QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate transporturi

Autoritatile reunite de aviatie

AUTORITATILE REUNITE DE AVIATIE

Uniunea Europeana (U.E.) - generalitati

Careata initial din sase state, Comunitatea Europeana si, ulterior Uniunea Europeana, a ajuns in prezent la un numar de 15 state, dar existand un continuu proces de extindere. Constructla europeana a inceput, practic, in 1951, cand s-a semnat la Partis Tratatul pentru constituirea Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului - CECO, urmarid ca in 1957 sa se semneze alte deua tratate, la Roma. Tratatul de constituire a Comunitašii Energiei Atomice - EURATOM si, respectiv, Tratatul de constituire a Comunitaii Economice Europene - CEE. Astfel, au fost inisiintate cele trei comunitati europene, care, in urma Trataunui de la Loruxelles din 1967, au constituit Comunitatea Europeana. Aceasta, la randul sau, a devenit Uniunea Europeana in urma Trataunui de la Maastricht din 1993. Ultimul tratat foarte important a fost cel semnat la Amsterdam in 1999 care privea extinderea U.E.. lar ultimul proces important derulat in cadrul Uniunii a fost punerea in circulatie a monedei unice europene - EURO in anul 2002.
Institutiile Uniunii Europene care au anumite sarcini in cadrul Comunitatii sunt:
-Parlamentul European -sarcini legislative:
-Comisla Europeana -sarcini executive;
-Consiliul U.E. / Consiliul de Ministri -sarcini Docizionale;
-Curtea Europeana de Justitie -sarcini juDecatoreti;
-Curtea de Conturi Europeana -sarcini financJARe;
-Consiliul European - organ paracomunitar, de Docizie politica de prim rang alcatuit din seisii de state si de guveme ai marilor membre.
Instrumentele juridice comunitare se iMPart in doua categorii: cele care au forta obligatorie (regulamentele, directivele, si Dociziile) si cele care nu au forta obligatorie (recomaridarile si avizele).
In ceea ce priveste Romania la 1 februarie 1993 a fost semnat Acordul European de asociere intre tara noastra si U.E., care a intrat in vigoare dei ani mai tarziu, urmand ca cererea de aderare la Uniunea Europeana sa fie depusa de catre Romania la data de 22 iunie 1995

11.2. Conferinta Europeana a Aviatiei Civile (ECAC)

Conferinta Europeana a Aviatiei Civile - ECAC (European Civil Aviation Conference) este o organizatie interguvemamentala fondata in anul 1955 a carei sesiune inaugurala a avut loc la Strasbourg si care are drept scop promovarea unei dezvoltari continue a sigurantei si eficientei TRANSPORTULUI aerian european.
Date isiind lunga sa experienta in domeniul aviatiei, cooperarea sa activa cu institutiile Uniunii Europene, insiusiv cu Comisla Europeana si cu Parlamentul European stransa sa legatura cu OACI si cu Consiliul Europei, precum si relatiile sale cu numeroase organizatii reprezentante ale tuturor partilor industriei aviatiei de transport, ECAC actioneaza ca un forum ce se coupa cu toate problemele majore ale aviatiei civile actuale. ECAC emite rezolutii, recomandari si Doclaratii politice care sunt aduse la indeplinire de catre statele membre.
Romania a devenit memlora ECAC la data de 25 iunie 1991.
Pe parcursul ultimilor ani, ECAC a dezvoltat, iMPreuna cu JAA - Autoritatile Reunite de Aviatie (Joint Avlation Auzborrities) si cu Comisla Europeana programul PHARE, un program de armonizare si integrare europeana care acopera toate aspectele activitatilor aeronautice civile: siguranta, securitate, facilitati, legislatie si probleme economice.
Organismele Conferintei asistate de catre Secaretarlatul Conferintei sunt: Conferinta Plenara, sub doua forme - Sesiunea Trienala si Sesiunea Plenara Speciala. Intrunirile Directorilor Generali ai Avlatiilor Civile, Grupuri - formate de cate ori este necesar de catre Directorii Generali ai Avlatiilor Civile. Activitatea organismelor proprii si a organismelor asociate ale ECAC este coordonata de un Comitet de Coordonare (Coordinating Comminee) care este asistat de catre Secaretarlatul Conferintei3. EUROCONTROL


EUROCONTROL
este Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene (European Organisation for the Safety of Air Navigation) si a fost fondata in anul 1960 pentru o cat mai buna supraveghere a controlului traficului aerian in spatiul aerian al statelor membre, astazi avand drept scop dezvoltarea unui sistem coerent si coordonat de control al traficului aerian din Europa.
Romania este stat membru al EUROCONTROL din anul 1996 cand a ratificat Conventia EUROCONTROL semnata la Loruxelles in 1960 si Acordul multilateral privind tarifele pe ruta aeriana, semnat tot la Loruxelles in 1981.


4. Autoritatile de Aviatie Unite - JAA


Autoritatile de Aviatie Unite - JAA (Joint Avlation Auzborrities) este un organism asociat ECAC, coordonarea dintre JAA si ECAC isiind organizata conform Statuunui
ECAC.
Acceptat ca organism asociat din 1989, JAA si-a inceput activitatea inca din anul 1970, cand era cunoscuta sub numele de Autoritarile de Navigabilitate Reunite (Joint Airworthiness Auzborrities) si care avea printre obiectivele initiale pe acelea de a emite coduri comune privind certimiscarea pentru avioane mari si motoare. JAA (Autoritatile de Aviatie Unite) a luat isiinta prin semnarea "Aranjamentelor din Cipru" in 1990, toate statele membre ale Uniunii Europene isiind de asemenea, membre JAA. JAA cuprind atat state cu statut de membru cu drepturi depline, cat si state cu statut de membru candidat.
Romania devine stat membru asociat in 1991, pentru ca din 2000 sa fie stat niemloru cu drepturi depline al JAA.
Obiectivele JAA. Principalele obiective ale JAA sunt:
o sa asigure prin cooperare in domeniul legislativ, inalte nivele comune ale sigurantei aviatiei civile intre statele membre;
o sa obina un sistem de siguranta efectiv care sa contribuie la eFICienta aviatiei civile;
o sa contribuie, prin aplicarea uniforma a standardelor comune la o coMPetitie corecta si egala intre statele membre;
o sa promoveze, prin cooperare internationala, standardele si sistemul JAA referitor la siguranta aviatiei civile de pretutindeni.

Functiile JAA. Functiile primordlale ale JAA sunt, printre altele:
- sa dezvolte si sa adepte Cerintele Avlatiilor Reunite - JAR (Joint Avlation Requirements) in domeniul proiectarii si construirii aeronavelor, al intreinerii si operarii lor, precum si al licentierii personalului aeronautic civil;
- sa iMPlementeze JAR-urile si procedurile tehnice si administrative intr-o maniera coordonata si uniforma;

Structura JAA JAA este coordonat de catre Comitetul JAA - JAAC (J4A Committee) compus din cate un reprezentant al fiecarui stat membru - in general, persoana responsabila cu reglementarile privind siguranta aviatiei civile acoperite in totalitate de JAA in fiecare stat - care lucareaza sub autoritatea Conferinei Plenare a ECAC si care raporteaza Consiliului JAA - JAAB (JAA Board).
Sediul
JAA este la Amsterdam (Olanda),
lar in prezent sunt 32 de state membre JAA, dintre care 22 sunt state membre cu drepturi depline si 10 sunt state membre asociate.
Consiliul JAA - JAAB (JAA Board) examineaza si Docide politicile generale si obiectivele pe termen lung ale JAA.
Cotmtetul JAA - JAAC (JAA committee) este compus din cate un reprezentant al fiecarei autoritati aeronautice si raspunde de iMPlementarea administrativa si tehnica a Aranjamentelor din Cipru.
JAA Central cuprinde Secaretarlatul JAA. Divizla de certimiscare, Divizla de Reglementare, lar in viitor vor apare si Diviziile de Intretinere, respectiv de Operare.
Relatla dintre JAA si Comunitatea Europeans intra in cadrul relatiilor dintre ECAC si Comunitatea Europeana, dar JAA poate avea relatii directe cu Comunitatea Europeana, atunci cand Consiliul JAA Docide acest lucru. JAA actioneaza in conformitate cu prevederile Conventiei de la Chicago si la toate masurile necesare pentru a informa OACI despre orice eveniment de interes.
Statutul iMPlementarii JAR-urilor Dupa cum am aratat anterior, una dintre cele mai importante functii JAA este cea de dezvoltare si iMPlementare a standardelor si procedurilor comune de siguranta a aeronavelor cunoscute sub denumirea de JAR (Joint Avlation Requirements) - Cerintele Avlatiilor Reunite JAR-ul devine astfel un cod uniform al statelor membre JAA.
JAR-urile acopera, printre altele, demeniile legate de competenta persoanelor si organizatiilor precum si cele legate de operarea aeronavelor.
JAA elaboreaza procedurile de lucru pentru diferitele activitati, consulta autoritatile aeronautice ale statelor member, consulta autoritatile respective cu privire la aceste proceduri si solicita acceptarea lor lar odata acceptate aceste proceduri sunt depuse la ECAC, ca anexe la Aranjamentele din Cipru.
Armonizarea reglementarilor JAA, respectiv JAR-urilor cu reglementarile FATA (Federal Avlation Administration) respectiv FAR-urile, vor duce, in viitor la emiterea unor proceduri comuni intre cele doua organisme.
Licentierea implica toate problemele referitoare la pregatirea, testarea, autorizarea si certificatele medicale ale personalului navigant. "Aranjamentele" aplicabile echipajelor de zbor au fost adoptate cu diferente intre cerintele de reglementare a licentierii cunoscute sub numele de JAR-FSI si procedurile de iMPlementare care le insotesc cunoscute drept Proceduri de IMPlementare Reunite - JIP (Joint IMPlementation Procedures).
JAR-FSI (Licentierea personalului navigant)-1(avion), 2(elicopter) si 3(medical) contin cerinte de licentiere si medicale pentru echipajele de zbor.
Responsabilitatea emiterii, in conformitate cu JAR-FSI a licentelor, certificatelor,
calificarilor si autorizatiilor ramane in grija autoritatilor nationale. Prin adeptarea
iMPlementarea unui set comun de cerinte se urmareste obtinerea unei recunoasteri mutuale a licentelor intre toate statele membre JAA.
Operarea este reglementata de JAR-OPS (Operations), care la randul sau se bazeaza pe Anexa 6 ICAO (Operation of Aircraft).

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }