QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate management

Microintreprinderile in Romania abordari juridice si fiscaleMicrointreprinderile in Romania abordari juridice si fiscale


Prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice autorizate potrivit legilor in vigoare sa faca acte si fapte de comert, in scopul obtinerii de profit, in conditii de concurenta, respectiv: societati comerciale, persoane fizice si asociatii familiale care desfasoara activitati economice in mod independent.


Clasificarea microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii

In functie de numarul mediu anual de salariati si de cifra de afaceri (constituita din valoarea totala, exclusiv taxa, a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de "o mica intreprindere", efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, incluzand si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere, cu exceptia: livrarilor de active fixe corporale sau necorporale; livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi) sau de activele totale (se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans) pe care le detin, in urmatoarele categorii: a) microintreprinderea este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ conditiile: realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 50% din veniturile totale; are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv; a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro; capitalul social este detinut de persoane fizice si/sau juridice, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice si realizeaza o cifra de afaceri sau detine active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei; b) intreprinderea mica are intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri sau detine active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei; c) intreprinderea mijlocie are intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detine active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.Care sunt intreprinderile autonome, partenere si legate

In functie de relatia lor cu alte intreprinderi, raportata la capitalul social sau la drepturile de vot detinute, pot exista 3 tipuri de intreprinderi: a) intreprinderi autonome daca detine mai putin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot in una ori in mai multe intreprinderi sau din intreprinderiile in cauza; b) intreprinderi partenere sunt toate intreprinderile intre care exista urmatoarea relatie: intreprinderea (din amonte) detine, individual sau in comun 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte intreprinderi (din aval); c) intreprinderi legate sunt intreprinderile sau grupuri de persoane fizice care actioneaza de comun acord, intre care exista urmatoarele raporturi: o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor celeilalte intreprinderi; o intreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte intreprinderi; o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra celeilalte intreprinderi, in temeiul unui contract incheiat cu aceasta intreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia; o intreprindere este actionara sau asociata a celeilalte intreprinderi si detine singura, in baza unui acord cu alti actionari ori asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intreprinderii respective.


Calculul numarului mediu anual de salariati

Numarul mediu anual de salariati corespunde numarului mediu lunar de persoane angajate in intreprindere in cursul anului, determinat in baza competarii Registrului general de evidenta a salariatilor si reprezinta media aritmetica prin insumarea zilnica a salariatilor prezenti in unitate din luna respectiva (inclusiv zilele de repaus saptamanal si sarbatorile legale), impartita la numarul total de zile calendaristice. Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau sarbatoare legala se vor lua in calcul numarul de salariati prezenti din ziua lucratoare precedenta.

In functie de, numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri si/sau activele totale, se stabileste in baza unei declaratii modalitatea de incadrarea a intreprinderilor in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, respectiv calculul pentru intreprinderile partenere sau legate, act depus pe propria raspundere a reprezentantului legal al firmei.


Optiunea privind plata impozitului pe profit

Legea 346/2004 vizeaza, in special, o clasificare-cadru a societatilor de anumite dimensiuni (numar mediu anual de salariati mai mic de 250, cifra de afaceri anuala de pana la 50 milioane euro, active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro) pentru acordarea unor facilitati la infiintare sau ulterior infiintarii pentru dezvoltarea afacerii. In acest sens, un exemplu elocvent sunt programele derulate prin Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, care au in vedere aceasta din urma clasificare si nicidecum conditiile impuse de Codul fiscal.

Pentru a face lumina, putem spune ca unele sunt microintreprinderi iar altele sunt "intreprinderi foarte mici" ori "micro-IMM-uri"

Microintreprinderile platitoare de impozit pe venit pot opta pentru plata impozitului pe profit incepand cu anul fiscal urmator. Optiunea se exercita pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui pentru care s-a datorat impozitul pe venit. Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este: 2% in anul 2007; 2,5% in anul 2008; 3% in anul 2009. Prin exceptie de la aceasta prevedere, daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute in acest articol, fara a se datora majorari de intarziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad platile reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor efectuate in cursul anului fiscal. Regim special de scutire acordat intreprinderilor mici.


Plafonul minimal pentru a deveni platitor de T.V.A.

Persoana impozabila stabilita in Romania, a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 35.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii poate solicita scutirea de taxa pe valoarea adaugata, numita in continuare regim special de scutire.

Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri, este mai mare sau egala cu plafonul de scutire in decursul unui an calendaristic, trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere, organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrat in scopuri de taxa.Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }