QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Aspecte particulare privind Bugetele locale
Aspecte particulare privind Bugetele locale


Bugetele locale sunt definite ca fiind documentele in care sunt prevazute si aprobate, in fiecare an, veniturile si cheltuielile publice ale unitatilor administrativ-teritoriale. Bugetele locale sunt bugetele comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, judetelor si municipiului Bucuresti.

In materia principiilor care guverneaza existenta bugetelor locale, regasim principiile enuntate de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice pentru bugetul de stat, la care se adauga si principiul echilibrului, potrivit caruia cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv, principiul solidaritatii, principiul autonomiei locale financiare, principiul proportionalitatii, principiul consultarii (art. 13, 15-18 Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale ).
Cu privire la bugetele locale au calitatea de ordonatori principali de credite ai bugetelor locale presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti si ceilalti primari; au calitatea de ordonatori secundari sau tertiari de credite conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica, carora li se aloca fonduri de la bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne sau bugetele fondurilor externe nerambursabile.

Procedura bugetara presupune ca pe baza scrisorii-cadru a Ministerului Economiei si Finantelor si a informatiilor provenite de la ordonatorii de credite care au obligatia de a efectua transferuri catre bugetele locale in anul urmator (informatii cu privire la cuantumul acestor transferuri), ordonatorii principali de credite intocmesc proiectele bugetelor locale, pe care le transmit directiilor generale ale finantelor publice (si mai departe, Ministerului Economiei si Finantelor). Proiectele bugetelor locale trebuiesc definitivate in termen de 15 zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial, tinand cont de veniturile si transferurile consolidabile provenite din bugetul de stat. Bugetele locale astfel intocmite se aduc la cunostinta publica a locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, prin publicare in presa locala sau prin afisare la sediul consiliului local. Locuitorii au la dispozitie un termen de 15 zile pentru a formula contestatii privind proiectul de buget. Proiectul bugetului local si eventualele contestatii se supun dezbaterii Consiliului local, Consiliului judetean sau Consiliului General al municipiului Bucuresti, dupa caz. Bugetele locale se aproba, prin hotarare de catre Consiliului local, Consiliului judetean sau Consiliului General al municipiului Bucuresti, cu majoritate absoluta de voturi.

Creditele bugetare anulate neutilizate se fac venituri la fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia consiliului local, consiliului judetean sau Consiliului General al municipiului Bucuresti.

Bugetele unitatilor administrativ-teritoriale se supun controlului efectuat de catre: Directiile generale ale finantelor publice judetene, Camerele de conturi judetene si de Consiliile locale judetene (respectiv Consiliul general al municipiului Bucuresti).

Autoritatile deliberative de la nivel local pot sa stabileasca cuantumul impozitelor si a taxelor care se constituie venit la bugetele locale potrivit propriilor necesitati, precum si sa stabileasca si alte taxe locale, in domenii limitate[2], dar si sa instituie anumite taxe speciale, pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice (art. 282 Cod fiscal). O alta categorie de venituri a bugetelor locale o reprezinta cotele defalcate din impozitul pe venit platit la bugetul de stat la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale. Astfel, in fiecare luna, in termen de 5 zile de la incheierea lunii in care s-a platit impozitul pe venit, se aloca bugetelor locale:

- o cota de 47% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea platitorii de impozite;

- o cota de 13% la bugetul propriu al judetului;

- o cota de 22% intr-un cont distinct, deschis pe seama consiliului judetean pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetului (art. 32 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale).

Printre veniturile bugetelor locale se numara:

1. Impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza (conform art. 248 din Codul fiscal):

a) impozitul pe cladiri;

b) impozitul pe teren;

c) taxa asupra mijloacelor de transport;

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;

f) impozitul pe spectacole;

g) taxa hoteliera;

h) taxe speciale;

i) alte taxe locale.

2. venituri din alte taxe locale sau din taxele speciale stabilite de consiliile judetene sau locale;

3. venituri din taxe pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare;

4. venituri din impozitul pe profit incasat de la regiile autonome si societatile comerciale de sub autoritatea consiliilor judetene sau a celor locale;

5. varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judetene sau locale;

6. venituri din concesionarea si inchirierea bunurilor care fac parte din domeniul public sau privat al judetelor sau localitatilor;

7. venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al judetelor sau localitatilor;

8. venituri din valorificarea bunurilor confiscate, din amenzi si alte sanctiuni;9. cote defalcate din impozitul pe venit;

10. cote defalcate din alte venituri ale bugetului de stat;

11. subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete;

12. sponsorizari si donatii acceptate potrivit legii.

13. venituri din taxe judiciare de timbru, taxe de timbru si taxe extrajudiciare de timbru (numai pentru cele locale)


Categorii de cheltuieli acoperite din bugetele locale

a) Cheltuielile cuprinse in bugetul judetului, defalcate astfel:

- cheltuieli pentru invatamantul primar si gimnazial si pentru invatamantul special;

- cheltuieli pentru finantarea unor institutii si actiuni sanitare;

- cheltuieli pentru finantarea bibliotecilor publice judetene;

- cheltuieli destinate asistentei sociale (asistenta sociala in caz de invaliditati, sustinerea serviciilor publice specializate pentru protectia copilului etc.);

- cheltuieli pentru agricultura si silvicultura;

- cheltuieli pentru prevenirea inundatiilor;

- cheltuieli pentru drumuri judetene si sustinerea aviatiei civile;

- cheltuieli pentru sustinerea programelor de dezvoltare regionala etc.

b) Cheltuielile cuprinse in bugetele comunelor, oraselor, sectoarelor municipiului Bucuresti si in bugetul municipiului Bucuresti, care sunt impartite dupa cum urmeaza:

- cheltuieli pentru invatamantul prescolar, liceal, profesional, postliceal, pentru internate, camine si cantine pentru elevi;

- cheltuieli pentru finantarea creselor, a altor institutii si actiuni sanitare;

- cheltuieli pentru finantarea caselor de cultura si a caminelor culturale;

- cheltuieli destinate asistentei sociale (centre de ingrijire si asistenta, cantine de ajutor social, centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap, diverse tipuri de ajutoare sociale);

- cheltuieli pentru servicii publice, dezvoltare publica si locuinte (intretinerea si repararea strazilor, iluminat, salubritate, intretinere parcuri publice, constructie de locuinte, electrificari rurale etc.);

- cheltuieli pentru sustinerea programelor de dezvoltare regionala si pentru contributia la Fondul Roman de Dezvoltare Sociala etc.
Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, publicata in M.Of. nr. 618 din 18 iulie 2006, modificata prin O.U.G. nr. 46 din 23 mai 2007 (publicata in M.Of. nr. 374 din 1 iunie 2007); O.U.G. nr. 64 din 27 iunie 2007 (publicata in M.Of. nr. 439 din 28 iunie 2007); O.U.G. nr. 28 din 19 martie 2008 (publicata in M.Of. nr. 217 din 21 martie 2008, aprobata prin Legea nr. 206 din 24 octombrie 2008, publicata in M.Of. nr. 734 din 20 octombrie 2008).

Se pot stabili taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologice si altele asemenea; taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate; taxe pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator.
Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }