QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente transporturi

Controlul ierarhic, operativ-curent lunar al caselor si urmarirea respectarii disciplinei de casaCONTROLUL IERARHIC, OPERATIV-CURENT LUNAR AL CASELOR SI URMARIREA RESPECTARII DISCIPLINEI DE CASA

1. La fiecare gestiune de casa de la statii si agentii de voiaj, in conformitate cu art.46 din Regulamentul operatiilor de casa, aprobat prin Decretul nr. 209/1976 si art 8 din Legea nr.5/1970, privind gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, organizarea si functionarea controlului financiar, trebuie sa se faca cel putin o data pe luna controlul inopinat al casei, cu numararea completa a banilor, verificarea altor valori aflate in casa si a conturilor si pieselor de gestiune si a CCL.

Acest control inopinat se exercita de seful statiei ori al agentiei de voiaj sau de inlocuitorii lor (sef statie pe schimb, casier verificator).

In statiile in care seful statiei este si gestionarul casei, controlul inopinat se face de catre un organ stabilit de agentia teritoriala respectiva.

In exercitarea acestui control se verifica daca depozitele de bilete si de imprimate cu regim special cu care se gaseste incarcata gestiunea de casa sunt in fiinta, verificandu-se bilet cu bilet, existentul din ternion si fila cu fila, carnetele neintrebuintate se verifica fiecare pachet si carnet in parte, desfacandu-se pachetele fara a se rupe sigiliul de control asigurandu-se ca sigiliul si sfoara sunt intacte si ca in pachet nu sunt introduse bilete de valoare mai mica, bilete albe, bilete intrebuintate, etc. Se numara prin sondaj filele din carnete si biletele din pachete, observandu-se sa nu fie lipsa file si bilete. Sondajul se face prin numararea efectiva si verificarea continuitatii la zece bilete din fiecare pachet si la trei grupe de file din fiecare carnet. Alegerea numerelor care sa fie verificate ramane la aprecierea celui care face controlul. Numerele biletelor sau fileleor din carnet care au fost numarate, asa cum s-a aratat mai sus, se trec in procesele-verbale de control care se intocmesc cu aceasta ocazie.

In cazuri exceptionale, bine justificate, cand la unele statii si agentii de voiaj, cu mai multe case, in anumite perioade de timp, seful statiei sau agentiei, verificatorul sau personalul special insarcinat cu efectuarea acestor verificari de case, din lipsa de timp disponibil (aglomerari de lucrari, lipsa de personal etc) nu pot face verificarea integrala a depozitului la toate casele se poate face verificarea integrala a depozitului astfel:

- la minimum 50% din case se face verificarea integrala a depozitului, cu respectarea normelor de verificare precizate mai sus;

- la restul de case se face verificarea depozitului numai prin numararea pachetelor.

In luna urmatoare, la casele ale caror depozit a fost verificat numai prin numararea pachetelor, se face obligatoriu verificarea integrala a depozitului, cu respectarea normelor de verificare specificate mai inainte.

Statiile sau agentiile la care se admite aplicarea acestui sistem de verificare trebuie sa obtina in prealabil aprobarea regionalei, in care sa se specifice si perioada  pentru care se admite verificarea dupa acest sistem.

Cu ocazia controlului trebuie sa se mai urmareasca:

- sa nu se depaseasca limitele stabilite cu privire la sumele in numerar care pot fi retinute in casa;

- sa se incarce in gestiuni cu dotatiile primite pentru plati sau pentru varsari chiar in ziua primirii lor, emitand recipisa de dotatie respectiva;

- sa se incarce in gestiune cu toate sumele incasate si serse la banca aceste sume, precum si numerarul ridicat nefolosit, primit ca dotatie pentru plati;

- hartiile de valoare sa fie varsate regulat la serviciul de colectare, contabilizare si control venituri teritorial;

- sa nu se faca plati din incasari pentru categorii de cheltuieli neadmise sau pe baza de piese nevalabile;

- documentele de transport aflate in casa pentru transporturile neexpediate sau neeliberate sa corespunda cu coletele aflate in magazie si cu vagoanele aflate in statie incarcate pentru expediere sau sosite pentru descarcare, iar acelea cu termenele depasite sa fi fost introduse in evidenta de locatie, stationare si magazinaj;

- CCL si conturile de gestiune sa fie completate si tinute la zi, conform dispozitiilor din prezentele norme si din Instructiile nr. 81 si 82;

- tarifele, indicatorul kilometric, instructiile, etc. sa fie tinute la zi cu toate modificarile survenite;

- aplicarea corecta a stampilelor pe documentele de transport, in care scop sa se urmareasca daca stampilele sunt bine intretinute.

Cu ocazia acestui control se intocmeste un proces-verbal in care se arata constatarile facute, masurile luate si cele care urmeaza a se mai lua pentru asigurarea unei mai bune gospodariri a mijloacelor banesti si a altor valori.

Organele care fac controlul sunt obligate sa puna viza pe CCL, pe conturile de gestiune si pe primele documente de incasare care urmeazaa fi emise, semnand si punand data.

Daca cu prilejul controlului se constata lipsuri sau plusuri de casa, se cauta provenienta lor si daca sunt nejustificate, pentru plusuri se emit chitante diverse incasari ca venit la bugetul republican, iar lipsa se depune imediat de gestionarul in cauza, sau se iau masuri de recuperare prin imputare sau angajament de plata, procedandu-se asa cum s-a aratat la Capitolul III, punctul 4.6.

Pentru abateri de la disciplina de casa, se aplica conform competentelor stabilite sanctiuni disciplinare si amenzi contraventionale, luandu-se in toate cazurile si masurile legale pentru tratarea lor.

2. In afara de controlul inopinant care se efectueaza de catre seful statiei, al agentiei de voiaj sau de imputernicitii lor, casele statiilor si agentiilor de voiaj sunt supuse reviziei organelor de control financiar intern.

De asemenea, organele bancare precum si organele de inspectie ale Ministerului Finantelor si ale altor organe superioare de stat au dreptul sa verifice la ccasele statiilor si agentiilor de voiaj, potrivit dispozitiilor si normelor legale, respectarea disciplinei de casa.

3. Abaterile de la normele legale privind disciplina de casa si financiara care se pot constat cu ocazia controlului inopinant sunt: nevarsarea la timp a incasarilor; depasirea limitei soldului de casa; nevarsarea la banca in termen a numerarului primit pentru plata drepturilor de personal si ramas nefolosit; incalcarea regulilor cu privire la platile in numerar din incasari; neincasarea la timp a sumelor cuvenite CFR pentru prestatiile efectuate; intocmirea eronata a documentelor de transport si imprimatelor cu care se fac incasari de sume; neinregistrarea regulata a sumelor incasate (la zi) in CCL - si in conturile de gestiune sau inscrierea in acestea de date inexacte etc.

Aceste abateri se sanctioneaza prin aplicarea de penalizari si amenzi in sarcina celor vinovati potrivit art. 50 din Regulamentul operatiilor de casa aprobat prin Decretul nr. 209/1976 si art. 1, pct.7 si 15 din HCM nr. 68/1970, dupa cum urmeaza:

a. O penalizare de 0,05% pe zi de intarziere pentru: nedepunerea in termen a incasarilor; depasirea limitei soldului de casa; restituirea cu intarziere a numerarului ridicat pentru plata retributiilor sau a altor drepturi neachitate. Aceasta penalizare curge din ziua urmatoare aceleia in care suma trebuia sa fie depusa pana in ziua care o precede pe aceea in care suma se depune efectiv.

Nu se aplica penalizari in cazul cand varsamantul nu a putut fi efectuat in termen din cauza organelor de colectare ale bancii sau ale postei, iar statia a fost in imposibilitate de a efectua varsamantul pe alta cale.

b. O penalizare de 0 % pentru incalcarea regulilor cu privire la platile in numerar din incasari, calculata asupra sumei platite.

c. O amenda de 200 pana la 500 lei, pentru neincasarea la timp a sumelor cuvenite CFR pentru prestatiile efectuate (venituri).

d. O amenda de 100 pana la 400 lei pentru intocmirea eronata a documentelor de transport si imprimatelor cu care se fac incasari de sume, precum si a celorlalte documente ale operatiilor de casa (conturi de gestiune, CCL etc.).

In cazul in care faptele comise constituie infractiuni, ele cor fi tratate potrivit prevederilor legii penale.

Penalizarile si amenzile se aplica de sefii de unitati (statii si agentii de voiaj CFR), de organele de control financiar intern, si de celelalte organe autorizate prin dispozitiile legale.
Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }