QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.Capitolul I

Exercitarea profesiei de medic dentist


Sectiunea 1Dispozitii generale


Art. 1

Prevederile prezentei legi se aplica activitatilor de medic dentist exercitate in Romania in regim salarial si/sau independent.


Art. 2

Profesia de medic dentist se exercita, pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in medicina dentara, dupa cum urmeaza:

a) cetateni ai statului roman;

b)cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;

c) sotul si descendentii de gradul I ai unui cetatean roman , indiferent de cetatenia acestora;

d) sotul si descendentii de gradul I aflati in intretinerea unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), care desfasoara legal activitati salariate sau nesalariate pe teritoriul Romaniei, indiferent de cetatenia lor.

e) cetatenii statelor terte beneficiari ai statutului de rezident permanent in Romania;

f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de catre unul dintre statele prevazute la lit. b).


Art. 3

(1) In sensul prezentei legi, expresiile folosite au urmatoarea semnificatie:

a) medici dentisti, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene - persoanele prevazute la art. 2 lit. b) si, prin asimilare, medicii dentisti aflati in situatiile prevazute la art. 2 lit. d) si f);

b) stat membru de origine sau provenienta, stat membru de stabilire sau dupa caz stat membru gazda - un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiana;

(2) Prin titlu oficial de calificare in medicina dentara se intelege:

a) diploma de medic stomatolog sau diploma de medic dentist, eliberata de catre o institutie de invatamant superior din domeniul medicinii dentare, acreditata din Romania,

b) certificatul de specialist ortodontie si ortopedie dento-faciala precum si certificatul de specialist chirurgie dento-alveolara eliberate de Ministerul Sanatatii,

c) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina dentara, eliberate conform normelor Uniunii Europene de catre statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau de catre Confederatia Elvetiana,

d) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina dentara dobandite intr-un stat tert si recunoscute de unul dintre statele membre enumerate la litera c) ori echivalate de Romania. Art.4

(1) Titlurile oficiale de calificare in medicina dentara obtinute in afara Romaniei, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor apartinand Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene se echivaleaza potrivit legii.

(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de calificare in medicina dentara care au fost recunoscute de unul din aceste state.


Art. 5

(1) Profesia de medic dentist are ca scop asigurarea sanatatii publice si a individului prin activitati de preventie, diagnostic si tratament ale maladiilor si anomaliilor oro-dento-maxilare si ale tesuturilor adiacente, desfasurate cu respectarea prevederilor Codului deontologic al medicului dentist din Romania.

(2) Natura acestor activitati incadreaza profesia de medic dentist in randul profesiilor din sectorul sanitar cu risc crescut de biocontaminare, beneficiind de toate facilitatile acordate de legislatia in vigoare.

(3) Caracterul specific al activitatilor exercitate in baza titlurilor oficiale de calificare in medicina dentara prevazute de lege, individualizeza, distinge si separa profesia de medic dentist de profesia de medic.


Art. 6

In exercitarea profesiei, medicul dentist trebuie sa dovedeasca disponibilitate, corectitudine, devotament si respect fata de fiinta umana. Independenta profesionala confera medicului dentist dreptul de initiativa si decizie in exercitarea actului medico-dentar si deplina raspundere a acestuia.

Medicul dentist nu este functionar public in timpul exercitarii profesiei, prin natura umanitara si liberala a acesteia.


Art. 7

(1) Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare, salariata si/sau independenta, se exercita numai de catre medicii dentisti membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, posesori ai autorizatiei de libera practica eliberata de Ministerul Sanatatii.

(2) In vederea accesului la una din activitatile de medic dentist si exercitiului acesteia, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul din aceste state, sunt exceptati, in caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii medico-dentare, de la obligativitatea inscrierii in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si a obtinerii autorizatiei de libera practica.


Art. 8

(1) La primirea ca membru in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, medicul dentist va depune urmatorul juramant:

'Odata admis printre membrii profesiei de medic dentist:

Ma angajez solemn sa-mi consacru viata in slujba umanitatii;

Voi pastra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt datorate;

Voi exercita profesia cu constiinta si demnitate;

Sanatatea pacientilor va fi pentru mine obligatie sacra;

Voi pastra secretele incredintate de pacienti chiar si dupa decesul acestora;

Voi mentine prin toate mijloacele onoarea si nobila traditie a profesiei de medic dentist. Colegii mei vor fi fratii mei;

Nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasa, religie, partid sau stare sociala;

Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la inceputurile sale chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele profesionale contrar legilor umanitatii.

Fac acest juramant in mod solemn, liber, pe onoare!'

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si:

a) medicilor dentisti cetateni romani stabiliti in strainatate;

b) medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in Romania si care doresc sa profeseze;

c) medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in unul din aceste state si care solicita intrarea in profesie in Romania;

d) medicilor dentisti care intrunesc conditiile prevazute la art.2 alin.c) si e).

(3) Medicii dentisti prevazuti la alin. (2) lit. b) si c) pot depune juramantul in limba romana sau in una din limbile de circulatie din Uniunea Europeana.


Art. 9

(1) Profesia de medic dentist se exercita pe teritoriul Romaniei de persoanele prevazute la art. 2 care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) detin un titlu oficial de calificare in medicina dentara prevazut de prezenta lege;

b) nu se gasesc in vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de prezenta lege;

c) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic dentist;

d) sunt membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, posesori ai autorizatiei de libera practica acordata de Ministerul Sanatatii;

e) medicii dentisti care intrunesc conditiile prevazute la litera b), d) si f) ale art. 2 care au instiintat Ministerul Sanatatii cu privire la prestarea temporara sau ocazionala de servicii medico-dentare pe teritoriul Romaniei si sunt inregistrati pe aceasta perioada la Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.

(2) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul Romaniei, precum si medicii dentisti care intrunesc conditiile prevazute la lit.c) si e) ale art.2, exercita profesia de medic dentist cu aceleasi drepturi si obligatii ca si medicii dentisti cetateni romani membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.


Art. 10

(1) Profesia de medic dentist se exercita in Romania cu titlul profesional corespunzator calificarii profesionale insusite, dupa cum urmeaza:

a) medic dentist pentru posesorii diplomei de medic stomatolog, pentru posesorii diplomei de medic dentist, pentru posesorii certificatului de medic specialist stomatologie generala si, respectiv, pentru posesorii certificatului de medic primar stomatologie generala,

b) specialist in ortodontie si ortopedie dento-faciala,

c) specialist in chirurgie dento-alveolara.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care detin un titlu oficial de calificare in medicina dentara si care exercita profesia in Romania.

Medicii dentisti care intrunesc conditiile prevazute la art.2 si la art.9 alin.(1) lit.a)-d) pot desfasura activitati medico-dentare conform pregatirii profesionale in sistemul national de asigurari de sanatate sau/si in sistemul privat, fie ca angajati, fie ca persoana fizica independenta in formele prevazute de lege.


Art. 11

Controlul si supravegherea profesiei de medic dentist se realizeaza de catre Ministerul Sanatatii si Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, denumite in continuare autoritati competente romane.


Art. 12

(1) In cazul in care un medic dentist isi intrerupe activitatea profesionala sau se afla intr-o situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania va reatesta competenta profesionala a acestuia in vederea reluarii activitatii medico-dentare.

(2) Procedura privind modalitatile si conditiile de verificare si atestare a nivelului profesional se stabileste de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, conform Codului deontologic al medicului dentist si a Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

(3) Prevederile alin. (1) se aplica si medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul Romaniei.


Art. 13

(1) Practicarea profesiei de medic dentist de catre o persoana care nu are aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.

(2) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, prin presedintele colegiului teritorial sau al Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, este in drept sa exercite actiunea civila sau sa sesizeze, dupa caz, organele judiciare si autoritatile competente pentru urmarirea si trimiterea in judecata a persoanelor care isi atribuie sau care intrebuinteaza fara drept titlul sau calitatea de medic dentist sau care practica in mod ilegal medicina dentara.

(3) Actiunea penala impotriva unui membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania cu privire la fapte ce au legatura cu exercitarea profesiei de medic dentist se pune in miscare cu instiintarea prealabila a colegiului teritorial al carui membru este medicul dentist respectiv, si a Biroului Executiv National.


Sectiunea 2

Nedemnitati si incompatibilitati


Art. 14

Este nedemn de a exercita profesia de medic dentist:

a) medicul dentist care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de medic dentist si pentru care nu a intervenit reabilitarea;

b) medicul dentist caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara.


Art. 15

(1) Exercitarea profesiei de medic dentist este incompatibila cu:

a) calitatea de angajat ori colaborator al unitatilor de productie ori distributie de produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnica dentara;

b) exercitarea in calitate de medic dentist, in mod nemijlocit de acte si fapte de comert ;

c) orice ocupatie de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de medic dentist sau bunelor moravuri;

d) starea de sanatate fizica sau psihica necorespunzatoare pentru exercitarea acestei profesii, atestata ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;

e) folosirea cu buna stiinta a cunostintelor medico-dentare in defavoarea sanatatii pacientului sau in scop criminal.

(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b) fac activitatile de preventie de medicina dentara.

(3) La solicitarea medicului dentist in cauza sau la sesizarea oricarei persoane sau autoritati/institutii interesate, presedintele colegiului din care face parte medicul dentist respectiv poate constitui o comisie, special instituita pentru fiecare caz in parte alcatuita din 3 medici dentisti primari, pentru a confirma sau infirma situatia de incompatibilitate prevazuta la alin. (1) lit. a)-c) sau e). In cazurile prevazute la alin. (1) lit. d) acesta poate solicita organelor in drept confirmarea sau infirmarea starii de incompatibilitate.

(4) Pe timpul starii de incompatibilitate se suspenda dreptul de exercitare a profesiei.

(5) In termen de 10 zile de la aparitia situatiei de incompatibilitate, medicul dentist este obligat sa anunte colegiul al carui membru este.


Sectiunea 3

Autorizarea exercitarii profesiei de medic dentist


Art. 16

(1) Medicii dentisti care intrunesc conditiile prevazute la art. 2 exercita profesia pe baza autorizatiei de libera practica acordata de Ministerul Sanatatii, dupa obtinerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

(2)Autorizatia de libera practica are valabilitate pe toata durata de exercitare a profesiei in cazul in care nu intervin situatiile prevazute la art.14 si 15 sau nu se produc abateri sanctionate de lege prin suspendarea sau retragerea dreptului de libera practica.

(3) Autorizatia de libera practica a profesiei de medic dentist se acorda pe baza urmatoarelor acte:

a) titlurile oficiale de calificare in medicina dentara prevazute de prezenta lege;

b) certificatul de sanatate;

c) declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 si 15;

d) certificatul de status profesional curent eliberat de Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, prin care corpul profesional atesta la data eliberarii acestui document, calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania , onorabilitatea si moralitatea posesorului si dupa caz , sanctiunile profesionale si/sau penale ale medicului dentist in cauza.

(4)Eliberarea autorizatiei de libera practica poate fi delegata prin ordin al Ministrului Sanatatii autoritatilor de sanatate publica judetene si a Municipiului Bucuresti.

(5) In caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii medico-dentare pe teritoriul Romaniei, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti intr- unul din aceste state, sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii autorizatiei de libera practica a profesiei de medic dentist si a certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. Accesul la activitatile de medic dentist pe durata prestarii serviciilor se face conform prevederilor art. 25.


Art. 17

(1) Medicii dentisti au dreptul la pensie pentru munca depusa si limita de varsta la implinirea varstei de 65 de ani.

(2) Medicii dentisti care au depasit limita de varsta prevazuta la alin.(1) pot profesa in continuare in unitati sanitare private de profil , pe baza autorizatiei de libera practica valide la data implinirii varstei de 65 de ani si a avizului Colegiului Medicilor Dentisti din Romania reinoit la doi ani in baza certificatului de sanatate.

(3) Mentinerea in activitate in unitatile sanitare publice, peste limita de varsta prevazuta la alin (1), se face cu avizul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si cu aprobarea Ministerului Sanatatii.

(4) Medicii dentisti care au implinit varsta de pensionare prevazuta de lege nu pot detine functia de director general, director general adjunct, director in cadrul Ministerului Sanatatii si al ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, al directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor judetene de asigurari de sanatate, precum si functiile de director general, director general adjunct, director medical de spital.

(5) Medicii dentisti detinuti sau internati din motive politice, aflati in situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi mentinuti, la cerere, in activitatea profesionala, pe baza certificatului anual de sanatate. Aceste prevederi se aplica si medicilor dentisti care, din motive politice, au fost obligati sa isi intrerupa studiile o anumita perioada, obtinandu-si licenta cu intarziere, ori celor care au fost impiedicati sa isi reia activitatea profesionala.


Capitolul II

Dispozitii privind exercitarea profesiei de medic dentist in Romania de catre medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei ElvetieneSectiunea 1

Dispozitii privind facilitarea dreptului de stabilire


Art. 18

(1) In caz de stabilire pe teritoriul Romaniei, solicitarile medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu privire la accesul la una din activitatile prevazute la art. 5 se solutioneaza de catre Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, in termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de catre cel interesat.

(2) Dosarul prevazut la alin. (1) cuprinde urmatoarele documente:

a) documentul de cetatenie;

b) copia titlurilor oficiale de calificare in medicina dentara prevazute de lege;

c) certificatul emis de autoritatile competente ale statului de membru de origine sau provenienta, prin care se atesta ca aceste titluri sunt cele prevazute de Directiva 2005/36CE atunci cand aceste titluri au fost dobandite in unul din statele membre mentionate la alin.(1);

d) certificatul de sanatate fizica si psihica emis de statul membru de origine sau provenienta;

e) certificatul de status profesional curent emis de statul membru de origine sau provenienta,

f) dovada de asigurare privind raspunderea civila pentru greseli in activitatea profesionala emisa de institutiile abilitate din statul membru de stabilire.

(3) Documentele prevazute la alin.(2) lit.d)-f) sunt valabile 3 luni de la data emiterii.

(4) In situatia in care pentru accesul si exercitiul activitatii prevazute la alin. (1) statul membru de origine sau provenienta  nu impune o astfel de cerinta si, in consecinta, nu emite cetatenilor sai documentul mentionat la alin.(2) lit.d), autoritatile competente romane accepta din partea acestuia un atestat echivalent certificatului de sanatate.

(5) In cazul in care statul membru de origine sau provenienta  nu impune o astfel de cerinta si in consecinta nu emite cetatenilor sai documentul prevazut la alin.(2) lit.e) autoritatile competente romane accepta atestatul eliberat pe baza declaratiei sub juramant sau a declaratiei solemne a solicitantului, de catre autoritatea judiciara sau administrativa competenta sau, dupa caz, de notarul sau organizatia profesionala abilitata in acest sens de acel stat.
Art.19

(1)In termen de 30 de zile de la primirea dosarului , Ministerul Sanatatii informeaza solicitantul asupra documentelor necesare completarii acestuia.

(2) Deciziile autoritatilor competente romane in aceste cazuri pot fi atacate la instanta de contencios administrativ.


Art.20

(1) Atunci cand autoritatile competente romane au cunostinta de fapte grave si precise care pot avea repercusiuni asupra inceperii activitatii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de medic dentist in Romania, comise de medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, anterior stabilirii in Romania si in afara teritoriului sau, acestea informeaza statul membru de origine sau de provenienta al celor in cauza.

(2) Autoritatile competente romane comunica statului membru gazda informatiile solicitate cu privire la sanctiunile disciplinare de natura profesionala sau administrativa, precum si cu privire la sanctiunile penale interesand exercitiul profesiei de medic dentist, aplicate medicilor dentisti pe durata exercitarii profesiei in Romania.

(3) Autoritatile competente romane analizeaza informatiile transmise de statul membru gazda, cu privire la faptele grave si precise comise de medicii dentisti cetateni romani sau care provin din Romania, anterior stabilirii in statul membru gazda si in afara teritoriului sau, fapte care pot avea repercusiuni asupra inceperii activitatii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de medic dentist in acel stat.

(4) Autoritatile competente romane decid asupra naturii si amplorii investigatiilor pe care le intreprind in situatiile pentru care au fost sesizate si comunica statului membru gazda, consecintele care rezulta cu privire la atestatele si documentele pe care le-au emis in cazurile respective.


Sectiunea a 2-a

Dispozitii cu privire la libera prestare a serviciilor medico-dentare


Art. 21

(1)Prezentele dispozitii se aplica medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care sunt stabiliti si exercita profesia in unul din aceste state, atunci cand se deplaseaza pe teritoriul Romaniei pentru a exercita in regim temporar si ocazional activitatile de medic dentist.

(2) Caracterul temporar si ocazional al prestarii activitatilor medico- dentare este stabilit de la caz la caz, de Ministerul Sanatatii in functie de durata, frecventa, periodicitatea si continuitatea acestora.


Art.22

(1) Medicii dentisti, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul din aceste state, sunt exceptati de la obligatia inscrierii in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, precum si de la plata cotizatiei de membru, atunci cand solicita accesul la una din activitatile de medic dentist in vederea prestarii temporare sau ocazionale de servicii medico-dentare in Romania.

(2) Acestia sunt inregistrati automat la Colegiul Medicilor Dentisti din Romania pe durata prestarii serviciilor respective, in baza copiei documentelor prestatorului prevazute la art.25 si transmise in acest scop de Ministerul Sanatatii.

(3) Exercitiul activitatilor de medic dentist, in aceste situatii, se face in concordanta cu celelalte drepturi si obligatii prevazute de lege pentru medicii dentisti cetateni romani membrii ai Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.


Art.23

Pe durata prestarii cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor medico-dentare pe teritoriul Romaniei, persoanele prevzute la art.22 alin (1) se supun dispozitiilor cu caracter profesional, regulamentar sau administrativ al calificarilor profesionale care definesc profesia si utilizarea titlurilor, dispozitiilor cu privire la faptele profesionale grave care afecteaza direct si specific protectia si securitatea consumatorilor, precum si dispozitiilor disciplinare prevazute de lege pentru medicii dentisti cetateni romani, membrii ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.


Art.24

Prestarea cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor medico-dentare pe teritoriul Romaniei de catre persoanele prevzute la art.22 alin (1) se face cu titlul profesional prevazut de lege pentru calificarea profesionala insusita.


Art. 25

Solicitarile medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in unul din aceste state, cu privire la prestarea temporara sau ocazionala de servicii medico-dentare in Romania se solutioneaza de catre Ministerul Sanatatii in colaborare cu Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.

In cazul in care , in scopul prestarii temporare de servicii medicodentare, solicitantul se afla la prima deplasare in Romania, sau in cazul in care in situatia acestuia intervin schimbari materiale atestate de documente, acesta va inainta Ministerului Sanatatii:

a) declaratie prealabila scrisa, in care se precizeaza durata de prestare, natura , locul de desfasurare a acestor activitati, precum si domeniul de asigurare sau alte mijloace de protectie personala sau colectiva privind responsabilitatea profesionala de care solicitantul beneficiaza in statul membru de stabilire;

b) dovada de cetatenie;

c) o dovada prin care autoritatile competente ale statului membru de stabilire atesta ca la data eliberarii acestui document, posesorul este stabilit si exercita legal, fara nici o interdictie , chiar si de natura temporara, activitatile respective pe teritoriul acelui stat;

d) diplomele, certificatele sau alte titluri de medic dentist prevazute de lege sau de normele Uniunii Europene pentru prestarea activitatilor in cauza.

(3) Declaratia prevazuta la alin.(2) lit.a), poate fi inaintata prin toate mijloacele si se reinoieste o data pe an , daca prestatorul intentioneaza sa furnizeze ,de maniera temporara sau ocazionala, in cursul anului respectiv, servicii medico-dentare, in Romania.


Art. 26

(1) In caz de prestare temporara a serviciilor care antreneaza deplasarea prestatorului in Romania, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in unul din aceste state sunt exceptati de la procedura de acreditare prevazuta de legislatia asigurarilor sociale de sanatate.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia de a informa in prealabil Casa Nationala de Asigurari de Sanatate asupra serviciilor pe care urmeaza sa le presteze pe teritoriul Romaniei, iar in caz de urgenta, in termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.


Art. 27

Incepand cu data aderarii la Uniunea Europeana, autoritatile competente romane vor retrage, dupa caz, temporar sau definitiv, documentele prevazute la art. 25 alin. (2) lit. c) eliberate medicilor dentisti care intrunesc conditiile prevazute la art.2 lit. a), c) si e) precum si medicilor dentisti stabiliti in Romania care intrunesc conditiile prevazute la art.2 lit. b) , d) si f), in cazul in care acestora li se aplica sanctiunile prevazute de lege cu retragerea dreptului de libera practica a profesiei.


Art.28

Pentru fiecare prestare de servicii, autoritatile competente romane pot solicita autoritatilor competente omologe din statul membru de stabilire, informatii pertinente cu privire la legalitatea conditiei de stabilire , buna conduita profesionala a solicitantului ca si absenta in cazul acestuia a sanctiunilor disciplinare sau penale .

La solicitarea statului membru gazda, autoritatile competente romane transmit informatiile solicitate cu respectarea prevederilor art.32.

Autoritatile competente asigura schimbul necesar de informatii pentru ca plangerea beneficiarului impotriva prestatorului de servicii medico-dentare in regim temporar sau ocazional sa fie corect solutionata. In aceasta situatie , beneficiarul este informat asupra cursului demersului sau.


Sectiunea 3

Dispozitii comune cu privire la dreptul de stabilire si libera prestare de servicii medico-dentare


Art. 29

Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care, in timpul exercitarii profesiei in Romania incalca dispozitiile, legile si regulamentele profesiei, raspund potrivit legii.


Art. 30

(1) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care exercita profesia de medic dentist in Romania au dreptul de a atasa la titlul profesional prevazut la art. 10 titlul legal de formare obtinut in statul membru de origine sau de provenienta, in limba statului emitent si, eventual, abrevierea acestui titlu in masura in care nu este identic cu titlul profesional. Titlul legal de formare va fi insotit de numele si locul institutiei sau al organismului emitent.

(2) Daca titlul respectiv de formare desemneaza in Romania o pregatire complementara neinsusita de beneficiar, acesta va utiliza in exercitiul profesiei forma corespunzatoare a titlului indicata de autoritatile competente romane.


Art. 31

(1) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care doresc sa exercite profesia in Romania, pot obtine, de la autoritatile competente romane, informatii cu privire la legislatia din domeniul sanatatii, domeniul securitatii sociale, precum si cu privire la Codul deontologic al medicului dentist.

(2) In vederea furnizarii informatiilor prevazute la alin. (1), autoritatile competente romane vor organiza la nivelul structurilor teritoriale si centrale birouri de informare legislativa.

(3) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care exercita profesia ca urmare a recunosterii calificarii profesionale de catre autoritatile competente romane trebuie sa posede cunostintele lingvistice necesare desfasurarii activitatilor profesionale in Romania.


Art. 32

(1)Autoritatile competente romane colaboreaza indeaproape cu autoritatile competente omologe ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor apartinand Spatiului Economic European si respectiv ale Confederatiei Elvetiene, asigurand confidentialitatea informatiilor transmise.

(2)Schimbul de informatii privind sanctiunile disciplinare sau penale aplicate in caz de fapte grave si precise , susceptibile de a avea consecinte asupra activitatilor de medic dentist se va face cu respectarea dispozitiilor Directivei 95/46 CE a Parlamentului European si a Consiliului referitoare la protectia persoanelor fizice in contextul prelucrarii si liberei circulatii a datelor cu caracter personal si cu respectarea prevederilor Directivei 2002/58/CE a Parlamentului si Consiliului privind prelucrarea datelor cu caracter personal in domeniul comunicatiilor electronice si protectia vietii private .


Capitolul III

Infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti

din Romania


Sectiunea 1

Caracteristici generale


Art. 33

(1)Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este organism profesional, apolitic, fara scop patrimonial, de drept public, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat, in domeniul controlului si supravegherii profesiei de medic dentist ca profesie liberala, de practica publica autorizata.

(2) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania are autonomie institutionala in domeniul sau de competenta, normativ si jurisdictional profesional.

(3) Ministerul Sanatatii urmareste modul de respectare a prevederilor legale in activitatea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

(4) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania cuprinde toti medicii dentisti care intrunesc conditiile prevazute la art.2 lit.a) , c) si e) precum si medicii dentisti stabiliti in Romania care intrunesc conditiile prevazute la art.2 lit.b), d) si f) si care exercita profesia de medic dentist in conditiile prezentei legi.


Art. 34

(1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza pe criterii teritoriale, la nivel national si judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti.

Sediul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania este in municipiul

Bucuresti.

Patrimoniul este format din bunuri mobile si imobile dobandite in

conditiile legii.


Sectiunea 2

Atributiile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania


Art. 35

(1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania are urmatoarele atributii generale:

a) colaboreaza in domeniul sau de competenta, cu Ministerul Sanatatii prin asigurarea controlului aplicarii regulamentelor si normelor care organizeaza si reglementeaza exercitarea profesiei de medic dentist, indiferent de forma de exercitare si de unitatea sanitara in care se desfasoara;

b) apara demnitatea, promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate, apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a medicului dentist in exercitarea profesiei;

c) asigura respectarea de catre medicii dentisti a obligatiilor ce le revin fata de pacient si de sanatatea publica;

d) elaboreaza si adopta Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si Codul deontologic al medicului dentist, luand masurile necesare pentru respectarea unitara a acestora;

e) dezvolta metodologii, initiaza si elaboreaza ghiduri si protocoale de practica medico-dentara, pe nivelele de competenta ale unitatilor sanitare, pe care le propune, spre aprobare, Ministerului Sanatatii ;

f)  colaboreaza in domeniul sau de competenta cu institutii / autoritati publice, organizatii desemnate de Ministerul Sanatatii la elaborarea criteriilor si standardelor de dotare a cabinetelor de practica medico-dentara indiferent de forma de proprietate si le supune spre aprobare Ministerului Sanatatii;

g) reprezinta pe membrii sai in relatiile cu asociatii stiintifice, profesionale, patronale si cu sindicatele;

h) stabileste si reglementeaza regimul de publicitate a activitatilor medico-dentare;

i)  colaboreaza in domeniul sau de competenta cu organizatii, autoritati / institutii publice, persoane fizice / juridice cu atributii desemnate de Ministerul Sanatatii asigurand cadrul necesar desfasurarii unei concurente loiale bazate exclusiv pe promovarea competentei profesionale;

j)  controleaza modul in care sunt respectate de catre angajatori independenta profesionala a medicilor dentisti si dreptul acestora de decizie in exercitarea actului medico-dentar;

k) colaboreaza in domeniul sau de competenta, cu Ministerul Sanatatii la elaborarea reglementarilor din domeniul medico-dentar sau al asigurarilor sociale de sanatate;

l)  actioneaza, alaturi de institutiile sanitare centrale si teritoriale, ca in unitatile medico-dentare publice si private (cabinete, ambulatorii, spitale) sa fie asigurata calitatea actului medico-dentar;

m)   organizeaza judecarea cazurilor de abateri de la normele de etica profesionala si de deontologie medico-dentara si a cazurilor de malpraxis, in calitate de organ de jurisdictie profesionala;

n) sprijina institutiile si actiunile de asistenta medico-sociala pentru medicii dentisti si familiile lor;

o) promoveaza relatiile pe plan extern cu organizatii si formatiuni similare;

p) in cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania functioneaza comisii care reprezinta specialitatile medicinii dentare prevazute in Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, elaborat de Ministerul Sanatatii;

q) colaboreaza cu organizatii, autoritati / institutii publice, persoane fizice / juridice cu atributii desemnate de Ministerul Sanatatii, reprezentand in domeniul sau de compatenta medicii dentisti cu practica independenta care desfasoara activitati medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;

r)  avizeaza, in domeniul sau de competenta, autorizarea de instalare a cabinetelor medicale dentare publice sau private si se pronunta in acest sens, in legatura cu demersurile intreprinse in vederea interzicerii instalarii si functionarii acestora, tinand seama ca exercitarea activitatiilor medico- dentare sa se faca in concordanta cu competenta profesionala a medicului dentist, cu dotarea tehnica, precum si cu respectarea normelor de igiena;

s) colaboreaza cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania in ceea ce priveste activitatea profesionala a tehnicienilor dentari si asistentilor medicali care desfasoara activitate in medicina dentara;

t)  organizeaza centre de pregatire lingvistica, necesare pentru exercitarea activitatii profesionale de catre medicii cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;

u) colaboreaza in domeniul sau de competenta cu organizatii de profil profesional-stiintific, patronal, sindical din domeniul sanitar si cu organizatii neguvernamentale in toate problemele ce privesc asigurarea sanatatii populatiei;

v) coordoneaza, controleaza si supravegheaza functional, organizatoric si financiar colegiile teritoriale.

(2) In domeniul formarii profesionale, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania are urmatoarele atributii:

a) participa in domeniul sau de competenta cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii la stabilirea numarului anual de locuri de pregatire in unitatile de invatamant superior de medicina dentara ;

b) colaboreaza in domeniul sau de competenta cu Ministerul Sanatatii, alaturi de alte organizatii, persoane fizice / juridice la formarea, specializarea si perfectionarea pregatirii profesionale a medicilor dentisti;

c) colaboreaza in domeniul sau de competenta cu Ministerul Sanatatii la elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional, a tematicii de concurs si la elaborarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;

d) initiaza si promoveaza, in domeniul sau de competenta, impreuna cu organizatii, autoritati / institutii publice, persoane fizice / juridice cu atributii desemnate de Ministerul Sanatatii, forme de educatie medicala continua si de ridicare a gradului de competenta profesionala a membrilor sai;

e) urmareste realizarea orelor de educatie medicala continua necesare reavizarii la 5 ani a calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

f) sustine activitatea si dezvoltarea cercetarii stiintifice si organizeaza manifestari stiintifice in domeniul medicinii dentare.

g) colaboreaza prin compartimentul de calitate a serviciilor de sanatate, cu autoritati / institutii publice, persoane fizice / juridice cu atributii desemnate de Ministerul Sanatatii, in vederea stabilirii si cresterii standardelor de practica profesionala, a asigurarii calitatii actului medico-dentar in unitatile sanitare .


Art. 36

In exercitarea atributiilor prevazute de prezenta lege, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, prin structurile nationale sau teritoriale, are dreptul de a formula actiune in justitie in nume propriu sau in numele membrilor sai.


Sectiunea 3

Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
Art. 37

(1) In vederea exercitarii profesiei de medic dentist, medicii dentisti cetateni romani si medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in Romania au obligatia sa se inscrie in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.

(2) Calitatea de membru este dovedita prin certificatul de membru al Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, care se elibereaza la inscrierea in corpul profesional.

(3) Inscrierea in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si eliberarea certificatului de membru se fac numai pentru medicii dentisti care indeplinesc conditiile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a), b) si c) si au depus juramantul prevazut la art. 8.

(4) Depunerea juramantului se va mentiona in certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

(5) Pot deveni la cerere membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul din aceste state si care presteaza temporar sau ocazional, servicii medico-dentare in Romania, cu respectarea prevederilor alin. (3).

(6) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt inscrisi in Registrul unic al medicilor dentisti care se afla la Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si care se publica periodic.


Art. 38

(1) La cerere, membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, care din motive obiective intrerup pe o durata de pana la 5 ani exercitarea profesiei de medic dentist, pot solicita suspendarea calitatii de membru pe acea durata.

(2) Pe durata suspendarii la cerere a calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se suspenda obligatiile si drepturile ce decurg din prezenta lege.

(3) Intreruperea exercitarii profesiei de medic dentist pe o durata mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.


Art. 39

Medicii dentisti cetateni romani si medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania, care doresc sa exercite profesia se inscriu ca membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania la colegiul teritorial in raza caruia se afla unitatea la care urmeaza sa isi desfasoare activitatea sau la colegiul teritorial in raza caruia isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta.


Sectiunea 4

Drepturile si obligatiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania


Art. 40.

Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania au urmatoarele drepturi:

a) dreptul sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale si/sau nationale ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;

b) dreptul sa se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si sa primeasca informatiile solicitate;

c) dreptul sa participe la orice actiune a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si sa fie informati in timp util despre aceasta;

d) dreptul sa foloseasca, impreuna cu membrii sai de familie, toate dotarile sociale, profesionale, culturale si sportive ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si ale colegiilor teritoriale;

e) dreptul sa poarte insemnele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;

f) dreptul de a contesta sanctiunile primite;

g) dreptul de a solicita ajutoare materiale pentru situatii deosebite atat personal, cat si prin membrii lor de familie;

h) medicii dentisti, membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, beneficiaza de asistenta medicala gratuita si medicamente gratuite atat personal, cat si pentru membrii lor de familie.


Art. 41

Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt urmatoarele:

a) sa respecte dispozitiile Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, ale Codului deontologic al medicului dentist, hotararile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si regulamentele profesiei;

b) sa rezolve sarcinile ce le-au fost incredintate in calitate de membri sau de reprezentanti ai corpului profesional;

c) sa participe la manifestarile initiate de organele de conducere, la activitatile profesionale ori de pregatire profesionala initiate ori organizate de catre organele de conducere nationale sau locale;

d) sa participe la sedintele ori adunarile la care au fost convocati;

e) sa execute cu buna-credinta sarcinile care decurg din hotararile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;

f) sa se abtina de la deliberarile organelor de conducere in care sunt alesi, in cazul in care, in indeplinirea unor atributii ale acestor organe, au un interes propriu;

g) sa pastreze secretul profesional;

h) sa pastreze confidentialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor si voturilor exprimate in organele de conducere;

i) sa respecte normele, principiile si indatoririle deontologiei medicale;

j) sa aiba un comportament demn in exercitarea profesiei ori a calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;

k) sa achite in termenul stabilit cotizatia datorata in calitate de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;

l) sa rezolve litigiile cu alti membri, in primul rand, prin mediere de catre comisiile organizate in acest scop in cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;

m) sa execute cu buna-credinta atributiile ce le revin in calitate de reprezentant sau membru in organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, in colegiile judetene sau in Colegiul municipiului Bucuresti.


Art. 42

Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, ce decurg din calitatea lor speciala de medici dentisti, sunt:

a) sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele de deontologie ale profesiei de medic dentist;

b) sa nu aduca prejudicii reputatiei profesiei sau a altor membri, respectand statutul de corp profesional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;

c) sa acorde cu promptitudine si neconditionat ingrijirile medico-dentare de urgenta, ca o indatorire fundamentala profesionala si civica;

d) sa actioneze pe toata durata exercitarii profesiei in vederea cresterii gradului de pregatire profesionala;

e) sa aplice parafa cuprinzand numele, prenumele, gradul profesional, specialitatea si codul pe toate actele medicale pe care le semneaza;

f) sa respecte drepturile pacientilor.


Art. 43

(1) In vederea cresterii gradului de pregatire profesionala si asigurarii unui nivel ridicat al cunostintelor medico-dentare, medicii dentisti sunt obligati sa efectueze un numar de cursuri de pregatire si alte forme de educatie medicala continua si informare in domeniul stiintelor medicale, pentru cumularea numarului de credite stabilit in acest sens de catre Colegiul Medicilor Dentisti din Romania. Sunt creditate programele, precum si celelalte forme de educatie medicala continua avizate de catre Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.

(2) Medicilor dentisti care nu realizeaza pe parcursul a 5 ani numarul minim de credite de educatie medicala continua stabilit de Consiliul National al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania li se suspenda dreptul de libera practica pana la realizarea numarului de credite respectiv.


Sectiunea 5

Organizare si functionare


A. Organizarea la nivel teritorial


Art. 44

(1)Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, denumite in continuare colegii teritoriale.

(2)Colegiile teritoriale au persoalitate juridica, patrimoniu si buget propriu precum si autonomie functionala ,organizatorica si financiara in conditiile prezentei legi. Sediul colegiului teritorial este in resedinta de judet, respectiv municipiul Bucuresti.


Art. 45

Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, sunt: adunarea generala, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si biroul consiliului.


Art. 46

Adunarea generala a colegiilor teritoriale este alcatuita din medicii dentisti inscrisi in colegiul teritorial respectiv.

(2) Adunarea generala a colegiilor teritoriale are urmatoarele atributii:

a) aproba planul de activitate al consiliului;

b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli;

c) alege membrii Consiliului;

d) alege membrii comisiei de cenzori a colegiului teritorial sau dupa caz aproba cenzorul extern propus de colegiului teritorial;

e) alege reprezentantii colegiului teritorial in Adunarea generala Nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

(3) Adunarea generala a colegiului teritorial se intruneste anual in primul trimestru al anului , sau in mod extraodinar,ori de cate ori este nevoie.


Art.47

(1)Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti este format din:

a) 7 membri pentru un numar de pana la 100 medici dentisti inscrisi;

b) 11 membri pentru 101-300 de medici dentisti inscrisi,

c) 15 membri pentru 301-500 de medici dentisti inscrisi,

d) 29 membri pentru 501-1000 de medici dentisti inscrisi,

e) 49 membri pentru colegiile cu peste 1000 de medici dentisti inscrisi.

(2) Proportional cu numarul de membrii ai consiliului, se vor alege 3-9 membri supleanti.


Art.48

(1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, va alege dintre membrii sai un birou executiv format din presedinte, 2 vicepresedinti, un secretar si un trezorier, alesi pentru un mandat de 4 ani.  

(2) Membrii organelor de conducere de la nivel teritorial se aleg prin vot secret, pe un mandat de 4 ani.


Art. 49

(1)Alegerea organelor de conducere de la nivel teritorial sau national se face conform Regulamentului electoral aprobat de Consiliul National al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

(2) Functiile in Biroul executiv al colegiilor teritoriale, in Biroul executiv National si Consiliul National al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt incompatibile cu:

a) functia corespunzatoare dintr-un patronat / sindicat profesional;

b) functii de conducere in cadrul Ministerului Sanatatii si al ministerelor cu retea sanitara proprie, autoritatilor de sanatate publica teritoriale, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, precum si al caselor judetene de asigurari de sanatate.


Art.50

(1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se intruneste la convocarea presedintelui, in sedinte ordinare, la interval de 2 luni. In mod exceptional, la solicitarea a 2/3 din numarul membrilor sai. Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, poate fi convocat in sedinte extraordinare. Intre sedinte, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, este condus de biroul executiv, care asigura activitatea permanenta a acestuia.

(2) Deciziile consiliului judetean, respectiv ale municipiului Bucuresti, se adopta in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai, cu votul favorabil a jumatate plus unu din numarul total al acestora.


Art.51

(1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti si respectiv al Biroului Executiv al acestora, exercita atributiile date in competenta lor, prin Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, adoptat de Adunarea generala a acestuia.

(2) In vederea exercitarii atributiilor, consiliul judetean, respectiv consiliul municipiului Bucuresti, isi desfasoara activitatea in comisii, alese de adunarea generala teritoriala respectiva, pe domenii de activitate sau pe specialitati ale medicinii dentare, in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare adoptat de adunarea generala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.


B. Organizarea la nivel national


Art. 52

( 1)Conducerea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, la nivel national, se exercita de catre:

a) Adunarea generala nationala;

b) Consiliul national;

c) Biroul executiv National.

(2) Biroul Executiv National si Presedintele acetuia, alesi de Adunarea generala nationala sunt de drept organele de conducere ale Consiliului National al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.


Art. 53

(1) Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania este alcatuita din reprezentanti alesi de adunarea generala din fiecare judet si din municipiul Bucuresti, prin vot direct si secret.

(2) Norma de reprezentare in Adunarea generala nationala este de:

a) 2 reprezentanti pentru colegiile judetene care au sub 50 de membri inscrisi;

b) 4 reprezentanti pentru colegiile judeteane care au sub 120 de membri inscrisi;

c) 6 reprezentanti pentru colegiile judetene care au sub 200 de membri inscrisi;

d) 8 reprezentanti pentru colegiile judetene care au sub 300 de membri inscrisi;

e) 10 reprezentanti pentru colegiile judetene cu peste 300 de membri inscrisi;

f) 15 reprezentanti pentru colegiile judetene cu peste 500 de membrii inscrisi;

g) 20 reprezentanti pentru colegiile judetene cu peste 701 de membrii inscrisi;

h) un reprezentant la 100 de membri inscrisi pentru Colegiul Medicilor Dentisti al Municipiului Bucuresti.

(3) Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se intruneste anual in primul trimestrul al anului sau in mod extraordinar ori de cate ori este nevoie.


Art. 54

(1) Adunarea generala nationala adopta Codul deontologic al medicului dentist si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania in prezenta a cel putin 2/3 din numarul reprezentantilor alesi.

(2) Deciziile Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se adopta cu majoritate simpla de voturi in prezenta a cel putin 2/3 din numarul reprezentantilor alesi.


Art. 55

Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania are urmatoarele atributii:

a) adopta Codul deontologic al medicului dentist si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, cat si modificarile lor ulterioare;

b) alege membrii Biroului executiv national pentru mandatul de 4 ani;

c) dezbate si voteaza Raportul anual de activitate prezentat de Biroul executiv national si de comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania privind activitatea desfasurata intre sesiunile adunarii generale;

d) revoca din functie membrii alesi, pentru abateri de la prevederile prezentei legi si respectiv ale Regulamentului de Organizare si Functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania care aduc prejudicii activitatii organismului profesional;

e) alege comisia de cenzori sau dupa caz aproba cenzorul contabil autorizat, propus de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli anual al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;

g) dezbate si voteaza raportul Comisiei de cenzori;

h) stabileste obiectivele generale ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pe termen scurt, mediu si lung;


Art. 56

Intre sesiunile Adunarii generale nationale, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este condus de Consiliul national.

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania este alcatuit din Biroul executiv national, cate un reprezentant al fiecarui judet, din 3 reprezentanti ai Municipiului Bucuresti, un reprezentant numit de Ministerul Sanatatii ca autoritate de stat, si cate un reprezentant din fiecare minister si institutie centrala cu retea sanitara proprie.

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se intruneste legal in prezenta a cel putin 2/3 din numarul reprezentantilor stabiliti la alin. (2).


Art. 57

Deciziile Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se adopta in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai, cu votul favorabil a jumatate plus unu din numarul total al membrilor.


Art. 58

Atributiile Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt urmatoarele:

a) elaboreaza Codul deontologic al medicului dentist, precum si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

b) fixeaza cotizatia care trebuie platita obligatoriu de catre fiecare medic dentist consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti, stabilind partea din aceasta cotizatie care trebuie virata catre Consiliul National al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;

c) stabileste indemnizatia pentru membrii Biroului Executiv National si biroul consiliilor teritoriale precum si indemnizatiile de sedinta pentru membrii Consiliului National;

d) gestioneaza bunurile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si poate sa initieze si sa subventioneze actiuni interesand profesiunea de medic dentist, actiuni de intrajutorare;

e) controleaza si coordoneaza activitatea consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si controleaza gestiunea acestora;f)  solutioneaza, in termen de 30 de zile de la inregistrare, contestatiile formulate impotriva deciziilor date de consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, in conformitate cu regulamentele proprii;

g) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;

h) colaboreaza , in domeniul sau de competenta, cu Ministerul Sanatatii la elaborarea de norme privind exercitarea profesiei de medic dentist pe teritoriul Romaniei;

i)  colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea tematicilor si a metodologiilor concursurilor si examenelor pentru medicii dentisti;

j)  stabileste sistemul de credite de educatie medicala continua pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor dentisti;

k) stabileste conditiile privind desfasurarea de catre cabinetele si unitatile medico-dentare a publicitatii si aproba continutul materialului publicitar.Art. 59

In cadrul Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania functioneaza mai multe comisii al caror numar, competente, precum si regulament de functionare sunt stabilite de catre acesta.


Art. 60

(1) Biroul executiv national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania asigura activitatea permanenta a acestuia, in conformitate cu legea si regulamentele proprii.

(2) Biroul executiv national este alcatuit dintr-un presedinte, 3 vicepresedinti, un secretar general si un trezorier, alesi in mod individual pe functii de Adunarea Generala Nationala, pe un mandat de 4 ani.

(3) Biroul executiv national conduce sedintele Consiliului National si activitatea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania intre sedintele Consiliului National.


Art. 61

(1) Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania participa, in domeniul sau de competenta , in colaborare cu Ministerul Sanatatii, la elaborarea tuturor programelor de sanatate si a actelor normative cu efect asupra medicinii dentare.

(2) La negocierea anuala a contractului-cadru pentru specialitatea medicina dentara, Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania reprezinta in domeniul sau de competenta medicii dentisti cu practica independenta , aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari sociale de sanatate.


Art. 62

(1) Contractul de munca al persoanei care exercita o functie de conducere in biroul executiv al consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si al Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se suspenda, la cererea persoanei in cauza, pe perioada cat indeplineste functia respectiva, cu mentinerea locului de munca.

(2) Persoana aflata in situatia prevazuta la alin. (1) beneficiaza de vechime in munca pe perioada exercitarii functiei respective.

(3) Remunerarea persoanelor care exercita functii de conducere in biroul executiv national sau local este stabilita prin vot, cu majoritate simpla, de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.


Sectiunea 6

Raspunderea disciplinara


ART. 63

(1) Medicul dentist raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si regulamentelor profesiei de medic dentist, a Codului deontologic al medicului dentist, regulilor de buna practica profesionala, a Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia sau in afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale institutiei Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

(2) Raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Medicilor din Romania, potrivit prezentei legi, nu exclude raspunderea penala, contraventionala, civila sau materiala, conform prevederilor legale.


ART. 64

Sanctiunile disciplinare sunt:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) vot de blam;

d) interdictia de a exercita profesia ori anumite activitati medicale pe o perioada de la o luna la 6 luni;

e) retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

(2) Retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania opereaza de drept pe durata stabilita prin hotarare definitiva de instantele judecatoresti cu privire la interzicerea exercitarii profesiei.

(3) La sanctiunile prevazute la alin. (1) se poate prevedea, dupa caz, obligarea celui sanctionat la efectuarea unor cursuri de perfectionare sau de educatie medicala, ori alte forme de pregatire profesionala.


ART. 65

In cadrul fiecarui colegiu teritorial se organizeaza si functioneaza comisia de disciplina care judeca in complete de 3 membri abaterile disciplinare savarsite de medicii inscrisi in acel colegiu.

(2) La nivelul Colegiului Medicilor din Romania se organizeaza si functioneaza Comisia superioara de disciplina care judeca in complete de 5 membri contestatiile formulate impotriva deciziilor comisiilor de disciplina teritoriale.

(3) Procedura judecarii abaterilor, alegerea membrilor comisiilor de disciplina, durata mandatului acestora si incetarea mandatului sunt prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

(4) Deciziile de sanctionare pronuntate de comisiile de disciplina de la nivelul colegiilor teritoriale pot fi contestate de medicul sanctionat in termen de 15 zile de la comunicare.

(5) Impotriva deciziei Comisiei superioare de disciplina, in termen de 15 zile de la comunicare, medicul sanctionat poate formula o actiune in anulare la sectia de contencios administrativ a tribunalului in raza caruia isi desfasoara activitatea.


ART. 66

Unitatile sanitare sau cele de medicina legala au obligatia de a pune la dispozitia comisiilor de disciplina sau a persoanelor desemnate cu investigarea abaterilor disciplinare documentele medicale solicitate, precum si orice alte date si informatii necesare solutionarii cauzei.

ART. 67

Actiunea disciplinara poate fi pornita in termen de cel mult 6 luni de la data savarsirii faptei sau de la data cunoasterii consecintelor prejudiciabile.

Sanctiunile prevazute la art. 64 alin. (1) lit. a)-e) se radiaza in termen de 6 luni de la data executarii lor, iar cea prevazuta la lit. d), in termen de un an de la data expirarii perioadei de interdictie.

In cazul aplicarii sanctiunii prevazute la art. 64 alin. (1) lit. e), medicul poate face o noua cerere de redobandire a calitatii de membru al colegiului dupa 1 an de la data aplicarii sanctiunii de catre comisiile de disciplina. Redobandirea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se face in conditiile prezentei legi.

In situatia in care, prin decizia comisiei de disciplina, au fost dispuse si masurile prevazute la art. 64 alin. (3), radierea sanctiunii se va face numai dupa prezentarea dovezii aducerii la indeplinire a masurii dispuse de comisia de disciplina.

Repetarea unei abateri disciplinare pana la radierea sanctiunii aplicate constituie o circumstanta agravanta, care va fi avuta in vedere la aplicarea noii sanctiuni
Sectiunea 7

Venituri si cheltuieli


Art. 68 Veniturile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se constituie din:

a) taxa de inscriere;

b) cotizatiile lunare ale membrilor;

c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice si juridice;

d) donatii de la persoane fizice si juridice;

e) legate;

f) drepturi editoriale;

g) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;

h) fonduri rezultate din manifestarile culturale si stiintifice;

i) alte surse.


Art. 69

(1) Neplata cotizatiei datorate Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pe o perioada de 6 luni si dupa atentionarea scrisa de catre consiliul teritorial al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de libera practica pana la plata cotizatiei datorate si atrage plata unor penalitati de intarziere in cuantumul prevazut de dispozitiile legale aplicabile institutiilor publice.

(2) Penalitatile de intarziere se vor aplica si colegiilor teritoriale care nu varsa partea de cotizatie stabilita de catre Consiliul national.


Art. 70

(1) Cuantumul cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, precum si partea din aceasta care trebuie varsata catre forurile nationale se stabilesc de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

(2) Partea din cotizatie aferenta functionarii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania va fi virata, pana cel mai tarziu la sfarsitul lunii urmatoare celei pentru care a fost perceputa cotizatia, inaintea oricaror altor plati.

(3) Obligatia urmaririi si efectuarii varsarii cotei aferente Consiliului national revine presedintelui consiliului teritorial. Neindeplinirea acestei obligatii se sanctioneaza de Consiliul national conform art. 64, lit. a)-c).


Art. 71

Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania tarifele se stabilesc, dupa caz, de Consiliul national, respectiv de catre consiliul colegiului teritorial.


Art. 72

(1) Fondurile banesti pot fi utilizate pentru cheltuieli de administratie, salarizare personal, fonduri fixe, material gospodaresc, finantarea cheltuielilor organizatorice, perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse de merit prin concurs medicilor dentisti, intrajutorarea medicilor dentisti cu venituri mici si a familiilor lor.

(2) Modul de alocare a fondurilor prevazute la alin. (1) se stabileste de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.Capitolul IV

Rolul, atributiile si drepturile autoritatii de stat


Art. 73

Ministerul Sanatatii, in calitate de autoritate de stat, urmareste ca activitatea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sa se desfasoare in conditiile legii.


Art. 74

Reprezentantul autoritatii de stat cu rangul de secretar de stat in Ministerul Sanatatii este membru al Consiliului National al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si este numit prin Ordin al Ministrului Sanatatii.


Art.75

In cazul in care reprezentantul autoritatii de stat constata ca nu sunt respectate prevederile legale, acesta sesizeaza organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. In termen de 15 zile de la efectuarea demersului, acestea adopta masurile necesare de incadrare in normele in vigoare si informeaza Ministerul Sanatatii in acest sens.


Art.76

In cazul nerespectarii prevederilor art.75, Ministerul Sanatatii se adreseaza instantei de contencios administrativ.


Capitolul V

Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 77

(1)Atributiile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nu pot fi exercitate de nici o alta asociatie profesionala.

(2) Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nu se poate substitui organizatiilor patronale sau sindicale si in indeplinirea atributiilor sale nu poate face uz de prerogativele acestora prevazute de lege.

(3) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pot face parte si din alte asociatii profesionale.


Art.78

Actualele organe de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania de la nivel national si teritorial vor ramane in functie si isi vor exercita mandatul pana la implinirea duratei pentru care au fost alese.

In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a noului Statut al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se vor organiza comisii de disciplina, in conditiile prezentei legi.


Art.79

Regulamentul de Organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania Codul de deontologie al medicului dentist cu modificarile si completarile ulterioare, precum si deciziile Consiliului National care privesc organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sau drepturile si obligatiile acestora ca membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art.80

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, infiintat si organizat potrivit prezentei legi, este continuatorul de drept al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, infiintat potrivit legii anterioare. Drepturile si obligatiile anterior nascute vor trece in patrimoniul noii institutii, organizate potrivit prezentei legi.


Art.81

Pe durata exercitarii profesiei in regim salarial sau si independent, medicul dentist este obligat sa incheie o asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala.


Art. 82

In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului titlu, administratia publica locala, prin consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, va da in administrare colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si Colegiului Medicilor Dentisti din Romania spatii corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii.


Art.83

(1) In vederea facilitarii accesului la exercitiul profesiei de medic pe teritoriul Romaniei, Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, recunoaste calificarile de medic dentist dobandite in conformitate cu normele Uniunii Europene, intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un stat apartinand Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, de cetatenii acestor state, iar incadrarea in munca se face conform legii.

(2) Normele privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic dentist, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinand Spatiului Economic European si de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora, se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Colegiul Medicilor din Romania, si se aproba prin hotarare a Guvernului.

(3) Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.

(4) Normele privind intocmirea , emiterea si utilizarea dovezilor de probitate profesionala a medicilor dentisti se elaboreaza in colaborare de catre autoritatile competente romane definite de prezenta lege si se aproba prin hotarare a Guvernului.


Art. 84

Prezentul titlu transpune in totalitate prevederile referitoare la exercitarea profesiei de medic dentist cuprinse in:

a) Directiva 78/686/CEE din 25 iulie 1978 privind recunoasterea reciproca a

diplomelor, certificatelor si altor titluri de medic dentist, inclusiv masuri pentru facilitarea exercitarii efective a dreptului de stabilire si a libertatii de prestare a serviciilor, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 233 din 24 august 1978 ;

b) Art.5 alin.(1) lit.a), alin.(2) si (3), art.6, art.7 alin.(1),alin.(2) lit.a)-c) si alin.3, art.8, art.36 alin(2), art.50 alin.(1) si (4), art.51, art.52 alin.(1), art.53-art.55 si art.56 alin.(1) si (2) din Directiva 2005/36CEE din 7 septembrie 2005 , privind recunoasterea calificarilor profesionale, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr.L 255 din 30 septembrie 2005 ;

c) Art.11 al Regulamentului (CEE) Consiliului nr.1612/68 din 15 octombrie 1968 privind libera circulatie a lucratorilor in interiorul Comunitatii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 257 din 19 octombrie 1968 ;

d) Directiva Consiliului 2003/109/CEE din 25 noiembrie 2003 privind statutul cetatenilor din statele terte care sunt rezidenti pe termen lung, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 16 din 23 ianuarie 2004.


Art. 85 

(1) Prezentul titlu intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentului titlu, se abroga Legea 308/2004 privind exercitarea profesiunii de medic dentist , infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }