QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate drept

Norme conflictuale cu privire la bunuri
NORME CONFLICTUALE CU PRIVIRE LA BUNURI


*     Notiunea de statut real

Prin statut real se intelege ansamblul elementelor care configureaza regimul juridic aplicabil bunurilor.
*     Regula care guverneaza statutul real

Statutul real este supus, ca regula, legii locului situarii bunului (lex rei sitae sau lex situs)

Aceasta regula este instituita de art.49 dn Lgea 105/1992 care stabileste ca  posesia, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra bunurilor, inclusiv cele de garantii reale, sunt carmuite de legea locului unde acestea se afla sau sunt situate, afara numai daca prin dispozitii speciale se prevede altfel .

1.1 Continutul si punctul de legatura al normei conflictuale aplicabila statutului real

Norma conflictuala lex rei sitae are drept continut statutul real.

Locul unde se afla bunul sau locul unde este situat constituie punctul de legatura al normei conflictuale. Distinctia terminologica pe care o face legea, intre  locul unde se afla  si  locul unde este situat  bunul, se explica prin faptul ca prima notiune se refera la bunuri mobile iar cea de-a doua la bunuri imobile.

1.2 Justificarea aplicarii lex rei sitae (lex situs)

Prin aplicarea legii locului situarii bunurilor cu privire la regimul juridic al acestora se asigura realizeaza urmatoarelor principii:

principiul suveranitatii (teritorialitatii), care consta in interesul statului de a guverna, prin norme proprii, regimul juridic al bunurilor aflate pe teritoriul sau, avand in vedere faptul ca bunurile constituie valori sociale foarte importnate;

principiul generalitatii, in sensul ca legea locului situarii bunului asigura aplicarea unui regim juridic unic pentru toate bunurile aflate pe acelasi teritoriu;

principiul sigurantei circuitului civil privind bunurile, atat in relatiile dintre parti cat si in relatiile fata de terti ( sub aspectul regimului probator - expertiza, cercetarea la fata locului acesta este strans legat de locul situarii bunului, competenta jurisdictionala apartine in majoritatea cazurilor, in mod imperativ, locului situarii bunului, formele de publicitate se desfasoara tot la locul situarii bunului).

1.3 Caracterul normei conflictuale lex rei sitae

In principiu, aceasta norma conflictuala are un caracter imperativ

Cu titlu de exceptie, art.68 din Legea 105/1992 prevede ca, in cazul mostenirii testamentare, testatorul poate supune transmiterea prin mostenire a bunurilor sale unei alte legi, fara a avea posibilitatea sa inlature dispozitiile ei imperative.

2. Determinarea lex rei sitae

Ca regula, nu exista dificultati in a determina locul situarii bunului si, implicit, legea aplicabila.

Cu titlu de exceptie, bunurile aflate in nave si aeronave in marea libera, sau, dupa caz, in spatiul aerian de deasupra acestuia, sunt supuse legii pavilionului, ca lege a situarii lor.

In cazul conflictului mobil de legi privind bunurile mobile, art.52 din Legea 105/1992 prevede :  constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra unui bun care si-a schimbat asezarea sunt carmuite de legea locului unde acesta se afla in momentul cand s-a produs faptul juridic care a generat, modificat sau stins dreptul respectiv .

Uzucapiunea este supusa legii statului unde se afla bunul la inceperea termenului de posesie, prevazut in acest scop.

3. Domeniul de aplicare a legii lex rei sitae

Legea statului pe teritoriul caruia se afla sau se situeaza bunul reglementeaza, in principiu, urmatoarele elemente care formeaza statutul real:

1) bunurile asupra carora pot exista drepturi reale si clasificarea acestor bunuri in raport de criteriile admise de lege (mobile si imobile, corporale si incorporale, fungibile si nefungibile etc);

2) bunurile care se gasesc si cele care nu se gasesc in circuitul civil;

3) drepturile reale care pot exista asupra acestor bunuri, precum si clasificarea acestor drepturi;

4) modurile si conditiile de constituire (dobandire), transmitere si stingere a drepturilor reale;

In legatura cu acestea, se impune o distinctie, si anume:

modurile specifice (originare) de dobandire sau transmitere a drepturilor reale (ocupatiunea, accesiunea, uzucapiunea, inscrierea in cartea funciara) precum si de stingere a acestor drepturi (prescriptia extinctiva, exproprierea, rechizitia, confiscarea) sunt supuse legii locului situarii bunului.

modurile nespecifice de dobandire si transmitere a drepturilor reale (contractul, testamentul, etc), sunt supuse legii locului situarii bunului sau altor legi, dupa cum este vorba de aspectele lor reale ori de alta natura decat cea reala. Aspectele reale sunt supuse legii locului situarii bunului, iar aspectele de alta natura sunt supuse, altei legi decat cea a locului situarii bunului. De exemplu: in cazul contractului, capacitatea de a contracta, este guvernata de legea personala a persoanei fizice (lex patriae, lex domicilii) sau a persoanei juridice (lex societatis) ; conditiile de forma ale actului sunt supuse legii care guverneaza forma; conditiile de fond si efectele contractului sunt guvernate de legea contractului (lex contractus), etc.

formele de publicitate privind bunurile, in anumite cazuri;

Conform art.64 din Legea 105/1992 din Legea 105/1992, formele de publicitate referitoare la bunuri, sunt supuse legii aplicabile la data si locul unde se indeplinesc. Art.65 din acelasi act normativ, prevede ca formele de publicitate, atat cele care se realizeaza in scop de opozabilitate fata de terti, cat si cele cu efect constitutiv de drepturi reale imobiliare, sunt supuse legii statului unde imobilul se gaseste, chiar daca temeiul juridic al nasterii, transmiterii, restrangerii sau stingerii dreptului real ori garantiei reale s-a constituit prin aplicarea altei legi.

6) continutul drepturilor reale, adica prerogativele pe care aceste drepturi le confera titularilor lor, precum si modul de exercitare a acestor prerogative;

7) mijloacele de aparare a drepturilor reale (actiunile reale);

8) posesia si actiunile posesorii;

9) obligatiile propter rem (deoarece constituie un accesoriu al dreptului real);

10) modurile de urmarire si executare silita asupra bunurilor sunt supuse legii locului unde se realizeaza (care coincide, in principiu, cu lex rei sitae);

11) sarcinile fiscale asupra bunurilor (impozite, taxe) sunt supuse legii locului unde sunt percepute, care coincide cu lex rei sitae, cu exceptia cazului in care printr-o conventie internationala (de ex : evitarea dublei impuneri) , se prevede altfel.

3. Exceptii de la aplicarea legii statutului real pentru anumite categorii de bunuri

Fac parte din aceasta categorie urmatoarele:

1) navele si aeronavele sunt guvernate de legea statului caruia ii apartine pavilionul (unde acestea au fost inmatriculate);Legea pavilionului reglementeaza:puterile, competentele si obligatiile comandantului naveisi aeronavei;

raspunderea armatorului navei sau a intreprinderii de transport aerian pentru actele si faptele comandantului si echipajului;

constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra navei sau aeronavei;

creantele care au ca obiect cheltuielile efectuate pentru asistenta tehnica, intretinerea, repararea sau renovarea navei sau aeronavei;

actele si faptele intervenite la bord;

bunurile care se gasesc pe nava sau aeronava;

2) marfurile aflate in tranzit (res in tranzitu)

Bunul aflat in curs de transport este supus legii statului unde a fost expediat, cu exceptia cazurilor in care:

partile interesate au ales, prin acordul lor, o alta lege aplicabila acestora;

bunul este depozitat intr-un antrepozit sau este pus sub sechestru; in aceste cazuri pe perioada depozitului sau sechestrului - se aplica legea locului unde bunul se afla temporar;

bunul face parte din categoria celor personale ale unui pasager, caz in care se aplica legea sa nationala;

3) titlurile de valoare

Acestea sunt supuse dispozitiilor art.55 si 56 din Legea 105/1992 si vor fi analizate in cadrul normelor conflictuale privind dreptul cometrcial.

4) drepturile asupra operelor de creatie intelectuala

Dintre acestea art.60-63 din Legea 105/1992 se refera numai la drepturile de autor si cele de proprietate industriala, pe care le incadreaza in categoria  bunurilor incorporale . Acestea vor face obiect de studiu in normelor conflictuale in domeniul dreptului de proprietate intelectuala.

5) drepturile de creanta

Drepturile de creanta (bunuri mobile incorporale) sunt supuse, in principiu, legii care guverneaza izvorul lor si anume : legea actului juridic, legea delictului etc.

Cesiunea de creanta este supusa daca partile nu au convenit altfel legii creantei cedate. Alegerea unei alte legi, prin conventia partilor, nu este opozabila debitorului cedat, decat cu consimtamantul acestuia.

Obligatiile dintre cedent si cesionar sunt reglementate de legea care se aplica raportului juridic pe care s-a bazat cesiunea.

6) bunurile apartinand statului strain

Bunurile apartinand unui stat, aflate pe teritoriul altui stat, sunt supuse, in principiu, legii statului caruia ii apartin, ca urmare a aplicarii principiului imunitatii statului si a bunurilor sale.

Se bucura de imunitate, in anumite cazuri, si bunurile apartinand organizatiilor internationale, regimul lor juridic fiind reglementat prin conventiile internationale sau alte reguli de drept international care le sunt aplicabile. De exemplu, bunurile apartinand institutiilor specializate ale O.N.U. sunt supuse Conventiei cu privire la privilegiile si imunitatile institutiilor specializate, aprobata de Adunarea Generala O.N.U. la 21 noiembrie 1947, la care Romania a aderat prin Decretul nr.343/1970.

7) bunurile culturale scoase ilicit de pe teritoriul unui stat

Sunt supuse unui regim special prevazut de doua conventii internationale la care Romania este parte: Conventia O.N.U. adoptata la Paris in 1970 si Conventia UNIDROIT privind bunurile culturale furate si exportate ilegal adoptata la Roma in 1995.

5. Particularitatile privind legea aplicabila universalitatilor de bunuri

Universalitatile de bunuri (mobile sau imobile) apartinand unei persoane fizice au ca izvor succesiunea, supuse legii aplicabile mostenirii.

Transmiterea de bunuri in universalitate (totala sau partiala) intre persoanele juridice, intrucat opereaza ca efect al reorganizarii persoanei juridice, sunt supuse legii personale a persoanei juridice reorganizate. Un regim juridic special are fondul de comert.Dispozitiile noului Cod Civil privind normele conflictuale in materia de bunuri:
Capitolul III

Bunurile


Sectiunea 1

Dispozitii generale


Art.2609 - (1) Posesia, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra bunurilor, inclusiv cele de garantii reale, sunt carmuite de legea locului unde acestea sunt situate sau se afla, afara numai daca prin dispozitii speciale se prevede altfel.

(2) Platformele si alte instalatii durabile de exploatare a resurselor submarine situate pe platoul continental al unui stat sunt considerate, in intelesul prezentului capitol, ca bunuri imobile.


Art.2610 - Legea aplicabila unei mase patrimoniale afectate unei destinatii speciale, profesionale sau de alta natura, este legea statului cu care aceasta masa patrimoniala are cele mai stranse legaturi.


Art.2611 - (1) Revendicarea unui bun furat sau exportat ilegal este supusa, la alegerea proprietarului originar, fie legii statului pe teritoriul caruia se afla bunul la momentul furtului sau exportului, fie legii statului pe teritoriul caruia se afla bunul la momentul revendicarii.

(2) Cu toate acestea, daca legea statului pe teritoriul caruia bunul se afla la momentul furtului sau exportului nu cuprinde dispozitii privind protectia tertului posesor de buna-credinta, acesta poate invoca protectia pe care i-o confera legea statului pe teritoriul caruia bunul se afla la momentul revendicarii.

(3) Prevederile alin.(2) si (3) sunt aplicabile si bunurilor furate sau exportate ilegal din patrimonial cultural national al unui stat.


Art.2612 - (1) Uzucapiunea este carmuita de legea statului unde bunul se afla la inceperea termenului de posesie, prevazut in acest scop.

In cazul in care bunul a fost adus intr-un alt stat, unde se implineste durata termenului de uzucapiune, posesorul poate cere sa se aplice legea acestui din urma stat, daca sunt reunite, cu incepere de la data deplasarii bunului in acel stat, toate conditiile cerute de mentionata lege.


Sectiunea a 2-a

Bunurile mobile corporale


Art.2613 - Constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra unui bun care si-a schimbat asezarea sunt carmuite de legea locului unde acesta se afla in momentul cand s-a produs faptul juridic care a generat, a modificat sau a stins dreptul respectiv.


c) bunul face parte dintre cele personale ale unui pasager, fiind in acest caz supus legii sale nationale.

Art.2615 - Conditiile si efectele care decurg din rezerva dreptului de proprietate referitor la un bun destinat exportului sunt carmuite, daca partile nu au convenit altfel, de legea statului exportator.

Sectiunea a 3-a

Mijloacele de transport


Art.2616 - (1) Constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra unui mijloc de transport sunt supuse:

a) legii pavilionului pe care il arboreaza nava sau legii statului de inmatriculare a aeronavei;

b) legii aplicabile statutului organic al intreprinderii de transport pentru vehiculele feroviare si rutiere din patrimoniul ei.

(2) Legea aratata la alin.(1) se aplica deopotriva:

a) bunurilor aflate in mod durabil la bord, formandu-i dotarea tehnica;

b) creantelor care au ca obiect cheltuielile efectuate pentru asistenta tehnica, intretinerea, repararea sau renovarea mijlocului de transport.

Art.2617 - Legea pavilionului navei sau statului de inmatriculare a aeronavei carmuieste indeosebi:

a) puterile, competentele si obligatiile comandantului navei sau aeronavei;

 b) contractul de angajare a personalului navigant, daca partile nu au ales o alta lege;

 c) raspunderea armatorului navei sau intreprinderii de transport aerian pentru faptele si actele comandantului si echipajului;

d) drepturile reale si de garantie asupra navei sau aeronavei, precum si formele de publicitate privitoare la actele prin care se constituie, se transmit si se sting asemenea drepturi.


Sectiunea a 4-a

Titlurile de valoare


Art.2618 - (1) Emiterea de actiuni sau obligatiuni, nominative sau la purtator este supusa legii aplicabile statutului organic al persoanei juridice emitente.

(2) Conditiile si efectele transmiterii unui titlu de valoare dintre cele aratate de alin.(1) sunt supuse:

a) legii aplicabile statutului organic al persoanei juridice emitente, cat priveste titlul nominativ;

b) legii locului de plata a titlului la ordin;

c) legii locului unde se afla titlul la purtator in momentul transmiterii, in raporturile dintre posesorii succesivi, precum si dintre acestia si tertele persoane.


Art.2619 - (1) Legea aratata expres in cuprinsul unui titlu de valoare stabileste daca acesta intruneste conditiile spre a fi un titlu reprezentativ al marfii pe care o specifica. In lipsa unei asemenea precizari, natura titlului se determina potrivit legii statului in care isi are sediul intreprinderea emitenta.

(2) Daca titlul reprezinta marfa, legea care i se aplica, in calitatea sa de bun mobil, potrivit alineatului precedent, carmuieste drepturile reale referitoare la marfa pe care o specifica.Sectiunea a 5-a

Bunurile necorporaleArt.2620 - (1) Nasterea, continutul si stingerea drepturilor de autor asupra unei opere de creatie intelectuala sunt supuse legii statului unde aceasta a fost pentru intaia oara adusa la cunostinta publicului prin publicare, reprezentare, expunere, difuzare sau in alt mod adecvat.

(2) Operele de creatie intelectuala nedivulgate sunt supuse legii nationale a autorului.


Art.2621 - Nasterea, continutul si stingerea dreptului de proprietate industriala sunt supuse legii statului unde s-a efectuat depozitul ori inregistrarea sau unde s-a depus cererea de depozit sau de inregistrare.Sectiunea a 6-a

Formele de publicitate


Art.2622 - (1) Formele de publicitate, realizate in orice mod, referitoare la bunuri, sunt supuse legii aplicabile la data si locul unde se indeplinesc, afara numai daca prin dispozitii speciale se prevede altfel.

(2) Formele de publicitate, precum si cele cu efect constitutiv de drepturi referitoare la un bun imobil sunt supuse legii statului unde acesta se gaseste situat, chiar daca temeiul juridic al nasterii, transmiterii, restrangerii sau stingerii dreptului real ori garantiei reale s-a constituit prin aplicarea altei legi.


Sectiunea a 7-a

Ipotecile mobiliare


Art.2623 - Conditiile de validitate, publicitatea si efectele acesteia sunt supuse legii locului unde se afla bunul la data incheierii contractului de ipoteca mobiliara.


Art.2624 - (1) Prin exceptie de la prevederile art.2623, se aplica legea locului unde se afla debitorul, in cazul:

a) unui bun mobil corporal care, potrivit destinatiei sale, este utilizat in mai multe state, daca prin dispozitii speciale nu se prevede altfel. 

b) unui bun mobil incorporal;

c) unui titlu de valoare negociabil care nu este in posesia creditorului. Cu toate acestea,  in cazul actiunilor, partilor sociale si obligatiunilor se aplica legea statutului organic al emitentului, cu exceptia cazului in care aceste titluri de valoare sunt tranzactionate pe o piata organizata, caz in care se aplica legea statului in care functioneaza piata respectiva.

(2) Se considera ca debitorul se afla in statul in care acesta are resedinta obisnuita sau, dupa caz, sediul social la data incheierii contractului de  ipoteca mobiliara.


Art.2625 - Conditiile de validitate, publicitatea si efectele ipotecii asupra resurselor minerale, petrolului sau gazelor ori asupra unei creante rezultate din vanzarea acestora la sursa, care se naste de la data extragerii bunurilor sau de la data la care sumele obtinute din vanzare sunt virate in cont, sunt supuse legii locului unde se afla exploatarea.

(3) Cu toate acestea, ipoteca mobiliara nu va fi opozabila tertului care a dobandit cu titlu oneros un drept asupra bunului fara sa fi cunoscut existenta ipotecii mobiliare si mai inainte ca aceasta sa fi devenit opozabila potrivit alin.(1) si (2).


Art.2626 - (1) Ipoteca inregistrata potrivit legii locului unde se afla bunul isi conserva rangul de prioritate in alt stat, daca au fost indeplinite si formele de publicitate prevazute de legea acestui stat:

a) inainte sa inceteze rangul de prioritate dobandit potrivit legii aplicabile la data constituirii ipotecii;

b) in termen de cel mult 60 de zile de la data la care bunul a intrat in statul respectiv sau in termen de cel mult 15 zile de la data la care creditorul a cunoscut acest fapt.

(2) Prevederile alin.(1) sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul in care ipoteca a fost inregistrata potrivit legii locului unde se afla debitorul. Termenele prevazute la alin.(1) lit. b) se calculeaza, dupa caz, de la data la care debitorul isi stabileste resedinta obisnuita ori, dupa caz, sediul social in statul respectiv sau de la data la care creditorul a cunoscut acest fapt.

(3) Cu toate acestea, ipoteca mobiliara nu va fi opozabila tertului care a dobandit cu titlu oneros un drept asupra bunului fara sa fi cunoscut existenta ipotecii mobiliare si mai inainte ca aceasta sa fi devenit opozabila potrivit alin.(1) si (2).


Art.2627 (1) Daca legea straina care reglementeaza rangul ipotecii mobiliare nu prevede formalitati de publicitate si bunul nu este in posesia creditorului, ipoteca mobiliara are rang inferior:

a) ipotecii asupra unei creante constand intr-o suma de bani platibila in Romania;

b) ipotecii asupra unui bun mobil corporal, care a fost constituita atunci cand bunul se afla in Romania sau asupra unui titlu negociabil.

(2) Cu toate acestea, ipoteca mobiliara isi conserva rangul de prioritate, daca este inregistrata, potrivit legii romane, inaintea constituirii ipotecii mentionate la alin. (1) lit. a) sau b).


Art.2628 - (1) Dispozitiile prezentei sectiuni, referitoare la publicitate si efectele acesteia, sunt aplicabile, in mod corespunzator, tinand seama de natura bunurilor mobile, si operatiunilor asimilate, potrivit legii, ipotecii mobiliare.

(2) Pentru determinarea legii aplicabile se ia in considerare data incheierii operatiunii asimilate ipotecii mobiliare.


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }