QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate turism

Operatorii din turism in Romania

Operatorii din turism in Romania


Operatorii din turism sunt entitati comerciale cu activitate in domeniul turismului acestea incluzand agentiile de turism, tur operatorii, societatile comerciale din domeniul hotelier, din domeniul restauratiei si domeniul animatiei precum si din domeniul transporturilor.

Structurile de primire turistica se clasifica in functie de caracteristicile de constructie, de calitatea dotarilor si serviciilor prestate.

Operatorul economic, proprietar sau administrator de unitati de primire turistica trebuie sa solicite Ministerului Turismului clasificarea acestora cu minimum 30 de zile inainte de darea acestora in folosinta. Daca toate documentele sunt in regula, Ministerul Turismului elibereaza certificatul de clasificare, certificate care sunt valabile pana la modificarea criteriilor si conditiilor de clasificare pentru care se acorda.

Se interzice functionarea unitatilor de primire turistica fara certificate de clasificare acest lucru fiind contraventie sanctionata cu amenda de la 4000 da 8000 lei.
proprietari sau administratori de structuri de primire turistice au obligatia sa asigure ca activitatea acestor structuri sa se desfasoare cu respectarea unor reguli de baza:

a) mentinerea grupurilor sanitare in perfecta stare de functionare si curatenie;

b) furnizarea apei calde la grupurile sanitare si in spatiile de productie din structurile de primire turistice unde acest criteriu este obligatoriu

c) asigurarea unei temperaturi minime de 18 grade C in timpul sezonului rece in spatiile de cazare si de servire a mesei

d) detinerea autorizatiilor: sanitara, sanitar-veterinara, de mediu si de prevenire si stingere incendiilor - PSI, in cazul unitatilor pentru care, potrivit legii, este obligatorie obtinerea acestora

e) organizarea programelor artistice, a auditiilor muzicale, video, TV, organizate in aer liber,in constructii deschise, cum sunt cele care nu au toate laturile si acoperisul izolate fonic,precum si in constructii provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite si altele asemenea,sa respecte nivelul maxim de zgomot stabilit prin reglementarile specifice;

f) functionarea structurilor de primire turistice numai in cladiri salubre, cu fatade zugravite si bine intretinute.Ministerul Turismului va proceda la declasificarea structurilor de primire turistice in situatia in care constata nerespectarea criteriilor avute in vedere la clasificare, altele decat cele prevazute.

Structurile de primire turistice se clasifica pe stele si, respectiv, flori in cazul

pensiunilor turistice rurale, in functie de caracteristicile constructive, dotarile si calitatea serviciilor pe care le ofera.

In vederea obtinerii certificatului de clasificare agentii economici proprietari

si/sau administratori de structuri de primire turistice vor intocmi urmatoarea

documentatie:

a)cerere de eliberare a certificatului de clasificare, conform anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice;

b)certificat constatator de la registrul comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate si structura actionariatului

c) certificat de inregistrare de la registrului comertului, insotit de anexele privind avizele/acordurile si/sau autorizatiile legale: P.S.I., sanitara, sanitar-veterinara, de mediu si de protectia muncii, dupa caz, pentru fiecare structura turistica ce face obiectul clasificarii

d) schita privind amplasarea

e) schita privind structura, amplasarea si nominalizarea camerelor

f) fisa privind incadrarea nominala a spatiilor de cazare si a spatiilor de alimentatie

g) lista criteriilor suplimentare

h) avizul specific privind amplasamentul si functionalitatea obiectivului, emis de Autoritatea Nationala pentru Turism in cazul constructiilor noi;

i)copie de pe brevetul de turism al pesoanei care asigura conducerea

j) copie de pe documentele din care sa rezulte ca persoana brevetata face parte din conducerea structurii de primire turistica;

h) copii de pe actele de calificare a personalului hotelier si de restaurantie;

solicitat. Conform prezentelor norme metodologice, in Romania pot functionaurmatoarele tipuri de structuri de primire turistice cu functiuni de cazare, clasificate astfel:

a) hoteluri de 5, 4, 3, 2, 1 stele;

b) hoteluri-apartament de 5, 4, 3, 2 stele;

c) moteluri de 3, 2, 1 stele;

d) hosteluri de 3,2,1 stele

e) minihotel de 3, 2 stele;

f) vile de 5, 4, 3, 2, 1 stele;

g) bungalow-uri de 3, 2, 1 stele;

h) cabane turistice, cabane de vanatoare, cabane de pescuit de 3, 2, 1 stele;

i) sate de vacanta de 3, 2 stele;

j) campinguri de 4, 3, 2, 1 stele;

k) spatii de campare organizate in gospodariile populatiei de 3, 2, 1 stele;

l) popasuri turistice de 2, 1 stele;

m) case de oaspeti 5,4,3,2,1 stele / flori

n) pensiuni turistice urbane de 5, 4, 3, 2, 1 stele;

o) pensiuni turistice rurale de 5, 4, 3, 2, 1 flori (margarete);

p) locuinte turistice de 4,3, 2, 1 stele;

q) structuri de primire cu functiuni de cazare pe nave fluviale si maritime de 5, 4, 3, 2, 1 stele.

In cadrul tipurilor sus-mentionate poate exista urmatoarea structura a spatiilor decazare:

a) camera cu pat individual, reprezentand spatiul destinat folosirii de catre o singura persoana. Latimea paturilor individuale este de minimum 90 cm;b) camera cu pat matrimonial, reprezentand spatiul destinat folosirii de catre una sau doua persoane. Latimea patului matrimonial va fi de minimum 140 cm;

c) camera cu pat dublu, reprezentand spatiul destinat folosirii de catre doua persoane. Latimea patului dublu este de minimum 160 cm;

d) camera cu doua paturi individuale, reprezentand spatiul destinat folosirii de catre doua persoane;

e) duplex (sau suita), reprezentand spatiul compus din: doua dormitoare deservite de un grup sanitar propriu; numarul locurilor in dormitoarele duplexului va fi de maxim 2 locuri fiecare;

f) camera cu trei paturi individuale;

g) camera cu patru paturi individuale;

h) camere comune - cu mai mult de patru paturi individuale.

Structurile de primire turistica vor avea firme exterioare, in concordanta cu certificatul de clasificare, in ceea ce priveste denumirea, tipul si categoria de clasificare pentru unitatea respectiva

Nu se admit spatii de cazare situate la subsol, fara lumina naturala directa. Spatiile comune trebuie sa fie bine aerisite.

Pardoselile grupurilor sanitare vor fi placate cu materiale ceramice, marmura sau alte asemenea materiale estetice, usor lavabile si de buna calitate. La categoria o stea se admite si pardoseala din mozaic lustruit.

Peretii grupurilor sanitare vor fi placati cu materiale ceramice, marmura sau cu alte asemenea materiale estetice, usor lavabile si de buna calitate, pe intreaga suprafata . La categoria 2 stele se admit si placari partiale pana la inaltimea de 180 cm, iar la categoria 1 stea peretii pot fi acoperiti cu zugraveli lavabile.


Lenjeria de pat, prosoapele si halatele vor fi de regula de culoare alba. La

categoriile de 3, 4 si 5 stele materialele folosite pentru lenjerie vor fi numai din bumbac de calitate superioara sau din matase si personalizate.

Starea generala de curatenie igiena se asigura in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;

Dotarile sa fie uniforme ca stil, de calitate, in buna stare, functionale, fara defectiuni sau uzura;

Instalatiile si echipamentele sanitare sa fie functionale, fara defectiuni sau uzura.


Agentia de turism reprezinta o societate comerciala cu rol de intermediar intre agentia economica, prestatorii directi de servicii turistice si turisti. Activitatea sa consta in organizarea, oferirea si comercializarea unor pachete de servicii sau componente ale acestora.

Dupa modul de realizare si comercializare a produselor turistice agentia de turism se imparte in doua categorii: agentie de turism turoperatoare si agentie de turism detailista.

Agentia de turism turoperatoare are ca obiect de activitate organizarea si vanzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari, pe cand agentia de turism detailista vinde sau ofera spre vanzare in contul unei agentii de turism turoperatoare, pachetele de servicii sau componente ale acestora .

Agentiile de turism isi pot exercita activitatea de oferire, comercializare si vanzare a serviciilor si a pachetelor de servicii turistice pe teritoriul Romaniei in baza licentei de turism emise de Ministerul Turismului.

Criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism vor fi stabilite de Ministerul Turismului, cu consultarea asociatiilor profesionale, patronale si sindicale din domeniul turismului, prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului turismului, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Licenta de turism se suspenda pentru o perioada de pana la un an de catre Ministerul Turismului, in una dintre urmatoarele situatii:

a) comercializarea pachetelor de servicii turistice se realizeaza fara respectarea reglementarilor legale in vigoare;

b) neasigurarea de ghizi atestati pentru derularea in bune conditii a programelor turistice, conform reglementarilor in vigoare;

c) utilizarea de autocare neclasificate;

d) asigurarea de servicii de cazare si alimentatie in structuri de primire turistice care nu detin certificate de clasificare;

e) functionarea agentiei de turism sau a filialei acesteia din alta localitate decat cea in care este situat sediul agentiei fara ca persoana care asigura conducerea sa detina brevet de turism;

f) prestarea de servicii turistice prin filiale ale agentiei turistice care nu au obtinut licenta de turism.

Licenta de turism este suspendata pe perioada in care agentul economic nu mai are achitata polita de asigurare.

Brevetul de turism se retrage de Ministerul Turismului in una dintre urmatoarele situatii:

a) cand nu mai sunt indeplinite criteriile care au stat la baza eliberarii acestuia;

b) cand, din motive imputabile titularului brevetului de turism, s-a anulat licenta de turism sau, respectiv, certificatul de clasificare a structurii de primire turistice pe care acesta o conduce.Desfasurarea de activitati turistice specifice agentiilor de turism de catre agenti economici cu licenta de turism suspendata, nevizata sau cu viza expirata constituie contraventie.

Alte contraventii:

-nerespectarea obiectului de activitate inscris in licenta de turism, corespunzator tipului de licenta de turism obtinut;

- desfasurarea de activitati turistice prin filiale care nu au obtinut licenta;

-desfasurarea de activitati turistice in alte sedii decat cele inscrise in licenta de turism;

- neasigurarea conducerii de catre persoane posesoare de brevet de turism a agentiilor si structurilor de primire turistice in conditiile stabilite potrivit normelor metodologice.


Agentii economici care comercializeaza pachete de servicii turistice au obligatia sa incheie polite de asigurare cu societati de asigurare privind asigurarea rambursarii cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de turisti, in cazul insolvabilitatii sau a falimentului agentiei de turism.

Politele de asigurare vor fi incheiate cu societati de asigurare agreate de Ministerul Turismului.

Polita de asigurare se incheie pe o durata de un an de la data incheierii, iar suma asigurata va fi de 50.000 dolari S.U.A. pentru agentiile touroperatoare si de 10.000 dolari S.U.A. pentru agentiile detailiste.

In contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiat intre agentiile de turism si turisti, indiferent de modul de prezentare a acestuia (catalog, pliant sau alt inscris), este obligatoriu sa se consemneze faptul ca turistul este asigurat pentru insolvabilitatea sau falimentul agentiei de turism, precum si conditiile si termenele in care turistul poate solicita plata despagubirilor.

Comercializarea pachetelor de servicii turistice fara incheierea politei de asigurare se sanctioneaza cu suspendarea licentei de turism, potrivit art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism.


Agentii economici cu activitate de turism au obligatia sa utilizeze ghizi calificati, corespunzator specificului activitatilor desfasurate pentru toate actiunile turistice organizate.

Ghidul de turism, in sensul prezentei hotarari, este persoana care, in baza certificatului de calificare si a atestatului, poate asigura desfasurarea in bune conditii a programelor turistice.

Profesia de ghid de turism poate fi exercitata de cetateni romani in varsta de cel putin 18 ani impliniti, posesori ai unui certificat de calificare obtinut in urma absolvirii unui curs de calificare la Centrul National de Invatamant Turistic (C.N.I.T.) sau la alte institutii de stat ori private, autorizate conform legii si atestate potrivit calificarii.

Categoriile de ghizi utilizate in activitatea de turism din Romania sunt:

a) ghid local, care asigura asistenta turistica pe un teritoriu limitat;

b) ghid national, care asigura asistenta turistica pe teritoriul national si in strainatate;

c) ghid specializat pentru anumite segmente ale serviciilor turistice.

Conditiile si criteriile privind selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism, precum si atributiile acestora se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului turismului, avizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.

Activitatea de ghid de turism poate fi exercitata fie ca activitate de baza, fie ca activitate complementara.

Agentii economici cu activitate de turism pot utiliza ghizi de turism numai in baza unui contract individual de munca sau a unei conventii civile de prestari de servicii, incheiata potrivit legii.

Profesia de ghid de turism poate fi practicata si pe cont propriu de persoane fizice autorizate potrivit legii, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari si ale normelor metodologice mentionate

Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

a) exercitarea profesiei de ghid de turism de catre persoane fara atestare;

b) utilizarea de catre agentii economici a unor ghizi de turism care nu detin atestatul corespunzator actiunii turistice desfasurate.Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }