QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate comunicare

Alocarea si scoaterea la si de la drepturi banestiALOCAREA SI SCOATEREA LA SI DE LA DREPTURI BANESTI


I. Angajarea de personal.

II. Scoaterea de la drepturi.


Se realizeaza in toate situatiile prin decizie scrisa, clara si concisa, intocmita in caietul de aProiecte de deciziia de catre inspectorul de resurse umane (IRU), se vizeaza pentru control financiar preventiv de contabilul sef sau de catre o persoana imputernicita cu acest drept si se aproba de catre conducator.In probleme de personal privind angajarile sau disponibilizarile, imputernicitii legal pot aproba aceste decizii numai daca, prin decizia scrisa de inlocuire a titularului, este prevazut in mod expres acest drept. In principiu nu se poate.


I. ANGAJAREA DE PERSONAL.

Se realizeaza numai dupa ce s-au analizat inca o data atat statul de functii (schema de organizare), din care sa rezulte cu certitudine ca functia este vacanta, precum si actele prezentate de cel ce a reusit la concurs si anume:

- actul de identitate (se verifica inclusiv domiciliul);

- actele de studii (original si copii);

- carnetul de munca din care rezulta: vechimea in munca, vechimea in profesie,

stabilitatea la locul de munca, mod de comportare, nivel de salarizare, etc.;

- fisa medicala;

- nota de lichidare, din care rezulta categoriile de debite si volumul acestora;

- adeverinta de debite pentru gestionari;

- cazier judiciar;

- livret militar sau adeverinta de recrutare;

- declaratie partide politice (daca este cazul).

Se intocmeste si se citeste CIM.

Se iau masuri:

pentru intocmirea legitimatiei de intrare in institutie,

se nominalizeaza in condica de prezenta,

in graficul de planificare a CO si

in registrul de evidenta nominala a personalului pe functii.

Se face instructajul pentru protectia muncii si PSI.

Se intocmeste decizia de incadrare, se vizeaza pentru control financiar preventiv si se supune aprobarii directorului.

Noul angajat se prezinta de catre seful compartimentului colectivului din care face parte.


II. SCOATEREA DE LA DREPTURI.

Se realizeaza:

- in baza cererii de transfer sau demisie;

- in cazul preavizului acordat de unitate;

- in cazul plecarii pentru satisfacerea obligatiilor militare, publice sau alte situatii similare;

- in cazul plecarii definitive din tara;

- in caz de deces.

Se intocmeste fisa de lichidare pe baza careia se incheie carnetul de munca si se elibereaza adeverinta de transfer (daca este cazul), se emite decizia de scoatere din evidenta, se achita drepturile banesti la zi si se recupereaza legitimatia de intrare in unitate.

Pentru a se evidentia cu claritate toate aspectele privind alocarea si scoaterea la si de la drepturi, la statul de plata a salariilor pe luna in curs se anexeaza:

a) balanta de verificare ce contine, in principiu, elementele:


Nr. crt.

Detalii privind alocari si scoateri la si de la drepturi

Numar de persoane

Valoarea salariilor

Baza legala

Report luna precedenta
I. ALOCARI


Popescu ConstantinDecizia nr.72/29.03


Ionescu VasileDecizia nr.74/01.04


Vasilescu IonDecizia nr.74/01.04

Total sold initial si intrari
II. SCOATERI DIN EVIDENTA


Rusescu ClaudiaDecizia nr.70/26.03


Iamandi RobertaDecizia nr.71/27.03

Sold la finele lunii

b) notele de lichidare ale persoanelor alocate sau scoase la/de la drepturi;

c) tabelul centralizator cu retinerile din salariu.

La inceputul fiecarui an calendaristic conducerea unitatii numeste, prin decizie scrisa, o comisie care verifica daca sunt legal si corect stabilite: salariile de baza, indemnizatiile, adaosurile si sporurile, primele si orice alte drepturi banesti, CAS, contributia la somaj, CASS, precum si corectitudinea inscrierii in fisele fiscale si in carnetele de munca ale angajatilor ce se afla la drepturi in luna ianuarie. In cazul in care nu se constata diferente, comisia specifica aceasta chiar pe statul de plata a salariilor pe ianuarie si se confirma cu semnatura tuturor membrilor comisiei.

In caz contrar, se intocmeste un proces verbal, cu toate erorile constatate, se supune aprobarii conducerii, iar in baza acestui document se procedeaza la regularizarea (corectarea) operatiunilor ce se impun.
Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }