QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate psihologie

Codul etic al personalului care ofera servicii socialeCODUL ETIC AL PERSONALULUI CARE OFERA SERVICII SOCIALE


CAPITOLUL I


DISPOZITII GENERALE


Art.1. Codul etic cuprinde norme de conduita obligatorii in legatura cu exercitiul indatoririlor profesionale ale personalului care ofera servicii sociale precum si principiile si valorile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale.


Art.2. Prevederile prezentului cod etic se aplica personalului care ofera servicii sociale atat la sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala cat si la centrele de zi din subordinea serviciului si la domiciliul persoanelor varstnice.
Art.3. Normele de conduita cuprinse in codul etic sunt in concordanta cu reglementarile legale in vigoare din domeniul asistentei sociale.


Art.4. Serviciile sociale oferite trebuie sa raspunda nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea prevenirii, limitarii si depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta, pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii.


CAPITOLUL II


PRINCIPIILE SI VALORILE CARE STAU LA BAZA

FURNIZARII SERVICIILOR SOCIALE


Art.5. Principiile si valorile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale sunt:

a.  Principiul solidaritatii sociale

Comunitatea participa la sprijinirea persoanelor care nu isi pot asigura nevoile sociale, pentru mentinerea si intarirea coeziunii sociale.

b. Principiul universalitatii

Fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala, in conditiile prevazute de lege. Prin acest drept recunoastem principiul accesului egal la servicii pentru persoanele care domiciliaza sau au resedinta pe raza municipiului Sibiu.


c.  Principiul subsidiaritatii

Statul prin autoritatile publice locale intervine cand resursele personale si comunitare nu au satisfacut sau au satisfacut insuficient nevoile sociale ale persoanelor cu domiciliul sau resedinta pe raza municipiului Sibiu.


d. Principiul planificarii si furnizarii de servicii sociale pe baza datelor concrete

Pentru asigurarea unor servicii de calitate care sa satisfaca nevoile celor mai  defavorizate categorii sociale, planificarea si furnizarea acestor servicii au la baza o buna informare privind nevoia sociala pe care serviciile incearca sa o acopere, impactul serviciilor asupra nevoii respective si asupra vietii cetatenilor.


e.  Proximitate in furnizarea de servicii sociale

Serviciile sociale oferite vor fi adaptate nevoilor comunitatii sociale in schimbare ale fiecarei persoane, oricare potential beneficiar putand accede in mod facil la aceste servicii.


f.  Abordarea integrata in furnizarea serviciilor sociale

Acordarea de servicii sociale se bazeaza pe evaluarea completa si complexa a nevoilor solicitantilor, a situatiilor de risc si criza pentru individ, familie si copil urmata de interventia planificata asupra tuturor aspectelor problemei sociale de rezolvat.


g. Eficacitate si eficienta

Serviciile sociale oferite trebuie sa fie eficace si eficiente, resursele posibile sa fie corect utilizate, raspunzand nevoii sociale a solicitantului pentru restabilirea echilibrului psiho-social al acestuia.

Oferirea de servicii de calitate cu costuri reduse.


h. Imbunatatirea continua

Serviciul Public de Asistenta Sociala are o abordare proactiva pentru satisfacerea nevoilor sociale ale comunitatii fiind preocupat de imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor sociale urmarind respectarea standardelor de calitate.


i. Parteneriat

Serviciul Public de Asistenta Sociala ofera servicii sociale in parteneriat cu alti furnizori acreditati pe baza conventiilor prin care s-au stabilit de comun acord obiective comune si modalitati de cooperare.


j. Orientarea spre rezultate

Serviciul social are ca obiectiv principal orientarea spre rezultate in beneficiul persoanelor deservite. Impactul serviciilor sociale este monitorizat si evaluat in permanenta.


Valori

a.  Egalitatea de sanse

Toate persoanele vulnerabile beneficiaza de oportunitati egale cu privire la accesul la serviciile sociale si de tratament egal prin evitarea oricaror forme de discriminare de ordin politic, economic, religios sau de alta natura.


b. Libertatea de a alege serviciul social in functie de nevoia sociala

Fiecarei persoane ii este respectata alegerea facuta privind serviciul social ce raspunde nevoii sale sociale. In situatia in care unele persoane se expun riscului, serviciile sociale vor promova interesele acestor persoane si vor avea o preocupare continua pentru bunastarea acestora.


c.  Independenta si individualitatea fiecarei persoane

Fiecare persoana are dreptul sa fie parte integranta a comunitatii, pastrandu-si in acelasi timp independenta si individualitatea. Daca unele persoane se afla intr-o situatie de vulnerabilitate acestea au dreptul sa-si aleaga serviciul social care sa le asigure starea de normalitate pastrandu-si independenta si individualitatea evitand etichetarea lor ca beneficiari de asistenta sociala ca fiind diferiti de ceilalti cetateni. Acest principiu urmareste sa evite marginalizarea beneficiarilor de servicii sociale pe baza principiului ca toti cetatenii, indiferent daca necesita servicii de asistenta sociala sau nu, sunt fiinte umane normale cu nevoi si aspiratii normale.


d. Transparenta si participarea in acordarea serviciilor sociale

Fiecare persoana are acces la informatiile privind drepturile fundamentale, masurile legale de asistenta sociala precum si posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale. Membrii comunitatii trebuie incurajati si sprijiniti pentru a fi parte integranta in planificarea si furnizarea serviciilor in comunitate.


e.  Confidentialitatea

In acordarea serviciilor sociale se impune luarea de masuri posibile si rezonabile astfel incat informatiile care privesc pe beneficiar sa nu fie divulgate sau facute publice fara acordul persoanei in cauza.  


f.  Demnitatea umana

Fiecare persoana este unica si trebuie sa i se respecte demnitatea.   

Fiecarei persoane ii este garantata dezvoltarea libera si deplina a personalitatii. Toti oamenii sunt tratati cu demnitate cu privire la modul lor de viata, cultura, credintele si valorile personale. 


CAPITOLUL III


REGULILE DE COMPORTAMENT SI CONDUITA

IN ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE


Art.6. Complexitatea si diversitatea sistemelor de relatii in baza carora se acorda servicii sociale impune respectarea unor norme de comportament si conduita in scopul:


a. de a ghida persoana implicata in acordarea serviciilor, in momentul in care aceasta se confrunta cu dileme practice care implica o problematica etica;


b. de a asigura beneficiarii, dar si potentialii beneficiari de servicii sociale impotriva incompetentei si a neprofesionalistilor;


c. de a reglementa comportamentul persoanelor implicate in acordarea serviciilor sociale precum si relatiile acestora cu beneficiarii, cu colegii, cu reprezentantii altor institutii sau ai societatii civile.


d. de a asigura supervizare si consultanta personalului implicat in acordarea serviciilor sociale in vederea evaluarii activitatii acestora.


Art.7. Reguli de comportament si conduita in relatia client - profesionist:   


1. In identificarea clientului, evidentierea, diagnosticarea si evaluarea nevoii sociale, in vederea realizarii de actiuni si masuri cu caracter preventiv, monitorizare:

profesionistul trebuie sa manifeste disponibilitate fata de clientul de bunavoie, care vine din proprie initiativa la asistentul social cat si cel involuntar ca si cand asistentul social a fost trimis la client si el a initiat interventia, sa fie dispus sa asculte si sa fie interesat de ceea ce ii spune clientul;

- profesionistul stabileste impreuna cu clientul care este problema asupra careia urmeaza sa se actioneze;

sa asculte si sa nu intervina decat in momentele propice;

sa inspire incredere clientului;

sa stie sa-I suscite si sa-i mentina interesul pentru subiectul interviului;

- sa manifeste empatie, respectiv sa inteleaga ceea ce ii spune interlocutorul, sa fie capabil sa se puna in situatia acestuia;

sa reduca, pe cat posibil, distanta dintre el si client (distanta datorata diferentelor de statut social, de cultura, de sex, etc.);

- profesionistul trebuie sa fie capabil de a inlatura barierele psihologice ale comunicarii si sa-si dea seama de mecanismele de aparare ale eului pe care clientul le utilizeaza pentru a ocoli raspunsurile mai sensibile si problemele care-l privesc indeaproape;


2. In furnizarea serviciilor de informare

Informare competenta, corecta, completa, adecvata, transparenta, operativa:

- profesionistii trebuie sa ofere cel mai competent ajutor posibil ceea ce presupune o buna pregatire profesionala, teoretica si practica, limbajul profesional trebuie sa fie clar, concis la nivelul capacitatii de intelegere a clientului, clientului i se vor prezenta date, avantajele si dezavantajele optiunilor posibile, informarea trebuie sa raspunda nevoilor si problemelor clientului, informarea sa se faca in cel mai scurt timp de la solicitarea clientului.


3. In furnizarea serviciilor de consiliere

- consilierea se realizeaza in baza unui contract intre serviciul public si client cu precizarea drepturilor si obligatiilor partilor precum si a sanctiunilor in cazul nerespectarii clauzelor contractuale;

- profesionistul face o analiza corecta si obiectiva a nevoilor si problemelor obiectului alegand strategia si metodele adecvate in rezolvarea problemelor;

- profesionistul nu face discriminari in functie de gen, varsta, capacitate fizica sau mintala, culoare, categorie sociala, rasa, religie, limba, convingere politica;

- profesionistul nu intra in relatii de consiliere cu prieteni, colegi, cunoscuti sau rude;

- profesionistul evita transpunerea in starea emotionala a clientului; profesionistul trebuie sa isi controleze propriile sentimente si sa isi reprime propriile afectiuni, profesionistul trebuie sa asculte, sa acorde atentie reala fiecarui client, sa evite atitudinile superficiale si neglijente;

profesionistul nu se va implica in relatii sentimentale cu clientul;

profesionistul pune interesul clientului mai presus de interesul sau;

- profesionistul nu poate impune o decizie luata de el clientului sau, profesionistul trebuie sa tina seama de optiunea clientului;


4. In furnizarea serviciilor de ingrijire la domiciliu a persoanei varstnice, a serviciilor acordate de catre asistentul personal la domiciliul persoanelor cu handicap grav precum si a serviciilor de zi din cadrul centrelor de zi:

- furnizarea serviciilor se realizeaza cu respectarea normelor legale in vigoare, dupa caz: in baza contractului incheiat intre parti, a planului de servicii stabilit prin acordul partilor sau a planului individualizat de protectie;

- profesionistul implica beneficiarii si partenerii in procesul de organizare si dezvoltare a serviciilor sociale, beneficiarii fiind informati asupra procedurilor de participare in cadrul furnizarii de servicii;

- profesionistul se preocupa permanent pentru cresterea calitatii serviciilor oferite monitorizand evolutia cazului, venind in intampinarea nevoilor beneficiarilor cu promptitudine si eficienta cu respectarea termenelor legale;

- profesionistul manifesta corectitudine, obiectivitate si impartialitate in acordarea de servicii;

- personalul implicat in furnizarea serviciilor de asistenta la domiciliul persoanei varstnice si al persoanei cu handicap trebuie sa dovedeasca respect fata de persoana asistata, sa tina seama de optiunile acesteia, sa-I respecte demnitatea tinand cont de dorintele si starea in care se afla acestia respectandu-le intimitatea, manifestand atitudine de reconciliere cand situatia o impune;

- profesionalistul trebuie sa-si asume o anume mentalitate emotionala fata de client oferind servicii cu respectarea conditiilor legale, oricui le solicita in calitate de client, consideratiile particulare nefiind acceptate in relatia profesionala;

- profesionistul trebuie sa fie dezinteresat in relatia sa cu clientul, trebuie sa fie motivat mai putin de interesul propriu si mai mult de dorinta de a-si oferi serviciul la nivel maxim; el trebuie sa fie pregatit sa ofere la cerere serviciile sale, renuntand chiar la prioritatile vietii private.


Art.8. Reguli de comportament si conduita in relatia coleg - coleg.


1. Intre colegi trebuie sa existe cooperare si sustinerea reciproca motivat de faptul ca toti angajatii sunt mobilizati pentru realizarea unor obiective comune conform Regulamentului de Organizare si Functionare, comunicarea prin transferul de informatii intre colegi fiind esentiala in solutionarea cu eficienta a problemelor.


2. Colegii isi datoreaza respect reciproc, consideratie, dreptul la opinie, eventualele divergente, nemultumirii, aparute intre acestia solutionandu-se fara sa afecteze relatia de colegialitate, evitandu-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor si gesturilor inadecvate, manifestand atitudine reconcilianta.


3. Intre colegi trebuie sa existe sinceritate si corectitudine, opiniile exprimate sa corespunda realitatii, eventualele nemultumiri dintre colegi sa fie exprimate direct netendentios.


4. Relatia dintre colegi trebuie sa fie egalitara, bazata pe recunoasterea intraprofesionala, pe colegialitate, pe performanta in practica si contributie la teorie.


5. Intre colegi in desfasurarea activitatii trebuie sa fie prezent spiritul competitional care asigura progresul profesional, acordarea unor servicii sociale de calitate, evitandu-se comportamentele concurentiale, de promovare ilicita a propriei imagini, de atragere a clientilor, de denigrare a colegilor; comportamentul trebuie sa fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calitatilor si a meritelor profesionale nicidecum pe evidentierea defectelor celorlalti.


6. In relatia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipa, deciziile fiind luate prin consens, manifestandu-se deschidere la sugestiile colegilor admitand critica in mod constructiv si responsabil daca este cazul, sa impartaseasca din cunostintele si experienta acumulata in scopul promovarii reciproce a progresului profesional.


Art.9. In relatia angajat - reprezentanti ai altor institutii si ai societatii civile.


1. Relatiile fiecarui angajat cu reprezentantii altor institutii si ai societatii civile vor avea in vedere interesul clientului, al persoanei asistate, manifestand respect si atitudine concilianta in identificarea si solutionarea tuturor problemelor evitand situatiile conflictuale, dupa caz procedand la solutionarea pe cale amiabila.


2. In reprezentarea institutiei in fata oricaror persoane fizice sau juridice angajatul trebuie sa fie de buna credinta, contribuind la realizarea scopurilor si obiectivelor serviciului.


3. Angajatul este obligat la apararea prestigiului serviciului, in desfasurarea activitatii profesionale si in luarea deciziilor fiind retinut la respectarea intocmai a normelor legale in vigoare si aducerea lor la cunostinta celor interesati, pentru promovarea unei imagini pozitive a serviciului, pentru asigurarea transparentei activitatii institutiei si cresterea credibilitatii acesteia.


4. Angajatul colaboreaza cu alte institutii in interesul clientului in scopul realizarii optime a programelor si strategiilor institutiei evitand dezvaluirea informatiilor confidentiale.


5. Angajatul nu poate folosi imaginea institutiei in scopuri personale, comerciale sau electorale.Sanctiuni, modul de solutionare a reclamatiilor


Art.10. Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etica atrage raspunderea persoanei vinovate.

Stabilirea vinovatiei se face cu respectarea procedurilor legale in vigoare si in conformitate cu normele Codului de Conduita al personalului contractual, Statutul asistentilor sociali, Regulamentul intern al institutiei.


Art.11. Reclamatiile si sesizarile referitoare la acordarea serviciilor sociale se inregistreaza si solutioneaza cu respectarea procedurii stabilita la nivelul institutiei in conformitate cu normele legale in vigoare.


Art.12. Reclamatiile si sesizarile se pot face si verbal in cadrul programului zilnic de audiente al directorului serviciului, stabilit prin Regulamentul intern sau in scris si adresat institutiei.


Inregistrarea sesizarii se realizeaza prin:


a.  inscrierea in registrul de audiente;

b. inscrierea in registrul sesizarilor telefonice;

c.  inregistrarea la ghiseul de relatii cu publicul de catre inspectorul de serviciu;

d. inscrierea in registrul de intrare-iesire al institutiei.CAPITOLUL IV


DISPOZITII FINALE


Art.13. Prezentul cod va fi imbunatatit periodic data fiind complexitatea experientei in domeniul asistentei sociale.


Art.14. Codul etic se va aduce la cunostinta cetatenilor prin afisare la sediul institutiei cat si prin orice alte mijloace accesibile persoanelor interesate


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }