QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate asistenta sociala

Competente generale - asistenta sociala
Competente generale - asistenta sociala
Comunicarea

Introducere in tema: Unitatea se refera la competentele asistentului social de a comunica eficient cu clientul (individ, familie, grup, comunitate) aflat in nevoie sau in situatii de risc, in scopul derularii activitatilor in care este implicat. Comunicarea este competenta profesionala de a  intelege, culege si transmite informatii adecvate in raport cu specificul activitatilor, de a asculta cu atentie, acuratete si intelegere, de a fi constient de limbajul corpului tau si al celorlalti, de a transmite caldura umana si empatie, de a explica cu rabdare si claritate ideile si informatiile, folosind un limbaj adecvat fiecarui client si situatii de asitare profesionala.

Definitie: Comunicarea este esenta legaturilor interumane exprimata prin capacitatea de a descifra, permanent, sensul contactelor sociale realizate cu ajutorul simbolurilor si al semnificatiilor social-generale, in vederea obtinerii stabilitatii ori a unor modificari de comportament individual sau la nivel de grup. Comunicarea este acel mod fundamental de interactiune psihosociala fara de care oamenii nu ar putea sa devina oameni si sa cultive valori proprii. Comunicarea umana faciliteaza nu doar transferul a ceva, de la unul la altul, precum s-ar muta un obiect dintr-un loc in altul, ci este mai profunda, determinand si insusirea integrala sau partiala a ceea ce-i este adresat. Comunicarea se refera la actiunea, cu una sau mai multe persoane, de trimitere si receptare a unor mesaje care pot fi deformate de zgomote, are loc intr-un context, presupune anumite efecte si furnizeaza oportunitati de feedback.Caracterizare:

transmiterea si schimbul de informatii, intrebari, stari afective, dorinte, decizii, judecati de valoare;

ajuta oamenii sa schimbe anumite aspecte ale functionarii sociale;

ajuta individul sa se deschida, sa-si exprime nevoile, ideile, sentimentele, dorintele;

imbunatatirea interactiunilor la diferite niveluri ale vietii cu familia, prietenii, colegii, diverse institutii sau comunitatea in care traieste

a intampina clientul si a-l orienta printre resursele institutiei;

a elabora proceduri si metode de ancheta asupra categoriilor de utilizatori;

a realiza actiuni destinate dezvoltarii culturii informative a utilizatorilor si clientilor;


Cuvinte cheie:

competente;

transmiterea de informatii;

empatie;Elementele de competenta

Conditii de realizare cu etalon calitativ  (Activitati)

Deprinderi

Cunostinte necesare demonstrarii competentei

Valori

Culege, primeste si transmite informatii


comunica verbal si in scris cu clientul

folosind metode specifice;

identifica, culege, analizeaza si

interpreteaza informatia;

transfera si aplica cunostinte,

deprinderi si valori la contextul de comunicare;

organizeaza, ordoneaza si evalueaza

informatiile;

actualizeaza informatiile, pregateste

prezentari, rapoarte, argumentatii, sinteze, documentatii video, e.t.c.; 

pregateste rapoarte, dosare, documente

de lucru si concluziile intalnirilor cu clientul sau cu specialisti in domeniu;

de comunicare verbala,

nonverbala si in scris;

de culegere, inregistrare,

pastrare, prezentare si difuzare a informatiei;

de utilizare a tehnicilor

moderne de comunicare;

de ascultare activa;

de limbaj profesional;

de redactare a documentelor;

de prezentare si elaborare de

materiale;

de analiza si sinteza;

de atentie;


Surse de documentare

Tehnici  de culegere a informatiilor si folosire a informatiei

Tehnicilor moderne de informare si comunicare

Tehnici de luare a deciziilor

Tehnici de lucru in echipa

Comunicare verbala, nonverbala si in scris

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

2. Comunica cu mediul extern si asigura reprezentarea institutiei

2.1. reprezinta institutia angajatoare in relatiile cu exteriorul;

2.2. transmite informatii folosind un limbaj specific in functie de caracteristicile psiho-socio-culturale ale interlocutorilor;

2.3. informeaza partenerii comunicarii asupra stadiului derularii activitatiilor;

informeaza asupra valorilor si principiilor profesiei;

participa la realizarea materialelor de informare si promovare a institutiei si asigura acoperire mediatica pentru evenimentele legate de comunicarea cu mediul extern institutiei;

participa la redactarea acordurilor de

colaborare cu institutii partenere;

2.7. promoveaza parteneriatul si colaborarea cu alte institutii;

culege, sintetizeaza si disemineaza

informatii;

selecteaza si foloseste metode si

mijloace de comunicare adecvate diferitelor situatii;

informeaza comunitatea cu privire

la serviciile pe care le ofera institutia in care lucreaza;

de comunicare si adaptare a

mesajului;

de flexibilitate in constituirea si

adresarea mesajelor,

de comunicare si relationare;

de lucru in echipa;

de a pune in practica

cunostintele in functie de activitatile specifice;

de identificare a caracteristicilor

grupului tinta;

de redactare a materialelor;

de analiza si evaluare a

informatiei.

de organizare si sintetizare;

de utilizare a metodelor de

comunicare;

de informare si educare;

Cunoasterea retelei de servicii relevante

Cunoasterea cadrului legal care permite tranzactiile si reprezentarea institutiei.

Tehnici de comunicare

Organizare de evenimente

Analiza institutionala

Organizarea si transmiterea informatiei

Management organizationalrespecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

Respectarea si promovarea normelor de etica profesionala


Introducere: Unitatea se refera la competentele asistentului social de a pune in aplicare si de a respecta deontologia profesionala pe parcursul muncii sociale. Etica profesionala se afla la baza activitatii de asistenta sociala, codul etic reprezentand un set de reguli care reflecta principii generale de conduita profesionala. Comportamentul asistentului social trebuie sa operationalizeze valorile specifice asistentei sociale pentru a promova interesele celor asistati si imaginea profesiei.


Definitie: este competenta asistentului social de a cunoaste, de a pune in aplicare si de a respecta normele etice, profesionale din domeniul asistentei sociale. Codul etic se bazeaza pe valorile fundamentale ale asistentei sociale ca profesie si reglementeaza relatiile profesionale ale asistentilor sociali si responsabilitatile acestora in relatiile cu persoanele asistate, colegii, alte categorii de profesionisti si cu societatea in ansamblul ei.Caracterizare:


cunoaste si isi insuseste valorile morale fundamentale care stau la baza misiunii profesiei de asistent social;

operationalizeaza valorile si normele specifice asistentei sociale;

rezolva dilemele si/sau conflictele de natura etica singur sau apeland la supervizorul sau organisme profesionale abilitate;

cunoaste instantele care se implica in rezolvarea problemelor de natura etica;

clarifica bazele contractuale cu clientul si relatiile de colaborare cu colegii in raport cu codul etic;Glosar de termeni:


codul etic;

normele eticii profesinale;

valorile morale personale si profesionale;
Elementele de competenta

Conditii de realizare cu etalon calitativ  (Activitati)

Deprinderi

Cunostinte necesare demonstrarii competentei

Valori

1.Responsabilitatile etice ale asistentului social fata de clienti


1.1.incurajeaza si implica clientul in luarea

deciziilor, in problemele si situatiile care-l privesc;

1.2 informeaza clientul cu privire la continutul

si consecintele actiunilor planificate;

1.3 informeaza clientul cu precizie de rolurile

acestuia, cat si asupra rolurilor proprii

profesionistului;

1.4 incheie contracte cu clientul cu precizarea

clara a rolurilor, responsabilitatilor si limitelor interventiei sociale;

1.5 respecta limitele competentei profesionale

in desfasurarea activitatilor;

1.6 actioneaza respectand nevoile, 

individualitatea si unicitatea persoanei;

1.7 informeaza clientul despre posibilele

conflicte de interese si intervine dupa caz in prevenirea si rezolvarea acestora;

1.8 respecta confidentialitatea informatiilor si

precizeaza limitele confidentialitatii;

1.9 asigura accesul la dosarele clientului si

transferul acestora respectand legislatia, politica agentiei serviciului;

1.10 asigura accesul tertilor la dosarul clientului/

trasferul si arhivarea dosarului pastrand confidentialitatea;

1.11 nu se angajeaza decat in relatii profesionale

cu clientul;

1.12 clarifica conditiile de plata ale serviciilor

oferite inainte de contractarea lor de catre client;

1.13 foloseste un limbaj si atitudini adecvate in

relatiile cu clientul;

1.14 incheie relatia profesionala cu clientul

atunci cand aceasta nu mai raspunde nevoilor si intereselor acestuia;

1.15 asigura continuitatea serviciilor in cazul in

care acestea sunt intrerupte de factori cum ar fi: transfer, boala, indisponibilitate, e.t.c.;

1.16. rezolva posibilele situatii de conflict      dintre drepturile individuale, responsabilitatile si dreptul clientilor la autodeterminare;

1.17 se asigura de faptul ca la toate acordurile si interventiile respecta exigentele practicii non-discriminatorii;

1.18 participa la luarea deciziilor care vizeaza bunastarea clientului, respectand codul etic in vigoare;

de stabilire si dezvoltare

a unei relatii profesionale suportive;

de informare;

de aplicare a teoriei in

practica;

de implicare a clientilor

in desfasurarea activitatilor de asistare si in luarea deciziilor;

de evaluare a limitelor

profesionale;

de evaluare si respectare

a caracteristicile culturale, sociale si economice ale indivizilor, familiilor, grupurilor, comunitatilor;

de intelegere a diferentei

intre spatiul social si personal;

de acceptanta;

de toleranta si

flexibilitate;

de stabilire a unor limite

adecvate diferentelor culturale;

de comunicare asertiva;

de evitare a termenilor,

adresarilor, formularilor care pot leza sau aduce prejudicii beneficiarilor;

de informare;

de cunoastere si

respectare a valorilor si principiilor etice;

de cunoastere a

serviciilor oferite;

Filosofia asistentei sociale

Legislatie

Codul deontologic al asistentei sciale

Drepturile omului

Drepturile copilului

Elemente de Psihologie si dezvoltare umana

Elemente de psihopatologie

Sociologia schimbarii

Teorii in asistenta sociala

Psihologie sociala

Comunicare

Metode si tehnici de lucru in asistenta sociala

Educatie multiculturala

Pedagogie

Strategii de combatere a discriminarii, injustitiei, marginalizarii si excluderii sociale

Drepturile omului

Metode si tehnici de lucru in asistenta sociala


respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura

confidentialitatea, clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

2.Responsabilitatile etice ale asistentului social fata de colegi


comunica si interactioneaza cu colegii cu

respect si evita aprecierile negative la adresa lor in prezenta clientilor sau a altor profesionisti;

respecta confidentialitatea informatiilor

impartasite de catre colegi sau alti profesionisti / colaboratori in cursul relatiilor profesionale;

colaboreaza, solicita si ofera expertiza,

consultanta si consiliere colegilor ori de cate ori este nevoie;

transmite colegilor informatiile necesare

evaluarii, planificarii, solutionarii cazului;

actioneaza pentru a preveni si descuraja

comportamentul acelor colegi, colaboratori care incalca etica profesionala;


de informare;

de adaptare a teoriei la

practica;

de implicare a

celorlalti in desfasurarea activitatilor si luarea deciziei;

de evaluare a limitelor

profesionale;

de evaluare a

caracteristicilor culturale, sociale si economice;

de intelegere a

diferentei dintre spatiul social si personal;

de lucru in echipa;

Dinamica de grup

Lucru in echipa

Psihologie sociala

ComunicareDeontologia profesionala

Pedagogie

Sociologia schimbarii

Psihologia organizatiilorrespecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura

confidentialitatea, clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

3.Responsabilitatile etice ale asistentului social in relatie cu angajatorul


respecta politica, principiile si

regulamentele interne ale institutiei / organizatiei angajatoare;

desfasoara activitati numai in aria de

competenta specifica profesiei conform fisei postului evitand orice forma de discriminare si suprapunere peste rolurile altor profesionosti;

evalueaza performantele asistentilor sociali

din subordine folosind criterii si instrumente de evaluare profesionala clar definite, valide, relevante;

participa la imbunatatirea politicilor si

procedurilor de lucru ale institutiei angajatoare si la sporirea eficientei serviciilor oferite clientilor;

raspunde situatiilor de conflict de munca

respectand dreptul la opinie a partilor;

rezolva disputele sau conflictele cu colegii

fara implicarea persoanei asistate;

actioneaza pentru a preveni, descuraja sau

sesiza un comportament in discordanta cu normele etice;

de aplicare a

regulamentului institutiei;

de adaptare a teoriei la

practica;

de implicare a celorlalti in desfasurarea activitatilor si luarea deciziilor;

de evaluare a limitelor

profesionale;

de evaluare a caracteristicilor culturale, sociale si economice;

de intelegere a diferentei intre spatiul social si personal;

de comunicare;

de utilizare a experientei pentru imbunatatirea practicii profesionale;


Regulamentul si politica interna a institutiei

Dinamica de grup

Lucru in echipa

Psihologie sociala

Comunicare

Deontologia profesionala

Sociologie

Psihologie sociala

Teorie si practica de asistenta socialarespecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura

confidentialitatea, clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

4.Responsabilitatile etice ale asistentilor sociali fata de profesie

promoveaza si operationalizeaza normele

etice ale practicii profesionale;

promoveaza valorile si modelele de buna

practica;

protejeaza si promoveaza profesia si

imaginea ei prin studii, analiza si critica constuctiva;

actioneaza pentru a preveni si a elimina

practicarea neautorizata si necalificata a profesiei de asistent social;

asigura confidentialitatea informatiilor

obtinute in urma programelor de cercetare pentru a proteja drepturile, imaginea si demnitatea subiectilor;

de promovare a profesiei;

de aplicare a teoriei in

practica;

de respectare a eticii

profesiei;

de utilizare de tehnici si

metode profesionale;Lobby si advocacy

Comunicare

Dezvoltare institutionala

Deontologia profesionala


respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura

confidentialitatea, clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

5.Responsabilitatile etice ale asistentului social fata de societate


asigura conditii pentru restabilirea si

imbunatatirea functionarii sociale a indivizilor, familiilor, grupurilor si comunitatilor prin practica profesionala;

promoveaza principiile justitiei sociale;

promoveaza conditiile care incurajeaza

respectarea diversitatii culturale;

actioneaza pentru a preveni si elimina

exploatarea sau discriminarea in cadrul comunitatii;

se asigura de respectarea in societate a

drepturilor fundamentale ale omului;

de argumentare;

de promovare a

profesiei;

de comunicare si

relationare non-discriminatorie;

de lobby;

de mediere si

negociere;

de advocacy;Lobby si advocacy

Comunicare

Teorie si practica de asistenta sociala

Sociologia schimbarii

Sociologie generala

Politici sociale si dezvoltare comunitara

Filosofia culturii

Filosofia valorilor

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;
Munca in echipaIntroducere in tema: Unitatea se refera la competentele asistentului social de a desfasura activitati in interesul clientului impreuna cu specialisti din acelasi domeniu sau din domenii diferite. Interdisciplinaritatea este principiul de baza a lucrului in echipa, o forma de colaborare inter-profesionala care are multiple avantaje in planul asigurarii de servicii complete catre indivizi, familii, grupuri si comunitati.Definitie: este competenta asistentului social de a lucra impreuna cu alti specialisti urmarind un scop si un plan de actiune comun. Caracterizare:


scop comun, strategii clare si roluri bine definite care sa conduca la rezultatele asteptate intr-un interval de timp determinat;

metodologie structurata, norme de grup precise in desfasurarea activitatilor echipei;

existenta si acceptarea diferentelor si complementaritatii de rol (sarcinile si activitatile asumate de fiecare din membrii echipei);

implicarea activa a fiecarui membru al echipei in indeplinirea scopului;

comunicare, ascultare activa, empatie;

flexibilitate, adaptabilitate, creativitate, initiativa;

abordarea constructiv-asertiva a neintelegerilor si conflictelor in relatiile profesionale de echipa;

recunoasterea si aprecierea realizarilor individuale si de grup;

organizarea si ajustarea propriilor activitati in acord cu activitatea echipei;

apelarea la supervizare;Cuvinte cheie:


persoana resursa;

coordonare;

roluri profesionale;

complementaritate;
Elementele de competenta

Conditii de realizare cu etalon calitativ  (Activitati)

Deprinderi

Cunostinte necesare demonstrarii competentei

Valori

1. Identificarea rolului si asumarea acestuia in echipa


delimiteaza, asuma si/ sau

negociaza, in cadrul echipei, ariile sale de competenta, responsabilitate si interventie;

contribuie la identificarea si

negocierea scopurilor si a obiectivelor echipei;

indeplineste rol de persoana

resursa pentru echipa;

precizeaza si argumenteaza

asteptarile personale si profesionale in situatii contradictorii / dilematice;

exprima punctul de vedere,

dezacordurile, refuzul, divergentele intr-o maniera constructiva, argumentata si asertiva;

propune si participa la initiative

din cadrul echipei;


de asumare a responsabilitatii;

de mentinere a coeziunii echipei;

de acceptare a diferentelor;

de identificare si asumare a

propriilor greseli;

de cunoastere a limitelor,

atributiilor, competentelor si responsabilitatilor sale si ale membrilor echipei;

de sprijinire pe experienta echipei

in dezvoltarea de noi competente;

de intretinere a spiritul de echipa,

deschidere pentru nou si inovatie pentru a depasi situatiile de rutina;

de sustinere a membrilor echipei

in situatii dificile;

de intretinere a unui climat de

solidaritate si colaborare in echipa;

Tehnici de lucru in echipa

Tehnici de comunicare in grup

Rezolvare de probleme in grup

Management de conflict

Psihologie si dinamica de grup

Sociologie

Psihologie sociala

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

2. Coordonarea activitatilor in cadrul echipei


colaboreaza si se implica in

echipa in raport cu obiectivele comune agreate;

faciliteaza comunicarea intre 

membrii echipei;

faciliteaza integrarea unui nou

membru in echipa;

transmite periodic membrilor

echipei informatiile relevante cu privire la evolutia cazului;

stabileste intalnirile echipei

atunci cand indeplineste rolul de manager de caz;

identifica tensiunile existente,

gestioneaza posibilele conflicte si propune solutii;

evalueaza sau contribuie la

evaluarea eficientei functionarii echipei, avand in vedere calitatea activitatilor si gradul de realizare a obiectivelor;

impartaseste din propria

experienta si invata din experienta celorlalti;

negociaza si stabileste

prioritatile in raport cu cele ale echipelor in care este implicat;

organizeaza agenda de lucru si

modul de lucru in acord cu programul membrilor echipei;

acorda sau apeleaza (dupa caz)

la  supervizare;

de facilitare a integrarii si

mobilizarii noilor membrii in echipa;

de delegare si asumare de

responsabilitati;

de sustinere a dezvoltarii

increderii de sine;

de dezamorsare a tensiunilor si a

conflictelor;

de autoactualizare a cunostintelor;

de evaluare si gasire de alternative

ca raspuns la tensiuni;

de organizare;

de cautare a mijloacelor de

asigurare a eficacitatii echipei;

de limitare a pierderilor de timp;de participare la activitatile

echipei;

de stabilire a regulilor de

functionare a echipei si repartizare de sarcini intr-o maniera eficace, pornind de la expertiza, capacitatile si prioritatile membrilor echipei;

Tehnici de formare a adultilor

Tehnici de training si coaching individual si colectiv

Animare de grup

Metode de evaluare a competentelor si a practicii

Psihologie si dezvoltare umana

Tehnici de gestionare a conflictelor si negociere

Dinamica de grup


Managementul muncii in echipa si managementul timpului

Comunicare

Negociere

Dinamica de grup

Psihologie si dezvoltare umana


respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

3. Planificarea si monitorizarea activitatii echipei

(manager de caz, coordonator, lider formal)3.1 identifica sarcinile echipei si modalitatile de atingere a scopurilor;

colecteaza, prelucreaza si

transmite intr-o maniera competenta  informatiile;

dezvolta optiuni si ia decizii in

mod eficient;

planifica intalnirile si stabileste

temele de discutie;

monitorizeaza intalnirile echipei

si evalueaza rezultatele acestora;

corecteaza si identifica solutii in

cazul unor posibile erori intervenite pe parcurs;


de organizare si planificare;

de structurare a ideilor;

de generare eficienta a ideilor;

de monitorizare;


Managementul muncii in echipa si managementul timpului

Dinamica de grup

Psihologie si dezvoltare umana

Psihologie organizationala

Sociologie organizationala

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

Organizarea si

participarea activa la intalniri in cadrul echipei de lucru (moderator de grup, manager de caz, coordonator de echipa si lider formal)


4.1 clarifica obiectivele intalnirii echipei de lucru;

4.2 pregateste intalnirile (ordinea de zi, timpul alocat, participantii, echipamentul, materialele etc.);

modereaza intalnirea:

a.        permite fiecarui participant sa isi exprime punctul de vedere;

b.       conduce discutiile catre obiectivele stabilite;

c.        urmareste respectarea regulilor de comunicare in grup;

d.       mobilizeaza resursele grupului;

e.        reformuleaza, propune, structureaza informatiile, realizeaza sinteze intermediare;

f.        gestioneaza si mediaza constructiv situatiile tensionate;

g.       formuleaza concluzii si inregistreaza responsabilitati alocate in urma intalnirii;

h.     monitorizeaza desfasurarea

actiunilor si asumarea responsabilitatilor decise;

i.       inregistreaza discutiile si

concluziile intalnirii;

de cooperare;

de asertivitate;

de comunicare in context de grup;

de negociere si mediere;

de management a timpului;

de motivare si implicare a partilor

prezente in intalnire;

de analiza si sinteza;

de parafrazare si concluzionare;

de monitorizare;

de comunicare in grup;

de mediere a conflictelor in cadrul echipei;

Surse de documentare si modalitati de arhivare

Tehnici de organizare a informatiei

Tehnici moderne de informare si comunicare

Tehnici de luare a deciziilor

Tehnici de lucru in echipa

Comunicare verbala, nonverbala si in scris

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;


Munca in retea


Introducere in tema: unitatea se refera la competentele asistentului social de a dezvolta o structura de relatii atat in mediul extern cat si in cel intra-institutional,  in scopul de a obtine accesul la informatii si la serviciile existente, despre specialisti, precum si stabilirea de contacte cu acestia.Definitie: este competenta asistentului social de a identifica si utiliza resurse in scopul sprijinirii unei persoane, familii, comunitati sau grup defavorizat.Caracterizare:


ofera o viziune asupra institutiei/entitatii unde asistentul social isi desfasoara activitatea;

ofera o viziune asupra posibilitatilor si constrangerilor date de cadrul legal si/sau institutional;

permite identificarea limitarilor interne si externe ale interventiei asistentului social;

identificarea si utilizarea resurselor in procesul de asistenta sociala;


Cuvinte cheie:


mediu institutional;

resurse;

retea;

structura.


Elementele de competenta

Conditii de realizare cu etalon calitativ  (Activitati)

Deprinderi

Cunostinte necesare demonstrarii competentei

Valori

1. Realizarea de contacte intra si extra-institutionale

1.1. identifica persoanele cheie din mediul intra-institutional cat si extra-institutional (membrii si liderii);

1.2. cunoaste politica interna referitoare la colaborare cu alte structuri;

1.3. analizeaza si propune masuri care sa favorizeze relationarea si cooperarea (intalniri de lucru ale grupului de initiativa, intalniri comunitare, actiuni comunitare de succes);

1.4 participa la coordonarea si furnizarea de servicii;

1.5 acceseaza serviciile in functie de nevoile procesului de asistare;

de comunicare;

de negociere;

de persuasiune;

de cooperare;

de ascultare activa;Comunicare

Psihologie sociala

Deontologie profesionala

Legislatie

Sociologie organizationala

Retele sociale

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

2. Asigura schimbul de informatii intre membrii retelei

2.1. participa la intalniri profesionale, conferinte, traininguri, programe comunitare, ateliere de formare;

2.2. asigura respectarea principiului confidentialitatii cu privire la clienti in transferul de informatii intra si extra institutional;

2.3. elaboreaza materiale de informare a comunitatii cu privire la oferta de servicii oferite;

2.4. analizeaza si sintetizeaza informatiile care au scopul de a ajuta clientii sa inteleaga rolul serviciilor oferite;

2.5. ofera feed-back;

de comunicare;

de negociere;

de persuasiune;

de cooperare;

de ascultare activa;

de analiza si sinteza,


Comunicare

Psihologie sociala

Deontologie profesionala

Legislatie

Sociologie organizationala

Retele sociale

Managementul conflictelor

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

3. Promoveaza parteneriatul

3.1. respecta politica interna referitoare la stabilirea de parteneriate;

3.2. actioneaza in interesul beneficiarului in orice actiune intra sau extra-institutionala;

informeaza si mobilizeaza comunitatea pentru solutionarea problemelor de interes general;

3.4. promoveaza parteneriatele si actiunile comune;

de comunicare;

de negociere;

de persuasiune;

de cooperare;

de ascultare activa;Comunicare

Psihologie sociala

Deontologie profesionala

Legislatie

Parteneriat

Psihologia organizationala


respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;Interventia comunitara

Introducere in tema: unitatea se refera la competentele asistentului social de creare/ refacere/ reabilitare a conditiilor comunitare, care fac posibila reintegrarea comunitatii in circuitul global al unei bunastari colective dezirabile. Interventia comunitara se realizeaza atunci cand membrii acesteia colaboreaza pentru solutionarea unor probleme specifice unei persoane sau familii, sau pentru abordarea unor probleme privind conditiile de viata ale comunitatii locale utilizand si dezvoltand astfel resurse comunitare.Definitie: este competenta asistentului social care consta in realizarea actiunilor prin care se intaresc legaturile sociale dintre membrii comunitatii, sporeste motivatia lor pentru auto-ajutor si sunt valorificate, create si / sau dezvoltate initiative si resurse comunitare.Caracterizare:


centrata pe facilitarea si crearea de initiative si capacitati locale de identificare si rezolvare a nevoilor;

ii face pe oameni sa constientizeze si sa valorifice capacitatile si resursele comunitatii;

este centrata pe crearea unei culturi a intrajutorarii, a dezvoltarii atitudinii de implicare in rezolvarea problemelor, a dezvoltarii in context comunitar;

ofera oamenilor posibilitati de realizare ca individualitati;

creeaza un sens al apartenentei ce motiveaza membrii comunitatii sa investeasca atat in dezvoltarea si realizarea lor personala, cat si in cea comunitara;Cuvinte cheie:


reintegrare;

bunastare;

intrajutorare;

initiativa;

apartenenta;

comunitate.
Elementele de competenta

Conditii de realizare cu etalon calitativ  (Activitati)

Deprinderi

Cunostinte necesare demonstrarii competentei

Valori

. Identifica nevoia, problema sau interesul comun si mobilizeaza comunitatea in rezolvarea acestora


culege si / sau verifica informatii

prin diferite mijloace despre nevoi ale unor membri sau ale comunitatii in ansamblu pe baza unor cercetari proprii;

analizeaza, sintezeaza si evalueaza

informatiile adunate;

organizeaza intalniri cu membrii si

liderii  comunitatii;

identifica oferta de servicii la nivelul

comunitatii;

identifica si monitorizeaza nevoia de

servicii in comunitate;

identifica resursele umane si

materiale;

se documenteaza utilizand baze de

date, rapoarte de cercetare, anchete, rapoarte ale unor comisii de specialitate;

de comunicare;

de negociere;

de persuasiune;

de cooperare;

de ascultare activa;

de planificare;

de evaluare si

monitorizare;

Comunicare

Psihologie sociala

Deontologie profesionala

Legislatie

Metode si tehnici in asistenta sociala

Sociologia organizationala

Munca comunitara

Schimbare sociala

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura

confidentialitatea, clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu

deplina responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea

si apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

2. Realizeaza planul de interventie comunitara

2.1. stabileste prioritatile din lista de nevoi identificate;

identifica obiective pe termen scurt, mediu si lung;

2.3. planifica desfasurarea activitatilor de interventie;

informeaza comunitatea asupra planului, a responsbilitatilor si asupra consecintelor schimbarii;

2.5 asigura sprijin pentru identificarea de resurse;

implementeaza planul de interventie;

2.7. faciliteaza formarea si / sau dezvoltarea atitudinii de intrajutorare la nivelul membrilor comunitatii, pentru sustinerea celor aflati in dificultate;

2.8. implica intreaga comunitate in rezolvarea problemelor acesteia;

realizeaza interventia si evalueaza

rezultatele;

faciliteaza accesul comunitatii la

reteaua de servicii;

promoveaza si deruleaza

proiecte de dezvoltare comunitara;

sprijina initiativele venite din

partea membrilor comunitatii;

de comunicare;

de negociere;

de persuasiune;

de cooperare;

de ascultare activa;

de planificare;

de evaluare si

monitorizare;

de facilitare;

de strangere de fonduri;

Comunicare

Psihologie sociala

Deontologie profesionala

Legislatie

Metode si tehnici in asistenta sociala

Dezvoltare comunitara

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura

confidentialitatea, clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu

deplina responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea

si apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;
Planificarea activitatilor


Introducere in tema: Unitatea se refera la competentele asistentului social de a derula acel proces prin care sunt specificate obiectivele, mijloacele prin care ele pot fi atinse, si sunt luate decizii in mod deliberat cu privire la cursul actiunilor. Planificarea activitatilor conduce la eficientizarea muncii si la cunoasterea, atat de catre clienti, cat si de catre membrii echipei a pasilor ce trebuie urmati pentru atingerea scopului agreat si a termenelor in care acestia se vor realiza, ceea ce determina reducerea disconfortului/nesigurantei resimtite de client si da posibilitatea membrilor echipei sa isi organizeze activitatile zilnice prin evitarea aparitiei starii de epuizare profesionala.Definitie: este competenta asistentului social de a-si programa activitatile in functie de scop, obiective, prioritati si resurse, intr-o succesiune logica, eficienta si eficace.


Caracterizare:

eficientizeaza interventia sociala;

ofera posibilitatea organizarii activitatilor din cadrul serviciului, identificarii, accesarii si utilizarii resurselor necesare derularii interventiei sociale;

permite identificarea si selectarea obiectivelor ce vor fi urmarite de-a lungul unei perioade de timp in raport cu scopul agreat, precum si modalitatile optime prin care acestea vor fi atinse;Cuvinte cheie:


stare de epuizare profesionala;

interventie;

scop;

obiective;

eficienta;

management;

organizare
Elementele de competenta

Conditii de realizare cu etalon calitativ  (Activitati)

Deprinderi

Cunostinte necesare demonstrarii competentei

Valori

Identificarea si stabilirea obiectivelor

1.1 identifica, negociaza cu toti cei implicati si inregistreaza obiectivele pe termen scurt, mediu si lung, pentru a fi incluse in plan;

1.2 negociaza si inregistreaza cum vor fi revizuite aceste obiective;

1.3 identifica modurile si mijloacele prin care obiectivele pot fi atinse;

1.4 clarifica optiunile si resursele – inclusiv cele potentiale – ce contribuie la realizarea obiectivelor;

1.5 clarifica si informeaza pe toti cei implicati asupra drepturilor si responsabilitatilor ce decurg din obiectivele stabilite;

de estimare si evaluare;

de analiza;

de organizare si mobilizare;

de comunicare;

de negociere;

de decizionare;

de management al resurselor (timp, staff, resurse materiale);

Legislatie;

Cunoasterea atributiilor si responsabilitatilor ce revin diversilor actori sociali;

Metode si tehnici de asistenta sociala;

Tehnici de evaluare a situatiilor de risc

Management de caz

Metode si tehnici de cercetare sociala


respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

2. Identificarea, negocierea si stabilirea activitatilor

identifica activitatile, negociaza si

stabileste continutul lor;

stabileste/negociaza calendarul

realizarii activitatilor;

se asigura ca toti cei implicati – in

primul rand clientii– inteleg pe deplin continutul activitatilor, responsabilitatile ce le revin si tot ceea ce decurge din derularea planului;

identifica modalitatile de implementare

a activitatilor din plan;

stabileste calendarul activitatilor;

realizeaza desfasuratorul activitatilor si

il monitorizeaza;

solicita si utilizeaza feed-back-ul;

de rigurozitate;

de organizare;

de redactare;

de punctualitate;

de evaluare;Legislatie;

Metode si tehnici in asistenta sociala

Tehnici, proceduri si termene specifice diferitelor arii de interventie

Utilizarea echipamentelor de birou

Managementul timpului si al resurselor


respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

3. Stabilirea si administrarea resurselor necesare pentru desfasurarea activitatilor zilnice

evalueaza, stabileste si planifica

necesarul de resurse in functie de obiectivele si durata activitatilor, numarul de participanti pentru derularea activitatilor si complexitatea interventiei;

identifica resursele disponibile;

mobilizeaza si administreaza resursele;

de evaluare;

de creativitate;

de identificare si mobilizare

a resurselor;

de organizare;

de strangere de fonduri;

Tehnici de interventie in asistenta sociala

Tehnici de evaluare

Comunicare

Tehnici de motivare

Dezvoltare comunitara

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

4. Monitorizare continua a planului si evaluarea eficientei lui

4.1 se asigura ca planul intocmit este suficient de clar si realist pentru a putea fi evaluat;

4.2 stabileste cum se vor culege si cum vor fi analizate informatiile referitoare la ritmicitatea, derularea activitatilor si rezultatele intermediare obtinute;

4.3 negociaza si inregistreaza modul in care activitati sau chiar obiective sunt revizuite / reconsiderate;

4.4 identifica si comunica criteriile in raport cu care rezultatele vor fi evaluate;

4.5 inregistreaza si comunica activitatile intreprinse si eficacitatea lor;

4.6 urmareste eficienta cu care este implementat planul;

4.7 negociaza si revizuieste planul in acord cu dinamica nevoilor si circumstantelor.

de culegere si analiza;

de evaluare;

de monitorizare;

de negociere;

de comunicare;

de management.

Tehnici de comunicare

Metode si tehnici in asistenta sociala

Management

Managementul de caz

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;
loading...Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }