QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente transporturi

Transportul aerian internationalTRANSPORTUL AERIAN INTERNATIONAL


CAPITOLUL XIV
- INFORMATII SI RAPOARTE
Art. 67- Prezentarea rapoartelor la Consiliu
Fiecare stat contractant se obliga ca intreprinderile sale de transport aerian international sa trimita Consiliului, conform prescriptiilor stabilite de acesta, rapoarte asupra traficului, statistici cu privire la pretul de cost, precum si situatii contabile indicand, intre altele, suma si provenienta tuturor incasarilor lor.
CAPITOLUL XV - AEROPORTURI SI ALTE INSTALATII SI SERVICII PENTRU NAVIGATiA AERIANA
Art. 68 - Desemnarea rutelor si aeroporturilor
Fiecare stat contractant poate, sub rezerva dispozitiilor prezentei Conventii, sa desemneze ruta pe care trebuie sa o urmeze in interiorul teritoriului sau oricare serviciu international aerian precum si aeroporturile care pot fi utilizate de vreunul din aceste servicii.
Art. 69 - Ameliorarea instalatiilor si serviciilor pentru navigatia aeriana
Daca Consiliul socoteste ca aeroporturile sau alte instalatii si servicii pentru navigatia aeriana ale unui stat contractant inclusiv serviciile sale radioelectrice si meteorologice nu sunt suificiente pentru a asigura securitatea, regularitatea, eficacitatea si exploatarea economica a serviciilor aeriene internationale existente sau in proiect, va proceda la consultari cu statul in chestiune si cu celelalte state interesate, spre a gasi mijloacele de imbunatatire a situatiei si poate formula recomaridani in acest scop. Nici un stat contractant nu va fi considerat ca fiind vinovat de infaractiune la prezenta Conventie in cazul cand nu va executa aceste recomaridari.
Art. 70 - Finantarea instalatiilor si serviciilor pentru navigatia aeriana
In iMPrejurarile prevazute de art.69, orice stat contractant poate incheia un acord cu Consiliul pentru a da efect unor recomaridari.
Statul poate hotari sa preia asupra sa toate cheltuielile docurgand din acel acord. In caz contrar, Consiliul poate accepta, la cererea statului, sa acopere totalitatea sau o parte din aceste cheltuieli.
Art. 71 - Furnizarea si intretinerea de catre Consiliu a instalatiilor si serviciilor
La cererea unui stat contractant, Consiliul poate accepta sa furnizeze, sa puna la dispozitie personal, sa intretina si sa administreze, in total sau in parte, aeroporturile si celelalte instalatii si servicii pentru navigatia aeriana, inclusiv serviciile radioelectrice si meteorologice care, pe teritoriul acelui stat, sunt necesare securitatii, regularitatii eficacitatii si exploatrii economice a serviciilor aeriene internationale ale celorlalte state contractante si poate stabili taxe juste si rezonabile pentru utilizarea instalatiilor si serviciilor furnizate.
Art. 72 - Debandirea de terenuri si utilizarea lor
In cazurile in care sunt necesare terenuri pentru instalatii sau servicii finantate in total sau in parte de catre Consiliu, la cererea unui stat contractant, acesta trebuie fie sa procure el insusi terenurile a caror proprietate o va pastra, daca dereste, fie sa inlesneasca folosirea acestora de catre Consiliu in conditii juste si rezonabile si in conformitate cu legile sale nationale.
Art. 73 - Cheltuielie si repartita fondurilor
In limita fondurilor pe care Adunarea le poate pune la dispozitia Consiliului in temeiul cap.XII Consiliul poate efectua cheltuielile curente necesare indeplinirii scopurilor prezenunui capitol prin preluari din fondul general al Organizatiei.
Consiliul repartizeaza capitalul necesar indeplinirii scopurilor prezenunui capitol in proportii preiabil hotarate si pe o perioada de timp rezonabila, intre statele contractante care isi vor da consimamaritul si ale caror intreprinderi de transport se folosesc de instalatiile si serviciile respective. Consiliul poate de asemenea, stabili contributia statelor care consimt la constituirea oricarui fond de rulment care s-ar vadi necesar.
Art. 74- Asistenta tehnica si intrebuintarea incasarilor
In cazul in care, la cererea unui stat contractant. Consiliul avanseaza fonduri sau infiinteaza aeroporturi sau alte instalatii si servicii in total sau in parte, aranjamentul in cauza poate prevedea, daca statul in chestiune consimte, pe de o parte, asistenta tehnica in privinta controlului general si a exploatarilor aeroporturilor, instalatiilor si serviciilor si, pe de alt parte, plata cheltuielilor de exploatare a aeroporturilor, instalatiilor si serviciilor, precum si a debanzilor si amortizarii din incasarile provenind din exploatarea acestor aeroporturi, instalatii si servicii.
Art. 75 - Preluarea instalatiilor detinute de Consiliu
Oricare stat contractant poate oricand sa se elibereze de obligatiile pe care le-a contractat conform art.70 si sa ia in posesie aeroporturile si celelalte instalatii si servicii infiintate de Consiliu pe teritoriul sau, conform art.71 si 72, platind Consiliului o suma socotita de acesta ca fiind rezonabila. Daca statul interesat socoteste ca suma fixata de Consiliu este excesiva, el poate apela la Docizia Consiliului inaintea Adunarii, care confirma sau modifica aceasta Docizie.
Art. 76- Resituirea fondurilor
Fondurile obtinute de Consiliu prin rambursari, conform dispozitiilor art.75 sau prin incasarea debanzilor si a amortizarilor, conform art.74, vor fi stabilite initial pentru fiecare dintre ele de catre Consiliu, daca este vorba de avansuri consimtite la origine de catre aceste state potrivit prevederilor art.73
CAPITOLUL XVI - ORGANIZATII DE EXPLOATARE IN COMUN SII SERVICII IN ASOCIATIE
Art. 77- Intreprinderile in comun autorizate
Nici o dispozitie a prezentei Conventii nu poate iMPiedica doua sau mai multe state contractante de a constitui, pentru transporturile aeriene, organizatii de exploatare in comun sau organisme internationale de exploatare, nici de a constitui in asociatii serviciile lor aeriene pe intreaga ruta sau intr-o intreaga regiune. Totusi aceste organizatii sau organisme si aceste servicii in asociatie vor fi supuse tuturor dispozitiilor prezentei Conventii, inclusiv celor referitoare la inregistrarea la Consiliu a acestor acorduri. Consiliul va determina modul in care prevederile prezentei Conventii privitoare la nationalitatea aeronavelor se vor aplica aeronavelor exploatate de organisme internationale de exploatare.
Art. 78 - Rolul Consiliului
Consiliul poate sugera statelor contractante interesate sa formeze organizatii comune pentru exploatarea serviciilor aeriene pe orice rute sau in orice regiune.Art. 79- Participarea la Intreprinderile comune
Un stat poate face parte din organizatii de exploatare in comun sau sa participe la asociatii prin intermediul fie al guvernului sau fie al uneia sau al mai multor intreprinderi de transport aerian desemnate de guvernul sau. Aceste intreprinderi pot, potrivit hotararii exclusive a statului interesat sa fie in total sau in parte proprietate de stat sau proprietate privata.

Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }