QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate asistenta sociala

Raport privind situatia somerilor si a persoanelor cu handicap din romania
RAPORT


PRIVIND SITUATIA SOMERILOR SI

A PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIAContract: 'Improvement of Employment Chances of the Unemployed and the Visual and Auditive Disabled by using Virtual Learning Applications'

- IECUVADVLA -

CUPRINS


1. Introducere


1.1. Definitii


Informatii cu privire la someri si asimilatii lor


2.1. Drepturi

2.2. Obligatii:

2.3. Cerinte pentru acordarea indemnizatiei de somaj

2.4. Sursele de constituire ale bugetului de asigurari pentru somaj

2.5. Contributiile angajatorilor si ale angajatilor

2.6. Conditiile de primire a indemnizatiei de somaj de catre someri

2.7. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (A.N.O.F.M)

2.7.1. Informare si consiliere profesionala

2.7.2. Servicii gratuite de mediere

2.7.3. Formare profesionala

2.7.4. Consultanta si asistenta

2.8. Incadrarea in munca a somerilor

2.9. Masuri pentru prevenirea somajului


3. Situatia somajului in Romania la 30 septembrie 2004


4. Situatia persoanelor cu handicap in Romania


5. Formarea profesionala si incadrarea in munca a tinerilor cu dizabilitati


6. Planul national de formare profesionala pentru anul 2004


7. Programul National de Ocupare a Fortei de Munca


Bibliografie

1. Introducere


Scopul proiectului este de a oferi instruire la distanta gratuita persoanelor somere si a celor cu dizabilitati vizuale sau auditive in vederea facilitarii angajarii acestora. Proiectul urmareste instruirea somerilor in vederea obtinerii unui loc de munca prin cursuri de calificare si reconversie profesionala in domenii cautate pe piata fortei de munca.


Definitii


Rezolvarea acestei probleme, se poate realiza precizand definitiile anumitor concepte prezentate mai jos fara a se modifica sensul lor :


« Somer » - persoana care corespunde uneia din urmatoarele situatii neimputabile ei :


i-a incetat contractul individual de munca sau contractul de munca temporara

i-au incetat raporturile de serviciu

i-a incetat mandatul pentru care a fost numita sau aleasa, daca anterior nu a fost incadrata in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului

in cazul militarilor, i-a expirat durata pentru care a fost angajat pe baza de contract, sau i s-a desfacut contractul din motive independente de vointa sa

i-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator

i-a incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si ulterior a redobandit capacitatea de munca si nu a reusit sa se incadreze in munca

i-au incetat raporturile de munca sau de serviciu in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii

se afla in situatia in care reintegrarea in munca nu mai este posibila la unitatea la care a fost incadrat in munca anterior din cauza incetarii definitive a activitatii acesteia.


- « Persoana asimilata somerilor » - o persoana care nu a putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar si se afla in una din urmatoarele situatii:


a absolvit o institutie de invatamant si are varsta de minimum16 ani si intr-o perioada de 60 zile de la absolvire nu a reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale; 

este absolventa a scolilor speciale ptr. persoane cu handicap, in varsta de minimum 16 ani si nu a reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

nu a fost incadrata in munca inainte de efectuarea stagiului militar si intr-o perioada de 30 zile de la data lansarii la vatra nu s-a putut incadra in munca.

ocupa un loc de munca si din diferite motive doreste schimbarea acestuia

a obtinut statutul de refugiat sau o alta forma de protectie internationala, conform legii;

cetatean strain sau apatrid care a fost incadrat in munca sau a realizat venituri in Romania, conform legii; nu a putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau eliberare din detentie


« Persoana cu handicap (dizabilitati) » - o persoana care are un dezavantaj datorat unor deficiente fizice, senzoriale, psihice sau mentale , care o impiedica sau ii limiteaza accesul normal si in conditii de egalitate la viata sociala, potrivit varstei, sexului, factorilor sociali, materiali si culturali, necesitand masuri de protectie speciala in vederea integrarii lor sociale '. (O.U.nr. 102 / 1999)Informatii cu privire la someri si asimilatii lor


In Romania, somerii si persoanele asimilate acestora pot beneficia, in conditiile Legii, de:


Cursuri de initiere, calificare, recalificare si/ sau perfectionare

Indemnizatii de somaj – in valoare de 50% sau 75% din valoarea salariului minim brut

Ajutor de somaj

Ajutor de integrare profesionala

Alocatie de sprijin

Plati compensatorii (conform OU 98


Somerii si asimilatii lor au in Romania, conform Legii, anumite drepturi si obligatii, care ar trebui sa fie biunecunoscute.


Drepturi


persoanele asimilate somerilor, primesc o indemnizatie de somaj pe o perioada de 6 luni, in suma fixa, neimpozabila, lunara, reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii acestuia;

absolventii unei forme de invatamant asimilati somerilor, beneficiaza de indemnizatie de somaj, o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita;

angajarea in munca in perioada indreptatita de a primi indemnizatia de somaj, atrage dupa sine plata lunara a unei sume, neimpozabila de 30%, din cuantumul indemnizatiei de somaj, pana la sfarsitul perioadei legale de plata a indemnizatiei de somaj;

la incadrarea in munca intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea de domiciliul, se acorda o prima de incadrare, neimpozabila, in valoare de doua salarii minime brute pe tara in vigoare la data acordarii;

la incadrarea in alta localitate, odata cu schimbarea de domiciliul, se acorda o prima de instalare, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de sapte salarii minime brute pe tara in vigoare la data acordarii.


Obligatii:


inregistrare la Agentia locala pentru Ocuparea Fortei de Munca ;

prezentarea lunara sau la solicitare, la Agentia de inregistrare, in vederea acordarii sprijinului pentru incadrarea in munca;

comunicarea in termen de 3 zile a oricarei modificari a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor de ajutor de somaj;

participarea la serviciile de formare profesionala si stimularea ocuparii posturilor oferite de Agentiile de Munca;

implicarea activa in cautarea unui loc de munca.


2.3 Indemnizatia de somaj


Indemnizatia de somaj se acorda numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:


existenta anumitor categorii de asigurati;

existenta unui buget de asigurari pentru somaj

existenta unor precizari legislative asupra indemnizatiei de somaj.


Categorii de asigurati prin efectul legii:

persoanele care desfasoara o activitate pe baza de contract individual de munca sau contract de munca temporar

functionari publici si persoane numite

persoane cu functii elective sau din cadrul autoritatii executive, legislative si judecatoresti pe durata mandatului

militarii angajati pe baza de contract

membri cooperatori


Anumite persoane pot sa se asigure, in conditiile legii, in sistemul de asigurari de somaj si anume ca :


asociat unic, asociati

administratori cu contracte potrivit legii

cetateni romani care lucreaza in strainatate, conform legii

persoane autorizate sa desfasoare activitati independente


Persoanele asigurate conform legii, pot primi ajutor de somaj, daca au incheiat un contract de asigurare cu Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca in raza careia au domiciliul sau resedinta, iar venitul de asigurare nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara.


Sursele de constituire ale bugetului de asigurari pentru somaj - provin din


contributia angajatorilor si a persoanelor juridice asimilate angajatorului

contributii individuale ale persoanelor asigurate obligatoriu prin efectul legii

contributii datorate de persoanele care incheie contracte de asigurare pentru somaj

venituri din alte surse, inclusiv finantare externa

subventii de la bugetul de stat.


2.5. Contributiile angajatorilor si ale angajatilor


Contributiile angajatorilor sunt urmatoarele


3 % din fondul total de salarii brute lunare realizate de asigurati

1% din retinerile aplicate asupra salariilor de baza lunare brute, ale salariatilor

1% din veniturile brute lunare ale membrilor cooperatori.

Angajatorii au obligatia de a depune lunar declaratii privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj.


Persoanele asigurate pe baza de contract, au obligatia de a plati lunar, la bugetul asigurarilor pentru somaj, 4 % din venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.


2.6. Conditiile de primire a indemnizatiei de somaj de catre someri


Persoanele somere care au dreptul de a primi indemnizatia de somaj trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii


sa aiba un stagiu de cotizatie de minim 12 luni, in ultimele 24 luni premergatoare datei inregistrarii cererii de somaj

sa nu realizeze venituri, sau veniturile realizate conform legii, sa fie mai mici decat indemnizatia de somaj

sa nu indeplineasca conditia de pensionare

sa fie inregistrate la Agentiile pentru Ocuparea Fortei de Munca

iar persoanele asimilate somerilor, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii ;

sa fie inrsgistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca

sa realizeze venituri, din activitati autorizate, mai mici decatindemnizatia de somaj

nu indeplinesc conditiile de pensionare.


Indemnizatia de somaj nu se acorda:

persoanelor care refuza un loc de munca corespunzator gradului de pregatire si la o distanta mai mica de 50 km fata de localitatea de domiciliul

refuza sa participe la servicii pentru stimularea ocuparii sau formarii profesionale, oferite de Agentiile de Ocupare a Fortei de Munca.


Somerii pot primi o indemnizatie de somaj in valoare de 75 % din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii acestuia si se acorda :)

timp de 6 luni pentru un stagiu de cotizatie de pana la 5 ani, dar nu mai putin de 1 an

timp de 9 luni pentru un stagiu de cotizatie cuprins intre 5 si 10 ani

timp de 12 luni pentru un stagiu de cotizatie mai mare de 10 ani.


2.7. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (A.N.O.F.M)


Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (A.N.O.F.M) - coordonand o ampla retea de Agentii Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca (A.M.O.F.M.) si de Agentii Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (A.J.O.F.M) - ofera sanse sporite celor care sunt in cautare de locuri de munca, acordand:


2.7. Informare si consiliere profesionala - prin:


furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor

evaluarea personalitatii, in vederea orientarii profesionale

dezvoltarea abilitatilor si a increderii in sine a persoanelor in cautarea

unui loc de munca, in scopul luarii unei decizii privind cariera.

instruirea privind metodele si tehnicile de cautare a unui loc de munca.


Servicii gratuite de mediere - prin:


publicarea, afisarea, organizarea burselor de locuri de munca, cu privire la locurile de munca vacante si conditiile de ocupare

medierea electronica a cererii si ofertei

realizarea preselectiei candidatilor in concordanta cu cererea locurilor de munca si pregatirea, aptitudinea, experienta si interesele acestora.


Formare profesionala - prin:


cursuri de calificare si recalificare gratuite

stagii de practica si specializare

alte forme in conditiile legii.


Consultanta si asistenta


Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau initierea unei afaceri :

juridice

de marketing

financiara
Consultanta si asistenta privind metodele si tehnicile de management


2.8. Incadrarea in munca a somerilor


Somerii sunt stimulati pentru a ocupa un loc de munca, prin diverse metode:

- prima de incadrare

- prima de instalare.


Angajatorii, sunt de asemenea stimulati pentru a angaja someri prin:


Subventionarea locurilor de munca


- din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate in conformitate cu legea, pentru unele programe care ocupa temporar forta de munca somera, in scopul dezvoltarii comunitatii locale si este in cuantum de:


a) 70% din salariul de baza minim pe tara (01.04- 31.10)

b) un salariu de baza minim brut pe tara, plus contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori aferente fiecarui angajat, (01.11- 31.03).


- angajatorii primesc o suma egala cu un salariu minim brut pe tara, in cazul in care angajeaza:


a) someri in varsta de peste 45 de ani,

b) someri unici intretinatori de familie.

c) au sub 100 salariati si angajeaza persoane cu handicap pe perioade nedeterminate.


Angajatorii, in aceste conditii, trebuie sa mentina contractele cel putin 2 ani.


3 - angajatorii care incadreaza, someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile de pensie anticipata partiala sau pentru limita de varsta, beneficiaza lunar, din bugetul asigurarilor de somaj, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara.


4 - angajatorii care incadreaza pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institute de invatamant, primesc lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare absolvent:


a - al ciclului inferior de liceu sau scoala de arte si meserii - 1 salariu de baza minim brut pe tara;

b - al invatamantului secundar superior sau postliceal - 1,2 salarii de baza minime brute pe tara;

c - al invatamantului superior - 1,5 salarii de baza minime pe tara.


5 - angajatorii care incadreaza, pe durata nedeterminata, absolventi cu handicap, primesc lunar, pentru fiecare absolvent, timp de 18 luni, aceeasi suma mentionata la punctul 4.

Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor cel putin 3 ani e la data incheierii contractului.

Absolventii pot fi incadrati in munca, conform legii, numai o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 lunide la data absolvirii.

Absolventii, in cei 3 ani, pot urma o forma de pregatire profesionala, organizata de angajator si la cererea acestuia, cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj.


Acordarea de credite in conditii avantajoase din bugetul asigurarilor pentru somaj, in scopul creerii de noi locuri de munca, prin infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, activitati independente, de persoane fizice autorizate. De aceleasi conditii, pot sa beneficieze si studentii, de la cursurile de zi, care au varsta pana la 30 ani si sunt pentru prima data studenti.

Creditele sunt acordate pe baza unor proiecte de fezabilitate si sunt proportionale cu     numarul de locuri de munca infiintate:


a - investitii - cel mult 3 ani, cu perioada de gratie 6 luni

b - asigurarea productiei - 1 an


Dobanda este de 50% din cea de referinta a Bancii Nationale Romane.


Acordarea de fonduri nerambursabile, poate fi solicitata, pentru activitatile descrise la paragraful precedent, daca activitatile se desfasoara in localitati confruntate cu saracie si excluziune sociala, determinate de o rata ridicata a somajului. Localitatile, precum si

fondurile nerambursabile se stabilesc prin hotarare de guvern si in limitele stabilite de legea bugetului asigurarilor sociale. De asemenea exista obligativitatea ca sa se incadreze in munca numai someri, care trebuie mentinuti cel putin 4 ani in activitate.


Angajatorii, pe langa beneficii, au si o raspundere juridica, care consta din contraventii, ce se sanctioneaza cu amenzi.


Masuri pentru prevenirea somajului


Angajatorii au obligatia de a instiinta agentiile pentru ocuparea fortei de munca,in vederea adoptarii de masuri pentru combaterea somajului, in cazul unor restructurari ale activitatii, care determina modificarea numarului si structurii profesionale a personalului. Aceste masuri se refera la:


Servicii de preconcediere :


a.      - informarea cu privire la prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordadea serviciilor de ocupare si formare profesionala

b.     plasarea pe locurile de munca vacante existentepe plan local si instruirea inmodalitatile de cautare a unui loc de munca

c.      reorientarea profesionala in cadrul unitatii sau prin cursuri de formare de scurta durata

d.     sondarea opiniei salariatiilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului.


2. Subventionarea cheltuielilor pentru formarea profesionala.3. Situatia somajului in Romania la 30 septembrie 2004


Anul 2004 se caracterizeaza printr-o scadere a ratei somajului, fata de anul 2003, astfel ca la sfarsitul lunii septembrie 2004, rata somajului era de 6 % fata de 6,7% cat era la sfarsitul aceleiasi luni a anului 2003. Situatia somajului in Romania la data de 30 septembrie 2004 este prezentata in tabelul 1 comparativ cu situatia somajului la sfarsitul lunii septembrie a anului 2003.


Tabel 1- Rata somajului la sfarsitul lunii septembrie 2004


Nr.

An

total


totalSomeri


Someri-femei


Someri barbati


Someri indemnizati


Someri neindemnizati


S-a luat luna septembrie, ca luna de comparatie, deoarece este prima luna de toamna, care se caracterizeaza prin stabilizarea numarului de someri, care intra si ies din somaj, prin ocuparea si concedierea celor care activeaza in muncile sezoniere.

Anul 2004 a permis scaderea numarului de someri, datorita cresterilor economice continue din ultimii ani, dar rata somajului raportata pe judete este diferita. Astfel se constata ca judetele cu rata cea mai ridicata sunt : Hunedoara, Vaslui, Brasov, Sibiu, Arad, Valcea , iar cu cea mai mica, sunt : Ilfov, Tulcea, Bihor, Vrancea. Din sumara prezentare spicuita din raportul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca , rezulta ca regiunile cu cea mai mare pondere in somaj, o prezinta cele din Nord-Est (7,4%) si Centru (7,3%), iar cele cu cea mai mica pondere o reprezinta cele din Nord-Vest (4,0%) si Bucuresti (2,7%). Aceasta demonstreaza ca polaritatea creata ca urmare a conditiilor socio-economice specifice se mentine si corectarea se va putea face in timp si ca fenomenul este foarte complex si necesita masuri continue pentru solutionare.

In tabelele 2 si 3, se prezinta situatia somerilor in functie de gradul de instruire si varste.


Tabel 2. Rata somajului in functie de gradul de instruire


Nivel de instruire

Rata somajului   (%)

scazut 1


mediu2


superior3
1-primar, gimnazial,profesional

2 - liceal, post-liceal

- universitar
Tabel 3. Rata somajului cea mai ridicata, raportata la grupe de varsta


Grupe de varsta (ani)

Rata somajului

(%)


26,3sub25Legea 107/2004 care modifica si completeaza legea 76/2002, stimuleaza angajatorii sa angajeze absolventi cu grad de pregatire profesionala ridicat, acordandu-li-se subventii diferentiate in functie de nivelul de pregatire, asigurandu-se in acest fel cresterea gradului de calificare al fortei de munca.


Situatia persoanelor cu handicap in Romania


In prima parte a acestui Raport a fost prezentata definitia persoanelor cu handicap (dizabilitati), in conformitate cu OU nr. 102/ 1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap.

Conform Constitutiei Romaniei - 2003 (Art.50): “Persoanele cu handicap se bucura de protectie speciala. Statul asigura realizarea unei politici nationale de egalitate a sanselor, de prevenire si de tratament al handicapului, in vederea participarii efective a persoanelor cu handicap in viata comunitatii, respectand drepturile si indatoririle ce revin parintilor si tutorilor.”

In Carta Alba a Copilului din Romania, editata de Institutul de Stiinte ale Educatiei si Comitetul National Roman- UNICEF, Bucuresti, 1993, se detaliaza notiunea de handicap, separat de aceea de dizabilitate si deficienta, astfel:

handicap - pierderea sau limitarea sanselor de a lua parte la viata comunitatii, la un nivel egal cu ceilalti;

dizabilitate - semnifica existenta unor limitari functionale, permanente sau temporare, ca urmare a unor deficiente de natura fizica, intelectuala sau senzoriala:

deficienta - semnifica absenta, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei functii anatomice, fiziologice sau psihologice.

Comparand definitiile date de cele doua institutii, se observa ca OU 120/1999, este mai generala si foloseste un singur termen : handicap sau dizabilitate, dar care cuprinde toate aspectele din definitiile Cartei Albe a Copilului. In cuprinsul Raportului nostru, vom folosi notiunea de handicap sau dizabilitate, in sensul dat de OU 102/1999

Cadrul legislativ din Romania incearca sa se alinieze la legislatia internationala, existand totusi destule lacune, care vor trebui inlaturate in timp.

In conformitate cu prevederile OG nr.14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea ANPH (aprobata prin Legea nr.239/2004), Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap (ANPH) elaboreaza programe si rezolva problemele persoanelor cu handicap. Un astfel de program este Programul de monitorizare, orientare si incadrare in munca a absolventilor din scolile speciale. 

Reforma institutionala initiata de ANPH vizeaza:

-prevenirea institutionalizarii

-restructurarea institutionala

-dezvoltarea sistemului alternativ de asistenta si protectie speciala

-dezinstitutionalizarea

ANPH - ca organ al administratiei publice centrale de specialitate si subordonat Guvernului Romaniei - are numeroase unitati descentralizate, Inspectoratele Teritoriale pentru Persoane cu Handicap. Acestea coopereaza cu administratia publica locala si cu organizatiile neguvernamentale, in vederea asigurarii serviciilor sociale instutionalizate sau neinstutionalizate, pentru persoane cu handicap.

Principala organizatie neguvernamentala este Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania (ONPHR) – o federatie constituita din ONG-uri ale persoanelor cu handicap cu toate tipurile de deficiente, din intreaga tara.

Legislatia romaneasca ia in considerare dreptul la protectie sociala al persoanelor cu handicap, iar in cazul in care nu exista reglementari proprii, sau sunt neconcordante, constitutia Romaniei, prevede aplicarea reglementarilor internationale.

O.U. 102/1999, bazata pe legile 53 si 57/ 1992, propuse de ANPH, imbunatateste si aliniaza legislatia romaneasca, cu privire la persoanele cu handicap, la legislatia internationala. Aceasta O.U. prevede masuri de protectie speciale pentru persoanele cu dizabilitati, care se aplica in functie de gradul de handicap, stabilit de Comisia de Expertiza Medicala, ca urmare a unor evaluari medicale si a emiterii a unui certificat, care stipuleaza gradul de handicap : usor, mediu, accentuat sau grav. Comisiile de Expertiza Medicala in colaborare cu persoana in cauza, in functie de gradul de handicap elaboreaza un program de recuperare si integrare sociala, care recomanda tratamente medicale, actiuni educative, profesionale si sociale necesare pentru recuperarea persoanei.

Factorii responsabili sunt obligati conform acestei ordonante, sa execute lucrari de amenajare corespunzatoare, pentru a asigura accesul liber si neingradit al persoanelor cu handicap la: institutii, locuinte, mijloace de transport in comun, telefoane publice, cai de acces, etc. ca si locuri rezervate in spatiile de parcare pentru mijloacele de transport ale persoanelor cu handicap.

Guvernul Romaniei a initiat un program de amenajare a cailor publice, institutiilor, cladirilor si mijloacelor de transport, pentru a favoriza deplasarea si accesul neingradit al persoanelor cu handicap.

In anul 2002 a fost elaborata si publicata Strategia nationala privind protectia speciala si integrarea sociala a persoanelor cu handicap din Romania, strategie aprobata prin GR nr.1215/ 31.10.2002.5. Formarea profesionala si incadrarea in munca a tinerilor cu dizabilitati


In privinta formarii profesionale si a incadrarii in munca a tinerilor cu dizabilitati, legea prevede, sa se realizeze fie prin unitati specializate pentru protectia persoanelor cu dizabilitati, fie prin locuri sau unitati protejate. Cadrul institutionalizat, este reprezentat de caminele scoala sau de centrele de integrare prin terapie ocupationala, in care tinerii sunt initiati in meserii in conformitate cu gradul si tipul de handicap pe care il au (handicap mintal sau deficiente fizice grave).

Locurile de munca protejate, sunt considerate caminele atelier, care corespund cerintelor persoanelor cu dizabilitati, care nu se pot integra intr-un loc de munca ce se desfasoara in conditii normale si pot pregati tineri in urmatoarele meserii : tamplarie, croitorie, tapiterie, cizmarie, confectii metalice (plase), impletituri (cosuri), confectionarea lumanarilor, sau pot lua in arenda pamant, pe care sa-l lucreze, iar produsele sa le valorifice, in scopul acoperirii cheltuielilor de intretinere a persoanelor cu dizabilitati. Avantajul acestor camine atelier, consta in faptul ca persoanele cu dizabilitati pot ramane fara limita de varsta, daca nu reusesc sa se integreze in societate.

Tinerii cu handicap mai putin sever, pot sa se formeze profesional in scoli profesionale speciale si /sau postliceale.

The main deficiency of the educational system for visually disabled persons consists in its few and anachronical professions the young students are prepared for: for the blind - manufacturing brushes and cardboard packing-case; and at postgraduating level - massage. For the visually disabled - carpentry, tapestry, maintenance mechanics, plastic objects and cans for food industry; at postgraduating level - physiotherapy.

In Romania, the schools for the visually disabled are located as follows:
Bucharest: Vocational school, high-school and sanitary postgraduating school within the same institution;
Arad: Vocational school, high-school and sanitary postgraduating school within the same institution;
Cluj: kindergarten, general school, high-school;
Buzau: kindergarten, general school, high-school;
Targu Frumos: district of Iasi: general school;
Bucharest: kindergarten and general school for partially sighted;
Timisoara: kindergarten and general school for partially sighted;
Ramnicu Sarat, district of Buzau: Vocational school for partially sighted.

Academic professions depend on personal capabilities and options and are encouraged by non-governmental organizations, universities and governmental concerned system. The number of registered totally blind and partially sighted people in Romania is 81.000 and the deaf community totals 300.000 people.

In tabelul.5 se prezinta numarul de persoane cu handicap locomotor, pe grupe de varste.


Tabelul 5. Numarul de persoane cu handicap locomotor, pe grupe de varste


Grupe de varste

Nr. persoane

15 - 18

4831

19 - 30

16.480

19- 55/60

51.089

TOTAL (tineri)

21.311


Legea 102 / 1999, prevede dispozitii speciale cu privire la facilitatile de angajare si conditii de munca pentru persoanele cu dizabilitati. Astfel aceste persoane au posibilitatea de a munci in locuri de munca protejate, in unitati protejate sau la domiciliul.

Locurile de munca protejate sunt special organizate, pentru a elimina impedimentele de orice fel, asigurand inlesnirile si adaptarile corespunzatoare.Unitatile protejate sunt unitati special organizate si amenajate in conformitate cu cerintele persoanelor cu dizabilitati, unitati care trebuie sa fie sprijinite, atat la infiintare, cat si pe parcursul intregii activitati, de catre autoritatile administratiei publice locale, de inspectoratele teritoriale pentru persoanele cu handicap si de organizatiile neguvernamentale.

Unitatile protejate, sunt acele unitati care corespund urmatoarelor cerinte si pot organiza cursuri de calificare la locul de munca, pentru persoanele cu handicap:


agenti economici care au 50% angajati cu handicap;

sectii, ateliere sau alte structuri fara personalitate juridica din cadrul agentilor economici sau organizatii neguvernamentale, care au cel putin 50% angajati persoane cu handicap;

asociatiile familiale, asociatii sau fundatii fara scop lucrativ, constituite din cel putin o persoana cu handicap sau o persoana cu handicap autorizata sa desfasoare activitati independente.


Societatile comerciale care au mai mult de 100 angajati, sunt obligate conform legii, sa incadreze cel putin 4% din numarul de angajati, persoane cu handicap si sa le asigure toate adaptarile si inlesnirile necesare, pentru desfasurarea unei activitati corespunzatoare. Societatile care nu angajeaza persoane cu handicap, sunt obligate sa plateasca lunar, o suma egala cu salariul minim brut pe economie, inmultit cu numarul locurilor care ar fi trebuit sa fie ocupate de persoanele cu handicap.

Incadrarea persoanelor cu handicap cu contract de munca, confera persoanelor cu handicap urmatoarele drepturi de protectie speciala:


sa ocupe orice functie in conformitate cu pregatirea si capacitatea lor fizica si intelectuala, angajatorii avand obligatia de a le crea conditiile necesare bunei desfasurari a acestor activitati;

sa fie scutite de impozit pe salariu, fie ca sunt angajate cu contract de munca, fie cu conventie de prestari servicii;

sa beneficieze la angajare, de o perioada de proba de 45 zile platita;

sa beneficieze de un preaviz de 30 zile lucratoare, platite, la desfacerea contractului de munca din initiativa patronului;

sa poata lucra mai putin de 8 ore / zi, in cazul unei recomandari medicale;

sa se poata pensiona, beneficiind de o reducere a stagiului de cotizare si a varstei standard (Legea 19/2000, OU 102/1999) in functie de gradul de handicap, dupa cum urmeaza:


a) reducerea varstei standard de pensionare cu :


15 ani in cazul unui handicap grav si cu achitarea unei treimi din stagiul complet de cotizare;

10 ani in cazul unui handicap accentuat si cu achitarea a doua treimi din stagiul complet de cotizare;

10 ani in cazul unui handicap mediu si cu plata stagiului complet de cotizare;


b)     nevazatorii beneficiaza de pensia pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au platit ca nevazatori, cel putin o treime din stagiul complet de cotizare prevazut               de lege.


Angajarea persoanelor cu handicap se poate face si cu munca la domiciliul, in care caz, angajatorul are obligatia sa asigure transportul la si de la domiciliul a materiilor prime si materialelor utilizate, precum si a produselor finite realizate.

Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap ca si Inspectoratele de Stat Teritoriale subordonate acestuia, prin Comisiile de Integrare Socio-profesionala, coordoneaza activitatea de pregatire, formare, orientare profesionala si incadrare in munca, a persoanelor cu handicap.

In concluzie, problematica persoanelor cu handicap, dupa 1990 a determinat urmatoarele programe sociale pentru categoriile defavorizate:


1 - programe speciale de protectie sociala, in vederea castigarii autonomiei;

- masuri speciale de recuperare si reabilitare;

- educatie si formare profesionala;

- infiintarea de structuri specializate la nivel central si local, in vederea integrarii lor sociale si profesionale.

- imbunatatirea cadrului legislativ, in scopul alinierii la legislatia internationala .


Integrarea socio-profesionala a persoanelor cu handicap prezinta totusi o serie de bariere, de aceea este bine sa reamintim o serie de concluzii cu privire la formarea profesionala si integrarea in munca a tinerilor cu handicap:


- tinerii cu handicap, dupa varsta de 18 ani, raman fara asistenta si unii au dificultati subiective sau obiective de integrare post-scolara;

- inexistenta unei bune coordonari intre asociatiile patronale si institutiile de invatamant

- infiintarea de ateliere protejate, cu caracter de tranzit pentru tinerii cu handicap, in care sa-si poata castiga existenta prin munca

- statisticele oficiale nu dau date despre numarul tinerilor cu handicap angajati in munca si nici despre numarul elevilor sau studentilor, care urmeaza o forma de invatamant obisnuita, pentru a se putea aprecia proportia in care tinerii cu handicap au acces la piata de munca.6. Planul national de formare profesionala pentru anul 2004


Planul National de Formare Profesionala, pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca este elaborat de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in conformitate cu legea 76 / 2002 si are drept scop adaptarea performantelor celor care cauta un loc de munca in conformitate cu evolutiile prognozate din diferitele domenii de activitate pe anul viitor.

Obiectivele Planului National de Formare Profesionala pe 2004, au fost elaborate pe baza unor analize efectuate cu privire la dinamica pietei muncii :

facilitarea integrarii sociale a persoanelor in cautare unui loc de munca, in concordanta cu aptitudinile, aspiratiile lor profesionale si nevoile pietei muncii

pregatirea resurselor umane pentru a face fata cererii de pe piata fortei de munca

schimbarea calificarii pentru a face fata cerintelor impuse de restructurarea economica, de mobilitatea sociala sau de modificari ale capacitatii de munca

facilitarea accesului pe piata de munca a grupurilor tinta defavorizate : tinerii, somerii de lunga durata, femeile, romii, persoanele postinstitutionalizate, persoanele eliberate din detentie, detinutii, persoanele care au intrerupt pentru o perioada de timp activitatea pentru cresterea copiilor, pentru incapacitate temporara de munca sau pentru satisfacerea stagiului militar.

Natura, numarul cursurilor de calificare si recalificare elaborate si al persoanelor ce le vor frecventa a fost realizat de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pe baza unor analize, studii si prognoze, cu privire la piata fortei de munca locale si judetene, facute de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene / a municipiului Bucuresti.

Planul National de Formare Profesionala are la baza doua componente:


a ) perspectivele de dezvoltare in anumite ramuri economice sau meserii

(posibilitatea de absorbtie a fortei de munca cu o anumita calificare);


b) posibilitatea de disponibilizare colectiva ( repartizarea pe judete a sarcinilor, fiind dependenta de numarul de someri prognozati a se inregistra la agentiile judetene/a municipiului Bucuresti).


Planul de formare profesionala prevede 3 categorii de judete, in functie de numarul de someri, ca si de existenta, centrelor regionale de formare profesionala a adultilor:

I - judete cu peste 2000 de someri si cu posibilitati de absorbtie pe piata fortei de munca, sau cu centre regionale de formare profesionala a adultilor (Dolj, Galati, Vaslui );

2 - judete cu 500 - 1000 de someri ce pot fi inscrisi la cursuri, care au centre de formare profesionala proprii sau sunt arondate centrelor regionale de formare profesionala a adultilor ( Arad, Argesi, Bacau, Bihor, Botosani, Brasov, Buzau, Calarasi, Cluj, Constanta

Dambovita, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Maramures, Neamt, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Valcea, municipiul Bucuresti);

3 - judete cu un numar mai mic de 500 cursanti, care au rata mica a somajului sau sunt slab populate si deci au numar mic de someri ( Alba, Bistrita, Braila, Caras Severin, Covasna, Harghita, Ilfov, Salaj, Satu Mare, Vrancea ).

Cursurile de initiere, calificare, perfectionare si specializare, pentru anul 2004, au fost stabilite tinandu-se seama de:


locurile de munca vacante declarate de agentii economici;

interesul pentru anumite meserii/ocupatii, declarat de unele persoane in cautarea unui loc de munca;

rata somajului preconizata a fi inregistrata in anul 2004.


Caracteristica Planului National de Formare Profesionala, pe anul 2004 este flexibilitatea, in functie de mutatiile pietii de munca locale, cu posibilitatea de suprimare a unor cursuri ce nu mai au cautare, sau organizarea de cursuri in meserii necuprinse in plan sau solicitate mai mult. Pentru a stimula ocuparea fortei de munca, agentia va aborda in 2005, o viziune noua, asupra planului de formare profesionala, prin organizarea de cursuri cu asigurarea locului de munca la absolvire, sau cursuri de calificare si recalificare in meserii solicitate in mod constant pe piata muncii. In acest fel este ajutata atat forta de munca, cat si angajatorii.

In anul 2004, s-au organizat doua categorii de cursuri, pentru cei care au fost in cautarea unui loc de munca:


cursuri de categoria I, organizate pentru meserii la care nu se inregistreaza constant locuri de munca vacante pe piata fortei de munca locale. La acestea au participat 60% someri din numarul total de cursanti care sunt in cautarea unui loc de munca.

cursuri de categoria a II -a, organizate pentru meserii la care se inregistreaza constant locuri de munca vacante pe piata fortei de munca locale. La aceste cursuri au fost inscrisi 40% someri din numarul total de cursanti care sunt in cautarea unui loc de munca. Cursurile au fost organizate cu o monitorizare de 12 luni si un procent de ocupare de minim 30% din numarul absolventi.    


Elaborarea Planului National de Formare Profesionala s-a facut conform Programului de Guvernare si a Planului de Masuri Prioritare pentru Integrarea Europeana 2003-2004 si prevede cuprinderea unui numar de 40.000 de persoane in cautarea unui loc de munca.

Planul National de Formare Profesionala pe anul 2004, prevede organizarea a 2052 de cursuri de formare profesionala, pentru persoanele in cautarea unui loc de munca, prin formele de pregatire conform legii 76 / 2002: initiere, (re)calificare, perfectionare, specializare, pentru un numar de 173 meserii. Cursurile vor fi organizate de compartimentul de formare profesionala din cadrul agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, impreuna cu:


- furnizori privati;                          

- centre de formare profesionala proprii;

- trei fundatii romano-germane;

- cinci centre regionale de formare profesionala a adultilor.


Planul National de Formare Profesionala asigura organizarea de cursuri pentru majoritate ramurilor de activitate din economia nationala, demonstrand ca piata muncii poate absorbi forta de munca pregatita in meserii specifice fiecarei ramuri de activitate. Cele mai numeroase cursuri, vor fi in:


industria usoara ( 410 cursuri cu 9134 someri )

constructii ( 414 cursuri cu 7857 someri )

servicii pentru deservirea populatiei (357 cursuri cu 6764 someri ) .


Meseriile si specialitatile cele mai solicitate de piata fortei de munca, pentru care

s-au organizat cursuri in anul 2004 au fost:


operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice (184 cursuri cu 4164 someri)

confectioner asamblor articole din textile (156 cursuri cu 3595 someri)

zidar rosar tencuitor ( 131 cursuri cu 2495 someri )

vanzator ( 126 cursuri cu 2357 someri )

bucatar ( 87 cursuri cu 1533 someri )


Cele 40.000 de persoane in cautarea unui loc de munca ( someri indemnizati si neindemnizati ), care au fost cuprinse la cursuri, din care 24.000 femei, au fost repartizate astfel :

la categoria I au fost organizate 1246 cursuri pentru 24.000 someri;


la categoria II au fost organizate 806 cursuri pentru16.000 someri.


In anul 2004, Planul National de Formare Profesionala, a cuprins toate persoanele in cautarea unui loc de munca, pentru care finantarea este asigurata din bugetul asigurarilor pentru somaj, incluzand la cursuri si unele grupuri tinta, care se confrunta cu dificultati la incadrarea pe piata de munca :


someri de lunga durata (13,760 someri )

persoane cu handicap ( 126 someri )

romi ( 751 someri )

eliberati din detentie ( 144 someri ) etc.


Evaluarea performantelor agentiilor pentru ocuparea fortei de munca si responsabilitatea realizarii planului de formare profesionala va fi determinata de:


indicatorii fizici cuprinsi in plan

indicatorii de performanta

rata de activare a somerilor in cursurile de formare profesionala

eficienta si rezultatele efortului pe linia formarii profesionale.


Planul National de Formare Profesionala pe anul 2004, a fost monitorizat lunar, in ceea ce priveste realizarea, iar rezultatele finale vor fi analizate in luna ianuarie 2005.

Cursurile pentru perfectionarea profesionala pe 2004, au fost realizate cu ajutorul celor cinci Centre Regionale pentru Formarea Profesionala a Adultilor, care au fost create in cadrul implementarii proiectului Forta de Munca si Protectia Sociala, cu asistenta tehnica din Canada. In cadrul acestui proiect s-au reamenajat cladirile, s-a achizitionat echipamentul pentru dotarea laboratoarelor, pentru buna desfasurare a activitatilor si s-a pregatit personalul de specialitate pentru desfasurarea tuturor activitatilor din centrele regionale.

Pana in prezent au fost inaugurate centre regionale la Ramnicul Valcea, Turnu Magurele, Cluj Napoca, Craiova, iar cel de la Calarasi functionaeza in spatii inchiriate, urmand ca in curand sa se finalizeze amenajarea spatiilor destinate acestui centru.

In anul 2004, activitatea Centrelor Regionale de Formare Profesionala a constat in :


cursuri de formare profesionala care au cuprins 2000 persoane, din care 1710 persoane in cautarea unui loc de munca, inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca

organizarea la cererea angajatorilor, a 25 de cursuri de formare profesionala


Indicatorii de performanta, care sunt luati in considerare la fundamentarea valorii realizata pentru fiecare indicator in parte, sunt:


numarul de persoane cuprinse la cursuri si numarul total de persoane aflate in cautarea unui loc de munca;

numarul total de cursuri organizate la cererea angajatorilor;

gradul de ocupare al capacitatii centrului:

anuale, pe ocupatii / ateliere (numarul de persoane cuprinse la cursuri in ateliere intr-un an /capacitatea maxima a atelierului in anul respectiv ).

lunare, suma dintre numarul de zile de participare la curs pentru fiecare cursant in luna respectiva / suma locurilor in atelier inmultita cu numarul de zile lucratoare din luna respectiva).

gradul de regionalizare- ponderea persoanelor in cautarea unui loc de munca din alte judete, inscrise la cursuri, din numarul total al persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, inscrise la cursuri;

venituri realizate din activitatea de formare profesionala;

gradul de satisfactie al clientilor - prelucrarea datelor rezultate in urma evaluarii chestionarelor de evaluare a cursurilor de catre cursanti, cu privire la :

prestatia lectorilor

conditiile de desfasurare a cursurilor (dotari, spatiu)

calitatea materialelor de instruire

activitatea de consiliere vocationala.


Valorile indicatorilor de performanta pentru fiecare centru regional de formare profesionala, au fost negociate la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si sunt trecute in fisa fiecarui centru.7. Programul National de Ocupare a Fortei de Munca


Proiectul Programului National de Ocupare a Fortei de munca pe anul 2004, s-a bazat pe:


programul antisaracie

strategia nationala de ocupare a fortei de munca pentru perioada 2003-2004

programul de guvernare

bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2004 (legea 119/2003)

propunerile de modificare a legii 76/ 2002

obiectivele Strategiei Uniunii Europene pentru ocupare.


Programul National de Ocupare a Fortei de Munca are urmatoarele obiective:


reducerea somajului in randul tinerilor pana la varsta de 25 ani - prin:


masuri de stimulare a angajatorilor pentru incadrarea

in munca a absolventilor de invatamant

consiliere profesionala

cursuri de formare profesionala

consultanta pentru infiintarea de mici afaceri


reducerea somajului de lunga durata - prin:

acordarea de alocatii pentru somerii care se incadreaza

inainte de expirarea perioadei de indemnizare

stimularea mobilitatii

masuri de stimulare a fortei de munca angajata in programe de ocupare temporara


reducerea somajului in randul persoanelor cu nevoi speciale - prin masuri de stimulare a angajatorilor care incadreaza


someri cu varsta de peste 45 ani

intretinatori unici de familie

persoane cu handicap


reducerea somajului in randul tinerilor proveniti din institutele de ocrotire sociala - prin incheierea de contracte de solidaritate si identificare de angajatori de insertie

perfectionarea profesionala continua - prin cursuri de perfectionare si pentru persoanele care si-au intrerupt activitatea, precum si diversificarea competentelor profesionale pentru facilitarea integrarii somerilor pe piata muncii

prelungirea vietii active - prin masuri de stimulare a angajatorilor care incadreaza someri care mai au 3 ani pana indeplinesc conditiile de solicitare a pensiei :


anticipate partial

anticipate

limita de varsta
dezvoltarea spiritului antreprenorial - prin :


servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea

unei activitati independente sau initierea unei afaceri

acordare de credite avantajoase pentru initierea a noi locuri de munca


asigurarea egalitatii de sanse intre femei si barbati, pe piata muncii

reducerea discrepantelor regionale de ocupare si de somaj - prin :


cresterea potentialului de dezvoltare economica si de

creare de locuri de munca la nivel local

acordare de credite in conditii avantajoase

acordarea de credite nerambursabile pentru dezvoltarea localitatilor confruntate cu fenomene de saracie si excluziune sociala din cauza somajului ridicat


mentinerea ratei somajului la un nivel mediu anual de 9 %, implementand intregul pachet de masuri prevazut de legislatia in vigoare.


Programul National de Ocupare a Fortei de Munca pe anul 2004, prevede:


acordarea de servicii gratuite de mediere pe locurile de munca vacante sau nou create, prin:


furnizarea de informatii cu privire la locurile de munca

punerea in legatura a persoanelor in cautare de locuri de munca cu angajatorii                  

intocmirea unui plan individual de mediere, pentru fiecare persoana

selectie in conformitate cu cerintele locurilor de munca

organizarea bursei generale a locurilor de munca

organizarea burselor specializate pentru anumite grupuri tinta :

- absolventi

- femei

- romi

- handicapati

- studenti

- disponibilizatii colectiv

- persoane cu varsta de peste 45 an


acordare de alocatii pentru somerii care se incadreaza inainte de expirarea somajului.

stimularea mobilitatii fortei de munca prin acordarea de prime somerilor care doresc schimbarea domiciliului sau angajarea la distante mai mari de 50 km de domiciliu.

organizarea de cursuri de formare profesionala, prin cuprinderea unui numar sporit de someri in cursuri de specializare, calificare si recalificare. Dupa absolvire se urmareste incadrarea acestora in munca. Aceste cursuri se vor organiza cu asigurarea imediata a locului de munca la absolvire. Se vor organiza cursuri de calificare in meserii solicitate in mod constant pe piata muncii.

acordare gratuita de servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau initierea unei afaceri

acordarea de stimulente angajatorilor pentru incadrarea:


persoanelor peste 45 ani, intretinatori unici de familie, a persoanelor care mai au 3 ani pana la pensionare

absolventilor de invatamant, corelata cu consilierea profesionala de calitate in randul tinerilor

persoanelor cu handicap, prin acordarea de sanse egale pe piata muncii, persoanelor cu nevoi speciale


contracte de solidaritate cu angajatori de insertie pentru tinerii care indeplinesc conditiile legii 116/2002, privind combaterea marginalizarii sociale (tinerii proveniti din institutiile de ocrotire sociala)

subventionarea cheltuielilor cu forta de munca pentru ocuparea temporara in lucrari de dezvoltare locala, asigurandu-se ocuparea temporara a somerilor

acordarea de credite cu dobanda avantajoasa sau credite nerambursabile pentru anumite zone sau localitati confruntate cu fenomene de saracie si excluziune

sociala, determinand crearea de noi locuri de munca si dezvoltarea economica.


Programul National de Ocupare a Fortei de Munca pe anul 2004 prevede ocuparea pe piata de munca a 350.000 persoane din care 160.700 persoane prin activitatea de mediere si 189.300 persoane prin alte tipuri de masuri active, prevazute de legea 76/2002 si propunerile de modificare a acesteia, precum si de legea 116/2002.

Masurile ce vor fi luate pentru ocuparea pe piata fortei de munca, a 189.300 persoane sunt redate in tabelul 6.


Tabel 6. Masuri pentru ocuparea fortei de munca


Nr.crt

Nr. persoane

Masuri

1.

26.300

cursuri de formare profesionala

2.

80.000

alocatii ptr. somerii care se incadreaza inainte de expirarea somajului

3.

12.000

stimularea angajatorilor ptr. incadrarea persoanelor peste 45 ani sau intretinatori unici de familie

4.

3.000

stimularea angajatorilor ptr. incadrarea persoanelor care mai au 3 ani pana la pensionare

5.

6.000

stimularea fortei de munca

6.

13.500

stimularea angajatorilor ptr. incadrarea absolventilor de invatamant

7.

500

stimularea angajatorilor ptr. incadrarea persoanelor cu handicap

8.

15.000

acordarea de credite cu dobanda avantajoasa si credite nerambursabile

9.

2.000

servicii de consultanta si asistenta ptr. inceperea unei activitati independente sau initierea unei afaceri


28.000

subventionarea cheltuielilor cu forta de munca ptr. ocuparea temporara in lucrari de dezvoltare locala ( lucrari publice de interes comunitar )


3.000

incheierea de contracte de solidaritate cu angajatori de insertie ptr. tinerii care indeplinesc conditiile legii 116/2002 privind combaterea marginalizarii sociale

Total
In tabelele7, 8, 9 sunt redate actiunile care vor fi intreprinse pentru ocuparea pe piata fortei de munca, a persoanelor care apartin anumitor grupuri;Tabel 7. Ocuparea persoanelor pe grupuri defavorizate


Nr.crt

Nr. persoane

Grupuri defavorizate

1.

925

persoane cu handicap

2.

1.223

absolventi de 18 ani postinstitutionalizati

3.

509

persoane eliberate din detentie

4.

6.406

persoane de etnie roma

5.

340.937

alte categorii

Total

350.000
Tabel 8 Ocuparea persoanelor pe varste


Nr.crt.

Nr. persoane

Varsta

1.

76.713

persoane sub 25 ani

2.

107.211

persoane intre 35 - 35 ani

3.

100.277

persoane intre 35 - 45 ani

4.

65. 799

persoane peste 45 ani

Total

350.000
Tabel 9. Ocuparea persoanelor in functie de natura localitatii


nr.crt.

nr. persoane

nr. localitati

natura localitatii

1.

32.266

170

localitati din zone defavorizate

2.

14.894

65

localitati cu rata mare a somajului


7.125

-

program special ptr. Valea Jiului

4.

230

-

program special ptr. Delta Dunarii


Masurile propuse prin Planul National de Ocupare a Fortei de Munca sunt sustinute financiar din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2004 si vor asigura dezvoltarea si intarirea parteneriatului social cu angajatorii si asociatiile patronale, ca si cu angajatii si organizatiile sindicale, tinand cont de facilitatile si stimulentele acordate.

Indeplinirea Programului National de Ocupare a Fortei de Munca se poate realiza de Agentiile Judetene/municipiul Bucuresti pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin cele cinci Centre Regionale pentru Formarea profesionala a Adultilor, cu furnizori privati.

In acest sens se pot aminti o serie de fundatii sau agenti economici, care au ca preocupare cursuri de calificare si recalificare in meserii solicitate mai mult de piata fortei de munca, sau meserii noi aparute (calitician, manager pentru sisteme ale calitatii, manager pentru sistem calitate - mediu, auditor calitate, auditor mediu etc.).

Fundatia Romana pentru Promovarea Calitatii, in colaborare cu Universitatea din Oradea, a organizat cursuri postuniversitare pentru astfel de cursuri, finalizate cu diplome recunoscute de Ministerul Educatiei, ca si cursuri si seminarii pentru insusirea cunostintelor de calitate din cadrul Programului de Promovare a Culturii Calitatii Totale in Intreprinderile Romanesti, stabilit de Ministerul Cercetarii, finalizate cu atestate eliberate de fundatie si de asociatii din Franta.

De asemenea in cadrul a doua contracte cu Comunitatea Europeana, s-au realizat cercetari ce au condus la realizarea unor module pentru pregatirea persoanelor in cautare de locuri de munca, fie ca sunt angajati si vor sa schimbe locul de munca, fie ca sunt someri, sau handicapati.

Fundatia Romana pentru Promovarea Calitatii, in colaborare cu Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, in cadrul programului Leonardo da Vinci cu participare internationala, a realizat un proiect de e-learning, pentru tinerii cu handicap locomotor.

www.frpc.ro sau www.snspa.roBibliografie:


1. 'Ghid Sinteza', Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Bucuresti

2. www.mmssf.ro/b_somaj4.htm - Statisticile si Rapoartele Minsiterului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

3. www.integration.ro – situl Organizatiei Nationale a Persoanelor cu Handicap din Romania

4. www.anph.ro – situl Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

5. www.anofm .ro – situl Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncaloading...Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }