QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate transporturi

Indrumar legislativ - aeronauticaINDRUMAR LEGISLATIV - AERONAUTICA

Sectiunea 1. DEFINITII ALE UNOR TERMENI FOLOSITI IN LEGISLATIE

ACORD - intelegere, invoiala, conventie, aranjament etc. intre doua sau mai multe parti in vederea incheierii, modificarii sau desfiintarii unui act juridic.
ACT NORMATIV - act (lege, Docaret etc.) prin care se stabilesc dispoziii generale obligatorii.  

ALINEAT - pasaj in articolele de legi.
AMENDAMENT - propunere de modificare ce urmeaza sa fie adusa textului unui proiect de lege, de tratat etc.
ARTICOL - diviziune intr-un document oficial, marcata de obicei printr-un numar de ordine sau printr-o litera.
CAPITOL - fiecare dintre diviziunile mai mari ale unei legi.
CIRCULARA - dispozitie trimisa in scris organelor din subordine.
COD - culegere de legi dintr-un anumit domeniu al dreptului: ansamblu de norme.
CONSTITUTIE - lege fundamentala a unui stat, investita cu o forta juridica superioara celorlalte legi, care cuprinde principiile esentiale ale organizarii lui, stabilite drepturile si indatoririle principale ale cetatenilor, sistemul electoral, organizarea organelor supreme si locale etc., reflectand stadiul de dezvoltare sociala, economica si politica la un moment dat a statului respectiv.
CONTRACT - acord incheiat, ca urmare a intelegerii intre deua sau mai multe persoane (fizice sau juridice), pentru crearea, modificarea sau stingerea unor drepturi si obligatii in relatiile dintre ele; act, inscris ce consemneaza acest acord.
CONVENTIE - intelegere, acord intre doua sau mai multe state, instituii sau persoane cu privire la anumite probleme sau obiective; tratate internationale.
DISPOZITIE - prevedere obligatorie cuprinsa intr-o lege sau intr-un regulament; masura sau hotarare luata de un organ ierarhic superior si obligatorie pentru organul din subordine.
HOTARARE - denumire data actelor unor organe de stat (ministere), adoptate in urma unor dezbateri; act al unei instante juDecatoresti dat in solutionarea unui litigiu.
INSTRUCTIUNE - indrumare data de catre conducerea unui organ ierarhic superior organelor administrative in subordine; textul (brosura) care cuprinde aceste indrumari
LEGE - norma, cu caracter obligatoriu, stabilita si aparata de puterea de stat.
LITERA - intelesul strict, textual al unui faragment, al unui paragraf al unui articol (de lege) etc. NORMA - regula, dispozitie etc. obligatorie, fixata prin lege sau prin uz, ordine recunoscuta ca obligatorie sau recomandabila..
NORMA JURIDICA - regula de conduita cu caracter general si impersonal, emisa de organele de stat competente a carei respectare poate fi asigurata prin constrangere.
ORDIN - dispozitie obligatorie scrisa sau orala., data de o autoritate sau de o persoana oficiala pentru a fi executata intocmai.
ORDONANTA - dispozitie scrisa emisa de o autoritate administrativa juDecatoreasca. etc.; act care contine aceasta dispozitie.
PACT - denumire data unor tratate internationale, bilaterale sau multilaterale cu caracter solemn, privind relatiile intre state, incheiate in scopul mentinerii pacii sau colaborarii intre semnatari; intelegere scrisa intre doua parti.
PARAGRAF - capitol ori subdiviziune de capitol dintr-un text de lege, dintr-un tratat, dintr-un statut etc.; prevedere, afirmatie continuta intr-o asemenea subdiviziune.
PROCES - actiune in justitie facuta pentru solutionarea unui diferend intre doua parti care sunt in litigiu sau pentru constatarea si sanctionarea incalcarii legilor statului; actiune juDecatoreasca, totalitatea actelor, documentelor adunate in vederea acestei actiuni.
REGLEMENTARE - ansamblu de norme juridice aplicabile intr-un anumit domeniu.
REGULA - norma, lege pe baza careia are loc un proces, se desfasoara o activitate sau se produce un fenomen.
REGULAMENT - totalitatea instructiunilor, normelor si regulilor care stabilesc si asigura ordinea si bunul mers al unei organizatii, institutii etc.; norme elaborate de puterea executiva pentru aplicarea si completarea dispozitiilor unei legi.
TRATAT - intelegere scrisa incheiata intre doua sau mai multe state in vederea determinarii intr-un anumit domeniu a drepturilor si obligatiilor partilor contractante sau in scopul stabilirii unor norme juridice; acord international,conventie internationala.
TITLU - capitol sau subdiviziune in textele de legi, de regulamente, purtand un numar de ordine.
Sectiunea a II-a. DESPRE CONSTITUTIA ROMANIEI

Constitutia Romaniei, legea suprema a statului, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 233/1991, are titluri si de capitole. Daca in Titlul I - Principii generale - gasim referiri la statul roman, cu toate atributele ce docurg din notiunea de <statalitate>, in Titlul II facem cunostinta cu drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale dar si cu termenul de <Avocatul poporului >>. Titlul III, cel mai intins, se refera la autoritatile publice prezentandu-ne in termeni generali, Presedintele Romaniei, Parlamentul, Guvernul si alte autoritati publice, centrale si locale, acoperind intreaga gama a puterilor de stat si delimitand termenii separatiei acestor puteri. Titlurile IV si V privesc economia si finantele publice, cu explicarea sistemului economiei de piata, respectiv Curtea Constitutionala, ca organ de supraveghere a respectarii legii fundamentale, pentru ca in ultimele doua titluri ale Constitutiei sa cunoastem modalitatea de revizuire a acesteia si dispozitiile finale si tranzitorii.Sectiunea a III-a. DESPRE STATUL ROMAN

Romania este stat national, suveran si independent unitar si indivizibil, care are ca forma de guvemamant <republica >. Romania este stat de drept, democratic si social in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitaii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme si sunt garantate.
Suveranitatea nationala apartine poporului roman, care o exercita prin organele sale reprezentative si prin referendum.
Teritoriul Romaniei este inalienabil, JAR frontierele tarii sunt constintite prin lege organica cu respectarea principiilor si a celorlalte norme general admise ale dreptului international.
Statul roman se obliga sa indeplineasca intocmai si cu buna credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte. Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii fac parte din dreptul intern.


Sectiunea a IV-a. DESPRE DREPTURILE, LIBERTATILE SI INDATORIRILE
FUNDAMENTALE

Cetatenii beneficiaza de drepturile si de libertatile consacrate prin Constitutie prin alte legi si au obligatiile prevazute de acestea. Ei sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice fara privilegii si fara discriminari nimeni nefiind mai presus de lege. Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime, nici o lege neputand ingradi acest drept.
Drepturile si libertatile fundamentale consimtite prin Constitutie sunt:
. dreptul la viata si la integritate fizica si psihica:
. libertatea individuala si siguranta persoanei;
. dreptul la aparare;
. libera circulatie;
. viata intima, familiala si privata;
. inviolabilitatea domiciliului
. secretul corespondentei:
. libertatea constiintei
. libertatea de exprimare:
. dreptul la informatie:
. dreptul la invatatura;
. dreptul la ocrotirea sanataii
. dreptul la vot:
. dreptul de a fi ales;
. libertatea intrunirilor;
. dreptul la asociere:
. dreptul la munca si protectia sociala a muncii;
. interzicerea muncii fortate;
. dreptul la greva:
. dreptul la mostenire:
. nivelul de trai
. familia, protectia copiilor si a tinerilor, protectia persoanelor handicapate;
. dreptul la petitionare
. dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica.
Indatoririle fundamentale ale cetatenilor romani, conform Constituiei, sunt.:
. fidelitatea fata de tara;
. respectarea Constitutiei si a legilor;
. apararea tarii
. contributii financJARe.
Avocatul Poporului este o institutie numita de Senat pentru apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor, organizarea si functionarea sa fiind stabilite prin lege organica.

Sectiunea a V-a. DESPRE AUTORITATILE PUBLICE

Parlamentul este organ reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii (alcatuit din Camera Deputatilor si Senat) care adopta legi Legile adoptate de Parlament sunt de trei tipuri: constitutionale (pentru revizuirea Constitutiei), organice si ordinare Dupa adeptarea lor, legea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (M.Of.) si intra in vigoare la data publicarii si la data prevazuta in textul ei.
Dintre actele emise de Parlament, legea organica reglementeaza:
-sistemul electoral ; organizarea si functionarea partidelor politice referendumul: infractiuni, pedepse si executarea lor;
-organizarea Guvernului, a Consiliului de Aparare a Tarii; starea de asediu si urgenta;
-organizarea si functionarea Consiliului superior al Magistraturii, a instantelor juDecatoresti, a Ministerului Public si a Curtii de Conturi;
-statutul functionarilor publici;
-organizarea administratiei locale, a teritoriului etc.
Presedintele reprezinta statul roman si este garantul independentei nationale, al unitatii si integritatii teritoriale a tarii, vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice. Este mediator intre puterile statului, intre stat si societate, actele emise de Presedinte fiind Docretele care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
Guvernul asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice. Actele adoptate de Guvem sunt hotararile si ordonantele (acestea din urma pot fi si de urgenta Hotararile sunt emise pentru organizarea executarii legilor, lar ordonantele se emit in temeiul unei legi speciale de abilitare, in limitele si in conditiile prevazute de aceasta.
Administratia publica este centrala de specialitate si locala.
-Administratia publica centrala de specialitate cuprinde ministerele si alte organe de specialitate. Ministerele se organizeaza potrivit legii numai in subordinea Guvernului si pot emite ordine. Alte organe de specialitate pot fi organizate prin lege organica, in subordinea Guvernului sau a ministerelor ori ca autoritati administrative autonome. Consiliul Superior de Aparare a Tarii organizeaza si coordoneaza activitatile care privesc apararea tarii si siguranta nationala.
-Administratla publica locala este intemeiata pe principiul autonomiei locale si al descentralizarii serviciilor publice, cuprinzand : autoritatile comunale si orasenesti (formate din consiliile locale si primarii), consiliul judetean (autoritatea administratiei publice pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti) si prefectul (reprezinta Guvernul).


Autoritatea juDecatoreasca cuprinde:
-Instantele juDecatoresti care sunt : JuDecatoriile, Tribunalele, Curtile de Apel si Curtea Suprema de Justitie;
-Ministerul Public alcatuit din procurori care sunt constituiti in Parchete pe langa fiecare instanta juDecatoreasca;
-Consiliul Superior al Magistraturii care are ca atributie principala numirea in functie a juDecatorilor si procurorilor:


Curtea Constitutionala, alcatuita din 9 juDecatori are ca atributie principala verificarea constitutionalitatii legilor.


Curtea de Conturi exercita controlul asupra resurselor financJARe ale statului si ale sectorului public.


Sectiunea a VI-a. ORGANIZAREA AVIATIEI CIVILE SI TRANSPORTULUI AERIAN IN ROMANIA

In mod teoretic, Parlamentul exercita singur functia legislativa dar in mod practic, aceasta functie sau unele aspecte ale acesteia sunt impartite cu executivul cu electoratul (prin referendum), cu comisiile proprii. Executivul se implica in functia legislativa in special prin initiativa legislativa legislatia delegata promulgarea legilor.
Parlamentul, pe langa adeptarea celor trei categorii de legi - constitutionale, organice si ordinare - poate aproba si delegarea legislativa, in anumite situatii si condiii, Guvernul fiind abilitat sa emita norme juridice in domeniul rezervat legii. O asemenea delegare este data doar de Parlament, care stabileste domeniul si durata delegarii, modul cum ii va exercita controlul asupra delegatiei acordate Guvernului. De aici rezulta cresterea rolului executivului, exprimata prin trecerea in sarcina sa a unor atributii legislative, fapt evident cu precadere prin legislatia delegata.
Fiecare propunere de act normativ trebuie sa fie elaborata in conformitate cu prevederile Constitutiei si corelata cu dispozitiile celorlalte acte normative, astfel incat sa se integreze organic in sistemul general al legislaiei. Ordinele cu caracter normativ, instructiunile si alte acte cu caracter normativ ale conducatorilor ministerelor se emit pe baza si in executarea legilor si a hotararilor Guvernului. Ordinele si instructiunile se emit de regula, atunci cand printr-o dispozitie legala se prevede aceasta, cu respectarea termenului stabilit in acest scop si cu indicarea expresa a termenului legal; ele vor fi elaborate respectandu-se normele de tehnica legislativa cu consultarea compartimentelor de specialitate din cadrul autoritatii respective si sunt in mod obligatoriu supuse avizarii compartimentului juridic propriu. Ordinele si instructiunile se semneaza numai de catre conducatorii autoritatilor publice emitente - ministerele - transmise spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, numai dupa obinerea avizului Ministerului Justitiei.


Actele normative speciale adoptate sau emise pentru reglementarea domeniului transportului aerian pot fi clasificate in izvoare interne si izvoare externe sau internationale.
Izvoarele interne
principale in materie sunt reprezentate prin 0.G. nr.19/l997 privind transporturile, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.197/1998 republicata, care constituie dreptul comun in domeniul transporturilor. 0.G. nr.29/1997 privind Codul aerian, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.130/2000. 0.G. nr.51/1999 privind investigatia tehnica a accidentelor si incidentelor din aviatia civila.
Izvoarele externe in materia transporturilor aeriene sunt conventiile internationale la care Romania este parte si care reprezinta reguli uniforme in acest domeniu, la care se adauga acordurile bilaterale si multilaterale internationale semnate de Ministerul Transporturilor in calitatea sa de organ central al administratiei si de autoritate de stat in acest domeniu. Dintre conventiile si acordurile internationale in vigoare la care Romania este parte amintesc: Conventia de la Chicago din 1944 privind aviatia civila internationala, Conventia de la Varsovia din 1929 pentru unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian international, Conventia de la Geneva din 1948 privind recunoasterea unor drepturi in aeronava, Protocolul de la Haga din 1955 privind amendarea Conventiei de la Varsovia din 1929, Conventia de la Guadalajara din 1961 - suplimentara la Conventia de la Varsovia din 1929, Conventia de la Tokyo din 1963 referitoare la infractiuni si anumite alte acte savarsite la bordul aeronavelor, Conventia de la Haga din 1970 pentru reprimarea capturarii ilicite a aeronavelor, Conventia de la Montreal din
1971
pentru reprimarea actelor ilicite indreptate contra securitatii aviatiei civile, Protocolul suplimentar de la Montreal din 1988 cu privire la reprimarea actelor ilicite de violenta in aeroporturile destinate aviatiei civile intemalionale, Aranjamentele din Cipru din 1990 privind infiintarea Autoritatilor de aviatie Unite, Conventia EUROCONTROL din 1960 privind cooperarea pentru securitatea navigatiei aeriene. Exista de asemenea acorduri internationale pe care Romania nu le-a semnat sau acorduri internationale pe care Romania le-a semnat, dar care nu sunt inca in vigoare datorita neintrunirii numarului de ratificari.
Structura sistemului national de reglementari aeronautice civile romane cuprinde 4 niveluri care se integreaza intr-un concept piramidal si care reflecta in permanenta atat realitatile nationale, cat si tendinele pe plan international, astfel:
Nivelul 1: LEGI DE AERONAUTICA CIVILA - legi specifice pentru domeniul activitatilor aeronautice civile adoptate la nivel de Parlament:
Nivelul 2: HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI - emise pentru organizarea si executarea legilor aplicabile in domeniul activitatilor aeronautice civile
Nivelul 3: REGLEMENTARI AERONAUTICE CIVILE ROMANE - aprobate prin Ordine ale ministrului transporturilor. Aceste reglementari sunt elaborate de Ministerul Transporturilor si/sau autoritati delegate care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor in conformitate cu legislatia in vigoare.
Nivelul 4. PROCEDURI INTERNE aprobate prin DOCIZII ale CONDUCATORILOR
AUTORITATILOR DELEGATE,
precum si DIRECTIVE si CIRCULARE ale
CONDUCATORILOR AUTORITATILOR DELEGATE pentru organizarea executarii
reglementarilor aeronautice civile care intra in competenta acestora.MINISTERUL TRANSPORTURILOR*
ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, reprezinta autoritatea de stat in domeniul transporturilor si emite norme general obligatorii asigura aplicarea lor si exercita controlul respectarii acestora de catre toti participanatii la realizarea activitatilor de transport de marfuri si pasageri. Ministerul elaboreaza si supune aprobarii Guvernului schema retelei nationale de transport avand ca principale obiective asigurarea deplasarii persoanelor si a marfurilor intre toate localitatile tarii, precum si conectarea infarastructurilor nationale de transport la principalele infarastructuri de transport international.
*Nota : se va folosi denumirea de Minsiterul Transporturilor chJAR daca aceasta sufera modificari in functie de legislatura.
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTULUI SI LOCUINTE1 (M.L.P.T.L.) este un organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica.
Ministerul si ministrul pot emite ordine. Obiectul principal de activitate ale M.L.P.T.L. :
- stabileste politica in domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, la nivel national;
- elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si armonizare a activitatii de lucrari publice, transport si locuintei, in cadrul politicii generale a Guvernului;
- indeplineste rolul de autoritate de stat in domeniu.
Printre atributiile principale in domeniul aviatiei civile remarcam:
- emite reglementari obligatorii de autorizare si/sau licentiere a agentilor aeronautici si a operatorilor civili:
- emite reglementari aeronautice obligatorii pentru siguranta traficului in transporturile aeriene, pentru efectuarea transporturilor bunurilor periculoase;
- emite reglementari pentru uniformizarea definitiilor si a abrevierilor in aviatia civila, in conformitate cu legislatia nationala;
- asigura reglementarea si organizarea circulatiei aeronavelor civile in spatiul aerian national;
- asigura organizarea si functionarea serviciilor civile de navigatie aeriana in spatiul aerian al Romaniei.
Structura. Ministerul este structurat pe Directii Generale si Directii, care la randul lor
sunt alcatuite, prin ordin al ministrului, alcatuite din Servicii, Birouri si Colective temporare.
Din structura ministerului mai fac parte Corpul de Control al Ministrului, Secaretarul general si Secaretarul general adjunct, Colegiul Ministerului, Centrele de Medicina Preventiva. In domeniul aviatiei civile, Ministerul cuprinde Directia Generala de Servicii Transport Aerian si Aeroporturi, precum si Inspectoratul de Stat in Aviatia Civila.


AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA (A.A.C.R.) este o
persoana juridica romana care functioneaza ca regie autonoma de interes public national, pe baza de gestiune economica si autonomie financJARa, in structura sa intrand: Compartimentele, Birourile, Serviciile, Directiile si Inspectiile.


Obiectul principal de activitate:
- asigurarea aplicarii reglementarilor aeronautice nationale;
- supravegheaza respectarea lor de catre persoanele juridice si fizice, romane si straine care desfasoara activitati aeronautice civile ori proiecteaza sau executa produse si servicii pentru aeronavele civile pe teritoriul Romaniei;
executarea prevederilor intelegerilor si acordurilor aeronautice internationale la care statul roman este parte.
Ministerul Transporturilor in calitatea sa de organ de specialitate al administratiei publice centrale, elaboreaza si supune spre aprobare cadrul legislativ aDocvat domeniului transporturilor, in concordanta cu strategia nationala si sectoriala de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Delegarile de competenta privind elaborarea reglementarilor aeronautice civile romane sunt efectuate de minister in baza Codulul aerian al Romaniei, Autoritatea Aeronautica Civila Romana devenind astfel organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, indeplinind atributiile ce docurg din lege sau din reglementarile aeronautice nationale precum si din conventiile si acordurile aeronautice internationale la care Romania este parte. A.A.C.R. stabileste norme minimale, proceduri si instructiuni de aplicare a reglementarilor nationale in domeniul aviatiei civile, in conceordarta cu cele internationale.


REGIA AUTONOMA <<ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN >> - ROMATSA are ca obiect principal de activitate:
-administrarea si exploatarea cailor aeriene;
-organizarea si asigurarea tehnica a acestora;
-dirijarea si controlul circulatiei aeriene pentru aeronavele romanesti si straine in spatiul aerian al Romaniei, repartizat aviatiei civile;
-organizarea si realizarea informarii aeronautice si meteorologice a transportatorilor aerieni romani si straini:
-asigurarea legaturilor permanente ale cailor aeriene nationale cu cele ale statelor vecine si cu aeroporturile din tara.
Activitatea ROMATSA se desfaoara in scopul elaborarii programelor de perfectionare a pregatirii de specialitate a intregului personal de trafic aerian, meteorologic de protectie a navigatiei aeriene si telecomunicatii aeronautice.
Atributii principale ale ROMATSA sunt structurate pe 3 domenii : tehnic, operational si economico-financJAR. ROMATSA respecta si raspunde de aplicarea tuturor prevederilor din legislatia generala interna, precum si din legislatia specifica si a reglementarilor emise de A.A.C.R. si O.A.C.I.
Structura. ROMATSA este alcatuita din subunitati fara personalitate juridica: Directii regionale, Centre nationale, Radiofaruri, Servicii si Birouri, NOTAM (NOTICE TO AIRMARI).


AEROPORTUL INTERNATIONAL BUCURESTI-OTOPENI (A.I.B.O.) si AEROPORTUL INTERNATIONAL BUCURESTI-BANEASA (A.I.B.B.) prezinta similitudini in multe privinte, avand regim juridic si obiect de activitate identice. Sunt societati comerciale pe actiuni, cu capital integral de stat, care se organizeaza si functioneaza pe baza de gestiune economica.

Cele doua societati au ca obiect principal de activitate efectuarea de prestatii, servicii, lucrari de exploatare, intretinere, reparare, dezvoltare si modernizare a bunurilor din patrimoniul sau, aflate in proprietate sau in concesiune.
Atributiile lor se impart in 3 domenii (tehnic, operational, economico-financJAR) JAR scopul activitatii desfurate in cadrul lor este:
- asigurarea conditiilor pentru sosirea, plecarea si manevrarea la sol a aeronavelor in trafic national si/sau international;
- asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, marfuri si posta, precum si servicii de interes public national.
In scopul desfasurarii in bune conditii a activitatii, cele doua societati comerciale -
A.I.B.O. si A.I.B.B. - emit norme specifice ce devin obligatorii, dupa aprobarea lor de catre Ministerul Transporturilor.


COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE < TAROM> este o societate comerciala care are ca obiect de activitate:
- executarea de transporturi aeriene interne si internationale, de calatori, de bagaje, de marfuri si posta, prin curse regulate de charter;
- executarea de prestatii legate de transportul aerian respectiv;
- comercializarea in regim duty-free, handling, catering, transport terestru in continuarea transportului aerian.


INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA AERONAUTICA SI SPATIALA <<General doctor aviator Victor Anastasiu>> este o institutie publica cu personalitate juridica, care are ca atributii principale:
- efectuarea selectiei, expertizei medicale si psihologice pentru personalul aeronautic militar si civil;
- asigurarea asistentei medicale specializate si de produse farmaceutice pentru personalul aeronautic, militar si civil, pentru familiile acestora.
AEROCLUBUL ROMANIEI este o institutie publica finantata de la bugetul de stat, are personalitate juridica si este compus din aerocluburile teritorlale, subunitati fara personalitate juridica, cu sediile si terenurile de zbor in anumite localitati prevazute. Unitate centrala de aeronautica civila si sportiva dar si unitate sportiva de performanta cu caracter aeronautic, Aeroclubul Romaniei are in obiectul de activitate, printre altele:
- organizarea si desfasurarea activitatii de pregatire, perfecionare teoretica si practica de zbor si parasutare cu aeronave civile usoare, de scoala si de sport, pentru personalul aeronautic propriul si pentru sportivii legitimati la aerosiubul Romaniei;
- selecionarea si initierea tineretului prin organizarea de cursuri si cantonamente de instruire teoretica si in zbor, in scopul atragerii acestuia in practicarea sporturilor aeronautice.


ACADEMIA ROMANA DE AVIATIE este o institutie publica cu personalitate
juridica, in subordinea Ministerului Transporturilor, care are ca obiective:
- realizarea pregatirii specifice in vederea atestarii personalului aeronautic civil;
- realizarea pregatirii periodice, specializarii si perfectionarii profesionale a personalului
aeronautic in functie.


Sectiunea a VII-a. ROMANIA SI AVIATIA CIVILA INTERNATIONALA

Romania este membra a Organizatiei Aviatiei Civile Internationale - OACI deoarece a ratificat Conventia de la Chicago din 1944 prin Docretul nr. este membra a Conferintei Aviatiei Civile din Europa - ECAC din 1991, este membra a Autoritatilor Aviatiilor Unite - JAA prin semnarea Aranjamentelor din Cipru in 1998 si este membra EUROCONTROL in baza Legii nr. 44/1996.
JAA este un organism asociat al ECAC, coordonarea dintre acestea fiind organizata
conform Statutului ECAC. Avantajele unei abordari europene in scopul obtinerii unui nivel ridicat si omogen al sigurantei in aviatie, precum si in scopul stabilirii unei baze pentru o concurenta echilibrata atat in Europa, cat si in restul lumii, alaturi de recomaridarile Parlamenunui European si ale Consiliului Europei pentru o abordare armonizata privind siguranta aviatiei civile europene au dus la Docizia ECAC de acceptare a JAA ca organism asociat in 1989. Cea mai importanta functie a JAA este de a dezvolta si implementa standarde si proceduri comune de siguranta a aeronavelor, cunoscute sub denumirea de JAR (Joint Aviation Requirements - Cerintele Aviatiilor Unite), JAR devenind astfel un cod uniform al statelor membre JAA. Aceste state, prin autoritatile aeronautice nationale, colaboreaza, deasemenea, in scopul elaborarii de cerinte administrative (JAR-uri), dar si de proceduri administrative, astfel incat oricare stat solicitant sa poata utiliza, in final, un singur document administrativ si un set de proceduri si practici pentru orice cerere adresata uneia dintre autoritatile aeronautice. La elaborarea JAR-urilor, JAA la in considerare indatoririle si obligatiile ce docurg din Conventia de la Chicago, precum si alte coduri de aviatie, in scopul facilitarii schimbului de produse, servicii sau persoane intre tarile membre JAA si cele nemembre JAA are obligatla publicarii JAR-urilor, cu datele corespunzatoare de intrare in vigoare.


Sectiunea a VIII-a. CODUL AERIAN AL ROMANIEI

Activitatilor aeronautice civile si tuturor persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati aeroanutice civile in spatiul aerian national si pe teritoriul Romaniei se aplica prevederile Codului Aerian al Romaniei din 26.01.2001, dar si prin actele normative interne din domeniu, precum si in conformitate cu prevederile Conventiei de la Chicago, ale altor conventii si acorduri internationale la care Romania este parte. Codul aerian este structurat pe 15 capitole si 116 de articole. In primul capitol sunt prezentate notiuni generale, inclusiv o serie de 39 de termeni si definitii intalnite in domeniul aviatiei civile urmatoarele 13 capitole acopera intreg sistemul aeronautic civil din Romania, facand referire la administrarea aviatiei civile in Romania spatiul aerian national, nationalitatea si drepturile asupra aeronavelor civile, aerodromuri, personalul aeronautic civil, operatiuni aeriene civile, protectia mediului, siguranta zborului, securitatea aeronautica, facilitati aeronautice, cautarea si salvarea aeronavelor civile, anchetarea incidentelor si a accidentelor de aviatie civila, sanctiuni. Ultimul capitol este destinat dispozitiilor finale si tranzitorii.Sectiunea a IX-a. TERMENI SI DEFINITII DIN AVIATIA CIVILA
(conform prevederilor nationale, europene si  internationale)

accident - eveniment legat de operarea unei aeronave, care se produce intre momentul in care o persoana se imbarca la bordul acesteia cu intentia de a efectua un zbor si momentul in care toate persoanele aflate la bord sunt debarcate si in cursul caruia:
-persoana este ranita grav sau mortal datorita fapunui ca se gaseste:
in aeronava;
in contact direct cu aceasta sau cu un obiect care este fixat in aeronava;
in contact direct cu o parte oarecare a aeronavei, insiusiv cu partile care se detaseaza din aceasta;
expusa direct aspiratiei sau suflului motoarelor ori elicelor;
aeronava sufera deteriorari, avarii sau cedari structurale, care altereaza caracteristicile de rezistenta structurala sau performantele de zbor, necesita o reparatie importanta care nu poate fii facuta in mod normal cu mijloacele existente la bord sau necesita inlocuirea elementelor deteriorate;
-aeronava a fost distrusa;
-aeronava a disparut sau este total inaccesibila. Aeronava este considerata disparuta atunci cand cautarile s-au incheiat oficial si epava nu a fost localizata.
Se exclud din categoria accidentelor urmatoarele situatii:
- Docesul la bordul aeronavelor, provenit dintr-o cauza naturala; ranirea grava sau Docesul oricarei persoane aflate la bord, ca urmare a unei tentative de sinucidere sau a neglijentei proprii; ranirile cauzate pasagerilor clandestini care se ascund in afara zonelor care sunt in mod normal accesibile pasagerilor si echipajului;
- cand deteriorarea este limitata la accesoriile motorului sau cand este vorba despre deteriorari lunitate la elice la extremitatile aripii, la antene, pneuri, farane, carenaje sau mici perforatii in invelis si care nu pericliteaza siguranta in zbor sau la sol a aeronavei;
2. act de interventie ilicita -act produs in mod ilicit, cu intentie, constand in:
- violenta impotriva uneia sau mai multor persoane la bordul unei aeronave la sol si in zbor, daca acel act poate sa pericliteze siguranta aeronavei respective;
- distrugere a unei aeronave in serviciu sau provocare de avarii unei astfel de aeronave, care o fac indisponibila pentru zbor sau care ii pot periclita siguranta in zbor;
- Amplasare sau favorizare a amplasarii prin orice mijloace a unui dispozitiv sau a unei substante care poate distruge o aeronava aflata in serviciu sau ii poate provoca avarii care sa o faca indisponibila pentru zbor ori care ii poate periclita siguranta in zbor;

- distrugere sau avariere a mijloacelor de navigatie aeriana sau de interventie in functionarea lor daca un asemenea act poate periclita siguranta aeronavelor in zbor;
- comunicare intentionata a unor informatii false, punand astfel in pericol siguranta unei aeronave in zbor;
- folosirea ilegala a oricarui dispozitiv, substanta sau arma pentru:
producerea unui act de violenta impotriva uneia sau mai multor persoane care provoaca ranirea grava sau moartea acestora, pe un aeroport care deserveste aviatia civila; distrugerea sau avarierea grava a facilitatilor care apartin aviatiei civile sau a aeronavelor care nu sunt in serviciu, dar se afla pe acel aeroport ori pentru intreruperea serviciilor aeroportului daca un asemenea act pune in pericol sau poate periclita siguranta aeroportului

activitati aeronautice civile - totalitatea activitatilor legate de proiectarea, constructia, atestarea, reparatia, intretinerea si operarea aeronavelor civile, a aerodromurilor si a altor obiective de infarastructura a aeronauticii civile, de dirijarea si controlul traficului aerian, de informarea aeronautica si meteorologica a operatorilor aerieni, de pregatirea si perfectionarea personalului aeronautic civil, precum si a activitatilor aeronautice civile conexe acestora;
4. activitati aeronautice civile conexe - totalitatea serviciilor care contribuie direct la asigurarea desfasurarii activitatilor aeronautice civile;
5. administrator al aerodromului - persoana fizica sau juridica care conduce si gestioneaza un aerodrom aflat in proprietatea publica sau in proprietatea privata a unor persoane fizice ori juridice;
6. aerodrom - suprafata delimitata pe pamant sau pe apa, care cuprinde eventual cladiri, instalatii si materiale, destinata sa fie utilizata, in totalitate sau in parte, pentru sosirea, plecarea si manevrarea la sol a aeronavelor. Aerodromul utilizat exclusiv pentru elicoptere se numeste heliport;
7. aeronautica civila - totalitatea activitatilor legate de proiectarea, construirea, atestarea, reparatia, intretinerea si exploatarea aeronavelor si aerodromurilor de pregatire a personalului aeronautic, precum si a activitatilor conexe ale acestora;
8. aeronava - aparatul care se poate mentine in atmosfera cu ajutorul altor reactii ale aerului Decat cele asupra suprafetei pamantului;
9. aeronave de stat - aeronavele folosite pentru servicii militare, vamale sau de politie,
10. aeroport - aerodromul deschis pentru operatiuni comerciale de transport aerian;
11. aeroport international - aeroportul nominalizat ca aeroport de intrare si de plecare, destinat traficului international al aeronavelor, si in care sunt asigurate facilitatile de control pentru trecerea frontierei de stat, pentru controlul vamal, de sanatate publica, pentru controlul veterinar si fitosanitar, precum si pentru alte facilitati similare;
12. aeroport liber (scutit de taxe - aeroport international pe care pasagerii, membrii de echipaj, bagajele, marfurile, posta si proviziile de bord pot fii debarcate, descarcate sau transportate fara a fii supuse nici unei taxe sau impozit vamal cu conditia de a ramane in interiorul unei zone desenmate in timp ce sunt transportate pe calea aeriana spre un punct situat in afara unui teritoriu al statului contractant (conf Conventiei de la Chicago)
13. agent aeronautic civil - orice persoana fizica sau juridica, autorizata sa desfasoare activitati aeronautice civile;
14. agent autorizat - o persoana calificata care reprezinta un operator si care este autorizata de catre sau in numele acestuia sa indeplineasca toate formalitatile cu privire la intrarea sau iesirea aeronavelor, membrilor de echipaj, pasagerilor, marfurilor, postei, bagajelor sau proviziilor de bord;
15. ancheta administrativa - activitatea concentrata de identificare, de strangere si de analiza a informatiilor pentru determinarea cauzelor, emiterea concluziilor si, pe baza lor, stabilirea unor recomaridari privind siguranta zborurilor, precum si formularea unor propuneri si recomaridari de imbunatatire a activitatilor in vederea prevenirii accidentelor si incidentelor de aviatie;
16. aptitudine medicala - detinatorul unui certificat de aptitudine medicala trebuie sa fie apt fizic si mental penu a exercita in siguranta privilegiile licentei respective;
17. autoritati publice - organisme sau institutii publice ale statelor contractante (conf.
Conventiei de la Chicago) ai caror functionari au mandatul de a elabora, de a pune in aplicare si de a urmari prevederile legale ale statelor respective, precum si ale acordurilor bilaterale sau multilaterale care fac referire la oricare dintre standardele si practicile recomandate;
18. autorizare - confimare oficiala data printr-un document eliberat in conformitate cu
prevederile reglementarilor aeronautice romane prin care se atesta capacitatea detinatorului de a desfasura activitatile aeronautice civile mentionate in acest document
19. autorizatie de operator aerian - documentul care atesta autorizarea unui operator aerian sa efectueze activitati de lucru aerian sau de aviatie generala;
20. avion - aerodina prevazuta cu un motor de exploatare si a carei sustentatie se obtine in principal prin reactiunile aerodinamice pe suprafetele fixe in zbor;
21. bagaje - bunuri care apartin pasagerilor sau membrilorechipajului care sunt transportate la bordul unei aeronave pe baza unei intelegeri cu operatorul;
22. bagaje neidentificate - bagaje care se gasesc intr-un aeroport, cu sau fara etichete de inregistrare, si care nu sunt nici reclamate, nici atribuite unui pasager;
bagaje neinsotite - bagaje transportate ca marfa care se gasesc la bordul aceleiasi aeronave sau altei aeronave Decat cea care transporta persoanele carora le apartin aceste bagaje;
24. bagaje nereclamate - bagaje care sosesc la aeroport si nu sunt retrase ori reclamate de un pasager;
bagaje ratacite (directionate gresit) - bagaje ale pasagerilor sau membrilor de echipaj separate de acestia in mod involuntar sau datorita unor inadvertente
26. calificare - mentiune inscrisa intr-o licenta sau asociata acesteia, care stabileste anumite conditii speciale, drepturi sau limitari in care se exercita drepturile acordate de acea licenta;
27. categorie de aeronave - clasificarea aeronavelor dupa caracteristici fundamentale specifice lor
28. clasa de aeronave - gruparea tipurilor de aeronave din aceeasi categoric dupa una sau mai multe caracteristici fundamentale comune;
29. certificat de operator aerian - documentul care atesta capacitatea unui operator aerian de a efectua activitati de transport aerian civil;
30. certificat de navigabilitate - documentul individual, aflat obligatoriu la bordul fiecarei aeronave, prin care se atesta navigabilitatea acesteia;
31. controlul narcoticelor - masuri pentru controlul transportului ilicit de substante narcotice si psihotrope pe calea aerului;
32. conversie a unei licente - eliberarea unei licente de tip JAR-FSI pe baza unei licente eliberate de un stat care nu este membru JAA (preschimbare);
debarcare - actiunea unor persoane de a parasi o aeronava dupa aterizarea pe un aeroport cu exceptia membrilor de echipaj si a pasagerilor care trebuie sa-si continue calatoria pana la o escala urmatoare a acelulas serviciu aerian de tranzit;
descarcare - deplasarea de la bordul unei aeronave a marfurilor, postei, bagajelor sau proviziilor de bord dupa aterizare si care vor fii transportate pana la o escala precedenta a acelulasi serviciu aerian de tranzit;
dezinsectie - operatie destinata uciderii insectelor purtatoare de maladii prezente la om existente in aeronavele si containerele transportate de acestea in conformitate cu prevederile actualizate ale Regulamenunui Sanitar International;
dispozitii referitoare la tranzitul direct - dispoziii speciale aprobate de autoritatile publice competente potrivit carora traficul de pasageri care efectueaza o oprire de scurta durata in timpul trecerii prin teritoriul statului contractant (conf. Conventiei de la Chicago) poate sa ramana sub controlul direct al acestor autoritati

documente ale companiilor aeriene - scrisori de transport aerian borderouri de expeditie tichete de intrare si de imbarcare, documente si planuri de reglementari bancare, regulamente ale agentiilor tichete pentru excedent de bagaje, bonuri pentru diverse servicii, raporturi referitoare la neregularitati sau pagube, etichete pentru marfuri si bagaje, orare de zbor, devize de greutati si centraje pentru uzul companiei aeriene;
drept de trafic - dreptul unui operator aerian autorizat de a transporta pasageri, bagaje, marfuri si/sau posta pe o ruta aeriana care deserveste doua sau mai multe aeroporturi interne ori internationale;
echipament de bord - articole destinate a fii utilizate la bordul unei aeronave in timpul zborului, inclusiv echipamentul medical si de prim ajutor, cu exceptia proviziilor de bord si a pieselor de schimb care pot fii scoase din aeronava;
40. echipament la sol - articole cu caracter special destinate intretinerii, repararii si operarii aeronavelor la sol inclusiv echipamentul de incercare si de verificare, echipamentul de imbarcare si de debarcare a pasagerilor si echipamentul de manevrare a marfurilor;
41. echipament de securitate - dispozitive si echipamente de natura speciala destinate a fii utilizate separat sau ca elemente ale unui sistem in scopul prevenirii si incetarii actelor de interventie ilicita din aviatia civila sau impotriva instalatiilor si serviciilor sale;
42. elicopter - aeronava sustinuta in zbor in principal de catre reactiunea aerului asupra unuia sau mai multor rotoare antrenate de un organ motor propriu de exploatare in jurul unor axe sensibil apropiate de verticala;
facilitati - totalitatea serviciilor si baza materiala asociata acestora, asigurate pe un aerodrom in legatura cu intrarea si iesirea aeronavelor, persoanelor, bagajelor, marfurilor si altele asemenea, in traficul aerian intern si international;
44. incident - un eveniment, altul Decat un accident, asociat cu utilizarea unei aeronave, care afecteaza sau ar putea afecta siguranta exploatarii;
45. licenta - document care atesta privilegiile dobandite de o persoana de a exercita o functie la bordul unei aeronave civile (termenul este echivalent cu termenul utilizat in reglementarile anterioare de brevet de aptitudine si licenta);
46. licenta de lucru in perimetrul infarastructurii aeroportuare - document individual prin care se acorda unui agent economic dreptul de a desfasura activitati in perimetrul infarastructurii aeroportuare;
47. licenta de transport aerian - document individual prin care unui operator aerian autorizat i se acorda dreptul de a efectua operatiuni de transport aerian public, in conditiile prevazute in licenta;
48. licentiere - confirmarea oficiala data printr-un document eliberat de Ministerul Transporturilor, prin care se acorda detinatorului dreptul de a exercita activitatile aeronautice civile mentionate in acest document;
49. linie aeriana - orice companie de transport aerian care ofera sau exploateza un serviciu aerian international regulat;
50. lucru aerian - activitate aeriana in cursul careia o aeronava este utilizata pentru servicii specializate, cum ar fi agricultura, constructiile, fotografierea, observarea, cautarea si salvarea, publicitatea aeriana si alte activitati de acest fel
51. marfuri (cargo) - orice bunuri, altele Decat posta, proviziile de bord, bagajele insotite sau ratacite, care sunt transportate la bordul unei aeronave;
52. membru de echipaj - o persoana desemnata de catre un operator cu responsabilitati la bordul unei aeronave in timpul zborului;

membru de echipaj pentru conducerea aeronavei - membru de echipaj titular al unei licente, insarcinat cu exercitarea indatoririlor esentiale de operare a unei aeronave in timpul zborului;
54. membru al echipajului de zbor - un pilot, inginer de bord sau navigator desemnat pentru misiune la bordul unei aeronave, in timpul zborului;
55. misiune - activitatea unui membru al echipajului din momentul in care acesta intra in serviciu, dupa o perioada de odihna corespunzatoare, dar inaintea inceperii unui zbor sau a unei serii de zboruri, pana in momentul in care acel membru al echipajului iese din serviciu dupa incheierea acelui zbor sau a seriei de zboruri;
56. navigabilitate - caracteristica aeronavei pregatite pentru zbor, constand in conformarea acesteia la reglementarile de adimisibilitate la zbor;
57. operarea aeronavei - folosirea aeronavei pentru scopuri de navigatie aeriana care include navigarea aeronavei. Orice persoana fizica sau juridica care efectueaza operatiuni cu aeronave, insiusiv in calitate de proprietar sau detinator, cu sau fara drept legal de comanda asupra aeronavei, va fii considerata angajata in operarea aeronavei in intelesul codului aerian roman:
58. operator - persoana, organizatie sau intreprindere angajata sau care se pregateste sa se angajeze in operatiuni aeriene;
59. operatiune de aviatie generala - operatiune a unei aeronave alta Decat o operatiune de transport aerian comercial sau una de lucru aerian;
60. operator aerian - persoana fizica sau juridica autorizata si/sau licentiata angajata in operarea aeronavelor;
61. persoana inadmisibila - persoana a carei admitere pe teritoriul unui stat contractant (conf. Conventiei de la Chicago) este sau va fi refuzata de catre autoritatile sale:
62. persoana cu mobilitate redusa - orice persoana care folosete transportul aerian a carei mobilitate este redusa ca urmare a unei inacapacitai fizice (senzoriale sau motrice) deficiente intelectuale, de varsta boala sau oricare alta natura generatoare de handicap si a carei situatie necesita o atentie deosebita si o adaptare la nevoile persoanei respective a serviciului aerian oferit tuturor pasagerilor;
pilot comandant - pilotul responsabil cu comanda si siguranta aeronavei pe durata zborului:
64. pilot de siguranta - pilotul calificat sa actioneze ca pilot comandant pe clasa sau tipul de avion respectiv si care se afla la bordul avionului cu scopul de a prelua comenzile avionului daca persoana care actioneaza ca pilot comandant si care are o restrictionare a licentei medicale, devine incapabila de a pilota avionul;
plan de zbor - ansamblu de informatii specifice unui zbor planificat sau unei portiuni din acesta, transmise organelor care asigura serviciile de navigatie aeriana;
66. posta - corespondenta si alte obiecte incredintate de administratia postala unui operator aerian in vederea transportarii si destinate a fii remise apoi altor administratii postale:
67. reglementari aeronautice - norme, proceduri sau standarde specifice activitatilor aeronautice civile;
68. reinnoire (de clasificare sau autorizatie) -procedeu administrativ efectuat dupa ce o calificare sau o autorizatie a expirat, prin care se reinnoiesc privilegiile calificarii sau autorizatiei pentru o perioada urmatoare specificata in urma indeplinirii cerintelor respective;
69. revalidare - procedeu administrativ efectuat in interiorul perioadei de valabilitate a unei calificari sau autorizari prin care se acorda detinatorului dreptul de a continua exercitarea privilegiilor calificarii sau autorizarii pentru o perioada urmatoare specificata in urma indeplinirii cerintelor specifice;
70. securitatea aeronautica - ansamblu de masuri, resurse materiale si forte umane coordonate, mobilizate si utilizate in scopul protectiei aeronauticii civile impotriva actelor de interventie ilicite;
71. serviciu aerian de tranzit - operatiune particulara a unui avion, identificata de operator in cadrul aceleiasi autorizari pe tot parcursul zborului de la punctul sau de origine si pana la punctul de destinatie, via toate opririle intermedJARe;
72. serviciu de navigatie aeriana - termen generic ce include serviciile de trafic aerian serviciul de telecomunicatii aeronautice, serviciile pentru asigurarea asistentei meteorologice a navigatiei aeriene, serviciile de cautare si salvare, precum si serviciile de informare aeronautica. Aceste servicii sunt asigurate in timpul tuturor fazelor de operare: apropiere, aerodrom si ruta;
servitute aeronautica - conditii, restrictii, obligatii, impuse sau recomandate de prevederile reglementarilor aeronautice nationale si/sau internationale in interesul sigurantei zborului aeronautic;
74. siguranta zborului - capacitate a activitatii aeronautice constand in evitarea afectarii sanatatii sau pierderii de vieti omenesti, precum si a producerii de pagube materiale;
spatiul aerian national - coloana de aer situata deasupra teritoriului de suveranitate al Romaniei pana la limita inferioara a spatiului extraatmosferic. In spatiul aerian national se desfasoara atat trafic aerian civil cat si trafic aerian militar.
Spatiul aerian national cuprinde:
- spatiul de trafic aerian ce reprezinta portiunea din spatiul aerian national unde se permite activitatea aeronautica precum si pe terenurile destinate Decolarilor si aterizarilor, indiferent de apartenenta si de natura activitatii de zbor;
- zonele rezervate reprezentand portiunile din spatiul aerian national, destinate activitatilor aeronautice de scoala, de sport aeronautic, de incercare si de omologare a aeronavelor de natura utilitara si altele similare;
- zonele reglementate constituite din zone periculoase, zone restrictionate sau zone interzise, precum si caile aeriene conditionale si zonele de activitate comuna la granita.
Sunt asimilate, din punct de vedere al navigatiei aeriene, cu spatiul aerian national;
-spatiul aerian de deasupra zonei internationale a Marii Negre alocat de Organizatia Aviatiei Civile Internationale (O.A.C.I.) in baza acordurilor regionale de navigatie aeriana;
-spatiul aerian al altor tari stabilit prin acorduri si conventii internationale, cu delegarea permanenta sau pe termen limitat in scopul asigurarii serviciilor de trafic aerian, si numai pe durata delegarii.
76. stat de inmatriculare - statul in registrul caruia este inscrisa o aeronava;
tehnica aeronautica - tehnica folosita in aeronautica, care intra sub incidenta normelor privind siguranta zborului;
78. tip de aeronava - toate aeronavele cu acelasi proiect de baza, incluzand toate modificarile aduse acestora, cu exceptia acelor modificari care atrag o schimbare in manevrare, in caracteristicile de zbor esentiale sau a componentei echipajului de conducere;
79. trafic aerian - ansamblu de aeronave aflate in zbor la un moment dat, intr-un spatiu aerian determinat, si, respectiv, de aeronave care se afla in suprafata de manevra a unui aerodrom;
80. transportator aerian - operator aerian autorizat, detinator al unei licente de transport aerian in termen de valabilitate;
81. unitate de aeronautica civila - orice intreprindere, societate, sectie, compartiment, atelier, laborator, depozite, ce executa lucrari de fabricatie sau reparatie, intretinere tehnica ori exploatare a tehnicii de aviatie, dupa caz;
82. unitate de aviatie - o organizatie specializata in domeniul aviatiei (intreprindere, companie, aeroport, aeroclub, scoala, centru de pregatire, aerobaza);
validarea unei licente - actiunea autoritatii de licentiere (A.A.C.R.) privind recunoasterea unei licente eliberate de autoritatea competenta a altui stat ca licenta echivalenta unei licente eliberate de aceasta;
84. vizitator temporar (vizitator) - orice persoana care debarca dintr-o aeronava sau care intra pe teritoriul unui stat contractant (conf. Conventiei de la Chicago) pentru un motiv legitim altul Decat cel potrivit caruia aceasta persoana isi are resedinta legala in acel stat, conform conditiilor stabilite de legile statului contractant; ramane acolo in conditiile statului respectiv, respectiv cu un scop legitim altul Decat cel de imigrare, cum ar fii cel de turism, agrement, sport, sanatate, familie, studii, pelerinaj religios sau afaceri, fara a intreprinde nici o ocupatie profiitabila in timpul sederii sale;
85. zbor V.F.R. - zbor efectuat dupa regulile zhorului la vedere;
86. zona infectata - zona definita pe baza principiilor epidemiologice, de catre autoritatile sanitare, care semnaleaza existenta unor maladii in statul respectiv si care nu corespunde neaparat cu delimitarea administrativa a acestei zone;
87. zona libera - zona in care marfurile, fie ca sunt de origine nationala sau straina, pot fii admise, depozitate, expuse, puse in vanzare, procesate sau eliberate pentru a fii apoi spre un punct aflat in afara statului contractant (conf. Conventiei de la Chicago), cu scutire de taxe vamale, drepturi interne de consum si fara a fii supuse nici unui control vamal;
88. zona de protectie - zona adiacenta amplasamentelor mijloacelor de navigatie aeriana si meteorologice, indifererit de proprietar, delimitata cu scopul de a preveni interferentele negative de orice natura, directe si/sau indirecte, asupra perfomantelor operationale ale acestor echipamente - in interesul sigurantei zborului aeronavelor;
89. zona de siguranta - zona adiacenta a unui aerodrom, indiferent de proprietar, definita cu scopul de a limita inaltimea obstacolelor si de a preveni efectele negative de orice natura, directe si/sau indirecte, asupra operatiunii aeronavelor si ansamblului activitalilor aeronautice - in interesul sigurantei zborurilor aeronavelor si securitatii aeronautice;
90. zona de tranzit direct - o zona speciala stabilita conex cu un aeroport international aprobata de autoritatile publice competente si aflata sub supravegherea lor directa, pentru acomodarea traficului de pasageri care fac o scurta oprire in timpul trecerii pe teritoriul statului contractant (conf. Conventiei de la Chicago).Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }