QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate stiinte politice

Principiul Liberei Circulații a Persoanelor și Serviciilor

Principiul Liberei Circulații a Persoanelor și Serviciilor


4 motive pentru care se studiaza impreuna cele 2 libertați:

reglementarile care le exprima privesc deopotriva persoanele fizice + juridice

lcs nu poate fi pe deplin asigurata in absența lcp
principiul egalitații de tratament guverneaza ambele domenii

existența unor norme la nivel european care sunt aplicabile celor 2 situații


Lucratorii independenți


Serviciile:

reglementare primara – art. 49 TCE, cu modificarile Tratatului de la Lisabona

serviciile = prestațiile furnizate in mod obișnuit in masura in care nu sunt luate in considerare dispozițiile referitoare la lcm, a capitalurilor și a persoanelor

serviciile cuprind:

o      activitați care au caracter industrial

o      activitați comerciale

o      activitați artizanale

o      activitați care țin de profesiile liberale (inclusiv cele juridice)

in acest sens, persoanele fizice se pot stabili in țara de primire, fie cu titlu principal, fie cu titlu secundar

in cazul stabilirii cu titlu principal, persoana fizica incepe activitatea sa profesionala pe teritoriul unui stat membru ori iși transfera intreaga activitate pe teritoriul altui stat membru

in cazul stabilirii cu titlu secundar, pf sau pj stabilita pe teritoriul unui stat inființeaza o filiala/sucursala J care este dependenta de societatea mama, care se gasește pe teritoriul unui alt stat membru

in cazul libertații de prestare a serviciilor, se deplaseaza persoana care asigura prestarea de serviciu (regula) sau chiar beneficiarul serviciului (excepția)

pot exista cazuri insa in care nu se deplaseaza nici beneficiarul, nici furnizorul, ci doar serviciul

pf care beneficiaza de dreptul de stabilire și de prevederile legislației UE referitoare la libera prestare a serviciilor in cadrul UE sunt cele care:

*     au cetațenia unui stat membru

*     desfașoara o activitate independenta

in cazul exercitarii dreptului de stabilire cu titlu secundar, pe teritoriul unui alt stat membru sau daca sunt invocate dispozițiile privitoare la libera prestare a serviciilor, este necesar in plus ca persoana in cauza sa fie deja stabilita pe teritoriul unui alt stat membru

in cazul libertații de prestare a serviciilor, aceasta cerința determina și caracterul transfrontier al serviciilor furnizate

dreptul de stabilire cu titlu secundar și libera prestare a serviciilor, sub aspectul cerinței preexistenței unui stabiliment (sediu/așezamant) – prezinta asemanari și deosebiri

Asemanari:

cerința preexistenței unui stabiliment pe teritoriul unui stat membru este indeplinita in eventualitatea in care persoana aparținand unui stat membru are, pe teritoriul altui stat membru, inființat un centru de activitate secundar, chiar daca centrul de activitate principal se gasește intr-un stat din afara Uniunii

Deosebiri:

la dreptul de stabilire, centrul de activitate preexistent poate afla in statul membru in care se inființeaza apoi un centru de activitate secundar

spre exemplu: un cetațean francez deschide un cabinet profesional in Belgia in temeiul dreptului de stabilire cu titlu principal, iar dupa o anumita perioada inființeaza un centru de activitate secundar in același stat, dar in alt oraș

libera prestare a serviciilor presupune faptul ca prestatorul trebuie sa fie stabilit pe teritoriul unui alt stat membru diferit de cel al destinatarului serviciului respectiv
Persoanele fizice destinatare ale unui serviciu


regula care se respecta - persoana care presteaza un serviciu se deplaseaza in statul in care se gasește beneficiarul serviciului in cauza (spre exemplu, avocatul francez se deplaseaza in Franța pentru a asigura asistența juridica)

excepția – posibilitatea ca persoana ce beneficiaza de un serviciu determinat sa se deplaseze in statul in care se gasește prestatorul


Membrii familiei lucratorilor salariați sau a lucratorilor independenți


rațiunea unor astfel de prevederi se regasesc in faptul ca lucratorii salariați sau independenți ori persoanele care doresc sa beneficieze de un serviciu determinat ar putea renunța la proiectul lor de a se deplasa in alt stat membru fiindca trebuie sa se separe de membrii familiei

cei care intra in aceasta categorie (membrii de familie):

*     soțul

*     descendenții in varsta de pana la 21 de ani ai lucratorului salariat sau independent

*     descendenții și ascendenții care se afla in intreținerea lor

sediul materiei – Regulamentul nr. 1612/68 privitor la libera circulație a lucratorilor in cadrul Comunitații + Directiva nr. 38/2004 + Directiva nr. 123/2006


Persoanele juridice care indeplinesc cerințele inscrise in cadrul prevederilor legale europene

acele societați constituite potrivit legislației statelor membre care au sediul statutar, administrația centrala sau activitatea principala pe teritoriul unui stat membru sunt asimilate persoanelor fizice in privința aplicarii legislației UE referitoare la dreptului de stabilire și la libera prestare a serviciilor

persoanele juridice care beneficiaza de dreptul de stabilire și de dispozițiile privitoare la libera prestare a serviciilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții:

o      trebuie sa fie constituite in conformitate cu legislația unui stat membru

o      trebuie sa dețina un sediu statutar ori sa aiba administrația centrala sau activitatea principala pe teritoriul Uniunii

o      trebuie sa urmareasca indeplinirea unui scop lucrativ

in cazul dreptului de stabilire cu titlu secundar și a liberei prestari a serviciilor, trebuie indeplinita o condiție suplimentara: activitatea acestora trebuie sa aiba o legatura efectiva și continua cu economia unui stat membru


Deplasarea și stabilirea persoanelor fizice pe teritoriul unui stat membru


resortisanții statelor membre trebuie sa solicite autoritaților competente ale statului membru al UE in care doresc sa desfașoare o activitate profesionala eliberarea unui document numit „permis de ședere”

permisul de ședere se obține in temeiul urmatoarelor acte: CI/pașaport + declarația angajatorului + un inscris din care sa reiasa ca resortisantul face parte din categoría beneficiarilor prevederilor Directivei 38/2004

persoana interesata trebuie sa dovedeasca inregistrarea  (spre exemplu, la Registrul Comerțului) sau, in cazul in care pf exercita o activitate profesionala, aceasta trebuie sa dovedeasca faptul ca s-a inscris in asociația profesionala din statul de primire (ex. – Barou)


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }