QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente economie

Cadrul vamalDe asemenea prin acest regim se atrag marfuri pentru a fi utilizate temporar sau pentru a fi prelucrate. Regimul vamal suspensiv se solicita de catre titularul operatiunii comerciale. Autoritatea vamala aproba cererea doar daca poate asigura supravegherea si controlul regimului vamal suspensiv.
Regimul de perfectionare activa consta in supunerea pe teritoriul Romaniei la una sau mai multe operatii de transformare sau prelucrare a:
marfurilor straine destinate a fi reexportate in afara teritoriului vamal al Romaniei, sub forma de produse compensatoare, fara a face obiectul incasarii drepturilor de import sau al masurilor de politica comerciala.


marfurilor importate, introduse in circuitul economic, daca ele sunt exportate in afara teritoriului Romaniei sub forma de produse compensatoare. Regimul de perfectionare activa in cazul acestor produse se efectueaza cu incasarea drepturilor de import si restituirea acestora la efectuarea exportului.
In regimul de perfectionare activa se pot face urmatoarele operatiuni:
prelucrarea marfurilor, inclusiv montajul, asamblarea si adaptarea lor la alta marfuri
transformarea marfurilor
repararea marfurilor, inclusiv remontarea in forma initiala
utilizarea unor marfuri, care, desi nu se regasesc in produsele compensatoare, permit sau faciliteaza obtinerea acestor produse, chiar daca ele dispar total sau partial in timpul folosirii lor.
Rezulta ca desfasurarea acestor activitati este conditionata de obtinerea de catre agentul economic a unei autorizatii de perfectionare activa. Aceasta autorizatie este este eliberata de catre autoritatea vamala pe raza careia isi desfasoara activitatea agentul economic, in cazul firmei Mondostar aceasta fiind Directia Regionala Vamala Brasov. Aceasta autoritate vamala fixeaza conditiile in care trebuie sa se desfasoare operatiunea pentru care se elibereaza autorizatia de perfectionare activa, stabilind in mod special termenele pentru operatiunile de import si export.
Autorizatia de perfectionare activa este solicitata de catre societatea Mondostar pentru operatiunile comerciale efectuate cu fiecare client in parte. Autoritatea vamala acorda aceste autorizatii pentru perioade de timp diferite, in functie de reputatia fiecarei firme si de contractele comerciale incheiate cu partenerii straini.
Termenul de valabilitate al autorizatiei de perfectionare activa acordata firmei Mondostar este de 2 ani. Acest termen a fost prelungit de-a lungul timpului, el fiind initial de 3 luni, fiind extins ulterior la 9 luni, 1 an, ajungand in prezent la 2 ani. Aceasta deoarece societatea Mondostar a demonstrat ca relatiile comerciale cu clientii sunt solide, iar contractele sunt incheiate pe o durata lunga de timp. Termenul de reexport al produselor finite este de 6 luni de la data intrarii in tara a materiilor prime si materialelor.
Autorizatia de perfectionare activa este eliberata pe baza unei cereri de autorizare - anexata la lucrare - inaintata Directiei Regionale Vamala Brasov (in cazul firmei Mondostar). O astfel de autorizatie este anexata la lucrare, ea fiind emisa pentru operatiunile comerciale cu firma BOSS pe baza facturii proforma, deoarece la vremea respectiva nu fusese incheiat inca contractul comercial.
Cererea de autorizare a regimului de perfectionare activa cuprinde:
Denumirea, statutul juridic si sediul
pentru solicitant
pentru operator
Sistemul solicitat - sistem cu rambursare
Modalitati speciale solicitate
compensate prin echivalent
export anticipat
Marfurile destinate
denumirea comerciala si/sau tehnica
mentiuni relative la clasificarea in nomenclatura combinata
cantitatea prevazuta
valoarea prevazuta
originea
Produse compensatoare si exportul prevazut
denumirea comerciala si/sau tehnica
mentiuni privitoare la clasificarea in nomenclatura combinata
produse compensatoare principale
export prevazut
Rata de randament(in cazul firmei Mondostar 100%)
Natura procesului de perfectionare
Locul unde are loc operatiunea de perfectionare
Durata maxima a fi necesara pentru
realizarea operatiunilor de perfectionare si decalarea produselor compensatoare
aprovizionarea si transportul catre Romania a marfurilor straine
Mijloace de identificare preconizate
Nominalizarea vamilor
Durata preconizata a autorizatiei
Marfuri echivalente
Importator autorizat sa plaseze marfurile
Mentiuni referitoare la autorizatiile anterioare
Aceasta cerere este insotita de urmatoarele anexe: Consum, Natura procesului de perfectionare, Produse compensatoare si exportul prevazut si Mijloace de identificare preconizate. Toate acestea sunt prezentate alaturi de cerere ca anexe la lucrare.
Daca cererea este aprobata se elibereaza Autorizatia de perfectionare activa, care cuprinde:
Denumirea, actul constitutiv si sediul
Sistemul autorizat
Modalitati speciale solicitate
Marfuri destinate a suferi operatiuni de perfectionare
Produse compensatoare
Rata de randament
Felul perfectionarii
Locul unde se efectueaza operatiunea de perfectionare
Termenul de reexport
Termenul de plasare a marfurilor de import sub regim
Mijloace de identificare stabilite
Unitati vamale desemnate
Termen de valabilitate a autorizatiei
Marfuri echivalenteScutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale

S.C. Mondostar S.A. isi desfasoara activitatea in sistemul de perfectionare activa cu suspendare de la plata taxelor vamale. Chiar si in aceste conditii, pana in 1998, firmele erau obligate sa constituie o scrisoare de garantie bancara care sa acopere drepturile vamale pentru importuri, in cazul in care materiile prime si materialele nu ar fi fost in intregime prelucrate si reexportate sub forma de produs finit.
Cererea de deschidere a unei scrisori de garantie bancara trebuia sa fie insotita de angajamentul firmei, de contractul extern in baza caruia se realizeaza importul, de bugetul activitatii generale a firmei si de extrasul din hotararea AGA prin care conducerea executiva era imputernicita sa contracteze credite si scrisori de garantie.
Incepand cu octombrie 1998 a fost abrogata obligativitatea garantarii datoriei vamale. In MO din 15 octombrie 1998 a fost publicat Ordinul Ministrului Finantelor numarul 1909 din 29 septembrie 1998 prin care se aproba metodologia privind scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale.
In Art. 1 se precizeaza: "In baza prevederilor art. 151 alin. 3 din Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al Romaniei, Directia Generala a Vamilor poate acorda scutiri de la obligatia garantarii datoriei vamale, in cazuri temeinic justificate, pentru urmatoarele categorii de bunuri . f) materiile prime, materialele si accesoriile trimise de clientii externi in vederea executarii de comenzi de export pentru aceiasi clienti, plasate in regimul vamal de perfectionare activa cu suspendarea drepturilor de import.
Pentru aceste bunuri, cererea de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale - prezentata ca anexa - se depune de catre titularul operatiunii la directia regionala vamala in a carei raza de activitate se afla biroul vamal la care urmeaza sa se efectueze formalitatile de vamuire. Aceasta cerere se depune impreuna cu urmatoarele documente(in cazul firmei Mondostar):
Contractul sau comanda in baza careia se deruleaza operatiunea (in original si in copie) sau factura comerciala/factura proforma
Autorizatia de perfectionare activa
Declaratia titularului operatiunii, prin care se obliga sa achite drepturile vamale datorate in cazul in care operatiunea nu este finalizata in termenul stabilit de autoritatile vamale(anexa) si cuantumul drepturilor de import al carei model este prezentat ca anexa, detaliat pentru fiecare tip de taxe( taxa vamala, T.V.A., accize) si orice alte sume care se cuvin bugetului la import.
Declaratia se semneaza de catre reprezentantul legal al titularului operatiunii. formularul privind cuantumul datoriei vamale se semneaza de catre reprezentantul legal al societatii comerciale si de catre responsabilul financiar.

Descarca referat

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }