QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Diagnostic financiar “sc instalsrl”

UNIVERSITATEA ORADEA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

FINANTE BANCI- AN II- I.D.ANUL UNIVERSITAR: 2008/2009

DIAGNOSTIC FINANCIAR

“SC INSTALSRL”


CUPRINS

Cap. 1. Consideratii generale

Cap. 2. Realizarea diagnosticului financiar

2.1. Analiza structurii bilantului

2.1.1. Analiza ratelor de structura ale activului

2.1.2. Analiza ratelor de structura ale pasivului

2.2. Analiza echilibrului financiar

2.2.1. Situatia neta

2.2.2. Fondul de rulment

2.2.3. Nevoia de fond de rulment

2.2.4. Trezoreria neta

2.3. Analiza soldurilor de gestiune

2.3.1. Marja comerciala

2.3.2. Productia exercitiului

2.3.3. Valoarea adaugata

2.3.4. Excedentul brut de exploatare

2.3.5. Rezultatul din exploatare

2.3.6. Rezultatul curent

2.3.7. Rezultatul net

2.4. Analiza ratelor de structura a capitalului

2.4.1. Ratele de echilibru

2.4.2. Ratele de lichiditate

2.4.3. Capacitatea de autofinantare

2.4.4. Ratele de indatorare

2.5. Analiza ratelor cinetice

2.5.1. Durata de rotatie a stocurilor

2.5.2. Durata de incasare a creantelor

2.5.3. Durata de achitare a furnizorilor

2.6. Analiza rentabilitatii

2.6.1. Rata de rentabilitate economica bruta nominala

2.6.2. Rata de rentabilitate economica bruta reala

2.6.3. Rata de rentabilitate economica neta

2.6.4. Rata rentabilitatii financiare

2.7. Analiza pragului de rentabilitate din exploatare

2.8. Analiza riscului de faliment

2.8.1. Metoda Altman

2.8.2. Metoda centralei bilanturilor franceze

2.8.3. Metoda Conan-Holder


Cap. 3. Concluziile diagnosticului financiar

3.1. Punctele tari

3.2. Punctele slabe

3.3. Masuri propuse pentru imbunatatirea starii financiare
Capitolul 1. Consideratii Generale


Evolutia cifrei de afaceri, a rezultatului net si

a activelor totale ale societatiiSocietatea comerciala SC INSTALSRL a fost infiintata in anul 2006.Cod Unic de Inregistrare: 19491006,Numar de inmatriculare J05/2641/2006 Are ca principalul obiect de activitate – comercializarea si prestarea de servicii in domeniul sigurantei persoanei si bunurilor . Datorita numarului de angajati si a valorii cifrei de afaceri societatea este incadrata in cadrul societatilor mici(IMM).

Principalii indicatori financiari ai societatii comerciale SC INSTALSRL pentru anii 2006 si 2007 sunt:

Indicator

Cifra de Afaceri

Rezultatul Net

Active totale


Asa cum se observa si din tabelul de mai sus societatea inregistreaza o crestere exploziva a principalilor indicatori financiari, dar mai ales la nivelul rezultatului net, care creste in mod spectaculos cu 2746.06%. Cresteri importante, s-au inregistrat si in ceea ce priveste cifra de afaceri (o crestere de 186.21%) dar si la nivelul activelor totale (284.28%).
Capitolul 2. Realizarea diagnosticului financiar2.1 Analiza ratelor de structura ale activuluiDenumire indicator

valoric

procentual

valoric

procentual

Imobilizari necorporaleImobilizari corporaleImobilizari financiareActive imobilizateStocuriCreanteInvestitii financiare pe TSDisponibilitati  banestiActive circulante Cheltuieli in avansTOTAL ACTIV
Rata activelor circulante exprima ponderea activelor circulante in totalul activelor imobilizate, si are o valoare in crestere in cei doi ani studiati.

Observam ca rata stocurilor scade, cu 0.40% in intervalul studiat, datorita intensificarii activitatii de comert a societatii.

Rata creantelor prezinta o tendinta de crestere in 2007 fata de 2006, ca urmare a cresterii creantelor totale cu 354.63%.

Rata disponibilitatilor banesti este influentata de raportul dintre durata medie de incasare a creantelor si durata medie de plata a obligatiilor. Observam o crestere a disponibilitatilor banesti in intervalul 2006-2007. In cadrul activelor circulante, creantele au cea mai mare pondere in anul 2007.


Cap 2.2 Analiza ratelor de structura ale pasivului
Denumire indicator

valoric

procentual

valoric

Procentual

Capital socialRezerveRezultatul reportatProfit netRepartizarea profituluiCapital PropriuDatorii pe termen lungDatorii pe termen scurtVenituri in avansDatorii totaleCapital permanentTOTAL PASIV


0%


Rata stabilitatii financiare exprima ponderea capitalului permanent in pasivul total. In 2006 capitalul permanent a fost de 2.418 RON, iar in 2007 atingea nivelul de 19.169 RON, avand valori mult mai ridicate.

Rata autonomiei financiare exprima gradul de independenta financiara a societatii, adica ponderea capitalului propriu in totalul pasivului. Aceasta pondere a crescut in anul 2007 fata de anul 2006, cu 60.08%.Valorile mai ridicate ale ratei evidentiaza faptul ca societatea se bucura de o mai buna autonomie financiara, mai ales in anul 2007.

Rata de indatorare globala exprima ponderea datoriilor totale in totalul pasivului. Aceasta rata atinge valori mari, atat in anul 2006, cat si in anul 2007, insa prezinta o tendinta favorabila de scadere, datorita achitarii din datorii.
2.2 ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR


2.2.1 Situatia neta(SN)


SN=AT-DT

AT=AI+AC+Cheltuieli in avans


AT=active totale

DI=datorii totale

AC= active circulante

AI= active imobilizate


AT0=0+7.199+0=7.199

AT1=0+20.466+0=20.466


DT=DTS+DTL+Venituri in avans


DTS= datorii pe termen scurt

DTL= datorii pe termen lung


DT0= 4.781+0+0=4.781

DT1= 1.297+0+0=1.297SN0=AT0-DT0=7.199-4.781=2.418

SN1=AT1-DT1=20.466-1.297=19.169

ΔSN=SN1-SN0=19.169-2.418=16.751

Situatia neta pozitiva si crescatoare reflecta cresterea valorii patrimoniale a societatii, adica activul net, degrevat de datorii.

Situatia neta pozitiva este rezultatul profitului obtinut de societate din activitatea desfasurata si a reinvestirii acestuia, ca urmare a unei gestiuni economice sanatoase.

Situatia neta reflecta valoarea capitalurilor proprii ale societatii, acestea avand o evolutie crescatoare, in anul 2007 fata de anul 2006.


2.2.2 Fondul de rulment(FR)


FR=Cperm-AInete

Cperm=Cpr+DTL


Cperm=capitaluri permanente

Cpr=capital propriu

AInete=active imobilizate nete


Cperm0=2.418+0=2.418

Cperm1=19.169+0=19.169

FR0=2.418-0=2.418

FR1=19.169-0=19.169

ΔFR=FR1-FR0=19.169-2.418=16.751


Fondul de rulment pozitiv reflecta echilibrul financiar pe termen lung al societatii, adica faptul ca societatea si-a achizitionat imobilizarile numai din surse permanente. Acesta reprezinta un surplus de surse permanente(capitaluri permanente) peste nevoile permanente de acoperit(active imobilizate).

Fondul de rulment are o evolutie crescatoare favorabila in perioada analizata, deoarece capitalul permanent creste intr-o masura mai mare decat cresc activele imobilizate.

Datorita fondului de rulment pozitiv, societatea dispune de o marja de securitate, care o pune la adapost de evenimente neprevazute.


FRP=Cp - AInete            FRP=fondul de rulment propriu


FRP0=2.418-0= 2.418

FRP1=19.169-0= 19.169

ΔFRP=FRP1-FRP0= 19.169-2.418=16.751

FRI=Datorii pe termen lung si mediu            FRI= fondul de rulment imprumutat

FRI0=2.418-2.418=0

FRI1=19.169-19.169=0

ΔFRI=FRI1-FRI0=0


Sau

! FRI=FR-FRP !


In anul 2006, Fondul de rulment propriu este pozitiv, ceea ce inseamna ca societatea nu a contractat datorii financiare pentru a-si finanta investitiile, ceea ce e un aspect favorabil pentru ea.

In anul 2007, fondul de rulment propriu este tot pozitiv si reflecta autonomia financiara ridicata a societatii.

Fondul de rulment imprumutat este 0 ceea ce evidentiaza faptul ca societatea si-a scazut datoriile pe termen scurt, acest lucru evidentiind o stagnare a autonomiei financiare.


2.2.3 Nevoia de fond de rulment(NFR)


NFR=Nevoi temporare-Surse temporare


Nevoi temporare=stocuri+creante+cheltuieli in avans

Surse temporare=datorii de exploatare+venituri in avans


NFR0=(29+5.055+0)-(4.781+0)=303

NFR1=(0+17.927+0)-(1.297+0)=16.630

ΔNFR=NFR1-NFR0


Atat in anul 2006 cat si in anul 2007, nevoia de fond de rulment este pozitiva, ceea ce reflecta o lipsa a surselor temporare, fata de nevoile de capitaluri circulante.


2.2.4 Trezoreria neta(TN)


TN=FR-NFR


TN0=FR0-NFR0=2.418–303 =2.115

TN1=FR1-NFR1=19.169 – 16.630 =2.539

ΔTN=TN1-TN0=2.539 – 2.115=424


Trezoreria neta este pozitiva pe ansamblul perioadei studiate, ceea ce reflecta echilibrul financiar al societatii pe termen scurt si foarte scurt.

Fiind pozitiva, trezoreria neta reflecta un surplus monetar la sfarsitul exercitiului, adica o crestere a capacitatii reale de finantare a investitiilor.

Trezoreria neta inregistreaza o evolutie favorabila crescatoare, datorita pe de o parte a cresterii fondului de rulment si a evolutiei nevoii de fond de rulment, pe de alta parte.
2.3 ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE


2.3.1 Marja comerciala (Mcom)


Mcom=Venituri din vanzarea marfurilor-Cheltuieli cu marfurile


Mcom0=0 – 0=0

Mcom1=0 – 0=0

 0


M


M0com0


M1com0


Mcom0


Marja comerciala este 0, datorita faptului ca aceasta este specifica activitatilor de distributie si mai putin celor industriale.


2.3.2 Productia exercitiului (Qex)


Q = Q + Q + Q

Q

Q

Qex = Q - QProductia exercitiului este formata din productia vanduta. Productia vanduta prezinta o tendinta favorabila de crestere.2.3.3 Valoarea adaugata(VA)


VA=Mcom+Qex-Consumurile externe

Consumurile externe=Cheltuieli materiale+Cheltuieli cu serviciile executate de terti


Cons.ext0=9.074+2.855+0+6.025=17.954

Cons.ext1=7.039+6.383+8.867=22.289

VA0=0+24.521-17.954=6.567

VA1=0+45.661-22.289=23.372

VA=VA1-VA0=16.805

Valoarea adaugata reflecta cresterea de valoare rezultata din utilizarea factorilor de productie munca si capital peste valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, lucrarilor si serviciilor executate de terti. In cazul societatii analizate in ambele perioade valoarea adaugata prezinta valori pozitive. Valoarea adaugata inregistreaza o tendinta favorabil crescatoare, in ambii ani de analiza.2.3.4 Excedentul brut de exploatare(EBE)


EBE=VA+subventii de exploatare-cheltuieli cu personalul-cheltuieli cu alte impozite si taxe


EBE0=6.567+0-0-0=6.567

EBE1=23.372+0-0-119=23.253

EBE=EBE1-EBE0=16.677


Excedentul brut de exploatare reflecta capacitatea de autofinantare a investitiilor, de rambursare a datoriilor catre bugetul statului si de remunerare a creditorilor si actionarilor.

EBE inregistreaza o tendinta favorabila crescatoare, in special datorita cresterii productiei exercitiului realizate de catre societate.2.3.5 Rezultatul exploatarii(RE)


RE=EBE+alte venituri din exploatare-alte cheltuieli din exploatare(cont 658) +venituri din provizioane din exploatare-cheltuieli cu amortizarile si provizioanele din exploatare


RE0=6.567+0-5.088+0 =1.479

RE1=23.253+0-2.921+0-0=19.332

RE=RE1-RE0=19.332-1.479=17.853


Profitul din exploatare reflecta marimea absoluta a rentabilitatii activitatii de exploatare. Acesta inregistreaza o tendinta favorabila crescatoare, in special datorita cresterii EBE.


2.3.6 Rezultatul curent(RC)


RC=RE+venituri financiare-cheltuieli financiare


RC0=1.479+2-0=1.481

RC1=19.332+167-0=19.499

RC=RC1-RC0=18.018

Rezultatul curent are o tendinta favorabila de crestere si este influentat in special de EBE, care creste in 2007 fata de anul 2006.
2.3.7 Rezultatul net(RN)


RN=RC+venituri extraordinare-cheltuieli extraordinare-impozit pe profit


RN0=1.481+0 –0 – 871=610

RN1=19.499+0 – 0 –3.748=15.651

ΔRN=RN1-RN0=15.041

In ambii ani, societatea a inregistrat profit net. In anul 2007, acesta a fost considerabil mai mare decat in anul 2006, acest lucru datorandu-se cresterii excedentului brut de exploatare.


2.4 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE CAPITALULUI


2.4.1 Ratele de echilibru


2.4.1.1 Rata de finantare a imobilizarilor (RFR)


R =

C = capital permanent

AI = active imobilizate nete


R

R = 0


Rata de finantare a activelor fixe (imobilizarilor) este 0, intrucat firma nu inregistreaza imobilizari, asadar activul imobilizat este 0.


2.4.1.2 Rata de finantare a fondului de rulment propriu (RFRP)


R

R

R

In anul ambii ani, rata de finantare a fondului de rulment propriu este 0.


2.4.1.3 Rata de finantare a nevoii de fond de rulment (RNFR)


R

R

R = 19.169/


Atat in anul 2006 cat si in anul 2007, rata fondului de rulment este pozitiva, datorita faptului ca nevoia de fond de rulment este negativa. Astfel societatea se afla in dezechilibru financiar pe termen scurt.2.4.2 Ratele de lichiditate


2.4.2.1 Rata lichiditatii generale (R)


R

AC = active circulante

DTS = datorii pe termen scurt

R = 1.50

R

Rata lichiditatii generale are valori supraunitare in ambele perioade , ceea ce dovedeste ca societatea dispune de capacitate de a-si achita datoriile exigibile pe termen scurt numai din activele circulante detinute in patrimoniu. Rata lichiditatii generale are o tendinta favorabila de crestere, datorita cresterii activelor circulante.2.4.2.2. Rata lichiditatii reduse (R


R

DB = disponibilitati banesti

DTS = datorii pe termen scurt


R

R = (17.927+2.539)/1297=15,77

Rata lichiditatii reduse este supraunitara(peste nivelul de referinta de 0,6) in anul 2006, inregistrand o tendinta favorabila de crestere in anul 2008, in special datorita cresterii disponibilitatilor banesti si are o mai buna capacitate de onorare a datoriilor pe termen scurt din disponibilitatile banesti si creante.


2.4.2.3. Rata lichiditatii imediate (R


R

DB = disponibilitati banesti

DIE = datorii imediat exigibile (datorii pe termen scurt)


R

R = 2539/1297=1.95


Avand in vedere ca nivelul de referinta conform standardelor bancare este de 0,3 observam ca in anul 2007 societatea inregistra valori peste acest nivel, precum si in anul 2008 imbunatatindu-se situatia firmei,lucru care inseamna ca societatea este capabila sa-si acopere datoriile pe seama disponibilitatilor.2.4.3 Capacitatea de autofinantare(CAF)


Metoda deductivaCAF = EBE + Alte venituri din exploatare - Alte cheltuieli de exploatare(cont 658) + Venituri   financiare - Cheltuieli financiare+Venituri extraordinare - Cheltuieli extraordinare – Impozitul pe profit


CAF0=6.567+0-5.088+2-0+0-0-871=610

CAF1=23.253+0-2.921+167-0+0-0-3.748=16.751

CAF=CAF1-CAF0=16.141


Metoda aditionala


CAF=Profitul net + Cheltuieli cu amortizari si provizioane – Reluari asupra amortizarilor si provizioanelor

CAF0=610+0-0=1.608

CAF1=16.751+0-0=16.751

ΔCAF=16.141


Capacitatea de autofinantare reprezinta un surplus financiar obtinut la sfarsitul exercitiului care nu are decat un caracter potential daca nu este sustinut de mijloace financiare efective. In ambele perioade societatea are o capacitate de autofinantare pozitiva.


2.4.4. Ratele de indatorare


2.4.4.1. Rata levierului (L)


L = DT = datorii totale

L =4.781/2.418=1.97

L =1297/19.169=0.06


Levierul(rata indatorarii) compara marimea datoriilor totale cu cea a capitalului propriu.

Normele bancare impun o rata mai mica de 1. Societatea studiata depaseste acest nivel in anul 2006, lucru care se datoreaza datoriilor mari pe care le are, insa in anul 2007 aceasta coboara sub pragul de 1 ajungand la 0,06 ceea ce inseamna ca societatea a reusit sa-si achite datoriile. Asadar levierul prezinta o tendinta favorabila de reducere.


2.4.4.2. Rata datoriilor financiare ( R)


R

R = 0

R = 0


Rata datoriilor financiare este 0 deoarece societatea nu are inregistrate datorii pe termen lung.


2.4.4.3. Rata capacitatii de rambursare a datoriilor financiare prin capacitatea de autofinantare (R


R

R

R2.4.4.4. Rata de prelevare a cheltuielilor financiare ( R


R =

R

R


2.5. ANALIZA RATELOR CINETICE (DE GESTIUNE)


2.5.1. Durata de rotatie a stocurilor (D)


D = 360

D =29/24.521*360 =0.42 zile

D =0 zile


In activitatea comerciala se considera ca durata medie de rotatie a stocurilor trebuie sa fie mai mica de 30 zile, deoarece este mai eficient un stoc mai mic care se roteste rapid prin cifra de afaceri decat un stoc mai consistent care se reinnoieste mai greu.

In anul 2006 societatea analizata se incadreaza in cele 30 de zile alocate rotatiei stocurilor,cat in anul 2007 societatea analizata nu mai dispune de stocuri de marfa si astfel acest indicator este 0.


2.5.2. Durata de incasare a creantelor (D)


D 360

D =5.055/24.521*360 =74.21 zile

D = 17.927/45.661*360 =141.34 zile

Durata de incasare a creantelor reprezinta numarul de zile in care fondurile financiare ale societatii sunt imobilizate in gestiunea clientului. Se doreste ca durata de incasare a creantelor sa fie cat mai mica si sa nu depaseasca 30 de zile

In perioada analizata, durata de incasare a creantelor este de peste 30 de zile, aspect nefavorabil pentru societatea analizata.2.5.3. Durata de achitare a furnizorilor (D


D =

D = 18.300,37/24.521*360=268,67 zile

D =20.157,46 /45.661*360=158,92 zile

In perioada analizata societatea a inregistrat durate medii de achitare a furnizorilor mai mari de 30 zile. Observam ca in anul 2006, societatea isi incaseaza creantele in 74,21 zile si plateste furnizorii in 268,67 zile.

In anul 2007, Societatea SC INSTALSRL incaseaza creantele in aproximativ 141,34 de zile si plateste furnizorii in 158,92 zile. Avand in vedere faptul ca durata de achitare a furnizorilor este mai mare decat durata de incasare a creantelor in anul 2006, mentionam acest lucru ca un aspect favorabil, deoarece plata furnizorilor se face mai lent decat incasarea creantelor.
2.6 ANALIZA RENTABILITATII
2.6.1 Rata de rentabilitate economica bruta nominala (RebN)


R =


Cap.inv.=Active fixe brute+NFR+Disponibilitati banesti

Cap inv0=0+303+2.115=2.418

Cap inv1=0+16.630+2.539=19.169

R
R2.6.2 Rata de rentabilitate economica bruta reala (RebR)


R = , daca Ri>10

R = RebN-Ri, daca Ri<10


Ri0=4,87%

Ri1=6,57%

RebR0=RebN0-Ri0=271.58% -4,87% =266,71%

RebR1=RebN1-Ri1=121.30% - 6,57%=114.73%


In ambele perioade, societatea inregistreaza o rata a rentabilitatii economice brute peste rata inflatiei, ceea ce inseamna ca avem o crestere reala din activitatea de exploatare.

In anul 2007 societatea inregistreaza o micsorare semnificativa a ratei rentabilitatii economice brute, datorita faptului ca excedentul brut de exploatare a scazut intr-o masura mai mare (o rata mai mare) decat capitalul investit.2.6.3 Rata rentabilitatii economice nete nominale (RenN)


R =

R =0%  

R =0%


In perioada analizata, rata rentabilitatii economice nete este 0.


2.6.4 Rata rentabilitatii financiare (Rf)


R =


R =0%

R = 0%

Rentabilitatea financiara reflecta randamentul utilizarii capitalurilor proprii. Ea trebuie sa fie superioara ratei medii a dobanzii pe piata interbancara.2.7 ANALIZA PRAGULUI DE RENTABILITATE DIN EXPLOATAREINDICATORCifra de afaceri neta(reala) CACheltuieli variabile(CV)


24.000,55

Marja asupra cheltuielilor variabile MCV=CA-CVMarja asupra cheltuielilor variabile(%)

MCV% =
Cheltuieli fixe(CF)Pragul de rentabilitate din exploatare(punctul critic)

CA =
Pragul de rentabilitate in zile

CA =

Rata riscului de exploatare

R =
Indicele de securitate

I =Pozitia absoluta fata de CA(flexibilitatea absoluta)

a=CAreala- CAPozitia relativa fata de CA(coeficientul de volatilitate)

a` =
CF=5%*(consumuri externe+cheltuieli cu marfurile) +20%*(cheltuieli cu personalul) +cheltuieli cu amortizarile si provizioanele de expl+cheltuieli cu alte impozite si taxe

CF0=5%*( 17.954 +0)+20%*0+0+0+=897,7

CF1=5%*( 22.289 +0)+20%*0+0+119=1.233,45


CV=95%*(consumuri externe+cheltuieli cu marfurile)+80%*cheltuieli cu personalul+cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate

CV0=95%*17.954 +80%*0+5.088=22.144,3

CV1=95%*22.289 +80%*0+2.921=24.000,55


Societatea analizata nu prezinta un risc de exploatare ridicat, deoarece rata riscului de exploatare este redusa. Se observa o tendinta favorabila de scadere a acesteia in anul 2007. Aceasta imbunatatire a valorilor ratei, corelata cu cresterea indicelui de securitate reduc riscul de exploatare al societatii.

Pozitia absoluta a societatii este foarte mare, acest lucru evidentiind capacitatea societatii de a-si adapta productia la cerintele pietei si indicand un risc de exploatare scazut. Pozitia relativa inregistreaza valori mai mari cand riscul este minim, asa cum este cazul societatii analizate unde pozitia relativa are valori extrem de mari si in crestere in perioada analizata.

In raport cu pragul de rentabilitate, situatia societatii este una confortabila, deoarece cifra de afaceri neta depaseste cu mai mult de 20% punctul critic.


2.8 ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT


2.8.1 Metoda lui Altman


Z=1,2*R5+1,4*R4+3,3*R1+ 0,6*R3+ R2


R =                                              RC=rezultatul curent

R =                                             AT=active totale

R =                   

R =                      CA=cifra de afaceri

R =


R1

R1

R1 are semnificatia unei rate de rentabilitate economica, sau de eficienta a utilizarii activelor si este de dorit sa fie cat mai mare si sa creasca.


R2

R2

R2 este un indicator de eficienta a utilizarii activelor care exprima rotatia activului prin cifra de afaceri. Cu cat activitatea societatii este mai eficienta, cu atat vanzarile sunt mai mari, iar activele se vor reinnoi mai rapid prin cifra de afaceri.


R3

R3

R3 semnifica gradul de indatorare al intreprinderii prin imprumuturi pe termen scurt, mediu sau lung. Se recomanda ca aceasta rata sa fie de o valoare cat mai mare.R4 = 0, pentru ca nu avem profit reinvestit

R4 = 0, pentru ca nu avem profit reinvestit

R4 are semnificatia capacitatii de finantare interna a societatii si se recomanda ca valoarea sa fie cat mai mare.


R5

R5


R5 are semnificatia flexibilitatii societatii si arata ponderea activului circulant in activul total si se recomanda ca acest raport sa fie cat mai mare.


Z

Z


Atat in anul 2006 cat si in anul 2007, Z este mai mare decat 3, sugerand o situatie a societatii buna. Din punct de vedere bancar societatea beneficiaza de un grad ridicat de incredere,.2.8.2 Metoda centralei bilanturilor franceze


100Z=-1,225R1+2,003R2-0,824R3+5,221R4-0,689R5-1,164R6+0,706R7+1,408R8-85,544


R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =


R1

R1

R2

R2

R3

R3

R4

R4

R5

R5

Presupunem ca VA in anul 2006 este 190.200 lei

R6

R6


R7

R7

R8

R8


100Z

Z

100Z

Z

Deoarece valoarea lui Z este in ambele perioade negativa si mai mica de -0,25 putem spune ca situatia intreprinderii este riscanta, intreprinderea prezentand o vulnerabilitate mare si avand sanse sigure sa cunoasca dificultati economico- financiare importante. Dar trebuie mentionat aspectul ca principala influenta negativa asupra acestui indicator de randament este data de valorile extrem de mari pe care le are Soldul furnizorilor2.8.3 Metoda Conan-Holder


Z=16*R1+22*R2-87R3-10R4+24R5


R

R

R

R

R


R1

R1

R 2

R2

R3

R3

R4

R4

R5

R 5


Z

Z


Deoarece valoarea lui Z in 2007 se apropie de 16 nivelul de referinta, putem trage concluzia ca situatia intreprinderii este buna, iar riscul de faliment este mai mic de 10%.
3.Concluziile diagnosticului financiar


3.1.Puncte tari:


- In 2006 capitalul permanent a fost de 2.418 RON, iar in 2007 atingea nivelul de 19.169 RON, avand valori mult mai ridicate.

- Valorile mai ridicate ale ratei autonomiei financiare evidentiaza faptul ca societatea se bucura de o mai buna autonomie financiara, mai ales in anul 2007 fata de anul 2006.

- Situatia neta pozitiva este rezultatul profitului obtinut de societate din activitatea desfasurata si a reinvestirii acestuia, ca urmare a unei gestiuni economice sanatoase.

- Fondul de rulment are o evolutie crescatoare favorabila in perioada analizata, deoarece capitalul permanent creste intr-o masura mai mare decat cresc activele imobilizate.

- Trezoreria neta este pozitiva pe ansamblul perioadei studiate, ceea ce reflecta echilibrul financiar al societatii pe termen scurt si foarte scurt.

- Valoarea adaugata inregistreaza o tendinta favorabil crescatoare, in ambii ani de analiza.


- EBE inregistreaza o tendinta favorabila crescatoare, in special datorita cresterii productiei exercitiului realizate de catre societate.


-Atat in anul 2006 cat si in anul 2007 rata capacitatii de rambursare a datoriilor prin capacitatea de autofinantare este mult sub 1 an dovedind o capacitate buna de rambursare a datoriilor financiare prin autofinantare.

- Avand in vedere ca nivelul de referinta pentru rata lichiditatii imediate conform standardelor bancare este de 0,3 observam ca daca in anul 2006 societatea inregistra valori peste acest nivel, precum si in anul 2007 lucru care inseamna ca societatea este capabila sa-si acopere datoriile pe seama disponibilitatilor.

Normele bancare impun o rata mai mica de 1. Societatea studiata depaseste acest nivel, in anul 2006,insa in anul 2007 coboara sub 1 ceea ce inseamna ca societatea si-a achitat datoriile. Totodata levierul prezinta o tendinta favorabila de reducere.


3.2 Puncte slabe:


- Rata de indatorare globala exprima ponderea datoriilor totale in totalul pasivului. Aceasta rata atinge valori mari, atat in anul 2006, cat si in anul 2007, insa prezinta o tendinta favorabila de scadere,datorita achitarii din datorii.

- In perioada analizata, durata de incasare a creantelor este de peste 30 de zile, aspect nefavorabil pentru societatea analizata.


-Normele bancare impun o rata mai mica de 1. Societatea studiata depaseste acest nivel, lucru care se datoreaza datoriilor mari pe care le are. Totusi, levierul prezinta o tendinta favorabila de reducere.


-Deoarece valoarea lui Z este in ambele perioade negativa si mai mica de -0,25 putem spune ca situatia intreprinderii este riscanta, intreprinderea prezentand o vulnerabilitate mare si avand sanse sigure sa cunoasca dificultati economico- financiare importante.


3.3Masuri propuse pentru imbunatatirea situatiei financiare:


-Reducerea gradului de indatorare prin achitarea datoriilor

-Micsorarea duratei de incasare a creantelor

-Reinvestirea unei parti mai mari din profitul net


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }