QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

SAPARD
577/1997 privind pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor si prin Hotararea Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea si garantarea de catre Guvern a unui credit extern pentru realizarea unor programe guvernamentale (alimentarea cu apa a satelor si asigurarea de locuinte sociale). Prin programul aprobat prin HG.577/1997 au fost finantate proiectele de imbunatatire a infrastructurii rurale in perioada 1997-2000, in majoritate cu fonduri de la bugetul de stat si reprezinta sprijinul acordat de catre satul roman pentru dotarea satelor si comunelor cu lucrari de infrastructura rutiera si edilitara. Programul a cuprins proiecte de interes major pentru activitatile locale in limita a 30% din lucrarile inventariate ca fiind necesare. Programul finantat prin HG.687/1997 a fost creat in scopul sprijinirii si urgentarii realizarii programului aplicat prin HG.577/1997. Acesta prevede garantarea de catre Guvernul Romaniei a unui credit extern de 340 mil USD, din care 280 mil USD sunt destinati realizarii subprogramului de alimentare cu apa a satelor. De asemenea, Programul SAPARD este in stransa complementaritate la nivel national cu Programele PHARE si Programul ISPA, care vizeaza proiecte de alimentare cu apa, canalizare, epurare si gropi ecologice, exclusiv pentru mediul urban (orase cu o populatie mai mare de 300.000 de locuitori) Programul se desfasoara pe o perioada de 7 ani intre 2000-2006. Pentru anul 2000 au fost selectionate un numar de 7 orase pentru realizarea statiilor de epurare si 1 oras pentru realizarea unei gropi ecologice de gunoi. Un alt Program ce va veni in sprijinul dezvoltarii infrastructurii rurale este cel ce va fi derulat de Banca Mondiala incepand cu anul 2001, si va putea oferi solicitantilor sprijin pentru cofinantare. Prin Programul SAPARD se vor finanta modernizari si constructii de drumuri comunale. Conform Legii 82, privind aprobarea Ordonantei Guvernului 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor. Drumurile comunale cuprind: Drumurile care sigura legatura dintre: - Resedinta de comuna si satele componenete - Orase si satele care ii apartin, precum si alte sate, facandu-se clar delimitarea pe pozitii kilometrice pentru spatiul rural. - Drumurile vicinale – drumuri care deservesc mai multe proprietati, fiind situate la limitele acestora; - Strazi- drumuri publice in interiorul localitatilor indiferent de denumire (strada, bulevard, cale, chei, splai, sosea, fundatura, ulita etc.). Toate aceste programe vor fi in stransa complementaritate, urmarindu-se ca prin derularea lor sa se realizeze la nivel national o dezvoltare integrata. CAMPUL DE ACTIUNE AL MASURII Vor fi sustinute urmatoarele submasuri ce vor putea dezvolta in cadrul lor anumite tipuri de proiecte: Drumuri in zonele rurale. In cadrul acestei submasuri se vor dezvolta urmatoarele tipuri de proiecte: - Executia de drumuri comunale noi, cu prioritate pentru cele care faciliteaza accesul la drumurile judetene si nationale si la reteaua de cai ferate. - Modernizarea drumurilor comunale cu prioritate pentru cele care faciliteaza accesul la drumurile judetene si nationale si la reteaua de cai ferate. Alimentarea cu apa in sistem centralizat in zonele rurale In cadrul acestei submasuri se vor dezvolta urmatoarele tipuri de proiecte: - Executia unor lucrari noi de alimentare cu apa (captare, aductiune, statie de tratare, rezervor de inmagazinare, retea de distributie); - Extinderea si/sau modernizarea, dupa caz a: aductiunilor si retelelor de distributie, rezervoarelor de inmagazinare a apei, statiilor de pompare, statiilor de tratare; Canalizari in sistem centralizat in zonele rurale In cadrul acestei submasuri se vor dezvolta urmatoarele tipuri de proiecte: - Executia unor lucrari noi de canalizare (retea de canale colectoare a apelor uzate manajere, statia de epurare, statia de pompare, unde este cazul, canale de evacuare a apelor uzate) - Extinderea si/sau modernizarea, dupa caz, a retelelor de canale colectoare a apelor uzate menajere, statiilor de epurare, statiilor de pompare si a canalelor de evacuare apelor epurate, tratarea apelor uzate.Beneficiari
- Consiliile locale comunale - Asocieri de tip partenerial cu statut juridic intre consiliile locale comunale Beneficiarii publici se vor angaja sa realizeze lucrarile in conformitate cu legislatia nationala in vigoare (OG 118/1999, privind achizitiile publice), si cu regulile comunitare stabilite conform Acordului Multianual de Finantare; Serviciul, furnizarea si contractele de munca stabilite in cadrul cooperarii Comunitare pentru tarile terte.
Zone eligibile
Proiectul va fi amplasat in spatiul rural definit conform Legii.
Costuri eligibile
Toate investitii prevazute Campul de actiune al masurii Cheltuielile eligibile, asa cum sunt ele prevazute in Reglementarea Comisiei (CE) nr. 2759/1999: - Construirea de proprietati imobiliare cu exceptia cumpararii de terenuri; - Achizitii de mijloace informatice si software pentru monitorizarea proceselor de productie si controlul calitatii acestora; - Cheltuieli generale, cum ar fi plata arhitectilor inginerilor si consultantilor, a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de patent si licente, care sa nu depaseasca 12% din aceste cheltuieli. - Modernizarea constructiilor si a instalatiilor existente, - Achizitii de echipamente noi, care corespund normelor U.E.


Costuri neeligibile
Achizitionarea de mijloace de transport
Valoarea programului
Valoarea finantarii este de 150.666.667. EUR Drumuri comunale 75.333.333 Apa potabila 52.733.333 Canalizare 22.600.000
Caracteristicile programului
- Proiectele publice sunt proiecte de infrastructura care nu genereaze venituri substantiale, in consecinta aportul dat fiind de 100% din costul eligibil total. - In cadrul acestei masuri vor putea fi finantate proiecte a caror valoare totala eligibila este cuprinsa intre 100 000 EURO si 1 000 000 EURO. - Un beneficiar poate primi ajutor de doua ori in limita sumei maxime eligibille a masurii pe perioada derularii programului SAPARD.
Descarca referat

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }