QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate turism

Oferta turistica a firmei “s.c turism” s.r.l

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL
OFERTA TURISTICA A FIRMEI “S.C TURISM” S.R.L


CUPRINSI.Abordarea teoretica a firmei alese.

II.Prezentarea firmei unde s-a efectuat practica economicaa .

III.Particularizarea subiectului teoretic ales la firma respectiva.

IV.Relevarea aspectelor pozitive,negative,opinii,propuneri de imbunatatire.

V.Bibliografia.

I.Abordarea teoretica a temei alese.


Industria calatoriilor si a turismului este considerata ca fiind cea mai importanta si diversa industrie a lumii.Multe natiuni ale lumii o considera ca prima sursa de venituri a economiei ,prima industrie generatoare de locuri de munca ,prima industrie ce determina cresterea sectorului privat si prima industrie care determina dezvoltarea infrastructurii.Astfel,dezvoltarea turismului este incurajata ,mai ales,in tarile in dezvoltare in care alte forme ale dezvoltarii economice cum ar fi manufacturile sau exportul de resurse naturale nu sunt viabile din punct de vedere commercial.


Definitii si clasificari cu privire la conceptele utilizate in turism:


Calatorul este reprezentat de totalitatea persoanelor care se deplaseaza intre doua sau mai multe locatii in orice scop ,turistic sau neturistic.


Turismul reprezinta activitatea persoanelor care calatoresc catre si raman in locuri aflate in afara mediului lor obisnuit (uzual) pe o peroada de timp de cel putin un an pentru relaxare,pentru afaceri sau alte scopuri.


Vizitatorul repreinta orice persoana care calatoreste intr-un loc altul decat cel obisnuit pentru mai putin de 12 luni consecutive si al carei scop principal nu este acela de prestare a unei activitati lucrative la locul vizitat.


Turistul este vizitatorul care ramane cel putin o noapte in mijloacele de cazare colective sau private la locul vizitat.


Turistul intern poate fi definit ca reprezentand vizitatoul temporar care se deplaseaza in interiorul granitelor tarii de resedinta pe o peroada de timp cuprinsa intre 24 de ore si un an pentru orice alt motiv decat acela de prestare a unei activitati lucrative remunerate la locul de destinatie.


Turistul international este vizitatorul temporar care se deplaseaza in afara granitelor tarii de resedinta pe o perioada de timp cuprinsa intre 24 de ore si un an pentru orice alt motiv decat acela de prestare a unei activitati lucrative remunerate la locul de destinatie.


Excursionistul este vizitatotur care nu-si petrece noapte in mijloace de cazare colective sau private la locul vizitat.
In categoria “alti calatori” din figura de mai sus sunt incluse toate acele persoane care nu au scop turistic pe teritoriul unei tari precum:


-persoanele care au scop lucrativ remunerat.

-persoanele care isi schimba domiciliul.

-lucratorii din zonele de frontiera.

-calatorii in tranzit:acele persoane care pentru a ajunge la locul de destinatie turistica traverseaza una sau mai multe tari pe al caror teritoriu opririle sunt de scurta durata si nu au scop turistic.

-nomazii.

-imigrantii.

-refugiatii.

-apatrizii.

-diplomatii si familiile acestora.

-atasatii diplomatici de toate categoriile si famiile acestora.


Prin dezvoltarea turismului se obtine un spor de productie ceea ce reprezinta o contributie la crearea produsului intern brut (PIB).


CRITERII GENERALE DE CLASIFICARE A TURISMULUILa nivel international ,putem vorbi de urmatoarele forme de turism:


a.Forme principale clasificate din punct de vedere geografic:

-turism intern(domestic) care cuprinde rezidentii in interiorul tarii de referinta (circulatia turistica interna).

-turism receptor(inbound) care cuprinde strainii ce calatoresc in tara de referinta .

-turism emitator(outbound) care cuprinde rezidentii tarii de referinta in afara granitelor.b.Forme secundare clasificate din punct de vedere regional :

-turism interregional care cuprinde calatoriile in mai multe regiuni aflate in aceeasi provincie sau stat ,sau in tari diferite.

-turism intraregional care cuprinde calatoriile desfasurate in interiorul unei regiuni.c.Forme asociate structurate din punct de vedere al orientarii fluxurilor turistice :

-turism interior care cuprinde turismul intern (domestic) si pe cel receptor.

-turismul national format din turismul intern (domestic) si cem emitator .

-turismul international care cuprinde turismul emitator si pe cel receptor.


DEPARTAJAREA FORMELOR DE TURISM DUPA MOTIVATIE :


-turismul de agrement cuprinde deplasarile in mijlocul naturii ,vizitarea ariilor naturale protejate,contactul cu populatia si cultura destinatie gazda.

-turismul de odihna si recreere care presupune petrecerea timpului liber in conditii cat mai agreabile.

-turismul de sanatate este o forma dinamica de turism care se refera la acele facilitati oferite turistilor in scopul imbunatatirii starii lor de sanatate sau obtinerii de beneficii vizand starea fizica si psihica generala.

-turismul religios si de pelerinaje consta in plimbari la lacasele de cult sau in zonele specifice ,cu prilejul diverselor sarbatori de cult ,a hramurilor bisericilor si a manastirilor.

-turismul de afaceri incude persoanele care isi deplaseaza consumul pentru o perioada de timp ,in general scurta ,din tara lor de resedinta,spre alta/

-turismul tehnic si stiintific se refera la vizitarea cu caracter documentar sau in schimb de experienta a unor obiective industriale ,agricole.a unor arii naturale protejate.

-turismul de cumparaturi(shopping).

-turismul sportive
TURISMUL RURAL


Turismul rural se defineste se defineste in contextul economiei globale a turismului ca valorificarea turistica:

-a spatiilor rurale,resurselor naturale ,patrimoniului cultural,constructiile rurale,traditiilor satesti,produselor,pamantului.

-prin produse etichetate,ilustrative pentru identitatea regionala,accoperind nevoile consumatorilor pentru cazare,alimentatie,activitati de agrement.

-in scopul dezvoltarii locale durabile si pentru a raspunde adecvat nevoilor de relaxare in societatea moderna ,intro noua solidaritate sociala oras-sat.


OFERTA TURISTICA


Oferta turistica reprezinta cea mai importanta componenta a pietei turistice deoarece resursele turistice reprezinta ''materia prima'' a turismului,fara de care deplasarea potentialilor turisti n-ar mai avea motivatie.

Oferta turistica este definita ca reprezentand ''ansamblul elementelor de atractie care motiveaza calatoria si cele destinate sa asigure valorificarea primelor ''.


In sinteza,oferta turistica este constituita din:


1.potentialul turistic (atractii naturale si antropice).

2.baza materiala specifica:de cazare,de alimentatie,de agrement.

3.forta de munca.

4.serviciile.
II. PREZENTAREA FIRMEI UNDE S-A EFECTUAT PRACTICA ECONOMICA.


Capitolul 1.Denumire,sediul social,durata.


-Denumirea societatii este TURISM SRL.

-Dovada privind anterioritatea numelui firmei a fost inregistrata la Registrul Comertului

Bucuresti sub nr.635688 din 19.12.2008.

-Sediul social al societatii este in Bucuresti str.Soldat Pompiliu Manoliu nr.13,bl.G2,et.1,ap.36,sector 2.

-Durata societatii este nelimitata.


Capitolul 2.Obiectul de activitate a societatii.


-Domeniul principal de activitate :791 Activitati ale agentilor turistici si ale tur- operatorilor.

-Activitatea princiapala:7911 Activitati ale agentiilor turistice.


Capitolul 3.Forma juridica a societatii.


- Partile contractante au convenit ca societatea sa fie o societate comerciala cu raspundere limitata.

-Societatea Turism SRL este persoana juridica romana.Capitolul 4.Capitalul social.


-Capitalul social este de 200 de lei,divizat in 20 de parti sociale,indivizibile,in valoare de 10 lei fiecare in intregime subscrise de asociati,numerotate de la 1 la 20.

 • Brevet de turism:nr.2624 in Bucuresti la data de 6 august 1997.
 • Licenta de turism:nr.5191 din 24.03.2009,agentie tur-operatoare.
 • Certificat de inregistrare:Cod Unic de Inregistrare 25082952 din data de 9.02.2009.
 • Numar de ordine in registrul comert:J40/1564/09.02.2009.

Data eliberarii: 10.02.2009.


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA TURISMC U P R I N S :CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II - DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

CAPITOLUL III - NORME DE IGIENAƒ SI DE SECURITATEA MUNCII

CAPITOLUL IV - DISCIPLINA MUNCII SI RASPUNDEREA DISCIPLINARA (SANCTIUNI)

CAPITOLUL V - RECOMPENSE

CAPITOLUL VI - DISPOZITII FINALE
CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE


Art.1 Regulamentul de Ordine Interioara, stabileste dispozitii referitoare la organizarea si disciplina muncii in cadrul SC TURISM SRL, in conformitate cu prevederile Codului Muncii - Legea nr.53/2003 si cele ale legislatiei in domeniu.

Art.2 Salariatii SC TURISM SRL au obligatia sa respecte regulile generale privind organizarea muncii, disciplina si toate celelalte dispozitii ale prezentului regulament.

Art.3 Regulamentul se aplica tuturor salariatilor angajati cu contract de munca, denumiti in continuare personalul SC TURISM SRL, precum si persoanelor detasate sau care efectueaza stagii de practica in cadrul SC TURISM SRL.

Art.4 Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la:

1. Organizarea muncii, drepturile si obligatiile personalului;

2. Norme de igiena si de securitate a muncii;

3. Disciplina muncii si raspunderea disciplinara

Art.5 Dispozitiile prezentului Regulament pot fi completate prin decizii interne de serviciu, privind organizarea si disciplina muncii, emise de administratorii SC TURISM SRL1. ORGANIZAREA MUNCII


Art.6 Durata timpului de lucru este de 8 ore efectiv pe zi si 40 ore pe saptamana si este valabila pentru tot personalul SC TURISM SRL, indiferent de functia ocupata .

Art.7 (1) Programul zilnic de lucru incepe la ora 9.30 si se termina la ora 17.30, pentru personalul angajat cu o norma de lucru de 8 ore pe zi.

(2) Programul de lucru preva zut la alin.(1) este obligatoriu pentru personalul care isi desfasoara activitatea la sediul SC TURISM SRL sau pe teren.

(3) Activitatea specifica fiecarui angajat, se poate desfasura si in afara orelor de program stabilite la alin.(1), in functie de activitatiile pe care firma le desfasoara, cu o informare prealabila a angajatilor.

(4) Conducerea SC TURISM SRL are dreptul, respectand legislatia in vigoare, sa modifice programul de lucru in functie de necesitatile companiei.

Art.8 Orele suplimentare pot fi efectuate de personalul companiei, in cazurile si conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

Art.9 In cazul in care angajatul intarzie sau absenteaza de la locul de munca si acest lucru se datoreaza unor situatii neprevazute sau a unor motive independente de vointa angajatului (boala , accident, etc.) salariatul are obligatia de a informa in scris, in urmatoarele doua zile lucra toare, pe administratorii SC TURISM SRL.

Art.10 (1) Angajatii companiei SC TURISM SRL pot fi invoiti sa lipseasca de la serviciu, in interes personal un numar de maxim 2 ore in cursul unei zile.

(2) Biletul de voie se intocmeste de administrator si va cuprinde mentiunea ca angajatul pleaca in interes personal motivat, data, ora cand incepe invoirea si durata acesteia.

(3) Administratorii SC TURISM SRL sau persoana desemnata de acesta vor tine evidenta invoirilor efectuate lunar de fiecare persoana in parte si va scadea durata acestora din programul normal de lucru cu reducerea corespunzatoare a drepturilor salariale.

Art.11 SC TURISM SRL poate acorda, potrivit legii, concedii pentru studii si fara plata la cererea celor interesati.

Art.12 (1) Programarea concediilor de odihna se face la sfarsitul fiecarui an pentru anul viitor. Propunerile de programare a concediilor se fac de catre fiecare angajat in parte si se aproba de administratorul companiei.

(2) Ordinea efectua rii concediilor de odihna va fi stabilita esalonat in tot cursul anului, tinandu-se seama de buna desfa surare a activitAŁtii dar si de interesele personalului.

Art.13 Administratorii SC TURISM SRL va tine evidenta intarzierilor, invoirilor, a concediilor de boala , de studii si fara plata si separat, a concediilor de odihna.2. NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA A SALARIATILOR DIN CADRUL SC TURISM SRLArt.14 In exercitarea atributiilor de serviciu, salariatii SC TURISM SRL au obligatia de a avea un comportament profesionist si corectitudine in promovarea produselor companiei.

Art.15 Salariatii SC TURISM SRL au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

Art.16 (1) Salariatii SC TURISM SRL au obligatia de a apara in mod loial prestigiul companiei, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestei entitati.

(2) Salariatilor SC TURISM SRL le este interzis:

a. sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea SC TURISM SRL, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de dezvoltare;

b. sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care SC TURISM SRL are calitatea de parte;

c. sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege, daca nu sunt abilitati in acest sens;

d. sa dezvaluie informatiile la care au acces in indeplinirea atributiilor de serviciu, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile SC TURISM SRL;

(3) Prevederile alin.(2) se aplica si dupa incetarea raportului de munca, pentru o perioada de inca 3 ani.

(4) Dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul administratorilor SC TURISM SRL.

Art.17 (1) In relatiile interpersonale ale angajatilor SC TURISM SRL, precum si cu alte persoane fizice sau juridice, angajatii sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.

(2) Angajatii au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul SC TURISM SRL, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea sarcinilor de serviciu, prin:


a. intrebuintarea unor expresii jignitoare;


b. dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;


c. formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.


(2) Salariatii SC TURISM SRL au obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand companiei, exclusiv pentru desfasurarea activitatilor aferente atributiilor de serviciu stabilite.


CAPITOLUL II - DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR


Art.18 Personalul SC TURISM SRL, are urmatoarele drepturi:


a. sa i se asigure stabilitate in munca, raportul de serviciu sau de munca, neputand sa inceteze sau sa fie modificat decat in cazurile prevazute de lege;

b. sa beneficieze de conditii corespunzatoare de munca, de protectia muncii, de indemnizatie de asigurari sociale in cazul pierderii temporare a capacitatii de munca, de pensie si de alte drepturi de asigurari sociale prevazute de lege;

c. sa primeasca pentru activitatea depusa drepturile salariale stabilite potrivit legii, in raport cu pregatirea profesionala, activitatea depusa si importanta acesteia;

d. sa se asocieze in conditiile legii, in sindicate sau organizatii profesionale avand ca scop reprezentarea intereselor profesionale, promovarea pregatirii profesionale;

e. sa-si exercite in conditiile legii, dreptul la greva;

f. sa li se asigure repaus saptamanal si concediu de odihna anual platit, in conditiile legii;

g. sa beneficieze de concediu de studii sau fara plata, in conditiile legii;

h. sa primeasca sprijin si inlesniri pentru imbunatatirea pregatirii profesionale;

i. sa beneficieze de egalitate de sanse si tratament conform legii.


Art.19 (1) Personalul SC GLOBAL TURISM SRL are obligatia de a ordinea la locul de munca, de a indeplini toate sarcinile de serviciu ce revin potrivit postului, contractului individual de munca dispozitiilor date de administratorii companiei;

(2) Principalele obligatii ale salariatilor din cadrul SC GLOBAL TURISM SRL :

a. sAŁ- indeplineasca cu profesionalism, impartialitate conformitate cu legea indatoririle de serviciu;

b. sa se abtina de la orice fapta care ar sa aduca prejudicii activitatii SC GLOBAL TURISM SRL;

c. sa respecte normele de conduita profesionala civica prevazute de lege;

d. sa respecte programul de lucru stabilit sa foloseasca cu eficienta timpul de munca;

e. sa respecte ordinea la locul de munca, sa manifeste colegialitate toleranta relatii cu colegii de serviciu;

f. sa execute intocmai la timp obligatiile de serviciu ce le revin sa cunoasca bine produsele ce le promoveaza;

g. sa pastreze secretul de serviciu confidentialitate, legatura cu faptele, informatiile documentele de care iau cunostinta exercitarea atributiilor de serviciu;

h. sa se prezinte la serviciu stare corespunzatoare indeplinirii bune conditii a sarcinilor ce le revin;


i. sa- perfectioneze pregatirea profesionala, sa participe nemijlocit la sedintele profesionale cursurile organizate de companie acest scop;


a. sa respecte normele de protectie a muncii de prevenire a incendiilor a oricaror altor situatii care ar pune primejdie cladirile, integritatea corporala a a altor persoane;

b. sa respecte regulile de acces companie, sa ia masuri de indepartare a oricaror persoane, daca acestora ar pericol pentru functionarea normalAŁ a SC GLOBAL TURISM SRL;

c. sa instiinteze administratorii companiei de indata ce au luat cunostinta de unor greutati lipsuri;

d. sa cunoasca continutul actelor normative, regulamentelor oricaror altor dispozitii cu caracter normativ legatura cu atributiile sarcinile de serviciu, referitoare la activitatea desfasurata, conformandu-se acestora intocmai;

e. sa se abtina exercitarea atributiilor ce revin de la exprimarea manifestarea publica a convingerilor lor politice, sa nu favorizeze vreun partid politic sa nu participe la activitati politice timpul programului de lucru;

f. sa rezolve termenele stabilite de catre administratorii companiei, lucrarile repartizate;

g. sa nu introduca, distribuie sa nu consume bauturi alcoolice substante halucinogene cadrul companiei;

h. sarespecte intocmai prevederile legale privind circuitul documentelor cadrul SC GLOBAL TURISM SRL.


Art.20 (1) SC SC GLOBAL TURISM SRL are, principal, urmAŁtoarele drepturi:

a. sa stabileasca organizarea functionarea unitatii;

b. sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, conditiile legii;

c. sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub legalitatii lor;

d. sa exercite controlul modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

e. sa constate savarsirea abaterilor disciplinare sa aplice corespunzatoare, potrivit legii regulamentului intern.


(2) SC SC TURISM SRL ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:


a. sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

b. sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

c. sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

d. sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii;

e. sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sAŁ afecteze substantial drepturile si interesele acestora;

f. sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;

g. sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

h. sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

i. sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.


CAPITOLUL III - NORME DE IGIENAƒ SI DE SECURITATEA MUNCII.Art.21 (1) Fiecare salariat are obligatia sa asigure aplicarea masurilor referitoare la securitatea si sanatatea sa in munca, precum si a celorlalti salariati.

(2) Pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate si sanatate, personalul are urmatoarele obligatii:

a. sa isi insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectia muncii si masurile de aplicare a acestora;

b. sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu se expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala, atat persoana proprie cat si a colegilor;

c. sa aduca la cunostinta conducatorilor orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;

d. sa utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea institutiei;

e. sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate a echipamentelor tehnice;

(3) Pentru desfasurarea activitAŁtii in conditii de securitate si sanatate, conducerea are urmatoarele obligatii:

a. sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti angajatii a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii;

b. sa asigure cercetarea si evidenta accidentelor de munc si a accidentelor usoare suferite de personal;

c. sa asigure materialele igienico-sanitare specifice activitatii desfasurate;

Art.22 (1) In caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de muncAŁ, fiecare salariat va informa de urgenta administratorul companiei.

(2) Toate accidentele survenite in timpul serviciului mai ales cele cu consecinte grave, vor fi imediat aduse la cunostinta administratorului companiei.
CAPITOLUL IV - RECOMPENSE


Art.28 Personalul SC TURISM SRL care isi indeplineste la timp si in bune conditii atributiile si sarcinile ce le revin si au o conduita ireprosabila, pot fi recompensati in conditiile prevazute de lege.CAPITOLUL V - DISPOZITII FINALEArt.29 Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legislatiei in vigoare privind organizarea muncii, drepturile si obligatiile partilor, igiena si securitatea muncii, disciplina muncii si raspunderea disciplinara, civila si penala.

Art.30 (1) Prezentul regulament intrAŁ in vigoare cu data de 1 martie 2009, respectarea lui fiind obligatorie pentru tot personalul SC TURISM SRL.

(2) Prezentul regulament a fost adus la cunostinta personalului prin informare la sediul SC TURISM SRL.


SC TURISM SRL


C. B. - Director General


G. F. - Director VanzariFISA de POST

aferenta contractului de munca nr. din data de


Denumire post: Agent Turism

Locul desfasurarii muncii: sediul agentiei de turism (si zone turistice din tara sau din strainatate)

Departament: Turism intern si extern

Subordonare: Directorului agentiei de turism, administratorilor companiei

Relatii functionale: cu angajatii departamentului financiar-contabil, administrator web-site

Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura vanzarea pachetelor turistice pentru destinatii interne si externe oferite de agentie.


Activitati principale:


planificarea, organizarea si coordonarea programelor turistice interne si externe (excursii tip charter, excursii individuale, circuite, programe de week-end pentru grupuri sau turisti individuali)

vanzarea de pachete turistice (rezervari, incasarea si urmarirea platilor);

ticketing (rezervari de bilete, incasarea si urmarirea platilor);

promovarea programelor, ofertelor si pachetelor turistice ale agentiei catre clienti;

participarea la organizarea si coordonarea diferitelor evenimente speciale;

revanzarea programelor oferite de alte agentii (rezervari, incasarea si urmarirea platilor);
Sarcini si indatoriri specifice:


conceperea si realizarea de oferte turistice interne si externe;

stabilirea unor relatii optime cu clientii si cu reprezentantii companiilor partenere, pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor ocazionale;

prospectarea pietei de profil in vederea optimizarii continue a serviciilor, avand ca scop final realizarea obiectivelor asumate.


Responsabilitati ale postului:


raspunde pentru desfasurarea si finalizarea cu succes a contractelor turistice angajate.

raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu clientii si cu partenerii contractuali (hoteluri, pensiuni, agentii touroperatoare, linii aeriene, companii asigurare etc).

isi asuma responsabilitatea pentru propunerile de noi unitati de cazare, dupa ce a verificat pozitia in piata si standardele serviciilor oferite de catre acestea.

isi asuma responsabilitatea pentru propunerile de incheiere contracte cu noi agentii touroperatoare, dupa ce a verificat seriozitatea acestora si standardele pachetelor turistice oferite de catre acestea.


Autoritatea postului:


este autorizat sa asigure vanzarea pachetelor turistice pentru destinatii interne si externe oferite de agentie.

este autorizat sa asigure vanzarea biletelor de avion.

este autorizat sa asigure vanzarea vanzarea politelor de asigurare conexe pachetelor turistice.


Specificatiile postului:

studii de calificare in domeniu (studii medii / superioare in domeniul turistic, atestatul IATA si atestatul de ghid turistic constituie un avantaj);

experienta de minim 1an in domeniul turistic si/sau pe post de ghid

cunoasterea pietei de produse turistice si a particularitatilor ei

cunoasterea avansata a limbii engleze (franceza, italiana si/sau germana constituie un avantaj);

abilitati foarte bune de comunicare si negociere;

abilitati organizatorice, dinamism, seriozitate, initiativa;

disponibilitate pentru program flexibil si pentru deplasari interne si externe

permis de conducere categoria B (constituie un avantaj)Deplasari

Conditii asigurate: diurna, cazare, transport.


Relatiile cu alte departamente:

descrise in Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul de ordine interioara.


Conditii de munca:

in sediul companiei si in zonele turistice promovate

program de lucru prelungit.


Salarizare: Salariul brut lunar este de lei noi, la care se adauga sporurile negociate.


Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute in fisa de post sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI).S.C. TURISM SRL Am luat la cunostinta Director General

C. B.


Data:..ORGANIGRAMA SC TURISM SRLOrganization ChartIII.PARTICULARIZAREA SUBIECTULUI TEORETIC ALES LA FIRMA RESPECTIVA .Sub deviza E timpul sa calatoresti! agentia TURISM raspunde exigentelor turistilor contemporani, cu aspiratii din ce in ce mai sofisticate.

Clientii agentiei sunt atat persoane fizice, cat si persoane juridice, care doresc sa beneficieze de servicii turistice de calitate in cadrul unor pachete turistice concepute pe destinatii renumite pe piata turistica interna si internationala, dar si in cadrul unor pachete turistice inedite sau create la cererea clientilor.Sub deviza E timpul sa calatoresti! agentia TURISM ofera clientilor urmatoarele tipuri de programe turistice: • Pachete charter avion pentru sejururi in strainatate;

 • Servicii cazare, transport, transfer pentru turisti individuali in strainatate;

 • Circuite turistice in strainatate si in tara;

 • City a€“breaks in orasele europene;

 • Pelerinaje religioase in strainatate si in tara;

 • Pachete cursuri limbi straine in institutii educationale din strainatate;

 • Pachete turistice speciale pentru sarbatorile de Paste si Craciun;

 • Pachete turistice speciale pentru vacantele de 1 Mai, 1 Decembrie, Revelion;

 • Sejururi pe litoralul romanesc sau la munte;

 • Pachete turism rural;

 • Pachete turistice in Delta Dunarii si in alte rezervatii naturale din tara;

 • Pachete turistice destinate iubitorilor de animale;

 • Organizare de conferinte, simpozioane stiintifice interne si internationale;

 • Organizare excursii team-building pentru companii;

 • Rezervari bilete de avion;

 • Asigurari turistice;

 • Card-uri turistice;

 • Vanzare harti si ghiduri turistice.


OFERTE ALE AGENTIEI “TURISM”:Excursii de o zi si Tabere scolare


Agentia de turism TURISM, cu licenta de turism nr. 5191/2009, membru ANAT din aprilie 2009, cu punctul de lucru in Bucuresti, Sector 2, Str. Sld. Pompiliu Manoliu, nr.13, bl. G2,et.1, ap.36, va propune urmatoarea oferta pentru anul scolar 2009 – 2010:


1.Organizarea de excursii de o zi cu autocarul, cu insotitor de grup din partea agentiei, la tarife foarte avantajoase, cu numar de gratuitati negociabil in functie de cerintele profesorilor.


Cele mai solicitate excursii:


Excursie de o zi Valenii de Munte – Slanic Prahova, cu vizitarea Casei Memoriale si a muzeului Nicolae Iorga din Valenii de Munte, si a Salinei si a rezervatiei Muntele de Sare din Slanic Prahova.Tarife:

30 RON/ PERS (la acest tarif se acorda o gratuitate la 20 platitori)

35 RON/ PERS (la acest tarif se acorda o gratuitate la 15 platitori)

40 RON/ PERS (la acest tarif se acorda o gratuitate la 10 platitori)


Tarifele sunt calculate pentru autocar cu 49 locuri. In cazul in care se vor utiliza autocare cu capacitate mai mare (maxim 80 locuri), tarifele pot scadea sau numarul de gratuitati poate creste.


Excursie de o zi in Buzau: Rezervatia Naturala Vulcanii Noroiosi de la Paclele Mici – Manastirea Ciolanu – Muzeul de sculptura in aer liber MaguraTarife:

40 RON/ PERS (la acest tarif se acorda o gratuitate la 20 platitori)

45 RON/ PERS (la acest tarif se acorda o gratuitate la 15 platitori)

50 RON/ PERS (la acest tarif se acorda o gratuitate la 10 platitori)


Tarifele sunt calculate pentru autocar cu 49 locuri. In cazul in care se vor utiliza autocare cu capacitate mai mare (maxim 80 locuri), tarifele pot scadea sau numarul de gratuitati poate creste.


Excursie de o zi pe Valea Prahovei – Sinaia, cu vizitarea Manastirii Sinaia si a Castelelor Peles si PelisorTarife:

35 RON/ PERS (la acest tarif se acorda o gratuitate la 20 platitori)

40 RON/ PERS (la acest tarif se acorda o gratuitate la 15 platitori)

45 RON/ PERS (la acest tarif se acorda o gratuitate la 10 platitori)


Tarifele sunt calculate pentru autocar cu 49 locuri. In cazul in care se vor utiliza autocare cu capacitate mai mare (maxim 80 locuri), tarifele pot scadea sau numarul de gratuitati poate creste.


Excursie de o zi in zona Bran – Moeciu, cu vizitarea Castelului Bran, Muzeului Satului de la Bran si a Cheilor Gradistei. (Optional, se poate organiza si excursie de 2 zile, cu cazare la Hanul Bran*** sau pensiuni din Bran – Moeciu)Tarife:

50 RON/ PERS (la acest tarif se acorda o gratuitate la 20 platitori)

55 RON/ PERS (la acest tarif se acorda o gratuitate la 15 platitori)

60 RON/ PERS (la acest tarif se acorda o gratuitate la 10 platitori)


Tarifele sunt calculate pentru autocar cu 49 locuri. In cazul in care se vor utiliza autocare cu capacitate mai mare (maxim 80 locuri), tarifele pot scadea sau numarul de gratuitati poate creste.


Nota: intrarile la obiectivele turistice nu sunt incluse in tarife.2. Organizarea de tabere scolare in Predeal la Vila Select ***


Tarif tabara: 75 RON/ pers./ zi cu pensiune completa


Se asigura 1 GRATUITATE la 15 platitori; (numarul de gratuitati nu este negociabil, dar agentia acorda reduceri si alte facilitati )

Grupul de copii trebuie sa fie compus din minim 15 pers;

Oferta este valabila pentru sejururi de minim 4 nopti !

Deplasarea la si de la gara din Predeal la sosire si plecare se face cu minibusul existent in dotarea vilei;

Daca vremea nu permite organizarea de excursii din partea insotitorilor, acestia pot organiza jocuri de tabara, pot viziona filme istorice, comedii, desene animate etc, in incinta salii de conferinte pe timpul zilei, iar seara discoteca;

La terminarea sejurului, daca vremea permite, se va organiza foc de tabara;

Agentia nu asigura insotitor de grup, responsabilitatea privind supravegherea copiilor revine in intregime profesorilor insotitori;

Contra cost se pot organiza excursii cu minibusul vilei la obiectivele turistice din zona: Castelul Peles, Cetatea Medievala de la Rasnov, Castelul Bran, Biserica Neagra din Brasov, Pestera Dambovicioara, Slanic Prahova (salina), Sighisoara, Sibiu, Transfagarasan, Manastirea Sambata etc.


VA ASTEPTAM SA NE CONTACTATI!

La cererea dumneavoastra, putem organiza si alte excursii in tara si in strainatate, precum si festivitati de absolvire.


VARA 2010
COASTA DE AZUR


Plecari:

Iunie

Iulie

August

SeptembrieOrar de zbor : OTOPENI 13:25 – NISA 15:10 // NISA 15:55 - OTOPENI 19:20


Servicii incluse :

► transport cu avionul, zbor direct Bucuresti – Nisa si retur cu compania TAROM

7 nopti cazare cu mic dejun la hoteluri de 2*, 3*, 4* si 4* Lux

► transferuri aeroport – hotel – aeroport (cu exceptia hotelurilor din St Tropez)

► asistenta turistica (cu exceptia hotelurilor din Monaco, Juan les Pins si St Tropez).Nu sunt incluse :

► taxele de aeroport si catering: 125 Euro / persoana (taxele de aeroport sunt informative si pot suferi modificari daca acestea sunt impuse de compania aeriana);

► asigurarea medicala de calatorie: aproximativ 23 lei / persoana pentru 8 zile (intre 18-60 ani);

► excursiile optionale;

► asigurarea storno (polita de asigurare se incheie odata cu contractul de comercializare a pachetelor de servicii


Wave:   NOU!


Tarife preferentiale pentru conexiuni curse TAROM din orasele: Timisoara, Iasi, Sibiu, Cluj!

Pret/ persoana: 10 EURO* + 59 EURO/ persoana

(taxe de aeroport tronson intern)

*) Tarif valabil in limita locurilor disponibile.

1. Orar de zbor plecare din Timisoara: Timisoara 10:20 – Bucuresti 11:30 / / Bucuresti 21:40 – Timisoara 22:30

2. Orar de zbor plecare din Iasi: Iasi 10:15 – Bucuresti 11:20 / / Bucuresti 21:05 – Iasi 22:10

3. Orar de zbor plecare din Sibiu: Sibiu 06:05 – Bucuresti 06:55 / / Bucuresti 20:55 – Sibiu 21:45

4. Orar de zbor plecare din Cluj: Cluj 10:25 – Bucuresti 11:25 / / Bucuresti 21:25 – Cluj 22:15


OBSERVATII:

 1. Documente necesare calatoriei: carte de identitate valabila sau pasaport valabil cel putin 6 luni de la data intoarcerii in tara.

Durata estimata a zborului Bucuresti – Nisa este de aproximativ 2,5 ore.

Greutatea maxima admisa a bagajelor de cala este de 20 kg / persoana. Pentru fiecare kg de bagaj in plus fata de cele 20 kg admise, pasagerul va plati aproximativ 5 EURO/kg excedent de bagaj.

 1. Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu.
 2. Ofertele speciale nu se cumuleaza cu alte reducere sau promotii.CUPRINS
Hotelul

Pret minim

(EURO)

Pret maxim(EURO)

Pagina

NISA
Ayri 2*
Best Western Riviera 3*
Scribe 3*
Mercure Grimaldi 3*
Grand Le Florence 3*
Mercure Promenade des Anglais 3*
City Blue Malmaison
Nice Riviera 4*
Apart Excellior 4*
Mercure Centre Notre Dame 4*
NH 4*
Ellington 4*
Radisson Sas 4*
Westminster
West End 4*sup
Le Meridien 4*L
CANNES
Cannes Riviera 3*
Best Western Mondial 3*
Embassy 4*
Croisette Beach
Belle Plage Brougham 4*
Cavendish 4* sup
JUAN LES PINS
Best Western Astoria 3*
Ambassadeur 4*
Garden Beach 4*
MONACO / MONTE-CARLO
Fairmont Monte Carlo 4*
Meridien Beach Plaza 4*
SAINT TROPEZTARIFE VARA MALTA 2010

CURSA CHARTER ROMAVIA

BUCURESTI-MALTA-BUCURESTI (7 NOPTI)

ATENTIE: REDUCERI EARLY BOOKING !!!RELAX INN 3* (confort 2*) – BUGIBBA

Relax Inn este un hotel mic, de familie, care ofera un confort de 2* si este situat chiar in centrul statiunii turistice Bugibba, la doar 1 minut de piata centrala, baruri, restaurante sau discoteci. Este un hotel curat, cu personal foarte amabil si cu o pozitie de exceptie. Recomandat pentru pozitie si raport calitate-pret.

 Facilitati:

***  40 camere cu A/C individual, baie proprie, TV prin cablu, radio, telefon direct, uscator de par, frigo-bar contra cost, seif contra cost, balcon

***  Siesta Restaurant pentru mic dejun (continental) si cina (bufet)

***  Wine Bar

*** TV Lounge

***  Internet Café

***  Games room

***  Sala de lectura

***  Piscina mica pe acoperis si terasa

*** La 7 minute de o plaja artificiala cu nisip


PERIOADA

Tarif pachet      (HB)

Suplim. single

a 3-a pers. (HB)

Copil 2-14,99 ani (HB)

Al 2-lea copil 2-14,99 ani (HB)

Sea

View

17.06; 24.06

295

56

285

191251

54

01.07; 08.07; 15.07; 22.07

358

56

343

236

304

54

29.07

372

56

354

236

311

54

05.08; 12.08; 19.08; 26.08; 02.09

382

56

362

236

317

54

09.09

379

56

359

236

315

54

16.09; 23.09

358

56

343

236

304

54

*** BONUS: DEMIPENSIUNE
SOLANA 4* / PERGOLA 4*- MELLIEHA

 Hotelul PERGOLA este situat intr-o pitoreasca zona rezidentiala, foarte aproape de centrul statiunii Mellieha, la doar doua minute de strada principala. Pergola ofera, datorita pozitiei sale, o panorama superba atat asupra numeroaselor vai ale Melliehai, dar si asupra celei mai mari plaje cu nisip din Malta si a insulelor surori – Comino si Gozo. Este recomandat pentru cei care isi doresc un sejur relaxant, departe de zgomotul orasului.

Facilitati:

*** 92 camere si apartamente echipate cu: doua paturi sau un pat matrimonial, A/C, baie proprie, uscator de par, TV prin satelit, telefon direct international, radio-ceas cu alarma, frigo-bar, facilitate pentru ceai si cafea, terasa sau balcon.

*** 3 restaurante: VISTANA SUITE (principal) TERRACE AL FRESCO (se pot servi si  numai bauturi) si LA VALLE TRATTORIA

*** Doua baruri: LA CAVERNA si BONAVENTURA BAR

*** O piscina interioara incalzita si doua piscine exterioare

*** Jacuzzi

*** Centru de fitness

*** Centrul de sanatate si tratament “Da Vinci

*** Sala de jocuri

*** Loc de joaca pentru copii

*** Internet Café

*** Sala de conferinte

*** Cea mai mare plaja cu nisip din Malta la 1 Km.
Situat chiar in inima celei mai pitoresci statiuni din Malta, pe strada principala, SOLANA este unul dintre cele mai bune hoteluri din Mellieha, zona recunoscuta pentru peisajul deosebit, dar si pentru linistea oferita vizitatorilor sai. Este ideal pentru cei care doresc o vacanta relaxanta, intr-o statiune linistita, fara cluburi – doar restaurante, terase, magazine si banci, dar cu peisaje minunate.

 Facilitati:

*** 70 camere decorate cu bun gust, la cele mai inalte standarde, cu baie proprie, uscator de par, A/C, TV prin satelit, radio, ceas-alarma, frigo-bar, seif si balcon (unele camere dispun si de o sofa)

*** Doua restaurante: TOSCA (principal) si BELLINI

*** Cafenea / cofetarie: CAFÉ PUCCINI

*** POOL BAR

*** Piscina interioara, piscina exterioara si cu hidro-masaj (pe acoperis)

*** Acces internet

*** Sala de jocuri

*** Sala de fitness

*** Jacuzzi

*** Plaja cu nisip la 20 min de hotel
PERIOADA

Tarif pachet (BB)

HB/

HB copil

Suplim. single

A 3-a pers. (BB)

Copii 2-12,99 ani (BB)

Vila Select 3*_Predeal

https://www.vila-select.ro/

Perioada: 16.06.2010 – 01.09.2010


OFERTA VARA 2010


I. CAMERE ETAJUL I, II si III

Regim de dubla

Cazare + Mic dejun – 58 Lei/ pers. zi (fisa cont mic dejun – 15 Lei/ pers/ zi)

Cazare + Masa – 90 Lei/ pers./ zi (fisa cont masa – 45 Lei/ pers/ zi)

Regim de single

Cazare (regim single) + Mic dejun – 93 Lei/ zi(fisa cont mic dejun – 15 Lei/ pers/ zi)

Cazare(regim single) + Masa – 144 Lei/ zi (fisa cont masa – 45 Lei/ pers/ zi)

II. CAMERE MANSARDATE FARA BALCON

Regim de dubla

Cazare + Mic dejun – 53 Lei/ pers./ zi (fisa cont mic dejun – 15 Lei/ pers/ zi)

Cazare + Masa – 80 Lei/ pers./ zi (fisa cont masa – 45 Lei/ pers/ zi)

Regim de single

Cazare (regim single)+Mic dejun–85 Lei/ zi (fisa cont mic dejun – 15 Lei/ pers/ zi)

Cazare (regim single) + Masa – 128 Lei/ zi (fisa cont masa – 45 Lei/ pers/ zi)INFORMATII:

La cererea turistului, valoarea fisei cont poate fi suplimentata

Tarifele sunt valabile pentru orice categorie de turist.

1 Pat pliant – 50 Lei/ noapte (tipic Vilei Select cate 2 saltele RELAXA care formeaza un pat pliant)

Taxa animal companie – 60 Lei/ zi

Copii sub 14 ani NU PLATESC CAZARE, daca nu opteaza pentru pat pliant.

Taxa Hoteliera - 5% cam/ prima zi de cazare se achita la sosirea in vila de catre turisti.


Cazarea incepe cu ora 16.00 si se termina la ora 10.00. Programul restaurantului este de la 0800 la 2300 in fiecare zi.


FACILITATI:

VILA DISPUNE DE:

25 CAMERE DUBLE CU BAI PROPRII CU HIDROMASAJ, TV color + cablu, frigider, minibar, telefon, internet Wi-Fi GRATUIT, balcon (18 camere), apa calda si caldura non-stop

RESTAURANT cu specific romanesc si vanatoresc, cu o capacitate de 60 locuri

BAR cu o capacitate de 12 locuri

SALA DE JOCURI DISTRACTIVE SI BILIARD

2 SALI PROPRII DE TRAINING cu o capacitate de 18 - 20 locuri si 50 locuri dotate fiecare cu flipchart, ecran, videoproiector

PARCARE PROPRIE cu o capacitate de 15 locuri

TERASE cu o capacitate de 40 locuri

MINI-BUS cu o capacitate de 18 locuri pentru excursii la Sinaia, Bran, Rasnov, Brasov, Sighisoara, etc.


Unitatea pune la dispozitia turistilor cazati in vila, fara a percepe alta taxa, table, sah, remy, pentru a petrece o parte a timpului dumneavoastra intr-un mod cat mai relaxant. La cerere se pot organiza contra cost (grup de cel putin 10 pers.) plimbari, la cabanele din zona, cu telescaunul, vizitarea orasului, Castelul Peles, Cetatea Medievala de la Rasnov, Castelul Bran, Biserica Neagra din Brasov, cu microbuzul din dotarea vilei.


IV.RELEVAREA ASPECTELOR POZITIVE,NEGATIVE,,OPINII PROPUNERI DE IMBUNATATIRE.Agentia TURISM am constat ca au o gama larga de oferte ce sunt impartite pentru toate gusturile,de la pelerinaj la croaziere,pana la ski in europa,ceea ce reprezinta un avantaj pentru ea.Preturile pot fi un avantaj foarte mare daca rezervarea biletului va fi early booking dar cu toate acestea,preturile sunt in concordanta cu pachetul turistic ales.

Nu am fost incantata de faptul ca nu au o gama variata de tari,s-au axat pe tarile care au o cerere turistica foarte mare iar restul care nu au un interes mare asupra turistilor nu le-au realizat un pachet turistic.Inca un exemplu de acest fel poate fi si turismul rurar,din nou s-au axat pe zonele cele mai mari.Mi-ar placea sa faca cunoscute si alte zone din tara si pe care sa le putem vizita.
V.BIBLIOGRAFIE


-www.topglobalturism.ro

-Neacsu N., Baltaretu A., “Economia turismului.Studii de caz.Reglementari ,Editura Uranus ,Bucuresti .2005

- SC TURISM SRL

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }