QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Situatia unor acte juridice incheiate de debitorSituatia unor acte juridice incheiate de debitor


1. Acte juridice frauduloase


Legiuitorul prevede situatia a doua categorii de acte juridice:

acte juridice „frauduloase”, incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor, in cei 3 ani anterior deschiderii procedurii (art. 78);   acte privind constituirea unor drepturi sau transmiterea de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate, realizate de debitor (art. 80 alin 1).

Analizand cele doua texte, observam ca legiuitorul delimiteaza „actele frauduloase” de alte acte juridice care, in sens larg, sunt si ele „frauduloase” deoarece lezeaza interesele creditorilor.

Actele juridice prevazute in art. 80 alin. 1 lit. c) „acte incheiate cu intentia tuturor partilor implicate in ele de a sustrage bunuri de la urmarirea de catre creditor, sau de a le leza in orice alt fel drepturile” sunt in mod evident acte „frauduloase” pentru creditori.

In opinia noastra, „actele frauduloase” incheiate de debitor, la care se refera legiuitorul, sunt acele acte care s‑au incheiat prin savarsirea unor infractiuni (fals, inselaciune, gestiune frauduloasa, deturnare de fonduri, bancruta frauduloasa etc.) sau care indeplinesc conditiile unui delict civil.

In aceste cazuri, nu se poate trece la anularea actelor juridice decat daca se dovedeste existenta unei fapte ilicite, culpabile, a debitorului.

Celelalte categorii de acte juridice prevazute in art. 80 lezeaza interesele creditorilor, dar nu presupun in mod obligatoriu savarsirea unor infractiuni sau delicte civile, cu ocazia incheierii sau executarii lor.

Pentru aceste categorii, numai intr‑o singura situatie legiuitorul prevede o fapta ilicita, vinovatia debitorului si a tuturor partilor implicate imbracand forma intentiei „de a sustrage bunuri de la urmarirea de catre creditor sau de a leza in orice alt fel drepturile” (art. 80 alin. 1 lit. c).


Acte realizate de debitor privind constituirea sau transferul de drepturi patrimoniale catre terti

2.1. Categorii de acte juridice constitutive sau translative de drepturi reale incheiate de debitor

In aceasta categorie se cuprind urmatoarele acte:

Acte de transfer cu titlu gratuit efectuate in cei trei ani anteriori deschiderii procedurii.

Sunt acte cu titlu gratuit in care se transfera un drept patrimonial real sau de creanta:

contractul de donatie;

cesiunea de creanta cu titlu gratuit;

prestarile de servicii cu titlu gratuit;


Fac exceptie de la aceasta categorie sponsorizarile in scop umanitar.

Operatiuni comerciale in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita, efectuate in cei trei ani anteriori deschiderii procedurii.

Din aceasta categorie fac parte:

contractele de vanzare‑cumparare in care pretul platit de debitor depaseste in mod vadit valoarea bunului cumparat;

contractele care au ca obiect prestarea unor servicii (mandat, transport, consultanta, comision etc.), in care prestatia debitorului este vadit superioara din punct de vedere valoric fata de prestatia celeilalte parti etc.

Acte incheiate in cei trei ani anteriori deschiderii procedurii, cu intentia tuturor partilor implicate de a sustrage bunuri de la urmarirea de catre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile;

Acte de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau in folosul acestuia, efectuate in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, daca suma pe care creditorul ar putea s‑o obtina in caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer;

Constituirea ori perfectarea unei garantii reale (de exemplu, o ipoteca) pentru o creanta care era chirografara (adica, fara o garantie speciala) in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.

Platile anticipate ale debitorilor, efectuate in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, daca scadenta lor fusese stabilita pentru o data ulterioara deschiderii procedurii.Legea prevede in art. 80 alin. 2 ca pot fi anulate si unele operatiuni incheiate in anul anterior deschiderii procedurii cu persoane aflate in raporturi juridice cu debitorul, daca sunt in paguba creditorilor. Sunt avute in vedere operatiunile incheiate :

cu un asociat comanditat sau asociat detinand cel putin 20% din capitalul societatii comerciale debitoare, daca aceasta este societate in comandita simpla sau societate in nume colectiv;

cu un membru sau administrator, atunci cand debitorul este un grup de interes economic

cu un actionar detinand cel putin 20% din actiunile debitorului, atunci cand debitorul este o societate pe actiuni;

cu un administrator, director sau membru al organelor de supraveghere ale debitorului societate pe actiuni; societate cooperativa sau, dupa caz, o societate agricola

cu orice alta persoana fizica ori juridica daca aceasta detine o pozitie dominanta asupra debitorului sau activitatii sale;

cu un coindivizar asupra unui bun comun (de exemplu, cu o persoana care are calitatea de coproprietar asupra unor bunuri ale debitorului).

Actiunea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial poate fi introdusa de administratorul judiciar  sau lichidator in termen de un an de la data expirarii termenului stabilit pentru intocmirea raportului administratorului, dar nu mai tarziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii. Acest drept il are si comitetul creditorilor, care poate fi autorizat de judecatorul sindic sa porneasca o asemenea actiune daca administratorul sau lichidatorul nu o face.

Nu pot fi anulate actele juridice privind transferul cu caracter patrimonial facute de debitor in cursul desfasurarii normale a activitatii sale.

Daca societatea are in obiectul principal de activitate comercializarea de produse industriale, activitate pe care o face in mod curent, nu pot fi anulate actele juridice privind aceasta activitate.

In cazul anularii actelor juridice, tertul dobanditor cu titlu gratuit de buna credinta va restitui bunurile in starea in care se gasesc, iar in lipsa lor valoarea cu care s‑a imbogatit, iar daca este de rea‑credinta va restitui in toate cazurile intreaga valoare, precum si fructele percepute.

Tertul dobanditor care a restituit averii debitorului bunul sau valoare lui va avea impotriva averii o creanta de aceeasi valoare (daca a fost de buna‑credinta).

Actiunea poate fi introdusa si impotriva subdobanditorului pentru a recupera bunul ori valoarea acestuia numai daca acesta nu a platit valoarea corespunzatoare a bunului sau trebuia sa cunoasca ca transferul initial este susceptibil de a fi anulat.

2.2. Situatia unor acte juridice cu executare succesiva

Administratorul sau lichidatorul poate sa mentina sau sa denunte orice contract pe termen lung sau inchirierile neexpirate, atata timp cat aceste contracte nu au fost executate in totalitate ori in mod substantial de catre partile implicate. Daca un contract este denuntat, cocontractantul are dreptul la despagubiri printr‑o actiune indreptata impotriva debitorului

Contractele de munca sau de inchiriere vor putea fi denuntate numai cu respectarea termenelor legale de preaviz (vezi art.86 alin.5). Prin derogare de la dispozitiile prevazute in Codul muncii, in cazul procedurii simplificate, precum si in cazul intrarii in faliment in procedura generala,  desfacerea contractelor individuale de munca ale angajatilor debitoarei se va face de urgenta de catre lichidator, fara a fi necesara efectuarea procedurii de concediere colectiva. Singura obligatie pe care o are lichidatorul este de a acorda personalului concediat preavizul de 15 zile lucratoare.

Cu acordul creditorilor, administratorul sau lichidatorul va putea mentine contractele de credit si poate modifica clauzele lor, modificari care vor fi supuse aprobarii judecatorului sindic, care va avea in vedere ca ele sa fie atat in folosul averii debitorului, cat si in cel al creditorilor.

Daca intr‑un contract, debitorul trebuie sa faca plati periodice, mentinerea lui nu il va obliga pe administrator sau lichidator sa faca plati restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. Aceste plati se vor face din averea debitorului in cadrul procedurii.

In cazul in care se vinde catre debitor un bun mobil fara ca pretul sa fi fost achitat, daca bunul nu se afla inca la dispozitia debitorului vanzatorul isi poate lua inapoi bunul. Toate cheltuielile aferente vanzarii si chiar restituirii vor fi suportate de catre vanzator, care va restitui debitorului orice avans din pret. Daca vanzatorul accepta ca bunul sa fie livrat, el va recupera pretul prin inscrierea creantei in tabloul de creante.

Daca bunul este livrat la cererea administratorului sau lichidatorului, pretul va fi platit din averea debitorului.

Situatia altor contracteSituatia contractelor de inchiriere privind un imobil al debitorului

Contractul de inchiriere privind un bun imobil al debitorului nu va fi desfiintat, cu exceptia cazului cand in contract s‑a prevazut altfel. Cu toate acestea, administratorul sau lichidatorul poate sa refuze sa asigure chiriasului, pe timpul inchirierii, prestarea oricaror servicii datorate de debitor in calitate de proprietar. Chiriasul are dreptul de a scadea din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar. Evident, chiriasul poate opta fie pentru evacuarea cladirii, fie pentru detinerea in continuare a imobilului.

Situatia contractelor „intuitu personae” (contracte cu caracter strict personal)

Administratorul sau lichidatorul poate sa denunte un contract cu caracter strict personal incheiat de debitor sau prin care acesta s‑a obligat sa efectueze anumite servicii specializate. Face exceptie cazul in care creditorul accepta ca prestatia sa fie efectuata de o alta persoana, desemnata de administrator sau lichidator.

Contractele privind transferul unor marfuri ori titluri de valoare cotate la o bursa de marfuri sau pe o piata reglementata, la o anumita data sau intr-o perioada de timp.

In cazul acestor contracte, daca scadenta intervine sau perioada expira dupa data deschiderii procedurii, se va efectua o operatiune de compensare bilaterala a tuturor contractelor cuprinse in acordul master de netting respectiv, iar diferenta rezultata va trebui sa fie platita averii debitorului, daca aceasta este creditoare, si va fi inscrisa in tabelul de creante, daca este o obligatie a averii debitorului.

Contractele de comision ( art. 89 )

In cazul in care debitorul este comisionar si detine titluri pentru bunuri ce urmeaza a fi primite ori pentru marfa, comitentul va fi in drept sa‑si ia inapoi titlurile sau marfa, ori sa ceara ca valoarea lor sa fie platita de comisionar.

Contractele de consignatie ( art. 90 )

In cazul in care debitorul are calitatea de consignatar , proprietarul/consignantul  va avea dreptul sa‑si recupereze bunul, cu exceptia cazului in care debitorul are un drept de garantie asupra bunului.

Daca marfa nu este in posesia debitorului si el nu o poate recupera de la detinatorul actual, proprietarul va putea sa‑si inscrie creanta in tabelul de creante, cu valoarea pe care marfa o avea la data inregistrarii cererii introductive, a expirarii termenului pentru contestarea cererii creditorului de catre debitor ori, la data respingerii contestatiei debitorului.

Daca debitorul era in posesia marfii la acea data, dar a pierdut ulterior posesia, proprietarul poate cere ca intreaga valoare a marfii sa fie inscrisa in tabelul de creante.

Situatia speciala a asociatului sau actionarului debitor (art. 93)

Daca un asociat ori actionar este debitor intr‑o astfel de procedura, si daca implicarea debitorului in cadrul procedurii nu atrage dizolvarea acelei societati, administratorul sau lichidatorul are urmatoarele posibilitati:

sa solicite lichidarea dreptului debitorului in acea societate, potrivit ultimei situatii financiare aprobate;

sa propuna ca debitorul sa fie pastrat ca asociat, daca ceilalti asociati sunt de acord.

Dispozitia se aplica in mod corespunzator si membrilor societatilor cooperative si ai grupurilor de interes economic.

?Antecontractul de vanzare-cumparare (art. 931)

Obligatiile ce rezulta dintr-un antecontract de vanzare-cumparare cu data certa, anterioara deschiderii procedurii, in care promitentul-vanzator intra in procedura, vor fi executate de catre administratorul judiciar/lichidator la cererea promitentului-cumparator, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

pretul a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cererii, iar bunul se afla in posesia promitentului-cumparator;

pretul nu este inferior valorii de piata a bunului;

bunul nu are o importanta determinanta pentru reusita unui plan de reorganizare.Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }