QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate informatica

Aplicatie : folosirea sistemelor informatice pentru transporturi comerciale

APLICATIE : FOLOSIREA SISTEMELOR INFORMATICE PENTRU TRANSPORTURI COMERCIALEAPLICATII PE INTERNET
Etapa I.


Mai intai se va accesa reteaua de INTERNET, dupa care se va tasta cu ajutorul tastaturii urmatoarea relatie www.transnet.ro. Pentru a se putea accesa fisierul < TRANSnet > mai este necesara parola transportatorului plus numele societatii comerciale, fara acestea nu vom putea accesa baza de date.

Dupa ce datele au fost corect introduse, vom avea in fata fereastra fisierului                      < TRANSnet > plus meniul principal al acesteia. Meniul principal este format din urmatoarele componente:

Informatii utile

Despre TRANSnet

Cautare cerere transport

Oferte transport

Afisare oferte proprii

Modificare date organizatie

Iesire.


Etapa a-II-a


Prin accesarea ferestrei < Criterii de selectie pentru cereri de transport > va aparea in fata noastra un tabel cu urmatoarele informatii:

Data de inceput a cererii

Data limita a cererii

Natura marfa

Calitate marfa

Locul incarcarii ( tara, zona, localitatea )

Locul descarcarii ( tara, zona, localitatea )

Nume organizatie.

In cazul in care transportatorul nu are nici un criteriu, atunci se va apasa butonul OK.


Etapa a-III-a


La accesarea ferestrei < Cautare cereri de transport > vom avea urmatoarele date:

Organizatie

Locul incarcarii

Data incarcarii

Locul descarcarii

Data descarcarii

Natura marfii ( generale )

Numar telefon

De exemplu, avem urmatoarea comanda de la organizatia S.C. TRANS INFO S.A. :

Locul de incarcare: HAMBURG

Data incarcarii      : 03/04/2002

Locul descarcarii   : PLOIESTI

Data descarcarii : 08/04/2002

Natura marfii        : Marfuri generale

Numar telefon       : 013367254


In acest mod putem accesa orice fereastra dorim iar aceasta ne va oferii informatiile dorite.

De exemplu, < Oferta transport >, vom putea vizulaliza toate ofertele care au fost facute pana in momentul de fata. In ccea ce priveste fereastra < Afisare oferte proprii > cu ajutorul acesteia vom putea vizualiza toate ofertele care au fost facute de noi catre alte organizatii interesate.

Cu ajutorul ferestrei < Modificare date organizatie > putem modifica oricand datele care au fost introduse ulterior.

Pentru a iesi din cadrul programului vom utiliza fereastra < Iesire >. In anexa 4.1. sunt prezentate toate cele mentionate in acest capitol.DDB ( Distributed Data Base ) PENTRU 5 FIRME DIN BANAT


Din punct de vedere hard calculatorul trebuie sa fie PENTIUM II sau mai mult care trebuie sa fie legat in reteaua de INTERNET.

Software – ul de baza poate avea drept sistem de operare WINDOS ‘ 95, ’98, 2000 sau WINDOS NT si INTERNET EXPLORER.

Limbajul de programare pe care l-am folosit este VISUAL FoxPRO 6.0. Programul se lanseaza de pe DESKTOP ( de pe ecran ) de la icoana construita pentru el , dupa click-ul dat pe icoana apare fereastra principala care este prezentata in tabelul 4.2. de mai jos:DENUMIRE

FIRMA

ADRESA

FIRMA

TEL./FAX

NATURA

MARFII

TONAJ

( tone )

SPECIALEIn acest tabel se vor trece firmele care se gasesc in baza de date si care sunt insotite de informatiile necesare, pentru acest exemplu am ales 5 firme dintre multele existente in Timisoara.

Pentru a ajunge la informatii mai ample despre firma respectiva, se va face un click pe < Denumire firma > din aceasta fereastra principala, dupa care se va deschide o subfereastra unde vom acces la informatiile de care avem nevoie cu privire la firma dorita.Denumire

Firma

Adresa Firma

Tel. / Fax

Natura marfii

Tonaj

Speciale

Sc RESA Srl

Str. Bolivia, Bl.41, Ap.2


Confectii

3,5 t


Sc MARIPI Srl

Str. Horia, Nr. 12 B


Adr.

7 t


Sc DUNCA Srl

Str. Basarab, Bl. A35


Generale

20 t


Sc TRANS - CONDOR Srl

Str. Brandusei, Bl.1/25

Ap.1


Confectii

10 t


Sc DASLER Srl   Str. Macilor , Nr.133 072378987 Generale 3,5 tIn anexa 4.2. este prezentat bilantul financiar contabil de unde au fost preluate datele necesare pentru calcularea ratelor de structura.4.3. INDICATORI : ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA A ACTIVULUI SI PASIVULUI BILANTIERAnaliza care urmeaza sa o dezbatem, se realizeaza la societatea comerciala S.C. “ RESA” S.R.L . care are sediul in Timisoara, obiectul de activitate il constituie transportul                         ( marfuri generale).

Datele pentru calcularea indicatorilor au fost preluate din bilantul financiar, date preluate pe doi ani, pe anul 2001 si 2002.

Analiza ratelor de structura a bilantului evidenteaza raportul care exista intre diferitele elemente patrimoniale precum si modificarile care se produc in legatura cu mijloacele economice ( elementele de activ ) si sursele de finantare ( elementele de pasiv ).

In tabelul 4.3. prezentat mai jos se va trece la calcularea indicatorilor, a ratelor de structura :

nr.      CRT.

INDICATORI

AN

PRECEDENT

AN

CURENT

ABATEREARata activelor imobilizate

Rata imobilizarilor necorpor.

Rata imobilizarilor corporaleRata activelor circulare

Rata creantelor

Rata disponib. banesti

TOTAL ACTIV

Rata stabilitatii financiare

Rata autonomiei fin. globale

Rata autonom. fin. la termen

Rata indatorarii globale

Rata indatorarii la termen

TOTAL PASIV


I.         Analiza ratelor de structura a Activului :


Rata activelor imobilizate ( RAi ):


RAi = AI / AT x 100 unde: AI = active imobilizate

AT = active totale

DrAi = variatie ratei AI

RAio = Ai0 / AT0 x 100 = 303333 / 377074 = 0,8044 x 100 = 80,44 %

RAi1 = Ai1 / AT1 x 100 = 233333 / 446144 = 0,5229 x 100 = 52,29 %

DrAi = rAi1 – rAio = 50,29 % – 80,44 % = - 30,15


Din calculele efectuate rezulta:

rAi1 < rAio : - aceasta relatie ne arata ca ponderea activelor imobilizate in total activ a inregistrat o scadere, adica ritmul de crestere a activelor imobilizat ( Ai ) este depasit de ritmul de crestere a activelor totale ( At ).
Rata imobilizarilor necorporale ( Rin ):


Rin = IN / AT x 100                unde: IN = imobilizari necorporale

AT = active totale

DrIn = variatia ratei IN


Rino = IN0 / AT0 x 100 = 2305 / 377074 = 0,0061 x 100 = 0,61 %

Rin1 = IN1 / AT1 x 100 = 0 / 446144 = 0

Drin = Rin1 – Rino = 0 –0,61 % = -0,61


Rata imobilizarilor necorporale in perioada de baza (Po) este de      0,61 % iar in perioada curenta (P1) este zero deoarece in anul curent nu au existat imobilizari necorporale. Abaterea care a rezultat este una negativa, cu (– 0,61 ).


Rata imobilizarilor corporale ( Ric ) :
Ric = IC / AT X 100                           unde: IC = imobilizari corporale

AT = active totale

DrIC = variatia ratei IC


Rico = IC0 / AT0 = 303333 / 377074 = 0,8044 x 100 = 80,44 %

Ric1 = IC1 / AT1 = 0 / 446144 = 0

DrIC = Ric1 – Rico = 0 – 80,44 % = -80,44


Aceasta rata masoara capacitatea intreprinderii de a rezista unei crize, de a se adapta la schimbarea brusca a tehnicii sau a cerintelor pietei. Dupa cum se observa nu avem imobilizari corporale in anul curent doar in anul precedent.


Rata activelor circulante ( RAc ) :


RAc = AC / AT x 100 unde : AC = active circulante

DrAC = variatia ratei AC


RAc0 = Ac0 / At0 = 71436 / 377074 = 0,1894 x 100 = 18,94 %

RAc1 = Ac1/ AT1 = 212811 / 446144 = 0,4770 x 100 = 47,70 %

DrAc = RAc1 – RAc0 = 47,70 % - 18,94 % = + 28,76


Situatia in care ne aflam este RAc1 > RAc0, ceea ce inseamna ca a crescut de la 18,94 % in perioada de baza (p0) la 47,70 % in perioada curenta (p1) .


Rata creantelor ( RCr ) :


RCr = Cr / AT x 100                           unde: Cr = creante

AT = active totale

DCr = abaterea ratei Cr


RCr0 = Cro / AT0 = 8413 / 377074 = 0,0223 x 100 = 2,23 %

RCr1 = Cr1 / AT1 = 34623 / 446144 = 0,0776 x 100 = 7,76 %

DCr = RCr1 – RCr0 = 7,76 % - 2,23 % = +5,53


In concluzie, observam ca, rata creantelor in perioada curenta (Rcr1) este mai mare fata de cea in perioada de baza (RCr0) astfel ca avem o abatere pozitiva de ( +5,53 ).

Rata creantelor depinde de instrumentele de plata utilizate                  ( CEC, ordin de plata, bilet la ordin, cambie ). Creantele pot fi pe termen scurt, mediu si lung, de la 10 zile – 30 de zile acesta fiind nivelul maxim de plata.

Rata stocurilor (RSt) nu s-a putut calcula deoarece nu avem stocuri nici in perioada de baza si nici in perioada curenta.


Rata disponibilitatilor banesti ( RDb) :


RDb = Db / AT x 100 unde : Db = disponibilitati banesti

DRDb = abaterea RDb

AT = active totale


RDb0 = Db0 / AT0 = 71436 / 377074 = 0,1894 x 100 = 18,94 %

RDb1 = Db1 / AT1 = 212811 / 446144 = 0,4770 x 100 = 47,70 %

DRDb = RDb1 – RDb0 = 47,70 % - 18,94 % = + 28,76


Pentru a ne verifica ca, total activ in perioada de baza ( AT0 ) este egal cu total activ in perioada curenta ( AT1 ) vom folosi urmatoarea relatie de calcul:


RAi0 + RAc0 = RAt0 = 100 %

T


RAi1 + RAc1 = Rat1 = 100 %

T

In concluzie rezulta ca, ambele relatii de calcul sunt corecte ceea ce inseamna ca, activul total in perioada de baza este egal cu activul total din perioada curenta ( At0 = At1 = 100 % ).


II. Analiza ratelor de structura a Pasivului :


Rata stabilitatii financiare ( Rsf ):


Rsf = Cpm / PT x 100                         unde : Cpm = capital permanent

PT = total pasiv


Rsf0 = Cpm0 / PT0 x 100 = 132244 / 377074 = 0,3507 x 100 = 35,07 %

Rsf1 = Cpm1 / PT1 x 100 = 2400 / 446144 = 0,0053 x 100 = 0,53 %

DRsf = Rsf1 – Rsf0 = 0,53 % - 35,07 % = - 34,54


Rata autonomiei financiare globale ( Rafg ) :


Rafg = Cpr / PT x 100                        unde : Cpr = capital propriu

PT = total pasiv

DRafg = abaterea Rafg


Rafg0 = Cpr0 / PT0 = -81843 / 377074 = 0,21 x 100 = 21 %

Rafg1 = Cpr1 / PT1 = 132644 / 446144 = 0,29 x 100 = 29 %

Drafg = Rafg1 – Rafg0 = 29 % - 21 % = +8,0


Concluzie :

Rafg1 > Rafg0, gradul de autonomie globala a crescut (+8,0 ) fata de perioada de baza ( p0 );

Rafg < 30 %, ceea ce presupune ca intreprinderea nu dispune de garantii pentru a obtine un credit, pentru obtinerea creditului   Rafg >


Rata autonomiei financiara la termen ( Raft ) :


Raft = Cpr / ITML x 100                    unde : Cpr = Capital propriu

ITML = imprumuturi


Raft 0 = Cpr 0 / ITML0 = -81843 / 458917 = -0,1783 x 100 = -17,83 %

Raft 1 = Cpr 1 / ITML1 = 132644 / 313500 = 0,4231 x 100 = 42,31 %

DRaft = Raft1 – Raft0 = 42,31 % - ( -17,83 % ) = + 60,14


Concluzii : - primul lucru pe care il observam este ca, firma se afla pe pierdere in anul precedent cu – 81843, iar in anul curent situatia s-a modificat de pe pierdere trece pe profit .


Rata indatorarii globale ( Rig ):


Rig = DT / PT x 100 66 % unde : DT = datori totale

PT = total pasiv


Rig0 = DT0 / PT0 = 458917 / 377074 = 1,2170 x 100 = 121,70 %

Rig1 = DT1 / PT1 = 313500 / 446144 = 0,7026 x 100 = 70,26 %

DRig = Rig1 – Rig0 = 70,26 % - 121,70 % = - 51,44


Concluzii : - cu cat rata de indatorare globala i-a valori apropiate de 100 % cu atat imposibilitatea de a onora obligatiile este mai mare.


Rata indatorarii la termen ( Rit ) :

Rit = ITML / Cpr x 100                      unde : ITML = Imprumuturi

Cpr = capital propriu

Aceasta rata nu poate fi calculata deoarece in bilantul nostru nu exista imprumuturi pe termen mediu si lung.

Analiza ratelor de structura are ca obiective stabilirea si evaluarea raportului dintre diferitele elemente patrimoniale, aprecierea starii patrimoniale si financiare, fundamentarea politicii si strategii financiare.   


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }