QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate transporturi

Efectuarea si inregistrarea incasarilor, varsarilor, dotatiilor si platilor la casele statiilor si agentiilor de voiaj cfrEFECTUAREA SI INREGISTRAREA INCASARILOR, VARSARILOR, DOTATIILOR SI PLATILOR LA CASELE STATIILOR SI AGENTIILOR DE VOIAJ CFR

EFECTUAREA SI INREGISTRAREA INCASARILOR, DOTATIILOR SI PLATILOR


1.1. Documentele primare pe baza carora casierii din statii si agentiile de voiaj fac incasari si plati sunt:


Pentru incasari


- legitimatii de calatorie cu pret fix;

- legitimatii de calatorie cu pret stabilit la emitere (pret variabil);

- imprimate cu regim special si imprimate de vanzare cu pret fix;

- imprimate cu regim special pe baza carora se pot incasa sume variabile;

- documente de transport locale si internationale cu care se incaseaza tarife de transport si accesorii.


Pentru plati


- state si liste pentru plata drepturilor de personal, chitante sau recipise postale, bilete de tramvai sau autobuz, chitante eliberate de soferii de taximetre etc. achitate din incasari cu ocazia transportarii varsamintelor la unitatile bancare sau a dotatiilor pentru plati de retributii, bilete de calatorie si recipise de bagaje restituite, buletine de mesagerii in cazul retragerilor de marfuri dupa incheierea zilnica a situatiei de casa, ordine de plata acceptate de banca etc.

1.2. Incasarea tarifelor de transport, a celorlalte tarife pentru prestatiile efectuate de CFR in traficul local si international de calatori, bagaje, mesagerii, precum si a altor sume se face fie in numerar, fie prin urmatoarele instrumente de plata (de decontare):

- cecuri emise de banci;

- ordine de plata acceptate de banca

- alte instrumente de plata acceptate de calea ferata.

Incasarile statiilor si agentiilor de voiaj CFR, in numerar sau prin instrumente de decontare, in traficul de calatori bagaje si mesagerii local si international, sunt exceptate de la viza de control financiar preventiv, ele fiind supuse controlului financiar ulterior efectuat de Directia Financiar-Contabilitate, respectiv de Serviciile de Contabilitate din Agentiile teritoriale SMF.

1.3. Casele statiilor primesc in plata cecuri din carnetele eliberate de unitatile Bancilor Comerciale din Romania

Cecurile se primesc de la agentii economici pentru efectuarea platilor privind transportul de calatori, bagaje sau mesagerii.

Cu un cec se pot plati tarifele inscrise intr-unul sau mai multe documente de transport catre aceeasi casa, cu conditia ca la obiectul incasarii sa se mentioneze, de catre intocmitor, felul, numarul, data si valoarea fiecarui document de transport.

Cecurile se completeaza cu cerneala sau cu pasta si se semneaza numai de persoanele autorizate a dispune de contul de la banca al unitatii respective.

Toate elementele cecului se completeaza lizibil de aceeasi mana sau cu aceeasi cerneala sau pasta. Luna se scrie in litere.

Nu se admit corecturi (stersaturi, rectificari) in textul cecului.

Preschimbarea cecurilor contra numerar, sau efectuarea de restituiri in numerar in cazul emiterii de cecuri in suma mai mare decat tarifele datorate, este interzisa. De asemenea este interzis casierilor si oricaror alti agenti CFR sa primeasca in pastrare, de la titularii lor, carnete de cecuri sau sa completeze ei cecurile.

Cecurile trebuie sa fie de egala valoare cu tarifele care se achita.

Sumele incasate cu cecuri pentru unele prestatii, neexecutate sau executate partial, nu pot fi compensate de catre casier cu alte sume pe care le datoreaza titularul carnetului de cecuri pentru alte prestatii. Acestea urmeaza sa fie restituite de catre Agentia teritoriala SMF la cererea titularului carnetului de cecuri.

Pe documentele de gestiune cu care se incaseaza sume prin cecuri (buletine de mesagerii, chitante diverse incasari etc.), precum si pe comenzile primite pentru eliberari de legitimatii de calatorie, casierii mentioneaza numarul cecului primit. Aceste mentiuni se fac pe toate exemplarele documentelor, adica atat pe cele care se inmaneaza clientilor cat si pe cele care se inainteaza atasate la conturi sau care raman la statie.

La prezentarea unui cec de catre delegatul agentului economic al carnetului, casierii statiilor sunt obligati sa verifice daca:

- suma trecuta in litere corespunde cu cea trecuta in cifre;

- sa refuze cecurile a caror termene de prezentare la plata emise si platibile in Romania nu sunt respectate, respectiv: - 8 zile daca cecul este platibil chiar in localitatea in care a fost emis;

- 15 zile in celelalte cazuri. Aceste termene se calculeaza incepand cu ziua urmatoare datei emiterii cecului.

- sa detaseze cecul din carnet;

- sa restituie delegatului unitatii carnetul de cecuri;

- sa depuna cecurile la iesirea din tura de serviciu cu borderou de cecuri.

In caz de pierdere a unui carnet de cecuri, statia, pe baza instiintarii scrise primite de la titularul carnetului de cecuri, nu va mai primi in plata nici un alt cec din carnetul pierdut, iar in caz de prezentare, retine acest carnet si instiinteaza organele de politie.

In cazul cand statia a fost instiintata in scris de regasirea carnetului, ea va primi in plata cecurile respective.

In prezent la casele statiilor si agentiilor de voiaj se primeste numai "cecul certificat" care va avea pe fila primita de casier, confirmarea bancii privind existenta disponibilului necesar efectuarii platii.

1.4. Ordinele de plata acceptate de banca se primesc pentru plata tarifelor de transport si a altor prestatii din activitatea de calatori.

Casierul primeste numai ordinul de plata acceptat de banca, intr-un singur exemplar (ultimul) completat pe fata cu toate datele cerute de formular si avand aplicata, stampila unitatii bancare receptoare in casuta "PRIMIREA - ACCEPTAREA" aceasta constituind asumarea obligatiei unitatii bancare de executarea ordinului de plata acceptat.

Pentru descarcarea gestiunii, ordinele de plata primite se varsa la Serviciille de Colectare, Contabilizare si Control Venituri teritoriale drept hartii de valoare.

Restituirea valorii ordinelor de plata acceptate de banca, dar nefolosite se face numai prin virament de Agentiile teritoriale SMF, pe baza cererilor agentilor indreptatiti, in termen de maximum 3 zile de la primirea cererii, la care se anexeaza exemplarul de ordin de plata acceptat de banca.

1.5. Pentru evidentierea instrumentelor bancare prin care casierii au incasat valoarea taxelor de transport si a altor prestatii se tine in mod obligatoriu, de fiecare casa, "Registrul instrumentelor bancare primite in plata" folosindu-se formularul "Document cumulativ".

In acest registru se inscrie zilnic, pe masura primirii, instrument cu instrument bancar primit in plata (cecuri, ordine de plata, dovezi transport), aratandu-se in dreptul fiecaruia agentul economic de la care s-a primit, precum si pozitia de trafic sau pozitia de sosire a documentelor de transport in cazul transporturilor de mesagerii, numarul adresei pe baza careia s-au eliberat legitimatii de calatorie, sau numarul chitantei diverse incasari etc.

Acest registru se intocmeste intr-un singur exemplar si ramane in arhiva statiei.

1.6. Ca regula generala, statiile primesc de doua ori pe luna dotatii pentru plata drepturilor de personal si anume: pentru plata avansurilor din retributii (chenzina I) si pentru lichidarea retributiilor (chenzina a II-a). Tot cu aceasta ocazie, precum si la diferite alte date, statiile mai primesc dotatii si pentru plata altor drepturi de personal ori asimilate acestora.

Dotatiile pentru plati se primesc de catre statii astfel:

- de la Banca Comerciala din localitatea statiei la care Societatea are deschis contul curent;

- de la casele altor statii cu banca in localitate;

- de la casa Societatii.

Dotatiile pentru plata drepturilor de personal, precum si pentru alte plati, se trimit statiilor de Serviciului financiar al Agentiei teritoriale SMF din contul fiecarei societatii, ca urmare a cererilor de finantare ale unitatilor de baza.

Listele si statele de plata, precum si celelalte acte de plata, ordonantate si prevazute cu viza pentru controlul financiar preventiv, care urmeaza sa fie achitate din dotatiile primite, se trimit statiilor platitoare direct de catre fiecare unitate lichidatoare.

Odata cu transmiterea dotatiilor prin banca, Serviciul financiar, incunostiinteaza fiecare statie pentru a se ingriji de ridicarea numerarului respectiv, comunicand si defalcarea sumelor pe unitati beneficiare si pe fel de plati.

1.7. Statiile situate in localitatile unde exista o unitate a Bancii Comerciale la care Societatea are deschis cont curent primesc dotatiile necesare pentru efectuarea platilor, prin aceasta unitate bancara.

Serviciul financiar emite ordine de plata catre unitatile bancii care deservesc statiile respective din contul fiecarei societati.

Casele statiilor care primesc dotatii pe aceasta cale incaseaza aceste sume de la banca din localitate, pe baza de cecuri de numerar, emise din carnete speciale primite de la bancile respective.

In cazul cand, la verificarea extrasului de cont primit de la banca, casierul constata ca statia a fost creditata in cont si cu alte sume care nu au fost transmise de Serviciul financiar, va cere in scris bancii sa vireze sumele respective in contul de decontare al Societatii incunostiintand despre aceasta si Agentia SMF.

1.8. Statiile fara banca in localitate primesc dotatii necesare pentru plati salarii prin statia cu banca in localitate sau prin alte statii cu banca la care sunt arondate.

Statiile care primesc dotatii prin banca pentru alte statii, le trimit acestora prin delegati. Acesti delegati nu pot face parte din categoria persoanelor care au dreptul de a intocmi si semna documentele de casa respective. Ei sunt fixati pe baza de ordin scris de catre sefii statiilor. La primirea dispozitiei de a duce dotatiile la statii, delegatii semneaza la seful statiei un angajament asupra raspunderii materiale, fara insa sa depuna garantia materiala, iar pe timpul cat indeplinesc aceasta sarcina au aceleasi obligatii ca si casierii. Angajamentul scris se restituie delegatului dupa ce a facut lichidarea dotatiei fata de casier. Tehnica de lucru, in ceea ce priveste ridicarea de catre delegati a dotatiilor de la casieriile statiilor care au primit dotatii pentru a fi trimise altor statii, este urmatoarea:

Pentru sumele care urmeaza sa fie trimise la statiile platitoare drept salarii se intocmeste in 3 exemplare "Procesul verbal de plati" separat pe fiecare societate si in cadrul acestora pe fiecare statie din care 2 exemplare impreuna cu listele si statele de plata daca acestea nu au fost trimise pe alta cale unitatilor platitoare se introduc in plicuri separate pentru fiecare statie in parte.

In fiecare plic se introduce si o nota (monetar) prin care se arata componenta sumei, adica numarul de bancnote din fiecare cupiura (valoare - 1000, 5000, 10000, 50000, 100000 lei).

Numararea banilor si introducerea lor in plicuri se face in prezenta unei comisii compusa din casierul statiei care trimite dotatiile, delegatul care urmeaza sa duca dotatiile la statii si inca un agent CFR desemnat in scris de seful statiei. Pe plic se scrie suma si denumirea statiei careia ii este destinata dotatia, apoi plicul se sigileaza si se semneaza de catre toti membrii comisiei.

Sumele introduse in plic se ridica de catre delegatii de la casa statiei cu "Borderoul proceselor verbale de plati" itocmit in 2 exemplare, separat pe fiecare societate si sectie de circulatie. Procesele verbale de plata se trec in "Borderoul Proceselor verbale de plati" si se semneaza la rubrica casier de catre casierul platitor. In borderou, care se completeaza cu toate datele cerute de formular, se trece pe cate un rand separat fiecare statie careia ii este destinat plicul cu dotatii, iar in dreptul lor sumele trimise.

Transportul dotatiilor de catre delegatii statiilor se face cu ajutorul casetelor portative, cu trenul, circuland numai in timpul zilei si numai la vagonul de bagaje sau in compartimentul de serviciu unde este insotit de seful acestui vagon, respectiv de conductorul responsabil. Predarea plicurilor cu dotatii catre delegatii trimisi cu dotatiile se face numai in momentul plecarii acestora la tren; pana atunci plicurile cu dotatii se pastreaza de casieri in casa de fier.

Predarea plicurilor cu dotatii la statiile carora le sunt destinate se face de catre delegat in mana casierului sau a sefului statiei, care va semna si aplica stampila rotunda in spatiul destinat din "Borderoul proceselor verbale de plata"

Seful statiei primitoare verifica in comisie procesele verbale de plati cu numerarul primit si listele de plata prin asimilare cu prevederile Instructiei de casa, semneaza de primire pe ambele exemplare la prima rubrica "mandatar platitor" din procesul verbal de plati. Sumele primite pentru plati salarii nu se mai incarca in CCL. plata salariilor se face cu respectarea prevederilor Instructiei de casa . ..

La intoarcere, delegatul preda casierului platitor " Borderourile proceselor verbale de plati" purtand confirmarile de primire asa cum s-a aratat mai sus, acestea fiind pastrate de casierul platitor ca justificare la registrul de casa pana la primirea listelor achitate.

Dupa expirarea termenului legal de plata, casierul mandatar (seful statiei sau alta persoana imputernicita) are obligatia sa justifice sumele primite prin predarea listelor achitate . . precum si numerarul pentru sumele neachitate. In acest scop se procedeaza astfel:

listele de plata achitate integral, impreuna cu un exemplar din procesul verbal de plati completat in partea de jos pentru restituire, semnat si stampilat de mandatarul platitor se expediaza prin corespondenta casierului platitor;

pentru listele de plata neachitate integral se va completa si verso procesului verbal de plati respectiv "lista nominala a salariilor neachitate" care apoi se predau impreuna cu numerarul neachitat casierului platitor direct sau prin delegat imputernicit.

La primirea justificarilor privind platile, casierul platitor semneaza 2 exemplare din procesul verbal de plati (cel primit si cel ramas) si inapoiaza prin corespondenta exemplarul retinut initial mandatarului platitor.

Pentru evidenta numerarului reprezentd plati salarii, casierul platitor va face toate inregistrarile in Registrul de casa care se va completa si conduce potrivit normelor specifice acestei activitati.

Casierul platitor inscrie in creditul Registrului de casa al fiecarei platile efectuate conform listelor de plata achitate si stabileste soldul casei.

Pentru sumele neachitate intocmeste foaie de varsamt si le depune in contul societatii de la care le-a primit.

In statiile unde casierul care primeste dotatia de la banca pentru a fi transmisa statiilor platitoare nu poate lua parte la comisia de numarare a banilor si introducerea lor in plicuri, functioneaza fara casierul statiei care poate fi inlocuit de un alt casier din statie, delegat in scris de seful statiei.

In acest caz, casierul delegat ridica de la casa statiei numerarul necesar cu "Borderoul proceselor verbale de plati" care se intocmeste in doua exemplare si se completeaza asa cum s-a aratat mai sus.

Pe verso borderoului se face monetarul sumei primite si se trece numarul delegatiei prezentate de casierul delegat care semneaza de primirea sumei in locul anume destinat.

Exemplarul original al borderoului cu semnatura de primire ramane la casierul statiei drept acoperire de casa pana la prezentarea borderourilor proceselor verbale de plati semnate de catre delegatii trimisi pentru ducerea dotatiilor la statii.

Dupa ridicarea banilor, comisia efectueaza numararea acestora, introducerea lor in plicuri si intocmirea borderourilor pe numele fiecarui delegat, dupa aceeasi tehnica de lucru folosita cu ocazia ridicarii dotatiilor direct de la casier.

Un exemplar din fiecare borderou al proceselor verbale de plati, pe care exista semnatura de primire a delegatului trimis la statii cu dotatii, se preia de casierul delegat care a primit suma de la casierul statiei.

Acest casier delegat preda casierului statiei toate borderourile proceselor verbale de plati primite de la delegatii trimisi cu dotatii, pentru lichidarea avansului. Cu aceasta ocazie borderoul dotatiilor pe sectii se anuleaza scriindu-se pe el "Lichidat".

1.9. Statiile din localitatea in care isi au sediul societatile de cai ferate care primesc dotatii de la casieriile acestor societatii pentru plata personalului propriu, precum si pentru dotarea altor statii, ridica sumele necesare pe baza procesului verbal de plati.

Transmiterea dotatiilor catre alte statii se face cu respectarea dispozitiilor de la punctul 1.8 de mai sus.

Statiile fara banca in localitate mai pot primi, in mod exceptional, dotatii pentru plati si de la casieria societatii.

Ridicarea de catre delegati a dotatiilor de la casieria societatii, ducerea si predarea lor la statii, aducerea si predarea la casieria societatii a proceselor verbale de plati se face potrivit prevederilor punctului 1.8. de mai sus, cu deosebirea ca din comisia de numarare a banilor si introducerea lor in plicuri face parte casierul societatii, in locul casierului statiei, precum si un delegat al Serviciului financiar, in locul delegatului statiei.

1.10.Agentiile de voiaj C.F.R. sunt dotate cu numerarul necesar pentru efectuarea platii drepturilor de personal si altor platidirect de la casele statiilor din localitate, pe baza procesului verbal de plati.

1.11. Casele statiilor desemnate sa faca direct plati de drepturi de personal si alte plati trebuie sa le efectueze numai pe baza actelor de plata legale, prevazute cu viza de "Control financiar preventiv".

Actele de plata se inainteaza caselor platitoare ale statiilor de catre unitatile financiar-contabile, fie prin corespondenta, fie prin delegati,care nu trebuie sa figureze in actele respective ca avand de incasat bani, sau prin plicurile cu care se trimit dotatiile.

La primirea actelor pe baza carora sa efectueze plati, casierul este obligat sa verifice existenta, valabilitatea si autenticitatea semnaturilor prin care se dispune plata, precum si existenta vizei de control financiar preventiv.

Verificarea autenticitatii semnaturii se face de casier, pe baza confruntarii acesteia cu semnatura din tabelul de specimene de semnaturi pe care fiecare casier este obligat sa-l posede.

De asemenea, casierul trebuie sa verifice daca sunt atasate anexele indicate in actele de plata.

In caz de nerespectare a uneia din conditii, casierul este obligat sa inapoieze actele de plata pentru completare la formatia financiara respectiva si numai dupa punerea lor la punct cu cele solicitate poate efectua plata.

In afara de platile care se fac din dotatii, casele statiilor mai pot face plati si direct din incasari in cazurile prevazute in tabelul de la punctul 1.13. de mai jos, pe baza actelor de cheltuieli ce se varsa ca hartii de valoare.

Platile se fac de casieri direct beneficiarilor, care semneaza, in spatiile rezervate pentru aceasta in actele de plata, numai cu cerneala sau cu pasta.

Platile catre personalul muncitor se mai fac si pe baza de imputernicire (delegatie) sau procura legalizata.

Daca plata se face pe baza de delegatie, in delegatia respectiva, care trebuie sa fie vizata de seful unitatii, trebuie sa fie indicat numele si prenumele careia urmeaza sa i se faca plata. Delegatia se semneaza in fata sefului unitatii, care confirma acest lucru prin viza pe care o da semnand si aplicand stampila rotunda a unitatatii.

Atat procura cat si delegatia se retin de casier si se anexeaza la actul pe baza caruia s-a efectuat plata. Procura generala, care serveste pe tot timpul valabilitatii ei, se restituie, retinandu-se o copie certificata de casier si de primitor.

In listele de plata si statele de retributii, cel imputernicit sa incaseze banii in locul beneficiarului - fie pe baza de delegatie, fie pe baza de procura - semneaza cu numele sau in spatiul rezervat in acest scop si pune data, iar casierul mentioneaza in dreptul pozitiei respective "Prin delegatie" sau "Prin procura", dupa caz.

In cazul platilor facute unor persoane din afara unitatii, casierul trebuie sa solicite acestora actele de identitate si sa inscrie pe documentul de plata seria si numarul actului de identitate si unitatea care l-a eliberat. Prezentarea actelor de identitate se poate solicita si persoanelor din cadrul unitatii cand se considera necesar.

Cand plata se face unei persoane care nu are posibilitatea sa semneze personal (invaliditate etc.), confirmarea primirii sumei, in spatiul din lista sau stat rezervat pentru aceasta, se face de o alta persoana din unitate care inscrie numele beneficiarului sumei si semneaza, indicand numarul actului de identitate al primitorului care nu are posibilitatea sa semneze personal si a celui care a semnat pentru el, precum si unitatea care le-a eliberat.

Achitarea actelor de plata se face in maximum 3 zile de la primirea dotatiilor sau de la ridicarea sumelor de la banca (exclusiv ziua primirii, inclusiv ziua varsarii actelor ca hartii de valoare), cu exceptia statiilor si unitatilor stabilite de regionale pe baza avizului bancii, care pot efectua plati si varsari actele de plata (drepturi de personal) in termen de maximum sapte zile.

Pentru persoanele lipsa la plata retributiei (chenzina a II-a) si a celorlalte drepturi de personal, cu exceptia avansurilor chenzinale, casierul platitor al statiei intocmeste intr-un exemplar "Lista nominala a retributiilor si a altor drepturi neachitate" (partea a II-a a "Procesului-verbal de plati")

Lista nominala se intocmeste de casierul statiei care a efectuat plata completand toate datele cerute de formular, tinand seama de urmatoarele:

- in coloana "Nr. crt." se trece numarul pozitiei din lista de plata;

- pe marginea din stanga formularului, in dreptul fiecarei pozitii din lista, se trece numarul listei sau statului de retributii;

- pe marginea din dreapta formularului, in dreptul fiecarei pozitii se scriu cuvintele "cu drept de plata" (prescurtat cdp) sau "fara drept de plata (prescurtat fdp), dupa caz;

- coloanele rubricii "Categorii de drepturi" se intituleaza, dupa caz, cu denumirea categoriei de drepturi, astfel: fond retributie (retributie, tarifara, ore suplimentare, indemnizatie concediu, premii etc.), indemnizatii platite in contul asigurarilor sociale de stat, alte drepturi (premii din beneficii, recompense inovatii etc.). In ultima coloana, care se intituleaza "Categorii de drepturi", se trece pe randul fiecarei sume din coloana "Alte drepturi", felul dreptului respectiv, iar pe randul total in aceasta ultima coloana se face totalul coloanelor 1 pana la 3;

- trecerea pozitiilor neplatite in lista nominala a retributiilor neachitate se face in ordinea crescatoare a listelor si statelor de retributii, iar in cadrul acestora - in ordinea pozitiilor din liste sau state, facandu-se subtotaluri pentru fiecare lista sau stat de retributii, care trebuie sa corespunda cu suma trecuta in incheierea de pe fata listei sau statului de retributii pe randul "Suma neplatita".

De asemenea si in listele sau statele de retributii, in dreptul fiecarei pozitii neachitate, casierul platitor al statiei noteaza cuvintele: "Restanta" si in continuare dupa caz "Cu drept de plata ulterior" sau "Fara drept de plata ulterior". Lista nominala a retributiilor neachitate se anexeaza la una din listele sau statele de retributii care se varsa ca hartie de valoare la Serviciul de colectare, contabilizare si control venituri teritorial. Pe celelalte state si liste de plata se mentioneaza numarul listei de plata la care s-a anexat lista nominala a retributiilor neachitate.

In cazul platii listelor de avans chenzinal, personalul lipsa la plata se taie cu o linie orizontala, modificandu-se valoarea de plata a listei la suma efectiv achitata.

Diferenta dintre totalul initial al fiecarei liste de avans chenzinal si totalul platit efectiv de casier la lista respectiva se trece in partea de jos a listei nominale a retributiilor neachitate pe un rand separat,trecandu-se in coloana "Numele si prenumele" - "Pozitii anulate din lista de avans", specificandu-se pe marginea din stanga a listei nominale numarul listei de plata, iar diferenta trecandu-se in ultima coloana a rubricii "Categorii de drepturi" (coloana a 4-a).

Dupa completarea listei nominale asa cum s-a aratat mai sus, se face un total general care se inscrie sub ultimul total al celor 4 coloane si in procesul-verbal de plati.

Listele de plata si statele de retributii se incheie de catre casierul platitor al statiei, specificandu-se suma totala achitata si cea ramasa neachitata (varsata in restanta), precum si totalul acestor doua sume, care trebuie sa corespunda cu totalul de plata al listei sau al statului de retributii. Aceasta incheiere se semneaza de casierul platitor al statiei aplicand stampila "Achitat" a casei.

Listele de plata si statele de retributii achitate se varsa ca hartie de valoare pentru suma efectiv platita, iar sumele neplatite se depun la banca cu foaie de varsamant.

Persoanele care au fost lipsa de la plata si ale caror drepturi au fost varsate in restanta pot solicita plata acestor drepturi, prezentand o cerere scrisa la unitatea de care apartin si care a intocmit statul de retributii. Resortul financiar al unitatii, pe baza cererii, intocmeste lista de plata care cuprinde numele si prenumele persoanei careia urmeaza sa i se achite drepturile respective, functia acesteia, marca sau numarul matricol, luna, numarul statului si pozitia la care a figurat in stat, suma de plata si semnatura beneficiarului.1.12. Cand casierul statiei nu poate efectua plata tuturor drepturilor cuvenite personalului de la unitatile pe care le deserveste, plata se poate face si prin delegati imputerniciti pe baza unei delegatii scrise din partea sefului unitatii respective (depou, sectie L etc.).

Acesti delegati sunt considerati casieri si sunt obligati sa semneze un angajament privind raspunderea materiala, asupra lor extinzandu-se toate obligatiile pentru casieri, in afara prevederilor referitoare la depunerea garantiei materiale.

Se precizeaza ca unitatea poate imputernici mai multi delegati pentru a efectua plati, fiecare ridicand direct banii de la casa statiei pe baza de proces-verbal de plati.

Delegatii nu pot fi persoane care participa la stabilirea sumelor de plata, la intocmirea documentelor de plata si la verificarea lor.

Sumele necesare pentru efectuarea platilor se ridica, de delegatii imputerniciti ai unitatilor, de la casele statiilor respective cu "Proces-verbal de plati" intocmit de unitatea respectiva (depou, sectie L etc.).

Carnetele de procese-verbale de plati se pastreaza sub cheie de resortul financiar al unitatii sau de seful unitatii pentru unitatile fara resort si se completeaza numai in momentul cand trebuie sa ridice suma pentru plati.

Completarea procesului-verbal de plati se face de delegat in trei exemplare pe baza listelor de plata si statelor de retributii primite de la resortul financiar al unitatii, inscriindu-se act cu act, cu numar si valoare, toate actele ce trebuie platite in limita dotatiilor primite. Daca numarul actelor de plata care se achita de catre delegatul imputernicit al unitatii este mai mare decat numarul randurilor din procesul-verbal, atunci actele de plata care nu au loc pe fata procesului-verbal se inscriu, unul cate unul, intr-o anexa la procesul-verbal. Valorile actelor inscrise in procesul-verbal de plati si anexa se totalizeaza, iar totalul lor se inscrie pe randul "Total" de pe fata procesului-verbal. In partea stanga de sus a procesului-verbal se scrie denumirea unitatii respective, iar in partea dreapta de sus se trece numarul delegatiei si viza resortului financiar.

Indicarea datei pentru justificarea sumei se trece de catre casier in momentul inmanarii numerarului delegatului (mandatar platitor).

Delegatul unitatii se prezinta la casa statiei, pentru ridicarea sumei, cu doua exemplare din procesul-verbal de plati, impreuna cu delegatia si actele de plata.

Inainte de a achita aceste sume, casierul statiei verifica daca unitatea care a emis procesul-verbal de plati are dreptul sa ridice suma de la casa sa, daca delegatul unitatii care s-a prezentat pentru ridicarea numerarului este cel specificat in delegatie si in procesul-verbal de plati si daca procesul-verbal de plati este de valoarea indicata in delegatie si se incadreaza, ca valoare, in dotatia primita pentru unitatea respectiva. In cazul cand aceste date nu corespund, se refuza plata sumei cerand punerea lor de acord si intocmirea unui nou proces-verbal de plati. La primirea procesului-verbal de plati, casierul trebuie sa observe ca acesta sa nu prezinte urme de stersaturi, razaturi sau modificari de sume si de nume, iar daca prezinta asemenea deficiente sa-l refuze. De asemenea, el trebuie sa verifice daca actele prezentate la plata sunt bune de plata si bine trecute si totalizate in procesul-verbal de plati.

Daca la casa exista un proces-verbal anterior al aceleiasi unitati, care nu a fost lichidat in termen, nu se mai da curs la plata unui alt proces-verbal de plati pana nu se face lichidarea vechiului proces-verbal de plati.

Dupa efectuarea acestor verificari, casierul statiei aplica pe fiecare act de plata, in coltul din stanga sus, stampila casei respective, pune data si semneaza.

La ridicarea numerarului, delegatul trecut in procesul-verbal de plati semneaza de primirea sumei ca mandatar platitor, in prezenta casierului statiei care de asemenea semneaza in calitate de casier.

Dupa achitare, un exemplar din procesul-verbal de plati se retine de casierul statiei pentru justificarea numerarului predat, pana la lichidarea lui.

La efectuarea platilor, delegatii unitatilor trebuie sa respecte dispozitiile de la punctul precedent prevazute pentru casierul statiei, in ceea ce priveste: semnarea listelor pentru primirea banilor, incheierea listelor, intocmirea "Listelor nominale ale retributiilor neachitate" pentru personalul lipsa de la plata etc., cu precizarea ca prin casier platitor se intelege delegatul mandatar care trebuie sa semneze pentru incheierea listei de plata sau statutului de retributii.

Imediat dupa efectuarea platilor si cel mai tarziu in termenul fixat de casier pe fata procesului-verbal de plati, delegatul unitatii justifica procesul-verbal de plati prin depunerea listelor de plata si a statelor de retributii impreuna cu procesul-verbal pe verso caruia este completata lista nominala de retributii neachitate. La procesul-verbal trebuie sa se completeze rubrica din partea de jos a acestuia, unde se arata modul cum s-a facut justificarea sumei primite.

Casierul statiei, la justificarea procesului-verbal de plati, verifica actele de plata achitate de delegatul unitatii, observand daca in dreptul sumelor achitate s-a semnat de primire de catre cei in drept, daca pozitiile neachitate au fost inscrise in "Lista nominala a retributiilor neachitate" cu sumele respective, daca s-a stabilit just valoarea efectiv platita a listei, daca sunt atasate delegatiile si procurile respective etc. Verifica de asemenea daca sumele achitate efectiv, plus cele neplatite, reprezinta valoarea totalului de plata al listei sau statului de retributii.

Dupa aceasta verificare, casierul statiei cere casierului mandatar sa completeze partea de jos a exemplarului de proces-verbal de plati aflat in posesia casei cu datele privind modul de justificare a sumei primite, precum si lista nominala a retributiilor restante de pe verso procesului-verbal de plati. Apoi casierul statiei semneaza alaturi de mandatarul platitor pe ambele exemplare ale procesului-verbal de plati si aplica stampila casei, dupa care preda mandatarului platitor exemplarul de proces-verbal de plati. Celalalt exemplar, avand completat pe verso lista nominala a retributiilor restante si listele de plata achitate, se varsa la Serviciul de colectare, contabilizare si control venituri teritorial ca hartie de valoare.

In borderoul de varsare, procesul-verbal se scrie pe un rand separat, fara valoare, iar fiecare lista de plata si stat de retributii din procesul-verbal se trece pe randuri separate cu suma efectuv achitata.

Atat casierul statiei, cat si resortul financiar al unitatii sunt obligati sa urmareasca justificarea in termen a proceselor-verbale pentru plati.

Pe toate actele de plata achitate de ridicari de numerar pe baza de procese-verbale de plati inclusiv pe anexele acestora, casierul statiei aplica stampila "Achitat".

1.13. Platile in numerar care se pot efectua din incasari si care sunt supuse vizei de control financiar preventiv, potrivit organizarii acestui control, precum si actele de plata respective sunt aratate in tabelul urmator: 

Obiectul platii

Actul de plata

Restituiri de depozite provizorii constituite in numerar

Restituiri de diferente din depozite de francare depuse de persoane particulare

Restituiri de tarife de transport de statiile din parcurs in conditiile prevazute in Instructiile 151 si 152

Restituiri de tarife de transport in cazul retragerii mesageriilor in statia de expeditie, in urma unei dispozitii ulterioare dupa incheierea zilnica a situatiei de casa


Indemnizatii pentru deces

Cheltuieli efectuate cu transportul numerarului si al cecurilor care se depun de statii la banca din localitate


Cheltuieli efectuate cu expedierea numerarului prin mandat postal si a cecurilor prin scrisoare recomandata


Avizari telefonice sau telegrafice pentru sosirea mesageriilor, retineri de locuri, punerea transporturilor la dispozitia predatorului.


Avansuri pentru procurarea de alimente necesare echipelor de interventie pentru remedierea consecintelor calamitatilor

Chitanta diverse incasari

Chitanta diverse incasari


Bilete de calatorie; recipisa de bagaje


Duplicatul buletinului de mesagerii. Restituirile catre agentii economici se fac in numerar daca au fost achitate in numerar, cu respectarea dispozitiilor

Lista de plata

Documentul de plata a transportului (bilete de tramvai, bilete de autobuz, chitante taximetre etc.)


Chitante sau recipise postale emise de organele Postei Romane si bilete de tramvai, bilete de autobuz, chitante taximetre etc.

Recipisa postalaReferat de avans2. EFECTUAREA SI INREGISTRAREA DEPUNERILOR DE INCASARI


2.1. Casierii statiilor si agentiilor de voiaj CFR sunt obligati sa verse incasarile care se efectueaza din trafic, rotunjite la mii de lei.


In soldul casei se pot pastra urmatoarele:

- suma necesara stabilita pentru fiecare casa de unitatile bancare impreuna cu agentii economici pentru a putea da restul in ziua urmatoare;

- sumele incasate din trafic in tura respectiva, in cazul statiilor cu gestiuni de casa cu program de zi si care urmeaza sa fie varsate in ziua urmatoare. In statiile in care functioneaza mai multe case in tura, acestea sunt obligate sa predea altei case, la iesirea din tura, ca dotatii, sumele incasate in tura respectiva;

- sumele incasate din trafic care, conform graficului, se depun la banca periodic;

Casierii sunt obligati sa dea rest cu prioritate in moneda metalica, astfel incat la banca sa se verse, pe cat posibil, numai bilete de banca.

Varsamintele se efectueaza centralizat pe intreaga statie astfel:

a) Prin genti tip pentru varsarea incasarilor prezentate:

- agentiilor colectori de incasari de la vagoanele de bagaje;

- factorilor postali rurali de catre statiile care sunt situate pe linii pe care nu circula vagoane de bagaje;

- casierilor colectori ai unitatilor bancare in localitatile unde acestea au organizat serviciu propriu pentru incasarea si transportul valorilor;- direct la ghiseele unitatilor bancare, prin casierii statiilor.

b) Prin mandate postale depuse la:

- oficiile sau agentiile postale;

- factorii postali rurali care se deplaseaza la statie pentru ridicarea numerarului.

Cecurile si alte instrumente bancare asimilate cecurilor, primite in plata de catre statiile si agentiile de voiaj CFR care fac varsari in numerar separat de cecuri sau prin mandat postal, se depun la banca unde acestea sunt arondate, direct sau cu scrisoare recomandata, dupa caz.

Depunerea incasarilor in numerar si cecuri se face potrivit modalitatilor si termenelor aprobate pentru fiecare statie si agentie de voiaj CFR dupa cum urmeaza:

a) la Banca Comerciala de catre statiile si agentiile de voiaj CFR astfel:

- direct la banca de catre casele colectoare ale statiilor si agentiilor de voiaj CFR cu banca in localitate, precum si de statiile si agentiile de voiaj CFR cu banca in localitate care nu au casier colector, separat numerarul si separat cecurile;

- prin posta, in genti sigilate, numerar plus cecuri, statiile CFR care au banca in localitate si nu au conditii de depunere a numerarului prin mandat postal;

b) la casieriile centralizatoare de catre statiile arondate la aceste casierii;

c) prin mandat postal, statiile si agentiile de voiaj CFR care nu au banca in localitate si care au posibilitati de transport in siguranta a numerarului si de deplasare a personalului CFR la oficiile sau agentiile postale.

Modalitatile de depunere a incasarilor, modul de predare sau de transport al incasarilor, precum si termenele de depunere se cuprind in graficul privind efectuarea varsamintelor statiilor si agentiilor de voiaj CFR intocmit pe sucursale judetene ale bancii dupa modelul (Anexa XVI)?.

Acest grafic se intocmeste cu ocazia schimbarii mersului de tren si ori de cate ori se ivesc modificari in existenta statiilor (infiintari, desfiintari de statii, etc.), de catre serviciile colectoare, contabilizare si control venituri din cadrul filialelor teritoriale SMF pana la coloana 6 inclusiv, restul coloanelor fiind completate de catre (xxxxxxxxxx)? .

Daca la ghiseele unitatilor bancare se depun incasarile prin genti sigilate, se vor incheia conventii intre unitatile bancare si Filialele teritoriale SMF potrivit Normelor privind operatiile de casa in unitatile Bancii Comerciale. In cazul in care depunerea numerarului in genti se face prin intermediul unitatilor postale, se va incheia o conventie intre Filiala teritoriala SMF, Directia judeteana de posta si telecomunicatii si Sucursala judeteana a Bancii Comerciale prin care se stabilesc sarcinile si raspunderile fiecarei unitati in parte.

2.1.1. Gentile de colectare sunt confectionate din panza impermeabila avand inchizatoare dubla de metal, prevazuta cu doua orificii pentru trecerea sforii necesare la sigilarea gentii.

Gentile trebuie sa aiba imprimate pe ele denumirea statiei si un numar de ordine.

Gentile de colectare sunt confectionate in marimi diferite si se distribuie statiilor in functie de volumul incasarilor acestora, astfel incat toate incasarile zilnice ale unei statii sa fie depuse printr-o singura geanta.

Pentru a se asigura expedierea incasarilor conform graficului, fiecare statie este dotata cu cate doua-patru genti, dupa caz, care sunt folosite numai de statiile carora le-au fost repartizate, imprumutul de genti fiind interzis.

Gentile necesare statiilor se solicita de acestea de la Agentia zonala de calatori, pe baza de bonuri de materiale. Evidenta gentilor ca obiecte de inventar se tine de compartimentele financiar contabile, respectiv de statii.

Gentile statiilor desfiintate sau transformate in halte afiliate se restituie la depozitele de la care au fost primite.

Gentile uzate sau deteriorate se inlocuiesc cu genti noi.

Gentile deteriorate din neglijenta sau pierdute de statii se pun in sarcina personalului vinovat de deteriorarea sau pierderea lor, caruia i se aplica si sanctiuni disciplinare.

Seful statiei este obligat sa urmareasca existenta tuturor gentilor, intervenind ori de cate ori constata lipsa din circuit a unei genti.

Fiecare statie este obligata sa depuna la unitatea bancara la care a fost arondata sau la casieria centralizatoare specimenul sigiliului sau in dublu exemplar, presat cu clestele de sigilat al statiei. In toate cazurile de scimbare a clestelui, se depune la unitatea bancara sau la casieria centralizatoare noul specimen al sigiliului, de asemenea in dublu exemplar.

Specimenul sigiliului se prinde, pe un carton dreptunghiular de marimea 10/7 cm, cu o sfoara ale carei capete se sigileaza pe verso cartonului cu ceara rosie, pe care se aplica sigiliul de metal al statiei. In partea superioara a cartonului, pe fata, se scrie de mana, cu litere mari, denumirea exacta a statiei, iar in partea de jos a cartonului, pe verso, se aplica vizibil acelasi sigiliu al statiei, insa de data aceasta cu tus.

Un exemplar al specimenului de sigiliu certificat de banca sau de casieria centralizatoare se inapoiaza statiei pentru a fi pastrat de catre seful statiei, iar al doilea exemplar ramane la banca sau la casieria centralizatoare.

In cazul unor schimbari sau modificari in continutul presei cu care se preseaza sigiliile, statiile sunt obligate ca, in geanta la care se foloseste pentru prima data noul sigiliu, sa introduca noul specimen de sigiliu, in dublu exemplar, confectionat asa cum se arata mai sus.

2.1.2. Din punct de vedere al depunerii incasarilor pentru efectuarea varsamantului, statiile se impart in urmatoarele categorii:

- Statii in care functioneaza o singura casa gestionata de seful statiei. In acest caz, daca varsamantul se face zilnic, seful statiei pregateste geanta sau completeaza mandatul postal pe care le preda fie la vagoanele de bagaje, la unitatea bancara din localitate, fie organelor postale, dupa caz.

In cazul cand varsarea, potrivit graficului de depuneri, se face la mai multe zile, inchiderea situatiilor de casa se face obligatoriu zilnic, completandu-se CCL-ul, iar sumele incasate (cecuri si numerar) se pastreaza in soldul casei pana la ziua fixata pentru varsare.

Varsarea la regionala a hartiilor de valoare si a ordinelor de plata confirmate se face in fiecare zi.

- Statii in care functioneaza o singura casa gestionata de casier. In acest caz, daca varsarea se face zilnic, la iesirea din serviciu, casierul preda geanta sau mandatul postal fie la vagonul de bagaje, unitatea bancara din localitate sau organului postal, dupa caz, fie sefului statiei sau imputernicitului sau, in cazul in care depunerea este fixata a se face dupa ora iesirii din tura de serviciu a casierului. In acest ultim caz, predarea gentii sau a mandatului postal se face numai contra semnatura de primire intr-o condica de remiterea tinuta de casa respectiva. In condica trebuie sa se treaca urmatoarele date: valoarea depunerii, numarul gentii, data de pe sigiliul care se aplica la geanta si numarul buletinului pentru expedierea-primirea incasarilor la banca. Predarea se face numai dupa numararea banilor si verificarea cecurilor de catre predator si primitor. Imputernicitul sefului statiei trebuie sa aiba delegatie scrisa din partea acestuia. In cazul cand varsarea potrivit graficului de depuneri se face la mai multe zile, inchiderea situatiilor de casa se face zilnic, procedandu-se asa cum s-a aratat la alineatul precedent.

- Statii in care functioneaza doua sau trei case, cate una in tura. In acest caz, fiecare casa - la iesirea din serviciu - preda celeilalte case, contra recipisa de dotatie, incasarile realizate, pentru a fi depuse impreuna cu incasarile proprii ale casei care face varsarile.

- Statii in care functioneaza zilnic in aceeasi tura mai multe case si la care exista normat casier colector. In acest caz, fiecare casier, la iesirea din tura, preda casei colectoare, contra recipisa de dotatie, toate incasarile din ziua respectiva, pentru a fi depuse impreuna de catre casierul colector.

- Statii in care functioneaza zilnic in aceeasi tura mai multe case, dar la care nu exista casier colector. In acest caz, fiecare din aceste case, la iesirea din tura de serviciu, preda incasarile realizate, contra recipisa de dotatie, casierului fixat de seful statiei pentru colectarea si depunerea incasarilor din tura respectiva. Fixarea acestui casier se face prin imputernicire scrisa din partea sefului statiei. Imputernicirea se da unui casier bine pregatit profesional si care prezinta deplina garantie pentru efectuarea acestei operatii. Schimbarea casierului colector, a casierului care concentreaza incasarile sau a imputernicitului sefului statiei nu poate fi facuta decat in cazuri exceptionale si pe cat posibil la inceput de luna. Casierul colector si cel care concentreaza incasarile trebuie sa se incarce in CCL in aceeasi zi in care s-au descarcat casierii care au facut varsarea.

2.1.3. In vederea efectuarii varsamantului, casierii pregatesc atat incasarile proprii (numerar si cecuri) cat si incasarile primite de la ceilalti casieri ai statiei ca dotatii pentru varsari, procedand astfel:

Numerarul compus din bancnote (bilete de banca) se triaza pe cupiuri si se separa pe bilete bune si bilete uzate, se numara si se impacheteaza pe valori (cupiuri), in pachete de 100 bucati fiecare, scriindu-se pe banderola fiecarui pachetel - cu cerneala, pasta sau cu creion chimic: numarul biletelor, valoarea totala a pachetului, apoi se aplica stampila casei cu data zilei si se semneaza lizibil.

La fel se procedeaza si in cazul cand numarul bancnotelor este sub 100 bucati.

Bancnotele in stare buna se impacheteaza separat de cele uzate, murdare, patate, etc.

Moneda metalica se impacheteaza in fisicuri pe valori a 100 bucati fiecare, indicandu-se pe fiecare fisic numarul bucatilor, valoarea lor unitara si valoarea totala a fisicului, dupa care se semneaza si se inscrie casa in cazul cand nu se poate aplica stampila.

Numerarul (bancnote plus moneda metalica) astfel aranjat se inscrie, in cazul depunerii la banca sau la casieria centralizatoare, in formularul "Borderou insotitor" nr . . .

Inscrierea biletelor (bucatilor) in borderoul insotitor se face pe fiecare cupiura in parte, in rubrica speciala din partea stanga a formularului, iar moneda metalica divizionara se trece intr-o singura suma pe randul intitulat "Moneda divizionara".

Se precizeaza ca spatiul rezervat pentru banca (partea dreapta a formularului) nu se completeaza de casierii statiilor, ci numai de banca sau de casieria centralizatoare.

In spatiul din borderou destinat pentru inscrierea sumei puse in geanta, bucatile (cupiurile) in buna stare se trec la un loc cu cele uzate sau deteriorate.

Borderoul se intocmeste in trei exemplare, prin calchiere cu indigo, si nu trebuie sa prezinte stersaturi, rectificari, lipsa semnaturii, stampilei, etc.

Cecurile certificate se inscriu in formularul "Borderoul cecurilor de decontare", care nu trebuie sa aiba stersaturi sau rectificari. Pe borderou, casierii trebuie sa aplice stampila casei si sa semneze.

Borderourile de cecuri se intocmesc in trei exemplare, prin calchiere cu indigo, facandu-se si totalul borderoului.

Totalul numerarului efectiv care se expediaza la banca sau la casieria centralizatoare stabilit prin borderoul insotitor, precum si totalul borderoului de cecuri certificate se inscriu in "Buletinul pentru expedierea-primirea incasarilor la banca", in rubricile respective, apoi se aduna obtinandu-se astfel totalul varsamantului.

Buletinul se intocmeste in doua exemplare prin calchiere cu indigo, completandu-se de casier numai partea din stanga formularului cu toate datele cerute de textul tiparit.

Borderourile insotitoare si borderourile de cecuri cat si buletinele pentru expedierea-primirea incasarilor la banca se numeroteazaa incepand cu numarul "1" la inceputul anului.

2.1.4. La statiile sau agentiile de voiaj CFR unde functioneaza in aceeasi tura doua sau mai multe gestiuni de casa, casa colectoare sau casa care concentreaza zilnic incasarile de la toate celelalte gestiuni de casa le varsa impreuna cu incasarile proprii.

Sumele predate de aceste case, casei colectoare sau casei concentratoare din statie, constituie dotatii intre case, procedandu-se astfel:

Casierul care face varsarea incasarilor preda contra recipisa de dotatie odata cu numerarul si cecurile primite in plata si o nota in dublu exemplar, care se anexeaza la recipisa de dotatie si in care se trece pe cupiuri valoarea numerarului si fiecare cec, indicand in dreptul fiecaruia numarul, valoarea si unitatea emitenta. Recipisa de dotatie trebuie primita imediat dupa ce s-a facut varsarea.

Casierul care primeste dotatia confrunta si certifica nota, dupa care elibereaza imediat casierului predator o recipisa de dotatie pentru suma primita si se incarca in aceeasi zi in CCL la pozitia intitulata "Dotatii de la alte case ale statiei proprii pentru varsari". Pe baza recipisei de dotatie primita, casierul care preda dotatia se descarca in CCL la pozitia denumita "Dotatii catre alte case ale statiei proprii pentru varsari".

Operatia de incarcare, respectiv de descarcare in CCL (pe fata si pe verso) trebuie sa fie facuta de ambele case in aceeasi zi. Seful statiei sau imputernicitul sau are obligatia sa controleze modul cum se efectueaza aceste operatii, verificand daca casierul colector sau cel care concentreaza incasarile a emis recipisele de dotatii la timp, daca sumele incarcate si descarcate de casieri in CCL corespund si daca aceste operatii au fost facute in aceeasi zi de ambii casieri.

Casierii care fac serviciu in tura de noapte se incarca in gestiune cu dotatiile primite, chiar in ziua primirii lor, urmand ca celelalte operatii curente din tura respectiva sa fie inregistrate in CCL in ziua de iesire din tura tinand seama de exceptiile prevazute la Capitolul III, punctul 4.2. din prezentele norme.

Atat casa care primeste, cat si casa care preda dotatia completeaza in ziua respectiva chenarele denumite "Dotatii de la alte case ale statiei proprii pentru varsari", respectiv "Dotatii catre alte case statiei proprii pentru varsari", de pe verso CCL - ului sau in concentratorul dotatiilor intocmit conform punctului ( 1.12.)? de la acest capitol.

2.1.5. Serviciul de colectare, contabilizare si control venituri primind de la unitatile Bancii Comerciale extrasele subcontului colector si buletinele pentru expedierea-primirea incasarilor la banca confirmate, verifica daca sumele confirmate in buletinul pentru expedierea-primirea incasarilor la banca corespund cu cele din extrasele subconturilor colectoare de venituri. In cazul depunerilor prin mandat postal, verifica daca la extrase sunt anexate borderourile mandatelor postale. Eventualele nepotriviri trebuie lamurite si puse imediat de acord cu banca.

Pe baza documentelor de varsare de mai sus, Serviciul de Colectare, Contabilizare si Control Venituri procedeaza dupa cum urmeaza:

- Pentru diferentele in minus emite ordine de incarcare a gestiunii si le trimite statiilor.

- Pentru diferentele in plus emite ordine de descarcare a gestiunii numai dupa cercetarea imprejurarilor care au condus la aceasta situatie. De asemenea urmareste daca gestionarii de casa de la statii se incarca-descarca regulat cu ordinele de incarcare-descarcare emise, precum si daca varsa la termen sumele inregistrate in C.C.L , luand masuri impotriva celor vinovati de nerespectarea acestei dispozitii.

2.2. Statiile si agentiile de voiaj C.F.R situate in aceeasi localitate cu banca, cele care nu au conditii de depunere a numerarului prin mandat postal, precum si casieriile centralizatoare efectueaza depunerile la Banca Comercila, dupa cum urmeaza:

2.2.1. Numerarul impreuna cu exemplarele unu si doi din borderoul insotitor se impacheteaza la un loc intr-un plic sau pachet.

Cecurile certificate impreuna cu exemplarele unu si doi din borderourile de cecuri, precum si exemplarul doi al buletinului pentru expedierea-primirea incasarilor la banca se impacheteaza separat intr-un plic sau pachet. Statiile si agentiile de voiaj C.F.R care efectueaza varsamintele in genti sigilate, introduc in aceeasi geanta ambele plicuri.

La introducerea valorilor in geanta, casierul verifica concordanta dintre valorile introduse in geanta si cele inscrise in borderouri si in buletinul pentru expedierea-primirea incasarilor la banca.

Dupa introducerea in geanta a valorilor si documentelor de varsamant, geanta se asigura cu sigiliul folosit la sigilarea transporturilor.

Presarea sigiliului se face astfel incat sa se imprime, clar si complet, denumirea statiei si data expedierii incasarilor.

De unul din manerele fiecarei genti se leaga o placuta de lemn pe care se inscriu, cu tus negru sau creion chimic, urmatoarele date: numerarul gentii, unitatea bancara destinatara si statia C.F.R. expeditoare (destinatara).

Ori de cate ori se expediaza o geanta cu depuneri, pe verso placutei se lipeste o eticheta in locul etichetei vechi care se distruge, si pe care statia inscrie: valoarea depunerii in lei, numarul buletinului de expedierea-primirea incasarilor la banca, semnatura casierului statiei (lizibil) si data.

In cazul efectuarii varsamintelor de catre o alta persoana, imputernicita de seful statiei, etichetarea si sigilarea gentilor se efectueaza de casier in fata sefului sau delegatului, dupa ce s-a verificat continutul.

Cu aceasta ocazie, casierul preda si carnetul de buletine pentru expedierea-primirea incasarilor la banca, pentru ca organul primitor al gentii sa semneze si sa aplice stampila in partea dreapta a formularului, in chenarul destinat in acest scop.

2.2.2. Cu totalul varsamintelor efectuate asa cum rezulta din buletinul pentru expedierea-primirea incasarilor la banca, casierul se descarca in CCL la pozitia "Varsari de numerar si cecuri la banca", in coloana zilei in care s-a terminat tura de serviciu.

De altfel aceasta data (zi) trebuie sa figureze pe toate documentele cu care se efectueaza depunerea incasarilor la banca (borderoul insotitor, borderourile de cecuri, buletinul de expedierea-primirea incasarilor la banca si eticheta de la geanta).

2.2.3. Colectarea gentilor cu incasari CFR de la statiile care nu sunt deservite de vagoane de bagaje se efectueaza de catre factorii postali rurali.

Primirea si predarea acestor genti se face dupa regulile si cu documentele folosite la expedierea gentilor sigilate prin vagoane de bagaje.

Predarea gentilor sigilate de catre organele postale la unitatile bancare se face astfel:

Casierul oficiului Postei Romane, sau seful oficiului Postei Romane acolo unde nu exista casier, preda gentile sigilate la ghiseul bancii in mainile casierului in prezenta controlorului, pe baza listelor de incarcare-predare intocmite in 2 (doua) exemplare. Conducatorii unitatilor bancare impreuna cu sefii oficiilor postale vor fixa printr-o minuta orele precise de predare la banca a gentilor sigilate, astfel ca transportul si predarea gentilor la banca sa nu sufere nici o intarziere nejustificata.

Sefii oficiilor postale au obligatia de a lua masuri pentru garantarea securitatii transportului gentilor sigilate de la statiile CFR la oficiile postale si de la acestea la banca.

Dupa verificarea integritatii fiecarei genti si a sigiliilor, a concordantei datelor din lista de incarcare-predare cu numerele gentilor si ale sigiliilor, a existentei tuturor gentilor trecute in lista, casierul si contrololul bancii confirma primirea gentilor inscriind urmatoarea formula: "Am primit . . buc. genti sigilate" (in cifre si in litere), pe ambele exemplare din lista de incarcare-predare, inscrie data primirii, prin calchiere cu indigo, aplica stampila bancii si restituie un exemplar din lista casierului oficiului postal. Acest exemplar se pastreaza la acta oficiului postal si serveste la intocmirea borderoului pentru incasarea taxelor cuvenite Postei Romane pentru transportul gentilor sigilate cu incasari de la statiile CFR la unitatile bancare.

In cazul lipsei unora din gentile sigilate inscrise in lista de incarcare-predare, primitorul va mentiona in lista de incarcare-predare numarul gentii (gentilor) lipsa, sesizand totodata despre aceasta lipsa pe conducatorul unitatii Postei Romane prin conducerea bancii.

In astfel de cazuri, unitatea Postei Romane care nu a prezentat geanta (gentile) la banca, va vira in contul Societatii de Servicii de Management Feroviar valoarea varsamantului, asa cum apare in lista de incarcare-predare. In caz contrar, problema urmeaza a fi lichidata prin arbitraj, conform normelor in vigoare.

Casierul sau seful oficiului postal primeste de la organele bancare gentile goale ale statiilor respective, in care s-au introdus al doilea exemplar al borderoului insotitor si al doilea exemplar al borderourilor de cecuri, eventual impreuna cu cecurile respinse. Aceste genti se predau de banca inchise la inchizator cu sfoara.

Banca preda delegatului oficiului postal gentile goale, cu un borderou, intocmit separat pe directii de parcurs, in trei exemplare, contra semnatura de primire pe ultimul exemplar care ramane la banca.

Unul din cele doua exemplare ale borderoului ramane la dosarul (acta) oficiului postal.

Delegatul oficiului postal preda gentile goale la statiile CFR de la care au fost ridicate gentile pline, contra semnatura si stampila statiei pe borderoul care ramane la dosarul (acta) oficiului postal.

Predarea gentilor goale se face la sediul statiei CFR.

Oficiile postale unde se predau gentile cu incasari din localitatile bancii vor intocmi un borderou lunar, in care vor inscrie zilnic de pe listele de incarcare-predare, primite de la organele postale, urmatoarele date: nr. crt., cursa care a intocmit lista de incarcare-predare, valoarea totala a fiecarei genti si valoarea taxelor de incasat.

Prestatiile efectuate de unitatile postale vor fi inscrise in borderouri care se vor anexa la factura prin care se face plata de catre "CFR Calatori" SA

2.2.4. In cazurile remiterii numerarului in genti sigilate prin casierii colectori ai bancii se procedeaza astfel:

Pregatirea numerarului in vederea efectuarii varsamantului se face conform prevederilor de la pct. 2.1.3. din prezentul capitol.

Numerarul (bancnote plus moneda metalica) se inscrie in formularul "Borderou insotitor", care se intocmeste in trei exemplare prin calchiere cu indigo.

Totalul numerarului introdus in geanta se inscrie in "Buletinul pentru expedierea-primirea incasarilor la banca", care se intocmeste in doua exemplare prin calchiere cu indigo, completandu-se de casier numai partea din stanga a formularului cu datele cerute de textul tiparit.

Numerarul impreuna cu exemplarele doi din borderoul insotitor si din buletinul pentru expedierea-primirea incasarilor la banca se introduc in geanta, care se sigileaza conform prevederilor de la punctul 2.2.1. din prezentul capitol.

Identificarea casierilor colectori ai bancii se face pe baza imputernicirii de casier cu fotografie.

Dupa verificarea integritatii gentii si a sigiliului, precum si a identitatii datelor de pe eticheta si sigiliu, cu cele din borderoul insotitor si dupa luarea in primire a gentii de catre casierul colector al bancii, acesta retine exemplarul unu al borderoului si preda agentului CFR exemplarul trei al borderoului insotitor, completat in partea dreapta a formularului, semnat de primitor si cu stampila bancii aplicata la locul anume indicat.

Casierul, seful statiei sau imputernicitul sau, la primirea borderoului insotitor semnat de organul primitor, verifica daca numarul imputernicirii, precum si semnatura de pe borderou corespund cu cele de pe imputernicire.

Dupa primirea gentii sigilate, casierul colector al bancii elibereaza organului CFR o geanta goala in care s-a introdus exemplarul doi al borderoului insotitor confirmat pentru varsamantul din ziua precedenta. Exemplarul doi din buletinul pentru expedierea-primirea incasarilor la banca se anexeaza de banca la extrasul de cont.

2.2.5. Depunerea gentilor sigilate la banca, direct de catre statiile si agentiile de voiaj CFR situate in aceeasi localitate cu banca se face dupa normele prevazute la punctul 2.3.7. pentru casieriile centralizatoare.

In cazul in care statia sau agentia de voiaj CFR situata in aceeasi localitate cu banca nu are mijloace de transport si nici nu poate asigura depunerea la ghiseul bancii a numerarului in deplina siguranta, efectuarea varsamintelor in numerar se face in genti sigilate prin organele postale sau ale bancii dupa normele prevazute la pct. 2.2.3. si 2.2.4. Cecurile se depun in genti sigilate direct la ghiseul bancii cu borderouri de cecuri, in doua exemplare, pe baza de semnatura pe exemplarul 3. Unitatea bancii va restitui odata cu geanta goala un exemplar al borderoului, modificat daca este cazul, impreuna cu cecurile respinse din varsamantul anterior.

In cazul in care verificarea si primirea cecurilor se face de banca direct la ghiseu, semnatura de primire se da pe exemplarul 2 al borderoului de cecuri.

Descarcarea gestiunii pentru varsamintele in numerar se face la pozitia 22 "Varsaminte in numerar si cecuri la Banca Comerciala", iar pentru cecuri la pozitia 25, care se va intitula de mana "Varsari de cecuri la Banca Comerciala".

Dupa primirea gentii, unitatea bancara elibereaza predatorului o geanta goala, in care banca introduce cate un exemplar din documentele de confirmare ale varsamantului din ziua precedenta si anume: borderoul insotitor si borderourile cecurilor, precum si eventualele cecuri respinse.

2.2.6. Agentul colector de valori care pleaca la tren primeste de la comisia de numarare sau de la agentul primitor-distribuitor, gentile goale ale statiilor respective in care s-au introdus al 2-lea exemplar al borderourilor cec-urilor eventual impreuna cu cec-urile respinse si al 2-lea exemplar al borderoului insotitor de numerar. Aceste genti se predau inchise la inchizatori cu sfoara pe baza de borderou al gentilor goale, intocmit separat pe directii de parcurs in 2 exemplare contra semnatura de primire pe ultimul exemplar care ramane la comisie. Unul din cele doua exemplare ale borderoului ramane la agentul primitor-distribuitor.

Agentul colector preda gentile goale la statiile CFR din parcurs contra semnatura si stampila statiei pe borderoul care ramane la dosarul propriu.

Predare a gentilor goale se face la usa vagonului unde delegatul statiei este obligat sa se prezinte. In caz de neprezentare, agentul face mentiunea pe borderou si nu lasa geanta. Aceasta este transportata la cap de sectie si predata la statie cu ocazia intoarcerii. In cazul cand gentile goale sunt tranzitate de la un vagon de bagaje la alt vagon de bagaje direct, borderoul de predare a gentilor goale se intocmeste in 4 exemplare din care ultimul exemplar ramane la comisie, iar celelalte se vor afla la fiecare agent care preda sau primeste genti goale.

2.2.7. La statiile CFR primirea gentilor goale se face de personalul statiei care are in atributii predarea gentilor pline, contra semnatura si prin aplicarea stampilei statiei pe borderoul prezentat de organele CFR, postale sau ale bancii.

Imediat dupa ce gentile au fost primite la statii, acestea se deschid de seful statiei sau imputernicitul sau, iar continutul lor (borderoul insotitor, borderourile de cecuri, impreuna cu eventualele cecuri respinse de banca) se preda casierului statiei care a efectuat varsamantul respectiv. Prin "banca" se intelege si comisia de numarare si confirmare a depunerilor la casa centralizatoare.

Casierii statiilor CFR, care au efectuat varsamantul confrunta documentele proprii de varsamant (borderou insotitor si borderourile de cecuri) cu exemplarele confirmate de banca, pentru a constata concordanta sumelor din ambele exemplare sau eventualele rectificari. Confirmarea bancii consta in certificarea in cifre si litere a totalului borderoului si aplicarea stampilei.

In cazul eventualelor rectificari facute de banca, casierul verifica:

- daca pe exemplarul doi al borderoului insotitor, completat de banca, in dreptul mentiunii "Semnatura casieriei", figureaza doua semnaturi;

- daca sunt anexate cecurile respinse si daca comisia a facut toate modificarile si mentiunile pe borderoul cecurilor (taierea din borderou a cecurilor si inscrierea mentiunii de respins in dreptul pozitiei taiate, rectificarea numarului total al cecurilor si a valorii borderoului), precum si daca banca a indicat pe cec motivul respingerii.

Cu suma rectificata in minus, operata de banca asupra totalului varsamantului (numerar si cecuri), casierul se incarca - chiar in ziua primirii confirmarii de la banca - la pozitia "Ordine de incarcare" din CCL si urmareste primirea ordinului de incarcare de la Serviciul de Colectare, Contabilizare si Control Venituri, notand pe buletinul de expedierea-primirea incasarilor la banca si pe borderourile rectificate ziua incarcarii in gestiune a diferentei.

La primirea ordinului de incarcare de la Serviciul de Colectare, Contabilizare si Control Venituri, casierul noteaza pe ordinul de incarcare data incarcarii in CCL si anexeaza durabil la exemplarul CCL ramas in casa.

Cecurile respinse de banca se trimit de catre casierul care le-a primit in plata la unitatile emitente, pentru completare in cazul viciilor de forma sau pentru anulare si inlocuire in cazul viciilor de fond.

Cecurile completate si cele noi primite se depun la banca cu primul varsamant care se efectueaza.

Daca cecul respins a fost primit in plata de alta gestiune de casa decat cea care l-a varsat, casa care a facut varsarea si a primit cecul respins se incarca in CCL, dupa care il preda casei de la care l-a primit pentru punerea lui in ordine, primind in schimb o recipisa de dotatie.

In acest caz, casa care a primit cecul respins si l-a predat celeilalte case se descarca in CCL la pozitia 'Dotatii catre alte case ale statiei proprii pentru varsari', iar casierul primitor al acestui cec se incarca in CCL la pozitia 'Dotatii de la alte case ale statiei proprii pentru varsari'.

In cazul rectificarilor in plus operate de banca asupra totalului depunerii, casierul este obligat sa verifice si sa stabileasca provenienta plusului dupa care sa ceara, cu semnatura sefului statiei, indicatii de la Serviciul de Colectare, Contabilizare si Control Venituri, in cererea respectiva justificand amanuntit provenienta plusului. Serviciul de Colectare, Contabilizare si Control Venituri, dupa analiza cererii si stabilirea justetii acesteia, da in scris indicatiile respective.

Documentele de varsamant (borderourile insotitoare, borderourile cecurilor si buletinele pentru expedierea-primirea incasarilor la banca, indosariate pe zile si luni), se pastreaza in arhiva statiei.

In cazul pierderii borderourilor insotitoare sau a borderourilor de cecuri confirmate de banca, casierii cer confirmarile acestora de la Serviciul de Colectare, Contabilizare si Control Venituri pe care apoi le anexeaza la dosar, la ziua respectiva.

2.3. Statiile si agentiile de voiaj CFR depun incasarile la casieriile centralizatoare la care sunt arondate si care au sarcina verificarii, confirmarii si depunerii la banca a acestor incasari.

Incasarile statiilor si agentiilor de voiaj CFR situate in aceeasi localitate cu casa centralizatoare, se depun la banca in genti separate, dupa normele stabilite pentru casieria centralizatoare.

In cazul in care colectarea incasarilor de la gestiunile statiei din localitatea in care functioneaza casieria centralizatoare se face de catre aceasta, depunerea la banca a incasarilor se va face prin centralizarea lor cu incasarile statiilor aduse de pe sectiile de circulatie.

De asemenea se poate conveni cu banca sa se depuna centralizat incasarile statiilor si agentiilor de voiaj CFR din aceeasi localitate cu banca, daca conditiile locale permit, fara ca prin aceasta sa se intarzie depunerea la banca a incasarilor.

Casieriile centralizatoare functioneaza in incinta statiilor CFR fiind subordonate conducerilor acestor statii. La nivelul Serviciului de Colectare, Contabilizare si Control Venituri functioneaza un compartiment compus din personal de verificare, casieri centralizatori, agenti colectori de incasari si este condus de un sef birou care este si coordonatorul comisiilor de numarare. In functie de volumul de incasari intr-un centru pot functiona doua sau mai multe comisii.

Depunerea incasarilor si circulatia casetelor se face dupa un grafic intocmit de Serviciul de Colectare, Contabilizare si Control Venituri impreuna cu divizia de trafic, agentia zonala de calatori si serviciul tehnic - resort statistic - din cadrul acestora.

Fiecare agent colector de incasari va fi autorizat in vederea efectuarii operatiunilor de colectare a numerarului si cecurilor eliberandui-se o autrorizatie tip ce va fi pastrata sub cheie pana la indrumarea in cursa a agentilor colectori. Odata cu autorizatia, agentii colectori vor primi stampila si clestele de sigilat. Autorizarea va fi prezentata organului CFR care face varsarea, iar numarul acesteia se va inscrie pe exemplarul 1 al buletinului pentru expedierea-primirea incasarilor, unde se aplica si stampila urmata de semnatura.

Pentru colectare se folosesc casete speciale - model unic - stabilit de Directia de Colectare, Contabilizare si Control Venituri. Ele au incuietori si capace duble din care cel principal se poate deschide numai de comisia de numarare, iar capacul superior permite introducerea gentilor fara posibilitati de scoatere prin acelasi loc. Dupa depunerea ultimei genti, capacul superior se incuie si se sigileaza de agentul colector. Casetele circula in vagonul de bagaje fiind asigurate cu un dispozitiv (eventual lant cu lacat) prins de o parte fixa a vagonului. Serviciul agentilor colectori se incheie in momentul predarii casetei catre persoanele autorizate. Agentii statiilor care predau gentile la vagonul de bagaje sunt obligati sa asiste la verificarea gentii de catre primitor si la introducerea acesteia in caseta metalica.

2.3.1. Operatiile privind introducerea in geanta a numerarului, cecurilor si documentelor si sigilarea gentilor care se expediaza la casieria centralizatoare se fac potrivit prevederilor de la punctul 2.2.1. din prezentul capitol.

2.3.2.Inainte de plecarea vagoanelor din statia de indrumare spre casa centralizatoare, agentul colector pe baza graficului de colectare si predare a gentilor cu incasari CFR, pregateste "Lista gentilor cu varsaminte" in trei exemplare. Listele se folosesc atat pentru inscrierea gentilor cu varsaminte, sigilate, primite de la statiile CFR cat si pentru predarea mai departe la comisia de numarare respectiv la agentul colector de pe sectia principala avand in vedere ca agentii colectori de pe sectiile secundare trebuie sa-si completeze de asemenea lista in trei exemplare.

La sosirea trenului in statia de unde urmeaza a se primi geanta agentul colector de incasari prezinta organului statiei care face varsarea, autorizatia care stabileste calitatea pe care o are de a colecta gentile cu incasari de la statiile respective.

Dupa ce este legitimat de organul statiei, agentul primeste geanta sigilata si exemplarul 1 al buletinului pentru expedierea-primirea incasarilor, verifica starea gentii si sigiliului, se convinge daca datele de pe aceasta corespund cu cele inscrise de organul statiei in buletinul pentru expedierea-primirea incasarilor dupa care semneaza de primirea gentii pe buletinul pentru expedierea-primirea incasarilor, notand numarul autorizatiei sale, aplicand stampila.

Casierul, seful statiei sau imputernicitul sau la primirea buletinului semnat de agentul colector verifica daca numarul autorizatiei precum si semnatura de pe buletinul pentru expedierea-primirea incasarilor corespund cu datele din autorizatie.

Dupa terminarea acestei operatii organul CFR completeaza in lista gentilor cu varsaminte datele cerute de formular dupa care o semneaza.

In cazul cand la verificare, agentul constata ca geanta prezinta urme de violare, sigiliul slab presat cu inscriptia nestantata vizibil, refuza primirea gentii si mentioneaza pe buletinul pentru expedierea-primirea incasarilor motivul refuzului, iar in lista gentilor in dreptul statiei respective scrie mentiunea "Refuzat geanta, care prezinta urme de violare sau . " si se semneaza.

Orice refuz de genti se noteaza cat mai amanuntit in raportul de cursa al agentului colector. In cazul cand la primirea-predarea gentii se constata nepotriviri intre datele inscrise in buletinul pentru expedierea-primirea incasarilor si cele de pe geanta si sigiliu, organul statiei face cuvenitele rectificari.

La fel se procedeaza si atunci cand se constata nepotriviri intre datele gentii, sigiliului, buletinului pentru expedierea-primirea incasarilor si datele inscrise de organele statiei in lista gentilor cu varsaminte.

Aceste modificari se fac pe loc in documentele respective sub semnatura organului statiei si a agentului colector.

Dupa luarea in primire a gentii sigilate, agentul introduce geanta in caseta metalica in prezenta organului statiei si a conducatorului de bagaje. In cazul cand o statie nu are de predat incasari organul statiei inscrie in lista pe randul statiei respective una din urmatoarele mentiuni dupa caz: "Nu avem varsaminte sau lipsa geanta goala".

Daca la una din statii agentul statiei nu se prezinta la vagonul de bagaje agentul colector face mentiunea despre aceasta in lista si semneaza, notand in acest sens si in raportul sau de cursa. Toate datele mentiunilor si semnaturile se fac in lista prin calchiere cu indigo, astfel ca aceasta sa apara clar pe toate exemplarele.

2.3.3. Cu totalul buletinului pentru expedierea-primirea incasarilor la banca confirmat de primire de organul CFR, statiile arondate la casieria centralizatoare se vor descarca, in aceeasi zi, la pozitia 25 din CCL "Varsari de numerar si cecuri, la casieria centralizatoare".

Incasarile caselor din statia proprie care se depun la casieria centralizatoare cu recipisa de dotatie se vor descarca la pozitia din CCL "Dotatii catre alte case ale statiei proprii pentru varsari", iar casa centralizatoare le va incarca la pozitia CCL "Dotatii de la alte case ale statiei proprii pentru varsari".

2.3.4. Inainte de sosirea vagonului de bagaje in statia de destinatie din localitatea casei centralizatoare agentul colector incheie lista, totalizand numarul de genti din lista in cifre si litere.

Dupa ultima statie agentul incuie si sigileaza caseta la capacul superior. La locul unde soseste vagonul de bagaje in statia in care se afla casa centralizatoare, magazinerul de mesagerie cu electrocar amenajat il ia pe agentul colector si impreuna cu acesta se deplaseaza la casa centralizatoare.

2.3.5. Primirea casetelor sigilate la casa centralizatoare se face de catre comisia de numaratoare care verifica integritatea casetei si a sigiliilor.

Daca totul este in regula semneaza si aplica stampila pe lista gentilor cu varsaminte retinand 2 exemplare, iar agentului colector ii ramane un exemplar semnat.

Cand sosirea agentului colector se face in afara timpului de lucru al comisiei, caseta se lasa la agentul primitor-distribuitor care verifica integritatea casetelor si a sigiliilor, semneaza de primire in lista gentilor cu varsaminte si raspunde de securitatea acestora pana la predarea catre comisia de numaratoare. La sosirea comisiei de numarare agentul primitor-distribuitor preda caseta sefului comisiei de numarare pe baza de semnatura si stampila pe cele doua exemplare a listei din care unu ramane la agentul primitor-distribuitor. In cazul cand se constata unele deficiente la casete acestea se refuza de catre agentii primitori-distribuitori in care scop face si un raport de eveniment. Agentul colector de valori va astepta seful comisiei de numarare pentru solutionarea neajunsurilor.

Predarea casetelor cu genti colectate de pe sectiile secundare in statiile de tranzitare de la agentul colector al sectiei catre agentul colector de la vagonul de bagaje care circula la statia unde isi are sediul casa centralizatoare se face astfel: in statia de tranzitare se va stabili de seful statiei un agent care sa astepte la vagonul de bagaje al trenului care colecteaza gentile de pe sectia secundara sosirea agentului colector cu caseta si s-o transporte intr-un spatiu anume stabilit unde va fi depozitata pana la sosirea trenului cu care se expediaza la statia unde se afla sediul casei centralizatoare.

La sosirea trenului agentul colector impreuna cu salariatul statiei se deplaseaza cu caseta la vagonul de bagaje al trenului care circula la sediul casei centralizatoare.

Caseta sigilata la ambele capace (cel inferior incuiat si sigilat de comisia de numarare, iar cel superior de agentul colector de pe sectia secundara) se preda catre agentul colector care o transporta la sediul casei centralizatoare impreuna cu "Lista gentilor de varsamant" al casetei pe care a semnat de predare agentul colector de pe sectia secundara si de primire, agentul colector care duce caseta la sediul casei centralizatoare.

Lista gentilor se completeaza in 3 exemplare din care 2 exemplare vor insoti caseta si un exemplar ramane la agentul care a facut colectarea.

Predarea-primirea casetelor in statie, la sediul casei centralizatoare se face asa cum s-a aratat mai sus. Tranzitarea casetelor goale catre sectiile secundare se face respectand circuitul invers al casetelor pline.

2.3.6. Activitatea de colectare este coordonata de Serviciul de Colectare, Contabilizare si Control Venituri. Casele centralizatoare functioneaza in incinta statiilor.

Pentru numarare se formeaza comisii compuse dintr-un sef al comisiei si atatia casieri centralizatori cati necesita activitatea in tura respectiva insa nu mai putin de 2 casieri.

Personalul comisiilor de numarare si agentii colectori sunt subordonati serviciului de colectare, contabilizare si control venituri sau agentiilor zonale de calatori prin sefii statiilor unde functioneaza casele centralizatoare.

Luarea in primire a gentilor dupa deschiderea casetei de catre comisia de numarare se face in fata sefului comisiei cu care ocazie se verifica:

- sigiliul gentii cu specimenul aflat in pastrarea casei centralizatoare;

- daca geanta nu prezinta urme de violare.

In cazul lipsei uneia sau mai multor genti sigilate inscrise in lista gentilor cu varsaminte, comisia va mentiona pe lista numarul gentii (gentilor) lipsa sesizand imediat seful serviciului de colectare, contabilizare si control venituri, precum si organele politiei TF in vederea cercetarii. Comisia de numarare va semna in lista numai pentru gentile sigilate existente in casete.

2.3.7. Deschiderea gentilor se face in ordinea inscrierii lor in listele gentilor cu varsaminte de catre seful comisiei sau in lipsa acestuia de catre un alt membru al comisiei stabilit ca inlocuitor cu care ocazie se vor retrage din geanta exemplarul 1 si 2 al borderoului insotitor predand geanta cu numerar si plicul cu cecuri unui casier centralizator (gestionar) fara a i se comunica valoarea numerarului.

Daca valoarea numerarului comunicat dupa numarare corespunde cu valoarea din borderoul insotitor casierul centralizator o va inscrie in fata comisiei in partea dreapta a borderoului insotitor si a buletinului pentru expedierea-primirea incasarilor in spatiul rezervat confirmarii de primire.

In cazul in care in urma numararii, suma comunicata de casier nu corespunde, verificarea se va repeta de catre acesta respectiv de catre alt membru al comisiei. Suma just stabilita urmand sa fie inscrisa de catre casier pe documentele mentionate la alineatul precedent. Comisia semneaza in spatiul rezervat si aplica stampila drept confirmare. Totodata completeaza procesul verbal de pe verso borderoului insotitor de numerar unde de asemenea semneaza toti membrii comisiei aplicand stampila acesteia.

Comisia trece apoi la verificarea cecurilor prin deschiderea plicurilor cu care ocazie se va urmari:

- existenta cec-urilor inscrise in borderou;

- daca valoarea inscrisa corespunde cu aceea de pe cec-urile existente;

- daca valoarea borderoului este bine stabilita.

Daca este cazul se modifica valoarea borderoului de cec-uri.

Completarea cu valoarea cec-urilor in partea dreapta a buletinului pentru expedierea-primirea incasarilor se face dupa verificarea de catre comisie.

In cazul in care suma confirmata este mai mare decat aceea inscrisa de casierul statiei in buletin, tratarea diferentei se face de serviciul de colectare, contabilizare si control venituri.

In cazul in care comisia confirma in minus un varsamant, casierul statiei se va incarca imediat la pozitia "Ordine de incarcare-descarcare si implinire lipsa sold" din CCL emise de serviciul de colectare, contabilizare si control venituri.

Confirmarea de catre comisie a depunerilor de numerar si cec-uri primite de la statiile arondate se face pe un exemplar din borderoul de numerar respectiv de cec-uri la care se anexeaza si eventualele cec-uri respinse. Aceste confirmari se introduc in gentile goale. Casierul centralizator se incarca in gestiune cu totalul confirmat in documentele de mai sus respectiv cu valoarea din buletinele pentru expedierea-primirea varsamintelor depuse la casa centralizatoare la pozitia din CCL "Dotatii de la statiile arondate pentru varsari".

Daca functioneaza 2 sau mai multi casieri centralizatori fiecare se incarca cu sumele primite de la statiile arondate.

2.3.8. Pe un document cumulativ intocmit in 2 exemplare in care pe verticala se vor arata statiile arondate, pentru fiecare statie rezervandu-se trei randuri, iar pe orizontala zilele, casierul centralizator inscrie pe randul intai cu cerneala neagra, in fiecare zi valoarea numerarului si a cec-urilor asa cum rezulta din totalul buletinului pentru expedierea-primirea incasarilor intocmit de statia care a efectuat varsamantul.

2.3.9. In vederea depunerii gentii cu numerar la banca casierul centralizator intocmeste un borderou insotitor in 3 exemplare. Cecurile se depun la banca insotite de borderourile de cecuri intocmite in 4 exemplare pentru fiecare cec in parte (borderou model MT 28-7-5). Pe unul din exemplare banca confirma primirea cecurilor cu semnatura si stampila. Deasemenea, casierul centralizator intocmeste buletinul pentru expedierea-primirea incasarilor la banca in doua exemplare, exemplarul 1 servind pentru predarea gentii pline de catre casa centralizatoare agentului care o duce la banca. Exemplarul 2 al borderoului insotitor se introduce in geanta cu numerar, iar exemplarul 1 se preda casierului de la ghiseul bancii, care semneaza de primirea gentii pe exemplarul 3 al borderoului insotitor. Exemplarul 2 al buletinului pentru expedierea-primirea incasarilor la banca se va introduce in geanta cu numerar daca varsamantul nu contine si cecuri, respectiv se va prezenta odata cu cecurile si borderourile de cecuri daca varsamantul contine si cecuri.

Dupa numararea continutului gentii cu numerar, banca remite anexa la extrasul subcontului colector de venituri exemplarul al 2-lea al borderoului insotitor impreuna cu buletinul pentru expedierea-primirea incasarilor la banca si copii dupa borderourile de cecuri sau faxuri cu valoarea carora a fost creditat subcontul colector de venituri, valoare inscrisa si in partea dreapta a buletinului pentru expedierea-primirea incasarilor la banca.

Depunerile de numerar facute in timpul programului operativ al bancii, se vor inregistra in aceeasi zi in subcontul colector de venituri.

Serviciul de colectare, contabilizare si control venituri dupa contabilizarea extrasului de cont, va remite casieriei centralizatoare exemplarul 2 al borderoului insotitor de numerar precum si exemplarele borderourilor de cecuri (faxuri) pentru cecurile achitate de banca.

2.3.10 Cu sumele din buletinele pentru expedierea -primirea incasarilor la banca confirmate, casieriile centralizatoare se descarca in CCL la pozitia " Varsari de numerar si cecuri la banca" pe masura depunerii varsamantului de numerar si cecuri. Suma corespunzatoare fiecarei case se va inscrie si pe randul 2 al documentului cumulativ prevazut la pct.2.3.8., iar randul 3 va fi folosit pentru evidentierea diferentelor dintre incasarile depuse de statii operate pe randul 1 si suma confirmata operata pe randul 2 din documentul cumulativ. Primul exemplar al documentului cumulativ se trimite odata cu CCL, perioda 25-31 la Serviciul CCCV iar copia se va pastra la casa centralizatoare.

In cazul in care banca confirma in minus un varsamant de numerar al casieriei centralizatoare, aceasta se va incarca imediat in CCL la pozitia "Ordine de incarcare si implinire lipsa sold". Pentru cecurile respinse depuse la casieria centralizatoare si cu a caror valoare banca debiteaza subcontul colector de venituri, Serviciul CCCV emite ordin de incarcare in contul statiei arondate.

2.4. Statiile si agentiile de voiaj CFR care au posibilitati de transport in siguranta a numerarului si de deplasare a personalului CFR la oficiile sau agentiile postale pot depune incasarile in numerar prin mandat postal.

Depunerea numerarului se face:

- direct la ghiseele oficiilor sau agentiilor postale

- factorilor postali rurali, care se deplaseaza la statie, pentru ridicarea numerarului.

Stabilirea statiilor si agentiilor de voiaj CFR care efectueaza depunerea numerarului prin mandat postal precum si termenele de depunere se fac in graficul privind efectuarea varsamintelor statiilor si agentiilor de voiaj CFR.

2.4.1. Expedierea sumelor prin mandat se face pe formular "Mandat postal pentru remiterea sumelor titularilor de cont", care se depune fie direct la oficiul sau gheseul Postei Romane, fie prin factori postali rurali care deservesc statiile respective.

Procurarea mandatelor postale se face din incasarile statiilor si agentiilor de voiaj CFR si se evidentiaza in spatiul rezervat pentru evidenta depozitului din "Contul imprimatelor cu pret variabil pentru mandate si taxe postale", care se intocmeste in doua exemplare. Pentru descarcarea gestiunii cu sumele reprezentand valoarea mandatelor postale, chitanta fiscala impreuna cu un raport semnat de conducatorul unitatii se va varsa ca hartie de valoare la Serviciul CCCV.

2.4.2. Mandatul postal se completeaza de catre casier cu cerneala sau cu pasta de aceeasi culoare. Nu se admit sa se depuna mandate rupte, deteriorate, murdare sau completate combinat cu cerneala si pasta.

Formularul de mandat postal este format din cupon si corp.

Pe cupon casierul completeaza urmatoarele date:

a) suma remisa, in cifre;

b) in locul prevazut in formular pentru denumirea si adresa expeditorului se aplica vizibil stampila dreptunghiulara a statiei.

Pe corpul mandatului se completeaza:

a) suma remisa, in cifre si litere;

b) in locul prevazut in formular pentru destinatar se inscrie adresa acestuia si numarul subcontului colector deschis la unitatea bancara din localitatea de resedinta a destinatarului;

c) in locul rezervat pentru expeditor se aplica stampila dreptunghiulara a statiei.

Pe verso cuponului in locul rezervat pentru corespondenta, se inscrie adresa destinatarului, numarul subcontului deschis la banca comerciala si mentiunea "Suma reprezinta varsarile din ziua . . .. casa . . . .

2.4.3. Depunerea incasarilor la unitatile postale se efectueaza centralizat, pe intreaga statie, conform punctului 2.1.2. din prezentul capitol.

Casierii sunt obligati sa verse incasarile rotunjite la mii de lei.

Depunerea mandatului postal poate fi facuta si de catre un delegat al statiei, in care caz, predarea numerarului se face numai dupa numararea banilor de catre predator si primitor, care semneaza de primire intr-o condica de remitere tinuta la casa respectiva.

Chitanta emisa de organul postei se remite casierului a doua zi contra semnatura data in condica mentionata mai sus.

Imputernicitul care depune mandatul postal trebuie sa aiba delegatie scrisa din partea sefului statiei si trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege pentru a fi gestionar.

2.4.4. Pentru sumele remise prin mandat postal, casierii statiilor CFR primesc chitante in original emise din:

- registrul chitantelor f.4., pentru mandatele prezentate la oficiile postale;

- registrul chitantelor f.5., pentru mandatele prezentate la factorii postali rurali;

Pe baza chitantei primite, casierul se descarca la pozitia "Varsari de numerar si cecuri la banca" din CCL si inregistreaza, in "Contul imprimatelor cu pret variabil pentru mandate si taxe postale", numarul chitantei, suma depusa prin mandat postal si valoarea taxelor postale.

La deschiderea contului, depozitul din luna precedenta se reporteaza, inscriindu-se numarul total primit (in coloana nr. maximal) si numarul celor ramase in sold la inceputul lunii (in coloana nr. minimal).

In cazul in care in statie lucreaza mai multi casieri care indeplinesc pe rand sarcina de colectare si varsare, justificarea depozitului de mandate postale se va face de un singur casier, desemnat de seful statiei.

2.4.5. Statiile care depun incasarile in numerar prin mandat postal expediaza cecurile prin scrisoare recomandata adresata unitatii bancare la care este arondata.

Cecurile se inscriu in formularul "Borderoul cecurilor de decontare", care se intocmeste separat pentru fiecare fila de cec, in patru exemplare, prin calchiere cu indigo, se totalizeaza si se semneaza de catre casier, aplicandu-se stampila casei.

Totalul fiecarui borderou de cecuri se inscrie in "Buletinul pentru expedierea-primirea incasarilor la banca" in rubricile respective, apoi se aduna obtinandu-se astfel totalul varsamantului.

Buletinul se intocmeste in doua exemplare, prin calvhiere cu indigo, completandu-se de casier numai partea din stanga formularului cu toate datele cerute de textul tiparit.

Cecurile de decontare, impreuna cu trei exemplare din borderoul cecurilor si exemplarul 2 al buletinului pentru expedierea-primirea incasarilor la banca se trimit prin scrisoare recomandata la banca la care sunt arondate statiile respective.

Valoarea cecurilor si a taxelor postale pentru scrisoarea recomandata se inscriu zilnic in "Contul imprimatelor cu pret variabil pentru recomandate si taxe postale", care se intocmeste in doua exemplare.

La sfarsitul lunii, in ambele conturi se totalizeaza atat sumele depuse (numerar si cecuri) cat si valoarea taxelor postale (pentru mandat si scrisoarea recomandata), originalele conturilor inaintandu-se ca hartie de valoare pentru taxele postale achitate. Chitantele pentru sumele remise prin mandat postal se vor pastra la casa statiei ca justificare a numerarului depus iar recipisele scrisorilor recomandate se vor anexa la originalul contului.

Taxele, atat pentru mandatul postal cat si pentru scrisoarea recomandata, se platesc in numerar din incasarile statiei, fiind tinute in soldul casei pana la finele lunii.

2.4.6. Cu suma inscrisa in "Buletinul pentru expedierea-primirea incasarilor la banca", casele statiilor care trimit cecurile cu scrisoare recomandata se descarca in CCL la pozitia 25, care se va intitula de mana "Depuneri de cecuri la banca prin scrisoare recomandata".

La primirea borderourilor de cecuri confirmate de banca, aceste statii le confrunta cu exemplarul 1 al buletinului pentru expedierea-primirea incasarilor la banca si cu exemplarele 4 ale borderourilor de cecuri retinute de statie.

Operatiile in legatura cu tratarea diferentelor intre valoarea borderourilor de cecuri expediate si a celor confirmate de banca sunt cele prevazute la punctul 2.2.6. din prezentul capitol.3. DEPUNEREA NUMERARULUI PRIMIT PENTRU PLATI SI RAMAS NEFOLOSIT SI VARSAREA HARTIILOR DE VALOARE LA Serviciul CCCV


3.1. Casierii statiilor si agentiilor de voiaj sunt obligati sa depuna la banca sumele ramase nefolosite den dotatiile primite pentru efectuari de plati de retributii.

Depunerea numerarului la banca se face cu foaie de varsamant.

3.2. Prin hartii de valoare se inteleg actele de plata achitate de casier, si care, conform dispozitiilor, se varsa la Serviciul de Colectare, Contabilizare si Control Venituri pentru descarcarea gestiunii, cum sunt: listele de plata a lucrarilor ocazionale, actele de restituiri de tarife, actele legale de plata a cheltuielilor cu transportul banilor la sau de la banca, ordinele de plata, ordinele de varsare provizorii emise de revizorii de casa, ordinele de descarcare a gestiunii, dovezile predate de unitatile CFR pentru transporturi cu trenuri de calatori, altele decat cele efectuate intre unitatile apartinand "CFR Calatori" SA.

De asemenea, se considera hartii de valoare si convolutele de diferente de contare-tarifare, care se varsa cu valoare zero.

Actele de plata specificate mai sus urmeaza sa fie varsate prin casete de varsari care circula potrivit dispozitiilor din ( Anexa III). Documentele se introduc in saci sau pachete sigilate, intocmindu-se "Borderou de varsare HV".

In acest scop fiecare piesa care urmeaza sa fie varsata se inscrie in borderou trecandu-se numarul documentului, felul documentului si valoarea lui.

In cazul cand piesele de varsat intr-o zi nu incap intr-un singur sac sau pachet, atunci piesele respective se introduc in doi sau mai multi saci sau pachete.

Pentru varsarea hartiilor de valoare dintr-o zi, respectiv a sacilor si pachetelor, casierul intocmeste un singur borderou de varsare HV. Fiecare borderou de varsare HV se intocmeste in trei exemplare, prin calchiere cu indigo, din care exemplarele 1 si 2 se introduc in sac, iar exemplarul 3 ramane la cotorul carnetului.

Sacul trebuie sa fie in stare buna, adica sa nu fie rupt, iar cusatura sa fie in interiorul sacului sau pachetului.

Sacul sau pachetul se leaga cu o sfoara fara noduri si se sigileaza. Pe sac sau pe pachet se lipeste o eticheta care trebuie sa contina: stampila unitatii, numarul si felul casei, numarul borderoului de varsare HV, valoarea hartiilor varsate, semnatura casierului si data.

Cu totalul borderourilor de varsare, casierul se descarca in CCL la pozitia denumita "Varsari de hartii de valoare", in coloana zilei in care s-a terminat tura de serviciu.

Sacii sau pachetele sigilate se pastreaza de casier in casa de fier pana la sosirea trenului cu care circula caseta de varsari, sau se predau sefului statiei pentru predarea la tren. In cazul cand sacul sau pachetul se preda sefului statiei, borderoul de varsare se intocmeste cu un exemplar in plus, prin calchiere cu indigo, pe care seful statiei semneaza de primire a sacului sau pachetului si care se detaseaza din carnet si se pastreaza in arhiva statiei. Odata cu sacul sau pachetul, casierul preda sefului statiei si carnetul cu exemplarul 3 al borderoului de varsare, pentru a obtine semnatura de primire a sacului sau pachetului de la agentul CFR din tren care are in primire caseta de varsari in care se introduce sacul.

La primirea sacului sau pachetului, seful statiei examineaza starea lui, a sigiliului, precum si daca suma inscrisa in eticheta concorda cu cea din exemplarul 3 al borderoului, dupa care semneaza de primire pe exemplarul 4 al borderoului de varsare, asteptand sosirea trenului cu caseta de varsari. pana la sosirea trenului respectiv, sacul sau pachetul se pastreaza de seful statiei in casa de bani.

La sosirea trenului prevazut cu caseta de varsari, seful statiei sau casierul, dupa caz, prezinta agentului CFR din tren sacii sau pachetele impreuna cu exemplarul 3 al borderoului de varsare.

Acesta examineaza starea sacilor sau pachetelor si a sigiliilor aplicate si, daca le gaseste in regula, semneaza de primire pe exemplarul 3 al borderoului de varsare, in spatiul anume rezervat. Apoi agentul CFR taie sfoara sigiliului de la toba casetei in care introduce atat sacii sau pachetele, cat si sigiliul ridicat, dupa care inchide capacul.

Seful statiei, sau casierul, redeschide capacul spre a se convinge ca sacii sau pachetele au cazut in caseta, apoi aplica un sigiliu nou si completeaza "Buletinul de varsare a casetelor" aflat asupra conductorului cu toate datele cerute de formular.

Exemplarul 2 al borderoului de varsare HV, cu confirmarea varsarii din partea Serviciului de Colectare, Contabilizare si Control Venituri, se inapoiaza casei respective, care il lipeste la exemplarul 3 al borderoului de varsare HV.

Daca in termen de 5 zile de la data exepedierii varsarii, casierul nu primeste exemplarul 2 al borderoului de varsare HV confirmat de primire, el intervine la Serviciului de Colectare, Contabilizare si Control Venituri.

Daca exemplarul 2 al borderoului de varsare, confirmat, s-a pierdut in parcurs, Serviciului de Colectare, Contabilizare si Control Venituri confirma primirea varsarii printr-un act care se semneaza de seful biroului si de seful Serviciului de Colectare, Contabilizare si Control Venituri aplicandu-se stampila rotunda.

Actul respectiv se ataseaza la exemplarul 3 al borderoului de varsare, in locul exemplarului 2 care s-a pierdut.

Cand borderourile de varsare sunt confirmate cu diferente in minus sau in plus fata de valoarea inregistrata de casier in CCL, Serviciul de Colectare, Contabilizare si Control Venituri trimite casei statiei, odata cu exemplarul 2 al borderoului de varsare HV confirmat pentru sumele reale varsate, si ordinul de incarcare, respectiv ordinul de descarcare a gestiunii. Cu valoarea ordinelor de incarcare, casierul se incarca in CCL, chiar in ziua primirii, la pozitia denumita "Ordine de incarcare si implinire lipsa de sold", iar ordinele de descarcare le varsa ca hartii de valoare pentru valoarea inscrisa in ele.
4. INREGISTRAREA INCASARILOR, VARSARILOR SI PLATILOR CASELOR STATIILOR SI AGENTIILOR DE VOIAJ CFR


4.1. Pentru evidentierea operatiilor de incarcari si descarcari in gestiune, casierii statiilor si agentiilor de voiaj folosesc registrul de casa specific CFR intitulat "Concentratorul de casa lunar" (CCL).

Inregistrarea fiecarei operatii de incarcare facuta pe baza legitimatiilor de calatorie, a chitantelor si a altor imprimate cu regim special si de vanzare, emise, precul si a documentelor de transport calatori, se face in conturi de gestiune si alte evidente specifice CFR care sunt analiticile "Concentratorului de casa lunar".

Conturile care se folosesc de casierii statiilor si agentiilor de voiaj sunt aratate in Anexele IV si V.

Pentru centralizarea lunara pe pozitii de CCL a totalurilor conturilor care privesc aceeasi pozitie din CCL, casierii completeaza in dublu exemplar formularul "Recapitulatia generala".

In recapitulatia generala a unei pozitii, casierii inscriu atat totalurile lunare ale conturilor care se inregistreaza la aceeasi pozitie din CCL, cat si conturile fara sume prin care se justifica folosirea depozitelor de imprimate cu regim special.

Recapitulatia generala trebuie sa se intocmeasca chiar daca pentru o pozitie din CCL nu s-au incasat sume insa este necesar sa se justifice depozitul, in care caz pe recapitulatia generala se inscrie mentiunea "Vacat".

Originalul recapitulatiei se inapoiaza la finele lunii la Serviciul de colectare, contabilizare si control venituri, impreuna cu conturile respective, conform Capitolului XII al acestor norme.

Pentru efectuarea depunerilor de numerar si cecuri, la banca, se folosesc imprimatele prevazute in Anexa VI a prezentelor norme.

Modul de completare a conturilor si a celorlalte imprimate de gestiune si circuitul lor este redat la capitolele corespunzatoare din norme.

4.2. Fiecare casier CFR are obligatia sa incheie zilnic situatia de casa, nefiind permis sa iasa din serviciu inainte de a-si incheia pentru ziua respectiva CCL si celelalte scripte de gestiune (conturi, registrul incasarilor zilnice etc.)

Pentru incheierea zilnica a situatiei de casa, se totalizeaza pe pozitii din CCL toate incasarile, incarcarile, varsarile si descarcarile care au avut loc in cursul zilei respective. Aceasta operatie se face o data pe zi, imediat dupa terminarea programului sau turei de serviciu a casei respective.

De asemenea, casierul este obligat ca zilnic la iesirea din tura sa prezinte sefului statiei, sefului agentiei de voiaj sau inlocuitorilor acestora pentru vizare CCL incheiat. Aceasta viza constituie dovada ca gestionarul de casa a incheiat in ziua respectiva situatia casei, viza care se va da in partea de jos a CCL pe ambele file, prin semnatura si aplicarea stampilei rotunde. Seful statiei, seful agentiei de voiaj sau delegatul lor trebuie sa urmareasca permanent ca gestionarii de casa sa incheie in fiecare zi situatia de casa si sa aplice sanctiuni celor care nu respecta aceste dispozitii.

Casierii care intra in tura de noapte in ultima zi a lunii, trebuie sa incheie doua situatii de casa si anume una pentru ultima zi a lunii pana la ora zero si a doua pentru ziua de intai a lunii urmatoare (ziua de iesire din tura). Incheierea situatiei de casa pentru ultima zi a lunii pana la ora zero se face numai pentru pozitia din CCL "Dotatii de la alte case ale statiei proprii pentru varsari". Pentru toate celelalte pozitii din debitul si creditul CCL, incheierea zilnica se face numai in ziua de intai, adica ziua iesirii din tura.

4.3. La stabilirea pe pozitii din CCL a incasarilor, varsarilor si platilor efectuate zilnic, casierii folosesc "Concentratorul operatiilor zilnice", care se intocmeste intr-un singur exemplar si se retine la gestiune.

In acest concentrator se inregistreaza, pe fiecare pozitie de CCL - dupa registrul incasarilor zilnice, conturi si alte evidente zilnice - sumele incasate, sau platite in cursul zilei, facandu-se totaluri zilnice care se trec in CCL.

Inregistrarea in concentrator se face in ordinea pozitiilor din CCL.

La pozitia "Trafic local de calatori" se trec in primul rand, in ordinea partizilor din RIZ, sumele incasate din legitimatiile cu pret fix, care se iau din registrul incasarilor zilnice. Prin totalizarea acestor sume se stabileste totalul zilnic al incasarilor din vanzarea legitimatiilor cu pret fix. Dupa totalul legitimatiilor cu pret fix, se trec sumele reprezentand incasarile zilei de la celelalte conturi privind traficul local de calatori (bilete bianco, grupuri, circuit, abonamente etc.), inscriindu-se in prima coloana denumirea fiecarui cont in parte, iar in celelalte coloane totalurile zilnice din conturi. Prin adunarea sumelor din fiecare coloana rezulta totalul zilnic al pozitiei trafic local de calatori, care se inscrie in CCL la pozitia respectiva.

In acelasi mod se continua si cu celelalte pozitii din debitul si creditul CCL, trecandu-se in a doua coloana denumirea conturilor si in celelalte coloane suma, dupa care se face totalul zilnic, care se inscrie la pozitia corespunzatoare din CCL.

Tot in concentratorul operatiilor zilnice se stabileste si situatia zilnica a casei.

4.4. Concentratorul de casa lunar (CCL) este registrul de casa al casierilor CFR. In CCL se inregistreaza zilnic, concentrat pe pozitii, toate operatiile de casa efectuate timp de o luna.

CCL este confectionat in carnete cuprinzand numarul de file necesar, pentru o gestiune pe timp de un an, adica 72 file (12 luni X 3 file pe luna X 2 exemplare fiecare fila).

Aprovizionarea statiilor cu CCL se face de catre Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional care inainte de expedierea lor la statii le numeroteaza, dupa care le sigileaza si le parafeaza.

Evidenta repartizarii la statii a CCL se tine de catre Serviciul de colectare, contabilizare si control venituri .

O fila de CCL se foloseste pentru inregistrarea zilnica a incasarilor, platilor si depunerilor pe perioade.

Fiecare fila se intocmeste in doua exemplare, prin calchiere cu indigo, din care primul exemplar numerotat cu numere fara sot, se inainteaza decadal la Serviciul de colectare, contabilizare si control venituri, iar cel de al doilea exemplar ramane la carnet, in arhiva statiei.

Formularul de CCL are pe verticala doua parti si anume o parte superioara denumita "DEBIT" (incarcari) si o parte inferioara denumita "CREDIT" (descarcari). Atat pentru debit cat si pentru credit sunt rezervate un numar de randuri pentru evidentierea incarcarilor si descarcarilor pe feluri de incarcari sau descarcari, precum si pentru stabilirea totalurilor si soldurilor zilnice.

Fiecare rand poarta un numar intitulat "Nr. pozitiei" si o denumire indicand felul incarcarii sau descarcarii facute. De exemplu: 9 "Venituri locale", 21 "Varsari de hartii de valoare la Serv cccv teritorial", etc.

Pe orizontala sunt rezervate coloane pentru fiecare zi a lunii, precum si pentru stabilirea totalurilor periodice si lunare pe feluri de incarcari sau descarcari, respectiv pe pozitii de CCL.

Inaintarea filelor periodice ale CCL la Serviciul de colectare, contabilizare si control venituri teritorial, se face astfel:

- la data de 13 a lunii, fila primei perioade (perioada 1-12);

- la data de 25 a lunii, fila celei de a doua perioade (perioada 13-24);

- la data de 1 a lunii urmatoare, fila ultimei perioade (perioada 25-31) in care se face si totalul lunar.

Expedierea CCL la Serviciul de colectare, contabilizare si control venituri teritorial, se face prin caseta de varsari, introdus intr-un plic pe care se scrie CCL pe luna . . .. perioada . . . statia . . . . . . . casa de . . . .. nr. . . ".

Inainte de expediere, CCL trebuie completat, in partea de sus, cu toate datele cerute de formular si semnat de casier si de seful statiei.

Filele din CCL nefolosite se anuleaza, ambele exemplare semnandu-se de seful statiei, iar exemplarul original se inainteaza la Serviciul de colectare, contabilizare si control venituri teritorial conform normelor de mai sus.

4.5. Completarea CCL se face astfel:

4.5.1. Dupa totalizarea inregistrarilor zilnice in conturi si celelalte evidente si stabilirea totalurilor zilnice pe pozitii din CCL, casierul inainte de a completa CCL face o situatie de control a casei. Aceasta situatie se face in concentratorul operatiilor zilnice unde casierul stabileste totalul general al debitului, prin cumularea totalurilor zilnice ale incarcarilor (debit) cu soldul casei la inceputul zilei (care sold este egal cu soldul la finele zilei precedente), precum si totalul general al creditului, prin cumularea totalului zilnic al descarcarilor (credit) cu soldul casei la finele zilei. Aceste totaluri trebuie sa fie egale; in caz contrar, se rectifica eventualele greseli in conturi, recapitulatii, concentratoare etc.

Pentru inchiderea corecta a zilei este necesara verificarea la finele fiecarei ture de serviciu a soldului casei, astfel ca "soldul la finele zilei" din creditul CCL sa reprezinte soldul efectiv aflat in casa.

Dupa stabilirea soldului casei, se procedeaza la intocmirea formelor pentru varsarea hartiilor de valoare, depunerea cecurilor si a numerarului, precum si la completarea CCL.

4.5.2. Completarea pozitiilor din debitul si creditul CCL se face dupa ce situatia de control prevazuta la punctul 4.5.1. a corespuns.

4.5.3. Dupa trecerea in CCL a totalurilor zilnice ale fiecarei pozitii din CCL, se face incheierea zilnica a CCL, stabilindu-se: totalul debitului, totalul creditului, totalul general al debitului, totalul general al creditului si "soldul la finele perioadei".

Totalul debitului si totalul creditului se fac prin cumularea pe verticala a sumelor trecute la fiecare pozitie din debitul sau creditul CCL.

Totalul general al debitului se face prin adunarea debitului cu soldul la inceputul zilei, sold care trebuie sa fie acelasi cu cel de la finele zilei anterioare.

Soldul la finele zilei se face prin scaderea totalului creditului din totalul general al debitului si el trebuie sa fie egal cu valorile aflate efectiv in casa. Compunerea acestui sold, adica: numerar, cecuri sau acoperiri, se arata in partea de jos a CCL.

Totalul general al creditului se face prin adunarea totalului creditului cu soldul la finele zilei.

Se precizeaza ca totalul general al debitului trebuie sa fie egal totalul general al creditului, iar totalul creditului trebuie sa fie mai mic sau egal cu totalul general al debitului.

4.5.4. La expirarea fiecarei perioade, se fac totaluri periodice pe pozitii de CCL, care se inscriu in dreptul pozitiilor respective in coloanele "Total/ 1-12" sau "Total/ 13-24", dupa caz. Totalurile periodice se fac prin adunarea pe orizontala a sumelor inscrise in coloanele de zile pe randul fiecarei pozitii de CCL.

4.5.5. La sfarsitul lunii, se face pentru fiecare pozitie de CCL totalul lunar, care se inscrie in coloana "Total lunar" numai pe ultimele 2 file destinate perioadei 25-31 si se face incheierea lunara a CCL.

Aceste totaluri lunare se fac prin adunarea pe orizontala a sumelor inscrise in CCL in zilele perioadei 25-31, cu reporturile totalurilor perioadelor 1-12" si 13-24 care se va transcrie din filele anterioare". La pozitiile pentru care nu se intocmesc conturi de gestiune, aceste totaluri rezultate din adunarea pe orizontala se inscriu direct in coloana "Total lunar" in dreptul pozitiei respective. La pozitiile pentru care se intocmesc conturi de gestiuni, totalurile rezultate prin adunarea pe orizontala se confrunta cu totalurile din recapitulatiile generale care se intocmesc pentru fiecare pozitie din CCL pe baza conturilor. In cazul cand intre totalurile confruntate se constata egalitate, aceste totaluri se inscriu in CCL, in dreptul pozitiilor respective, coloana "Total lunar". Daca exista diferente, se cerceteaza provenienta lor si se trateaza astfel:

- daca se constata greseli in conturi si recapitulatiile generale, acestea se corecteaza, iar totalurile lunare rectificate din conturi si recapitulatii se inscriu la pozitia respectiva din CCL in coloana "Total lunar";

- daca se constata greseli la inregistrarile facute in debitul sau creditul CCL, in coloana "Total Lunar" se inscriu totalurile verificate si gasite juste, adica totalurile din recapitulatiile generale, fara ca in CCL sa se faca rectificari in incarcarile zilnice gresite sau la totalurile perioadelor I sau II facute gresit.

Dupa acelasi sistem se trateaza si pozitia "Recartari" al carei total lunar trebuie sa fie egal cu totalul concentratorului respectiv de pe verso CCL.

Pe randul "Sold la inceputul perioadei", in coloana "Total lunar" se trece soldul aparut in CCL, in prima zi a lunii pe acest rand. Acest sold trebuie sa corespunda cu suma inscrisa in CCL al lunii anterioare in coloana "Total lunar" pe randul (pozitia) "Sold la finele perioadei".

Prin adunarea "Totalul debitului" cu "Soldul la inceputul perioadei" din coloana "Total lunar" se stabileste "Total general al debitului".

Prin scaderea "Totalul creditului" din "Totalul general al debitului" din coloana "Total lunar" se stabileste soldul la finele lunii, care se trece in coloana "Total lunar" pe randul "Sold la finele perioadei". Acest sold trebuie sa fie egal cu soldul care apare pe acest rand in ultima zi a lunii si care trebuie sa reprezinte suma efectiv ramasa ca sold in casa la finele lunii.

Prin adunarea "Totalul creditului" cu "Soldul la finele perioadei" din coloana "Totalul lunar" se stabileste "Totalul general al creditului" care trebuie sa fie egal cu "Total general al debitului". In caz de nepotrivire se stabileste greseala si se fac rectificarile necesare.

La deschiderea CCL pe luna curenta, in coloana primei zilei si in coloana "Total lunar", la pozitia "Sold la inceputul perioadei" se trece suma din CCL al lunii anterioare din coloana "Total lunar" de pe randul "Sold la finele perioadei".

4.5.6. Completarea rubricilor de pe verso CCL se face astfel:

- zilnic, periodic si lunar rubricile pozitiilor de dotatii (dotatii de la alte case ale statiei proprii pentru varsari si dotatii catre alte case ale statiei proprii pentru varsari);

- lunar (la finele lunii) pentru restul rubricilor si anume numai pe filele CCL al ultimei perioade.

4.6. Daca la intocmirea situatiei zilnice de casa casierul constata diferente in plus sau in minus in gestiune, a caror provenienta nu o poate lamuri pana la completarea CCL privind ziua respectiva, se procedeaza astfel:

- Casierul trebuie sa raporteze in scris in aceeasi zi sefului statiei sau al agentiei de voiaj despre diferentele in minus sau in plus constatate si sa ceara verificarea gestiunii, pentru a se stabili provenienta diferentei. Raportul se inregistreaza in registrul de intrare-iesire a actelor de unde primeste numar.

- Seful statiei, seful agentiei de voiaj sau inlocuitorul acestora este obligat sa verifice imediat situatia de casa din ziua respectiva. In cazul cand nu se poate stabili provenienta diferentei, se face verificarea gestiunii de la inceputul lunii si pana in ziua respectiva. Cu aceasta ocazie se incheie un proces-verbal de verificare a casei din care sa reiasa rezultatul verificarii. Daca s-a stabilit provenienta diferentei, acest proces-verbal se ataseaza durabil la raportul facut de casier si se pastreaza se seful statiei sau al agentiei de voiaj, la dosarul de verificarea lunara a gestiunii.

Daca si in urma acestei verificari diferenta se mentine, se va proceda astfel:

- Daca diferenta reprezinta un minus, casierul va fi obligat sa depuna imediat suma respectiva. Pentru suma depusa se va emite chitanta diverse incasari pe numele casierului, inscriindu-se la obiectul incasarii "minus de casa constatat in ziua de . . ..". Chitanta se va pastra de casier, iar valoarea acesteia se va pastra pe soldul casei (poz. 30 CCL) pana la tratarea ei de catre organele de control financiar si de gestiune.

In procesul-verbal de verificare prin care a fost consemnata lipsa se va mentiona numarul chitantei diverse incasari cu care s-a depus suma.

Un exemplar din procesul-verbal va fi varsat ca hartie de valoare (fara suma) pentru lipsa constatata.

- Daca diferenta in minus nu se depune, sau se depune partial, in procesul-verbal de verificare se va mentiona acest lucru si se va varsa ca hartie de valoare pentru valoarea integrala a minusului, respectiv pentru valoarea ramasa nedepusa.

In ambele cazuri, dupa contabilizarea proceselor-verbale, Serviciul CCCV teritorial le va prezenta directorului economic teritorial pentru a dispune ca organe de specialitate sa le trateze si sa ia masuri legale, inclusiv sesizarea organelor de urmarire penala pentru cazurile de infractiuni.

- Daca diferenta reprezinta un plus, casierul este obligat sa-si incarce gestiunea cu plusul constatat, emitand in acest scop chitanta diverse incasari. In chitanta, ca depunator va fi trecut numele casierului si numarul casei, iar la obiectul incasarii se va face mentiunea "Plus de casa constatat in ziua de . . . . ..". Chitanta se va pastra de casier.

In procesul-verbal de verificare se va mentiona plusul constatat si numarul chitantei diverse incasari emise pentru plusul respectiv.

Un exemplar din procesul-verbal intocmit pentru plusuri se va varsa cu borderou de varsarea hartiilor de valoare, fara suma. Serviciul Cb/VV regional va prezenta procesele-verbale directorului economic teritorial care va dispune analizarea si tratarea lor.Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }