QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate transporturi

Masuri destinate sa inlesneasca navigatia aeriana

MASURI DESTINATE SA INLESNEASCA NAVIGATIA AERIANA


Art.22 SiMPlimiscarea formalitatilor
        
Fiecare stat contractant se obliga sa adepte regulamente speciale sau orice alte masuri practice avand ca scop de a inlesni si de a accelera navigatia aeronavelor intre teritoriile statelor contractante si de a evita intarzieri inutile aeronavelor, echipajelor, caiatorilor si incarcaturilor lor, in special in privinta aplicarii legilor referitoare la imigrare, la carantina, la vami si la formalitatile de plecare.
Art. 23— Formalitati vamale si de imigrare
        
Fiecare stat contractant se obliga, in masura in care va aprecia posibil, sa stabileasca regulamente vamale si de imigrare aplicabile navigatiei aeriene internationale, potrivit metodelor care ar putea isi stabilite sau recomandate, din timp in timp in aplicarea Conventiei de fata. Nici o dispozitie a Conventiei de fata nu va putea isi interpretata ca opunandu-se stabilirii unor aeroporturi faranco.
Art.24 Taxele vamale
a).
Orice aeronava care efectueaza un zbor spre sau dinspre teritoriul unui stat contractant sau deasupra acestui teritoriu, va isi scutita temporar de taxe vamale in condiiile stabilite de regulamentele vamale ale acestui stat. Carburantii, uleiurile lubriflante, piesele de schimb, echipamentul normal si proviziile de bond care se gasesc in aeronava apartinand unui stat contractant la sosirea pe teritoriul unui alt stat contractant si care se gasesc inca la bord la plecarea sa din acest teritoriu vor isi scutite de taxe vamale, de cheltuieli de control sau de alte taxe si drepturi similare impuse de stat sau de autoritatile locale. Aceasta scutire nu se va aplica cantitatilor de materilale sau obiectelor descarcate, afara de cazul in care regulamentele vamale ale statului respectiv ar contine dispozii contrarii in sensul de a cere ca aceste cantitati de materiale sau aceste obiecte sa fie pastrate sub supravegherea vamii.
b). Piesele de schimb si echipamentul aduse pe tenitonul unui stat contractant spre a isi montate sau utilizate pe aeronava altui stat contractant folosita la navigatia aeriana internationala. vor isi scutite de taxe vamale sub rezerva respectarii regulamentelor statului interesat care pot prevedea ca aceste obiecte vor isi pastrate sub supravegherea si controlul vamal.
Art.25 —Aeronavele in primejdie
        
Fiecare stat contractant se obliga sa acorde aeronavelor in primejdie pe teritoriul sau asistenta pe care o va socoti cu putinta si, sub rezerva exercitarii drepunui de control de catre propriile sale autoritati, sa permita proprietarilor sau autoritatilor statului unde este inmatriculata aeronava sa ia masurile de asistena care s-ar vadi necesare. Fiecare stat contractant cu prilejul cercetarilor de regasire a aeronavelor disparute, va participa la luarea masurilor coordonate care vor putea isi recomandate din timp in timp in vederea aplicarii prezentei Conventii.
Art. 26 Anchetarea accidentelor
        
In cazul in care o aeronava apartinand unui stat contractant ar suferi pe teritoriul unui alt stat contractant un accident care a provocat Docese sau raniri grave sau care vadeste existenta unor grave defectiuni tehnice ale aeronavei sau ale instalatiilor necesare navigatiei aeriene, statul pe teritoriul caruia s-a produs accidental va deschide o ancheta asupra iMPrejurarilor acestuia, conformadu-se in masura in care legile sale isi vor permite, procedurii care va putea isi recomandata de ICAO. Statului in care aeronava este inmatriculata si se va acorda posibilitatea s trimita observatori care vor asista la ancheta, JAR statul care efectueaza ancheta va comunica celuilalt stat raportul si consiuziile cu privire la accident.
Art.27 -- Scutirea de sechestru pentru contrafacerea brevetu1ui de inventie
a).
Cand o aeronava a unui stat contractant este folosita pentru navigatia aeriana internationala, intrarea autorizata pe teritoriul unui alt stat contractant sau tranzitul autorizat prin acest teritoriu cu sau fara aterizare nu poate da loc unei sechestrari sau retineri a aeronavei, nici unei resiamatii impotriva proprietarului ei sau a celui care o exploateaza nici vreunei alte interventii din partea sau in numele acestui stat sau a oricarei persoane care demiciliaza acolo pe motiv ca constructa, mecanismul, piesele, accesoriile sau modul de functionare a aeronavei ar constitui o contrafacere a unui brevet, desen sau model oarecare acordat sau depus in mod legal in statul pe teritoriul caruia a patruns aeronava, fiind convenit ca acest stat nu va cere in nici un caz depozit de garantie pentru scutirea de sechestru sau retinerea mentionata mai sus.
b). Dispozitiile prgf.a din prezentul articol se vor aplica si inmagazinarii pieselor detasate si echipamentelor de schimb ale aeronavei, precum si drepunui de a folosi sau de a monta aceste piese si echipamente pentru repararea aeronavelor unui stat contractant fiind convenit ca orice piesa sau echipament brevetate astfel inmagazinate nu vor putea isi vandute sau distribuite in interiorul statului pe teritoriul caruia a patruns aeronava, sau reexportate din acest stat in scopuri comerciale.
c). Nu vor beneFICia de dispozitiile articolului de fata Decat statele parti la prezenta
Conventie care sunt, de asemenea parti la Conventia internationala pentru protectia proprietatii industrilale si la amendamentele ei sau care au promulgat legi cu privire la brevete prin care recunosc inventtiile apartinand cetatenilor celorlalte state parti la prezenta Conventie si le acorda protectia cuvenita.
Art.28 Instalatiile si sistemele standard de navigatie aeriana
        
Fiecare stat contractant se obliga ca, in masura in care apreciaza posibil:
a,). sa stabileasca pe teritoriul sau, in conformitate cu normele si procedeele recomandate
sau stabilite din timp in timp in temeiul prezentei Conventii aeroporturi, servicii de
radiocomunicatie, servicii meteorologice si alte instalatii susceptibile de a ajuta navigatia aerlana intenationala;
b,). sa adepte si sa puna in aplicare sistemele standard aDocvate in materia procedurilor de
comunicatie, a codurilor, a balizajului, a semnalizarii a luminilor si a altor practici si reguli de exploatare care vor putea isi recomandate sau stabilite periodic in temeiul prezentei Conventii;
c). sa colaboreze la luarea masurilor pe plan international destinate sa asigure publicarea
hartilor si planurilor aeronautice in conformitate cu normele care vor putea isi recomandate sau stabilite periodic in temeiul prezentei Conventii.
CAPITOLUL V - CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA
AERONAVELE
Art.29
Documentele de bord ale aeronavelor
Orice aeronava a unui stat contractant folosita in navigatia internationala va trebui
conform conditiilor prescrise de prezenta Conventie, sa fie inzestrata cu urmatoarele documente:
a). Certificatul de inmatriculare;
b). Certificatul de navigabilitate;
c). autorizatiile corespunzatoare pentru fiecare membru din echipaj;
d). carnetul de drum;
e). daca aeronava este detata cu aparate de radiocomunicatie autorizatia pentru statia
radio a aeronavei;
f). daca transporta calatori, lista nominala a acestora indicand punctele de imbarcare si
de destinatie;
g). daca transporta marfuri un mariifest si Doclaratii detaliate privind incarcatura.
Art.30 —Aparatura de radiocomunicatii a aeronavelor
a). Nici o aeronava a unui stat contractant cand se gaseste pe teritoriul unui alt stat
contractant sau deasupra acestui teritoriu, nu va putea avea la bord aparate de radioemisiune Decat in cazul cand autoritatile competente ale statului in care aeronava este inmatriculata au eliberat o autorizatie permitand instalarea si folosirea lor. Aparatele de radioemisiune vor isi fobosite pe teritoriul statului contractant survolat in conformitate cu regulamentele acestui tratat.
b). Aparatele de radioemisiune nu vor putea isi folosite Decat de membrii personalului navigant, posesori ai unei licente speciale eliberate de autoritatile competente ale statului in care aeronava este inmatriculata.
Art.31 CertificateIe de navigabilitate
Orice aeronava folosita in navigatia internationala va trebui sa aiba un certificat de navigabilitate eliberat sau validat de statul in care este inmatriculata.
Art.32 Autorizatiile personalului
a). Pilotul si ceilalti membri ai echipajului de conducere a oricarei aeronave folosite in navigatia internationala vor trebui sa aiba brevete de aptitudine si autorizatii eliberate sau validate in statul in care este inmatriculata aeronava;
b). Fiecare stat contractant isi rezerva dreptul de a nu recunoate valabile pentru survolul propriului sau teritoriu brevetele de aptitudine si autorizatiile conferite unui cetatean al sau de catre alt stat contractant.
Art.33 Recunoasterea certificateIor, brevetelor si autorizatiilor
Certificatele de navigabilitate, precum si brevetele de aptitudine si autorizatiile eliberate sau validate de statul contractant in care este inmatriculata aeronava, vor isi recunoscute valabile de celelalte state contractante, cu conditia insa ca cerintele prevazute pentru eliberarea sau validarea acestor brevete sau autorizatii sa fie echivalente sau superioare normelor minime care ar putea sa fie stabilite periodic in temeiul prezentei Conventii.
Art.34 Jumalul de bord
Pentru fiecare aeronava folosita in navigatia internationala se va tine un jurnal de bord in care vor isigura date cu privire la aeronava, la echipaj si la fiecare calatorie, asa cum se va stabili periodic in virtutea prezentei Conventii.
Art.35 Restrictiile cu privire la incarcatura
a).
Nici o aeronava folosita pentru navigatia internalionala nu poate transporta munitii de razboi sau material de razboi in interiorul sau deasupra teritoriului unui stat, afara de cazul in care este autorizata de acest stat. Fiecare stat determina pe cale de regulament ce trebuie inleles prin munitii de razboi sau material de razboi in sensul prezenunui articol, tinand seama in preocuparea pentru uniformitate, de recorandarile pe care ICAO le poate face din timp in timp.
b). Fiecare stat contractant isi rezerva dreptul pentru motive de ordine publica si de securitate sa reglementeze sau sa intezica transportul, inauntrul sau deasupra teritorilui sau a altor articole Decat cele enumerate la prgf.a, fiind inteles ca nu se va face in Aceasta privinta nici o deosebire intre aeronavele nationale folosite pentru navigatia internationala si cele ale celorlalte state folosite in acelasi scop si fiind in afara de Aceasta inteles ca nu va putea isi iMPusa nici o restrictie susceptibila de a stanjeni transportul si intrebuintarea la bordul aeronavelor a aparatelor necesare manevrei sau navigatiei acelor aeronave, precum si securitatea personalului sau a pasagerilor.
Art.36 Aparate fotograFICe
Fiecare stat contractant are dreptul de a interzice sau de a reglementa intrebuintarea aparatelor fotograFICe la bordul aeronavelor care survoleaza teritoriul sau.


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }