perioadei de valabilitate a acesteia;

solicitarea locomotivei de ajutor pentru remorcarea trenului ce urma sa fie remorcat de locomotiva respectiva, si dupa caz, indrumarea inactiva a locomotivei defecte la unitatea de tractiune care poate efectua operatiunile de remediere si punere in functie a respectivei locomotive, inclusiv RAc.

Daca defectiunile constatate nu permit circulatia locomotivei la unitatea de tractiune in conditii de siguranta a circulatiei sau impun reducerea vitezei de circulatie a locomotivei in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare mecanicul de locomotiva, inscrie in registrul de cai libere, comenzi si miscare al statiei mentiunile asupra conditiilor de circulatie a locomotivei de la statia respectiva pana la unitatea de tractiune unde urmeaza a se efectua remedierile necesare si punerea in serviciu a locomotivei.

Daca mecanicul de locomotiva solicita pentru stabilirea conditiilor de circulatie interventia personalului tehnic de specialitate, aceste conditii trebuie sa fie mentionate de personalul tehnic de specialitate in foaia de parcurs a locomotivei. Mecanicul face inscrierile privind conditiile de circulatie, in baza mentiunilor facute in foaia de parcurs.

Daca defectiunile locomotivei se produc in linie curenta, respectiv daca evenimentul sau accidentul feroviar s-a produs in circulatie sau la manevra in linie curenta, se vor respecta reglementarile specifice in vigoare pentru: remedierea defectiunilor, solicitarea mijlocului de ajutor, precum si pentru avizarea evenimentelor si accidentelor feroviare.


Iesirea /intrarea locomotivelor din /in unitatile de tractiune

Pentru iesirea locomotivei dintr-o unitate de tractiune, dupa primirea foii de parcurs de la seful de tura care indruma locomotiva si dupa efectuarea tuturor operatiunilor de pregatire pentru punerea in serviciu a locomotivei, in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare, personalul de locomotiva isi ocupa locurile normale de lucru iar mecanicul conduce locomotiva pana la postul de control conform reglementarilor stabilite prin planul tehnic de exploatare al unitatii de tractiune respective.

Cand este necesara intrarea locomotivei intr-o unitate de tractiune, dupa dezlegarea de la tren mecanicul conduce locomotiva la postul de control in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare si planul tehnic de exploatare al statiei.

Dupa sosirea locomotivei la postul de control pentru intrare/iesire din unitatea de tractiune, mecanicul inmaneaza foaia de parcurs agentului care deserveste postul respectiv, direct sau prin mecanicul ajutor.

Agentul de la postul de control va inregistra in foaia/foile de parcurs, la rubrica "iesit locomotiva la post control" respectiv "intrat locomotiva la post control" ziua, luna, ora si minutul iesirii/intrarii locomotivei , dupa care va semna si va aplica stampila postului.

Mecanicul verifica daca datele inscrise de agent corespund realitatii si daca sunt completate in rubricile corespunzatoare ale foii de parcurs.

Locomotivele pot circula in ambele sensuri intre statie si unitatea de tractiune astfel:

cate o singura locomotiva/automotor, - locomotiva izolata;in convoi format din una sau mai multe locomotive la care pot fi legate unul sau mai multe vagoane.

Conditiile de circulatie a locomotivelor izolate sau in convoi si a automotoarelor cu sau fara remorci intre unitatea de tractiune si statia care deserveste respectiva unitate de tractiune se reglementeaza prin planul tehnic de exploatare a statiei respective.

Vehiculele feroviare care circula in convoi intre unitatea de tractiune si statie si invers vor fi legate intre ele si la frana automata, iar conducerea si franarea convoiului se va face de la postul de conducere al locomotivei din capul convoiului.

Circulatia si manevra locomotivelor izolate sau in convoi si a automotoarelor, cu sau fara remorci, pe liniile statiei se face pe baza semnalelor optice si acustice, date de personalul posturilor de macazuri si a indicatiilor semnalelor fixe de manevra, daca exista, completate, dupa caz, cu comunicarile facute de catre IDM prin radiotelefon.

In statiile inzestrate cu instalatii CED si CE, manevra vehiculelor feroviare de la aliniatul de mai sus, pe liniile statiei se face pe baza indicatiilor permisive ale semnalelor luminoase de manevra, completate dupa caz, cu comunicarile facute de catre IDM prin radiotelefon.

Extrase din PTE al statiilor unde se efectueaza schimbul locomotivelor de remorcare, precum si a statiilor unde se efectueaza manevrarea vehiculelor feroviare, cuprinzand reglementari de amanunt privind circulatia locomotivelor intre unitatea de tractiune si statie precum si reglementari specifice modului de lucru la manevra in statiile respective se transmit la OTF/OMF interesati la cererea scrisa a acestora adresata administratorului/gestionarului de infrastructura, pentru instruirea personalului de locomotiva.

Pe parcursul de la postul de control la tren, personalul de locomotiva si orice alt personal care se afla in cabina de conducere trebuie sa-si ocupe locurile normale si sa urmareasca indicatiile semnalelor fixe si semnalele date de personalul statiei cu instrumente portative.

Nu se vor depasi marcile de siguranta pana cand personalul de locomotiva nu se va convinge ca indicatiile semnalelor fixe si semnalele date cu instrumente portative sunt date pentru locomotiva/automotorul pe care le conduc si/sau le deservesc.

Daca personalul de locomotiva constata indicatii eronate sau dubioase ale semnalelor fixe sau date de agentii statiei cu instrumente portative, va lua masuri de oprire imediata a locomotivei/automotorului si va solicita IDM remedierea situatiei.

Conducerea locomotivelor/automotoarelor dotate din constructie cu cabine de conducere la ambele capete, se face de la postul de conducere din fata.

Conducerea locomotivelor dotate din constructie cu o singura cabina de conducere se va face de la postul de conducere din partea dreapta a sensului de mers.

Daca vizibilitatea liniilor, semnalelor, peroanelor dintr-o statie impune conducerea locomotivelor de la un anumit post, acest lucru va fi stabilit de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare impreuna cu OTF/OMF, prin conventii care vor fi anexate la PTE al statiei respective.


1.4 Cuplarea, legarea si dezlegarea locomotivelor la si de la trenuri

Cuplarea locomotivei la trenurile de calatori, mixte sau la vagoane ocupate cu oameni, se face pe baza semnalelor date de un agent al trenului sau alt agent al OTF.

La trenurile de marfa, mecanicul se va apropia cu deosebita atentie de garnitura trenului si va cupla locomotiva astfel incat sa nu produca tamponarea primului vehicul feroviar remorcat din tren.

In toate cazurile, mecanicul va opri locomotiva la o distanta de cel putin 2 metri inaintea primului vehicul feroviar remorcat din compunerea trenului, dupa care face cuplarea.

Cand garnitura trenului este acoperita inspre locomotiva cu disc rosu, mecanicul va opri in fata discului si va cupla la tren numai dupa ridicarea acestuia de catre agentul autorizat.

Legarea si dezlegarea locomotivei sau a automotoarelor la si de la tren si frana se face cu respectarea reglementarilor specifice in vigoare, de catre personalul operatorului de transport feroviar (OTF) .

Dupa legarea la tren a locomotivei si asigurarea acesteia contra pornirii din loc, mecanicul verifica daca legarea locomotivei de primul vehicul remorcat din tren s-a executat in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare, astfel incat:

cupla activa este cupla locomotivei;

legarea locomotivei la tren este facuta corespunzator;

diferenta intre centrele tampoanelor locomotivei si ale primului vehicul remorcat din tren se incadreaza in valorile stabilite;

tubul de aer pentru conducta generala si, dupa caz, tubul de aer pentru conducta de 10 bar sunt cuplate etans si robinetele frontale de aer sunt deschise;

la trenurile de calatori compuse din vagoane cu incalzire electrica si/sau surse statice, conducta generala de inalta tensiune a trenului a fost legata la locomotiva conform prevederilor din reglementarile specifice in vigoare.

Legarea si dezlegarea locomotivelor intre ele, cand sunt deservite numai de mecanic, se face de catre un agent al OTF/OMF.

Dezlegarea locomotivei de la tren se face din ordinul IDM, transmis direct prin instalatii de telecomunicatii sau printr-un agent autorizat al operatorului de transport feroviar, numai dupa ce garnitura a fost asigurata contra fugirii.

Inainte de dezlegarea locomotivei de la tren, mecanicul va da semnalul "Strange frana" cu fluierul locomotivei.

In cazul dezlegarii locomotivei impingatoare legate la tren si frana, agentul operatorului de transport feroviar care efectueaza aceasta operatie are obligatia sa puna cupla vagonului de semnal in carligul de tractiune, semiacuplarile in suporti si sa semnalizeze trenul conform reglementarilor specifice in vigoare.
Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }