QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente economie

Accesul la schemele de finantare si capacitatea IMM de absorbtie a fondurilor din programele operationaleAccesul la schemele de finantare si capacitatea IMM de absorbtie a fondurilor din programele operationale


In cadrul acestui subcapitol se va realiza o analiza a gradului de absorbtie a fondurilor nerambursabile destinate sectorului IMM, pornind de la programele operationale si respectiv domeniile sau masurile de interventie prezentate in subcapitolul anterior. O serie de aspecte se impun a fi mentionate in introducerea acestei sectiuni. In primul rand faptul ca, analiza se va limita la acele domenii de interventie destinate exclusiv IMM-urilor, ca urmare a disponibilitatii datelor. Al doilea aspect se refera la perioada de referinta a datelor analizate. Datorita faptului ca implementarea operatiunilor finantate prin fondurile europene se face conform mecanismului multianual de programare financiara caracteristic UE, nu este posibila cuantificarea sumelor contractate, a beneficiarilor sau a proiectelor, la nivelul unui singur an. In consecinta, perioada de referinta a acestui subcapitol o va excede pe cea a prezentului raport (2008-2009), analiza capacitatii de absorbtie a fondurilor europene destinate sectorului IMM va include si date din 2010. In ultimul rand, ca urmare a disponibilitatii datelor la momentul redactarii acestui subcapitol (decembrie 2010), analiza este facuta in baza informatiilor disponibile la 30 noiembrie 2010, fara a include, deci, intregul an calendaristic 2010.In Raportul Strategic National 2009 privind implementarea Fondurilor Structurale si de Coeziune, publicat de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) in ianuarie 2010[1], se identifica etapele parcurse in implementarea programelor operationale. Astfel, anul 2007 a fost anul negocierilor cu Comisia Europeana pentru aprobarea Cadrului Strategic National de Referinta (CSNR) si a programelor operationale, precum si al primelor lansari de cereri de proiecte. Anul 2008 a fost cel al lansarii in masa a cererilor de proiecte , iar anul 2009 poate fi caracterizat ca primul an al contractarii, incepandu-se cu cel de-al doilea semestru al acestui an putandu-se observa un progres evident la nivelul implementarii efective a proiectelor si platilor efectuate.

In ciuda faptului ca schemele de finantare nerambursabila din fondurile europene reprezinta o importanta sursa de finantare pentru IMM, gradul de absorbtie a acestora este inca foarte scazut, la sfarsitul celui de-al treilea an al perioadei de programare 2007-2013. Analizele care au stat la baza elaborarii "Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM, in perioada 2009-2013" indentifica problemele care conduc la aceasta situatie ca fiind:

Dificultatea IMM-urilor in accesarea fondurilor nerambursabile din cauza faptului ca inregistreaza pierdere financiara;

Incapacitatea IMM-urilor de a asigura confinantarea proiectelor;

Nivelul scazut al culturii antreprenoriale in randul managerilor si lipsa de experienta privind accesarea sau implementarea acestor surse de finantare si, nu in ultimul rand,

Formalitatile greoaie in accesarea finantarilor nerambursabile.

La toate acestea se adauga: (1) lipsa unei informari corecte asupra riscurilor pe care le implica accesarea fondurilor structurale si implementarea proiectelor admise la finantare, si care se constituie, de cele mai multe ori, in cauza principala care determina esecul implementarii proiectelor si chiar renuntarea sau rezilierea contractelor, (2) procesul lung de evaluare a proiectelor depuse, cat si (3) lipsa unui sistem de evaluare  si coordonare a asistentei financiare acordate intreprinzatorilor.

Domeniile de interventie si, respectiv, operatiunile sau masurile, care vor fi analizate in cadrul accestei sectiuni si modul in care intervin asupra sectorului IMM sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel nr. 5.4.3.aMediu urban

Mediu rural

Micro

Mici

Mijlocii

Micro

Mici

Mijlocii

POSCEAP 1, DMI 1.1, Op. 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectoruluiuproductiv


x

x


x

x

AP 1, DMI 1.1, Op. 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internationale

x

x

x

x

x

x

AP 1, DMI 1.1, Op. 1.1.3  Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare

x

x

x

x

x

x

AP 1, DMI 1.3, Op. 1.3.2  Sprijin pentru consultanta acordat IMM

x

x

x

x

x

x

AP 2, DMI 2.3, Op. 2.3.1  Sprijin pt. start-up-urile si spin-off-urile inovative

x

x


x

x


AP 3, DMI 3.1, Op. 3.1.1  Sprijinirea accesului la boradband si la servicii conexe

x

x

x

x

x

x

AP 3, DMI 3.3, Op. 3.3.1  Suport pt. implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pt. managementul afacerilor

x

x

x

x

x

x

AP 3, DMI 3.1, Op. 3.1.2  Suport pt. dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri

x

x

x

x

x

x

PORAP 4, DMI 4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala

x

x

x
AP 4, DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

x


PNDRAP 3, Masura 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi
x


Pornind de la domeniile de intervetie/operatiunile identificate mai sus, s-au calculat o serie de indicatori care vizeaza masurarea capacitatii IMM-urilor de a accesa fondurile europene, cat si accesul acestora la schemele de finantare prevazute.

Din punct de vedere metodologic, pentru calcularea indicatorilor prezentati in tabelul nr. 5.4.3.a s-a pornind de la urmatoarele categorii de informatii:

Rezultatele privind proiectele contractate la data de 30 noiembrie, publicate de catre Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale;

Listele beneficiarilor de finantari si alte studii de impact elaborate si publicate de catre autoritatile de management ale programelor operationale;

Ghidurile solicitantului si cererile de propuneri de proiecte publicate de catre autoritatile de management ale programelor operationale;

Actele normative privind aprobarea schemelor de ajutor de stat sau de minimis, dupa caz, elaborate de catre autoritatile de management ale programelor operationale.


Gradul de absorbtie a fost calculat prin raportarea finantarii solicitate prin proiectele contractate la alocarea financiara prevazuta. Corespunzator campurilor inscrise in tabelul nr. 5.4.3.a, urmatoarele formule au fost folosite pentru calcularea gradului de absorbtie:

Grad de absorbtie la nivel de apel de proiecte = (Fonduri UE + Buget national)/Alocare bugetara apel de proiecte

unde:

- datele privind finantarea acordata (Fonduri UE + Buget national) au fost preluate din listele publicate de catre ACIS privind proiectele contractate la 30 noiembrie 2010

- valoarea alocarii bugetare pentru apelul de proiecte a fost preluata din ghidul solicitantului corespunzator apelului de proiecte sau fisa apelului de proiecte.

Grad de absorbtie la nivel de operatiune sau DMI pentru intreaga perioada de programare = (Fonduri UE + Buget national)/Alocare bugetara operatiune sau DMI prevazuta pentru intreaga perioada de programare

unde:

- datele privind finantarea acordata (Fonduri UE + Buget national) au fost preluate din listele publicate de catre ACIS privind proiectele contractate la 30 noiembrie 2010

- valoarea alocarii bugetare pentru perioada 2007-2013 a fost preluata din ordinele emise de catre AM pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat sau minimis sau, cum este cazul POR DMI 4.1 si 4.3, din datele publicate de catre AMPOR pentru calcularea unor indicatori[4]

Tabel nr. 5.4.3.b: Indicatori privind gradul de absorbtie a finantarilor europene destinate IMM
Finantare acordata (milioane lei)

milioane lei


milioane lei
DMI

Nr. proiecte

Fonduri UE

Buget
National

Alocare bugetara apel de proiecte

% absorbtie apel de proiecte

Alocare bugetara   2007 2013

% absorbtie buget 2007 2013

Nr. estimat al beneficiarilor

POSCCE

1.1.1 A1 - Sprijin financiar nerambursabil  intre 920.001 lei si 5.560.000 pentru IMM

1.1.1 A1 - Sprijin financiar nerambursabil  intre 1.075.000 lei si 6.450.000 lei pentru IMM


1.1.1 A2 - Sprijin financiar nerambursabil de pana la 920.000 lei pentru IMM
1.1.1 A2 - Sprijin financiar nerambursabil de pana la 1.075.000 lei pentru IMM


1.1.2 - Sprijin pt. implementarea standardelor internationale

1.1.3 - Sprijin pt. accesul pe noi piete si internationalizare

1.3.2 - Sprijin pt. consultanta acordat IMM

2.3.1 - Sprijin pt. start-up-urile si spin-off-urile inovative

3.1.1 - Sprijin pt. accesul la broadband si la serviciile conexe

3.3.1 - Suport pt. implementarea sistemelor informatice integrate

3.3.2 - Suport pt. dezvoltarea sistemelor de comert electronic si alte solutii electronice pt. afaceri


POR

4.1 - Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala
4.3 - Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor
PNDR

312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi


Sursa: ACIS, AM POR, AM POSCCE, AM PNDR, calcule proprii


*Gradul de absorbtie a fost calculat in raport de contributia FEDR

**Numarul estimat al beneficiarilor in perioada 2008-2010Nota: Echivalentul in lei pentru valorile exprimate in euro s-a calculat la un curs de schimb estimativ de 1 euro = 4,2 lei

Se poate observa ca, rata de absorbtie a finantarilor nerambursabile, destinate IMM prin intermediul fondurilor europene, inregistreaza un nivel scazut la sfarsitul celui de-al treilea an al perioadei de programare financiara 2007-2013. Exceptie de la aceasta consideratie generala o fac: (1) operatiunile 1.1.1 A1 si 1.1.1.A2 din cadrul POSCCE (prin care se ofera sprijin financiar nerambursabil intreprinderilor mici si mijlocii pentru investitii mari, de intre 250.000 euro si 1.500.000 euro si, respectiv, investitii mici de pana la  250.000 mii euro), prin care s-a atins un grad de absorbtie a fondurilor alocate pe perioada 2007-2013 de 51% si, respectiv, 50% si (2) masura 312 din cadrul PNDR, cu un grad de absorbtie de 51%, de asemenea, calculat la totalul alocarilor bugetare prevazute pentru 2007-2013.

Referitor la masura 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea microintreprinderilor, din cadrul PNDR, desi rata absorbtiei atinge un procent satisfacator (51%), numarul beneficiarilor reprezinta doar 14% din tinta propusa pentru 2013, ceea ce poate fi interpretat ca o estimare incorecta asupra intensitatii ajutorului financiar necesar microintreprinderilor din mediul rural.

De asemenea, din tabelul nr. 5.4.3.b se poate observa si faptul ca, acele operatiuni finantate prin POSCCE si care vizeaza sprijinul acordat pentru actiuni specifice (implementarea standardelor internationale, consultanta pentru IMM, accesul la Internet, implementarea sistemelor informatice integrate sau dezvoltarea sistemelor de comert electronic si alte solutii electronice pentru afaceri), determina un grad de absorbtie extrem de scazut, de intre 1% si 3%.  Prin comparatie cu celelalte operatiuni se poate aprecia ca, masurile generale de sprijin financiar raspund mai bine necesitatilor de finantare ale sectorului IMM.


Pe langa calcularea indicatorilor privind gradul de absorbtie a fondurilor structurale, analiza realizata a permis si identificarea unor aspecte referitoare la distributia regionala a fondurilor alocate si la procentul contractelor la care s-a renuntat sau au fost reziliate.

Dintre masurile prevazute pentru implementarea fondurilor europene si care vin in sprijinul IMM-urilor, Axa Prioritara 1 - Un sistem de productie inovativ si eco-eficient, din cadrul POSCCE, este cea mai accesibila, in sensul ca nu stabileste criterii de localizare (mediu urban, mediu rural), nu limiteaza categoria potentialilor beneficiari in functie de marime[5], iar obiectivele pe care le propune sunt obiective generale de dezvoltare economica. Cu toate acestea, gradul de absorbtie la nivel regional prezinta inegalitati semnificative. Graficul nr. 5.4.3.a prezinta repartizarea pe regiuni a fondurilor alocate in cadrul operatiunilor ce vizeaza sprijinul acordat pentru: implementarea standardelor internationale (Operatiunea 1.1.2), accesul la noi piete si internationalizare (Operatiunea 1.1.3) si consultanta (Operatiunea 1.3.2) .Grafic nr. 5.4.3.a: Repartizarea fondurilor alocate prin POSCCE Operatiunile 1.1.2, 1.1.3 si 1.3.2, la 30 noiembrie 2010

Sursa: AMPOSCCE si ACIS, calcule proprii

Nota: Procentul repartizarii fondurilor alocate pe regiuni s-a calculat la valoarea contributiei publice acordate


Regiunile Vest, Sud-Vest, Sud-Est si Sud-Muntenia prezinta un acces foarte  scazut la fondurile europene, indiferent de masura propusa, pe cand in cazul anumitor regiuni se observa preferinta acestora pentru anumite domenii (spre exemplu: in Bucuresti-Ilfov se observa un interes deosebit pentru accesul la noi piete si internationalizare, iar in regiunea Nord Est pentru sprijinul oferit pentru consultanta). Relativ echilibrate se prezinta regiunile Bucuresti-Ilfov si Nord Est, unde a fost atras un procent semnificativ din finantarile nerambursabile alocate, pentru fiecare dintre cele trei operatiuni.

La nivelul DMI 4.3 - POR, repartizarea fondurilor alocate la nivel regional este prezentata in graficul nr. 5.4.3.b.  Si in aceasta situatie se observa accesul limitat al microintreprinderilor, in acest caz, la finantarea nerambursabila. Valori scazute se mentin pentru regiunile Sud si Sud-Est, pe cand regiunea Vest a atins cel mai mare procent de absorbtie.
Grafic nr. 5.4.3.b: Repartizarea fondurilor alocate prin POR DMI 4.3, la 30 noiembrie 2010

Sursa: www.inforegio.ro Grad de utilizare a fondurilor Regio pe regiuni la data de 30 noiembrie 2010, calcule proprii

Nota: Procentul repartizarii fondurilor alocate pe regiuni s-a calculat la valoarea contributiei publice acordate


Analiza operatiunii 1.3.2 - Sprijin pentru consultanta acordat IMM (POSCCE) a permis si identificarea motivelor care determina gradul scazut al absorbtiei fondurilor corespunzatoare acestei scheme. Pentru primul apel de proiecte (2008) este vorba in primul rand de limita impusa ca valoare maxima a finantarii nerambursabile. Sprijinul financiar acordat nu putea depasi 10.000 euro . In al doilea rand, gradul scazut al absorbtiei se datoreaza, in parte, si procentului mare de renuntari sau rezilieri ale contractelor incheiate. Din cele 109 proiecte aprobate initial, s-a renuntat sau au fost reziliate 30, ceea ce reprezinta un procent de 27%, valoarea finantarii publice ce urma a fi destinata acestora fiind de aprox. 1,08 milioane de lei.

O situatie asemanatoare a fost identificata si la nivelul DMI 4.3 din cadrul POR. Evolutiile in implementarea acestui domeniu de interventie reflecta incapacitatea IMM-urilor de a asigura cofinantarea proiectelor. In medie, la nivel national, 35% din contractele incheiate in baza acestei scheme de sprijin financiar au fost reziliate.

Printre cauzele care stau la baza deciziei beneficiarului de abandonare a proiectului aprobat spre finantare se afla imposibilitatea atragerii de finantari punte din sistemul bancar. Costurile de constituire a unui credit si dobanzile aferente restituirii acestuia nu se incadreaza in categoria cheltuielilor eligibile ale proiectului si, prin urmare, nu pot face obiectul rambursarii ulterioare. La aceste cauze de natura financiara se adauga intarzierile mari cumulate intre momentul depunerii cererilor de finantare si al propunerilor de proiect, cel al aprobarii si, respectiv al semnarii contractelor de finantare, la care se adauga insasi faptul ca, in conditii de criza economica si de schimbari intervenite in cererea de consum, multi dintre investitorii care au cerut finantare considera ca proiectele propuse in cadrul apelurilor din 2008, nu mai sunt relevante, fezabile si nici chiar oportune.

Pentru remedierea situatiei privind rezilierea contractelor ca urmare a imposibilitatii beneficiarilor de a asigura confinantarea proiectului, in 2010, AMPOR a emis Corrigendum-ul nr. la Ghidul Solicitantului, aplicabil celui de-al doilea apel de proiecte organizat pentru DMI 4.3. Cea mai importanta masura vizeaza eliminarea contributiei minime a solicitantului de 30% din valoarea eligibila a proiectului[8]. Pana la 30 noiembrie 2010, numai pentru 56, dintre cele 351 de proiecte contracte, finantarea acordata a acoperit 100% cheltuielile eligibile.

Guvernul Romaniei - Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (2010):" Raportul Strategic National 2009 privind implementarea Fondurilor Structurale si de Coeziune" disponibil la: https://www.fonduri-ue.ro/upload/127323712758.pdf

In Raport se precizeaza ca pana la sfarsitul lui 2008 au fost deschise catre potentialii beneficiari aproape toate operatiunile prevazute in programe (cca. 90%).

In cazurile in care mai multe cereri de proiecte au fost lansate, pe parcursul perioadei analizate (2007-2010), in cadrul aceleiasi operatiuni, datele publicate de catre ACIS au fost verificate cu listele beneficiarilor de finantari publicate de catre AM, si in care se indica data semnarii contractului de finantare, pentru stabilirea apelului in care se incadreaza fiecare dintre contractele de finantare semnate pana la 30 noiembrie 2010.

www.inforegio.ro Grad de utilizare a fondurilor Regio pe regiuni la data de 30 noiembrie 2010

Cu exceptia operatiunilor 1.1.1 A1 si A2 prin care se acorda sprijin financiar nerambursabil de intre 1.075.001 si 6.450.000 lei, si respectiv, pana la 1.075.000 lei pentru investitii, care exclude categoria microintreprinderilor, si a Operatiunii 1.1.1. B care vine doar in sprijinul intreprinderilor mari.

Reprezentarea comparativa se limiteaza la aceste trei operatiuni deoarece categoria beneficiarilor coincide (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii).

In anul urmator, 2009, limita valorii finantarii nerambursabile a fost modificata, crescand de la 10.000 euro la 40.000 euro.

conform Ordinului MDRT 1.726/15.06.2010 de modificare a schemei de minimis aplicabile DMI 4.3 si Ordinului comun al MDRT 1.770/23.06.2010 si MFP 1.983/14.07.2010, de aprobare a modificarilor asupra Documentului Cadru de Implementare (DCI)

Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }