QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Proiect la practica stinte economice si administratie publica
UNIVERSITATEA “STEFAN CEL MARE”SUCEAVA

FACULTATEA DE STINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA


DEPARTAMENT ID

SPECIALIZAREA : CIG

AN: 2, ID


PROIECT LA PRACTICA1.1. Prezentarea unitatii patrimoniale


Denumirea societatii este S.C. „Multi -Prest” S.R.L., denumire care este mentionata in toate actele de functionare ale societatii.

Sediul social al societatii este Comuna Siritel, Judetul Iasi, Romania. Societatea isi desfasoara activitatea in perimetrul Siritel – Str.Crinilor.

Societatea este persoana juridica de drept roman, imbraca forma juridica de Societate formata din parti sociale,avand codul de inregistrare: RO 8579936 ,fiind inregistrat la Registrul Comertului cu numarul:J/902/96. Capitalul social varsat este de 329.230 lei, constituit din 173.000 de parti sociale a cate 19.031 lei/parti sociale.

Aportul asociatilor la capital este urmatorul:

1. S.C. Trans Bitum S.R.L - 325.930 parti sociale 99%

2. Parteni Adrian - 825 parti sociale 0.25%

3. Halmajan Adrian      - 825 parti sociale 0.25%

4. Ifrim Monica                    - 825 parti sociale 0.25%

5. Amariei Ioan                    - 825 parti sociale 0.25%

Volumul total al investitiilor realizate pana in acest moment, reprezinta utilaje de excavare si transport, investitii in terenuri aferente utilitatilor tehnologice si partial a terenurilor ce cantoneaza resursa, constructii, societatea dispunand de o hala in care sunt depozitate utilajele pe timp de iarna, magazie servicii sanitare, laborator pentru verificarea calitatii agregatelor, precum si in birotica, dotari tehnice de masura si control, asigurarea cu energie electrica, infrastructura, telecomunicatii interne, precum si pentru lucrari de refacere si amenajare a spatiilor aferente pe masura derularii activitatii.

Scopul activitatii desfasurate in cadrul balastierei , S.C. „Multi -Prest” S.R.L. este extragerea nisipurilor si pietrisurilor si prelucrarea acestora pentru producerea de agregate minerale sortate folosite in constructii civile si industriale, precum si pentru repararea si intretinerea drumurilor.

Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul judetului Iasi, se inscrie in contextul economic regional ca o alternativa viabila pe piata de agregate minerale (nisip, pietris, cribluri, piatra concasata etc), astfel incat exploatarea industriala a balastului din terasa joasa, vine sa completeze cererea locala si regionala de agregate naturale.

Procesul tehnologic de exploatare si valorificare a agregatelor minerale din terasa presupune patru faze distincte: extractia, transportul, prelucrarea, expeditia.

In prezent societatea detine in totalitate utilitatile cerute de derularea activitatii de extractie, prelucrare si valorificare a rezervelor ca urmare a investitiei derulate.

Dotarile pe flux care vor asigura valorificarea rezervei sunt urmatoarele:

Extractia: Excavator tip Fiat Hitachi 300,2 (cap. 1,2 m3) 1 bucata

Excavator tip FR 160,2 – pneuri 1 bucata

Transport: Astra Dumper 20 m3/30 tone                               1 bucata

Perlini Dumper 20 m3/30 tone 2 bucata

Spalare – sortare: Statie sortare – tip Omig Brescia            1 bucata

Buncar de alimentare cu o celula

Transportor cu banda Tb – 22222u2019w 450

Transportor cu banda Tb – 22222u2019w 650

Ciur vibrator cu patru site

Clasor cu snek

Depozite la sol

Grup electrogen LANMAR

Pompa apa tip Spinelli Tp 180

Statie concasare:       Ciur trei site 1 bucata

Concasor tip Comotti

Tunel Fracasso

Benzi transportoare

Expeditie: Incarcator frontal Fiat-Hitzachi 1 bucata

Cantar 80 tone tip FASCINA 1 bucata

Pe langa acestea societatea mai are amplasat in incinta statiei de sortare o magazie piese schimb pentru intretinerea utilajelor si mijloacelor de transport, un grup social administrativ, o cabina comanda, un put menajer, un grup sanitar, depozit carburant + pompa alimentare.

Activitatea de exploatare si valorificare a sorturilor de agregate naturale, prin specificul ei presupune un ansamblu de modificari induse in echilibrul natural al factorilor de mediu.

Factorii de mediu afectati sunt urmatorii: aerul, apa, solul, vegetatia si fauna, habitatul uman.

Solutia de reconstructie ecologica care s-a gasit pentru refacere mediului avand in vedere impactul peisagistic al „gropilor” s-a optat pentru geometrizarea excavatiilor si amenajarea unei exploatari piscicole intensive pentru productie, piscicultura si agrement.

Analiza produselor si a pietei

a)      Produse si servicii;

Produsul minier extras din perimetrul Iasi este balast care poate fi comercializat ca atare sau supus prelucrarii prin sortare-spalare si concasare, rezultand agregatele de balastiera sortate conform STAS 1667/76 cu sorturile uzuale si piatra sparta obtinuta din concasarea refuzului de ciur >31 mm.

Caracteristica principala a produselor este ciclul de viata nelimitat, avand in vedere traditia nationala, gradul de tehnologizare a activitatii din constructii si nu in ultimul rand puterea financiara a beneficiarilor reali si potentiali in raport cu pretul acestora.Capacitatea de productie instalata a balastierei este de cca. 150.000 m3/an agregate sortate. Tipul constructiv al statiei de sortare permite adaptarea capacitatii de sortare prin montarea unor ciururi suplimentare in cascada sau in paralel, in functie de cerea de agregate.

Sintetic structura productiei este redata cantitativ in graficul de mai jos:

b)      Activitatea interna de export si import

Productia realizata de balastiera Siritel este destinata pietei interne si acopera un segment important din piata de profil regionala si locala. Nu exista activitate de export.

Prin produsele sale, S.C.„Multi -Prest”S.R.L. participa pe verticala la realizarea investitiilor pentru constructii industriale, civile si turistice, redari in circuitul silvic si agricol, lucrari de imbunatatiri funciare, lucrari hidrotermice, infrastructuri rutiere etc.

Deasemenea, societatea si-a dezvoltat un sistem propriu de comercializare si desfacere a materialelor pentru constructii, reusind sa-si promoveze activitatea si datorita posibilitatii de plati in sistem compensatoriu, ceea ce i-a permis sa elibereze desele blocaje financiare din relatiile cu partenerii de afaceri.

c)      Clienti

Principalii clienti ai produselor Multi - Prest, obtinute din exploatarea si valorificarea balastului sunt:

Nr. crt.

Client (beneficiar)

Prestatia pe piata

Cantitatea previzionata (mc/an)

Procent


SC Ready Mix SA

Conf. betoane
S.C.Holchim Romania SA

Conf. betoane
Construct Proiect SRL

Conf. betoane
Simbeton SA

Conf. betoane
Marconst Marghita

Conf. betoane
Voga Serv SRL

Constructii
Transgex SA

Constructii
Italroman SRL

Prefabricate beton
Domus SRL

Constructii
Selina SRL

Constrctii
Turism Felix SRL

Constructii si reparatii
Ciac SA

Constructii si reparatii
Chimprestor SA

Constructii si reparatii
Snif.

Imbunatatiri funciare
Societati mici si particulari
Total

d)      Distributia produselor

Livrarea si distributia produselor se face prin vanzare directa pe baza unor contracte prenegociate (ca durata, ritm si volum de livrare) si pe baza comenzilor ferme curente cu livrare imediata din stoc. Planificarea se face de regula pe toata durata unui an calendaristic, astfel incat pregatirea productiei si programarea acesteia sa permita esalonarea optima a vanzarilor. Expeditia produselor se face in mijloacele de transport ale beneficiarilor, marfa livrandu-se la preturi calculate franco.
e)      Promovarea si concurentaS.C. „Multi -Prest” S.R.L. prin activitatea desfasurata si prin relatiile performante pe care le intretine cu partenerii de afaceri, isi consolideaza pozitia de producator de agregate de balastiera utilizate in domeniul constructiilor, astfel incit aportul sau la sustinerea cererii pe piata de profil va fi indispensabil.

Dezvoltarea activitatii in ansamblu, este sustinuta prin promovarea solutiilor tehnice noi si performante, prin promtitudine si calitate si nu in ultimul rand prin practicarea unor preturi accesibile si noi modalitati de compensare pentru produse si servicii.

De asemenea, diversitatea ofertei de produse atrage dupa sine o dinamica ascendenta a volumului de productie si implicit angrenarea pe verticala intr-o masura mai mare a societatii, in programele de constructii pe termen lung, reabilitarea de constructii, de investitii locale si regionale. Activitatea de promovare desfasurata in mod curent este sustinuta de calitatea si promtitudinea „raspunsurilor” la cererea pietei.

Principalii concurenti pe piata de profil locala si zonala a caror cota de piata este considerata in total de peste 60% sunt:

S.C. SAMOS PRODIMPEX SRL -Roman

S.C. AQUASERV SRL – Neamt

S.C. CONSTRUCTII SA – Tg.Neamt

- S.C. POSTICUM SRL – Pascani

- RADP – Pascani

- S.C. ACOMIN SA – Tg.Neamt

Restul cererii pe piata este acoperit de producatori de agregate naturale a caror productie anuala nu depaseste individual 10 – 20,000 mc/an sau se situeaza sub aceste limite si de regula administreaza exploatari temporare.

Dintre acestia cca 80% sunt societati comerciale cu capital privat specializate in lucrari de constructii si cea mai mare parte a productiei a utilizeaza pentru obiectivele proprii. Majoritatea valorifica nisipul si pietrisul pe baza de permis de exploatare.Structura organizatorica a S.C. „Multi-Prest” S.R.L.


Strctura organizatorica a societatii asigura functionalitatea maxima a compartimentelor pe criterii de competenta si performanta.

Campartimentele functionale si relatia dintre acestea asigura maximum de flexibilitate si independenta in luarea deciziilor si realizarea acestora pe criterii de specialitate si profesionalism.

Sistemul de conducere este impartit in subsisteme si anume:

-         subsistemul decizonal (administrator)

-         subsistemul operational (condus)

-         subsistemul informational (de legatura)

Cele trei subsisteme se suprapun pe structura organizatorica, primele doua indentificandu-se de-a lungul liniilor ierarhice ale acesteia, iar al treilea asigurand legaturile informationale necesare atat de-a lungul liniilor ierarhice cat sa intre linii, ceea ce confera sistemului de conducere coerenta necesara.

Structura compartimentelor functionale si relatia dintre acestea asigura maximum de flexibilitate si independenta in luarea deciziilor si realizarea pe criterii de specialitate si profesionalism.

Managementul societatii este asigurat de Administratorul S.C.„Multi -Prest” S.R.L. care stabileste strategia pe termen scurt si mediu, setul de decizii necesare realizarii programelor.

Acesta, adopta masurile si ia decizii optime care decurg din analizele de marketing, de conservare a mediului, de conjunctura juridica si asigura logistic indeplinirea acestora avand ca scop principal optimizarea profitului

(maximizarea acestuia) in conditiile in care cheltuielile raman constante pe unitatea de produs. Activitatea tehnologica de exploatare si valorificare se deruleaza pe urmatorul flux: extractie – transport – prelucrare – valorificare.

Pe intregul flux tehnologic opereaza 16 persoane care alcatuiesc organigrama societatii:

Dupa cum se poate observa structura de personal aferenta fazelor tehnologice de productie este dimensionata dupa capacitatea reala de productie. Structura de personal este astfel dimensionata incat sa asigure „elasticitatea” in luarea deciziilor in cadrul compartimentelor cat si integrarea totala a compartimentelor in realizarea produsului finit cu grad maxim de profitabilitate.


1.3.Indicatorii economico-financiari

Principalii indicatori economico – financiari sunt:

1. Pragul de rentabilitate – care reflecta nivelul cifrei de afaceri (volumul total al incasarilor) pentru care profitul este egal cu zero.

Rezultatul din exploatare     = Venituri din exploatare – Cheltuieli din exploatare

= 9.984,70 – 10.357,53 = -372,82

Costuri variabile totale = 9.665,87

Costuri fixe totale = 318,83

Marja costurilor variabile    = Venituri din exploatare - Costuri variabile

= 10.357,53 – 9.665,87 = 691,66

Rata marjei costurilor variab.= Marja costurilor variabile / Venituri din exploatare

= 691,66 /9.984,70 = 0,0668

Pragul de rentabilitate = Costuri fixe / Rata marjei CV

= 318,83 /0,0668 = 4.774,49


2. Lichiditatea globala (generala) – reflecta posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile. Se apreciaza o lichiditate globala favorabila atunci cand are o marime supraunitara (intre 2 si 2,5).

Active circulante                  = 2.124,66

Datorii curente pe (t.s)         = 310,51

Lichiditatea globala             = Active circulante / Datorii curente

= 2.124,66 / 310,51 = 6,8424

3. Lichiditatea redusa (intermediara) – trebuie sa tinda spre o marime unitara (intre 0,5 si 1).

Lichiditatea redusa              = (Active circulante – Stocuri) / Datorii curente = 0

4. Lichiditatea imediata

Lichiditatea imediata = Disponibilitati banesti / Datorii curente

= 4.379,97 / 56.342,31 = 0

5. Securitatea financiara – reflecta gradul in care capitalurile proprii asigura finantarea activitatii.

Securitatea financiara         = Capitaluri proprii / Datorii pe termen mediu si lung

= 26.765,89 / 56.342,31 = 0

6. Rata rentabilitatii economice – masoara eficienta mijloacelor materiale si financiare alocate. Trebuie sa fie superioara ratei inflatiei.

Profit din exploatare                        = Venituri din exploatare – Cheltuieli din exploatare

= 9.336,17 – 11.534,74 = - 2.198,56

Rata rentab. Economice = Profitul exploatarii / Total active

= -2.198,17 / 50.374,82 = 0

7. Rata rentabilitatii financiare – exprima capacitatea capitalurilor proprii de a produce profit.

Rata rentabilitatii financiare = Profit net / Capitaluri proprii = 0

8. Solvabilitatea patrimoniala – reprezinta gradul in care unitatile patrimoniale pot face fata obligatiilor de plata. Solvabilitatea patrimoniala este considerata buna, cand rezultatul obtinut depaseste 30%, indand ponderea surselor proprii in totalul pasivului.

Solvabilitatea patrimoniala = Capitaluri proprii / Total pasiv x 100 = 26.765,89

9. Rata autonomiei financiare (rata generala a solvabilitatii)

Rata autonomiei financiare = Capital stain / Capital propriu

10. Gradul de indatorare- arata limita pana la care agentul economic este finantat din alte surse decat fordurile proprii.

Gradul de indatorare           = Plati exigibile / Total activ x 100

11. Rata profitului

Rata profitului          = Profitul brut / Cifra de afaceri x 100

12. Perioada de recuperare a creantelor

Perioada de recup. a crente = Creante / Cifra de afaceri x 365 (zile)

14. Perioada de rambursare a datoriilor

Perioada de ramb. a dat. = Obligatii / Cifra de afaceri x 365 (zile)

15. Rotatia stocurilor

16. Productivitatea muncii

15. Ponderea salariilor in costuri


1.4. Cadrul legislativ al S.C. „Multi -Prest” S.R.L.- Legea contabilitatii 82 din 1991 cu modificarile si completarile,republicata in M.O. numarul 48 din 14 ianuarie 2005;

- O.M.F.P. numarul 1752,noiembrie 2005 privin aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene,publicat in M.O.nr.1880 bis/2005 definind imobilizarile corporale drept active ce pot fi detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii,pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative,sunt utilizate pe percursul unei perioade mai mari de un an;

- Legea numarul 31/1990 privind societatile comerciale,republicata in M.O. numarul 1066 din 17.11.2006 ;

- H.G. nr. 704/2005 prin care au fost aprobate:Regulamentul privind aplicarea Legii contabilitatii,Planul conturi de general si Nomenclatorul privind modelele registrelor contabile si formularelor tipizate comune privind activitatea financiara si contabila precum si Normele de utilizare a registrelor contabile;

Pe langa reglementarile contabile nationale,societatea are ca obiect de activitate exploatarea si valorificarea balastului si se bazeaza pe respectiva legislatie.2.Prezentarea formei de inregistrare contabila si modul de organizare


S.C. „Multi -Prest” S.R.L. ca si orice societate comerciala are obligatia sa-si organizeze si sa-si conduca contabilitatea proprie. Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala, iar contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala cat si in valuta. Contabilitatea se tine in partida dubla si se intocmesc situatiile financiare anuale.

Orice operatiune economico – financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate. Inregistrarea in contabilitate a elementelor de activ se face la costul de productie sau la valoarea justa pentru alte intrari decat cele prin achizitie sau productie, dupa caz. Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala. Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine contabilului-sef.

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric. Valoarea partilor sociale emise, precum si varsamintele efectuate in contul capitalului subscris se reflecta distinct in contabilitate. Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, dupa caz. Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura sau sursa lor.

In contabilitate profitul sau pierderea se stabileste lunar, cumulat de la inceputul anului.Registrele de contabilitatea folosite sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Pentru verificarea inregistrarilor corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate, lunar se intocmeste balanta de verificare.

Contabilitatea este impartita in doua conpartimente contabilitate si facturare.

La 31 decembrie 2009 situatia soldurilor se prezenta astfel:

Debitori diversi = 24.568,64

Combustibil = 2.000

Semifabricate = 250

Produse finite = 74.000

Clienti = 250

Casa in lei = 18.262,40

Piese de schimb = 63,03

Disponibil la banca = 635.774,15

Cladiri = 650.000

Terenuri = 425.000

Masini, utilaje si instalatii de lucru = 990.000

Capital social = 250.000


Desfasurarea operatiunilor economico-financiare

Prezentarea metodei de exploatare

Exploatarea se realizeaza in urmatoarele etape: extractia, transportul tehnologic, prelucrarea, vanzarea pentru acesta este nevoie de efectuarea unor cheltuieli.Structura costurilor de productie in conditiile utilizarii la capacitate de productie previzionata este redata in tabelul de mai jos:

CHELTUIELI (luna)

Consumuri carburanti

Intretinere,reparatii, amortismunt

Cheltuieli apa + refarere mediu

Manopera

Alte cheltuieli


Total cheltuieli directe:


Cheltuieli generale (18,8%):


Total costuri:


COSTURI UNITARE DE PRODUS (MCDeci cheltuielile de productie pentru urmatoarele sorturi pe unitatea de produs sunt:

- balast natural 10lei/m3

- nisip 0-3 mm                      90lei/m3

- nisip 3-7 mm                      90lei/m3

- pietris 7-16 mm     60lei/m3

- pietris 16-31 mm   60lei/m3

In tabelul de mai jos este redata sugestiv, ponderea tipurilor de cheltuieli din totalul costurilor de productie:

Dupa cum se poate observa din grafic un procent destul de ridicat in valoarea 35% il reprezinta cheltuielile cu combustibilul si lubrifiantii in valoarea produsului finit.

Pentru desfasurarea in bune conditii a procesului tehnologic este necesar aprovizionarea cu anumite stocuri de la furnizori.

Societatea la inceputul lunii cumpara motorina de la SC Avrodi SRL necesara mijloacelor de transport pentru transportul de balast de la zona de extractie in zona de prelucrare in cantitate de 1.128 de litri cu 22 lei/litru fara TVA si ulei hidraulic 96 litri cu 47,22 lei/litru fara TVA.

% = 401 34.925,.68

3022 24.816.

3022 4.533,31

4426                      5.576,36


In procesul de productie se obtin 600 mc nisip 0-3, 200 mc nisip 3-7, 250 mc pitris 7-16, 250 mc pietris 16-31, 100 mc balast.

% = 711 103.000

341 1.000

102.000


In ceea ce priveste operatiunea de vanzare si cumparare, incasare si plata aceeasta se face, fie in numerar, fie prin banca.


Registrul Jurnal


Nr.crt.

Data

Document

Explicatie

Debit

Credit

SumaNC

Bilant deschidere conturi Activ
Registrul Jurnal


Nr.crt.

Data

Document

Explicatie

Debit

Credit

SumaNC

Bilant deschidere conturi Pasiv

3.Operatiunile de incasari in numerarS.C. „Multi -Prest” S.R.L., vinde in cursul lunii prin incasare in numerar pe baza facturilor urmatoarele agregate clientilor sai:


Fechete Ioan cumpara 10 mc nisip cu 2973 lei, 6 mc de pietris 7/16 cu 900 lei, si 5 mc de balast cu 1030 lei, preturile nu contin TVA. Clientul achita contravaloarea facturii nr:1/02.05.2010 in banca BRD concomitent cu emiterea facturii conform OP 1 / 02.05.2010.


Ambient System SRL cumpara conform facturei nr.5 / 03.05.2010 : 21 mc nisip 0-3 la 2500 lei ,achitand contravaloarea facturii in banca BRD conform OP nr:2 / 03.05.2010.


Buzas Florentina conform factura nr:7/04.05.2010 : 19 mc nisip 3-7 la 2973 lei ,achitand ulterior prin banca BRD eliberandu-se OP nr:3 / 04.05.2010.


Vento Tranding SRL cumpara conform factura fiscala nr: 15 / 05.05.2010 : 11 mc pietris 7-16 la 944 lei, 12 mc pietris 16/31 la 1150 lei , 5 mc balast la 1030 lei, 15 mc nisip la 2900 lei , achitand ulterior prin banca BRD conform OP nr: 4/ 05.05.2010.


Serv Beton aduce 20.000 lei reprezentand o parte din valoarea facturilor scadente conf chitantei nr:5 / 06.05.2010.
Registrul Jurnal nr: 1


Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Factura nr :1


Vanzare de produse finite si semifabricate lui Fechete Ioan


OP nr: 1    


Incasare prin casierie a produselor vandute

Factura nr :5


Vanzare de produse finite lui Ambient Sistem SRLOP nr: 2


Incasare prin casierie a produselor vandute

Factura nr :7


Vanzare de produse finite lui Buzas FlorentinaOP  nr: 3


Incasare prin casierie a produselor vandute

Factura nr :15


Vanzare de produse finite lui Vento Trading


OP nr:4


Incasare prin casierie a produselor vandute

Chitanta nr: 5 Registru casa


Incasare prin casierie a produselor vandute anterioare


4. Acordarea avansurilor de trezorerie in numerar si restituirea de numerar din avansuri de trezorerie nefolosite


Se acorda un avans de trezorerie conform dipozitiei de plata nr:7 / 07.05.2010 delegatului Cojocaru Claudiu in valoare de 4.000 lei pentru aprovizionare cu suruburi, piulite, unui furtun hidrauluic, si pentru aprovizionarea cu benzina a masinii de servici. Se primeste factura nr:5 /07.05.2010 de la SC Victor SRL cu 100 suruburi a cate 8,69 lei/buc si 100 piulite a 2,01 lei/buc fara TVA precum si chitanta nr :23 reprezentand achitarea facturii si bonul fiscal nr: 101 / 07.05.2010 de benzina de la Shell in valoare de 1000,07 inclusiv TVA.

Restul se achita la caserie prin Chitanta nr: 6 / 07.05.2010 in valoare de 1726,63 lei.


Registrul Jurnal nr: 2


Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Dispozitie plata nr:7


Acordarea avansului de materiale din casierie Cojocaru Claudiu, merceolog

Factura nr :5           Chitanta nr.23


Achizitia de piese de schimb de la S.C.Victor SRLBon fiscal nr: 101


Achizitia de benzina de la ShellDecont cheltuieli nr .1 Factura nr :5          Chitanta nr.23 Bon fiscal nr: 101 Chitanta nr: 6


Justificare avans materiale5. Depuneri de numerar1.Se scot de la banca din conturi la banci in lei,banca BRD 5000 lei necesare pentru operatiunile din casierie conform foaie retragere de numerar nr 1 / 08.05.2010.


Registrul Jurnal nr: 3


Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Foaie de varsamant nr:1


Scoaterea din banca BRD a unei sume necesare pentru casierie

Foaie de varsamant nr:1


Depunerea in casierie a sumei


In cursul lunii clientul SC HOLCIM (Romania) S.A. ridica marfa pe baza avizului de insotire a marfii nr . / 09.05.2010 in valoare de 9696,25 inclusiv TVA continand cantitate de 181 mc nisip 0-3 mm la 18 lei, 20 mc nisip 3-7 mm la 18,31 lei, 85 mc pietris 7-16 mm la 22 lei, 72 mc pietris 16-31 mm la 27 lei, 69 mc balast natural la 10.3 lei. Peste 3 zile se intocmeste factura nr:1 / 12.05.2010. Termenul de plata fiind 14 zile. La scadenta se incaseaza prin banca o parte din contravaloarea facturei de 8696,25 lei prin OP nr :2 / 26.05.2010 iar restul de 1000 lei se incaseaza prin casierie confom chitanta nr :3 / 26.05.2010.

Registrul Jurnal nr: 4

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Aviz insotire nr:1


Ridicarea pe baza de aviz insotire de catre Holchim Romania a unor produse finite si semifabricate


Factura nr :1


Intocmirea facturii fiscale
Ordin plata nr:2


Achitarea facturii fiscale nr:1 partial in Banca Transilvania

Chitanta nr: 3     Registru casa


Incasare prin casierie a diferentei facturii nr :1


6.Acordarea si rambursarea creditelor


1.Societatea detine credite de la banca pe termen scurt in valoare de 540.000 lei cu o dobanda de 22% pe an. Creditul se ramburseaza lunar in cote egale conf OP 52 / 12.10.2010 .Se inregistreaza rata lunara a creditului avand scadenta la data de 12.05.2010 precum si dobanda la credit.

540.000/12 = 45000 lei

An = 540.000*22/100 = 118800 lei

Luna = 118800 / 12 = 9900 lei

Registrul Jurnal nr: 5

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Ordin de plata :52


Plata ratei lunare si a dobanzii a creditului conf Contract nr :1 / 12.04.2010
2.Societatea obtine un imprumut pe termen scurt , pe 1 an,in valoare de 5.000 lei in cont lei BRD conf OP nr: 55 / 13.05.2010, iar dobanda stabilita este de 15%.

Rata lunara = 5000 / 12 = 416,67 lei

Dobanda anuala = 5000*15/100 = 750 lei

Dobanda lunara = 750 / 12 = 62.5 lei


Registrul Jurnal nr: 6

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Ordin de plata :55


Acordarea unui imprumut pe termen scurt conform Contract nr : 2


7. Aprovizionari de stocuri de la furnizori si decontarea valorii acestora


Se achizitioneaza materii prime si materiale auxiliare in valoare de : 700 lei si respectiv 100 lei pe baza de factura fiscala nr :752 / 12.05.2010 de la S.C.Victor SRL si ulterior se plateste cu OP nr:7 / 13.05.2010 din BRD contravaloarea facturii.

Registrul Jurnal nr: 7

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Factura nr :752


Achizitia de materii prime si materiale auxiliare de la S.C.Victor SRL


OP  7


Plata  materii prime si materiale auxiliare catre S.C.Victor SRL din BRD


8.Contabilitatea stocurilor date spre prelucrare sau aflate la terti


Se achizitioneaza materii prime si materiale auxiliare in valoare de : 900 lei si respectiv 300 lei pe baza de factura fiscala nr :8 / 13.05.2010 de la S.C.Miniprix SRL le incarca in gestiune conform nrcd 1/13.05.2010 si le trimite spre prelucrare ulterior .Se plateste cu OP nr:9 / 13.05.2010 din BRD contravaloarea facturii.

Registrul Jurnal nr: 8

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Factura nr : 8


Achizitia de materii prime si materiale auxiliare de la S.C.Miniprix SRL


NRCD 1


Incarcarea in gestiune si trimiterea spre prelucrarea materiilor prime

OP 9


Plata  materii prime si materiale auxiliare catre S.C.Miniprix SRL din BRD

9. Eliberarea in consum de materii prime si materiale


In cursul procesului de productie pentru transportul balastrului in statie se dau in consum la data pe baza de bon consum nr 5 / 15.03.2010 urmatoarele: 984 l motorina la 22 lei, 96 l ulei hidraulicla 47,2 lei, 90 suruburila 86,97 lei si 100 piulite la 20,10 lei.

Registrul Jurnal nr: 9

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Bon Consum nr:5


Darea in consum a materialelor consumabile


10.Achizitionarea, darea in folosinta, inregistrarea uzurii si casarea obiectelor de inventar.


Se achizitioneaza un copiator de la SC Alterisa SRL in valoare de 1072,5 lei,inclusiv TVA conform Factura fiscala nr: 9 /16.05.2010 care se achita prin banca cu OP nr: 9 /16.05.2010 Banca Transilvania , in luna achizitiei acesta se da in folosinta cu bon consum nr:4 si se trece pe cheltuieli.

Registrul Jurnal nr: 10

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Factura nr :9


Achizitia unui copiator de la SC Alterisa SRLOP  9


Plata  SC Alterisa SRL

bon consum nr :4


Darea in folosinta si trecerea pe cheltuieli

11.Achizitionarea si darea in consum a echipamentului de lucru.

Societatea achizitioneaza conform facturii 2 salopetede la S.C.PenbideS.R.L.,conform factura 255 / 17.05.2010 care cuprinde pret de facturare 25 TVA 19%. Salopetele se distribuie personalului care suporta 50% din valoarea, suma ce se retine din salariile acordate angajatilor. Diferenta de 50% se suporta de catre societate ca avantaj in materialele acordate salariatilor.Se da in consum conform bon consum nr:3.
Registrul Jurnal nr: 11

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Factura nr : 255


Achizitia unor salopete de la SC Penbide SRLStat salarii


Suportarea  cheltuielilor angajatStat salarii


Suportarea  cheltuielilor societate

Stat salarii


Trecerea pe venituri a dif de 50% suportate angajat
bon consun : 3


Darea in folosinta

12. Operatiuni de intrare si iesire a ambalajelor din gestiune

Se achizitioneaza ambalaje de la S.C.Plastice S.R.L conform Facturii nr.8 / 17.05.2010 in valoare de 53 lei ,TVA 19% .Se plateste furnizorului prin OP 35/17.05.2010,Banca Transilvania.Se dau in consum conform bonului de consum nr:5/17.05.2010.

Registrul Jurnal nr: 12

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Factura nr : 8


Achizitia unor ambalaje de la SC Plastice SRLOP 35


Plata furnizorului

bon consun : 5


Darea in folosinta

13. Contabilitatea imobilizarilor necorporale


Se achizitioneaza de la SC Transart SRL versiunea imbunatatita a unui program informatic pentru tinerea evidentei contabile cu factura 2/17.05.2010, pentru care se plateste 10.000 lei,TVA 19 % cu ordin de plata 22 / 17.05.2010 prin BRD.


Registrul Jurnal nr: 13

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Factura nr : 2


Achizitia unui program informaticOP 22


Plata furnizorului
14. Operatiuni de intrare si iesire a mijloacelor fixe in unitate

28. Contabilitatea cheltuielilor privind amortizarea

1.Se achizitioneaza un autoturism Dacia Logan in valoare de 15.000 inclusiv TVA conform facturii fiscale nr 001 / 17.05.2010 de la Caremil Iasi necesar deplasarii in interesul firmei a directorului, acesta se achita 10000 prin ordinul de plata numarul 167 din 18.05.2010,BRD se achita diferenta ramasa.

Registrul Jurnal nr: 14

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Factura nr:001


Achizitia unui mijloc fix de la Caremil IasiOP 167


Plata furnizoruluiNc


Amortizarea lunara:12.605,04 : 60=210,08

2.Se vinde un autoturism Dacia 1310 cu o valoare de 5000,TVA 19% lui Barabula Ion cu factura nr:5 / 21.05.2010 valoare intrare = 7500 lei ,inclusiv TVA. Amortizarea cumulata 32 luni = 125 lei / luna.

Registrul Jurnal nr: 15

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Nc


Amortizarea luna 327500: 60=125

Factura 5


Acumulata= 125*32=4000Vanzarea masinii lui Barabula Ion
NC


Scoaterea din evidenta a autoturismuluiOperatiuni de intrare a imobilizarilor financiareSocietatea obtine titluri de participare la o alta societate in valoare de 1000 lei si se platesc prin banca cu op 12 / 23.05.2010,BRD.Se obtin venituri din titluri de participare in valoare de 1500 lei si apoi se retrag .


Registrul Jurnal nr: 16


Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Nc


Interese de participare

OP 12


Plata Intereselor de participare

Nc


Obtinerea de venituri  entitatile afiliate

Nc


Scoaterea din evidenta


16. Contabilitatea cheltuielilor privind materialele nestocate


Se achizitioneaza de la SC Papi STAR SRL 3 topuri hartie de xerox in valoare de 45 lei fara TVA conform Factura 11 / 22.05.2010 care se achita prin casierie conform chitanta nr :5 /22.05.2010.

Registrul Jurnal nr: 17


Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Factura nr :11


Achizitia 3 topuri hartie de la SC Papi Star SRLOP  11


Plata  prin casierie


17. Contabilitatea cheltuielilor privind energia si apa


Se primeste factura 53 / 25.05.2010 de energie electrica E-ON Electrica 780 lei TVA si factura de telefon Romtelecom 223 / 27.05.2010 de 320 lei TVA.Se achita in data de 28.05.2010 prin Banca Transilvania cu op 22 si op 23.

Se primeste de la Directia Apa Canal factura 2202 / 26.05.2010 in valoare de 220 lei ,TVA 19% si se achita prin BCR IN DATA in data de 28.05.2010 cu OP 24
Registrul Jurnal nr: 18

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Factura nr :53


Primirea Facturii energie electricaOP  22


Plata facturii prin BT

Factura nr :223


Primirea Facturii RomtelecomOP  23


Plata  facturii prin BT

Factura nr :2202


Primirea Facturii DACOP  24


Plata  facturii prin BCR

18. Contabilitatea privind animalele si pasarile


Un angajat al societatii aduce din propria gospodarie cateva animale si le doneaza cu titlu gratuit unitatii in valoare de 400 lei pentru folosirea in unitate la cantina .Se dau in consum la data de 26.05.2010 cu bon consum nr 2.


Registrul Jurnal nr: 19


Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Certificat donatie


Donarea in scopul folosirii in cantina

Bon Consum 2


Sacrificarea animalelor


19. Contabilitatea cheltuielilor privind marfurile


Se achizitioneaza marfuri 1000 lei ,inclus TVA de la Penbide SRL , pe baza facturii 66 / 26.05.2010.Se plateste la data de 27.05.2010 prin OP 23 / BCR.


Registrul Jurnal nr: 20

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Factura nr : 66


Achizitia marfuri de la SC Penbide SRLNRCD 2


Adaos Comercial 15%= 150

OP  23


Plata  prin casierie


20.Contabilitatea cheltuielilor cu lucrari si servicii prestate de terti


Se primeste factura nr.4 / 25.05.2010 de la SC Alterisa SRL care cuprinde reparatiile efectuate la imprimanta in valoare de 82,45 lei prin chitanta 22 care se achita prin casierie .

Registrul Jurnal nr: 21

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Factura nr : 4


Achizitia marfuri de la SC Alterisa SRLChitanta 22


Plata  prin casierie


Se primeste si factura nr: 20 / 26.05.2010 de la SC Posticum SRL reprezentand contravaloarea prestarilor de servicii cu draglina in valoare de 1053.15 lei inclusiv TVA. Diferenta de la factura se plateste prin chitanta 23/25.05.2010.


Registrul Jurnal nr: 22


Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Factura nr : 20


Achizitia marfuri de la SC Posticum SRLChitanta 23


Plata  prin casierie


21. Contabilitatea cheltuielilor alte lucrari si servicii executate de terti


Materiile prime care se afla in depozit sunt prelucrate pentru S.C.Penbide SRL si se primeste facture 66262 / 26.05.2010 in valoare de 400 lei,inclusiv TVA pentru serviciile efectuate:


Registrul Jurnal nr: 23


Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Factura nr : 66262


Prelucrarea materiilor prime
22.Contabilitatea cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte asimilate


Se plateste la trezorerie impozitul pe cladiri la data de 27.05.2010 prin ordin plata 75 in valoare de 2500,5 leidin cont BRD .De asemenea , se plateste prin OP 55 / 28.05.2010 impozitul pe autoturism Dacia Logan in valoare de 78,5 lei din cont Trezorerie.

Registrul Jurnal nr: 24


Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


NC


Inregistrarea impozitului pe cladiri

OP 75


Plata impozitului pe cladiri

 NC


Inregistrarea impozitului pe Dacia

OP 55


Plata impozitului autoturism


23/24 Contabilitatea cheltuielilor cu salariile personalului, asigurarile si protectia sociala


Se inregistreaza salariile datorate angajatilor.

Se varsa retinerile salariale catre bugetul statului.

Plata salariilor si ajutoarelor materialelor.

Registrul Jurnal nr: 25

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Stat salarii


inregistrare salariuStat salarii


CAS unitateStat salarii


somaj unitate

Stat salarii


sanatate unitate

Stat salarii


CAS accidente

Stat salarii


comision ITM

Stat salarii


varsarea retinerilor la Buget


Stat salarii


plata salariilor si a ajutoarelor materiale


25. Contabilitatea altor cheltuieili de exploatare


1.Se face o donatie catre o societate non-profit, in valoare de 300 lei conform contract donatie in data de 27.05.2010 prin casierie conform dispozitie de plata nr:35.


Registrul Jurnal nr: 26


Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Dispozitie de plata nr: 35


donatie

2.Se plateste o amenda la Politia Rutiera conform ordin plata 532 / 27.05.2010 prin Banca Transilvania,in valoare de 500 lei.

Registrul Jurnal nr: 27


Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


OP 532


Plata unei amenzi prin cont bancar

26. Contabilitatea cheltuielilor financiare


Se inregistreaza plata prin op 23 / 28.05.2010 a dobanzii lunare aferenta impumutului pe termen scurt in valoare de 62.5 lei,aferent creditului de 5000 lei contractat de la de la BRD .

Registrul Jurnal nr: 28

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


NC


Inregistrarea dobanzii lunare

Ordin de plata :23


Plata dobanzii luna


27. Contabilitatea cheltuielilor exceptionale


In urma unei furtuni puternice si a unei ploii prelungite, terenul unde este amplasata constructia sediului societatii s-a deplasat cu cativa milimetri si in structura constructiei au aparut anumite fisuri. Acestea necesita reparatii de specialitate, dar constituie cheltuieli exceptionale: in valoare de 500 lei,inclusiv TVA,conform factura nr:2 / 28.05.2010 si se plateste la aceeasi data cu OP 223 din BT.


Registrul Jurnal nr: 28

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Factura 2


Inregistrarea costurilor cu reparatiileOrdin de plata :223


Plata reparatiilor


29. Contabilitatea cheltuielilor cu provizioanele


La sfarsitul lunii s-a constituit un provizion pentru deprecierea produselor in valoare de 200 lei.

Registrul Jurnal nr: 29

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Nc


Constituire provizion


30. Contabilitatea stocurilor din productie proprie


Se obtin 500 mc balast la 14 lei de natura produse finite din productie proprie in valoare de 7000 lei ,fiind evidentiate in fisa de magazie a societatii.

Registrul Jurnal nr: 30

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Nrcd


Obtinerea de produse finite31.Contabilitatea vanzarilor de stocuri din productie proprie


Se livreaza S.C. Deer S.A. cu factura nr 700 / 28.05.2010- 200 mc balast 16 lei/mc la produse finite la un pret de vanzare de 3200 lei,TVA 19%

Registrul Jurnal nr: 31

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Factura 700


Vanzarea produse finite

Descarcarea gestiuniirepartizarea diferentelor de pret aferente produselor vandute nefav

K = (Si+RD)348/(Si+RD)345

K = 2000 / 5000 = 0.4

diferenta pret k x RC (345) =0.4*4200=1680


32. Contabilitatea veniturilor din vanzari de marfuri


Se vand marfuri catre clientul S.C. CH.S.A. in valoare de 11900 lei , inclusive TVA,conform factura 65/28.05.2010.Se incaseaza prin contul de la banca ,BRD cu op 33 /29.05.2010.

Registrul Jurnal nr: 32

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Factura 65


Vanzarea marfuriNC


Descarcarea gestiuniiOP 33


Se incaseaza datoria clientului in contul de la banca33. Contabilitatea veniturilor din executii de lucrari, executii de servicii si alte activitati

Societatea executa reparatii la pavaj turnat ce  apartine de lucrarea altei societati comerciale in valoare de 2000 lei,fara TVA coform Factura nr:2 / 29.05.2010. Se incaseaza in BT prin op nr:5 in data de 29.05.2010.

Registrul Jurnal nr: 33

Nr.crt.

Document


Explicatie

Debit

Credit

Suma


Numar

Data


Factura 2


Efectuarea lucrarilor de reparatieOp 5


Incasare in conturi la banci
34. Calculul,inregistrarea impozitului pe profit


Nr.crt.

Data

Document

Explicatie

Debit

Credit

SumaNC

Inchiderea conturi cheltuieliNr.crt.

Data

Document

Explicatie

Debit

Credit

SumaNC

Inchiderea conturi venituri
Si 441 =

Rezultatul exercitiului = Venituri – Cheltuieli

=254465.11-78351.71 = 176113.4

Impozitul pe profit   = Profit x 25% = 176113,4 * 25 % = 44028.35


Nr.crt.

Data

Document

Explicatie

Debit

Credit

SumaNC

Calcul impozit profit

Nr.crt.

Data

Document

Explicatie

Debit

Credit

SumaNC

Calcul TVA
MAI 2010BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

 

 

 

 

 

 

Cont

Sold initial 01,05,2010

Rulaj Curent

Rulaj cumulat

Total Sume

Sold Final 30,05,2010

 

Simbol

Denumire

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

 


CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 


DIFERENTE DIN REEVALUARE 


REZERVE LEGALE 


ALTE REZERVE 


REZULTATUL REPORTAT 


PROFIT SI PIERDERE 


REPARTIZAREA PROFITULUI 


ALTE IMPRUMUTURI
SI DATORII ASIMILATE 


DOBANZI AFERENTE CREDIT BANCAR LUNG & MEDIU 


ALTE IMOBILIZARI CORPORALE 


TERENURI 


CONSTRUCTII 


ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE        (MASINI, UTILAJE SI
INSTALAT DE LUCRU) 


APARATE INSTALATII MASURA 


MIJLOACE DE TRANSPORT 


MOBILIER, APARATURA DE
BIROTICA, ECHIPAMENTE
DEPROTECTIE A VALORILOR
UMANE SI MATERIALE 


INTERESE PARTICIPARE 


CREANTE IMOBILIZATE 


VARSAMINTE DE EFECTUAT IMOBILIZARI FINANCIARE 


AMORTIZ ALTE IMOB,NECOR 


AMORTIZAREA
CONSTRUCTIILOR 


AMORTIZAREA INSTALATIILOR
MIJLOACELOR DE TRANSPORT,
ANIMALELOR SI
PLANTATIILOR 


AMORTIZAREA ALTOR
IMOBILIZARI CORPORALE 


MATERII PRIME 


MATERIALE AUXILIARE 


COMBUSTIBIL 


PIESE SCHIMB 


ALTE MATERIALE
COMBUSTIBILE 


MATERIALE NAT, OB,INVENTAR 


PRODUSE FINITE 


DIF PRET INVENTAR 


MATERII SI MATERIALE LA TERTI 


ANIMALE SI PASARI 


MARFURI 


DIFERENTE DE PRET LA
MARFURI 


AMBALAJE 


PROV,DEPR,PRODUS FINIT 


FURNIZORI DIVERSI 


FURNIZORI DE IMOBILIZARI 


FURNIZORI-FACTURI
NESOSITE 


FURNIZORI-DEBITORI 


CLIENTI 


CLIENTI-FACTURI DE
INTOCMIT 


PERSONAL-REMUNERATII
DATORATE 


PARTICIP PERS LA PROFIT 


AVANSURI ACORDATE
PERSONALULUI 


DR, DE PERS,NERIFDICAT 


REMUN,DATORATE TERTI 


ALTE CREANTE IN LEGATURA
CU PERSONALUL 


CONTRIBUTIA UNITATII LA
ASIGURARILE SOCIALE DE
STAT 


CONTRIBUTIA PERSONALULUI
PENTRU ASIGURARILE
SOCIALE 


CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI
PENTRU ASIGURARILE
SOCIALE DE SANATATE 


CONTRIBUTIA ANGAJATILOR
PENTRU ASIGURARILE
SOCIALE DE SANATATE 


CONTRIBUTIA UNITATII LA
FONDUL DE SOMAJ 


CONTRIBUTIA PERSONALULUI
LA FONDUL DE SOMAJ 


IMPOZITUL PE PROFIT 


T,V,A, DE PLATA 


T,V,A, DE RECUPERAT 


T,V,A, DEDUCTIBILA 


T,V,A, COLECTATA 


T,V,A, NEEXIGIBILA 


IMPOZITUL PE SALARII 


IMPOZIT PE DIVIDENDE 


FOND CONTRIBUTIE CARTI
MUNCA 


DIVIDENDE DE PLATA 


CHELTUIELI IN AVANS
ASIGURARE 


BCIT 


BRD 


Banca Transilvania 


Trezorerie 


Credite bancare pe termen scurt 


CASA IN LEI 


AVANS DECONTARE 


VIRAMENTE INTERNE 


CHELTUIELI PRIVIND
COMBUSTIBILUL 


CHELTUIELI PRIVIND PIESE SCHIMB 


CHELTUIELI DE NATURA OB,INVENTAR 


CHELTUIELI PRIVIND
MATERIALELE NESTOCATE 


CHELTUIELI PRIVIND
ENERGIA SI APA 


CHELTUIELI PRIVIND ANIMALELE SI PASARILE 


CHELTUIELI PRIVIND
MARFURILE 


CHELTUIELI AMBALAJE 


CHELTUIELI DE INTRETINERE
SI REPARATII 


CHELTUIELI POSTALE SI
TAXE DE TELECOMUNICATII 


ALTE CHELTUIELI CU
SERVICIILE EXECUTATE DE
TERTI 


CHELTUIELI CU ALTE
IMPOZITE, TAXE SI
VARSAMINTE ASIMILATE 


CHELTUIELI CU
REMUNERATIILE DE PERSONAL 


CHELTUIELI PRIVIND
CONTRIBUTIA UNITATII LA
ASIGURARILE SOCIALE 


CONTRIBUTIA SOCIETATII LA
SOMAJ 


DESPAGUBIRI AMENZI SI
PENALITATI DEDUCTIBILE 


DONATII ACORDATE 


CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATE 


CHELTUIELI PRIVIND
DOBANZILE 


CHELTUIELI PRIVIND CALAMITATI 


CHELTUIELI DE EXPLOATARE
PRIVIND AMORTIZAREA
IMOBILIZARILOR 


CHELTUIELI PRIVIND PROVIZIOANELE 


CHELTUIELI CU IMPOZIT PROFIT 


VENITURI DIN VINZAREA
PRODUSELOR FINITE 


VENITURI DIN SEMIFABRICATE 


VENITURI DIN SERVICII PRESTATE 


VENITURI DIN VANZAREA
MARFURILOR 


VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE 


VENITURI AFERENTE COSTURILOR 


VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR 


VENITURI DIN ACTIUNI VENITURI AFILIATE 


VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU EVENIMENTE EXTRAORDINARE 

TOTAL 

 Intocmit,

Director, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 loading...Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }