QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate drept

PROIECT Actele parlamentului in Romania etcACTELE PARLAMENTULUI IN ROMANIAIn genere, constitutiile nu-si propun sa defineasca institutia parlamentara, preocupandu-se indeosebi de modul cum este organizata si cum functioneaza ca autoritate a statului.
Conform art. 61, alin. 1 din Constitutie " Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii".
In complexul sistem de autoritati statale, Parlamentul se infatiseaza intr- o contrapondere fata de Guvern, constituind totodata si autoritatea de directivare si control asupra activitatii executive.
Asadar, Parlamentul este institutia juridica si politica formata din una sau doua adunari ori "CAMERE",fiecare compusa dintr-un numar diferit de membri (deputati, senatori ),care se bucura de anumite imunitati, avand drept de control asupra autoritatilor executive si fiind unica autoritate legislativa din stat.


Parlamentele contemporane sunt formate fie dintr-o singura Camera , fie din doua Camere .Cele formate dintr-o singura Camera sunt Parlamente cu structura camerala, cele formate din doua Camere sunt Parlamente cu structura bicamerala.
In general, structura Parlamentului este determinata de sistemul de stat; astfel intr-un stat federal este obligatorie existenta in cadrul Parlamentului si
a unei Camere care sa apere si sa reglementeze interesele statelor membre, pe cand cealalta Camera e formata din reprezentantii statului federal.
Sunt insa si state unitare care au Parlamente bicamerale, de exemplu: Italia, Belgia,Spania,Japonia,Marea Britanie,Romania.
In Romania potrivit art.61 alin.2 din Constitutie,Parlamentul este alcatuit din Camera Deputatilor si Senat.
Parlamentul poate adopta acte cu caracter juridic si acte cu caracter exclusiv politic.

SECTIUNEA 1
LEGILE

Potrivit art.67 din Constitutie,Camera Deputatilor si Senatul adopta legi, hotarari si motiuni, art.73 alin.1 stipuland ca Parlamentul adopta legi constitutionale, legi organice si legi ordinare.
Este necesara prezentarea conceptului de ,,lege".
Acest termen este folosit in doua acceptiuni si anume :in sens larg ( lato senso) se are in vedere orice act normativ si in sens restrans (stricto senso),
se are in vedere actul juridic al organului legiuitor.
Delimitarea este necesara in vederea ierarhizarii izvoarelor de drept a explicarii suprematiei legii si argumentarii acesteia.
De obicei ,in denumirea legii se are in vedere continutul actului normativ si procedura de adoptare.
Au fost date diverse definitii termenului ,,lege", majoritatea autorilor surprinzand criteriul formal si mai putin pe cel formal ( continutul normativ al legii).
O definitie care reuseste sa acopere si sa raspunda necesitatilor determinate atat de criteriul material cat si de cel formal, este formata de prof. I. Muraru.
Autorul precizeaza ca legea este "actul juridic al Parlamentului, elaborat in conformitate cu Constitutia si potrivit unei proceduri prestabilite si care exprimand vointa si interesele poporului, reglementeaza relatiile sociale cele mai generale si importante".1
Legea este in exclusivitate emanatia unicului organ legiuitor, conform cu dispozitiile constitutionale si elaborata dupa o procedura prestabilita chiar prin legea fundamentala.
Parlamentul adopta legea in vederea reglementarii celor mai importante relatii sociale, de aici rezultand faptul ca nu toate relatiile sociale vor fi reglementate de lege, ramanand astfel ca relatiile sociale de mai mica importanta sa fie reglementate prin acte normative subordonate legii
( hotarari, ordine)2.


__________ ______ ____ _____ _______ ______ __________
1 I MURARU, Drept Constitutional si Institutii politice,Edit. Proarcadia, Bucuresti ,pag.128
2 I RUSU, Drept constitutional si institutii politice, Edit. "Lumina lex", Bucuresti, 2004, pag.463
CLASIFICAREA LEGILOR
Majoritatea sistemelor de drept clasifica legile in constitutionale, organice si ordinare
Astfel, Constitutia franceza din 1958 a dispus ca anumite materii vor fi obligatoriu reglementate de legile organice, iar procedura de elaborare a acestora
difera de a legilor ordinare.
Conform dispozitiilor art. 73, pct. 2 din Constitutie, legile constitutionale sunt cele de revizuire a legii fundamentale.
Legile organice reglementeaza anumite domenii prevazute de Constitutie in mod limitativ. Ele se adopta cu votul majoritatii membrilor fiecarei Camere parlamentare ( majoritatea absoluta).
Astfel prin lege organica se reglementeaza:
a) sistemul electoral, organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente;
b) organizarea, functionarea si finantarea partidelor politice;
c) statutul deputatilor si al senatorilor, stabilirea indemnizatiei si a celorlalte drepturi ale acestora;
d) organizarea si desfasurarea referendumului;
e) organizarea Guvernului si a Consiliului Suprem de Aparare a tarii;
f) regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi;


g) regimul starii de asediu si al starii de urgenta;
h) infractiunile, pedepsele si regimul executarii acestora;
i) acordarea amnistiei sau a gratierii colective;
j) statutul functionarilor publici;
k) contenciosul administrativ;
l) organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii,a instantelor judecatoresti ,a Ministerului Public si a Curtii de Conturi;
m) regimul juridic general al proprietatii si al mostenirii;
n) organizarea generala a invatamantului ;
o) organizarea administratiei publice locale, a teritoriului, precum si regimul general privind autonomia locala;
p) regimul general privind raporturile de munca, sindicatele,patronatele,precum si protectia sociala;
q) statutul minoritatilor nationale in Romania;
r) regimul general al cultelor;
s) celelalte domenii pentru care in Constitutie se prevede adoptarea de legi organice;
Relatiile sociale de importanta deosebita cad in reglementarea legilor organice,cele care se refera,de exemplu, la: asigurarea garantiilor executarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor,asigurarea pluralismului politic, apararea sigurantei nationale si intarirea suveranitatii statului, asigurarea ordinei interne,a legalitatii,raspunderea tuturor structurilor, a autoritatilor administrative si a functionarilor acestora, protectia proprietatii, etc.3__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______________
3 ION RUSU, op. cit., pag.465

In toate celelalte domenii ale vietii sociale, Parlamentul adopta legi ordinare,cu votul majoritatii membrilor prezenti din fiecare Camera (majoritate simpla).Este necesar ca fiecare camera sa existe cvorumul legal, adica sa fie prezenti majoritatea membrilor, fara de care nu se pot adopta acte juridice
.


SUPREMATIA LEGII

Majoritatea cercetarilor din domeniul dreptului constitutional au inteles suprematia legii fata de celelalte acte normative ca fiind trasatura definitorie a acesteia, ea fiind emanatia Parlamentului si conforma cu dispozitiile constitutionale.
Suprematia legii se fundamenteaza pe urmatoarele principii:
-principiul deplinatatii si suveranitatii puterii de stat;
-principiul pozitiei dominante a Parlamentului in organizarea sistemului statal ;
-principiul functiilor legii in oglindirea vointei poporului ca vointa general obligatorie.
Legile referendum sunt adoptate prin referendum. Inseamna ca dupa ce se parcurge toata procedura specifica, trebuie organizat referendum pentru aprobarea legii.
Referendumul este reglementat de Constitutie si in art. 151 pentru proiectele ori propunerile de revizuire a legii fundamentale. Astfel, revizuirea este definitiva dupa aprobarea ei prin referendum,organizat in cel mult 30 zile de la data adoptarii proiectului sau propunerii.
Aceasta reglementare este urmarea stipularii si interpretarii prevederilor art. 2, alin. 1 din Constitutie potrivit carora "Suveranitatea nationala apartine poporului roman care o exercita prin organele sale reprezentative si prin referendum".
Parlamentul fiind unica autoritate legiuitoare a tarii, exercita aceasta functie sub controlul poporului. Acest control apare cu ocazia referendumului, cand electoratul decide sa aprobe legea votata in Parlament. Daca in urma referendumului nu se inregistreaza majoritatea simpla, legea nu este aprobata.4


ADOPTAREA PROIECTELOR SAU PROPUNERILOR LEGISLATIVE IN PROCEDURA DE URGENTA

Conform dispozitiilor art. 76, alin.3 din Constitutie, la cererea Guvernului sau din proprie initiativa, Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau
propuneri legislative in procedura de urgenta, stabilita potrivit regulamentului
fiecarei Camere.
Cererea Guvernului si propunerile Biroului Permanent sau ale grupurilor parlamentare se supun aprobarii Camerei in ziua inregistrarii sau, daca parlamentarii nu se afla in plen, in prima sedinta care urmeaza zilei d inregistrare a acestora.

Descarca referat

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }