QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate informatica

Clasificarea infractiunilor dupa metodologia uniunii europeneCLASIFICAREA INFRACTIUNILOR DUPA METODOLOGIA UNIUNII EUROPENE


In continuare se propune analiza infractiunilor informatice utilizand o structura metodologica referitoare la continutul constitutiv al infractiunii. In continuare prezentam principalele elemente ale structurii metodologice precizate.


A. N o t i u n e a

Continutul constitutiv reprezinta ansamblul caracteristicilor specifice, tipice si esentiale ale obiectului, subiectului, laturii obiective si laturii subiective ale infractiunii infatisate in ipoteza normei de incriminare.
Norma de incriminare stabileste continutul fiecarei infractiuni si pedeapsa abstracta aplicata, fiind prevazuta fie in partea speciala a Codului Penal, fie in legi speciale penale sau nepenale (cu dispozitii penale).B. E l e m e n t e l e

B.1. Obiectul juridic al infractiunii

Reprezinta elementul ocrotit de legea penala, atributului juridic asociindu-i-se si componenta sociala, devenind astfel obiect social juridic.

Obiectul juridic al unei infractiuni este reprezentat de valorile sociale si de relatiile sociale ce se nasc in jurul acestor valori amenintate sau vatamate prin comiterea faptei.

Se poate face distinctie intre obiectul juridic generic (comun unui grup de infractiuni) si obiectul juridic specific (propriu fiecarei infractiuni). Intre aceste doua obiecte juridice exista raporturi de subordonare si de supraordonare.

In cazul infractiunilor informatice, obiectul juridic general este reprezentat de securitatea informatiilor si de toate relatiile sociale care se nasc si exista in jurul acestei valori.

La analiza infractiunilor informatice se va face referire doar la obiectivul juridic specifici fiecarei infractiuni.

B.2. Obiectul material

Obiectul material al infractiunii este reprezentat de acea entitate materiala (fiinta sau lucru) in care se incorporeaza / se regasesc unele valori de lege penala si impotriva careia se indreapta activitatea infractionala.

Nu la toate infractiunile valoarea sociala ce constituie obiectul juridic este susceptibila de incorporare intr-un lucru sau intr-o fiinta. In cazul infractiunilor informatice nu trebuie confundat obiectul material cu instrumentul (mijlocul material) folosit la savarsirea infractiunii (calculatorul).

Cunoasterea obiectului material este foarte importanta din urmatoarele puncte de vedere:

obiectul material ajuta al derularea obiectului juridic specific, facand posibila o incadrare juridica corecta;

vatamarea produsa prin actiunea incriminata vizeaza obiectul material, iar natura si gravitatea vatamarii constituie un criteriu de individualizare judiciara a pedepsei.

B.3. Subiectii infractionali

B.3.1. Subiectul activ

Subiectul activ poate fi persoana fizica care a implinit varsta de 14 ani si a savarsit sau a participat cu vinovatie la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala. El poate fi:

a.      general, sau

b.     special

Majoritatea infractiunilor pot fi savarsite de orice persoana care indeplineste conditiile pentru a fi subiect al infractiunii, si anume:

i.     sa fie o persoana fizica

ii.           sa prezinte discernamant

iii.         persoana care infaptuieste o infractiune sa fie responsabila (art. 17 si 48 din Codul Penal)

iv.          persoana trebuie sa fi avut posibilitatea de a lua in mod liber hotararea cu privire la savarsirea faptei si sa fi putut actiona liber, conform hotararii luate, fara existenta unor constrangeri asupra constiintei si vointei sale.

Exista infractiuni care por fi comise numai de anumite persoane. Subiectul este special atunci cand legea pretinde ca faptuitorul sa aiba o anumita calitate pentru a savarsi o anumita infractiune.

Se poate vorbi de conditii speciale in domeniul infractiunilor informatice. de exemplu, calitatea de functionar cu atributii de gestiune sau de administrare a Bazei de Date in cazul infractiunii de delapidare, de functionar cu un anumit nivel de prioritate, cu acces la informatii confidentiale, in cazul infractiunii de acces neautorizat.

Subiectul activ trebuie privit in sensul de autor (persoana care savarseste nemijlocit fapta prevazuta in legea penala).


B.3.2. Subiectul pasiv

Subiectul pasiv al infractiunii este persoana fizica sau juridica impotriva careia se indreapta activitatea infractionala. El poate fi general sau special. De obicei se face distinctie intre subiectul pasiv general si imediat, care este intotdeauna statul, si subiectul pasiv special si imediat care este persoana vatamata nemijlocit prin comiterea faptei penale.

In cazul infractiunilor informatice ne vom referi doar la subiectul pasiv special.


B.4. Latura obiectiva

Latura obiectiva consta in actiunea sau inactiunea care aduce atingere valorilor ocrotite de legea penala si este alcatuita din elementul material, urmarea imediata si legatura de cauzalitate.

Elementul material este reprezentat de actul de conduita interzis, ce se realizeaza fie printr-o actiune, fie printr-o inactiune.

In cazul infractiunilor informatice, actul de conduita interzis se poate realiza numai printr-o actiune.

Urmarea imediata este a doua componenta obligatorie a laturii obiective a infractiunii. Urmarea activitatii infractionale poate consta in schimbarea unei situatii determinate de efectuarea activitatii fizice, sau se poate concretiza intr-o transformare de ordin material adusa obiectului infractiunii.

Legatura de cauzalitate reprezinta relatia care exista intre actul de conduita interzis si urmarea imediata pentru ca infractiunea sa fie comisa.


B.5. Latura subiectiva

Latura subiectiva reprezinta atitudinea psihica a faptuitorului fata de propriul sau act de conduita.

Elementele laturii subiective sunt:

a) vinovatia – constituie elementul de baza al laturii obiective. Ea este definita si explicata in art. 19 din Codul penal. Conform definitiilor infractiunilor informatice propuse de Consiliul Europei prin Recomandarea 9(89), aceste infractiuni pot fi comise numai cu intentie;

b) mobilul – reprezinta impulsul intern al actului de conduita si acel sentiment (dorinta, pasiune) care conduce la nasterea rezolutiei infractionale. Acest element este obligatoriu pentru identificarea

infractiunilor informatice. Cunoasterea mobilului serveste la aprecierea gradului de pericol social al faptei si al periculozitatii persoanei infractorului;

c) obiectivul (scopul) este reprezentat de finalitatea urmarita de faptuitor pe plan subiectiv prin producerea urmaririi actiunii sau inactiunii sale.

Dovada elementelor componente ale laturii subiective nu poate sa fie presupusa, ci trebuie dovedita intotdeauna.

Acum putem detalia, pentru fiecare tip de infractiune, elementele componente in functie de clasificarea infractiunilor.


2.1 L I S T A M I N I M A L A

1. Frauda informatica

Activele inmagazinate si administrate utilizand sistemele informatice – ca de exemplu fondurile electronice , depozitele , gestiunea stocurilor si conturilor, ghiseele automate – au devenit tinta manipularilor de proprietate, la fel ca si in cazul formelor clasice.

In practica juridica s-a ajuns la concluzia ca aceste infractiuni sunt greu de identificat si imposibil de urmarit din cauza numeroaselor lacune ale dreptului penal clasic.

In consecinta, trebuie formulat un text aparte cu denumirea de frauda informatica si anume : intrarea, alterarea, stergerea sau supraimprimarea de date sau de programe pentru calculator sau orice alta ingerinta intr-un tratament informatic care ii influenteaza rezultatul, cauzand un prejudiciu economic sau material in intentia de a obtine un avantaj economic nelegitim pentru sine sau pentru altul.

Obiectul juridic al infractiunii il constituie proprietatea, precum si increderea, siguranta si fiabilitatea transferurilor efectuate.

Obiectul material al infractiunii il constituie entitatea materiala: discul flexibil, discul compact, hard-discul, pe care sunt inscrise date si programe.

Subiectul activ al acestei infractiuni poate fi orice persoana care indeplineste conditiile generale prevazute de lege, dar practic manipularile sunt comise cel mai des de initiati, de angajati si care, de obicei, sunt facilitate de insuficienta controalelor.

Latura obiectiva - elementul material – se realizeaza prin intrarea, alterarea,stergerea sau suprimarea, la care se adauga actul general de ingerinta intr-o prelucrare informatica.

Intrarea se refera la datele adunate pe calculator si priveste atat introducerea de date inexacte, cat si introducerea neautorizata de date exacte.

Alterarea cuprinde modificarile, variatiile si schimbarile partiale.Stergerea reprezinta scoaterea datelor ce figureaza pe un suport ( discheta sau hard-disk)

Suprimarea consta in retinerea si ascunderea de date, aceste date nefiind introduse in prelucrare cand este nevoie de ele, pentru a fi prelucrate.

Latura subiectiva

Vinovatia la aceasta infractiune se prezinta sub forma intentiei atat directe (manevra frauduloasa directa), cat si indirecte (manevra frauduloasa eventuala)

2. Falsul informatic

Majoritatea legislatiilor penale nationale in materie de fals prevad ca afirmatiile sau declaratiile care figureaza intr-un document sa poata fi descifrate cu ochiul liber, astfel ele nu se aplica datelor informatice, creand serioase lacune.

Prin fals informatic se intelege : intrarea, alterarea, stergerea sau supraimprimarea de date sau de programe pentru calculator, orice alta ingerinta intr-un tratament informatic in conditii care, conform dreptului national, ar constitui infractiunea de falsificare.

Obiectul juridic al infractiunii este reprezentat de aceleasi valori, care sunt protejate de dreptul traditional in materie de fals: securitatea si fiabilitatea documentelor.

Obiectul material al infractiunii consta in suportul (listing, discheta, disc hard, . ) pe care sunt inscrise datele sau programele pentru calculator supuse activitatii infractionale.

Subiectul activ al infractiunii poate fi orice persoana responsabila penal, dar de obicei manipularile frauduloase sunt efectuate de initiati care au acces, prin natura serviciului, la date si programe pentru calculator.

Latura obiectiva (elementul material) se realizeaza prin introducerea neautorizata de date, ajungandu-se la situatia de fabricare a unui document fals, sau prin alterarile ulterioare, corespunzand falsificarii unui document autentic.

Latura subiectiva. Forma de vinovatie este intentia directa sau indirecta si corespunde celei ce se aplica falsificarii de documente in maniera clasica.

3. Fapte care prejudiciaza datele sau programele pentru calculator

Datorita importantei economice a datelor si programelor pentru calculator, a dependentei societatii fata de informatizare, sabotajul informatic, stergerea neautorizata, prejudicierea datelor constituie un pericol, deosebit pentru societate.

Prin fapte care prejudiciaza datele sau programele pentru calculator se intelege: stergerea, aducerea de daune, deteriorarea sau suprimarea fara drept a datelor sau a programelor pentru calculator.

Obiectul juridic consta in increderea in buna functionare sau buna utilizare a datelor sau programelor pentru calculator.

Obiectul material al infractiunii consta in suportul material pe care se afla datele sau programele pentru calculator afectate.

Subiectul activ poate fi oricare persoana responsabila penal.

Latura obiectiva. Realizarea elementului material al infractiunii implica efecte negative asupra starii datelor, in ceea ce priveste capacitatea de a functiona in maniera prevazuta [initial].

Stergerea de date este echivalenta cu distrugerea de obiecte materiale (distrugerea suportului magnetic care contine datele, modificarea tabelei de alocare a fisierelor etc.).

Aducerea de daune si deteriorarea, ca acte de suprapunere, privesc alterarea in sens negativ a continutului informatic al datelor si al programelor.

Apare notiunea de suprimare de date, atunci cand autorul face sa dispara datele fara ca ele sa fie sterse. Datele nu mai sunt accesibile persoanelor autorizate, acestea neputandu-se servi de ele.

Latura subiectiva se realizeaza sub forma intentiei. In majoritatea cazurilor, autorul cauta sa aduca daune. Daunele informatice sunt adesea motivate de dorinta de razbunare a unui angajat, de motivatii politice sau ideologice (acte teroriste) sau din dorinta de a atrage atentia publicului sau a unor firme.

Sabotajul informatic

Perturbarea functionarii sistemelor informatice si ale celor de telecomunicatii pot avea consecinte mult mai nefaste decat alterarea datelor sau a programelor pentru calculator.

Pericolele care rezulta in economie, in caz de sabotaj informatic, sunt considerate superioare celor ce rezulta din alte cazuri de sabotaj economic.

Prin sabotaj informatic se intelege: intrarea, alterarea, stergerea sau suprimarea de date sau de programe pentru calculator, ori intentia de a impiedica functionarea unui sistem informatic sau de telecomunicatii.

Obiectul juridic. Interesul juridic protejat este reprezentat de interesul proprietarului si/sau utilizatorului unui sistem informatic si/sau sistem de telecomunicatii ca acestea sa functioneze corect, la parametrii normali.

Subiectul activ poate fi orice persoana responsabila penal, cu precizarea ca autorii sunt specialisti in calculatoare care, prin natura serviciului lor, au acces la sistemele informatizate.

Latura obiectiva (elementul material) se realizeaza prin orice tip de ingerinta intr-un sistem informatic.

In legatura cu mijloacele de comitere a unui „sabotaj informatic”, ar putea reprezenta provocarea oricarui tip de daune materiale unui calculator (intreruperea alimentarii cu energie electrica a unui calculator, intreruperea fara autorizatie a functionarii unui sistem informatic/telcomunicatii, . ).

Textul propus de comitetul de experti in criminalitatea legat de calculator lasa statelor membre grija de a identifica [determina] in ce masura functionarea este impiedicata (partial/total, temporar/perma-nent), facand indispensabila o reparatie.

Latura subiectiva . Sub aspect subiectiv, „sabotajul informatic” se savarseste cu intentie directa sau indirecta.

Autorul acestei infractiuni impiedica functionarea unui sistem informatic / telecomunicatii fara a fi interesat de tipul de sistem.


5. Accesul neautorizat

Datorita progreselor informaticii in societa-tile comerciale si in administratie datele economice si administrative sunt stocate pe suportul magnetic al sistemelor informatice (hard-disc-uri, CD-uri, dischete). Proliferarea calculatoarelor personale (PC-urile) si marile progrese ale telecomunicatiilor, fenomene care permit stabilirea „dialogului” intre calculatoare aflate in diferite zone ale lumii, se afla la originea tuturor noilor probleme.


Aceste noi fenomene au creat personajul numit „hacker”, care incearca sa acceseze neautorizat calculatoarele unei organizatii/ institutii sau firme cu care nu are nici o legatura. Conectarea la aceste calculatoare se face de la distanta prin intermediul unui PC si unui modem in general prin Internet, avand ca infrastructura reteaua publica de telecomunicatii. Trebuie amintit aici si pericolul acestor infractiuni prin caracterul lor transfrontanier.

Aceste acte faciliteaza accesul la date confidentiale, de care „hacker”-ul se poate folosi in interes personal, aducand o atingere „domiciliului informatic”, care ar trebui sa beneficieze de aceeasi protectie a dreptului penal ca si in cazul vietii private [domiciliul personal].

Accesul neautorizat consta in accesul fara drept la un sistem informatic sau la o retea de calculatoare prin violarea regulilor de securitate.

Obiectul juridic este reprezentat de securitatea sistemului informatic, de inviolabilitatea – sa spunem a „domiciliului informatic”.

Obiectul material al infractiunii este reprezentat de entitatile care reprezinta sistemele informatice si/sau retelele de telecomunicatii.

Subiectul activ: oricare persoana responsabila penal, fara a avea o calitate speciala pentru aceasta. Autor va fi expertul in calculatoare si in retele de calculatoare si de telecomunicatii (denumit hacker), cunoscator al masurilor de securitate pentru protectia calculatoarelor sau retelelor de calculatoare.

Latura obiectiva [elementul material al infractiunii]: accesul fara drept intr-un sistem de calcul sau intr-o retea de calculatoare.

Se considera acces fara drept nu numai daca a fost obtinut de o persoana care si-a depasit atributiile, ci si daca nu a fost autorizat de cel care administreaza datele dintr-un calculator sau dintr-o retea de calculatoare.

Ca masuri de protectie sunt recomandate protectia mecanica sau logica (parolele, programe de protectie automata sau de criptare).

Latura subiectiva. Infractiunea de acces neautorizat se comite cu intentie directa sau indirecta. Se poate nuanta represiunea limitand campul de aplicare a dispozitiei referitor la comportamentul delincventului (intentii necinstite sau daunatoare).6. Interceptia neautorizata

Supravegherea sistemelor de transmisie de date la distanta si/sau interceptare de date in cursul transmisiei sunt elementele efective ale interceptiei neautorizate in acest domeniu. Este vorba de o forma noua si moderna de ascultare si de inregistrare a celor ascultate.

Interceptia neautorizata consta in interceptia fara drept si cu mijloace tehnice de comunicatii cu destinatie, cu provenienta in cadrul unui sistem de calcul sau al unei retele de calculatoare.

Obiectul juridic este reprezentat de dreptul la o viata privata neperturbata (salvgardarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale) si de dreptul la exclusivitate al comunicatiilor datelor.

Obiectul material al infractiunii rezida in suportul material prin care se realizeaza comunicatiile si in transferul de date pe calea telecomunicatiilor publice sau private.

Subiectul activ: orice persoana responsabila penal.

Latura obiectiva. Interceptia prin mijloace tehnice cuprinde ascultarea continutului comunicatiilor, obtinerea continutului datelor fie direct – accesand sistemul de calcul si folosindu-l, fie indirect – recurgand la procedee electronice de ascultare clandestine.

O alta cerinta pentru existenta infractiunii este ca faptuitorul sa fi actionat fara drept.

Latura subiectiva. Infractiunea de interceptare neautorizata ca si infractiunea de acces neautorizat nu pot fi sanctionate decat daca sunt comise intentionat.

7. Reproducerea neautorizata a unui program protejat, pentru calculator

Spionajul informatic este calat cu prioritate pe programele pentru calculator.Investitiile foarte mari facute in competente si experiente, costurile mari de elaborare si testare ale programelor pentru calculator care merita sa fie protejate prin dreptul de proprietate intelectuala, pe de e o parte, si usurinta si cheltuielile minime cu care se pot copia aceste programe, pe de alta parte, constituie factorii care favorizeaza infractiunile de acest gen.

Statisticile arata ca pirateria software reprezinta cea mai mare parte a crimelor informatice (85-90% din total).

Apare evidenta optiunea de a se prevedea nu numai o protectie specifica dreptului civil, ci si o protectie penala contra reproducerii neautorizate de programe pentru calculator si difuzarii acestor copii.

Reproducerea neautorizata a unui program pentru calculator consta in reproducerea, difuzarea sau comunicarea in public, fara drept, a unui program pentru calculator protejat prin lege.

Obiectul juridic: garantia autorului sau titularului drepturilor de autor ca nu va regreta investitiile consacrate elaborarii programelor pentru calculator.

Obiectul material este reprezentat de suportul material pe care se concretizeaza programele pentru calculator ce constituie obiectul protectiei.

prin program pentru calculator se intelege un ansamblu de instructiuni capabile, cand sunt introduse in memoria calculatorului, sa permita unei masini cu functii de prelucrare a informatiei (calculator) sa execute sau sa produca o anumita functie, o anumita sarcina sau un anumit rezultat. Programul pentru calculator este protejat daca raspunde conditiei de originalitate. Obiectul de protejat nu este ideea matematica sau tehnica (algoritmul), ci materializarea acesteia intr-un program inregistrat.

Subiectul activ poate fi orice persoana responsabila penal; autorul trebuie sa aiba totusi o pregatire minimala in domeniul informaticii.

Latura obiectiva

Reproducerea trebuie sa dispuna de un suport pentru fixare. Se poate considera ca reproducerea (conform legislatiei relative la drepturile de autor) consta in incarcarea unui program de pe un suport exterior in memoria interna a calculatorului.

Distribuirea consta in acte de vanzare sau de inchiriere sau alte acte de difuzare de copii.

Prin piraterie software se intelege copierea, reproducerea, folosirea si fabricarea programelor pentru calculator protejate prin dreptul de autor.

Exista mai multe forme ale pirateriei software:

a.      Softlifting. Aceasta forma de piraterie apare atunci cand sunt realizate copii suplimentare intr-o organizatie sau de catre persoane fizice. Schimbul de discuri intre persoane fizice se include in aceasta categorie.

b.     Hard-disc loading. Se intalneste la anumiti distribuitori de calculatoare ce incarca ilegal programe pe discurile dure ale calculatoarelor, pentru a face oferta mai interesanta.

c.      Contrafacere. Reprezinta duplicarea ilegala, vanzarea produselor protejate prin dreptul de autor, adeseori intr-o forma care face ca acestea sa para legitime.

d.     Bulletin Board Piracy (B B P). Aceasta forma apare cand produsele software protejate prin dreptul de autor sunt distribuite utilizatorilor conectati prin modem.

e.      Inchiriere: apare cand produsele software sunt instalate pe un calculator care se inchiriaza sau chiar sunt inchiriate direct.Latura subiectiva

Reproducerea neautorizata a unui program pentru calculator va fi considerat infractiune numai daca faptuitorul a actionat cu intentie.


8. Reproducerea neautorizata a unei topografii

Tehnologia semiconductorilor are o importanta deosebita pentru dezvoltarea industriala. Functiile acestora depind de dezvoltarea si comercializarea circuitelor integrate care se bazeaza pe topografiile lor (design-ul lor).

Punerea la punct a acestor topografii si a circuitelor integrate necesita resurse considerabile umane si financiare.

Aceste topografii si circuitele echivalente pot fi copiate la preturi foarte mici. Fara o protectie juridica, pentru eliminarea fabricatiei si a comercializarii unor copii neautorizate, va rezulta o scadere a investitiilor consacrate dezvoltarii de circuite integrate.

Obiectul juridic general este reprezentat de securitatea informatiilor precum si toate relatiile sociale care se nasc in jurul acestei valori.

Obiectul juridic special – valorile sociale privind proprietatea asupra solutiilor originale.

Obiectul material il constituie circuitul integrat in care se materializeaza topografiile protejate de lege. Prin topografii intelegem o serie de imagini, legate intre ele, reprezentind configuratia tridimensionala a straturilor ce compun un circuit integrat. Topografia este protejata daca rezulta din efortul intelectual al creatorului sau si nu este curenta in sectorul circuitelor integrate.

Subiectul activ poate fi orice persoana responsabila penal, textul de lege nementionand cerinta unei calitati speciale (totusi in mod logic infractiunea poate fi savarsita de o persoana cu cunostinte in domeniul informatic).

Subiectul pasiv: persoana impotriva careia se indreapta activitatea infractionala.


Latura obiectiva

Elementul material consta in opertiunile de vanzare, inchiriere sau orice alte acte de distribuire comerciala fara autorizatie. Pentru invatamant si cercetare, latura obiectiva (elementul material) poate consta in reproducerea privata cu scop necomercial.

Dreptul exclusiv de exploatare comerciala (nu si de reproducere) expira dupa ce topografia sau circuitul integrat fost pus pe piata cu consimtamantul creatorului.

Urmarea imediata si legatura de cauzalizare sunt comune tuturor infractiunilor de acest gen.

Latura subiectiva

Infractiunea nu trebuie sa poata fi sanctionata decat daca faptuitorul a actionat intentionat.


2.2 LISTA FACULTATIVA


1.Utilizarea neautorizata a unui calculator

Cazurile de utilizare neautorizata a sistemelor (furtul de servicii informatice si de timp la calculator) sunt rare, dar se estimeaza ca aceste cazuri nesemnalate sunt numeroase.

Principalii autori sunt dintre angajati, cadre didactice si studenti.

In unele cazuri, utilizarea neautorizata determina un prejudiciu economic considerabil, atunci cand numerele de cont ale societatii sau calculatoarele luate cu chirie sunt utilizate in circumstante in care timpul-masina este facturat de societate.

Utilizarea neautorizata a unui calculator consta in:

utilizarea fara drept a unui calculator sau a unei retele de calculatoare:

  1. fie acceptand un risc notabil de a cauza un prejudiciu unei persoane cu drept de a utiliza sistemul (calculatorul),
  2. fie de a aduce atingere functionarii sistemului, cauzand un prejudiciu persoanei care are dreptul de a utiliza sistemul, aducand atingere sistemului ori functionarii lui.

Obiectul juridic

    • Obiectul juridic general: securitatea si buna functionare ale sistemelor de calcul.
    • Obiectul juridic special: ocrotirea proprietatii intelectuale.

Obiectul material este reprezentat de calculator si retele de calculatoare (hardware folosit neautorizat), impotriva carora se indreapta activitatea infractionala.

Subiectul activ orice persoana responsabila penal. Autorii predilecti sunt cei care in activitatea de serviciu vin in contact cu sistemele informatice.

Latura obiectiva

Elementul material: fapta de utilizare ilicita a calculatorului.

Simpla utilizare ilicita a unui calculator nu merita sanctiune cand nu exista risc real de prejudiciu sau de daune temporare asupra unui calculator.Actul de utilizare poate fi interpretat in sens larg, iar campul de aplicare al infractiunii este limitat si de alte elemente suplimentare.

Trebuie ca delicventul sa fi actionat fara drept atunci cand utilizatorul nu a primit nici o autorizatie, sau cand a depasit autorizatia primita.

Rezultatul: producerea prejudiciului.

Legatura de cauzalitate este o legatura obiectiva, necesara ca de la cauza la efect.

  • Varianta restransa: utilizarea neautorizata sa fi avut loc cu adevarat ca prejudiciu sau ca dauna
  • varianta mai larga: utilizarea neautorizata sa fi creat riscul de prejudiciu sau de dauna sau respectivul contravenient sa fi actionat cu intentia de a cauza un prejudiciu sau o dauna.

Latura subiectiva

Forma de vinovatie cu care se comite aceasta infractiune este intentia.


2. Utilizarea neautorizata a unui program protejat pentru calculator

Utilizarea neautorizata a unui program protejat pentru calculator, deci fara consimtamantul autorului programului, constituie un comportament la fel de grav ca si tainuirea de marfuri furate.

Utilizarea fara drept a unui program protejat de lege si care este reprodus fara drept, cu intentia fie de a obtine un avantaj economic ilicit pentru sine sau pentru altcineva, fie de a cauza un prejudiciu titularului mai sus-mentionatului drept.

Obiectul juridic general este comun tuturor infractiunilor specifice informaticii.

Obiectul juridic special: ocrotirea relatiilor sociale si a valorilor privind dreptul de proprietate asupra programelor si securitatea informatiilor.

Utilizarea fara drept a unui program pentru calculator produce mai multa atingere drepturilor autorului programului pentru calculator decat lectura unei carti tiparite prin violarea copyright-ului.

Riscul de prejudiciu economic legat de utilizarea neautorizata a unui program pentru calculator este cu mult mai important decat violarea copyright-ului sau a unui drept conferit de un brevet.

Obiectul juridic material: programul stocat pe suport magnetic.

Infractiunea vizeaza programele pentru calculator care au fost reproduse fara drept, precum si toate formele de utilizare fara drept.

Subiectul activ este orice persoana responsabila penal.

Latura obiectiva

Elementul material: actiunea , respectiv, utilizarea fara drept (autorizatie) a programelor.

Rezultatul infractiunii: prejudiciul material si moral produs in patrimoniul subiectului pas

Legatura de cauzalitate: obiectiva, necesara, dintre elementul material si rezultatul infractiunii.

Latura subiectiva

Infractiunea mentionata mai sus se comite numai cu intentie.


. Alterarea datelor/programelor pentru calculator

Actele calificate drept alterari sau modificari se afla in corelatie cu interpretarea celor care sunt cu termenul de daune, deteriorari.

Interpretarea acestor categorii din punct de vedere obiectiv largeste aria de aplicare a actelor calificate drept alterarea datelor sau programelor.

Legislatiile nationale penale fac referinte, pe langa actele de distrugere de date si aducerea de daune acestora, si la cazurile de alterare.

Obiectul juridic

Interesul juridic protejat in cazul alterarii fara drept a datelor/programelor pentru calculator este reprezentat de protectia impotriva oricarei ingerinte neautorizate.

Obiectul material, este reprezentat de suportul in care se materializeaza datele sau programele pentru calculator.

Subiectul activ : orice persoana care indeplineste conditiile cerute de lege pentru subiectul unei infractiuni, fara a fi nevoie de o calitate speciala a acestuia.

Latura obiectiva (elementul material) se realizeaza prin actiunea de alterare neautorizata de date sau de programe pentru calculator.

Notiunea de alterare este utilizata in sens de modificare sau de schimbare si implica cerinta ca acest act sa fie comis ilegitim.

Alterarea trebuie sa fie de natura sa modifice continutul informativ al datelor sau al programelor pentru calculator, in general in detrimentul celui interesat.

Cateva exemple de alterare: adagarea de noi date sau combinarea cu alte date.

Latura subiectiva

Forma de vinovatie cu care se savarseste infractiunea este intotdeauna intentia – directa sau indirecta

4. Spionajul informatic

Revolutia din domeniul informaticii a facut posibila crearea de baze de date pe o scara larga care permit analiza datelor in moduri variate si sofisticate. In acelasi timp, apare si pericolul unor manipulari subtile si adesea invizibile, printre care spionajul electronic.

Unul dintre cele mai importante domenii in care se manifesta criminalitatea informatica este furtul de informatii comerciale (liste de produse, liste de preturi, liste de furnizori, liste de clienti, studii de marketing, managementul intreprinderilor etc.).

Razboiul inceputului de secol XXI este acela al informatiilor, spionajul informatic dicteaza de obicei succesul in afaceri.

In tarile puternic dezvoltate tehnologic, a fi spion informatic (specialist in informatii concurentiale – competitor intelligence) este o adevarata meserie.

Prin spionaj informatic se intelege: obtinerea, prin mijloace ilegitime, sau divulgarea, transferul sau folosirea fara drept ori fara nici o alta justificare legala a unui secret comercial sau industrial, in intentia de a cauza un prejudiciu economic persoanei care detine dreptul asupra secretului sau de a obtine pentru sine sau pentru altul avantaje economice ilicite.

Legislatia referitoare la brevete, la drepturile de autor la proprietatea industriala, la marcile de fabrica, se considera ca fiind incapabila sa asigure protectia know-how-ului precum si a competentelor tehnice si comerciale confidentiale.

Obiectul juridic

Interesul juridic protejat il constituie secretele comerciale. Violarile de secrete comerciale sunt considerate ca violari ale unor interese comerciale private. Secretele comerciale fac obiectul protectiei.

Aceste fapte sunt in mod obiectiv secrete, adica nu sunt nici evidente, nici publice. In domeniul comercial exista secrete a caror pastrare e la fel de indispensabila intreprinderii. Textul de lege mentioneaza in mod expres doua tipuri de secrete: secrete comerciale si secrete industriale.

Obiectul material este reprezentat de entitatile materiale in care se concretizeaza secrete comerciale si industriale (discuri magnetice, CD-uri etc.) referitoare la liste de produse, liste de preturi, liste de clienti s.a.

Subiectul activ este orice persoana responsabila penal – deoarece textul de lege nu mentioneaza nici o calitate speciala a acesteia.

Totusi, aceasta infractiune este savarsita in mod special de persoane calificate in domeniu (spioni informatici – specialisti in informatii concurentiale).

Latura obiectiva

Comportamentul infractional consta in divulgarea secretelor comerciale, transferul sau utilizarea fara drept sau obtinerea lor prin mijloace nelegitime.

Referitor la divulgarea si utilizarea unor secrete comerciale/industriale, textul de lege ii vizeaza pe fostii angajati ai institutiilor in discutie, persoane care lucreaza in institutie (inclusiv cadrele superioare), persoanele care iau cunostinta despre secrete comerciale/industriale prin efectuarea unor controale sau chiar persoanele care iau cunostinta de secrete ca urmare a unor comunicatii.

Utilizarea unui secret se refera la exploatarea lui in scop comercial in vederea obtinerii unui profit. Infractiunea de obtinere a datelor prin mijloace ilegitime se inscrie in tendinta internationala de intarire a protectiei penale contra spionajului. Legea nu incrimineaza, totusi, toate formele de spionaj economic, limitindu-se la cazurile evidente.

Latura subiectiva

In cazul spionajului economic se cere ca infractiunea sa fie comisa intentionat, iar faptuitorul sa fi actionat in dorinta de a cauza un prejudiciu economic sau de a obtine un avantaj economic ilicit.
Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }