QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate informatica

Backtracking cu solutii de lungime variabilaBacktracking cu solutii de lungime variabila

1. Enuntul problemei si modificari in algoritm

1.1. Prezentare

Sunt cazuri in care solutia cautata nu poate fi exprimata in termeni absoluti cu ajutorul a n elemente
componente ale vectorului X. De multe ori, solutia poate sa fie variabila, adica in loc sa avem :x e Mi x M2 x x Mn

avem:

x e u Mi x M2 x x Mk.
1<=k<=n

O solutie ar fi apelarea succesiva a algoritmului Backtracking intr-o bucla pentru construirea
solutiei cu lungime de 1, 2, samd:

Subprogram Btr (n, p, x)
Pentru k = 1, n Executa
Apel bt/btr (k, p, x)
Sfarsit Pentru

O astfel de solutie nu satisface intru totul cerintele, pentru ca este susceptibila de a mari enorm
timpii de calcul, mai ales ca unele subsecvente se proceseaza mult mai des decat e necesar . Prin
urmare, se impune o modificare a algoritmului initial.

Deoarece aritatea functiei obiectiv depinde de dimensiunea vectorului solutie , vom identifica
functia obiectiv astfel ^n(x1, x2, , xn) pentru a o diferentia de functia de continuare 9n(x1, x2, ,
xn) si se impun conditiile:

Daca 9n(x1, x2, , xn) = 'adevarat', atunci ^n(x1, x2, , xn) = 'adevarat'.

Daca 9k(x1, x2, , xk) = 'fals', atunci oricare l>=k si oricare xk+1, xk+2, , xl ^l(x1, x2, , xl) =
'adevarat'.

1.2. Modificarea algoritmului iterativ

Subprogram btv (np, p, x)
k := 1
x [k] := 0

Cat Timp k > 0 Executa
Repeta

incrementeaza (x [k])
ok1 := ffi (k, x)
ok2 := fi (k, x)

ok := ok1 sau ok2 sau (x [k] > p [k])
Pana Cand ok

Daca x [k] <= p [k] Atunci
Daca ok1 Atunci

Apel prelucreaza_solutie (k, x)
Altfel

incrementeaza (k)
x [k] := 0
Sfarsit Daca
Altfel

decrementeaza (k)
Sfarsit Daca

Sfarsit Cat Timp

Sfarsit Subprogram

Modificarea algoritmului recursiv

Subprgram btvr (level, np, p, x)

Daca level <= np Atunci

Pentru i := 1, p [level] Executa
x
[level] := i
Daca ffi
(level, x) Atunci

Apel prelucreaza_solutie (level, x)
Altfel

Daca fi (level, x) Atunci

Apel btvr (level + 1, np, p, x)

Sfarsit Daca
Sfarsit Daca
Sfarsit Pentru

Sfarsit Subprogram

Exercitii si probleme

Ce se intmapla daca K = NP si esueaza FFI, in schimb nu esueaza FI in algoritmul nerecursiv?

Corectati algoritmul pentru bug-ul de la problema anterioara.

Rezolvarea exercitiilor si problemelor

Se ajunge la o fortare a conditiilor impuse functiilor FFI si FI, respectiv algoritmul depaseste
intervalul alocat vectorilor.

Modificarea este:

Subprogram btv (np, p, x)
k := 1
x [k] := 0

Cat Timp k > 0 Executa
Repeta

incrementeaza (x [k])
ok1 := ffi (k, x)
ok2 := fi (k, x)

ok := ok1 sau ok2 sau (x [k] > p [k])
Pana Cand ok

Daca x [k] <= p [k] Atunci
Daca ok1 Atunci

Apel prelucreaza_solutie (k, x)
Altfel

Daca k = np Atunci
Decrementeaza (k)
Altfel

incrementeaza (k)
x [k] := 0
Sfarsit Daca
Sfarsit Daca
Altfel

decrementeaza (k)
Sfarsit Daca
Sfarsit Cat Timp
Sfarsit Subprogram

2. Model de program in Pascal63

program algoritmul_backtracking_cu_solutii_de_lungime_variabila;

const maxsir = 100;

type indicesir = 1..maxsir;

type sir array [indicesir] of integer;

type tipbacktracking = (recursiv, iterativ);


var p: sir;

var np: indicesir;


function fi (k: indicesir; x: sir): boolean;
begin
fi := true
end;


function ffi (k: indicesir; x: sir): boolean;
var s: integer;
var i: indicesir;
begin
s := 0;

for i := 1 to k do

inc (s, x [i]);
ffi := (s = 3)
end;

procedure prelucreaza_solutie (n: indicesir; x: sir);
var i: indicesir;
begin

for i to n do

write (x [i], ' ');
writeln
end;

procedure btvr (level, np: indicesir; p, x: sir);
var i: indicesir;
begin

if (level > maxsir) or (level < 1) then
exit;

if (np > maxsir) or (np < 1) then
exit;

if level <= np then

for i := 1 to p [level] do
begin

x [level] := i;

if ffi (level, x) then

prelucreaza_solutie (level, x)
else if fi (level, x) then

btvr (level np, p, x)
end

end;

procedure btv (np: indicesir; p, x: sir);
var k: integer;
var ok, ok1, ok2: boolean;
begin
k := 1;
x [k]
while k > 0 do
begin
repeat

inc (x [k]);

ok1 ffi (k, x);

ok2 fi (k, x);

ok ok1 or ok2 or (x [k] > p [k])
until ok;

if x [k] <= p [k] then
if ok1 then

prelucreaza_solutie (k, x)
else
begin
inc (k);
x [k]


end

else

dec (k)
end
end;

procedure backtrackingv (tip: tipbacktracking; np: indicesir; p:
sir);

var x: sir;
begin


case
tip of

recursiv: btvr np, p, x);
iterativ: btv (np, p, x)
end
end;

begin
p
p p
np := 3;

writeln ('exemplificare backtracking recursiv'
backtrackingv (recursiv, np, p);
writeln
('exemplificare backtracking iterativ'
backtrackingv (iterativ, np, p)
end.

Modele de program in C64

include <stdio.h>

define MAXSIR

define RECURSIV

define ITERATIV

// dimensiunile multimilor Mi
int p [MAXSIR];
int np;

define TRUE 1

define FALSE 0

// functia de continuare

int fi (int k, int x[])

// functia obiectivint ffi (int k, int x[])

// prelucrarea unei solutii x de dimensiune n

void prelucreaza_solutie (int n, int x[])

// backtracking implementarea recursiva

void btvr (int level, int np, int p[], int x[])


void btv (int np, int p[], int x[])

if (x [k] <= p [k])
if (ok1)

prelucreaza_solutie (k, x);
else


else
k--;void backtracking (int tip, int np, int p[])


void main ()

4. Generarea partitiilor unui intreg

4.1. Enuntul si consideratii

Problema: Sa se determine partitiile unui numar natural m.

Rezolvare: Notam cu x[1], x[2], , x[n] partitia lui n. In mod evident, avem ca

(1) ^ (n, x[1], x[2], , x[n]) = 'x[1] + x[2] + + x[n] = m'

Vom distinge 3 metode de abordare:

apelam intr-o secventa iterativa (FOR) determinarea partitiilor de lungime fixa egala cu
contorul;

modificam algoritmul BT sau BTR astfel incat sa se permita si valoarea 0 pentru varabilele
X[I]; in acest caz conventia este ca valoarea 0 reprezinta termen lipsa ;

construim o rezolvare bazata pe backtracking cu solutii de lungime variabila.

Pentru rezolvarea bazata pe solutii cu lungime variabila vom folosi functia obiectiv data de (1) si
functia de continuare de la paragraful precedent.

4.2. Programul in limbajul Pascal

program partitiile_unui_intreg;

const maxsir = 100;

type indicesir = 1..maxsir;

type sir array [indicesir] of integer;

type tipbacktracking = (recursiv, iterativ);


var p: sir;

var np: indicesir;


function fi (k: indicesir; x: sir): boolean;
var s: integer;
var i: indicesir;
begin
s := 0;

for i := 1 to k do

inc (s, x [i]);
fi
(s < np)
end;


function ffi (k: indicesir; x: sir): boolean;
var s: integer;
var i: indicesir;
begin
s := 0;

for i := 1 to k do

inc (s, x [i]);
ffi
(s np)
end;

procedure prelucreaza_solutie (n: indicesir; x: sir);
var i: indicesir;
begin

for i := 1 to n do

write (x [i], ' ');
writeln
end;

procedure btvr (level, np: indicesir; p, x: sir);
var i: indicesir;
begin

if (level > maxsir) or (level < 1) then
exit;

if (np > maxsir) or (np < 1) then
exit;

if level <= np then

for i := 1 to p [level] do
begin

x [level] := i;

if ffi (level, x) then

prelucreaza_solutie (level, x)
else if fi (level, x) then

btvr (level + 1, np, p, x)
end

end;

procedure btv (np: indicesir; p, x: sir);
var k: integer;
var ok, ok1, ok2: boolean;
begin
k := 1;
x [k]
while k > 0 do
begin
repeat

inc (x [k]);

ok1 := ffi (k, x);

ok2 := fi (k, x);

ok ok1 or ok2 or (x [k] > p [k])
until ok;

if x [k] <= p [k] then
if ok1 then

prelucreaza_solutie (k, x)
else
begin
inc (k);
x [k]
end

else

dec (k)
end
end;

procedure backtrackingv (tip: tipbacktracking; np: indicesir; p:
sir);

var x: sir;

begin


case
tip of

recursiv: btvr (1, np, p, x);
iterativ: btv (np, p, x)
end
end;

var i: indicesir;
begin

writeln ('Generarea partitiilor unui intreg n');
write ('n=');
readln (np);
for i := 1 to np do
p [i] := np;

writeln ('exemplificare backtracking recursiv');
backtrackingv (recursiv, np, p);writeln ('exemplificare backtracking iterativ');
backtrackingv (iterativ, np, p)
end.

4. Programul in limbajul C

include <stdio.h>

define MAXSIR 100

define RECURSIV 1

define ITERATIV 2

// dimensiunile multimilor Mi
int p [MAXSIR];
int np;

define TRUE 1

define FALSE 0

// functia de continuare

int fi (int k, int x[])

// functia obiectiv

int ffi (int k, int x[])

// prelucrarea unei solutii x de dimensiune n

void prelucreaza_solutie (int n, int x[])

backtracking implementarea recursiva

void btvr (int level, int np, int p[], int x[])


void btv (int np, int p[], int x[])

if (x [k] <= p [k])
if (ok1)
prelucreaza_solutie (k, x);
else


else
k--;void backtracking (int tip, int np, int p[])


void main ()

4.4. Exercitii si probleme

Modificati programul principal de la generarea partitiilor de lungime fixa pentru a rezolva
problema generarii partitiilor folosind metoda iterativa

Modificati algoritmul BT pentru a permite si valoarea 0 in multimile Mi.

Modificati algoritmul BTR pentru a permite si valoarea 0 in multimile M;.

Cum se modifica functia de continuare in cazul folosirii valorii nule ca marca a termenului
lipsa?

Cum se modifica procedura de afisare in cazul folosirii valorii nule ca marca a termenului lipsa?

Demonstrati ca functia de continuare aleasa la rezolvarea problemei este cea mai buna functie
de continuare.


4.5. Rezolvarea exercitiilor si problemelor

1. Codul sursa este:

in limbajul Pascal:

var i: indicesir;
begin

writeln ('Generarea partitiilor lui n');
write ('n=');
readln (np);
for i := 1 to np do
begin

p [i] := np;

backtracking (iterativ, i, p)
end

end.

ii. in limbajul C:

void main


modificarile sunt legate de initializarile cu -1 in loc de 0 a elementelor vectorului x.

Subprogram bt (np, p, x)
k := 1

; prima modificare !!!
x [k] := -1


Cat Timp k > 0 Executa
Repeta

incrementeaza (x [k])
Pana Cand fi (k, x) or (x [k] > p [k])
Daca x [k] <= p [k] Atunci
Daca k = np Atunci

prelucreaza_solutie (np, x)
Altfel

incrementeaza (k)
; a doua modificare !!!
x [k] := -1


Sfarsit Daca

Altfel

decrementeaza (k)
Sfarsit Daca
Sfarsit Cat Timp
Sfarsit Subprogram

modificarea consta in marirea intervalului parcurs de i prin modificarea limitei inferioare de la
1 la 0:

subprogram btr (level, np, p, x)
daca
level = np + 1 atunci

apel prelucreaza_solutie (np, x)
altfel

; aici e modificarea !!!

pentru i := 0, p [level] executa


x [level] := i;

daca fi (level, x) then

apel btr (level + 1, np, p, x)

sfarsit daca

sfarsit pentru

sfarsit daca

sfarsit subprogram

Functia de continuare va fi:

k(x[1], x[2], ,x[k]) = Zk(x[1], x[2], ,x[k]) a 'x[1] + x[2] + + x[k] <= m' pentru k<n
k(x[1], x[2], ,x[k]) = Zk(x[1], x[2], ,x[k]) a 'x[1] + x[2] + + x[k] = m' pentru k=n,

unde Zk este conditia ca elementele nule sa fie toate grupate la inceput:

Zk(x[1], x[2], ,x[k]) = 'x[k]<>0 OR (x[k]=0 AND x[k-1]=0)', pentru k>1
Zk(x[1], x[2], ,x[k]) = 'adevarat', pentru k=1.

Codul sursa este:

i. in limbajul Pascal:

procedure prelucreaza_solutie (n: indicesir; x: sir);
var i, k: indicesir;
begin
k := 1;

while x [k] = 0 do
k := k + 1;
write (p [1], ' = ', x [k]);
for i := k + 1 to n do
write (' + ',x [i]);
writeln
end;

ii. in limbajul C:

// prelucrarea unei solutii x de dimensiune n

void prelucreaza_solutie (int n, int x[])

6. Deoarece x[1] + x[2] + + x[k] < n, rezulta ca exista cel putin un termen astfel incat sa
obtinem o solutie partiala.

vezi capitolul 'Metoda Backtracking'

secventa (x[1], x[2], , x[k]) se proceseaza in cel putin n-k instante succesive ale apelului de backtracking

adica numarul de argumente

care nu mai e fixa ca in cazul metodei Backtracking

adica toate modalitatile de a-l scrie pe m ca suma de n termeni nenuli, unde n oarecare

adica vom avea multimile Mi =

va trebui sa avem grija si la dubluri: 0 + 1 + 0 + 2 si 0 + 0 + 1 + 2 reprezinta ambele 1 + 2

si cel mult n - (x[1] + x[2] + + x[k])

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }