QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate transporturi

Dispozitii diverse privind efectuarea incasarilor si varsarilorDISPOZITII DIVERSE PRIVIND EFECTUAREA INCASARILOR SI VARSARILOR1. Datarea operatiilor de incasari efectuate in turele de noapte

Turele de noapte cuprind o parte din ziua care expira si o parte din ziua urmatoare.

In aceste cazuri, casierul trece - in conturi, pe documentele de transport, pe chitantele si celelalte imprimate emise - data efectiva cand are loc operatia. Aceeasi data trebuie sa apara si in stampila.

2. Efectuarea operatiilor de casa in statiile cu un singur casier

In statiile unde serviciul de casa nu se face in ture, serviciul de incasari - cand gestionarul titular este liber - se face de catre impiegatul de miscare sau de reditionarul de serviciu desemnat de seful statiei. In acest scop, gestionarul titular preda impiegatului de miscare sau reditionarului - pentru timpul cat este inlocuit de acestia - urmatoarele:- ternioanele cu biletele de calatorie, cheile interioare ramanand in pastrarea casierului titular;

- diverse legitimatii si imprimate cu regim special cu pret variabil (bilete bianco, bilete in circuit, bilete in grup, chitante diverse incasari, recipise de bagaje etc.);

- imprimate de vanzare (scrisori de trasura, buletine de mesagerii, etc.);

- documente de transport ale transporturilor ramase neeliberate (scrisori de trasura, foi de expeditie, buletine de mesagerii etc.);

- stampilele necesare;

- evidenta de locatie, stationare si magazinaj;

- conturile de expeditie si eliberare in trafic local si international;

- conturile pentru legitimatiile si imprimatele cu regim special cu pret variabil.

Predarea materialelor de mai sus catre inlocuitor se face cu o condica infiintata in acest scop, in care se mentioneaza pentru biletele de carton numarul minimal din ternion, pentru legitimatiile si imprimatele cu regim special cu pret variabil, numerele minimale si maximale din carnetele predate si catimea imprimatelor de vanzare.

Datarea documentelor de transport si a chitantelor emise in cursul noptii se face conform punctului 1 de mai sus.

La deschiderea casei, inlocuitorul preda gestionarului titular cu aceeasi condica sumele incasate, impreuna cu conturile de gestiune si materialul nefolosit, specificand numerele chitantelor si documentelor de transport emise, numerele si catimea biletelor de carton vandute in fiecare relatie, etc., cu indicarea sumei incasate in dreptul fiecarei chitante sau documente de transport.

Fiecare operatie de predare-primire se semneaza in condica de catre gestionarul titular si inlocuitorul lui, iar condica se pastreaza de catre gestionarul titular.

Dupa primirea de la inlocuitor a sumelor incasate si a documentelor, gestionarul titular face inregistrarile respective in toate evidentele casei.

3. Operatiile de incasare si varsare a incasarilor de catre haltele afiliate

Haltele afiliate deschise pentru traficul de calatori sau de marfuri, din punct de vedere gestionar sunt afiliate unei statii vecine tutelare.

Procedeul de lucru, in cazul haltelor afiliate, este urmatorul:

Biletele de carton, biletele bianco, chitantele diverse incasari si alte imprimate cu regim special sau de vanzare, necesare acestor halte, se comanda de casele tutelare din carnete de bonuri separate, afectate haltei. Primirea comenzilor se face tot de casa tutelara.

Aprovizionarea haltelor afiliate cu legitimatii de calatorie si alte imprimate cu regim special si de vanzare se face de casa tutelara, treptat, cu cantitatile necesare. Predarea legitimatiilor si imprimatelor se face cu o condica numerotata si sigilata de seful statiei, in care se deschid partizi pe relatii si pe fel de imprimate si in care gestionarul haltei semneaza de primire. Condica se pastreaza de casierul statiei tutelare.

Sumele incasate de halte se varsa zilnic la casa tutelara, in care scop gestionarul haltei intocmeste o situatie de incasari.

Situatia de incasari se intocmeste pe formularul "Contul imprimatelor cu pret fix" si se intituleaza "Situatia incasarilor zilnice pe ziua de . . . . . ..

Completarea acestui formular se face conform titulaturii coloanelor, tinand seama de urmatoarele:

In coloanele "Denumirea imprimatelor si seria", la biletele de carton, se inscrie fiecare relatie si casa in parte, iar la biletele bianco si alte imprimate, se inscrie, pe cate un rand separat, dupa caz, denumirea fiecaruia (bilete bianco, chitante diverse incasari, scrisori de trasura etc.).

In coloanele "Inceputul lunii" si "Finele lunii", se trec "Numarul cel mai mic" al relatiilor si biletelor respective la inceputul si finele zilei. Aceste coloane nu se completeaza in cazul imprimatelor de vanzare.

Coloana "Suma incasata" se aduna la finele zilei si se stabileste totalul zilnic al incasarilor, care se varsa la casa tutelara.

Situatia de incasari se intocmeste in trei exemplare.

Doua exemplare ale situatiei de incasari impreuna cu suma incasata, avand anexate exemplarele de serviciu si avizele scrisorilor de trasura, la transporturile eliberate si copiile scrisorilor de trasura la cele expediate, cupoanele de control ale biletelor emise, precum si eventualele bilete anulate, se trimit zilnic casei tutelare intr-o caseta de metal. Caseta are doua chei: una in pastrarea gestionarului haltei si alta la casierul statiei tutelare.

Casierul, primind varsarea haltei, verifica situatia zilnica de incasari si sumele primite, confirma primirea semnand si aplicand stampila casei pe ambele exemplare ale situatiei, dintre care unul se introduce in caseta si se inapoiaza haltei.

Operatia de transmitere a casei se face prin conductorul de bagaje sau, in lipsa acestuia, prin conductorul de tren, care semneaza de primire a casetei, cu incasari sau goala, pe o lista de predare-primire care se intocmeste de halta la ducere si de casa statiei tutelare la intoarcere. Lista de predare-primire se intocmeste in doua exemplare, din care exemplarul cu semnatura conductorului de primire a casetei ramane in halta, sau in statie, iar cel de al doilea exemplar, cu stampila si cu semnatura gestionarului haltei sau al casei statiei tutelare, se pastreaza de catre conductor, drept dovada de predare a casetei.

In cazul cand predarea sumelor incasate catre casa tutelara se face personal de gestionarul haltei, atunci situatia zilnica de incasari se intocmeste numai in doua exemplare.

Pe documentele de transport, seful haltei trebuie sa aplice stampila "Achitat" sau cu data avand codul si denumirea haltei respective.

Pozitia de trafic care se da de halta incepe cu numarul 1.

Casierul statiei tutelare inrocmeste, pentru fiecare halta, registrul de incasari zilnice, in care face notari zilnice, precum si conturi lunare separate, care la finele lunii se inscriu, pe randuri separate, in aceeasi recapitulatie generala in care se inscriu si conturile proprii ale casei tutelare. Conturile trebuie sa fie intitulate si sa poarte codul haltei si nu al statiei tutelare.

Situatiile zilnice de incasari ale haltei se inscriu zilnic in concentratorul operatiilor zilnice al casei tutelare, obtinandu-se astfel totalurile zilnice, cu care aceasta casa se incarca in C.C.L. la pozitia "Trafic local de calatori" sau la alte pozitii din C.C.L., dupa caz.

Seful statiei tutelare - sau ajutorul sau - este obligat ca, cel putin o data pe saptamana, sa verifice depozitul biletelor si al celorlalte imprimate cu regim special, iar la incheierea conturilor lunare, sa certifice exactitatea depozitului de bilete si imprimate aflate asupra haltei.

De asemenea, casierul tutelar al statiei este obligat sa instruiasca pe gestionar ori de cate ori este nevoie si sa verifice depozitele biletelor si celorlalte imprimate, in saptamana in care acestea nu sunt verificate de seful statiei, iar la finele lunii sa faca inventarierea acestora, in vederea incheierii conturilor.

4. Functionarea caselor de rezerva

Casele de rezerva functioneaza astfel:  

a. In statiile in care functioneaza casieri de rezerva pentru inlocuirea casierilor in turele libere, acestia conduc gestiune separata care functioneaza dupa regimul caselor obisnuite.

b. In statiile in care nu functioneaza casier cu gestiune proprie pentru acordarea turelor libere, casierul titular - la iesirea din tura precedenta turei libere - preda casierului inlocuitor cele necesare executarii serviciului, cu o condica infiintata in acest scop, asa cum se arata la punctul 2. de mai sus.

In cazul in care casierul inlocuitor nu este prezent la iesirea din tura a casierului pe care urmeaza a-l inlocui, predarea celor necesare executarii serviciului se face sefului statiei sau inlocuitorului acestuia, pentru ca ei, la randul lor, sa le predea casierului inlocuitor.

La terminarea turelor de inlocuire, casierul inlocuitor preda casierului titular, sau in lipsa acestuia sefului statiei sau imputernicitului acestuia, conturile de gestiune cu operatiile la zi, precum si celelalte materiale cu aceeasi condica cu care le-a luat in primire.

Varsamantul incasarilor efectuate in perioada de inlocuire se executa de casierul inlocuitor, la sfarsitul fiecarei ture de serviciu.

Evidentierea in C.C.L. a sumelor incasate si a varsamintelor efectuate se face de casierul titular in coloana corespunzatoare zilei in care aceste operatii au avut loc.


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }