QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente drept

Procededura liberarii provizorii - cererea de liberare, procedura de solutionare a acesteia, revocare si incetarea liberariiProcededura liberarii provizorii - cererea de liberare, procedura de solutionare a acesteia, revocare si incetarea liberarii


Pentru acordarea liberarii provizorii, in oricare din cele doua modalitati, se impune indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

invinuitul sau inculpatul sa fi fost arestat preventiv si sa se mentina temeiurile care au stat la baza arestarii preventive;

invinuitul sau inculpatul sa fi savarsit o infractiune din culpa sau o infractiune intentionata pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii care nu depaseste 18 ani;

din datele existente in cauza sa nu rezulte necesitatea de a-l impiedica pe cel arestat preventiv sa savarseasca alte infractiuni sau sa zadarniceasca aflarea adevarului prin influentarea unor martori sau experti, alterarea ori distrugerea mijloacelor materiale de proba sau prin alte asemenea fapte;Cererea de liberare provizorieLiberarea provizorie, in oricare dintre modalitatile sale, se dispune de catre instanta de judecata la cerere. Cererea de liberare provizorie poate fi facuta, atat in cursul urmaririi penale, cat si in cursul judecatii, de catre invinuit sau de inculpat, de sotul si rudele apropiate ale acestuia.Cererea trebuie sa cuprinda numele, prenumele, domiciliul si calitatea persoanei care o face, precum si mentiunea cunoasterii dispozitiilor legii privitoare la cazurile de revocare a liberarii provizorii. In cazul liberarii provizorii pe cautiune, cererea trebuie sa cuprinda si obligatia depunerii cautiunii si mentinerea cunoasterii dispozitiilor legii privitoare la cazurile de nerestituire a cautiunii.Cererea se solutioneaza de catre instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond, in faza de urmarire penala, si instantei sesizate cu judecarea cauzei, in faza de judecata. Cererea poate fi depusa la instanta, la organul de urmarire penala sau la administratia locului de detinere, acestia din urma avand obligatia de a o inainta, in termen de 24 de ore, instantei competente.Proced.de solut.a cererii de liberare  Procedura de solutionare a cererii de liberare provizorie parcurge trei etape: verificarea prealabila a mentiunilor cuprinse in cerere, examinarea admisibilitatii in principiu a cererii si solutionarea cererii.In prima etapa, instanta verifica daca cererea de liberare provizorie cuprinde toate datele cerute de lege si, daca este cazul ia masuri pentru completarea ei. In cazul in care cererea este facuta de o alta persoana decat inculpatul, instanta trebuie sa-l intrebe pe inculpat daca isi insuseste cererea, iar raspunsul se consemneaza pe cerere.In cea de a doua etapa, instanta examineaza, de urgenta, cererea, verificand daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru admisibilitatea in principiu a acesteia. In cazul liberarii provizorii pe cautiune, daca aceste conditii sunt indeplinite, instanta stabileste cuantumul cautiunii si termenul pana la care cautiunea trebuie depusa, incunostintand despre aceasta persoana care a facut cererea. Cererea de liberare provizorie se respinge atunci cand:

nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

cererea este neintemeiata;

cererea a fost facuta de o alta persoana decat inculpatul si acesta nu si-a insusit-o.

Daca sunt indeplinite conditiile legii si cererea este intemeiata, instanta va dispune, prin incheiere, admiterea cererii si punerea in libertate provizorie a inculpatului, stabilind si obligatiile pe care acesta trebuie sa le respecte.

Incheierea instantei este supusa recursului in termen de 24 de ore de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsa la pronuntare. Daca procurorul sau inculpatul uzeaza de dreptul de a face recurs, dosarul va fi inaintat instantei de recurs in termen de 24 de ore, iar aceasta trebuie sa se pronunte asupra recursului in termen de 2 zile. Recursul impotriva incheierii prin care s-a respins cererea de liberare provizorie nu este suspensiv de executare.Recursul se solutioneaza cu participarea obligatorie a procurorului si a inculpatului ce trebuie adus. Instanta se pronunta in aceeasi zi asupra admiterii sau respingerii recursului si restituie dosarul in termen de 24 de ore.O copie de pe dispozitivul hotararii definitive de punere in libertate provizorie a inculpatului sau un extras de pe aceasta se trimite administratiei locului de detinere si organului de politie in a carui raza teritoriala locuieste inculpatul. Totodata sunt incunostintate si persoanele interesate.Revocarea liberarii provizoriiRevocarea liberarii provizorii se poate dispune in cazul in care se constata, in cursul liberarii provizorii, ca aceasta a fost dispusa fara temei sau ca cel liberat nu respecta obligatiile ce i-au fost impuse. Codul prevede patru cazuri in care poate fi revocata liberarea provizorie:

cand se descopera fapte sau imprejurari care nu au fost cunoscute la data admiterii cererii de liberare provizorie si care justifica arestarea inculpatului;

cand invinuitul sau inculpatul nu indeplineste cu rea-credinta, obligatiile impuse de instanta;

cand invinuitul sau inculpatul incearca sa zadarniceasca aflarea adevarului;

cand invinuitul sau inculpatul a savarsit, cu intentie, o noua infractiune pentru care este urmarit sau judecat.

Revocarea liberarii provizorii este de competenta instantei ce a admis cererea de liberare provizorie. Revocarea se dispune prin incheiere dupa ascultarea invinuitului sau inculpatului asistat de aparator. Daca acesta nu se prezinta la chemarea facuta, fara motive temeinice, revocarea se poate dispune si in lipsa. Odata cu revocarea liberarii provizorii, instanta va dispune si arestarea invinuitului sau a inculpatului, emitandu-se un nou mandat de arestare. Incheierea instantei poate fi atacata cu recurs in termen de 24 de ore. Procedura judecarii recursului este aceeasi cu cea a recursului indreptat impotriva incheierii prin care s-a admis sau s-a respins cererea de liberarea provizorie.Incetarea liberarii provizoriiIncetarea liberarii provizorii se dispune de instanta, prin incheiere, in urmatoarele situatii:- cand instanta constata ca nu mai exista temeiurile care au justificat masura arestarii preventive;- cand se dispune scoaterea de sub urmarire penala, incetarea urmaririi penale, achitarea sau incetarea procesului penal;- cand se pronunta pedeapsa amenzii sau pedeapsa inchisorii cu suspendarea conditionata sau sub supraveghere a pedepsei sau cu executare la locul de munca;- cand se dispune condamnarea la pedeapsa inchisorii.


Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }