QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Expertiza contabila in materie civila si comerciala
EXPERTIZA CONTABILA IN MATERIE CIVILA SI COMERCIALA


Expertiza, in general, ca mijloc de proba in diverse domenii de natura tehnica, medico-legala, contabila, este reglementata de art. 201 214 din Codul de Procedura Civila care constituie dreptul comun in materie precum si prin alte legi speciale asa cum este cazul expertizei contabile care este reglementata prin OG 65/1994 aprobata prin L42/1995 cu modificarile ulterioare (OG nr. 17/2007).

Conform prevederilor art.201 din Codul de Procedura Civila se poate recurge la expertiza ori de cate ori pentru lamurirea unor imprejurari de fapt este necesar sa se cunoasca parerea unor specialisti.

In consecinta, instanta poate dispune efectuarea expertizei atunci cand se apreciaza ca este concludenta ca proba atat in procesele civile cat si in cele comerciale.
Sunt situatii cand expertiza este expres prevazuta de lege ca obligatorie sub sanctiunea anularii hotararii asa cum sunt cazurile stipulate de Legea societatilor comerciale 31/1990 referitoare la expertizele privind:

evaluarea aporturilor in natura a actionarilor sau asociatilor

avantajele rezervate fondatorilor

operatiunile incheiate de fondatori in contul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni in cazul in care nu poate fi intrunita in adunarea constitutiva majoritatea legala

stabilirea valorii aportului in natura daca se infiinteaza o societate cu raspundere limitata cu asociat unic.

In materia reorganizarii si lichidarii judiciare reglementatǎ de Legea 64/1995 pana in 2006 si de Legea 85/2006 incepand cu 2006 judecatorul sindic are latitudinea sa desemneze persoane de specialitate printre care si experti care sa-l ajute la realizarea atributiunilor sale.

Numirea si nivelul retributiilor acestor persoane se supun acordului adunarii creditorilor si se aproba de judecatorul sindic si sunt platite din averea debitorului sau a falitului.

Efectuarea expertizei contabila este necesara si poate fi dispusa de instanta conform prevederilor art. 201 Cod de procedura civila, in situatiile in care lamurirea faptelor ce formeaza obiectul unui proces sau a legaturilor dintre anumite imprejurari invocate de parti reclamǎ cunostintele unui specialist din domeniul financiar-contabil. Cunostintele de specialitate ale expertului contabil ajuta judecatorul sa descopere adevarul si astfel se asigura o solutionare justa a cauzei.

Expertizele contabile in materie civila pot fi dispuse in diverse litigii cu caracter civil asa cum ar fi:

asocieri in participatie dintre societatile comerciale si dintre societati si persoane fizice;

operatiuni de vanzare cumparare imobile (tranzactii imobiliare);

operatiuni de mandat;

contracte de servicii;

partaje etc.


Expertizele in materie comerciala se efectueaza intr-o gama larga de litigii care pot fi grupate astfel:

litigii intre comercianti sau intre un comerciant si un particular privind operatiuni comerciale - expertizele pot avea ca obiect neintelegeri privind o afacere cu marfuri sau operatie in comision, operatiuni de banca (sconturi acordate, remiteri de efecte comerciale spre incasare, emiteri de CEC-uri, etc.), contractele comerciale de aprovizionare cu bunuri, si prestǎri de servicii si lucrari si alte litigii de acesta naturǎ dintre comercianti.

litigii in materie de societati comerciale - expertizele pot avea ca obiective:stabilirea partii din profit ce se cuvine unui actionar, asociat sau manager

raspunderea civila a managerului fata de asociati, terti sau stat pentru faptele sale.

gestiunea frauduloasa a patrimoniului societatii daca sunt banuieli fondate pe grave neregularitati, in activitatea managerului.

litigii in asigurari - in acest domeniu expertizele se efectueaza pentru a stabili valoarea ce o aveau bunurile asigurate la data producerii unei calamitati si in situatia cand exista suspiciuni ca asiguratul avea un interes direct sa provoace un eveniment extraordinar pentru distrugerea bunurilor (incendiu).

litigii in materie de moratorii si de concordat judiciar

Moratoriu

- amanare pe o perioada anume stabilita a platii datoriilor unui debitor acordata de instanta de judecata inainte sau dupa declararea lui in stare de faliment.

- amanare cu caracter general a platii unei datorii acordata de lege pe o anumita perioada in care exista imprejurari speciale, cum ar fi: razboi, calamitati naturale, crize economice etc.

Concordat : conventie incheiata de un comerciant cu creditorii sai prin care acesta obtine o reducere a datoriei sau o amanare a platii.


In aceste situatii expertiza este necesara pentru a se stabili cauzele incetarii platilor si daca valoarea activelor depaseste valoarea pasivelor (averea materiala este mai mare decat datoriile) prin verificarea registrelor si a bilantului contabil.

Obiectivele unei astfel de expertize constau in verificarea registrelor si a documentelor contabile pentru a stabili regularitatea tinerii lor si a reflectarii concrete si complete a operatiilor in evidenta contabila pentru a stabili situatia activului si pasivului debitorului, natura si cauza juridicǎ a creantelor precum si realitatea lor.

litigii in caz de faliment - expertiza este dispusa pentru a stabili situatia materiala a falitului si pentru inventarierea si evaluarea bunurilor din avere.

Expertiza contabila in litigiile civile si comerciale se efectueaza ca urmare:

a propunerii de catre parti, caz in care instanta de judecata trebuie sa o admita;

a dispunerii din oficiu de catre instanta de judecatǎ, dupa punerea in discutia prealabila a partilor a necesitǎtii probei cu expertiza contabilǎ.NUMIREA EXPERTULUI CONTABIL PENTRU EFECTUAREA EXPERTIZELOR CONTABILE IN PROCESELE CIVILE SI COMERCIALE


In efectuarea expertizei contabile, expertul contabil este un consultant care ajuta pe judecator in rezolvarea unor probleme de specialitate ale procesului (civil sau comercial). Atunci cand pentru lamurirea unor imprejurari sau fapte instanta are nevoie de parerea unor persoane care au cunostinte speciale in domeniul financiar-contabil numeste unul sau trei experti contabili carora le stabileste punctele nelamurite din cauzǎ si asupra cǎrora trebuie sa se pronunte (fixarea obiectivelor).In realizarea expertizei contabile si intocmirea raportului trebuie avute in vedere urmatoarele considerente privind pozitia expertului contabil si anume:

Expertul contabil nu se substituie judecatorului - atunci cand instanta este pusa in fata unor probleme pe care nu le poate rezolva singura (nu se poate cere judecatorului sa aiba o instructie universala) in vederea inlesnirii descoperirii adevarului poate recurge la ajutorul expertilor. Judecatorul recurge la cunostintele de specialitate ale expertului contabil, dar acest fapt nu inseamna ca expertul se substituie judecatorului. Judecatorul are dreptul de libera apreciere a administrarii probei cu expertiza contabila pentru a-si forma convingerea sa intima asupra adevarului in cauza ce se judeca.

Expertul contabil nu se confunda cu judecatorul - expertul examineaza materialele in baza dispozitiei judecatorului, iar concluziile sale ca mijloc de proba se supun aprecierii si verificarii de catre judecator la fel ca si celelalte probe administrate in proces.

Expertul nu este martor - martorul relateaza instantei fapte percepute si cunoscute personal, expertul nu cunoaste faptele procesului si instanta ii cere parerea din punct de vedere al cunostintelor sale de specialitate in domeniul financiar contabil.

Martorul este examinat asupra unor fapte pe care le-a cunoscut, expertul contabil in baza insarcinarii oficiale primite si a cunostintelor sale examineaza acele imprejurari care necesita lamuriri de specialitate, prelucreaza si sistematizeaza informatiile, obtine si formuleaza concluzii menite sa faciliteze stabilirea adevarului intr-o anumitǎ cauzǎ.

Expertul se numeste direct de instanta de judecata afara de cazul cand partile se invoiesc in sedinta de judecata asupra persoanei expertului. In lipsa unei astfel de invoiri intre pǎrti expertul se numeste prin tragere la sorti.

Expertiza contabila poate fi efectuata numai de catre expertii contabili care au aceasta calitate dobandita conform prevederilor legale (OG 65/94).

Daca raportul de expertiza este intocmit de o persoana neabilitata sau incompatibila cu exercitarea profesiei, potrivit legii, expertiza contabila nu poate fi invocata ca proba in justitie.

In functie de etapele solutionarii unui litigiu comercial si de calitatea lucrarilor de expertiza desemnarea expertului contabil se efectueaza astfel:

a)     este numit de instanta de judecata in cazul expertizei dispuse in mod oficial pentru prima data in litigiu respectiv.

b)     este numit pentru a efectua o expertiza contradictorie (contraexpertiza) atunci cand instanta nu este lamurita de prima expertiza si dispune o noua expertizǎ care se va efectua de catre un alt expert. Contraexpertiza se efectueaza si la cererea motivata a partii nemultumite de continutul primului raport de expertiza contabila. (art.105 Cod procedura civila)

c)     este numit sa efectueze un supliment de expertiza, suplimentul de expertiza se efectueaza de acelasi expert care a realizat expertiza propriu-zisa dar care raspunde la obiective suplimentare la cererea instantei (altele decat cele din raportul initial).

Evidenta expertilor contabili care au primit viza pentru exercitarea profesiei, urmarirea incasarii onorariilor de la pǎrti si plata acestora catre experti sunt activitati de expertiza judiciara care intra in atributiunile tribunalelor judetene si al Municipiul Bucuresti, in cadrul carora functioneaza birourile locale pentru expertize tehnice si contabile judiciare aflate in subordinea presedintelui tribunalului.

Pe baza Tabloului CECCAR publicat in monitorul oficial, la inceputul fiecarui an calendaristic, birourile locale organizeaza propria evidenta expertilor contabili in liste care cuprind modificarile survenite referitoare la disponibilitatea expertilor pentru realizarea de expertize, adresa si telefonul acestora.


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }