QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Clasificarea infractiunilor in a caror constatare poate fi utilizata expertiza contabila
CLASIFICAREA INFRACTIUNILOR IN A CAROR CONSTATARE POATE FI UTILIZATA EXPERTIZA CONTABILA


Infractiunile generatoare de cauze penale pot fi clasificate pe urmatoarele structuri:


I. STRUCTURA INFRACTIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI cuprinde:

1) Furt presupune luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia fara consimtamantul acestuia, in scopul de a si-l insusi pe nedrept. Se considera bunuri mobile si orice fel de energie (electrica, termica, gaze, etc.) care are valoare economica, precum si inscrisurile.
2) Abuzul de incredere presupune insusirea unui bun mobil al altuia, detinut cu orice titlu, sau dispunerea de acel bun pe nedrept, ori refuzul de a il restitui.

3) Gestiunea frauduloasa consta in pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea credinta, cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor acestuia de catre cel care trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii acelor bunuri.

In legatura cu activitatea de gestiune constituie infractiune, in constatarea carora poate fi utilizata expertiza contabila, urmatoarele fapte:

a)     crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase;

b)     nedeclararea, in scris, de catre gestionar a plusurilor din gestiunea sa despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta, provenite in alt mod decat cel fraudulos, declarare care se face cu ocazia inventarierii;

c)     instrainarea bunurilor mobile, constituite garantie suplimentara a gestionarului, fara instiintarea prealabila a entitatii economice, autoritatii sau institutiei publice pentru care este constituita garantia.

4) Inselaciunea presupune inducerea in eroare a unor persoane prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca minciuna a unei fapte adevarate, in scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul a unui folos material injust.

Inselaciunea poate fi savarsita in principal prin folosirea de nume sau calitati neadevarate (mincinoase) ori de alte mijloace frauduloase.

5) Delapidarea consta in insusirea, folosirea sau traficarea de catre un functionar, in interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza.

6) Distrugerea presupune degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun ce apartine altuia sau impiedecarea luarii masurilor de conservare ori de salvare de la distrugere a unui astfel de bun.

7) Tainuirea presupune primirea, dobandirea sau transformarea unui bun ori inlesnirea valorificarii acestuia, cunoscand ca bunul provine din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, daca prin aceasta s-a urmarit obtinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos material.


II. STRUCTURA INFRACTIUNILOR CONTRA AUTORITATII, cuprinde:

1) Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri presupune sustragerea ori distrugerea unui dosar, registru, document sau orice alt inscris care se afla in pastrarea ori detinerea unui organ sau institutie de stat ori a unei alte institutii de interes public.

2) Sustragerea de sub sechestru presupune sustragerea unui bun care este legal sechestrat.


III. STRUCTURA INFRACTIUNILOR DE SERVICIU SAU IN LEGATURA CU SERVICIUL, cuprinde:

1) Abuzul in serviciu consta in fapta functionarului public, care in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta , nu indeplineste un act ori il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o vatamare a intereselor legale ale unei persoane, o tulburare insemnata a bunului mers dintr-un organ sau o institutie de stat ori a unei unitati de interes public sau o paguba in patrimonial acestora.

2) Neglijenta in serviciu presupune incalcarea din culpa, de catre un functionar public, a unei indatoriri de serviciu prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea defectuoasa, daca s-a cauzat o vatamare a intereselor legale a unei persoane, o tulburare insemnata a bunului mers dintr-un organ sau institutie de stat ori a unei alte unitati de interes public sau o paguba in patrimonial acestora.


IV. STRUCTURA INFRACTIUNII DE FALS cuprinde:

1) Falsificarea de valori - presupune falsificarea de titluri de credit, cecuri si alte titluri de orice fel pentru efectuarea platilor si punerea in executie in orice mod a valorilor falsificate care pot cauza o paguba importanta sistemului financiar bancar. In falsificarea de valori intra si falsificarea de timbre, marci postale, bilete sau foi de calatorie, bilete de transport, carduri, etc.2) Falsul material in inscrisuri oficiale presupune falsificarea unui inscris oficial prin contrafacerea scrierii sau prin alterarea lui in orice mod, de natura sa produca consecinte juridice.

3) Falsul intelectual consta in falsificarea unui inscris oficial cu prilejul intocmirii acestuia de catre un functionar aflat in exercitiul atributiilor sale de serviciu, prin atestarea unor fapte sau imprejurari contrare adevarului ori prin omisiunea, cu stiinta, de a insera unele date sau imprejurari.

4) Uzul de fals presupune folosirea unui inscris oficial sub semnatura privata, cunoscand ca este fals, in vederea producerii unei consecinte juridice.


V. STRUCTURA INFRACTIUNILOR DE LA REGIMUL ACTIVITATILOR ECONOMICE cuprinde:

1) Specula presupune cumpararea de produse industriale sau agricole in scop de prelucrare in vederea revanzarii, daca ceea ce ar rezulta din prelucrare nu poate face legal obiectul comertului particular.

2) Inselaciunea la masuratoare consta in folosirea unui instrument de masurat inexact ori prin folosirea frauduloasa a unui instrument de masurat exact.

3) Inselaciunea cu privire la calitatea marfurilor consta in falsificarea ori substituirea de marfuri sau orice alte produse, precum si expunerea spre vanzare sau vanzarea de asemenea bunuri cunoscand ca sunt falsificate sau substituite.

4) Divulgarea secretului economic consta in dezvaluirea unor date sau informatii care nu sunt date publicitatii de catre cel care le cunoaste, datorita atributiilor sale de serviciu, daca fapta sa este de natura sa produca pagube.

5) Deturnarea de fonduri consta in schimbarea destinatiei fondurilor banesti sau a resurselor materiale, fara respectarea prevederilor legale, daca fapta a cauzat o perturbare a activitatii economico-financiare sau a produs o paguba unui organ ori institutie de stat sau unei alte entitati de interes public.


VI. STRUCTURA INFRACTIUNILOR REFERITOARE LA EVAZIUNEA FISCALA cuprinde urmatoarele fapte:

Refuzul de a prezenta organelor de control financiar-fiscal documentele justificative si actele de evidenta tehnico-operativa si contabila pentru stabilirea obligatiilor fata de stat;

Intocmirea incompleta sau necorespunzatoare a documentelor primare si de evidenta tehnico-operativa si contabila ori acceptarea unor astfel de documente cu scopul de a impiedica controlul financiar-fiscal efectuat pentru identificarea cazurilor de evaziune fiscala.

Sustragerea de la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor datorate bugetului de stat, asigurarilor si protectiei sociale, prin neinregistrarea unor activitati pentru care legea prevede obligatia inregistrarii in scopul obtinerii de venituri.

Sustragerea de la plata obligatiilor fiscale in intregime sau in parte prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului sau a sursei impozabile ori taxabile.

Neevidentierea prin acte contabile sau alte documente legale, in intregime sau in parte, a veniturilor realizate ori inregistrarea pe cheltuieli a unor operatiuni nereale daca aceste fapte au avut ca urmare neplata ori diminuarea impozitului, taxei sau contributiei datorate.

Organizarea sau conducerea de evidente contabile duble de catre managerul unitatii sau de catre alte persoane cu atributii financiar-contabile ori alterarea memoriilor aparatelor de taxat, de marcaj sau a altor mijloace de stocare a datelor in scopul diminuarii veniturilor supuse taxelor si contributiilor.

Declararea fictiva facuta de contribuabili sau de imputernicitii acestora cu privire la sediul unei societati comerciale sau la schimbarea acestuia fara indeplinirea obligatiilor prevazute de lege, cu scopul de a se sustrage de la controlul fiscal.


VII. STRUCTURA INFRACTIUNILOR DE LA REGIMUL SOCIETATILOR COMERCIALE vizeaza fapte de natura infractionala savarsite de catre:Fondator, administrator, director, director executiv sau de catre orice reprezentant legal al societatii comerciale, care constau in:

a)     prezentarea cu rea credinta in prospecte, rapoarte si comunicari adresate publicului, de date neadevarate asupra constituirii societatii ori asupra conditiilor economice ale acesteia sau ascunderea cu rea credinta, in tot sau in parte, a unor asemenea date;

b)     prezentarea cu rea credinta actionarilor / asociatilor a unui bilant contabil inexact sau a unor date inexacte in vederea ascunderii situatiei reale in care se afla societatea;

c)     refuzul de a pune la dispozitia expertilor a documentelor sau impiedicarea lor in indeplinirea insarcinarilor primite cu privire la evaluarea aporturilor in natura, a avantajelor rezervate fondatorilor, precum si a altor operatiuni incheiate de fondatori in numele societatii;

d)     dobandirea in contul societatii de actiuni a altor societati la un pret pe care il stie vadit superior valorii lor efective sau vinderea pe seama societatii de actiuni pe care le detin, la preturi despre care au cunostinta ca sunt vadit inferioare valorilor efective, in scopul obtinerii pentru el sau pentru altii de foloase materiale in paguba societatii;

e)     folosirea cu rea credinta a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul personal ori pentru a favoriza o alta societate in care are interes direct sau indirect;

f) se imprumuta sub orice forma direct sau indirect, printr-o persoana interpusa de la societatea pe care o administreaza, de la o societate controlata de aceasta ori de la o societate care controleaza societatea pe care o administreaza (societatile de grup) sau face ca una din aceste societati sa-i acorde garantii pentru datorii proprii;

g)     raspandirea de stiri false sau intrebuintarea altor mijloace frauduloase care au ca efect marirea sau scaderea valorii actiunilor sau obligatiunilor societatilor ori a altor titluri care ii apartin, in scopul obtinerii pentru el sau pentru altii a unui folos in paguba societatii;

h)     incasare sau plata de dividende sub orice forma, din beneficii fictive sau care nu pot fi distribuite din lipsa de bilant contabil ori contrar celor rezultate din acesta;

Fapte de natura penala savarsite de catre administrator:

a)     nu convoaca AGA in cazurile exprese prevazute de lege

b)     incepe operatiuni in numele unei societati cu raspundere limitata inainte de a fi efectuat varsamantul integral al capitalului social

c)     dobandeste actiuni ale societatii in contul acesteia in cazurile interzise de lege.

Nu constituie infractiune fapta de dobandire a actiunilor societatii efectuata cu acordul AGA pentru:

reducerea capitalului social prin anularea unui numar de actiuni proprii corespunzatoare reducerii hotarate;

cesionarea catre personalul societatii a unui numar de actiuni rascumparate;

regularizarea cursului actiunilor proprii pe piata bursiera sau pe piata extrabursiera, dar numai cu avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.loading...Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }