QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate stiinte politice

Asistenta financiara pentru Romania in cadrul Politicii de Coeziune Economica si SocialaAsistenta financiara pentru Romania in cadrul Politicii de Coeziune Economica si Sociala


Asistenta financiara nerambursabila in cadrul Politicii de Coeziune Economica si Sociala a Uniunii Europene se acorda Romaniei prin Fondurile Structurale si de Coeziune in cadrul Obiectivelor „Convergenta” si „Cooperare teritoriala europeana”.

Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei pentru perioada 2007-2013 este de 19,668 miliarde Euro, din care 12,661 miliarde vor fi alocate prin Fondurile Structurale in cadrul obiectivului „Convergenta”, 6,552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0,455 miliarde vor fi alocate Obiectivului „Cooperare Teritoriala Europeana”.
Alocarile proiectate corespund prioritatilor nationale stabilite prin Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 (C.S.N.R.) elaborat pe baza prevederilor Planului National de Dezvoltare 2007-2013 (P.N.D.).

Asistenta financiara nerambursabila complementara in cadrul Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene insumeaza 8,022 miliarde Euro acordandu-se Romaniei prin Fondul European de Dezvoltare Rurala. Prioritatile au fost stabilite prin Planului National Strategic pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013.Potrivit Perspectivei Financiare 2007-2013 convenita la Consiliul European din decembrie 2005, statele membre al caror PNB mediu/locuitor in perioada 2001-2003 este sub 40% din media UE-25 sunt indreptatite sa primeasca transferuri de Instrumente Structurale in valoare maxima de 3,7893% din PIB-ul lor.

Intregul teritoriu al Romaniei este eligibil sub Obiectivul Convergenta, avand in vedere ca PIB/locuitor in fiecare regiune NUTS II este sub 75% din media UE-25. Romania va primi finantare si in cadrul Obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana, pentru actiuni de cooperare transfrontaliera, transnational si interregionala.

Ca stat membru al carui PNB/locuitor este sub 90% din media UE-25, Romania va beneficia de Fondul de Coeziune. Pentru a reflecta nevoile semnificative ale noilor State Membre cu privire la infrastructura de transport si de mediu, proportia Fondului de Coeziune va fi stabilita la o treime din alocarea financiara totala (Fonduri Structurale plus Fond de Coeziune) pentru noile State Membre in perioada 2007-2013.

Reglementarile referitoare la Fondurile Structurale si de Coeziune prevad ca imprumuturile nerambursabile U.E. sa fie cofinantate de statele membre. Nivelul maxim al unui imprumut nerambursabil U.E. va fi stabilit in Regulamentul General, in conformitate cu Perspectiva Financiara U.E. pentru 2007-2013. Romaniei i se ofera o rata maxima de finantare comunitara la nivelul PO de 85% pentru toate cele trei Fonduri: F.E.D.R., F.S.E. si F.C.

Alocarea C.S.N.R. in cadrul Obiectivului Convergenta necesita o finantare nationala estimata la 4,4 mld. Euro, constituita atat din surse publice cat si din surse private. Cofinantarea publica va fi asigurata de la bugetul de stat de catre Guvernul Romaniei si de la bugetele locale de catre autoritatile publice locale, care vor aplica pentru finantare din Instrumente Structurale. Cofinantarea privata va fi necesara pentru proiectele adresate beneficiarilor privati, cum ar fi intreprinderile.

Cadrul legislativ actual care reglementeaza Politica de Coeziune si Instrumentele Structurale in Romania vizeaza:

H.G. nr.497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale, modificat prin H.G. 1179/2004, H.G. 2001/2004, H.G. 128/2006;

H.G. nr.2005/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea programelor INTERREG si Noul Instrument de Vecinatate;

H.G. nr.243/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrarii Europene .

H.G. nr.497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale, cu modificarile ulterioare, defineste Fondurile Structurale ca fiind instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.

Astfel, Fondul European pentru Dezvoltare Regionala este fondul structural care sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii in sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si IMM-uri. Fondul Social European este fondul structural destinat politicii sociale a U.E. care sprijina masuri de ocupare a fortei de munca si dezvoltare a resurselor umane, iar Fondul de Coeziune este instrumentul financiar care sprijina investitii in domeniul infrastructurii de transport si mediu

Conform H.G. nr.497/2004 (cu modificarile ulterioare) documentele de programare care stau la baza implementarii Fondurilor Structurale si de Coeziune in Romania la nivel national sunt:

Planul National de Dezvoltare (P.N.D.);

Cadrul Strategic National de Referinta (C.S.N.R.)

Programele Operationale (P.O.); fiecare P.O. este detaliat printr-un Program Complement (P.C.).

Planul National de Dezvoltare (P.N.D.) este documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala , elaborat in conformitate cu principiile Politicii de Coeziune si are drept scop sa orienteze si sa stimuleze dezvoltarea economica si sociala a tarii pentru atingerea obiectivului Uniunii Europene, respectiv reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica fata de statele membre ale U.E.

Pentru accesul la Fondurile Structurale si de Coeziune ale Uniunii Europene, Romania a elaborat Planul National de Dezvoltare 2007-2013, pe baza strategiilor sectoriale de dezvoltare si a strategiei nationale de dezvoltare regionala, realizandu-se astfel o programare a dezvoltarii economice si sociale a tarii, similara celei realizate de statele membre ale UE.

Cadrul Strategic National de Referinta realizeaza programarea strategica a F.S.C., avand la baza prioritatile strategice stabilite in P.N.D.

Obiectivele strategice ale C.S.N.R. sunt:

reducerea disparitatilor sociale si de dezvoltare economica dintre Romania si statele membre ale Uniunii Europene;

reducerea disparitatilor fata de U.E. prin generarea unei cresteri suplimentare de 10% a PIB pana in anul 2015.

Strategia stabileste cinci prioritati tematice:

1. Dezvoltarea infrastructurii la standarde europene - investitiile in infrastructura vor duce la imbunatatirea retelelor rutiere si feroviare, precum si a navigatiei pe Dunare si vor sprijini dezvoltarea mediului de afaceri si crearea de noi locuri de munca. Investitiile vor imbunatati, de asemenea, accesibilitatea si inter-conectivitatea dintre drumurile nationale, judetene si locale, cai ferate, aeroporturi si servicii navale.

Investitiile vor creste accesul la piete mai mari si toate actiunile vor duce la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. Infrastructura de mediu va duce la imbunatatirea sistemelor de management al apei si deseurilor menajere, la nivelul standardelor europene.

O eficienta energetica mai mare de-a lungul intregului lant de productie – transport, distributie si utilizare – va duce la imbunatatirea calitatii aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. Eforturile se vor concentra asupra unui management mai eficient al mediului si a unei utilizari mai eficiente a resurselor;

2. Imbunatatirea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti - strategia va ajuta la construirea unei baze de productie si antreprenoriale dinamice, va sprijini crearea si dezvoltarea de noi afaceri, in principal prin investitii in produse si servicii de calitate si in turism. Se vor incuraja inovatiile, iar aplicarea rezultatelor cercetarii si dezvoltarii la oportunitatile de piata, accesul la finantare si la ITC se vor imbunatati.

Intreprinderile mici si mijlocii vor fi sprijinite prin servicii de calitate de consiliere pentru afaceri, precum si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta si a crea locuri de munca;

3. Dezvoltarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman - strategia va crea un sistem de invatamant si calificare profesionala mai performant, care sa raspunda nevoilor unei economii moderne si in plina dezvoltare. Adaptabilitatea, spiritul antreprenorial si educatia se vor afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in capitalul uman.

Pentru a beneficia de sisteme educationale si de formare profesionala de calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii in acest sector, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si ITC. Vor fi sprijinite actiunile de combatere a excluziunii sociale a femeilor, a grupurilor vulnerabile si a minoritatilor etnice, care sunt dezavantajate pe piata fortei de munca, astfel incat acestia sa poata beneficia de noile oportunitati de angajre ce se vor crea. Serviciile de sanatate si ingrijire de mai buna calitate vor contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate datorate incapacitatii de munca;

4. Construirea unei capacitati administrative eficiente - Strategia va imbunatati calitatea guvernantei/administrarii in sectorul public. Investitiile vor ajuta la o mai buna formulare, planificare, furnizare si gestionare a serviciilor administratiei centrale si locale. Actiunile vor fi centrate in acele zone unde impactul va fi cel mai mare, din punct de vedere al stimularii dezvoltarii economice si a mediului de afaceri, precum si al luptei impotriva deficientelor care tareaza economia romaneasca.

5. Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate scopul este reducerea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile Romaniei, alaturi de reducerea ratei de crestere a decalajelor dintre acestea si promovarea unei dezvoltari regionale echilibrate. Actiunile vor impulsiona dezvoltarea prin crearea conditiilor necesare stimularii cresterii economice echilibrate a regiunilor ramase in urma, precum si restructurarea zonelor rurale si urbane.

Investitiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii si asigurarea legaturilor locale cu retelele europene si inter-continentale care conecteaza Romania la pietele internationale. Actiunile vor viza coridoarele si centrele de dezvoltare existente sau in curs de creare si vor crea conditiile necesare dezvoltarii concentrate, stabilind conexiunile cu retelele regionale, nationale si trans-Europene. Sprijinul acordat va urmari consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, care vor duce la dezvoltarea turismului si a mediului urban.

C.S.N.R. explica provocarile carora Romania trebuie sa le faca fata, precum si disparitatile care exista intre regiuni. Documentul prezinta, de asemenea, oportunitatile de care va beneficia Romania si felul in care intentioneaza sa valorifice aceste oportunitati. C.S.N.R. explica principiile de politica pe baza carora s-a facut pregatirea Programelor Operationale, precum si felul in care vor fi implementate operatiunile prevazute a fi finantate din Fondurile Structurale si de Coeziune in Romania in perioada 2007-2013.

Scopurile C.S.N.R. sunt urmatoarele:

de a indica directia de dezvoltare a Strategiei Romaniei pentru implementarea operatiunilor ce vor fi finantate din Fondurile Structurale si de Coeziune, in conformitate cu obiectivele CE si luand in considerare economiile Europeana si mondiala;

de a ilustra felul in care Romania intentionaza sa concentreze Instrumentele Structurale pe prioritatile majore de coeziune conform politicilor CE;

de a aborda problemele majore cu care se confrunta tara si de a reflecta potentialul de dezvoltare al regiunilor si oraselor;

de a demonstra modul in care pozitia geostrategica, cresterea calitatii serviciilor, protectia mediului, inovatiile, spiritul antreprenorial si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere vor duce la dezvoltare si la crearea de noi si mai bune locuri de munca;

de a demonstra legaturile dintre si conformitatea cu prioritatile liniilor directoare strategice comunitare, Agenda de la Lisabona si programele operationale, conform obiectivelor de convergenta si cooperare teritoriala.

C.S.N.R. este un document strategic, de aceea nu se concentreaza asupra detaliilor de natura tehnica. Acestea pot fi gasite in Programele Operationale. Astfel, implementarea strategiei C.S.N.R. se realizeaza prin Programele Operationale.

Programele Operationale sunt elaborate de catre Autoritatile de Management si stabilesc domeniile majore de interventie ale F.S.C., conform prevederilor regulamentelor europene. Elaborarea lor se realizeaza in coordonarea metodologica a Ministerului Finantelor Publice. Finantarea actiunilor indicative din Programele Operationale se realizeaza din fonduri europene si nationale (buget de stat, bugete locale, alte surse publice, surse private).

Pentru perioada de programare 2007-2013, Romania elaboreaza 7 Programe Operationale in cadrul Obiectivului „Convergenta” (Cresterea competitivitatii economice, Mediu, Transport, Dezvoltare regionala, Dezvoltarea resurselor umane, Dezvoltarea capacitatii administrative si Asistenta tehnica) si colaboreaza cu tarile vecine si alte state membre UE la elaborarea altor 7 Programe Operationale sub Obiectivul „Cooperare teritoriala europeana”.

Lista acestor programe, institutiile desemnate ca Autoritati de Management si fondurile din care se finanteaza sunt prezentate in tabelul urmator.Programele Operationale 2007-2013

Nr.

crt.

Program

Operational

(PO)

Autoritate de Management (AM)

Organisme Intermediare (OI)

Finantare U.E.


PO Sectorial Cresterea competitivitatii economice

Ministerul Economiei si Comertului

- Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

- Ministerul Educatiei si Cercetarii – Departamentul de Cercetare

- Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

- Ministerul Economiei si Comertului – Departamentul Energie

- Autoritatea Nationala de Turism

F.E.D.R.
PO Sectorial Transport

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului


F.E.D.R.

+ F.C.


PO Sectorial Mediu

Ministerul Mediului

si Gospodaririi Apelor

Agentiile Regionale de Protectie a Mediului

F.E.D.R.

+ F.C.


PO Regional

Ministerul Integrarii

Europene

Agentiile de Dezvoltare Regionala

F.E.D.R.


PO Sectorial Dezvoltarea resurselor umane

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

- Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca

- Ministerul Educatiei si Cercetarii – Departamentul de Educatie

F.S.E


PO Dezvoltarea capacitatii administrative

Ministerul Administratiei si Internelor


F.S.E


PO Asistenta tehnica

Ministerul Finantelor Publice


F.E.D.R.


Cooperarea transfrontaliera

Ministerul Integrarii Europene (cu exceptia Romania-Ungaria)


F.E.D.R.Nr.

crt.

Alocare financiara individuala pe programePO Sectorial TransportPO Sectorial MediuPO Sectorial Cresterea competitivitatii economicePO RegionalPO Sectorial Dezvoltarea resurselor umanePO Dezvoltarea capacitatii administrativePO Asistenta tehnica1. Programul Operational de Transport

Obiectivul global al POT este de a promova un sistem de transport in Romania, care sa faciliteze circulatia rapida si eficienta, in conditii de siguranta si la standarde europene, a persoanelor si bunurilor, la nivel national si international.

Axa prioritara 1: Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T (retelele trans-europene de transport) - are scopul de a intari coeziunea teritoriala dintre Romania si statele membre UE, prin reducerea semnificativa a duratelor calatoriilor, in conditii de siguranta si servicii de calitate sporite, catre destinatiile principale, in Romania si in Europa, atat pentru pasageri, cat si pentru marfuri, de-a lungul Axelor Prioritare TEN-T 7,18 si 22. Aceasta se va realiza prin construirea de autostrazi si modernizarea celor existente, modernizarea infrastructurii feroviare si navale, cu scopul de a cresterea calitatea, eficienta si viteza de furnizare a serviciilor de transport, “door-to-door” si cresterea volumului traficului de pasageri si marfa.

Axa prioritara 2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T urmareste modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere, feroviare, navale si aeriene din reteaua nationala care se afla in afara axelor prioritare TEN-T.

Axa prioritara 3: Modernizarea materialului rulant feroviar de pasageri din retelele feroviare nationale si TEN-T - urmareste promovarea echilibrului dintre modurile de transport, furnizarea de servicii mai rapide, mai sigure si de o calitate mai buna, la standarde europene de inter-operabiltiate, pentru transportul feroviar national si international de persoane, prin modernizarea materialului rulant de cale ferata, astfel incat transportul feroviar sa poata concura cu transportul rutier, din ce in ce mai utilizat.

Axa prioritara 4: Dezvoltarea durabila a sectorului de transport urmareste implementarea principiilor de dezvoltare durabila a sectorului transport in Romania, conform concluziilor Consiliului European de la Cardiff (1998) si Strategiei europene de dezvoltare durabila (Gothenburg 2001).

Axa prioritara 5: Asistenta tehnica pentru sprijinirea implementarii PO Transport.2. Programul Operational de Mediu

Obiectivul global al Programului Operational pentru Mediu este de a imbunatati standardele de viata si calitatea mediului, punandu-se accent in special pe respectarea acquis-ului privind mediul. Programul sectorial operational pentru mediu urmareste reducerea decalajului dintre Uniunea Europeana si Romania, in ceea ce priveste respectarea standardelor de mediu, luand in considerare doua scopuri pe termen lung:

asigurarea accesului general la utilitatile publice de baza;

imbunatatirea calitatii mediului;

Axa prioritara 1: Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata – are ca obiective asigurarea serviciilor de apa si canalizare, la tarife accesibile; furnizarea de apa potabila de calitate corespunzatoare in toate aglomerarile urbane; imbunatatirea calitatii cursurilor de apa; cresterea calitatii managementului namolurilor provenite din statiile de epurare a apelor uzate.

Axa prioritara 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate are ca obiective cresterea ratei de conectare la servicii publice de salubritate, la un nivel calitativ adecvat si la tarife accesibile; reducerea cantitatii de deseuri depozitate; cresterea cantitatii de deseuri reciclate si refolosite; reducerea numarului desituri contaminate.

Axa prioritara 3: Imbunatatirea sistemelor municipale de termoficare in zonele prioritare selectate are ca obiective reducerea emisiilor de poluanti provenite de la centralele publice de termoficare; ameliorarea nivelului minim de concentratie al poluantilor in localitatile vizate; imbunatatirea starii de sanatate a populatiei din localitatile vizate.

Axa prioritara 4: Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii - are ca obiective conservarea diversitatii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor salbatie de flora si fauna; asigurarea managementului durabil al zonelor protejate.

Axa prioritara 5: Implementarea unei infrastructuri adecvate pentru prevenirea riscurilor naturale in zonele cele mai vulnerabile - are ca obiective un management durabil al inundatiilor in zonele cele mai expuse la risc; asigurarea protectiei si reabilitarii litoralului Marii Negre.

Axa prioritara 6: Asistenta tehnica pentru sprijinirea implementarii PO Mediu.

3. Programul Operational Cresterea Competitivitatii Economice

Obiectivul general al Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii economice” (POS CCE) este de a imbunatatii productivitatea companiilor romanesti si de a reducere decalajul fata de nivelul mediu al productivitatii in UE. Tinta este o crestere anuala medie a PIB pe persoana angajata de aproximativ 5,5%. In acest fel, pana in 2015, Romania va putea atinge 55% din productivitatea medie UE.

Axa prioritara 1: Un sistem inovativ de productie are ca obiective imbunatatirea/ valorificarea echipamentului de productie, prin extinderea si modernizarea sa, inovarea proceselor productive si sprijin pentru adoptarea standardelor internationale, promovarea cresterii gamei de produse; imbunatatirea serviciilor de consultanta specializate si sprijin pentru internationalizarein scopul dezvoltarii segmentului de piata; asigurarea unui cadru favorabil dezvoltarii antreprenoriatului prin reducerea constrangerilor existente in domeniile de esec al pietei - acces la finantare, instrumente financiare inovatoare, accesabilitatea infrastructurii si serviciilor de afaceri.

Axa prioritara 2: Cercetare, de si dezvoltare pentru asigurarea competitivitatii are ca obiectiv sprijinirea modernizarii si dezvoltarii capacitatilor si infrastructurii CDI, pentru a imbunatati gama de servicii inovatoare si calitatea acestora si a stimula cererea de inovare din sectorul productiv.

Axa prioritara 3: TIC pentru sectoarele public si privat are ca obiective extinderea infrastructurii TIC, in special in zonele de esec al pietei; promovarea introducerii inovarii in sectorul productiv, in procesele administrative si sociale; dezvoltarea unei piete pentru o noua generatie de conexiuni pentru produse si servicii, sprijin pentru crearea de portaluri, dezvoltarea de sisteme informationale integrate pentru cresterea interoperabilitatii bazate pe sisteme GIS (geographic information systems) si dezvoltarea de aplicatii e-business.

Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic are ca obiective cresterea eficientei energetice; intensificarea folosirii de surse energetice regenerabile; reducerea impactului sectorului energetic asupra mediului.

Axa prioritara 5: Romania – destinatie atractiva pentru turism si afaceri are ca obiectiv imbunatatirea imaginii Romaniei ca si destinatie turistica, in scopul cresterii atractivitatii nu doar in scop turistuc ci si pentru afaceri, precum si crearea unui sistem integrat de oferte turistice.

Axa prioritara 6: Asistenta tehnica pentru sprijinirea implementarii PO Cresterea Competitivitatii Economice.

4. Programul Operational Regional

Scopul POR este de a accelera cresterea economica a Regiunilor ramase in urma. Obiectivul poate fi atins doar printr-o coordonare stransa cu actiunile prevazute pentru celelalte programe operationale. POR va acorda prioritate regiunilor ramase in urma, folosind resurse regionale si locale. Principalul mijloc de sprijinire a Regiunilor este finantarea diferentiata, asfel incat Regiunile ramase in urma sa primeasca proportional mai multe fonduri decat cele dezvoltate.

Axa prioritara 1: Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale - prevede imbunatatirea infrastructurii de baza in transport, educatie si a infrastructurii sociale, cu scopul de a creste atractivitatea si accesibilitatea Regiunilor si de a stimula dezvoltarea lor socio-economica.Domeniile principale de interventie identificate in infrastructura de transport si sociala sunt: reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea retelelor judetene si locale de transport rutier, serviciilor de sanatate, a infrastructurii sociale si de siguranta publica, infrastructurii educationale.

Axa prioritara 2: Intarirea mediului de afaceri regional si local are ca obiectiv cresterea contributiei economiilor locale si regionale la crearea produsului intern brut, prin sprijinirea acelor economii care au devenit mai putin competitive in economia de piata si crearea de structuri economice functionale, pentru sustinerea utilizarii eficiente a potentialului endogen al regiunilor – resurse naturale, materii prime, resurse umane – si pentru stimularea economiilor regionale.

Axa prioritara 3: Dezvoltarea turismului regional si local are ca obiectiv crearea de surse suplimentare de venit la nivel regional / local si crearea de noi locuri de munca, prin dezvoltarea patrimoniului istoric, natural si cultural al tuturor regiunilor (si in interiorul regiunilor, in zonele izolate, cu potential turistic, care pot contribui la dezvoltarea lor economica si la reducerea gradului de izolare). Domeniile principale de interventie sunt: restaurarea si dezvoltarea patrimoniului cultural si istoric; dezvoltarea resurselor turistice naturale in contextul dezvoltarii durabile; cresterea calitatii serviciilor turistice din punct de vedere al conditiilor de cazare si recreere.

Axa prioritara 4: Dezvoltarea urbana durabila are ca obiectiv cresterea rolului centrelor urbane in dezvoltarea economica locala si regionala prin regenerarea / revitalizarea oraselor mici si mijlocii, precum si a unor parti ale oraselor mari, cu scopul reducerii disparitatilor existente. Domeniile principale de interventie vor fi legate de sprijinirea regenerarii urbane prin finantarea de proiecte integrate de regenerare urbana pentru zonele urbane defavorizate, delimitate clar, din punct de vedere spatial, in interiorul zonelor urbane.

Aceste proiecte vor viza: reabilitarea mediului construit, dezvoltarea centrelor urbane si spatiilor publice pentru a creste calitatea vietii si a incuraja activitatile economice; stimularea antreprenoriatului, crearea de oportunitati de ocupare, furnizarea de servicii de consiliere; sprijinirea incluziunii sociale, care va asigura sanse egale pentru barbati si femei, precum si conditii pentru o mai buna integrare in viata sociala si piata muncii.

Axa prioritara 5: Asistenta tehnica pentru sprijinirea implementarii PO Regional.

5. Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane

Obiectivele strategice ale PO Dezvoltarea Resurselor Umane sprijina indeplinirea obiectivelor comune la nivel European, in ceea ce priveste participarea sporita pe piata muncii a unei forte de munca inalt calificate si adaptabile, imbunatatirea sistemului educational si cresterea adaptabilitatii acestuia la cererea pietei muncii, promovarea educatiei pe tot parcursul vietii, cresterea adapabilitatii angajatilor si a intreprinderilor, asigurarea calificarilor si cunostintelor necesare integrarii si mobilitatii pe piata muncii si facilitarea dezvoltarii economice. PO urmareste promovarea si dezvoltarea tuturor formelor de economie sociala ca si modalitate de asigurare a incluziunii sociale a personalelor care apartin grupurilor vulnerabile, minoritatilor etnice sau populatiei Rroma.

Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere - are ca obiective asigurarea premiselor pentru dezvoltarea unui capital uman competitiv prin dezvoltarea rutelor flexibile de invatare pe tot parcursul vietii, furnizarea de servcii educationale si de formare profesionala continua moderne si de calitate pentru toti, care sa raspunda cerintelor specifice ale pietei muncii si societatii bazate pe cunoastere; modernizarea sistemului de educatie si formare profesionala astfel incat sa satisfaca nevoile pietei muncii si asumarea unei abordari comune a invatarii si instruirii, pentru a genera valoare adaugata interventiilor SF; sprijinirea asigurarii calitatii, elaborarea curiculelor scolare in sprijinul competitivitatii.

Axa prioritara 2: Conectarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii - are ca obiective crearea premiselor pentru imbunatatirea nivelului de educatie, dezvolatrea de

programme de invatare bazate pe actiune si cresterea capacitatii de angajare a resurselor umane pe tot parcursul vietii, in contextul societatii bazate pe cunoastere; asigurarea educatiei pe tot parcursul vietii si a insusirii competentelor si aptitudinilor cerute pe piata muncii;

Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor

Axa prioritara 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare - are ca obiective modernizarea SPO, diversificarea si actualizarea serviciilor in sprijinul unei bune functionari a pietei muncii.

Axa prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare

Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale

Obiectivele axelor prioritare 3, 5 si 6 privesc nevoia indivizilor de a-si creste capacitatea de ocupare si adaptabilitatea, intarirea antreprenoriatului, si promovarea incluziunii sociale si a egalitatii de sanse.

Axa prioritara 7: Asistenta tehnica pentru sprijinirea implementarii PO Dezvoltarea Resurselor Umane

6. Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Obiectivul specific al acestui Program Operational este acela de a contribui la imbunatatirea performantei administratiei publice din anumite sectoare care au un impact direct asupra coeziunii economice si sociale din Romania. Scopul programului operational este de a imbunatati functiile de management in administratia publica.

Axa prioritara 1: Intarirea interventiilor de politici publice in administratia centrala - urmareste sa contribuie la dezvoltarea capacitatii administrative a administratiei centrale din Romania; sa modernizeze si sa integreze procesele de formulare a propunerilor de politici publice (PPP-uri) si relationarea lor cu planurile institutionale strategice (PIS-uri); finalizarea reformelor functiei publice care vizeaza rationalizarea structurilor administratiei centrale, implementarea managementului performantei si consolidarea reformelor prin interventii durabile de instruire; introducerea unei culturi de monitorizare si evaluare a rezultatelor.

Axa prioritara 2: Dezvoltarea capacitatii de imbunatatire a performantei serviciilor in administratia locala urmareste sa contribuie la reforma administratiei publice la nivel judetean si sub-judetean prin implementarea unui pachet de management al reformei care se adreseaza unor elemente cheie ale ciclului de management strategic; sa modernizeze si sa integreze procesele privind planificarea strategica si a activitatilor, managementul resurselor umane (managementul performantei) si rezultatul activitatilor de monitorizare si evaluare; sa ofere sprijin pentru implementare organizatiilor judetene si sub-judetene (municipalitati si comune), pentru cresterea eficientei si calitatii furnizarii de servicii publice.

Axa prioritara 3: Asistenta tehnica pentru sprijinirea implementarii PO Dezvoltarea Capacitatii Administrative

7. Programul Operational Asistenta Tehnica

Obiectivul Programului operational pentru asistenta tehnica la nivel national este de a asigura sprijin pentru coordonarea si implementarea instrumentelor structurale in Romania.

Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si pentru coordonarea programelor are ca obiectiv atingerea unei capacitati administrative suficiente pentru o implementare si absorbtie eficienta si efectiva a instrumentelor structurale in perioada 2007-2013 si pregatirea interventiilor viitoare ale instrumentelor structurale.

Axa prioritara 2: Dezvoltarea si sprijinirea in continuare a functionarii Sistemului Informatic Unic de Management are ca obiectiv asigurarea functionarii SMIS, dezvoltarea organizationala si functionala si extinderea continua a sistemului, astfel incat sa permita accesul prompt la date din toate institutiile implicate in procesul instrumentelor structurale si instituirea unui management eficient al programelor europene, in conformitate cu reglementarile nationale si europene.

Axa prioritara 3: Diseminarea de informatii si promovarea instrumentelor structurale - are ca obiectiv informarea potentialilor candidati cu privire la oportunitatile existente si promovarea cunoasterii publice a obiectivelor si realizarilor instrumentelor structurale si ale Planului National de Dezvoltare, precum si asigurarea recunoasterii rolului instrumentelor structurale ale UE.

Axa prioritara 4: Asistenta tehnica pentru sprijinirea implementarii PO Asistenta Tehnica

Figura de mai jos ilustreaza relatiile dintre Obiectivul Global, prioritatile C.S.N.R. si Programele Operationale prin care se implementeaza C.S.N.R. Aceste obiective interrelationeaza si se consolideaza unul pe celalalt, asigurand o abordare coerenta si sinergica a prioritatilor si actiunilor planificate, atat la nivel intra-sectorial, cat si inter-sectorial. Cele doua teme principale, „Consolidarea unei capacitati administrative eficiente” si „Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate” sprijina furnizarea C.S.N.R., iar implementarea si impactul lor vor privi toate programele operationale, fiind esentiale pentru dezvoltarea economica a Romaniei.
Cadrul Strategic National de Referinta – Legaturi StrategiceAutoritatea de Management este responsabila de implementarea in intregime a Programului Operational. Conform H.G. nr.497/2004 (modificata si completata de H.G. nr.1179/2004 si H.G. nr.128/2006) autoritatile de management pentru programele operationale au urmatoarele atributii principale:

a)     elaboreaza programele operationale si programele complement, in concordanta cu obiectivele si prioritatile stabilite prin Planul national de dezvoltare;

b)     asigura corelarea dintre programele operationale, sub coordonarea Autoritatii de management pentru Cadrul de sprijin comunitar;

c)     urmaresc obtinerea rezultatelor generale si a impactului definit prin programele operationale, precum si a celor specifice mentionate prin programele complement;

d)     urmaresc dezvoltarea capacitatii administrative a structurilor implicate in derularea programului operational respectiv, precum si consolidarea si extinderea parteneriatelor in procesul de planificare si in toate fazele de implementare a programului operational;

e)     asigura implementarea programelor operationale in concordanta cu recomandarile comitetelor de monitorizare, cu reglementarile Uniunii Europene si cu principiile si politicile comunitare, in special in domeniile concurentei, achizitiilor publice, protectiei mediului si egalitatii de sanse intre femei si barbati;

f)      dezvolta si promoveaza parteneriate la nivel central, precum si intre nivelul central, nivelul regional si local, inclusiv parteneriatul public-privat;

g)     elaboreaza si asigura un sistem functional de colectare, prelucrare si management al informatiilor si datelor statistice privind implementarea programelor operationale si evaluarea si monitorizarea asistentei financiare comunitare acordate pentru implementarea acestora;

h)     analizeaza si propun modificari ale programelor operationale si complement si inainteaza comitetelor de monitorizare corespunzatoare propunerile privind realocarile de fonduri intre masurile din cadrul programelor operationale;

i)      elaboreaza si prezinta comitetelor de monitorizare spre aprobare rapoartele anuale de implementare si, dupa primirea aprobarii acestora, le transmit spre aprobare Comisiei Europene;

j)      asigura si raspund pentru corectitudinea operatiunilor finantate prin programele operationale, precum si pentru implementarea masurilor de control intern, in concordanta cu principiile unui management financiar riguros si transparent;

k)     urmaresc si verifica instituirea de catre organismele intermediare care implementeaza masurile din programele operationale a unui sistem contabil separat, precum si a unui cod de contabilitate adecvat pentru operatiunile finantate;

l)      elaboreaza proceduri de implementare pentru programele operationale respective;

m)   elaboreaza criteriile de selectie si evaluare a proiectelor si aproba proiectele selectate de catre organismele intermediare;

n)     transmit autoritatii de plata rapoarte privind recuperarea sumelor necuvenite, precum si a celor neutilizate;

o)     efectueaza corectiile financiare;

p)     asigura informarea cetatenilor si mass-media cu privire la rolul Uniunii Europene in derularea programelor si constientizarea potentialilor beneficiari si a organizatiilor profesionale cu privire la oportunitatile generate de implementarea programelor;

q)     raspund pentru utilizarea eficienta, efectiva si transparenta a fondurilor care finanteaza programul operational, precum si pentru indeplinirea atributiilor delegate organismelor intermediare;

r)      organizeaza evaluarea intermediara a programului operational si informeaza comitetul de monitorizare asupra rezultatelor acestuia si asupra modalitatilor propuse pentru implementarea recomandarilor Comisiei Europene ca urmare a evaluarii intermediare;

s)     furnizeaza informatii privind absorbtia fondurilor, conform datelor cuprinse in tabelele financiare;

t)      constituie comitetul de monitorizare al programului operational, cu respectarea principiilor parteneriatului, reprezentativitatii si egalitatii de sanse intre femei si barbati; asigura presedintia si secretariatul comitetului de monitorizare al programului operational;

u)     participa la reuniunile anuale ale Comisiei Europene in vederea examinarii rezultatelor anului precedent;

v)     asigura existenta procedurilor privind pastrarea unei piste de audit corespunzatoare;

w)   indeplineste si alte atributii in conditiile legii.

Autoritatile de management pentru programele operationale desemneaza, cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, prin directia generala responsabila cu coordonarea implementarii instrumentelor structurale, organismele intermediare pentru implementarea masurilor finantate din instrumentele structurale.

Organismele Intermediare sunt institutii publice (de regula) carora le pot fi atribuite unele responsabilitati privind implementarea curenta si relatiile cu Beneficiarii. Conform H.G. nr.497/2004 (cu modificarile ulterioare) se desemneaza pentru indeplinirea functiei de organism intermediar:

agentiile de dezvoltare regionala pentru Programul operational regional;

Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Ministerul Economiei si Comertului - directia de specialitate cu profil energetic - si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Autoritatea Nationala pentru Turism in cadrul Programului operational sectorial pentru cresterea competitivitatii economice;

agentiile regionale de protectie a mediului pentru Programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu;

Ministerul Educatiei si Cercetarii si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane.

Beneficiarii sunt entitati care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de granturi cofinantate de PO. Beneficiarii contracteaza lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor. Beneficiarii pot fi organizatii guvernamentale sau neguvernamentale sau parteneri din sectorul privat in functie de specificitatea masurilor PO.

Autoritatile administratiei publice locale vor fi eligibile sa depuna proiecte – singure sau in parteneriat - in cadrul tuturor Programelor Operationale, cu exceptia celui de Transport si a celui de Asistenta Tehnica, dupa cum urmeaza:

In cadrul Programului Operational Cresterea Competitivitatii Economice, pentru Axele Prioritare: Dezvoltarea unui sistem inovativ de productie, Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public, Imbunatatirea eficientei energetice, in conditiile dezvoltarii durabile a sistemului energetic

In cadrul PO de Mediu, pentru Axele Prioritare: Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata, Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si reabilitarea siturilor poluate istoric, Imbunatatirea sistemelor de incalzire municipale in ariile prioritare selectate, Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii.

In cadrul PO Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru Axele Prioritare: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere, conectarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor, promovarea masurilor active de ocupare, Promovarea incluziunii sociale.

In cadrul PO Regional, pentru Axele Prioritare: Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale, Intarirea mediului de afaceri regional si local, Dezvoltarea turismului regional si local, Dezvoltarea urbana durabila.

In cadrul PO pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative, pentru Axa Prioritara Dezvoltarea capacitatii de imbunatatire a performantei serviciilor in administratia locala.

Pentru fiecare Program Operational vor fi elaborate Ghiduri ale Solicitantului, in care se va mentiona explicit pentru ce tipuri de operatiuni (proiecte) administratiile publice locale sunt eligibile ca si beneficiari.

In cazul in care Programul Operational si/sau Ghidul Solicitantului prevede administratiile publice ca beneficiari eligibili pentru o anumita axa prioritara sau domeniu major de interventie, orice administratie publica va putea solicita finantare, daca prin respectivul Program nu sunt stabilite alte conditii restrictive. Cea mai importanta obligatie de eligibilitate pentru autoritatea publica locala ramane cea de a asigura capacitatea tehnica si financiara (asigurarea co-finantarii) necesara implementarii proiectului.

Criteriile care trebuie indeplinite de proiectul pentru care se solicita finantare vor fi definite in Ghidul Solicitantului pentru fiecare Program Operational, axa prioritara sau domeniu major de interventie in parte. Proiectul dezvoltat trebuie in primul rand sa raspunda obiectivelor definite prin Programul Operational si, in al doilea rand, sa fie coerent cu strategia de dezvoltare locala si regionala. Pe langa relevanta la nivel regional si local, solicitantul va trebui sa demonstreze sustenabilitatea proiectului, din punct de vedere financiar si institutional (fezabilitatea si capacitatea lui de a se sustine in timp si dupa acordarea finantarii), dar si posibilitatea de a asigura implementarea eficienta a acestuia.

Etapele de urmat in obtinerea finantarii si in implementarea proiectului vizeaza:

Autoritatea de Management (AM) sau Organismul Intermediar (OI) sau Administratorul schemei de grant (dupa caz) lanseaza cererea de oferte;

Solicitantul (administratia locala) isi procura ghidul de finantare (Ghidul Solicitantului);

Echipa elaboreaza proiectul;

Asigurarea co-finantarii pentru proiect (solicitantul trebuie sa demonstreze ca are capacitatea sa asigure co-finantarea, fie din resurse proprii, fie prin contractarea unui credit);

Solicitantul completeaza cererea de finantare (formular cerere de finantare, documente suport, proiect etc.);

Solicitantul depune cererea de finantare la Autoritatea de Management, la Organismul Intermediar sau la Administratorul schemei de grant;

Selectia si apoi evaluarea cererii de finantare (la nivel regional sau national de catre AM/OI);

Autoritatea de Management (AM) sau Organismul Intermediar (OI) aproba (sau respinge fundamentat) dosarul de finantare;

Daca dosarul de finantare este aprobat, urmeaza semnarea contractului de finantare intre AM/OI si beneficiar;

Beneficiarul incepe implementarea proiectului.

In etapa implementarii proiectului beneficiarul, administratie locala, trebuie are obligatia sa respecte legislatia in vigoare (inclusiv in domeniul ajutorului de stat si achizitiilor publice) si sa organizeze licitatii pentru contractele de bunuri, lucrari si servicii a caror valoare depaseste pragul minim stabilit prin lege.

In plus, selectia riguroasa a contractorilor este un punct important in asigurarea succesului unui proiect, ca si semnarea contractelor intre beneficiar si contractor si realizarea acestor contracte, intocmirea si transmiterea la timp a cererilor de plata catre Autoritatea de Management (AM) sau Organismul Intermediar (OI), certificarea platii (AM/OI) si efectuarea acesteia de catre AM / Autoritate de Plata. Foarte importanta este si evaluarea continua a derularii proiectului, astfel beneficiarul sa descopere si sa remedieze din timp aspectele care nu corespund.

Cadrul Strategic National de Referinta descrie strategia care sprijina Programele Operationale, care vor fi co-finantate de Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul European Social si Fondul de Coeziune. Intregul teritoriu al Romaniei va fi eligibil pentru finantare in cadrul Obiectivului de Convergenta. Aceasta sectiune include o prezentare generala a programelor operationale din cadrul acestui obiectiv.


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }