QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate transporturi

Diverse dispozitii privind transporturile de calatori, bagaje, mesagerii si marfuri din traficul local si international 

DIVERSE DISPOZITII PRIVIND TRANSPORTURILE DE CALATORI, BAGAJE, MESAGERII SI MARFURI DIN TRAFICUL LOCAL SI INTERNATIONAL1. Recartari


1.1. Dispozitii cu caracter general1.1. Recartarea este operatia prin care o statie din parcurs sau de destinatie cere statiei de expeditie, statiei de destinatiei sau unei alte statii sa incaseze de la predator, destinatar sau agentii C.F.R. valoarea unor prestatii sau cheltuieli.

Se pot face recartari in urmatoarele cazuri:

- spezele ivite in parcurs, in traficul local de marfuri si de mesagerii, ca urmare a dispozitiei ulterioare a predatorului, care nu se inscriu in documentul de transport, recuperarea lor de la predator efectuandu-se potrivit punctului 2.4. de mai jos;

- tarifele de transport si accesorii la expeditiile impiedicate la transport sau la eliberare si a prisosurilor neidentificate, trimise pentru valorificare;

- spezele survenite in parcurs sau in statiile de frontiera de iesire din tara, la transporturile de marfuri expediate din Romania si anume: tarifele de locatie, magazinaj, stationare, transbordare, refacere de incarcatura, valoarea materialelor intrebuintate etc., care nu se inscriu in documentul de transport.

Recartarea se intocmeste de casier pe foaia de expeditie locala pe care, in spatiile de la “Ambalaj” pana la “Tarife in lei . ..”, se descriu natura sumelor recartate, precum si elementele de identificare a scrisorii de trasura sau a buletinului de mesagerii care a provocat recartarea, in coloana “Taxe de transport” se inscrie valoarea recartata, iar langa numarul foii de expeditie se scrie litera “R”.

Pentru recartarile intocmite in legatura cu transporturile trimise la valorificare, primele trei exemplare ale foii de expeditie se anexeaza la scrisoarea de trasura sau buletinul de mesagerii asa cum se arata la pct. 7.4. de mai jos, iar in celelalte cazuri aceste exemplare se trimit, cu numar de inregistrare prin corespondenta, insotite de o lista de predare-primire, statiei careia ii este destinata recartarea.


1.2. Contarea recartarilor


Foile de expeditie (recartarile) care se intocmesc pentru transmiterea si incasarea de sume in legatura cu transporturile de marfa se inregistreaza in contul de expeditie coletarie si respectiv contul de eliberare coletarie, indiferent daca se refera la vagoane, containere de mare capacitate sau coletarie, trafic local sau international.

In cazul cand statiile nu sunt deschise pentru traficul de coletarie, acestea intocmesc conturi de expeditie sau eliberare coletarie numai pentru inregistrarea recartarilor.

Foile de expeditie (recartarile) care se intocmesc in legatura cu traficul de mesagerii se inregistreaza in contul de expeditie mesagerii, respectiv de eliberare mesagerii.

In statia de destinatie a recartarii aceasta primeste pozitiile de sosire, casierul fiind obligat sa confirme in scris statiei de expeditie primirea recartarii, aratand numarul si data pozitiei de sosire.

In acelasi timp, casierul din statia intocmitoare a recartarii are datoria sa intocmeasca confirmarea de primire acesteia.

Daca in termen de 15 zile de la trimiterea recartarii la statia intocmitoare nu a sosit confirmarea de primire, va urgenta primirea confirmarii.

In cazul in care, in termen de 10 zile de la aceasta urgentare nu primeste confirmarea, statia respectiva raporteaza cazul in scris diviziei comerciale de care apartine statia de destinatie (primitoare a recartarii), care este obligata sa ia masuri de confirmare.

Inregistrarea foilor de expeditie (recartari) se face in conturile de expeditie coletarie, dupa cum urmeaza:

- cu sume, in coloana recartari, in cazul transporturilor cu tarife transmise trimise la valorificare, cu valoarea carora casierul s-a incarcat in gestiune pe baza scrisorii de trasura sau a buletinului de mesagerii, asa cum se arata la pct. 7.4. de mai jos si in toate cazurile cand la destinatie casierul a inscris in documentul de transport si a contat in contul de eliberare diferente neincasate la expeditie, nerecunoscute de destinatar;

- fara sume, in coloana recartari, in toate celelalte cazuri: locatii, stationari, magazinaj, refaceri de incarcaturi sau transbordari facute cu personalul statiei sau cu personalul angajat ocazional pentru care documentele de cheltuieli se varsa ca hartie de valoare.

Costul scrisorilor de trasura, al buletinelor de mesagerii in traficul local, eliberate gratuit pentru expeditiile militare facute cu foi de drum, precum si costul scrisorilor de trasura internationale schimbate in statiile de frontiera in traficul Iugoslavia – Iran si invers, conform Anexei XII din prezentele norme, se scriu in conturile de expeditie respective, in coloana “Recartari”.

Cu totalul sumelor inregistrate in coloana recartari din cont casierul se descarca in creditul C.C.L. la pozitia “Recartari”.

Cand aceeasi casa are, concomitent, in mai multe conturi de gestiune, sume trecute in coloana “Recartari”, stabilirea totalurilor zilnice care urmeaza a se inregistra in C.C.L. se face in concentratorul operatiilor zilnice, trecand in dreptul fiecarui cont totalul zilnic al recartarilor din conturile respective. Prin adunarea acestor totaluri se stabileste totalul zilnic al recartarilor, care urmeaza a se inscrie in creditul C.C.L. la pozitia “recartari”.

Totalul lunar al recartarilor din fiecare cont se scrie in recapitulatia generala in care se trece contul respectiv si anume in coloana “Recartari”.

1.3. Recapitulatia lunara “Recartari” de pe verso C.C.L.


La finele lunii, pe verso C.C.L., in chenarul intitulat “Recartari”, se inscriu denumirirle tuturor recapitulatiilor generale in care apar recartari, iar in dreptul lor, in coloana “Suma”, se trec totalurile recartarilor din fiecare recapitulatie generala.   

Sumele din chenar se totalizeaza, iar totalul rezultat trebuie sa fie egal cu totalul lunar al pozitiei “Recartari” din C.C.L. In caz de nepotriviri, se cauta si se clarifica greselile facute.


2. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT


2.1. Dispozitii cu caracter general


Dispozitiile ulterioare ale predatorului in legatura cu modificarea contractului de transport, la transporturile de marfuri si mesagerii, se efectueaza in conformitate cu prevederile Regulamentului de transport C.F.R., ale instructiilor comerciale de marfuri si mesagerii, ale tarifelor, regulamentelor si conventiilor internationale.

In traficul local de marfuri si mesagerii, modificarea contractului de transport se poate cere numai de predator, care trebuie sa achite, in statia de predare, toate cheltuielile ocazionate de aceste modificari, cum sunt: tariful de retragere, tariful pentru schimbarea statiei de destinatie, tariful de locatie, magazinaj etc., precum si diferentele de tarife in cazul transporturilor cu tarife francate.

In traficul international de marfuri si mesagerii, modificarea contractului de transport o poate cere atat predatorul cat si destinatarul. Destinatarul poate cere modificarea contractului de transport numai din momentul cand transportul a intrat pe teritoriul tarii de destinatie.


2.2. Tratarea dispozitiilor ulterioare cu privire la retragerea, anularea sau inlocuirea scrisorilor de trasura inainte de incheierea contractului de transport

Cand predatorul cere retragerea, anularea sau inlocuirea scrisorii de trasura inainte de incheierea contractului de transport, se procedeaza potrivit dispozitiilor din Instructiile nr. 153, in cazul vagoanelor si coletariilor si nr. 152 in cazul mesageriilor.

Incasarea penalitatilor pentru renuntare la vagoane, a tarifului de retragere a coletariei sau a altor tarife accesorii (locatii, magazinaj etc.) se face cu chitante diverse incasari, in care se specifica ce reprezinta sumele incasate si la ce anume transporturi se refera.

Toate exemplarele scrisorilor de trasura inlocuite sau retrase se anuleaza si se pastreaza in arhiva statiei de expeditie, anexate la cererea predatorului, dupa ce in prealabil s-au facut pe ele mentiunile de inlocuire sau retragere, trecandu-se si numarul chitantei diverse incasari cu care s-au incasat tarifele sau penalizarile respective.

2.3. Tratarea dispozitiilor ulterioare cu privire la modificarea contractului de transport inainte de expedierea transportului

In cazul in care predatorul cere modificarea contractului de transport inainte ca transportul sa fi plecat din statia de expeditie, odata cu cererea predatorul trebuie sa prezinte si duplicatul scrisorii de trasura pe care este reprodusa cererea de modificare a contractului de transport. In asemenea cazuri se procedeaza astfel:

- Daca se cere schimbarea statiei de destinatie sau a destinatarului, pe baza aprobarii organului competent, se modifica scrisoarea de trasura (toate exemplarele) si se expediaza transportul la noua destinatie, dupa ce in prealabil se incaseaza tarifele respective. In rubrica “Mentiuni ale caii ferate”, din scrisoarea de trasura, se inscrie mentiunea de modificare, trecandu-se si numarul chitantei diverse incasari cu care s-au incasat sumele.

- Daca cererea de schimbare a statiei de destinatie sau a destinatarului, in cazul expeditiilor cu tarife francate, se prezinta dupa incheierea situatiei de casa, aceasta se trateaza ca cerere de retragere a transportului conform punctelor b. si c. de mai jos.

- Daca se cere retragerea transportului, procedeul de lucru este urmatorul:

a. Pentru transportul cu tarife transmise, pe toate exemplarele scrisorilor de trasura, se scrie in coloana “Mentiuni ale caii ferate”, cu semnatura si stampila sefului statiei, “Retras transportul conform cererii nr. . . .”, iar in contul de expeditie, in ultima coloana, cuvantul “Retras”, retinandu-se de la predator duplicatul scrisorii de trasura.

Pentru acest transport casierul inscrie in aceeasi scrisoare de trasura, pe exemplarul de serviciu, avizul si adeverirea de primire si unicat, tarifele de retragere, dupa care conteaza transportul in contul de eliberare, inmanand expeditorului “Unicatul”, iar “Avizul si adeverirea de primire” se pastreaza la copia contului de eliberare.

Duplicatul scrisorii de trasura impreuna cu cererea de retragere a transportului se anexeaza la copia contului de expeditie.

Pe duplicatul scrisorii de trasura se inscrie urmatoarea mentiune: “Tarifele de retragere s-au incasat prin “Unicat”. Transportul s-a contat in contul de eliberare . . . in luna . . . la numarul curent . . .. cu suma de lei . . . ”.

b. Pentru transportul la care in statia de expeditie s-au incasat prin scrisoarea de trasura tarifele in numerar, restituirea diferentei se face de statia de expeditie din incasari.

Pentru aceasta se procedeaza ca la punctul a. de mai sus, cu deosebirea ca predatorul semneaza de primire a diferentei pe duplicatul scrisorii de trasura, care se varsa ca hartie de valoare, cererea de retragere a transportului anexandu-se la copia contului de expeditie.

c. Pentru transportul la care in statia de expeditie s-au incasat tarifele trecute in scrisoarea de trasura cu instrumente de decontare, restituirea cuvenita unitatilor predatoare se face de Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional, casa statiei procedand astfel:

- Pe toate exemplarele scrisorii de trasura si in contul de expeditie se scriu mentiunile prevazute la punctul a. de mai sus, retinandu-se de la predator duplicatul scrisorii de trasura.

- Pe exemplarul de serviciu, avizul si adeverirea de primire si pe unicat, scrie tarifele cuvenite C.F.R., conteaza transportul cu aceste sume in contul de eliberare, inmanand destinatarului unicatul.

- Emite o chitanta de diverse incasari pentru valoarea tarifelor ce urmeaza a fi restituite, pe care o inmaneaza unitatii predatoare.

In aceasta chitanta se scrie urmatoarea mentiune: “Diferenta de restituit la transportul retras, inregistrat in contul de expeditie vagoane-coletarie, din luna . . .. la pozitia de trafic nr. . . .. .

Tarifele de retragere in suma de lei . . .. s-au inregistrat in contul de eliberare vagoane-coletarie din luna . . . . la numarul curent . . . . “.

- Duplicatul scrisorii de trasura se varsa ca hartie de valoare, iar cererea de retragere a transportului se anexeaza la copia contului de expeditie.

Pe duplicatul scrisorii de trasura se scrie mentiunea prevazuta la punctul a. de mai sus.

Penalitatile datorate la transporturile mentionate la punctele a., b., c. de mai sus se incaseaza cu chitanta diverse incasari, al carei numar se inscrie in scrisoarea de trasura in rubrica “Mentiuni ale caii ferate”.

2.4. Tratarea dispozitiilor ulterioare dupa expedierea transporturilor din statia de predare

Cand predatorul, printr-o dispozitie ulterioara, cere schimbarea statiei de destinatie sau inapoierea unui transport care a fost deja expediat, se incaseaza cu chitanta diverse incasari tariful pentru schimbarea statiei de destinatie, precum si diferenta de tarife de transport la expeditiile francate. Suma se incaseaza cu chitanta diverse incasari, drept depozit provizoriu.

La transporturile cu tarife transmise nu se incaseaza diferentele de tarife de transport, care se transmit pentru incasare la destinatie conform mentiunii de francare.

Statia din parcurs sau de destinatie initiala care executa dispozitia ulterioara nu mai intocmeste un nou document de transport si nu face nici o operatie in conturile de gestiune, ci modifica in document statia de destinatie si inscrie eventualele tarife accesorii survenite in aceasta statie (locatie, magazinaj, stationare etc.) si expediaza transportul la noua destinatie, cu acelasi document modificat; in acelasi timp, inscrie in scrisoarea de trasura cuvintele “Schimbat destinatia” si noteaza numarul telegramei sau al cererii de modificare a contractului de transport, in rubrica “Mentiuni ale caii ferate”, aplicand stampila statiei si semnatura sefului statiei.

Pentru tarifele de locatie, stationare si magazinaj inscrise in scrisoarea de trasura se anexeaza la aceasta un extras din evidenta si calculul tarifelor de locatie, stationare si magazinaj, privind transportul la care se refera. Acest extras trebuie sa fie certificat de seful statiei sau magaziei prin semnatura si stampila.

In evidenta si calculul tarifelor de locatie, stationare si magazinaj, statia din parcurs, in ambele cazuri, trece in dreptul pozitiei de locatie numarul pozitiei de trafic al scrisorii de trasura si noua statie de destinatie.

Statia de destinatie incaseaza de la destinatar tarifele accesorii inscrise in scrisoarea de trasura de catre statia din parcurs, precum si tarifele de transport juste la expeditiile cu tarife transmise.

Daca transportul se inapoiaza la statia de expeditie, statia din parcurs trece in documentul de transport valoarea locatiilor survenite in aceasta statie, pentru a fi incasate la eliberarea transportului, si anexeaza extrasul din evidenta si calculul tarifelor de locatie, stationare si magazinaj la avizul si adeverirea de primire.

Statia de expeditie initiala, care primeste inapoi transportul cu documentul de transport, stabileste totalul de incasat, dupa care incaseaza prin scrisoarea de trasura tarifele de transport si tarifele accesorii survenite in parcurs.

Scrisoarea de trasura se inregistreaza in statia noua de destinatie, in contul de eliberare vagoane sau coletarie, dupa caz.

Orice schimbare de destinatie produsa dupa incheierea contractului de transport privind expeditiile de marfuri trebuie notata de statia de expeditie, atat in copia documentului de transport cat si in ambele exemplare ale contului de expeditie. In cazul cand originalul contului de expeditie este deja inaintat, modificarea facuta in contract se aduce la cunostinta Directiei de control a veniturilor, printr-un raport care se inainteaza chiar in ziua efectuarii dispozitiei ulterioare.

2.5. Tratarea dispozitiilor ulterioare ale predatorului privind retragerea transporturilor de mesagerii in trafic local


Cand predatorul cere retragerea unui transport de mesagerii sau bagaje in statia de expeditie, casierul procedeaza potrivit dispozitiilor din Instructia nr. 152, incasand cand este cazul, cu chitanta diverse incasari tariful de retragere.

Procedeul de urmat, atat in ceea ce priveste retragerea transportului inainte de inscrierea lor in aceste conturi, este identic cu cel aratat la punctele 2.2. si 2.3. de la acest capitol privind transporturile de marfuri in trafic local.

2.6. Tratarea dispozitiilor ulterioare ale predatorului privind inapoierea transporturilor de mesagerii in trafic local

Cand predatorul cere printr-o dispozitie ulterioara inapoierea in statia de predare a unui transport de mesagerii, se procedeaza intocmai ca si pentru transporturile de marfa inapoiate, asa cum s-a aratat la punctul 2.4. al acestui capitol.

Inapoierea transportului respectiv se face cu acelasi buletin de mesagerii pe care se fac modificarile necesare. Eventualele tarife de magazinaj se inscriu in buletin, in coloana “Tarife de incasat”, pe randul “Tarife accesorii” si se transmit, pentru incasare, la statia initiala de expeditie care a dispus inapoierea transportului.

Pentru tarifele de magazinaj se intocmeste un extras din evidenta si calculul locatiei, stationarii si magazinajului, certificat de seful statiei sau magaziei prin semnatura si stampila, care se anexeaza la avizul si adeverirea de primire.

Transporturile in cauza nu se inregistreaza in conturi de catre statia initiala de destinatie.

In statia de expeditie initiala, respectiv statia de destinatie, dupa inapoierea transportului se incaseaza tarifele si se conteaza buletinul in contul de eliberare pentru mesagerii cu sumele incasate, dupa acelasi procedeu aratat la punctul 2.4. de mai sus.

2.7. Tratarea dispozitiilor ulterioare ale predatorului privind transporturile de mesagerii in trafic international

Cand predatorul unui transport de mesagerii in traficul international C.I.M.-T.C.Ex. si S.M.P.S. cere eliberarea transportului catre o alta persoana decat destinatarul initial, casierul modifica adresa inscrisa in foaia de manipulatie si in buletinul de eliberare si face mentiunea: “Modificat conform dispozitiei ulterioare nr. . . . ”, aplicand stampila si semnand.

Daca printr-o dispozitie ulterioara predatorul solicita inapoierea transportului de mesagerii in statia de predare, atunci casierul din statia care executa dispozitia ulterioara intocmeste un buletin de mesagerii C.I.M.-T.C.Ex. sau o recipisa de mesagerii S.M.P.S. pe adresa predatorului, indicand motivul inapoierii si inscriind tarifele de transport pentru intregul parcurs, plus celelalte cheltuieli survenite. Inscrierea se face in chenarul din buletin intitulat “De incasat de la destinatar”.

Buletinul sau recipisa de mesagerii astfel intocmite se inregistreaza in contul mesageriilor din traficul C.I.M.-T.C.Ex. sau S.M.P.S. fara suma. In ultima coloana din cont se face mentiunea: “Inapoiat conform dispozitiei ulterioare nr. . ”

In afara de normele prevazute pentru traficul local de mesagerii, sa mai au in vedere si dispozitiile prevazute in conventiile internationale C.I.V. si S.M.P.S., precum si in P.I.V., T.I.Ex. si in Instructia de serviciu S.M.P.S.


2.8. Tratarea dispozitiilor ulterioare ale predatorului privind transporturile de marfuri in trafic international

La tratarea dispozitiilor ulterioare pentru transporturile de marfuri din traficul international, in afara de normele prevazute mai sus pentru traficul international, in afara de normele prevazute mai sus pentru traficul local, se mai au in vedere si dispozitiile prevazute in conventiile internationale S.M.G.S. si C.I.M.
. 3. Depozite provizorii


3.1. Dispozitii cu caracter general

Sumele incasate de casele statiilor C.F.R., conform ordinelor in vigoare, drept garantii pana la executarea obligatiilor ce decurg din aplicarea dispozitiilor tarifare si ale instructiilor de serviciu C.F.R., poarta denumirea de “Depozite provizorii”.

Incasarile sub forma de depozite provizorii se fac cu chitante diverse incasari si pot proveni din:

- cautiuni de la persoane particulare pentru comandarea vagoanelor de marfa;

- garantii pentru eliberarea transporturilor pana la sosirea documentelor de transport ratacite sau pana se primesc copiile documentelor pierdute.

3.2. Dupa indeplinirea conditiilor care au stat la baza constituirii depozitelor provizorii, casierul care a incasat depozitul in numerar il restituie deponentului din incasarile zilnice.

Depozitele provizorii depuse de intreprinderi si institutii cu cecuri se lichideaza prin Serviciul Cb/VV regional.

Pentru a se putea face restituirea depozitului incasat in numerar, clientul prezinta chitanta respectiva sefului statiei, care certifica ca depozitul se poate restitui, semneaza si plica stampila rotunda, dupa ce in prealabil s-a convins ca suma poate fi restituita.

Pe verso chitantei, depunatorul scrie “Primit intregul depozit” si semneaza, inmanand chitanta casierului.

Casierul, inainte de a face restituirea, este obligat sa confrunte chitanta prezentata cu matca chitantei respective.

Daca in urma indeplinirii scopului pentru care s-a depus depozitul au survenit tarife in sarcina clientului, acestea se retin de casier din suma depozitului, care elibereaza, in schimb, deponentului o chitanta diverse incasari pentru sumele retinute si restituie acestuia numai diferenta. Daca tarifele sunt mai mari decat valoarea depozitului, casierul emite o chitanta pentru valoarea totala a tarifelor datorate, casierul emite o chitanta pentru valoarea totala a tarifelor datorate, pe care o elibereaza clientului, primind in schimb chitanta initiala si diferenta in numerar.

In cazul cand valoarea tarifelor se incaseaza printr-un document de transport (scrisoare de trasura, foaie de expeditie, buletin de mesagerii), se procedeaza ca mai sus, cu deosebirea ca gestionarul nu mai intocmeste chitanta diverse incasari, ci inmaneaza depunatorului documentul de transport drept act de incasare.

Pentru descarcarea casei, chitanta diverse incasari initiala cu care s-a constituit depozitul se varsa, in toate cazurile, ca hartie de valoare pentru intreaga ei valoare.

In cazul in care depozitul provizoriu a fost depus de o intreprindere sau institutie cu cec, pentru expeditii de marfuri sau mesagerii prisos, la primirea documentului original de transport sau a copiei cerute statiei de expeditie, lichidarea depozitului se face astfel:

- se retin de la deponent chitanta cu care s-a constituit depozitul si avizul si adeverirea de primire intocmit pe formularul de foaie de expeditie locala potrivit Instructiei nr. 156; pe verso chitantei, intreprinderea mentioneaza: “Lichidat intregul depozit”, semnand si aplicand stampila;

- se conteaza, in contul corespunzator de eliberare, documentul de transport cu valoarea tarifelor datorate de destinatar;

- se inmaneaza destinatarului unicatul documentului de transport, iar destinatarul semneaza de primire a transportului pe originalul avizului si adeveririi de primire;

- chitanta de diverse incasari, cu care s-a constituit depozitul, impreuna cu foaia de expeditie care a tinut loc de aviz si adeverire de primire, se varsa ca hartie de valoare;

- daca tarifele efectiv datorate sunt mai mari decat valoarea depozitului, odata cu inmanarea unicatului intreprinderea va achita diferenta in numerar, cec sau dispozitie de plata confirmata;

- daca tarifele efectiv datorate sunt mai mici decat depozitul, odata cu unicatul se va inmana intreprinderii deponente, pentru diferenta, o chitanta diverse incasari pentru restituirea valorii acesteia de Serviciul Cb/VV regionala.

Pe aceasta chitanta, casa statiei inscrie urmatoarea mentiune: “Diferenta de restituit la transportul pozitia de sosire . . .. din . . . contat la eliberare in contul de . . . . din luna . . . la numarul curent . . .. cu suma de lei . . . . ., pentru care s-a constituit cu chitanta diverse incasari nr . . . din . . . . . depozit provizoriu de lei . . . . . . . , aceasta chitanta s-a varsat cu borderoul H.V. nr. . . . din . . . .”.

3.3. Lichidarea depozitelor provizorii din oficiu


In cazul in care tarifele de incasat sunt mai mici decat valoarea depozitului, dar deponentul refuza sa recunoasca unele sume datorate si nu restituie chitanta de depozit pe care o are asupra sa, casierul emite o chitanta diverse incasari pentru sumele datorate de depunator, iar pentru diferenta pana la valoarea depozitului emite o noua chitanta diverse incasari ca depozit provizoriu. Concomitent intocmeste un raport explicativ, in care justifica motivele lichidarii din oficiu si felul cum s-a facut lichidarea depozitului, aratand si numarul si data chitantei depozitului initial.

Pentru descarcarea casei, raportul – impreuna cu cele doua chitante emise si cu o copie de pe matca chitantei de depozit – se varsa ca hartie de valoare pentruintreaga valoare a depozitului initial.

In cazul cand tarifele de incasat depasesc valoarea depozitului, dar nu sunt recunoscute de deponent, casierul emite o chitanta pentru valoarea totala a tarifelor datorate, cu care se incarca in gestiune.

Pentru descarcarea gestiunii, casierul intocmeste un dosar cuprinzand un raport explicativ, chitanta emisa, toate documentatia privind tarifele datorate si copia dupa chitanta initiala de depozit, pe care il varsa ca hartie de valoare. In raport se arata motivele de refuz ale clientului, numele si adresa exacta ale acestuia, numarul si data chitantei diverse incasari cu care s-a incasat depozitul si valoarea lui. De asemenea la raport se anexeaza si interventiile facute, precum si eventualele refuzuri scrise primite de la client.

Pe matca chitantei de depozit se face mentiunea ca depozitul s-a lichidat din oficiu cu dosarul numarul . . , anexandu-se copia raportului la matca.

Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional urmareste oe deponenti pentru diferenta si face lichidarea depozitului.

Cand depozitul provizoriu a fost depus cu ocazia eliberarii unui transport al carui document a fost ratacit sau pierdut in timpul parcursului, iar destinatarul ne se prezinta intermen de 15 zile de la avizare pentru lichidarea depozitului, atuncicasierul conteaza documentul de transport, daca a sosit (sau copia lui primita de la statia de expeditie la cererea statiei de destinatie) in contul de eliberare cu tarifele de transport respective si face din oficiu lichidarea depozitului, procedand asa cum s-a aratat mai sus si anexand la dosar si unicatul scrisorii de trasura.

Cand depozitul reprezinta cautiune pentru vagoane comandate, iar deponentul nu le incarca (nu le foloseste), casierul emite o noua chitanta diverse incasari pentru intreaga valoare a depozitului.

In obiectul chitantei se mentioneaza: “Se face venit depozitul provizoriu depus cu chitanta nr. . . din . . . fiindca vagoanele comandate n-au fost incarcate etc.”, dupa caz.

Pentru descarcarea casei, intocmeste si varsa ca hartie de valoare un raport explicativ, la care anexeaza noua chitanta si o copie de pe matca chitantei de depozit care se lichideaza din oficiu.

3.4. Pierderea chitantei de depozit

In caz de pierdere a chitantei, lichidarea depozitului se face de Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional, pe baza dosarului format de statie si la care trebuie sa existe anexate: referatul statiei, cererea depunatorului cu confirmarea casierului de existenta depozitului si ziarul in care s-a publicat pierderea chitantei.

In acest scop, casierul – la primirea cererii de la depunator – este obligat sa verifice datele aratate de depunator in cereresi sa certifice chiar pe cerere, pe baza matcii chitantei, numarul, data si valoarea chitantei, scopul pentru care a fost depusa suma si faptul ca depozitul nu a fost restituit. Seful statiei, in referatul prin care inainteaza dosarul, trebuie sa arate ca – in urma verificarilor pe care le-a facut – depozitul poate fi restituit, aratand si eventualele sume ce urmeaza a se retine lichidarea depozitului.

3.5. Notarile care se fac pe matcile chitantelor de depozit

In toate cazurile de lichidare a depozitelor provizorii, pe matcile respective se noteaza modul cum a fost lichidat depozitul, numarul si valorilor chitantelor emise cu aceasta ocazie, data varsarii chitantei, raportul explicativ, etc.


4. Tratarea transporturilor lipsa


Documentele de transport sosite la statia de destinatie fara transporturilr respective, dar insotite de instiintarea de lipsa, se retin la statie pana la sosirea transporturilor, insa cel mult 30 zile, procedandu-se conform dispozitiilor Instructiei nr. 156.

Daca lipsa este cert constatata (caz de accident, furt etc.), documentele de transport se pastreaza in statie pana sosesc piesele care fac dovada lipsei transportului.

Dupa primirea pieselor care fac dovada lipsei transportului si, in orice caz, dupa expirarea termenului de 30 zile de la primirea documentului de transport, statia cere printr-un raport, diviziei comerciale regionale, emiterea unui ordin de scoatere din evidenta a transportului respectiv.

La acest raport se anexeaza documentul de transport (in afara de avizul si adeverirea de primire care ramane la arhiva statiei), precum si piesele care fac dovada lipsei transportului. Copia raportului se anexeaza la avizul si adeverirea de primire a documentului.

Dupa primirea ordinului de scoatere din evidenta, statia face mentiunea despre aceasta in avizul si adeverirea de primire a scrisorii de trasura, in lista de primire si in condica de predarea-primirea serviciului, trecand si numarul ordinului de scoatere din evidenta.

Concomitent cu emiterea ordinului de scoatere din evidenta a transporturilor lipsa, Divizia comerciala regionala instiinteaza despre aceasta Directia ce dontrol a veniturilor, aratand rezultatul cercetarii in legatura cu transportul si recuperarea tarifelor de transport.

La adresa de instiintare se anexeaza exemplarele de serviciu ale scrisorilor de trasura in cauza.

In specificatia transporturilor ramase neeliberate intocmita pentru luna in care s-a efectuat scoaterea din evidenta, in dreptul transportului respectiv se trece numarul ordinului de scoatere din evidenta. Aceasta pozitie nu se mai inscrie in specificatia lunii urmatoare.

Daca transportul lipsa se gaseste dupa primirea ordinului de scoatere din evidenta, statia cere Diviziei comerciale regionale inapoierea unicatului scrisorii de trasura si procedeaza la avizarea destinatarului, rectificand mentiunile facute in scripte cu ocazia scoaterii din evidenta. La originalul contului de eliberare se anexeaza in acest caz o copie de pe aviz si adeverirea de primire. In contul de eliberare, in ultima coloana, se mentioneaza ca transportul in cauza a fost scos din evidenta in luna . . . . . , fiind considerat lipsa.

Divizia comerciala regionala comunica Directiei de control a veniturilor cazurile cand transporturile lipsa scoase din evidenta au fost ulterior gasite si eliberate destinatarilor.


5. Locatie, stationare, magazinaj


5.1. Dispozitii cu caracter general

Tarifele de locatie, stationare si magazinaj se stabilesc pe baza dispozitiilor tarifare in vigoare si se incaseaza in statie cu chitanta diverse incasari.

In cazul cand, din diferite motive, tarifele de locatie, stationare sau magazinaj sunt refuzate de predator sau de destinatar, se intocmeste “Nota de constatare privind sumele datorate regionalei”, pe baza careia urmeaza sa se incaseze aceste tarife de catre regionale, prin dispozitii de incasare.

5.2. Evidenta si calculul tarifelor de locatie, stationare si magazinaj

Evidentierea si stabilirea tarifelor de locatie, stationare si magazinaj se face in “Evidenta si calculul tarifelor de locatie, stationare si magazinaj”, pe baza datelor din “Registrul pentru urmarirea incarcarii sau descarcarii vagoanelor”, a celorlalte evidente de magazie, precum si a datelor din documentele de transport.

Inscrierea transporturilor in aceasta evidenta se face de casierul de serviciu, in ordinea cronologica in care au intrat in locatie, pe baza “Registrului pentru urmarirea incarcarii sau descarcarii vagoanelor”. Cu aceasta ocazie, casierul trebuie sa inscrie numarul pozitiei de locatie din evidenta in coloana respectiva din “Registrul pentru urmarirea incarcarii sau descarcarii vagoanelor”. Casierul, la eliberarea oricarui document de transport de la casa sau la incasarea tarifelor de transport, atat la predare cat si la eliberare, este obligat sa verifice daca transportul respectiv nu a intrat in locatie, stationare sau magazinaj si sa incaseze eventualele tarife de locatie, stationare sau magazinaj care se cuvin.

Evidenta se intocmeste lunar, in cate doua exemplare, din care originalul se inainteaza la finele lunii la Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional, insotit de anexele aratate mai jos sau de cele cerute prin ordine sau dispozitii speciale, iar copia se retine in arhiva statiei.

Se tine o singura evidenta pe statie, in care se inregistreaza toate transporturile de marfuri, de mesagerii, de bagaje, sosite sau predate in trafic local sau international, indiferent daca sunt transporturi comerciale, creditate sau regie si care, in conformitate cu dispozitiile tarifare sunt supuse la locatie, stationare si magazinaj.

In statiile mari – unde configuratia geografica a statiei sau conditiile de lucru impun tinerea a doua sau trei evidente de locatie, stationare si magazinaj – seful statiei cere aprobarea respectiva la Divizia comerciala regionala. In acest caz, fiecarei evidente de locatie i se da o serie exprimata prin litere mari: A, B, C etc. Pe documente si eventuale note de constatare, pe langa numarul curent, se va trece si seria.

Prin planul tehnic de exploatare al statiei, seful statiei fixeaza un casier care sa aiba raspunderea intocmirii evidentei si inaintarii ei la finele lunii la Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional. De asemenea acest casier are si obligatia sa verifice daca datele cuprinse in evidenta de locatie corespund cu cele din “Registrul pentru urmarirea incarcarii sau descarcarii vagoanelor” si daca in acest registru s-a completat, in dreptul transporturilor cazute in locatie, numarul pozitiei de locatie din evidenta de locatie, stationare si magazinaj. In statiile care tin mai multe evidente, se fixeaza cate un casier responsabil pentru fiecare evidenta de locatie.

Completarea evidentei se face potrivit titulaturii fiecarei coloane in parte, tinand seama si de urmatoarele:

Coloana “Numarul curent” din evidenta incepe cu “1” in fiecare an.

La deschiderea evidentei lunare, in primul rand se reporteaza pozitiile nelichidate din luna anterioara, trecandu-se cu numerele curente vechi si numai dupa aceea se inscriu documentele transporturilor care au intrat in locatie sau magazinaj in luna curenta si care primesc numere curente incepand cu numarul imediat urmator celui de la finele lunii anterioare.

In coloana “Ora/zile de locatie, stationare, magazinaj” se inscrie numarul zilelor si orelor cu care s-a depasit termenul liber si pentru care se stabilesc tarifele ce trebuie incasate.

In coloana “Sume incasate” se trece valoarea tarifelor de locatie, stationare sau magazinaj, calculata indiferent daca ele se incaseaza sau nu de statie.

Numarul chitantelor diverse incasari emise pentru tarifele de locatie, stationare sau magazinaj incasate, numarul notelor de constatareintocmite pentru sumele neincasate, precum si numarul borderoului de varsare a hartiilor de valoare cu care s-au varsat aceste note de constatare la regionala se trec in coloanele respective din evidenta.

In cazul in care tarifele de locatie, stationare sau magazinaj se anuleaza sau se reduc, ordinele respective se anexeaza, in original, la evidenta originala de locatie, stationare si magazinaj, iar pentru arhiva statiei se retin copii certificate de seful statiei, care se anexeaza la copia evidentei respective.

In cazul in care aceste tarife se transmit pentru incasare, se mentioneaza in coloanele 10-13: “Transmis statiei . . cu scrisoarea de ta nr. . .. pozitia de trafic nr. . . . a statiei . . . “ sau “Transmis statiei . . .. cu foaia de expeditie pozitia de trafic nr. . . din . . ..”.

In cazul grupurilor de vagoane care se incarca sau se descarca pe liniile industriale de unitatile socialiste cu trafic important si cu care calea ferata are incheiat contract economic prin care perceperea locatiei se face pe baza mediei de stationare, in continuarea ultimei coloane se face mentiunea: “Contract economic cu intreprinderea . . . ”. Calcularea locatiilor la vagoanele care au depasit normele maxime prevazute prin contracte se face pentru fiecare vagon in parte care se inscrie individual in evidenta, chiar daca, pe total, media de stationare nu a fost depasita.

Serviciile de contabilitate si verificarea veniturilor regionale, cu ocazia verificarii evidentelor de locatie, stationare si magazinaj lunare, extrag intr-un tabel intocmit in doua exemplare toate pozitiile din evidenta indreptul carora gasesc trecuta mentiunea de transmitere a tarifelor, pentru incasarea de catre statia de expeditie sau de destinatie. Aceste tabele le contabilizeaza, dupa care inainteaza un exemplar la Directia de control a veniturilor, cerand confirmarea incasarii.

Tabelul trebuie sa cuprinda urmatoarele date: numarul curent, statia si casa care a transmis suma, pozitia din evidenta de locatie, stationare si magazinaj, statia la care s-a transmis suma, numarul scrisorii de trasura si al pozitiei de trafic, statia initiala de expeditie a transportului, data si suma cu defalcarea pe feluri de tarife (locatie, stationare, magazinaj).

Pentru pozitiile gasite de Directia de controla veniturilor necontate si care nu figureaza nici in specificatiile scrisorilor de trasura ramase neeliberate, se cerceteaza cazurile, liandu-se masuri pentru imputarea sumelor si sanctionarea vinovatilor.

5.3. Tratarea cazurilor de refuz a tarifelor de locatie, stationare si magazinaj datorate de unitatile socialiste

In cazul in care unele unitati socialiste refuza plata tarifelor de locatie, stationare si magazinaj, statia intocmeste in aceeasi zi, sau in cel mult doua zile lucratoare de la data incetarii locatiei, o nota de constatare in patru exemplare, pe formularul special, in care trece toate datele cerute de formular, precum si explicatiile din care sa rezulte felul cum au fost stabilite tarifele respective si motivele refuzului clientului.

Se intocmesc note de constatare separate pe tarife: locatie, stationare, magazinaj.

Numerotarea notelor de constatare de locatie, stationare si magazinaj se face annual, incepand cu nr. 1 in ordine numerica, toate casele emitand note de constatare din acelasi carnet.

In aceeasi nota de constatare se pot inscrie si calcula tarife si pentru mai multe transporturi, cu conditia sa fie vorba de aceleasi feluri de tarife si pentru acelasi client.

Notele de constatare se semneaza de casierul care le-a intocmit si de seful statiei care confirma exactitatea tarifelor si aplica stampila rotunda a statiei.

Destinatia celor patru exemplare ale fiecarei note de constatare este urmatoarea: exemplarele 1 si 2 se inainteaza la regionala, ca pe baza lor sa faca incasarea tarifelor, exemplarul 3 se pastreaza in arhiva statiei intr-o mapa speciala, iar exemplarul 4 se preda sub semnatura delegatului unitatii cliente, in termen de 24 ore de la intocmirea ei, pentru ca aceasta sa poata face contestatia respectiva la Divizia comerciala regionala, in cazul cand considera ca tarifele de locatie, stationare sau magazinaj au fost gresit stabilite.Cand predarea exemplarului 4 al notei de constatare nu se poate face direct delegatului unitatii cliente, sau cand acesta refuza primirea, nota de constatare se trimite in ziua intocmirii, recomandat, pe adresa unitatii cliente, insotita de o adresa.

Costul taxelor postale se achita din incasari, iar recipisele postale se lipesc pe notele de constatare respective, varsandu-se ca hartii de valoare.

Exemplarele 1 si 2 ale notelor de constatare intocmite in cursul unei zile se introduc intr-un plic si se varsa – in cursul aceleiasi zile, la iesirea din serviciu – ca hartie de valoare, la serviciile de contabilotate si verificarea veniturilor regionale. In borderoul de varsare H.V., in coloana “Felul documentului”, se va inscrie numarul fiecarei note de constatare si al recipiselor postale, iar in coloana “Suma” se trece numai valoarea recipiselor postale cu care casierul se descarca in C.C.L., la pozitia “Varsari de hartii de valoare”.

Numarul borderoului de varsare se inscrie de casier pe fiecare nota de constatare care se pastreaza in arhiva statiei, precum si in evidenta de locatie, in dreptul pozitiei respective.

In cazul cand notele de constatare prezentate de Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional la banca nu sunt acceptate (sunt refuzate) de clientela, ele se vor inapoia statiilor intocmitoare, in 3 zile de la primirea lor de la banca.

Tratarea mai departe a acestor note de constatare in vederea incasarii sumelor respective se face potrivit dispozitiilor de lucru prevazute in Anexa XI a prezentelor norme.

5.4. Tarife de locatie si magazinaj care cad in sarcina unitatilor C.F.R.

Cand tarifele de locatie si magazinaj care cad in sarcina unitatilor C.F.R. nu se platesc pe loc, se procedeaza, indiferent de felul documentelor de transport (comerciale sau regie) potrivit punctului 5.3. de mai sus, cu precizarea ca notele de constatare nu se trimit la banca, ci se trateaza in Comisia de locatii regionala.


5.5. Tarife de locatie, stationare si magazinaj privind transporturile militare

Cand tarifele de locatie, stationare si magazinaj privind transporturile militare ale M.Ap.N. nu se achita pe loc, se procedeaza in conformitate cu punctul 5.3. de mai sus, iar unitatea militara trebuie sa depuna o cerere pentru transporturi creditate, in care inscrie valoarea tarifelor de locatie, stationare si magazinaj din notele de constatare. Cererea pentru transporturi creditate se anexeaza durabil la nota de constatare respectiva si se varsa la regionala C.F. conform punctului 5.3. de mai sus.

In cazul cand delegatul unitatii militare nu recunoaste locatia, stationarea sau magazinajul, statia intocmeste nota de constatare cu toate elementele cerute de formular. Un exemplar din nota de constatare se preda unitatii militare in termen de 24 ore de la intocmirea ei. Pe nota de constatare se indica, dupa caz, numele si gradul delegatului unitatii militare care a primit nota, numarul sub care s-a predat la unitatea militara sau numarul recipisei postale cu care s-a expediat nota de constatare.

Notele de constatare de locatie, stationare si magazinaj, primite prin casetele de varsari, sunt verificate de serviciile de contabilitate si verificarea veniturilor regionale, care intocmesc formele pentru incasarea prin banca, asa cum s-a prevazut la punctul 5.3. de mai sus.

5.6. Tratarea si incasarea locatiilor la vagoanele care nu se pot incarca descarca din vina clientului

Tratarea si incasarea locatiilor privind vagoanele goale sau incarcate care nu pot fi puse la incarcare-descarcare, pe liniile industriale si le liniile statiilor, din vina clientului, chiar daca sunt oprite in parcurs in alte statii, se fac conform Anexei XII a prezentelor norme.


6. Incarcari, descarcari, transbordari si refaceri de incarcaturi


6.1. Incarcari si descarcari facute de C.F.R. in statiile de expeditie si de destinatie

Cand operatiile de incarcari care trebuie facute de beneficiarul transportului, atat la expeditiile de vagoane, cat si la cele de coletarie, se executa de calea ferata cu mijloace proprii, se percep tarifele de incarcare-descarcare.

Incasarea acestor tarife se face cu chitanta diverse incasari in textul careia trebuie sa se mentioneze toate elementele tarifare, ca: numarul documentului de transport, pozitia de trafic sau de sosire, felul marfii, greutatea, numarul si denumirea grupei din T.L.M.

6.2. Transbordarea marfurilor din vagoane de cale ingusta in vagoane de cale normala si invers

La transporturile care se incarca pe liniile inguste cu destinatia pentru statii situate pe liniile de ecartament normal, sau invers, si la care operatiile de transbordare se efectueaza de C.F.R. prin unitatea E.C.M., tarifele de transbordare se inscriu de catre statiile de expeditie in scrisorile detrasura indiferent unde se incaseaza aceste tarife. Inscrierea acestor tarife se face in coloana rezervata pentru tarifele accesorii, in dreptul carora se scrie initiala T (transbordare).

Incasarea acestor tarife se face la predare sau la destinatie in functie de mentiunea de francare a tarifelor de transport.

Daca la transbordarea unui transport, statia de transbordare intrebuinteaza materiale pentru asigurarea incarcaturii, valoarea notei de materiale intocmita cu aceasta ocazie se inscrie de asemenea in scrisoarea de trasura, in spatiul rezervat pentru tarifele accesorii, insa separat de tariful de transbordare, iar nota de materiale se anexeaza durabil la scrisoarea de trasura. Toate transbordarile facute de unitatea E.C.M. se inscriu in “Borderoul de transbordari al transporturilor”. Acest borderou se intocmeste lunar, separat pentru transporturile de regie si separat pentru celelalte transporturi pentru care tarifele de transbordare se incaseaza prin scrisoarea de trasura.

Completarea borderourilor se face potrivit titulaturii coloanelor formularului si se semneaza de seful statiei sau magaziei si de seful unitatii E.C.M. care a efectuat aceste transbordari.

Borderourile se intocmesc in trei exemplare, din care – la finele lunii – exemplarul original se inainteaza la Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional, pentru contabilizare si decontare cu Directia de control a veniturilor, un exemplar se pastreaza in arhiva statiei de transbordare, iar un exemplar se retine de unitatea E.C.M.

In cazul cand transbordarea se face cu mijloacele clientilor, in scrisoarea de trasura nu se trece nici un tarif, insa in rubrica “Mentiuni ale C.F.R.” se inscrie “Transbordarea s-a efectuat de client”.

Transbordarile efectuate cu mijloacele clientilor nu se inscriu in borderou.

In statiile de destinatie, casierul are obligatia sa verifice daca la toate expeditiile sosite – la care C.F.R. a facut transbordari de la linia normala la linia ingusta si invers – s-au inscris in scrisoarea de trasura si s-au incasat aceste tarife, iar in caz de neancasare se ia masuri pentru incasarea lor.

De asemenea are obligatia sa verifice daca tarifele incasate de statia de expeditie au fost bine calculate si sa incaseze de la destinatarul expeditiei eventualele diferente de tarife de transbordare constatate.

6.3. Transbordarea marfurilor de la liniile de ecartament normal la cele de ecartament larg si invers

La transbordarile de la liniile de ecartament normal la liniile de ecartament larg si invers, se procedeaza conform dispozitiilor cuprinse in Anexa XIII din prezentele norme.

6.4. Transbordarea vagoanelor defecte si refacerea incarcaturii

La transbordarea vagoanelor defecte in parcurs, la cele refuzate in statiile de frontiera de iesire din tara din motive tehnice, precum si la refacerile de incarcaturi, statiile care au efectuat eceste operatii intocmesc procese-verbale de transbordare sau de refacere a incarcaturii potrivit Instructiei nr. 153.

In statiile in care nu functioneaza echipe de incarcari-descarcari, operatiile de transbordare sau de refacere a incarcaturii se efectueaza de statii cu lucratori angajati ocazional pentru fiecare caz in parte si care se platesc de casele statiilor din incasari.

Intre tarifele de transbordare si sumele care se platesc lucratorilor angajati pentru efectuarea transbordarii nu exista nici o legatura, in asemenea cazuri lucratorii fiind retribuiti conform normelor si tarifului republican.

La listele de plata intocmite pentru transbordarea vagoanelor defecte sau refaceri de incarcaturi se anexeaza cate un exemplar din procesele-verbale de transbordare sau de refacere a incarcaturii, precum si notificarile intocmite de reviziile de vagoane.

Transbordarile de vagoane defecte facute de statii cu lucratori ocazionali nu se inscriu in borderourile de transbordari. Transbordarile de vagoane defecte care se efectueaza de unitatile E.C.M. se inscriu in borderoul de transbordari al transporturilor.

Daca la transbordarea vagoanelor defecte sau la refacerea incarcaturii se intrebuinteaza materiale pentru asigurarea incarcaturii (cuie, sarma, franghii, pene, etc.), totalul notei de materiale se trece in procesul-verbal de transbordare sau de refacere a incarcaturii, in rubrica respectiva, iar nota se anexeaza in mod durabil la procesul-verbal.

Cand cu ocazia transbordarii (transvazarii) sau refacerii incarcaturii se ivesc tarife de locatie, stationare sau magazinaj, acestea se inscriu in procesul-verbal.

Totodata se intocmeste un extras din evidenta de locatie, stationare sau magazinaj al pozitiilor care se refera la vagoanele ce au fost transbordate (transvazate) sau carora li s-a facut refacerea de incarcatura. Extrasul din evidenta de locatie, stationare si magazinaj se anexeaza la procesul-verbal, iar in evidenta de locatie, stationare si magazinaj, in coloanele 10 pana la 13, se face urmatoarea mentiune: “Proces-verbal transbordare sau refacere de incarcatura din . . transmis statiei . . . . cu scrisoarea de trasura nr. . . poz. trafic nr. . . .. a statiei . . ..” sau “Intocmit dosarul nr. . din . .. si transmis la Divizia comerciala regionala”.

Cu listele de plata achitate, avand atasate procesele-verbale cu anexele respective, se formeaza un dosar care se varsa ca hartie de valoare pentru sumele efectiv platite, pentru descarcarea gestiunii. Daca transbordarea s-a efectuat cu personalul statiei si statia nu a facut nici o plata efectiva, dosarul se varsa ca hartie de valoare avand trecuta ca suma zero (0).

Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional trimite aceste dosare Diviziei comerciale regionale pentru confirmarea realitatii operatiei si justetii platii.

6.5. Tratarea cazurilor de transbordari si refaceri de incarcaturi a vagoanelor retinute din grup

In cazul retinerilor din grup a unui vagon pentru transbordare sau pentru refacere de incarcatura, foaia de expeditie care se intocmeste pentru vagonul respectiv se completeaza conform Instructiei nr. 153. Foaia de expeditie intocmita pentru insotirea vagonului la statia de destinatie se va conta de statia de expeditie in contul de expeditie vagoane si la destinatie in contul de eliberare vagoane. Prin aceasta foaie de expeditie se transmit pentru incasare satatiei de destinatie tarife de stationare, transbordare sau refacere a incarcaturii, eventual si alte tarife accesorii, neimputabile agentilor C.F.R. Daca vinovatia este a caii ferate, aceste cheltuieli si tarife nu se trec in foaia de expeditie, ci se trateaza asa cum se prevede la punctul 6.6. de mai jos.

Pe toate exemplarele scrisorii de trasura, care insotesc restul vagoanelor pana la destinatie, statia in care s-a retinut vagonul scrie in rubrica: “Mentiuni ale caii ferate” numarul vagonului si data detasarii din grup si motivul retinerii, iar in nota de greutate in dreptul vagonului respectiv face mentiunea “Retinut in statia . . . ”, fara sa se taie numarul vagonului din nota de greutate. In cazul transbordarilor, se trece in aceasta mentiune si numarul vagonului in care s-a transbordat, daca acesta se cunoaste.

6.6 In cazul cand transbordarea sau refacerea incarcaturii s-a produs din vina caii ferate, cheltuielile de transbordare sau refacere a incarcaturii se suporta de calea ferata si deci nu incarca transporturile. In aceste cazuri, in documentul de transport (scrisoarea de trasura sau foaia de expeditie) nu se inscriu ca transmise cheltuielile de transbordare sau refacere a incarcaturii, ci se intocmeste un dosar care se varsa ca hartie de valoare, procedandu-se asa cum s-a aratat la punctul 6.4. de mai sus.

In cazul cand transbordarea sau refacerea incarcaturii conform procesului-verbal nu s-a produs din vina caii ferate, dosarul se varsa ca hartie de valoare si se procedeaza asa cum s-a aratat la punctul 6.4. de mai sus, cu precizarea ca cheltuielile de transbordare sau de refacere a incarcaturii se inscriu ca transmise in toate exemplarele documentelor de transport, urmand a fi incasate de la destinatar. In documentul de transport, in spatiul rezervat pentru tarife accesorii, nu se trece totalul tarifelor din procesul-verbal de transbordare sau de refacere a incarcaturii, ci fiecare tarif in parte, de exemplu: transbordare, materiale, locatie, magazinaj etc.

De asemenea in documentul de transport in rubrica “Mentiuni ale caii ferate”, pe langa mentiunile prevazute de Instructia nr. 153, trebuie sa se inscrie de mana numarul procesului-verbal de transbordare si denumirea statiei unde s-a facut transbordarea sau refacerea incarcaturii, aplicandu-se in mod vizibil stampila statiei.

6.7. In cazul transbordarilor sau refacerilor de incarcaturi la expeditiile din traficul international, se procedeaza astfel:

a) daca transbordarea sau refacerea incarcaturii s-a produs din vina caii ferate sai dintr-un caz de forta majora, se procedeaza – ca si in traficul local – asa cum s-a aratat la punctul 6.6. de mai sus.

b) Daca transbordarea s-a produs din vina predatorului, se procedeaza astfel:

- La export. Tarifele de transbordare sau de refacere a incarcaturii specificate in procesul verbal – atat pentru transporturile efectuate in trafic S.M.G.S., cat si in trafic C.I.M. – se transmit, cu o foaie de expeditie locala, statiei de predare, pentru a fi incasate de la expeditor. In acest scop, tarifele respective se inscriu ca transmise in foaia de expeditie locala, in spatiul rezervat pentru tarife accesorii, iar un exemplar al procesului-verbal se anexeaza la foaia de expeditie. Dosarul de transbordare cu anexele respective se varsa ca hartie de valoare, procedandu-se asa cum s-a aratat la punctul 6.4. de mai sus.

Foaia de expeditie se inregistreaza in contul de expeditie coletarie fara sume.

- La import. Atunci cand este vorba de un transport pentru o persoana particulara sau pentru o ambasada, tarifele de transbordare sau de refacere a incarcaturii specificate in procesul-verbal, atat in trafic S.M.G.S., cat si in trafic C.I.M., se inscriu in scrisoarea de trasura cat si in foaia de expeditie internationala respectiva, pentru a fi incasate de la destinatar de catre statia de destinatie, inscriindu-se in rubrica “Mentiuni ale caii ferate”, mentiunile prevazute la punctul 6.6. de mai sus.

In traficul C.I.M., cand transportul este insotit de buletin de francare si daca tarifele pentru parcursul C.F.R. cad in sarcina predatorului, tarifele de transbordare se inscriu in buletinul de francare – filele 1, 2 si 3 – si in scrisoarea de trasura internationala – filele 2 si 3 – spre a fi incasate de la predator, odata cu celelalte tarife de transport s tarife accesorii.

In aceste cazuri, un exemplar al procesului-verbal se anexeaza la scrisoarea de trasura sau la buletinul de francare, dupa caz. Dosarul de transbordare se trateaza conform dispozitiilor punctului 6.4. de mai sus.

In cazul transporturilor internationale de import, repredate in statiile de frontiera de intrare in tara in vederea incasarii centralizate a tarifelor de transport pe parcursul strain, si care circula de la statia de frontiera pana la destinatie cu scrisoare de trasura locala, spezele de transbordare, aparute pe parcursul C.F.R. se vor trata ca si in traficul local, asa cum se arata la punctele 6.4. si 6.6. din acest capitol.

- La tranzit. Tarifele de transbordare sau de refacere a incarcaturii specificate in procesele-verbale, la transporturile in traficul S.M.G.S. se suporta de destinatar in cazul tarifelor transmise si de predator in cazul tarifelor francate.

Aceste tarife se inscriu in scrisoarea de trasura si in foaia de expeditie.

In cazul transporturilor cu tarife transmise, tarifele se inscriu in rubrica “Tarife de incasat de la destinatar pe caile ferate ale tarilor de tranzit”, iar un exemplar din procesul-verbal de transbordare se anexeaza la scrisoarea de trasura.

In cazul cand aceste tarife trebuie incasate de la predatorul marfii, ele se inscriu de catre statia in care s-au produs, in rubrica “De incasat suplimentar de la predator”. In acest caz un exemplar din procesul-verbal se anexeaza la foaia de expeditie, care se retine de statia de frontiera de iesire din Romania si se inainteaza la Directia de control a veniturilor.

In traficul C.I.M., tarifele de transbordare sau de refacere a incarcaturii, specificate in procesul-verbal, se suporta fie de predator, fie de destinatar, dupa mentiunea de francare din scrisoarea de trasura si se inscriu in buletinul de francare, daca sunt francate, sau numai in scrisoarea de trasura, daca sunt transmise.

Dosarele de transbordare care se intocmesc se trateaza conform dispozitiilor punctului 6.4. de mai sus.

Fac exceptie cazurile cand transbordarea sau refacerea incarcaturii s-a produs din vina caii ferate, cand procesul-verbal se inainteaza de catre regionala C.F. la Directia miscare si comercial.

6.8. Dispozitiile privind transbordarea si refacerea incarcaturii cuprinse la punctele 6.6. si 6.7. de mai sus se aplica si in cazul vagoanelor refuzate de caile ferate straine din motive tehnice.

6.9. Cand la efectuarea transbordarilor de tot felul, precum si la refacerea incarcaturilor se intrebuinteaza materiale pentru asigurarea incarcaturii (sarma, franghie, cuie, pene etc.), statia de transbordare intocmeste o “Nota de materiale”, in care se specifica denumirea, cantitatea, pretul unitar si valoarea materialelor intrebuintate.

Pretul de decontare al materialelor respective este pretul de achizitionare, asa cum rezulta din bonurile de materiale sau facturile respective.

Pentru fiecare document de transport se intocmeste o nota de materiale separata, care se semneaza de seful statiei, respectiv de seful magaziei, aplicandu-se apoi si stampila statiei.

Nota de materiale se intocmeste in doua exemplare, din care originalul se anexeaza la documentul de transport, iar copia ramane in arhiva gestionarului de materiale.

Valoarea materialelor intrebuintate la operatiile de transbordari sau refaceri de incarcaturi se inscrie, de catre casier, in documentele de transport respective, in coloana tarifelor accesorii ca transmise, urmand ca aceste sume sa fie incasate de statiile de destinatie de la destinatarii transporturilor. Fac exceptie cazurile de transbordari sau refaceri de incarcaturi la transporturile internationale de export sau tranzit, care se trateaza potrivit punctului 6.7. de mai sus, precum si cazurile de transbordari potrivit punctului 6.6. din acest capitol.

Statiile care efectueaza transbordari intocmesc notele de materiale pe hartie alba, conform modelului de mai jos.

NOTA DE MATERIALE

La transbordarea (refacerea incarcaturii) vagonului nr. . . ad. scrisoarea de trasura nr. . . poz. trafic nr. . . .. din . . .. / . . 19 . expediat din statia . . . . . . s-au folosit urmatoarele materiale:

 

 

Felul materialelor

Cantitate

Pret unitar

Valoare

 
 


 

Total:

Data . . . . . / . . . . . . / 19 . .

Magaziner, Sef statie,

. . . . . . .


Statiile se aprovizioneaza cu materialele pentru asigurarea incarcaturii fie de la magaziile de materiale proprii, in cazul cand statiile au astfel de magazii, fie de la magazia de materiale a regionalei C.F.


7. VALORIFICAREA EXPEDITIILOR IMPIEDICATE LA TRANS-

PORT SAU LA ELIBERARE


7.1. Valorificarea expeditiilor impiedicate la transport sau la eliberare provenite din traficul de bagaje, mesagerii si marfuri, local si international, se face potrivit dispozitiilor din Instructia nr. 156.

Expedierea bunurilor valorificabile la statiile de colectare se face ca recartare cu foaie de expeditie trafic local, care se completeaza potrivit indicatiilor din Instructia nr. 156 si la care se ataseaza anexele prevazute de aceasta instructie. Foaia de expeditie se inregistreaza in contul de expeditie coletarie, asa cum se arata la punctul 7.4. din acest capitol.


7.2. In cazul in care valorificarea unor bunuri – care conform Instructiei nr. 156 devin proprietatea statului – se face in statia unde se afla bunurile, casierul statiei, pe baza procesului-verbal de valorificare, procedeaza astfel:

a. Incaseaza, prin documentul de transport, in cazul prisosurilor neidentificate si al supragreutatilor descarcate din vagoane, valoarea cheltuielilor de transport cu care este grevata expeditia respectiva, si anume: tarife de transport, materiale folosite etc., trecandu-le in coloana “Tarife de incasat de transport sau accesorii, dupa caz, si in rubrica “Incasat la destinatie”, pe toate cele trei exemplare ale scrisorii de trasura. Tarifele de locatie si de magazinaj se incaseaza cu chitanta diverse incasari.

Pe scrisoarea de trasura se mentioneaza numarul procesului-verbal si se inregistreaza in contul de eliberare cu suma incasata conform normelor in vigoare.

b. Daca valoarea marfurilor valorificate este mai mare decat valoarea cheltuielilor de transport, diferenta in plus se depune de cumparator direct la sectia financiara.

In acest caz, casierul procedeaza astfel:

- Noteaza pe scrisoarea de trasura, in rubrica “Mentiuni ale caii ferate”, numarul chitantei cu care cumparatorul a varsat la sectia financiara suma care trebuia depusa conform procesului-verbal, iar in lista de primire si pe celelalte scripte din statie se face mentiunea: “Valorificat”.

- Inchide pozitia de locatie sau de magazinaj din evidenta, trecand numarul chitantei diverse incasari prin care s-au incasat tarifele respective.

- Formeaza un dosar caruia i se da numar, dosar care cuprinde procesul-verbal de valorificare si celelalte anexe prevazute de Instructia nr. 156 si care se pastreaza in arhiva statiei.

Numarul dosarului de valorificare se scrie atat pe exemplarul de serviciu al scrisorii de trasura care se anexeaza la originalul contului de eliberare, cat si pe avizul si adeverirea de primire care ramane in arhiva statiei.

c. Daca suma incasata din valorificare nu acopera valoarea totala a tarifelor de transport si a tarifelor accesorii, se va arata acest lucru in procesul-verbal, indicandu-se suma care nu se acopera. In aceasta situatie, casierul va trece inscrisoarea de trasura, in rubrica “Tarife de incasat”, tarifele de transport si tarifele accesorii (in afara de tarifele de locatie si de magazinaj) cu care este grevat transportul, inscriind insa in rubrica “Incasat la destinatie” numai suma efectiv incasata, suma cu care se incarca si in contul de eliberare. Pozitiile de locatie sau de magazinaj neacoperite din rezultatul valorificarii se inchid.

Diferenta neincasata reprezentand tarife de transport, tarife accesorii, de locatie sau magazinaj se recarteaza statiei de expeditie pentru a fi incasata de la predatorul transportului.

Pe scrisoarea de trasura in rubrica “Mentiuni ale caii ferate” si in evidenta de locatie si magazinaj in coloanele 10 pana la 13 se face mentiunea: “Diferenta de lei . . . .. a fost recartata statiei . . . . . cu foaia de expeditie nr. . . . . . pozitia de trafic nr. . . . .. cont expeditie coletarie le luna . . . . . .. dosar de valorificare nr. . . . din . . . . . . ..”.

La foaia de expeditie prin care a facut recartarea se ataseaza un exemplar al procesului-verbal de valorificare si anexele prevazute de Instructia nr. 156.

Daca diferenta de incasat este mai mica de 10 lei, se procedeaza la fel ca mai sus, cu precizarea ca aceasta diferenta nu se mai urmareste a fi incasata prin recartare. In acest caz, pe scrisoarea de trasura nu se mai face mentiunea de recartare, ci se mentioneaza “Diferenta fiind sub 10 lei nu se mai urmareste”.

7.3. Valorificarea in statia de destinatie initiala a bunurilor care nu devin proprietatea statului se face la fel cum s-a aratat la punctul 7.2. de mai sus, cu deosebire ca statia trebuie sa incaseze valoarea integrala rezultata la valorificarea transportului procedand astfel:

- incaseaza, prin documentul de transport in cazul prisosurilor neidentificate si al supragreutatilor descarcate din vagoane, tarifele de transport si tarifele accesorii cu care este grevat transportul, in afara de tarifele de locatie sau de magazinaj;

- incaseaza cu chitanta diverse incasari tarifele de locatie sau de magazinaj;

- incaseaza cu chitanta diverse incasari diferenta in plus rezultata la valorificare, pe numele unitatii socialiste expeditoare.

In chitanta diverse incasari, pentru diferenta se mentioneaza: “Diferenta in plus la valorificarea expeditiei ad. scrisoarea de trasura nr. . . .. poz. trafic . . .. luna . . . .. statia de expeditie . . . . .. nr. cont de eliberare . . . .. luna . . . .. dosar nr. . . . . al statiei . . . . ”.

In cazul cand diferenta in plus rezultata la valorificare se cuvine predatorului care a dispus valorificarea, dosarul format se trimite la Serviciul de contabilitate si valorificarea veniturilor regional pentru punerea la dispozitia predatorului a sumei respective, procedandu-se asa cum se arata la punctul 7.8. de la acest capitol.

7.4. In cazul in care valorificarea unui transport urmeaza sa fie facuta in statia de colectare fixata de regionala, statia unde se gaseste transportul il expediaza cu foaie de expeditie locala la statia de colectare.

In prealabil statia de destinatie initiala inregistreaza in contul de eliberare scrisoarea de trasura cu care a sosit transportul si anume fara suma in cazul tarifelor francate si cu suma in cazul tarifelor transmise facand mentiunea “Trimis la valorificare”.

Foaie de expeditie se intocmeste conform dispozitiilor Instructiei nr. 156, trecandu-se in rubrica tarifelor de incasat, in coloanele respective, tarifele de transport si tarifele accesorii, atat cele care figureaza ca transmise in documentul de transport cu care a sosit transportul, cat si tarifele de locatie sau de magazinaj si cheltuielile survenite in statia de destinatie initiala, precum si tarifele de transport de la aceasta statie si pana la statia de colectare.

La foaia de expeditie se ataseaza unicatul scrisorii de trasura initiale, piesele care justifica cheltuielile efectuve (recipise postale etc.), precum si celelalte piese prevazute de Instructia nr. 156.

Foaia de expeditie se inregistreaza ca recartare in contul de expeditie pentru coletarie astfel:

In coloana “Recartari” a contului se trece valoarea tarifelor de transport transmise pentru distanta de la statia initiala de expeditie pana la statia initiala de destinatie, cu care casierul s-a incarcat in contul de eliberare pe baza scrisorii de trasura initiale, precum si eventualele cheltuieli efectiv facute (speze postale), acestea in vederea descarcarii gestiunii de casa cu aceste sume. In coloana “Suma incasata la expeditie” nu se trece nici o suma.

Pozitiile din evidenta de locatie, stationare sau magazinaj care privesc aceste transporturi se inchid, facandu-se in coloanele 10pana la 13 mentiunea: “Transport transmis cu foaia de expeditie nr. . . ca recartare pozitia trafic nr. . . .. la statia . . . . . pentru valorificare”.

In statia de colectare, foaia de expeditie primeste pozitia de sosire la fel ca orice transport.

Cu ocazia valorificarii, casierul din statia de colectare completeaza in rubrica “Incasat la eliberare” suma efectiv incasata reprezentand tarifele de transport si tarifele accesorii inscrise in foaia de expeditie de catre statia initiala de destinatie, precum si eventualele tarife sau cheltuieli produse in statia de colectare, in afara de tarifele de locatie sau de magazinaj.

Foaia de expeditie completata cu suma incasata se inregistreaza in contul de eliberare coletarie, inscriindu-se dupa ultima coloana cuvantul “Valorificat”.

Tarifele de locatie sau de magazinaj, precum si diferentele in plus sau in minus fata de sumele cuvenite C.F.R., obtinute la valorificare, se trateaza potrivit dispozitiilor de la punctele 7.2. si 7.3. de mai sus.

7.5. Valorificarea transporturilor provenite din prisosuri neidentificate si necompensate se face cu respectarea dispozitiilor Instructiei nr. 156, la fel cum s-a aratat la punctele 7.1. si 7.4. din prezentul articol, tinand seama si de urmatoarele precizari:

- In cuprinsul procesului-verbal de valorificare se mentioneaza “Prisos neidentificat”.

- Tarifele de transport se calculeaza la distanta de 300 km, iar valoarea tarifelor de locatie sau de magazinaj nu poate depasi 30 zile.

Nu se calculeaza tarifele de transport la expeditiile de marfuri care, conform T.L.M. sunt supuse francarii obligatorii.

- La transporturile valorificate in statiile unde s-a constatat prisosul, cu ocazia valorificarii se intocmeste o foaie de expeditie prin care se incaseaza tarifele de transport si tarifele accesorii, in afara de locatie sau de magazinaj care se incaseaza cu chitanta diverse incasari. Aceasta foaie de expeditie se inregistreaza in contul de eliberare cu tarifele incasate. De asemenea, si diferentele in plus rezultate la valorificare se incaseaza cu chitanta diverse incasari, in care, la obiectul incasarii, se specifica “Diferenta in plus la valorificarea expeditiei, ad. buletinul de insotire a prisosului nr. . . . ..”.

Pe buletinul de insotire a prisosului se noteaza numarul foii de expeditie si al chitantelor diverse incasari emise, iar buletinul se ataseaza la dosarul de valorificare. In cazul diferentelor in minus, adica atunci cand suma obtinuta la valorificare este mai mica decat totalul tarifelor C.F.R. cu care este grevat transportul, se procedeaza asa cum s-a aratat la punctele 7.2. pana la 7.4. de la acest capitol, cu precizarea ca aceste diferente in minus nu se mai urmaresc.

- In cazul prisosurilor care urmeaza sa fie valorificate in statiile de colectare, statia unde s-a constatat prisosul intocmeste foaia de expeditie locala pentru expedierea prisosurilor pe care o completeaza asa cum s-a aratat la punctele 7.2. pana la 7.4. de mai sus. Eventualele cheltuieli facute de statia unde s-a constatat prisosul se trec in foaia de expeditie, in care s-au trecut si celelalte tarife de transport, locatie, magazinaj, etc.

Aceasta foaie de expeditie se inregistreaza ca recartare in contul de expeditie coletarie, iar valoarea cheltuielilor efective din foaia de expeditie se inregistreaza in coloana “Recartari”, descarcand gestiunea cu valoarea lor. Daca nu s-au facut cheltuieli, foaia de expeditie se inregistreaza in cont fara nici o suma.

In statia de colectare se procedeaza asa cum s-a aratat la punctele 7.4. si 7.5. de mai sus.

7.6. Distrugerea expeditiilor impiedicate la transport sau la eliberare se face cu respectarea dispozitiilor Instructiei nr. 156.

Pentru efectuarea inregistrarilor in evidentele casei, scoaterea din evidenta a transporturilor distruse si urmarirea predatorilor pentru deficitele rezultate, se procedeaza conform punctelor 7.1. pana la 7.5. din prezentul capitol.

7.7. Declararea transporturilor care prezinta neajunsuri de ordin vamal se face de organele vamale.

La intocmirea procesului-verbal de valorificare ia parte si delegatul statiei C.F.R., care are obligatia sa prezinte comisiei o nota cuprinzand toate tarifele si cheltuielile ce greveaza transportul respectiv, in favoarea C.F.R. si urmareste ca totalul lor sa apara in procesul-verbal drept suma cuvenita C.F.R.

Un exemplar din procesul-verbal se ataseaza la dosarul de valorificare, statia urmarind incasarea tarifelor si a altor cheltuieli ce i se cuvin, procedand conform punctelor 7.2. pana la 7.5. din prezentul capitol.

7.8. Valorificarea transporturilor perisabile provenite din traficul de mesagerii si marfuri, local si international, se face potrivit punctelor 7.1. pana la 7.6. din prezentul capitol, cu urmatoarele precizari:

In cazul in care valorificarea marfii perisabile se face la mai multe unitati socialiste, procesul-verbal se intocmeste cu un exemplar in plus pentru fiecare unitate cumparatoare.

In cuprinsul procesului-verbal se specifica separat cantitatea de marfa predata fiecarei unitati in parte si valoarea marfii ce trebuie platita de fiecare unitate. De asemenea, in procesul-verbal trebuie sa se arate distinct tarifele si cheltuielile de transport cuvenite C.F.R. (tarife de transport, locatii, magazinaj etc.), precum si suma ce urmeaza sa fie pusa la dispozitia predatorului.

Suma totala rezultata la valorificare se incaseaza direct de statie cu chitante diverse incasari, intocmite separat pe unitati socialiste cumparatoare.

Pe documentele de transport si pe chitantele de diverse incasari, casierul mentioneaza numarul procesului-verbal de valorificare.

Pe documentul de transport si in evidenta de locatie sau de magazinaj, se trece numarul procesului-verbal si al chitantelor emise cu care au fost incasate si tarifele respective.

Documentele de transport se inregistreaza in contul de eliberare respectiv fara suma, deoarece tarifele de transport au fost incasate cu chitante diverse incasari. In ultima coloana din cont se va specifica “Valorificat”.

Avizul si adeverirea de primire a documentului de transport, avand trecut pe el numarul procesului-verbal si al chitantelor, se pastreaza in arhiva statiei.

In cazul in care in urma valorificarii au rezultat sume in plus fata de totalul cheltuielilor de transport, doua exemplare din procesul-verbal insotite de unicatul documentului de transport, de copia avizului de intrare a marfii in depozitul unitatii cumparatoare si de alte anexe (copii de pe telegrame, condici de avizare, etc.), cusute sub forma de dosar, se inainteaza prin caseta portativa cu borderou de varsare a hartiilor de valoare, fara suma, la Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional de care depinde statia de valorificare, pentru ca acest serviciu sa transmita suma cuvenita predatorului.

In prealabil Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional verifica daca suma cuvenita predatorului a fost bine stabilita de statie.

Concomitent cu transmiterea sumei, Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional anunta pe predatorul transportului valorificat despre aceasta transmitere, inaintandu-I un exemplar din procesul-verbal de valorificare respectiv.

La finele lunii, dupa primirea conturilor de gestiune ale chitantelor diverse incasari, Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional verifica daca pentru sumele achitate de unitatile cumparatoare s-au emis intr-adevar chitante diverse incasari specifice in procesul-verbal si daca s-au inregistrat in contul de gestiune.

In cazul in care suma obtinuta la valorificarea marfii perisabile nu acopera tarifele care greveaza transportul, se procedeaza la fel cum s-a aratat la punctele 7.2. pana la 7.6.

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }