QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate management

ControlulControlul

Managementul este un sistem decizional in care prevederea si organizarea, elemente de baza ale acestui sistem, au ca feed-back controlul, definit ca activitatea prin care deciziile si implementarea lor confirma prin rezultatele obtinute succesul sau insuccesul managementului aplicat adica modul in care resursele umane, financiare, materiale au fost administrate.

Functia manageriala a controlului este de fapt o masurare si corectie a performantei in scopul indeplinirii obiectivelor stabilite prin plan; asadar controlul si planificarea se afla in stransa interdependenta, functia control constituind inputul functiei de prevedere. Indeplinirea planului impune monitorizarea desfasurarii activitatilor - monitorizarea fiind produsul functiei control.Elementele de baza ale controlului sunt:

a. stabileste standardele de performanta;

b. masoara performanta;

c. compara rezultatele obtinute cu standardele stabilite;

d. corecteaza sau regleaza sistemele aplicate.

Standardele de performanta sunt de fapt niste criterii astfel descrise incat sa permita masurarea performantelor. Principiul punctului critic de control fundamenteaza standardele si este definit ca o focalizare a controlului pe acei factori critici ce permit evaluarea performantelor in raport cu planul. Astfel, putem distinge standarde fizice, standarde de cost, de capital, de venituri precum si standarde intangibile (ce nu pot fi masurate).

masurate).Fig. 1Standardele de performanta trebuie stabilite astfel incat sa poata fi corect cuantificabile ca de exemplu unitati de productie, volum de vanzari etc. In ce priveste masurarea performantei aceasta depinde in cea mai mare masura de relevanta informatiei.

Controlul genereaza informatii ce pot aduce corectii atat in ce priveste planul (decizia strategica) cat si modul de implementare al acestuia, in special tactica adoptata.

Astfel, se pot distinge diferite instrumente de control, de la observatiile personale, rapoartele de analiza, auditul operational - PERT-time si PERT-cost la controlul financiar si la controlul calitatii totale.

Controlul se realizeaza la toate nivelurile organizationale de catre toti managerii si chiar de fiecare lucrator, daca ne raportam la necesitatea de a proiecta astfel posturile incat fiecare sa aiba feed-back-ul respectiv.


. Metode de control

Se cunosc doua mari categorii de metode de realizare a controlului:

controlul financiar - ex controlul bugetar si sistemul de indicatori financiari;

controlul axat pe marimi fizice (controlul de calitate).

Controlul, in afara celui bugetar, se axeaza pe o serie de indicatori cum ar fi:

  1. pragul de rentabilitate - diagrama prin care se arata variatia costului si profitului in functie de volumul productiei.
Fig. 2 Diagrama pragului de rentabilitate

indicatori financiari

a)     de evaluare a profitabilitatii;

Rentabilitatea financiara respectiv rentabilitatea capitalului propriu ROE (return of equity) masoara profitabilitatea prin raportul intre profitul net (PN) si capitalul propriu (C)

ROE PN/C

Rentabilitatea activelor totale ROA (return on asset)

ROA=PN/CA * CA/A

CA - cifra de afaceri

A - active

PN/CA - rata profitului sau marja profitului net

ROA = Rata profitului * Rotatia activelorRotatia activelor circulante = Cifra de afaceri / Active circulante

Rotatia capitalului circulant=Cifra de afaceri/(Active circulante-datorii curente

Rata lichiditatii generale = Active circulante/datorii pe termen scurt

Rata de acoperire prin flux numerar = Flux numerar din exploatare/Datorii pe termen scurt

b)     de lichiditate.

Rate de lichiditate

1. Rata curenta = active curente / datorii curente

2. Rata profitului brut = profit brut / venituri nete

3. Profit pe actiune = profit net dupa impozitare / capitaluri proprii

4. Profit pe active = profit net dupa impozitare/ total active sau profit net dupa impozitare - profit pe actiune

5. Rata de eficienta a activelor = venituri nete / total active

6. Rentabilitatea activelor circulante = venituri nete / active circulante

7. Active fixe la capital propriu = active fixe nete / capital propriu

8. Datorii la capital = total datorii / capitaluri proprii

9. Datorii pe termen lung la capital = datorii pe termen lung / capitaluri proprii

Controlul de calitate

Controlul de calitate se raporteaza la verificarea respectarii standardelor de calitate, cu scopul, pe de o parte, de a reduce costurile in eventualitatea rebuturilor, de a satisface cerintele consumatorului, si evident de a asigura o buna reputatie organizatiei.

Spre deosebire de controlul uzual, in special al productiei, s-a introdus o noua notiune, cea de calitate a managementului sau TQM (Total Quality Management). Acest nou termen exprima un concept integrat al calitatii, respectiv calitatea se raporteaza la toate activitatile, toate compartimentele organizatiei, de la Consiliul de Administratie pana la ultimul muncitor.

Managementul calitatii totale poate fi definit ca un sistem ce se fundamenteaza pe urmatoarele elemente:

Scopul sistemului este prevenirea erorilor si nu detectarea si corectarea lor;

Fiecare persoana trebuie sa aiba ca motiv Right First Time;

Managementul trebuie inteles ca o politica a calitatii;

Calitatea este definita de client;

Fiecare salariat este clientul altui salariat;

Calitatea cere o continua imbunatatire;

Asigurarea calitatii trebuie sa se bazeze pe revizuirea si masurarea performantei incluzand calitatile tuturor proceselor pana la livrarea produselor sau serviciilor;

Calitatea este responsabilitatea fiecaruia.

Sistemele de management ale calitatii sunt sisteme minime de operare necesare pentru a putea implementa eficient metode de imbunatatire. Astfel, ele trebuie sa respecte seria de standarde ISO 9000 ale Organizatiei Internationale de Standardizare.

In sistemul de management al calitatii sunt inclusi toti factorii care au impact asupra calitatii vietii - cum ar fi cei ecologici. ISO 17000.Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }