QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate informatica

Bazele informaticiiBAZELE INFORMATICIISEMESTRUL I

I. NOTIUNI GENERALEScurt istoric al dezvoltarii sistemelor de calcul

primul calculator este cel mecanic sub numele de ABAC

in 1920 prima masina electromecanica de calcul, care utiliza cartelele perforate

apare dupa 1946 apare primul calculator electronic

dezvoltarea calculatoarelor electronice se imparte in mai multe generatii:

- GENERATIA I- 1946 si 1955 primele calculatoare electronice construite pe baza tuburilor electronice

- Primul calculator construit este calculatorul ENIAC

- GENERATIA a II-a- 1955 si 1963 trecerea la calculatoare care au drept componenta esentiala tranzistorul

- GENERATIA a III-a trecerea la utilizarea circuitelor integrate

- GENERATIA a IV- 1970, avand la baza teoria laserului

- conceptului de memorie virtuala

-GENERATIA a V-a-1990 extinderea utilizarii microprocesoarelor si prin schimbarea tendintei pentru hardware si software, prin realizarea arhitecturilor „client-server” si a sistemelor deschise

-lucrul pe calculator se realiza prin aplicarea unor programe elaborate de fiecare utilizator

-a doua generatie, apar suporturile de informatii de hartie (cartela perforata, banda de hartie perforata

- generatia a treia, apar echipamentele reutilizabile pentru pastrarea informatiei, reprezentate initial de banda magnetica, discul magnetic si tamburul magnetic

- generatia a patra apare dezvoltarea modalitatilor de comunicare intre om si masina

- exista trei tipuri de produse software

-software de baza (de realizare a prelucrarilor legate strict de calculator, inclusiv produsele pentru dezvoltarea produselor software),

-software de aplicatii (format din produsele destinate unei game de prelucrari cu o raspandire larga)

-software specializat (care cuprinde produsele realizate pentru a fi utilizate de specialistii domeniului pentru care au fost concepute).


-INFORMATICA- introdus de Academia Franceza

- provenind din francezul informatique

-obtinut din information si automatique

- este stiinta prelucrarii sau tratarii formale a informatiei

- este stiinta prelucrarii automate a datelor

- se ocupa de culegerea, verificarea, transmiterea, prelucrarea si editarea datelor cu ajutorul mijloacelor electronice decalcul.

a doua faza in dezvoltarea informaticii este introducerea conceptului de management information system

a treia etapa-dezvoltarea retelelor de calculatoare creeaza premisele aparitiei conceptului de informatica distribuita

etapa a patra - introducerii notiunii de inteligenta artificiala

ultima etapa- cea a multimediei

-realizarea unui sistem de calcul necesita resurse -umane,

-financiare,

-materiale,

-energetice

-informationale

- Resursele -financiare sunt implicate in efectuarea platilor pentru consumurile de resurse

- materiale sunt legate de baza tehnica (calculatoare si echipamente auxiliare)

- informationale sunt formate din date, cunostinte si informatii

- filosofic, triada evolutiei este formata din -informatie,

-materie

-energie

-fiecare elemente esentiale este si componenta a unui sistem de calcul

informatia are mai multe laturi- una semantica, privitoare la continutul efectiv al mesajului transmis, -una sintactica, relativa la regulile de formare si transmitere

-una programatica, referitoare la caracterul utilitar al informatiei.

- informatia este formata din -entitate (identificarea ca element purtator de informatie)

- atribute (tipologie, lungime etc.)

-valoare (informatia vehiculata efectiv

-Datele reprezinta un mod de exprimare a cunostintelor sau a informatiilor, sub forma scrisa sau orala, cu ajutorul unor sunete, cifre, semne.


Sistem informational si sistem informatic

-unitate economica este alcatuita dintr-o serie de sisteme:

-sistemul decizional sau de conducere, unul sau mai multe sisteme operationale sau conduse -sistemul informational care face legatura intre celelalte sisteme

Sistem informational format din -totalitatea informatiilor,

-canalelor si fluxurilor informationale

- metodele,

- mijloacele si tehnicile de prelucrare,

-fortele de munca si intercorelatiile dintre acestea, folosite in vederea obtinerii informatiilor utilizate in elaborarea deciziilor.

-Canalul informational este sistemul de transmitere a informatiei de la emitator la receptor

-fluxul informational reprezentand cantitatea de informatii transmise pe canalul informational

Sistem informatic- ansamblul tehnic si organizatoric de echipamente de calcul ce permit culegerea, transmiterea, stocarea, prelucrarea si, valorificarea informatiilor necesare pentru elaborarea deciziei.

Elementele care compun sistemele informatice sunt:

-baza tehnica (formata din echipamentele de calcul),

-sistemul de programe (software de baza, software de aplicatii si programe utilizator),   

-baza informationala (totalitatea datelor utilizate si/sau stocate),

-stiintifico-metodologica (formule de calcul, modele matematice,algoritmii si metodele de prelucrare),

-resursele umane (beneficiari, proiectanti, executanti)

-cadrul organizatoric (verigi organizatorice, inclusiv elementele cu rol de reglementare a activitatilor care sunt incluse in functionarea sistemelor informatice).

Baza tehnica (hardware)- formata din totalitatea echipamentelor de calcul si perifericelor utilizate la culegerea datelor

Sistemul de programe este format din -totalitatea programelor necesare functionarii echipamentului de calcul (sisteme de operare, platforme de lucru, programe speciale pentru conectarea diverselor echipamente periferice), -programele de dezvoltare (compilatoare si editoare de legaturi),

programele de rezolvare a unor activitati generale (rezolvarea unor probleme economice simple, editarea de imagini si text, tehnoredactare etc.),

- programele specializate pe probleme individuale

- programe realizate la cererea expresa a utilizatorului- Datele si informatiile care formeaza baza informationala sunt organizate in structuri specifice de stocare, cuprinzand -fisierele de date,

-bazele de date

-depozitele de date

-fisierul este o colectie omogena de date organizata

- Baza de date -formata dintr-una sau mai multe colectii de date

- cuprinde si descrierea datelor si a relatiilor dintre ele

Factorul uman- este format din analisti, programatori, ingineri de sistem, administratori de retea, operatori, tehnicieni.

- Obiectivele secundare ale sistemelor informatice- factorul economic include cresterea cifrei de afaceri, sporireaprofitului, utilizarea optima a capacitatilor de productie si a fortei de munca etc

- vizeaza perfectionarea si optimizarea sistemului informational decizional

Sistemele informatice pentru conducerea activitatii socio-economice contin sistemele informatice economice sau stiintifice

-. Datele de intrare -sunt preluate din documente care se utilizeaza in activitatile curente sau obtinute prin culegere.

-sunt furnizate calculatorului de catre om, care primeste, la randul lui, date de iesire sub forma de situatii finale, liste, rapoarte

Sistemele informatice pentru conducerea proceselor tehnologice au datele de intrare asigurate prin intermediul unor dispozitive automate

Sistemele informatice pentru conducerea activitatii de cercetare si proiectare asigura automatizarea calculelor tehnice necesare activitatii pentru care sistemul informatic este realizat

-Clasificarea sistemele informatice in: -sistemele pentru conducerea activitatii la nivelul organizatiilor,

-pentru conducerea unitara a economiei,

-pentru conducerea teritoriala,

-sistemele informatice la nivel de - ramura,

-subramura

- activitate economica la nivel national -sisteme functionale generale.

Sistemele informatice la nivelul organizatiilor productive cuprind:

-sisteme pentru conducerea productiei (optime de fabricatie, ordonantarea productiei, programarea productiei)

-sisteme pentru gestiunea stocurilor (evidenta stocurilor, determinarea stocurilor optime, de siguranta etc.),

- sisteme pentru activitati financiar-contabile

- sisteme pentru activitati conexe (activitatea de marketing, intocmirea planului de aprovizionare si desfacere, pentru activitatea de personal/salarizare).

caracteristic pentru algoritm sunt trei aspecte, fara de care un algoritm este de neconceput.:

-finitudinea; algoritmul se termina dupa aplicarea unui numar finit de pasi.

universalitatea

- corectitudinea algoritmului

-realizarea sistemelor informatice:

Studiul si analiza sistemului informational existent pentru

stabilirea ariei de aplicabilitate si formularea cerintelor pentru sistemul

informatic.

Proiectarea sistemului informatic

Elaborarea si testarea programului de calculator pentru

realizarea sistemului informatic

Implementarea sistemului informatic.

Exploatarea si intretinerea sistemului informatic.


II. ARHITECTURA CALCULATOARELOR PERSONALE

Clasificarea sisteme de numeratie: -sistemele pozitionale,

-sistemul de numeratie uzual,

- pentru sistemele nepozitionale, sistemul de numeratie roman (utilizat in Roma antica).

- un sistem de numeratie este format dintr-o serie de simboluri care se utilizeaza pentru a desemna diferite valori

-sistemul de numeratie uzual- simbolurile utilizate sunt numite cifre zecimale, simbolurile formand multimea .

- Transformarile de la o baza la alta se fac prin utilizarea bazei zece.

Realizarea transformarilor intre bazele de numeratiePentru transformarea numerelor intregi, daca baza de plecare este baza zece, iar baza finala este baza a, atunci pentru obtinerea reprezentarii se imparte cu rest numarul dat in baza zece la a, succesiv, pana la obtinerea catului zero

Valoarea in baza a se obtine prin scrierea resturilor obtinute, in ordinea inversa obtinerii lor

Exemplu-Y(x)

y-numar intreg par sau impar

(X)-in ce baza vreau sa fac

417(2)- 417:2=208 rest1, 208:2=104 rest 0; 104:2=52 rest 0 , 52:2=26 rest 0, 26:2=13 rest 0. 13:2=6 rest 1

6:2=3 rest 0, 3:2=1 rest 1 1:2=0 rest 0Componentele hardware ale calculatorului

- sistem electronic de calcul -2 componente-hardware si software

-componenta hardware reprezinta ansamblul componentelor fizice, electrice, electronice si mecanice care intra

in compozitia calculatorului, din punct de vedere constructiv

- Software reprezinta inteligenta calculatorului

Totalitatea instructiunilor de prelucrare a unor date poarta numele de program

-Componenta fizica a calculatorului este formata din - unitatea centrala de prelucrare,

-memoria interna de stocare a datelor

- echipamentele periferice care sunt conectate la unitatea centrala.

Unitatea centrala este componenta care realizeaza operatiile de prelucrare, aritmetice, logice, asigura repetarea unor secvente de calcul si, in general, asigura comanda tuturor componentelor calculatorului.

-Memoria interna este componenta care asigura pastrarea datelor in interiorul calculatorului

-Echipamentele periferice reprezinta interfata dintre calculator

- se impart in: -echipamente de intrare,

-echipamente de iesire,

-echipamente de memorare sau stocare a informatiei

-echipamentele de intrare permit introducerea de catre operator

a datelor si a programelor sau instructiunilor de prelucrare, cele mai

reprezentative fiind tastatura scanner-ul si mouse-ul

-echipamentele de iesire afisarea informatiilor rezultate in urma prelucrarilor si

instiintarea operatorului, prin mesaje, asupra problemelor aparute in

prelucrare si/sau in sistemul de calcul la nivel software sau hardware,

cele mai reprezentative fiind monitoarele si imprimantele

- echipamentele de stocare a informatiei se mai numesc si memorii externe,

permitand inregistrarea si consultarea datelor sunt harddisk-ul si floppydisk-ul.

Unitatea centrala de prelucrare

este compusa din -unitatea aritmetica si logica,

-unitatea de comanda si control, registrele generale

-toate componentele formeaza microprocesorul.

unitatea aritmetica si logica -este formata dintr-un ansamblu de componente prin care se efectueaza prelucrarea efectiva

- prelucreaza datele cu operanzii cu lungimile de 8, 16 sau 32 de biti

-dispune de mai multe registre proprii - registrul de stare,

-registrul de deplasare,

-registrul de complementare,

- registrul sumator

-registrul pentru operatii logice


unitatea de comanda si control -de a comanda unitatii, aritmetice si logice, secventa de operatii elementare necesare

executiei corecte a fiecarei instructiuni

- ROM (Read Only Memory

coprocesor matematic - sporirea vitezei de realizare si a prelucrarilor a unui calculator

registrele generale sa memoreze si sa prelucreze siruri de caractere binare 1 si 0

-registre, putem enumera: -registrul acumulator (inregistreaza datele citite de memorie in unitatea centrala

de prelucrare),

-registrul de control program (memoreaza adresa urmatoarei instructiuni ce se va executa),

-registrul de control date (memoreaza adresa operanzilor cu care se lucreaza).

Memoria interna -Elementul cel mai mic de memorare este celula binara prin care se poate memora o singura cifra, un 0 sau un 1

8 celule binare se numestelocatie de memorie octet sau byte)

-Cuvantul de memorie este unitatea de lucru a procesorului si poate fi format din 1, 2, 4 sau 8 octeti

-. Cu cat numarul de octeti dintr-un cuvant de memorie este mai mare, cu atat performantele calculatorului sunt mai mari

Principalele caracteristici si performante ale memoriei interne

capacitatea memoriei (marimea memoriei interne exprimata in

Kilobytes=1024 octeti sau Megabytes=1024 Kilobytes),

- timpul de acces

-ciclul de memorie- intervalul de timp in care se realizeaza scrierea sau citirea

unei unitati de informatie

- dimensiunea cuvantului de memorie, costul memoriei

-clasificarea memoriei:

Memoria RAM (Random Access Memory)- pentru citiri si scrieri repetate, in orice locatie a ei.

-Memoria ROM (Read Only Memory)-are capacitate mica

realizata de constructorul calculatorului si care poate fi doar

Citita

Memoria CASH-mai rapida decar memoria RAM

serveste drept memorie intermediara intre memoria RAM si microprocesor

-cu cat memoria este mai mare, cu atat viteza de lucru este mai mare.

Memoria CMOS memorie mica de tip RAM

- continutul poate sa-l pastreze si dupa oprirea alimentarii calculatorului, prin intermediul unui acumulator electric montat pe placa de baza a calculatorului

- utilizata de utilizator pentru scrierea unor informatii suplimentare relative la configuratia calculatorului

-programul specializat care permite accesul la memoria CMOS se numeste SETUP

Memoria RAM-VIDEO- cresterea performantelor grafice ale calculatorului

Periferice magneto-optice

echipamentele magnetice care se pot utiliza sunt de tipul disc sau banda

echipamentele optice de tipul disc, folosesc tehnologia laser

pentru accesul la informatii. In prezent, echipamentele utilizate frecvent sunt cele de tipul disc

- benzile magnetice, sunt sub forma casetelor

-benzile magnetice mai sunt si este sub forma tape streamer, utilizata pentru salvarea formei curente pentru echipamentele de disc.

-harddisk-ul -este cea mai importanta memorie externa a calculatorului

- poarta numele de disk fix, disk dur sau disk winchester

notat prescurtat HDD

-impartit -in cilindri (un cilindru reprezentand totalitatea cercurilor cu aceeasi raza),

-piste (o pista este un cerc),

- sectoare (o pista este impartita in sectoare)

-blocuri (blocul este spatiul pe care se pot memora 512 octeti).

caracteristici- a) capacitatea de stocare a informatiei

- b) timpul de cautare

-c) viteza de rotatie a discului

- d) rata de transfer

discuri cu tehnologie laser- CD-ul (Compact Disk) si DVD-ul (Digital Video Disk) sunt suporturi de memorie externa

- tipuri de CD- ce mai raspandit este CD-ROM (Compact Disk – Read Only Memory

Floppydisk-ul sau discul flexibil este confectionat dintr-o folie de material plastic acoperita cu un strat feromagnetic.

Periferice de intrare-rolul de a capta si colecta informatiile din exteriorul calculatorulu

tastatura, mouse-ul, scanner-ul

-echipamente speciale care combina functiile mouse-ului cu preluarea de imagine, „tabla grafica’’

- lucrul cu sistemele de multimedia permite drept echipamente de intrare si microfonul si camera video.

-tastatura -face parte din orice configuratie de calculator

- echipamentul standard de intrare al sistemului de operare

-introducerea datelor si a diverselor comenzi

- doua tipuri-tastatura multimedia - (formata dintr-o tastatura normala la s-au adaugat o serie de taste suplimentare pentru usurarea activitatilor de multimedia).

-tastatura normala- formata din patru grupe de taste:

-tastatura alfanumerica (contine tastele alfanumerice, caracterespeciale si unele comenzi, forma fiind similara tastaturii unei masinide scris, tipul fiind dat de ordinea primelor 6 caractere din liniaalfabetica superioara; tastatura cea mai utilizata este de tipulQWERTY),

-tastatura numerica (tastele numerice,punctulzecimal si tastele corespunzatoare principalelor operatii aritmetice),

-tastatura functionala (tastele F1-F12, sau F1-F14, utilizate pentru activarea unor functii sau grupe de comenzi in interdependentacu programul activ curent)

-tastatura de deplasare (folosita pentrudeplasarea cursorului de tipul text, formata din tastele cu sageti sitastele PAGE UP, PAGE DOWN, HOME, END, INSERT si DELETE)

Mouse -este un echipament de intrare pentru pozitionarea si selectia unor comenz

- pentru controlul pozitiei unui cursor pe ecran si selectia unor comenzi sau activitati in functie de pozitia acestui cursor

-constructiv si al utilizarii, este de la forma cu 1 la cea cu trei butoane functionale.

-un mouse de tip special contine, in afara butoanelor, o rozeta care se utilizeaza la derularea directa a continutului unei ferestre de lucru active (atunci cand se lucreaza cu platforme de operare specifice).

-Scanner-ul- echipament de intrare-conversia oricarei imagini aflate pe o suprafata plana in date acceptate de calculator

-exista si scannere spatiale

-Tabla digitala- format dintr-o suprafata plana sen-sibila si un creion electronic

- introducerea unei imagini realizate prin scrierea directa.

-formatul imaginii preluate este similar preluarii imaginii de la scanner.

Echipamente de iesire- monitorul si imprimanta

-Monitorul -reprezinta principalul echipament de iesire

-echipament de tip tub catodic

- tipuri de monitoare: -monocrom (cu tipul cel mai intalnit HERCULE, in care scrierea se face doar in alb-negru)

-color, cu variante de lucru, VGA,EGA, SVGA, de diverse dimensiuni ale ecranului si cu mai multe sisteme de lucru.

- functioneaza in doua sisteme specifice de lucru-modul text

- modul grafic

-memoria utilizata pentru monitor este regasita atat in memoria RAM cat si in memorie grafica speciala

-utilizarea modului grafic, are loc o impartire a ecranului in puncte grafice, produsul dintre numarul punctelor pe orizontala si al celor pe verticala definind rezolutia grafica a monitorului

-caracteristica pentru monitoarele grafice este setul definit de culori (numarul de nuante utilizate in orice punct grafic) determina marimea spatiului de memorie grafica necesar memorarii unui punct (pixel

-Imprimantele -instrumente de transcriere a informatiilor din calculator pe diverse suprafete, in special hartie

clasificare- dupa modul in care lucreaza-imprimante „in mod text” (permit doar imprimarea de texte) -imprimante „grafice” (care permit atat scrierea de text, cat si

realizarea de grafica)

- modalitatea de realizare practica a imprimarii:

- imprimantele pot fi „cu ribon”( banda tusata)

- imprimante INK JET (jet de cerneala)

- imprimante cu TONNER (principiu ca aparatele de copiere, cunoscute sub numele de LASER-PRINTER)


-modele de imprimante caracterizate de o serie de alti

parametri functionali, cum ar fi viteza de scriere, data fie ca numar mediu de pagini pe minut sau, mai exact, ca numar de caractere conventionale imprimate pe minut, rezolutia grafica, prin care este data si calitatea imprimarii

-la alegerea unei imprimante trebuie avute in vedere si elemente de factura economica, - consumul de materiale consumabile (tonner+fixator la

LASER-PRINTER, cartus la INK JET PRINTER, ribon la imprimantele mecanice),

numarul de pg cat sa aiba imprimanta.

Echipamente speciale -modului de lucru multimedia si reprezinta sisteme de intrare/iesire

audio si video si de asigurare a comunicarii si legarii calculatoarelor in retele.

-dispozitive de intrare - microfonul si camera video digitala

- dispozitive de iesire audio sunt boxele si castile audio

- componente de intrare/ iesire audio, respectiv video, pentru sisteme de lucru in radiofonie/

televiziune sunt tuner converter-ul si TV converter-ul

-Modem-ul (cu variantele posibile, fax-modem si voice- fax-modem) este un dispozitiv de intrare/iesire prin care se asigura conectarea calculatoarelor la distanta, in retele sau la liniile telefonice

CONCEPTE-CHEIE baza de numeratie; cifra; numar; memorie


III. PLATFORMA WINDOWS

desfasurarea activitatii pe sistemele de calcul de tipul IBM

- platformele de tipul WINDOWS introduse pe calculatoarele din gama PC-urilor in anii '80 si sunt specifice utilizarii mouse-ului ca echipament de intrare

- platformele de tipul WINDOWS - WINDOWS'98, pentru activitati offline

-WINDOWS NT, pentru activitati in retele de calculatoare.

- WINDOWS 2000,

-WINDOWS Mi si WINDOWS XP (sistem de operare), avand

comasate cele doua moduri de lucru.

Fereastra DESKTOP- Ecranul calculatorului contine o fereastra generala, activa permanent, numita DESKTOP

-fereastra este formata dintr-o zona de selectie generala si o bara de activitate curenta sau de START.

-Bara de activitate curenta se gaseste in finalul ecranului si contine doua elemente principale, butonul de START si zonele de interes genera

- accesul la o aplicatie din platforma WINDOWS, pentru care exista SHORTCUT, avem doua variante, - fie plasarea cursorului mouse pe SHORTCUT si actionarea dubla a

butonului din stanga al mouse-ului (double click

- fie utilizarea butonului de START

- tastatura speciala de multimedia exista taste speciale conectate la programe utilizate des

-tastatura speciala si emulatorul EASY-KEY usureaza si mai mult activitatea de operare pentru utilizarea facilitatilor multimedia

-START -este in stanga barei de START

- se deschide o bara de selectie cu o serie de elemente prin care se poate

alege activitatea principala . Pentru toate calculatoarele, elementele prezente sunt: PROGRAMS, FAVORITES, DOCUMENTS, SETTINGS, FIND, HELP, RUN si SHUTDOWN

Fereastra generala de aplicatie

-Fiecare aplicatie contine, in afara ferestrei generale a aplicatiei, si alte ferestre specifice, de lucru, si ferestre de dialog

-Ferestrele de dialog sunt standardizate.

- Fereastra generala a unei aplicatii este formata dintr-o -bara de titlu, este prima bara a ferestrei,

- o bara de meniu principal,

-una sau mai multe bare de SHORTCUT, pentru activitatile specifice aplicatiei,

-bara informativa este intotdeauna ultima,

-spatiul util al aplicatiei.

-bara de titlu, este prima bara a ferestrei,

bara informativa este intotdeauna ultima,

-restul barelor aflandu-se sub bara de titlu si deasupra barei informative

Editor de texte incorporat WINDOWS

este sub numele de NOTEPAD

NOTEPAD -este similar unui alt produs care poate fi utilizat din sistemul de operare

MS-DOS ( poarta numele de EDIT).

-obtinerea fisierelor care contin in exclusivitate text (TEXT ONLY FILE)

-operatiile sunt impartite in trei clase, fiecare formand

cate un element de meniu:- Operatii relative la comunicarea cu

exteriorul (componenta FILE a meniului);

-Activitati uzuale de editare (EDIT);

-Actiuni de cautare (SEARCH).

Operatii legate de fisiere

-Principalele actiuni prin care documentele sunt privite global sunt cele din meniul file si cuprind:

-trecerea la un document nou (NEW),

-trecerea la un document aflat intr-un fisier disk (OPEN),

- salvarea documentului editat curent (SAVE si SAVE AS),

- transmiterea documentului curent catre imprimanta (PRINT si PAGE SETUP)

-terminarea lucrului cu aplicatia NOTEPAD (EXIT).

Operatii de cautare

-Cautarea intr-un document reprezinta incercarea de a gasi un sir de caractere intr-unul din randurile

documentului

-FIND(cautare)

-caracteristicile cautarii cuprind: -sirul de cautat (FIND WHAT),

- importanta tipului de caractere utilizat (MATCH CASE)

- directia cautarii (din pozitia cursorului

spre inceputul, UP, sau sfarsitul, DOWN, documentului).

Operatii de tip editare in WINDOWS

-In cadrul platformei WINDOWS sunt doua feluri de operatii cunoscute global sub numele de operatii de

editare

-comanda PASTE, care are ca rol transferarea informatiei depuse ultima data in CLIPBORD in pozitia curenta a cursorului de text din fereastra activa curent (deci, in aplicatia executata in mod curent)

-comanda PASTE,- se poate realiza si direct ca o comanda a platformei WINDOWS (combinatia functionala CRTL/V).

-comanda COPY realizeaza doar transferul specificat, fara a influenta fereastra activa.

-pt COPY exista si combinatia functionala CTRL/C

-combinatia COPYPASTE poarta numele de operatie de copiere

-comanda CUT realizeaza transferul specificat si elimina informatia din fereastra activa.

-combinatia CUT-PASTE -se numeste operatie de mutare

-cele doua comenzi se regasesc ca atare in orice meniu EDIT

-la nivelul platformei de operare se poate realiza si un transfer special catre CLIPBOARD, operatie in care este implicata chiar imaginea grafica a intregii ferestre active curent pe DESKTOP prin combinatia functionala ALT/PRINT SCREEN, PRINT SCREEN, fiind prima tasta aflata la dreapta tastelor functionale F1-F12.

WINDOWS EXPLORER

instrumentul principal de navigare in structura logica a unui calculator modern.

-principalele operatii asupra echipamentelor conectate la calculator ,exista doua modalitati de prezentare:

formatul normal: spatiul util este impartit in doua subferestre-una stanga, de prezentare a

structurii logice a calculatorului

-una dreapta, de listare a unui punct de structura, considerat deschis

-formatul pagina WEB: spatiul util este,impartit in doua subferestre, numai ca subfereastra stanga prezinta, de aceasta data, doar punctul de structura deschis explorarii impreuna cu o parte a proprietatilor sale sau ale selectiilor realizate asupra continutului sau.

- dublu click pe echipamente, directoare si fisiere accesarea echipamentului sau directorului care astfel devine deschis; executia fisierului, daca elementul este un fisier program sau comenzi indirecte; executia aplicatiei prin care fisierul este recunoscut si incarcarea acestuia in aplicatie.Activitati legate de echipamente

click cu butonul drept al mouse-ului produc deschiderea unei bare verticale de meniu care contine operatiile ce se pot realiza asupra echipamentului

-pregatire a echipamentului pentru lucru,pentru dischete si harddisk-uri (formatare):

-operatie (selectia FORMAT) se poate desfasura daca echipamentul nu este accesat de nici o aplicatie activata curent.

-Diferenta fata de formatarea sub sistemul de operare MS-DOS este alegerea intre formarea integrala si cea rapida (doar eliminarea continutului suportului prin recrearea fisierelor specifice).

-proces aplicabil pentru echipamentele de floppy disk este duplicarea unei dischete (selectia COPY DISK).

-PROPERTIES. -Proprietatile unui echipament

-Pagina GENERAL -Elementele afisate prezentate prin intermediul unei ferestre specifice, multipagina.

-contine principalele caracteristici ale echipamentului (suportului)

- DISK CLEAN-UP se elimina automat toate fisierele considerate inutile (fisiere temporale).

-Pagina TOOL - o serie de instrumente utile pentru verificarea si intretinerea suporturilor magnetice (verificarea efectiva a suportului, defragmentarea spatiului util, crearea imaginilor de tipul copie de siguranta), indicand si numarul de zile trecute de la aplicarea fiecarui instrument de intretinere.

Activitati legate de directoare si fisiere

-dupa creare, componenta are un nume implicat, NEW FOLDER pentru directoare si numele documentului vid din aplicatia solicitata

- Activitatile aplicate elementelor selectate privesc: copierea si mutarea; stergerea; schimbarea identificarii; afisarea proprietatilor.SEMESTRUL AL II-LEAIV. EDITARE DE TEXT sau tehnoredactarea computerizata

Prezentare generala

aparut ca activitate independenta prin realizarea unor programe de introducere a textelor, cum ar fi: WORDSTAR, WORD, WORKS, WORDPERFECT

-editoarele de texte au fost introduse in aplicatii speciale, numite „aplicatii de BIROTICA

- produsului cu raspandirea cea mai mare in Romania, programul WORD, cuprins in pachetul de birotica

MSOffice, pachet care ofera si in limba romana si in engkeza

-editarea prin intermediul calculatorului ofera cel mai important avantanj este este pastrarea documentelor intr-un format electronic

-principalele facilitati in componentele meniurilor sunt:

-stabilirea/modificarea caracteristicilor scrierii

- formatarea facila a paginarii in functiile de cerintele de paginare

-realizarea antetelor si subsolurilor de pagina

- repetate automat in functie de paginarea aleasa

-introducerea in text, prin insertie, a unor caractere speciale si obiecte, cum ar fi imagini, desene, grafice, ecuati

-posibilitatea de paginare tipografica, prin scrierea pe mai multe coloane

- prelucrarea in tabele realizarea unor calcule elementare in acestea

- asigurarea unor instrumente speciale de usurare a activitatii- verificarea lexicala si gramaticala

- autocorectarea

- realizarea documentelor

multiple cu forma fixa pe baza unei surse de date

Caracteristici de scriere sunt -elemente legate de formatul scrierii efective

- modul de formare a -randurilor,

- paragrafelor

-paginilor

- caracteristicile pot fi stabilite prin intermediul barei de meniu FORMATTING.

-caracteristicile pentru scrierea efectiva stabilite prin intermediul comenzii FONT din meniul FORMAT

- structura paragrafelor normale se stabileste prin intermediul comenzii PARAGRAPH din meniul format

Caracteristici de paginare

-cuprinde doua aspecte –unul legat formatul logic pentru fiecare pagina relativ la constructia ei

- un aspect fizic imprimare a paginilor pe hartie.

-caracteristicile logice se stabilesc prin comenzii BORDERS AND SHADING se deschide fereastra cu acelasi nume continand pagini separate pentru indicarea linierilor care se aplica la spatiul util (BORDERS- linierilor care se aplica la spatiul util), a celor pentru pagina fizica (PAGE BORDER -pagina fizica) si a culorii de fond pentru intreaga pagina

(SHADING- culorii de fond).

- comanda PAGE SETUP din meniul FILE -aspectul fizic al paginarii

Introducerea in text a caracterelor speciale

- Redactarea normala foloseste drept caractere care au sunt direct pe tastatura calculatorului

-introducerea in text a unor semne speciale, care nu se regasesc pe tastatura prin doua moduri

- INSERT+ SYMBOL controlul unei ferestre cu acelasi nume pentru alegerea caracterului dorit si introducerea lui in text in pozitia curenta a cursorului text.

Inserarea obiectelor

-realizate prin intermediul programul WORD

- este de a considera constructiile speciale drept obiecte (externe) si a le realiza din interiorul

programului, prin intermediul unor ferestre de lucru specifice sau casete speciale in document

- INSERT+ OBJECT- Alegerea instrumentului de lucru se face la initierea procesului de inserare a unui obiect dupa actionarea comenzii OBJECT

Documente interconectate

-MAIL MERGE cel mai util instrumente de lucru pus la dispozitie de programele de tip editoare de texte este interconectarea documentelor

- TOOLS+ MAIL MERGE   -sistemul de lucru are trei elemente pentru obtinerea rezultatului final:

-un document primar,

-o sursa de date

- un sistem de selectare a datelor folosite.

-CONCEPTE-CHEIE: paginare; caractere speciale; imbinarea corespondentei.


V. CALCUL TABELAR

Prezentare generala

-programul de calcul tabelar din cadrul pachetului MSOffice poarta numele de Excel

facilitati importante generale care - il fac util in activitatea de birou,

-ca instrument atat de retinere a informatiilor,

-de realizare a unor calcule

-facilitati importante:- inregistrarea datelor prin intermediul tabelelor performante;

- sistem foarte simple de identificare a datelor;

-segment de realizare a calculelor inzestrat cu o biblioteca de procese de calcul predefinite;     

-realizarea independenta si specifica a operatiilor de editare in care se tine cont si

de asocierea proceselor de calcul;

-implementarea interna a unui sistem asistat de specificare a prezentarilor vizuale grafice.

Formate de lucru si identificarea datelor

O lucrare-este structurata in unul sau mai multe segmente tabelare, numite fise de calcul(WORKSHEET).

-se gasesc in fereastra de lucru din aplicatia EXCEL identificate prin intermediul unei cleme de acces

-numele unei fise de calcul   format din SHEET si un numar de ordine sau cel specificat de utilizator, prin inlocuirea clema de acces (comanda SHEET din meniul FORMAT, subactivitatea RENAME)

lucrari noi este generata cu trei file de calcul

-INSERT +WORKSHEET -in lucrare fise de calcul noi

- EDIT + DELETE SHEET- sa elimine fisa de calcul activa curent

-o fisa de calcul -este impartita printr-o grila in celule

-fiecare fiind o entitate separata,- cu proprietati

-continut individuale

-Proprietatile pentru fiecare celula se manifesta prin proprietatile de scriere in celula, aceleasi cu proprietatile de scriere prezentate la aplicatia WORD

-pentru celulele cu informatia introdusa, tipul continutului este dependent de modalitatea de depunere a informatiei utile, iar pentru cele calculabile, de tipul rezultatului aplicarii formulelor de definire a prelucrarii

-introducerea directa a valorii putem avea informatie:

-de factura numerica, data -fie ca numar intreg,

-fie ca numar real, folosin

caseparator zecimal punctul;

-de tip data si timp, specificata printr-o forma specifica acestei categorii;

- text,

-celulele se definesc automat drept calculabile, -daca primul caracter specificat la introducerea unei informatii este unul din caracterele de operatii plus („+”), minus („-„) sau semnul egal („=”).

-continua trebuie sa fie o formula corecta, din punct de vedere al constructiei matematice

-identificarea celulelor- se face in functie de locul de utilizare al identificarii

- ex-„d8” indica celula din coloana a patra (coloana d) si linia a opta


Operatii de tip editare specifice

-se realizeaza asupra unei celule, cea selectata curent, sau asupra unei zone dreptunghiulare selectata

- aplica actiuni de tip copiere sau mutare

- se face printr-un CLIPBOARD intern, nu prin cel general al platformei WINDOWS

-zona supusa operatiei va fi numita zona sursa, si cea rezultata va fi numita zona destinatie

- CUT-PASTE mutarea informatiilor

- COPY-PASTE copierea prin cuplul

-PASTE este una implicita deoarece dupa initierea

- dupa initierea mutarii/copierii prin CUT/COPY si pozitionarea pe destinatie este suficienta apasarea tastei ENTER, pentru realizarea actiunii PASTE


Copierea functioneaza diferit, in functie de dimensiunile zonei sursa, astfel:

Sursa este formata dintr-o singura celula

Sursa este o zona formata dintr-un numar n de celule aflate pe o singura linie

Sursa este o zona formata dintr-un numar m de celule aflate pe o singura coloana

Sursa este o zona dreptunghiulara efectiva

- ca operatii de editare pot fi considerate si activitatile de stergere si inserare care se pot aplica la nivelul liniilor si/sau coloanelor

-EDIT+ DELETE- se deschide fereastra stergerea fie a intregii linii, fie a intregii coloane

- INSERT+ ROWS/COLUMNS- inserare de linii coloane

-Linia/coloana introdusa suplimentar in fisa de calcul se va gasi inaintea celei pe care se gaseste curent cursorul, producand si renumerotarea liniilor/coloanelor.

Formatarea fiselor de calcul

-lucrul intr-o fisa de calcul se poate face doar la nivelul tabelului predefinit general

-FORMAT+ CELLS- caracteristicile celulelor

- produce deschiderea unei ferestre de comunicare, cu mai multe pagini de selectii de caracteristici posibile.

Specificarea formulelor de calcul

-se realizeaza direct prin introducerea curenta intr-o celula.

-simbolului egal („=”), urmat de o formula de calcul inseamna identificarea unei celule calculabile

-relatiile de calcul pot fi identificare de -celula,

-functie

- o constructie matematica realizata pe baza operatiilor elementare de calcul si a operanzilor

-pt a usura specificarea operanzilor care sunt identificatori de celule, dupa introducerea unui caracter corespunzator unei operatii matematice elementare putem puncta direct o celula, care va fi trecuta in chenar cu linie punctata, identificarea sa fiind trecuta in formula introdusa curent.

-functia vizibila este ultima functie utilizata

-INSERT+ FUNCTION sau shortcut, cu identificarea PASTE FUNCTION. - accesul la functii

-PASTE FUNCTION- alegere a functiei dorite contine trei elemente:

-gruparea functiilor pe categorii este casete de listare.

-lista functiilor din categoria selectata este casete de listare.

-descrierea formatului si a utilizarii functiei selectate


-categoriile de impartire a functiilor sunt:

1) functii de natura economico-financiara (FINANCIAL);

2) procese de lucru cu valori de data si timp, sub diferite formate (DATE & TIME -datei si momentului curent de timp

3) realizarea calculelor matematice si trigonometrice uzuale (MATH & TRIG);

4) functii legate de teoria probabilitatilor si de calculele de statistica matematica (STATISTICAL);

5) specificatii pentru cautare, legaturi si referinte (LOOKUP & REFERENCE);

6) constructii prin care se lucreaza cu fisele de calcul EXCEL, ca instrumente de baze de date (DATABASE);

7) facilitati legate de prelucrarea sirului de caractere (textelor –TEXT);

8) functii de factura logica, inclusiv pentru asigurarea posibilitatii calculelor conditionate (LOGICAL);

9) obtinerea informatiilor relative la o referinta, celula, eventuala aparitie a unei erori, intr-un cuvant, functii informative (INFORMATION).

-caseta de listare contine si doua categorii- una pentru cele mai recente 10 functii utilizate (MOST

RECENTLY USED)

-selectia listarii tuturor functiilor disponibile (ALL).

-caseta de listare contine si doua categorii speciale:

-una pentru cele mai recente 10 functii utilizate (MOST RECENTLY USED)

-selectia listarii tuturor functiilor disponibile (ALL).

- daca o functie nu are parametri, parantezele rotunde se pastreaza; altfel, introducerea se considera ca fiind o data de tipul text.

Realizarea graficelor

-sistemul de lucru cel mai semnificativ este cel in care informatiile sunt redate sub o forma grafica

-problemele- formatului de grafic care sa corespunda cel mai bine tematicii studiate

-format WIZARD, se regaseste si in aplicatia EXCEL

-programele sau partile de program specializate catre o astfel de activitate au capatat formate de comunicare externa cat mai facile si flexibile si care, cu aproximatie, sa raspunda

pe deplin cerintelor majoritatii utilizatorilor.

-Trecerile indicate   se realizeaza datorita prezentei in fiecare fereastra etapa a butoanelor NEXT (avans), BACK (revenire), CANCEL (renuntare) si FINISH (terminare).

-Intreaga specificatie grafica se realizeaza prin intermediul ferestrei CHART WIZARD in care, in bara de titlu, se mai indica numarul pasului curent (STEP x OF 4, x este numarul pasului curent) si numele acestui pas

-CONCEPTE-CHEIE: calcul tabelar; celula; formula; functie;grafic.
Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }