QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate psihologie

Codul etic al profesiei de asistent social (traducere)CODUL ETIC AL PROFESIEI DE ASISTENT  SOCIAL (TRADUCERE)


Preambul


Etica profesionala se afla la baza activitatii de asistenta sociala. Codul etic reprezinta un set de reguli care reflecta principii generale de conduita profesionala. Comportamentul asistentului/lucratorului social trebuie sa fie consecvent si responsabil, astfel incat sa nu afecteze imaginea profesiei. Codul etic cuprinde doua capitole:
Capitolul I: Valorile si Principiile Etice fundamentale corespunzatoare activitatii asistentului/lucratorului social;


Capitolul II: Standardele Etice ale activitatii profesionale desfasurate de asistentului/lucratorului l social.


Codul etic se bazeaza pe valorile si principiile etice fundamentale ale asistentei sociale ca profesie. Codul etic reglementeaza relatiile profesionale ale asistentilor/lucratorilor sociali si se refera la standardele de conduita ale acestora in relatiile cu clientii, colegii, precum si alte categorii de profesionisti. Prevederile prezentului cod sunt asumate de catre toti asistentii/lucratorii sociali pe toata durata practicarii profesiei. Odata cu aderarea la cod, asistentii sociali vor participa la punerea lui in practica si vor lua masuri pentru a descuraja, preveni, semnala si corecta eventualele comportamente lipsite de etica. Asistentii sociali vor fi tratati in mod egal si vor apara si sprijini colegii care au fost acuzati pe nedrept de comportament lipsit de etica. Existenta in forma scrisa a acestui cod nu garanteaza comportamentul etic in sine.

Scopul codului etic este:

1. de a identifica valorile fundamentale care stau la baza misiunii asistentei sociale

2. de a stabili un set de standarde de conduita profesionala

3. de a clarifica responsabilitatile si actiunile profesionistilor care stau la baza rezolvarii conflictelor etice.

Prin aderarea la acest cod, Colegiul Asistentilor Sociali stabileste reguli disciplinare si sanctiuni in concordanta cu principiile identificate si acceptate prin Codul Etic.

Standardele Etice se adreseaza tuturor asistentilor sociali si se aplica tuturor activitatilor profesionale de asistenta sociala. Aceste standarde se refera la responsabilitatile etice ale asistentului social ca profesionist si fata de clienti, colegi, profesie si societate.


CAPITOLUL I: Valori si Principii Etice


Acest set de principii etice reprezinta totalitatea normelor de conduita morala corespunzatoare activitatii asistentului/lucratorului social. Principiile au la baza valorile fundamentale ale asistentei sociale: furnizarea de servicii in beneficiul clientilor, justitia sociala, demnitatea si unicitatea individului, importanta relatiilor interumane, integritatea persoanei, autodeterminarea si competenta.

Fiecare asistent/lucrator social isi va insusi aceste valori si principii, ele urmand sa se regaseasca in comportamentul sau, astfel incat sa nu aduca prin actiunile sale prejudicii imaginii profesiei.


1. Valoarea: Furnizarea de servicii in beneficiul clientilor

Principiul etic: Scopul principal al activitatii asistentului social este acela de a asista persoanele aflate in dificultate implicandu-se in identificarea, evaluarea si solutionarea problemelor sociale.

In toate demersurile sale, asistentul/lucratorul social actioneaza cu prioritate in interesul clientului. In situatia in care interesul clientului reprezinta o amenintare pentru comunitate / membrii comunitatii, asistentul/lucratorul social are responsabilitatea de a indruma clientul si a media in scopul armonizarii intereselor partilor implicate.


2. Valoarea : Justitia sociala

Principiul etic: Asistentii sociali promoveaza principiile justitiei sociale.

Asistentii/lucratorii sociali se asigura de egalitatea sanselor privind accesul clientilor la informatii, servicii, resurse si participarea acestora la procesul de luare a deciziilor. Ei contesta si combat diferitele forme ale injustitiei sociale precum: saracia, somajul, discriminarea, excluderea si alte asemenea forme.


3. Valoarea: Demnitatea si unicitatea persoanei

Principiul etic: Asistentii/lucratorii  sociali respecta si promoveaza demnitatea individului, unicitatea si valoarea fiecarei persoane.

Asistentul/lucratorul  social nu trebuie sa practice, sa tolereze, sa faciliteze sau sa colaboreze la nici o forma de discriminare bazata pe rasa, etnie, sex si orientare sexuala, varsta, convingeri politice sau religioase, statut marital, deficienta fizica sau psihica, situatie materiala si/sau orice alta preferinta, caracteristica, conditie sau statut.


4. Valoarea: Autodeterminarea

Principiul etic: Asistentul social respecta si promoveaza dreptul clientilor la autodeterminare.

Asistentul social asista clientii in eforturile lor de a-si identifica si clarifica scopurile, in vederea alegerii celei mai bune optiuni.

Asistentii sociali pot limita drepturile clientilor la autodeterminare atunci cand, in judecata profesionala a asistentului social actiunile prezente si/sau viitoare ale clientilor prezinta un risc pentru ei insisi si/sau pentru ceilalti.


5. Valoarea: Relatiile interumane

Principiul etic: Asistentii sociali recunosc importanta fundamentala a relatiilor interumane si le promoveaza in practica profesionala.

Asistentii sociali incurajeaza si intaresc relatiile dintre persoane cu scopul de a promova, reface, mentine si/sau imbunatati calitatea vietii persoanelor, famililor, grupurilor, organizatiilor si comunitatilor.


6. Valoarea: Integritatea

Principiul etic: Asistentii sociali actioneaza cu onestitate si responsabilitate in concordanta cu misiunea profesiei si standardele profesionale.

7. Valoarea: Competenta

Principiul etic: Asistentii sociali trebuie sa isi desfasoare activitatea numai in aria de competenta profesionala determinata de licenta, expertiza si exprienta profesionala.

Asistentii sociali au obligatia de a-si imbunatati permanent cunostintele si deprinderile profesionale si de a le aplica in practica. Asistentii sociali contribuie la imbunatatirea si dezvoltarea bazei de cunostinte a profesiei.

CAPITOLUL II: Standardele Etice

1. Responsabilitatile etice ale asistentului social fata de clienti


1.1. Angajamentul fata de clienti

Principala reponsabilitate a asistentului social este de a promova bunastarea clientului. Intresele clientului primeaza. Asistentul social activeaza in limitele obligatiilor legale si ale responsabilitatilor sale in cadrul institutiei angajatoare.

Autodeterminarea

Asistentul social nu decide in numele clientului. Asistentul social il ajuta pe client sa-si identifice si sa-si dezvolte resursele in vederea alegerii celei mai bune optiuni. Exceptiile sunt prevazute de lege. Asistentii sociali pot limita drepturile clientilor la autodeterminare atunci cand, in judecata profesionala a asistentului social actiunile prezente si/sau viitoare ale clientilor prezinta un risc pentru ei insisi si/sau pentru ceilalti.

Contractul cu clientul

a. Asistentul social va furniza servicii clientilor numai in contextul unei relatii profesionale bazate, atunci cand este cazul, pe un contract scris si/sau pe consimtamantul clientului. In cazul in care clientul nu are capacitatea de a semna un contract, asistentul social trebuie sa protejeze interesele clientului urmarind sa obtina permisinea reprezentantului legal al acestuia (tutore, curator, etc.).

b. Asistentul social foloseste un limbaj clar pentru a informa clientii despre scopul, riscurile si limitele serviciilor, costurile legate de serviciul respectiv, alternativele existente, dreptul clientului de a refuza sau de a rezilia contractul cat si despre perioada pentru care se incheie contractul respectiv. Asistentul social trebuie sa ofere clientilor posibilitatea de a pune intrebari.

c. in situatiile in care clientii nu inteleg sau au dificultati in a intelege limbajul primar folosit in practica, asistentul social trebuie sa se asigure ca acesta a inteles. Aceasta presupune asigurarea unei explicatii verbale detaliate sau asigurarea unui translator sau interpret.

d. Asistentul social are responsabilitatea de a furniza informatii despre natura si necesitatea serviciilor si de a informa clientul cu privire la dreptul sau de a refuza serviciul oferit (indiferent daca serviciul a fost solicitat sau nu de catre client).

e. Asistentul social informeaza clientii cu privire la limitele si riscurile furnizarii de servicii prin intermediul computerelor, telefoanelor sau al altor mijloace de comunicare si solicita acordul scris al clientilor pentru orice inregistare audio si video, cat si pentru prezenta unei a treia persoane ca observator.

1.4.Competenta

Toate actiunile asistentului social trebuie sa se inscrie in limitele de competenta ale profesiei.

Pregatirea profesionala a asistentului social trebuie sa fie un proces continuu de perfectionare. Colegiul Asistentilor Sociali stabileste procedura, limita de timp si modalitatea prin care asistentii sociali isi vor mentine si imbunatati performantele profesionale.

Pentru a asigura o interventie competenta, asistentul social are dreptul si obligatia de a asigura servicii si de a folosi tehnici specializate de interventie, numai dupa participarea la un program de instruire specializata.

Starile personale (emotionale sau de alta natura) nu influenteaza calitatea interventiei profesionale a asistentului social.

1.5. Competenta culturala si diversitatea sociala

Asistentul social ofera servicii in concordanta cu specificul cultural din care provine clientul, adaptandu-se diversitatii culturale prin cunoasterea, intelegerea, acceptarea si valorizarea modelelor culturale existente. Asistentul social trebuie sa aiba cunostinte de baza despre mediul cultural si caracteriticile grupului/comunitatii din care fac parte clientii.

Instruirea asistentului social ii permite acestuia intelegerea diversitatii sociale si culturale privind etnia, religia, sexul si orientarea sexuala, varsta, statutul marital, convingerile politice si religioase, dizabilitatile mentale sau fizice.

1.6. Conflicte de interes

Asistentul social evita conflictele de interese in exercitarea profesiei si promoveaza o abordare impartiala a situatiilor profesionale.

Asistentul social informeaza clientul despre posibilele conflicte de interese si intervine, dupa caz, in prevenirea sau rezolvarea acestora. In anumite cazuri, protejarea clientului poate conduce la incheierea relatiei profesionale si orientarea clientului catre un alt coleg sau un alt serviciu.

Asistentul social nu foloseste relatia profesionala cu clientul pentru obtinerea de avantaje sau alte beneficii in interes personal.

Asistentul social care asigura servicii pentru doua sau mai multe persoane intre care exista o relatie (de exemplu membrii unei familii, cuplul) trebuie sa clarifice care dintre indivizi sunt considerati clienti, natura obligatiilor profesionale ale asistentului social si ale partilor implicate, incercand sa atenueze sau sa previna conflictele de interese posibile sau reale.

1.7. Confidentialitatea si viata privata

Asistetul social respecta dreptul la viata privata a clientului. Asistentul social nu solicita informatii despre viata privata a clientului decat in cazul in care acestea sunt relevante pentru interventie. Odata ce aceste informatii au fost obtinute, asistentul social pastreaza confidentialitatea asupra lor.

In anumite situatii, asistentul social poate dezvalui informatii confidentiale, cu acordul clientului sau al reprezentantului legal al acestuia.

Asistentii sociali pot dezvalui informatii confidentiale fara acordul clientilor in anumite situatii, cum ar fi: munca in echipa pluridisciplinara, cand acest lucru este prevazut prin lege, cand se pune in pericol viata clientului si/sau a altor persoane, cand se transfera cazul catre alt asistent social.

Asistentul social informeaza clientul in masura posibilitatii despre incalcarea confidentialitatii si despre posibilele consecinte.

Asistentul social discuta cu clientii si alte parti implicate despre natura informatiei confidentiale si circumstantele in care aceasta poate fi incalcata.

Discutia trebuie sa se faca la inceputul relatiei profesionale si de cate ori este necesar pe parcursul acesteia.

Atunci cand asistentul social furnizeaza servicii de consiliere a familiilor, cuplurilor sau grupurilor, acesta trebuie sa obtina un consens privind dreptul fiecaruia la confidentialitate si obligatia fiecaruia de a pastra confidentialitatea informatiilor. Asistentul social informeaza familia, cuplul sau membrii grupului cu care lucreaza despre faptul ca nu poate garanta pastrarea confidentialitatii de catre toate persoanele implicate.

Asistentul social trebuie sa pastreze confidentialitatea atunci cand prezinta un caz social in mass media.

Asistentul social pastreaza confidentialitatea in timpul procedurilor legale, in masura permisa de lege.

1.8. Accesul la dosare

Accesul la dosarele clientilor si transferul acestora se realizeaza astfel incat sa se asigure protectia informatiilor confidentiale. Accesul la dosarele clientilor este permis profesionistilor care lucreaza in echipa pluridisciplinara, supervizorilor activitatii profesionale de asistenta sociala si altor persoane autorizate in unele cazuri prevazute de lege.

La cerere, clientii au acces la informatii din propriile dosare, in masura in care acestea servesc intereselor clientilor si nu prejudiciaza alte persoane.

La incheierea serviciilor, asistentul social are responsabilitatea de a arhiva dosarele clientilor pentru a asigura accesul la informatie in viitor si protectia informatiilor confidentiale.

1.9. Contactul fizic

Contactul fizic cu clientul este evitat de catre asistentul social, daca acest lucru il afecteaza din punct de vedere psihologic pe client.

Asistentul social care se angajeaza in contacte fizice cu clientii are responsabilitatea de a stabili limite adecvate diferentelor culturale.

Asistentul social nu se angajeaza in relatii sexuale cu clientii sau rudele acestuia, pe toata durata relatiei profesionale.

Asistentul social nu manifesta fata de clienti comportamente verbale sau fizice de natura sexuala, cum ar fi avansurile sexuale sau solicitarile de favoruri sexuale.


1.10. Limbajul

Asistentul social foloseste un limbaj adecvat si respectuos fata de client si evita folosirea termenilor care pot aduce prejudicii persoanelor, grupurilor sau comunitatilor.

1.11. Plata serviciilor

Atunci cand se stabilesc taxe pentru furnizarea anumitor servicii, asistentul social se asigura ca acestea sunt rezonabile si in concordanta cu serviciile furnizate.

Asistentul social nu accepta bunuri sau servicii din partea clientilor in schimbul serviciilor furnizate.

1.12. Intreruperea si incheierea relatiei cu clientul

Asistentul social asigura continuitatea serviciilor in cazul in care acestea sunt intrerupte de factori cum ar fi: transfer, boala, indisponibilitate, etc.

Asistentul social incheie relatia profesionala cu clientul si serviciile oferite acestuia atunci cand acestea nu mai raspund nevoilor si intereselor clientului.

Asistentul social se asigura ca incheierea relatiei profesionale cu clientul si a serviciului oferit este un proces planificat asupra caruia clientul are toate informatiile necesare.


2. Responsabilitatile etice ale asistentului social fata de colegi


2.1. Respectul

Asistentul social isi trateaza colegii cu respect si evita aprecierile negative la adresa lor in prezenta clientilor sau a altor profesionisti.

Asistentul social acorda sprijin si asistenta colegilor care trec prin perioade dificile. Daca perioada respectiva se prelungeste si are urmari in planul activitatii profesionale, asistentul social va apela la procedurile din cadrul agentiei sau la Colegiul Asistentilor Sociali.

2.2. Confidentialitatea

Asistentul social respecta confidentialitatea informatiilor impartasite de colegi in cursul relatiilor profesionale.2.3. Colaborarea interdisciplinara si consultarea

Asistentii sociali care sunt membri in echipe multidisciplinare participa la luarea deciziilor care vizeaza bunastarea clientului, utilizand valorile profesiei si experienta profesionala.

Obligatiile etice si profesionale ale echipei multidisciplinare ca intreg si a membrilor echipei trebuie clar definite.

Asistentii sociali solicita si ofera consultanta si consiliere colegilor ori de cate ori este nevoie.

2.4. Disputele dintre colegi

Disputele dintre colegi se rezolva in interiorul echipei de catre cei implicati si prin respectarea dreptului partilor la opinie. In cazul prelungirii acestora, se apeleaza la un mediator sau la supervizor.

Disputa dintre angajator si un alt coleg nu este folosita de asistentul social pentru a obtine o pozitie sau un avantaj personal. Disputele sau conflictele dintre colegi sunt rezolvate fara implicarea clientului.

2.5. Orientarea catre alte servicii

Asistentul social orienteaza clientii catre alte servicii atunci cand problematica clientului depaseste competentele sale profesionale, cand nu a inregistrat progrese semnificative si atunci cand clientul are nevoie de servicii suplimentare sau specializate pe care el nu le poate oferi.

Asistentul social care orienteaza clientul catre alte servicii, transmite catre noua agentie toate informatiile necesare solutionarii cazului.

2.6. Relatiile sexuale si hartuirea sexuala

Asistentii sociali care desfasoara activitati de supervizare evita sa intretina relatii sexuale cu supervizatii sau cu alte persoane asupra carora isi exercita o autoritate profesionala.

Asistentii sociali evita sa se implice in relatii sexuale cu colegii atunci cand exista un posibil conflict de interese.

Asistentii sociali nu trebuie sa manifeste fata de colegi comportamente verbale sau fizice susceptibile a fi interpretate drept hartuire sexuala.   

2.7. Incompetenta si comportamentul lipsit de etica

In situatiile in care asistentul social observa incompetenta sau comportamentul lipsit de etica al unuia dintre colegi, ii acorda acestuia sprijin si asistenta. Daca cel in cauza nu isi corecteaza comportamentul profesional, asistentul social va apela la procedurile din cadrul agentiei sau la Colegiul Asistentilor Sociali.

Asistentul social actioneaza pentru a descuraja, preveni si corecta comportamentul lipsit de etica.

Asistentul social trebuie sa apere si sa asiste colegii acuzati pe nedrept de comportament lipsit de etica.


3. Responsabilitatile etice ale asistentilor sociali ca profesionisti


3.1. Supervizarea si consultarea

Pentru a exercita functii de supervizare sau consultanta, asistentii sociali trebuie sa detina pregatirea, cunostintele, abilitatile, specializarea si experienta practica solicitata de aceasta pozitie.

Asistentul social exercita functii de supervizare si consultanta numai in aria de competenta specifica profesiei.

Asistentii sociali cu functii de conducere asigura conditiile necesare respectarii prevederilor Codului Etic.

3.2. Educatia, formarea si evaluarea

Asistentii sociali care indeplinesc functii de supervizare trebuie sa asigure un program de pregatire si dezvoltare profesionala continua a asistentilor sociali din subordine.

Asistentii sociali care au responsabilitatea de a evalua performantele asistentilor sociali din subordine vor folosi criterii si instrumente de evaluare profesionala clar definite.

3.3. Angajamentul fata de institutia angajatore

Asistentul social respecta politica, principiile si regulamentele interne ale institutiei angajatoare. Asistentul social participa la imbunatatirea politicilor si procedurilor institutiei angajatoare si la sporirea eficientei serviciilor oferite.

Asistentul social se asigura ca institutia angajatoare cunoaste obligatiile etice ale profesiei de asistent social prevazute de Codul Etic si implicatiile practice ale acestor obligatii.

Asistentul social se asigura ca practicile, politicile si procedurile institutiei in cadrul careia isi desfasoara activitatea sunt compatibile cu prevederile Codului Etic.

Asistentul social actioneaza astfel incat sa previna si sa elimine orice forma de discriminare in activitatile, politicile si practicile institutiei angajatoare.

3.4. Conflictele de munca

Conflictele de munca ale asistentilor sociali sunt rezolvate conform legislatiei in vigoare. Actiunile asistentilor sociali care sunt implicati in conflicte de munca trebuie sa se ghideze dupa valorile, principiile si standardele etice ale profesiei.

In cazul unui conflict la locul de munca, trebuie acceptate diferentele de opinie, iar acestea trebuie puse in discutie tinand cont si de interesele clientilor.

3.5. Discriminarea

Asistentul social nu practica, nu se implica, nu faciliteaza si nu colaboreaza la nici o forma de discriminare bazata pe etnie, sex sau orientare sexuala, stare civila, convingeri politice si/sau religioase, deficiente fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii.

3.6.Conduita privata

Asistentul social va evita ca prin propriul comportament sa aduca prejudicii imaginii profesiei.

Asistentul social va evita ca problemele personale sa ii afecteze judecata, performantele profesionale sau interesele clientilor. In cazul in care aceasta situatie nu se poate evita, asistentul social trebuie sa solicite imediat consultanta si sprijin profesional, sa reduca numarul de cazuri cu care lucreaza, sa isi incheie activitatea profesionala sau sa intreprinda orice alta actiune pentru a proteja clientii.3.7. Reprezentare

In situatia in care reprezinta o institutie, asistentul social trebuie sa prezinte clar si cu acuratete punctul oficial de vedere al institutiei respective.

3.8. Onestitate

Asistentul social isi asuma responsabilitatea si meritele numai pentru propria activitate si recunoaste cu onestitate meritele si contributia altor profesionisti.4. Responsabilitatile etice ale asistentilor sociali fata de profesie


4.1. Integritatea profesionala si promovarea profesiei

Asistentul social promoveaza si mentine standardele practicii profesionale. 

Asistentul social promoveaza si dezvolta valorile si etica profesiei, baza de cunostinte si misiunea profesiei. Asistentul social protejeaza si promoveaza integritatea profesionala atat prin studii, cercetare, analiza si critica constructiva, cat si prin activitati de predare, consultanta, expuneri in cadrul comunitatii si participare activa in cadrul organizatiilor profesionale.

Asistentul social actioneaza pentru a preveni si elimina practicarea neautorizata si necalificata a profesiei de asistent social semnaland Colegiul Asistentilor Sociali.

4.2. Evaluare si cercetare

Asistentul social evalueaza si promoveaza politicile din domeniu, implementarea programelor si interventiile practice.

Asistentul social care se angajeaza in programe de cercetare respecta etica profesiei si utilizeaza tehnici si metode profesionale.

Asistentul social care se implica in programe de cercetare trebuie sa asigure anonimatul participantilor si confidentialitea asupra datelor obtinute.


5. Responsabilitatile etice ale asistentului social fata de societate


5.1. Actiune sociala si politica

Asistentul social pledeaza pentru conditii de viata care sa conduca la satisfacerea nevoilor umane de baza si promoveaza valorile sociale, economice, politice si culturale care sunt compatibile cu principiile justitiei sociale.

Asistentul social trebuie sa fie constient de impactul vietii politice asupra profesiei si practicii profesionale. Asistentul social pledeaza pentru schimbari care sa contribuie la imbunatatirea conditiilor sociale in vederea satisfacerii nevoilor umane de baza si promovarii justitiei sociale.

Asistentul social actioneaza pentru a facilita accesul la servicii specifice si posibilitatea de a alege pentru persoanele vulnerabile, dezavantajate sau aflate in dificultate.

Asistentul social promoveaza conditiile care incurajeaza respectarea diversitatii sociale si culturale atat in interiorul Romaniei cat si la nivel global.

Asistentul social promoveaza politicile si practicile care incurajeaza constientizarea si respectarea diversitatii umane.

Asistentul social faciliteaza si informeaza publicul in legatura cu participarea la viata comunitara si schimbarile sociale care intervin.

Asistentul social trebuie sa asigure servicii profesionale in situatii de urgenta.

Asistentul social actioneaza pentru a preveni si elimina dominarea, exploatarea sau discriminarea unei persoane, grup, comunitate sau categorie sociala pe baza etniei, originii nationale, sexului sau orientarii sexuale, varstei, starii civile, convingerilor politice sau religioase, deficientelor fizice/psihice sau altor asemenea criterii.

Asistentul social se asigura de respectarea drepturilor fundamentale ale omului si de aplicarea legislatiei internationale la care Romania a aderat, conform Constitutiei Romaniei.Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }