QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente economie

Bilantul contabil - model privind pozitia financiaraBilantul contabil - model privind pozitia financiara


ELEMENTE TEORETICE

1 Bilantul contabil - model privind pozitia financiara

Bilantul contabil, descrie pozitia financiara a entitatii, prin structurile sale calitative de active, capitaluri proprii si datorii.

Prin aceste structuri, bilantul arata pe de o parte resursele economice de care o entitate dispune (activele) iar pe de alta parte exprima raporturile entitatii fata de proprietari (capitalurile proprii) si fata de terte persoane - creditori (datoriile) care au pus la dispozitia entitati resursele economice.In intelesul reglementarilor contabile din tara noastra[1] bilantul este definit ca fiind documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de active, capital propriu si datorii pe care le detine o entitate la sfarsitul exercitiului financiar sau la o alta data prevazuta de lege.

Pozitia financiara, arata bogatia acumulata, resursele economice pe care o entitate le controleaza si administreaza in conditii de solvabilitate si lichiditate, care sa-i asigure adaptarea si mentinerea pe piata concurentiala.

Modificarile pozitiei financiare sunt cele rezultate din compararea structurilor care o definesc, la inceputul si sfarsitul exercitiului financiar.


2 Formatul bilantului contabil

Conform teoriei si practicii contabile la nivel mondial cu privire la formatul bilantului, contabilitatea conciliaza conceptiile juridice, economice si functionale, oferind mai multe modele.

In normalizarea contabila internationala, IFRS, respectiv IAS 1 ,,Prezentarea situatiilor financiare'' se prevede inscrierea unui minim de informatii relevante intelegerii pozitei financiare, nu prescrie ordinea si formatul de prezentare a elementelor, nu prevede un anumit model al bilantului, dar cere ca informatiile sa fie prezentate comparativ (anul curent- anul precedent).

In schimb, Directiva a IV-a a Uniunii Europene adopta prezentarea in bilant a unui maxim de informatii pentru reprezentarea pozitiei financiare si recomanda:

Formatul orizontal, care se prezinta sub forma unui tabel cu doua coloane, (denumit si bilant cont sau cu sectiuni separate) unde cea din stanga prezinta activele, iar cea din dreapta capitalurile proprii si datoriile, potrivit conceptiei economice a contabilitatii, fiind fundamentat pe relatia[2]:

ACTIV = CAPITAL

sau:   

ACTIVE = CAPITALURI PROPRII + DATORII sau: A = C + D

Prezentandu-se astfel:

Bilant incheiat la data

ACTIVE

Exercitiul financiar

CAPITAL

PROPRIU + DATORII

Exercitiul financiar

N-1

N

N-1

N

A. ACTIVE IMOBILIZATE


B. ACTIVE CIRCULANTE


C. CONTURI DE REGULARIZARE (CHELTUIELI IN AVANS)

A. CAPITAL PROPRIU

B. PROVIZIOANE PENTRU

RISCURI SI CHELTUIELI

C. DATORII

D. CONTURI DE REGULARIZARE (VENITURI IN AVANS )


TOTAL A


TOTAL C+ DIn cazul acestui format, ecuatia fundamentala a contabilitatii capata semnificatia ca resursele de care dispune o entitate, investite in active au fost finantate fie din surse proprii puse la dispozitie initial de proprietari si ulterior prin rezultatul realizat, (capitalurile proprii), fie din surse straine puse la dispozitie de terti -furnizori si alti creditori- fata de care se inregistreaza datorii. La aceste surse de finantare se adauga si elementele reprezentate de provizioane pentru riscuri si cheltuieli si veniturile in avans.

Gruparea si ordonarea elementelor prezentate in aceasta forma de bilant, se face dupa natura si in ordinea crescatoare a lichiditatii[3] pentru active, iar pentru capitalurile proprii si datorii tot dupa natura, dar in ordinea crescatoare a exigibilitatii .

Ca urmare a dublei reprezentari cele doua parti ale bilantului sunt egale.

Formatul vertical , sau sub forma de lista, permite calculul unor indicatori economico-financiari necesari gestiunii intreprinderii si faciliteaza analizele de tip solvabilitate-lichiditate, fundamentandu-se pe baza relatiei :   ACTIVE - DATORII = CAPITAL PROPRIU sau: A - D = C

Modelul unui astfel de format cuprinde urmatoarele rubrici:SPECIFICATIA  ELEMENTELOR

Exercitiul

N-1

N

A

ACTIVE IMOBILIZATEB

ACTIVE CIRCULANTEC

ACTIVE DE REGULARIZARED

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN ANE

ACTIVE CIRCULANTE NETE (B+C-D) SAU

DATORII CURENTE NETE ( D-B-C)F

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (A +E)G

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN ANH

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELII

VENITURI IN AVANSJ

CAPITAL PROPRIU sau CAPITAL SI REZERVE
Prezentarea bilantului in format lista pastreaza structurile utilizate in formatul orizontal, insa datoriile sunt grupate in functie de termenul de decontare, in datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an( randul D), numite si datorii curente, si datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an( randul G), numite si datorii necurente.

Prin existenta randului E (active circulante nete) formatul de bilant lista, accentueaza lichiditatea intreprinderii. Daca rezultatul este pozitiv, grupa se numeste active circulante nete. Daca rezultatul este negativ, grupa se va numi datorii curente nete, ceea ce inseamna ca o parte din necesarul de finantare este acoperit de datorii.

De asemenea, prin ecuatia de echilibru specifica acestui format (ACTIVE- DATORII = CAPITAL PROPRIU), se pune in evidenta capitalul propriu, ca valoare ce reprezinta interesul rezidual al proprietarilor intreprinderii.

Privite sub raportul exigibilitatii lor, sursele de finantare se pot grupa in:

Capital permanent format din elementele ce consttuie capitalul propriu, provizioanele pentru riscuri si cheltuieli si de datoriile pe termen lung.

Datorii pe termen scurt sau curente constituite din datoriile cu termen de decontare mai mic sau egal cu un an si din veniturile in avans.

Dintre cele doua formate ale bilantului contabil, Romania a optat, pentru formatul de bilant vertical (lista), bazat pe gruparea elementelor dupa natura si lichiditate pentru active si dupa natura si exigibilitate pentru capitaluri proprii si datorii.

Potrivit acestor reglementari, formatul bilantului in forma simplificata[5] (in scop didactic), este urmatorul :SPECIFICATIA  ELEMENTELOR

Exercitiul

N-1

N

A

ACTIVE IMOBILIZATE
I .    Imobilizari necorporale
II.    Imobilizari corporale
III. Imobilizari financiareB

ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri
II. Creante comerciale
III. Investitii financiare pe termen scurt
IV. Casa si conturi la banciC

CHELTUIELI IN AVANSD

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN ANE

ACTIVE CIRCULANTE NETE (B+C-D) SAU

DATORII CURENTE NETE ( D-B-C)F

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (A +E)G

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN ANH

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELII

VENITURI IN AVANSJ

CAPITAL SI REZERVE
I . Capital social
- capital social subscris varsat
- capital social subscris nevarsat
II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
IV. Rezerve
V. Profitul sau pierderea reportat(a)
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar
3 Elementele bilantiere- structura si semnificatie

Elementele bilantului, reprezentate prin structurile de active, capitaluri proprii si datorii, au in conformitate cu reglementarile conforme cu directivele europene, urmatoarea semnificatie si conditii de recunoastrere in contabilitate :

a) un activ reprezinta o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapa sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate.

Un activ este recunoscut in contabilitate si prezentat in bilant atunci cand este probabila realizarea unui beneficiu economic viitor de catre entitate si activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluata in mod credibil;

b) o datorie reprezinta o obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice.

O datorie este recunoscuta in contabilitate si prezentata in bilant atunci cand este probabil ca o iesire de resurse incorporand beneficii economice va rezulta din decontarea unei obligatii prezente si cand valoarea la care se va realiza aceasta decontare poate fi evaluata in mod credibil;

c) capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual al actionarilor sau asociatilor in activele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

Beneficiile economice reprezina potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau echivalente de numerar catre entitate. Aceasta contributie se reflecta fie sub forma cresterii intrarilor de numerar, fie sub forma reducerii iesirilor de numerar, de exemplu, prin reducerea costurilor de productie.

Astfel, potentialul poate fi unul productiv, atunci cand activul este utilizat separat sau impreuna cu alte active, pentru prestarea de servicii sau producerea de bunuri destinate vanzarii de catre entitate.

Structura elementelor de active capitaliri proprii si datorii este diversa si poate fi intalnita diferentiat la fiecare entitate economica, in functie de volumul si caracteristicile domeniului de activitate desfasurat. O reprezentare schematica a elementelor bilantiere poate fi redata astfel :Intrebari pentru autoevaluare


1. Care este scopul situatiilor financiare ?

Care este componenta situatiilor financiare anuale ?

3. Care ste semnificatia bilantului contabil ?

4. Ce format poate avea bilantul contabil potrivit directivelor europene?

5. Care este ecuatia de echilibru a bilantului in format orizontal ?Dar in format vertical ?

6. Care este structura elementelor bilantiere ?

7. Care sunt criteriile dupa care sunt ordonate activele in bilant ? Dar datoriile ?

8. Prezentati structura activelor

9. Prezentati structura capitalurilor prorii

10. Prezentati structura datoriilor

11 Care este formatul de bilant adoptat in tara noastra ?

1 Ce reprezinta activele in raport cu capitalurile proprii si datoriile ?

13. Din ce se compune capitalul permanent ?

14. Din ce se compune capitalul imprumutat ?

15.Care sunt criteriile de delimitare al datoriilor in bilantul vertical?

16. Care din elementele urmatoare, sunt active circulante ?

Marfurile, materii prime ; materialele consumabile;clienti; titluri de participare ; furnizori ; produse finite ; disponibil in numerar ;acreditive ; rezerve.

17. Care din elementele urmatoarele nu fac parte din active ?

Capital social ;rezerve ;clienti ;efecte de primit;terenuri ;disponibil in contul bancar ;furnizori ;

18. Care din elementele urmatoare, fac parte din structura capitalurilor proprii ?

Creante comerciale ; titluri de participare ;marfuri ; clienti ; furnizori ; rezerve din reevaluare ;prime de capital ; rezerve statutare ; disponibil in numerar ;acreditive.


Aplicatii rezolvate :

Presupunem ca S.C.VEGA SRL, prezinta urmatoarele elemente bilantiere :

- cheltuieli de constituire : 400 lei

- capital social subscris varsat :  8.000 lei

- credite bancare pe termen scurt :  9.000 lei

- constructii: 35.000 lei

- mijloace de transport: 15.000 lei

- cheltuieli de dezvoltare: 600 lei

- stocuri de materii prime:    500 lei

- stocuri de materiale consumabile :    1.500 lei

- stocuri de produse finite:   000 lei

- productia in curs de executie: 500 lei

- stocuri de marfuri: 1.000 lei

- impozit pe salarii   1.500 lei

- TVA de plata:    800 lei

- impozit pe cladiri si terenuri :   700 lei

- rezultatul reportat (profit): 500 lei

- prime de emisiune:    800 lei

- rezerve legale: 1.000 lei

- rezerve statutare:    300 lei

- credite bancare pe termen lung:    15.000 lei

- provizioane pentru garantii acordate clientilor : 1.500 lei

- conturi la banci in lei : 7.000 lei

- casa in lei:    4.500 lei

- titluri de plasament (actiuni) :     500 lei

- furnizori:    30.000 lei

- clienti:  1.500 lei

- efecte de primit: 500 lei

- efecte de platit: 3.900 lei.

Avand in vedere criteriile definitorii ale structurii elementelor bilantiere de active, capitaluri proprii si datorii cat si principalele formate de bilant cunoscute, se cere :

A. Intocmirea bilantului contabil in format orizontal (cont) la 31 decembrie 200N ;

B. Intocmirea bilantului contabil in format vertical (lista), la 31 decembrie 200N pe formatul simplificat utilizat in tara noastra.


Rezolvare :

A. Elementele bilantiere mentionate se vor aloca pozitiilor din formatul de bilant orizontal, corespunzator structurii elementelor bilantiere studiate si a intelesului acestora.ACTIVE

SUME

(lei)

CAPITALURI PROPRII

+ DATORII

SUME

(lei)

A. ACTIVE IMOBILIZATE


A. CAPITAL PROPRIU


I. Imobilizari necorporale


Capital social


Cheltuieli de constituire


Prime de emisiune


Cheltuieli de dezvoltare


Rezerve legale


II. Imobilizari corporale


Rezerve statutare


Constructii


Rezultatul reportat (profit)


Mijloace de transportB. PROVIZIOANE PENTRU

RISCURI SI CHELTUIELI


B . ACTIVE CIRCULANTE


Provizioane pentru garantii

acordate clientilor


I . Stocuri


C. DATORII


Stocuri de materii prime


Credite bancare pe term.scurt


Stocuri materiale consumabile


Credite bancare pe term.lung


Stocuri de produse finite


Furnizori


Stocuri de marfuri


Efecte de platit


Productia in curs de executie


Impozit pe cladiri si terenuri


II. Creante comerciale


Impozit pe salarii


Clienti


TVA de plata


Efecte de primit


D. VENITURI IN AVANS


III.Investitii financiare pe termen scurt
Titluri de plasament (actiuni)
IV. Casa si conturi la banci
Casa in lei
Conturi la banci in lei
C. CHELTUIELI IN AVANS
TOTAL ACTIVE = A+B+C


TOTAL (C+D) = A+B+C+DB. Elementele bilantiere mentionate se vor aloca pozitiilor din formatul de bilant vertical, corespunzator structurii elementelor bilantiere studiate cat si a intelesului acestora, urmarind corelatiile mentionate anterior.


Bilant contabil incheiat la data


SPECIFICATIA ELEMENTELOR

SUME

(lei)

A

ACTIVE IMOBILIZATEI . Imobilizari necorporaleCheltuieli de constituire

Cheltuieli de dezvoltare
II. Imobilizari corporale
Constructii

Cheltuieli de dezvoltare
III.    Imobilizari financiare


B

ACTIVE CIRCULANTEI. StocuriStocuri de materii prime

Stocuri materiale consumabile

Stocuri de produse finite

Stocuri de marfuri

Productia in curs de executieII. Creante comercialeClienti

Efecte de primit


500


III. Investitii financiare pe termen scurtTitluri de plasament (actiuni)IV. Casa si conturi la banciCasa in lei

Conturi la banci in leiC

CHELTUIELI IN AVANSTOTAL ACTIVE


D

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN ANCredite bancare pe termen scurt

Furnizori   

Ffecte de platit 

Impozit pe salarii

TVA de plata  

Impozit pe cladiri si terenuri   E

ACTIVE CIRCULANTE NETE (B+C-D) SAU DATORII CURENTE NETE ( D-B-C)


F

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (A +E)


G

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN ANCredite bancare pe termen lung


H

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELIProvizioane pentru garantii acordate clientilor


I

VENITURI IN AVANS


J

CAPITAL PROPRIU sau CAPITAL SI REZERVEI . Capital socialCapital social subscris varsatII. Prime de capitalPrime de emisiuneIII.  Rezerve din reevaluareIV. RezerveRezerve statutare

Rezerve legale
V. Profitul sau pierderea reportat(a) (+ / -)VI.  Profitul sau pierderea exercitiului financiar (+/-)

-


Verificare echilibru bilantier conform ecuatiei specifice bilantului vertical:

ACTIVE - DATORII = CAPITAL PROPRIU

75.000 - (45.900 + 15.000 + 1.500) = 1600


In bilantul unei societati comerciale, sunt cuprinse urmatoarele elemente: terenuri 50.000 lei; masini si utilaje 40.000 lei; materii prime 000 lei; capital social 30.000 lei; rezerve 15.000 lei; conturi la banci 5.000 lei; prime de capital 10.000 lei; credite bancare pe termen de 10 ani 20.000 lei; clienti 60.000 lei; furnizori 18.000 lei; provizioane pentru riscuri si cheltuieli 25.000 lei; credite bancare pe termen scurt 60.000 lei .

Sa se precizeze care din sumele urmatoare reprezinta capitalul permanent?

a) 120.000 lei

b) 130.000 lei

c) 145.000 lei


Rezolvare:

Capitalul social 30.000 lei

+ Prime de capital   10.000 lei

+ Rezerve  15.000 lei

= CAPITAL PROPRIU    75.000 lei

+ Provizioane pentru riscuri si cheltuieli  25.000 lei

+ Datorii pe termen lung (credite pe 10 ani) 20.000 lei

= CAPITAL PERMANENT 120.000 lei

Raspuns corect (a.).


Aplicatii de rezolvat si teste grila:


Dispunem de urmatoarele informatii cu privire la ceea ce detine S.C. BETA SRL cu activitate in domeniul confectionarii articolelor de imbracaminte :

- atelier de lucru 20.000 lei

- teren 10.000 lei

- autoturism 30.000 lei

- masini de cusut 50.000 lei

- fier de calcat 1.000 lei

- stofa 4.000 lei

- nasturi 800 lei

-ata de cusut 1.000 lei

-costume fabricate finalizate 7.000 lei

- cutii pentru ambalat 200 lei

- clienti de incasat 5.000 lei

- disponibil in contul bancar 9.000 lei

- numerar in casierie  4.000 lei

- cecuri de incasat 3.000 lei

- rezerva legala 11.000 lei

- rezultat exercitiu (profit) 20.000 lei

- salarii datorate 10.000 lei

-chirii pentru anul urmator achitate    5.000 lei

- capital social depus de asociati 5000 lei

- furnizori neachitati 23.000 lei

- impozit pe profit de achitat 5.000 lei

- bilete la ordin de achitat 7.000 lei

- imprumuturi la banci 2000 lei

Se cere:

A. Ordonati elementele mentionate pe cele trei categorii: active, capitaluri proprii si datorii avand in vedere carcateristicile definitorii cunoscute;

B. Construiti un bilant vertical aplicat in tara noastra, utilizand elementele de mai sus, cu incadrarea acestora in grupele bilantiere de care apartin si verificati egalitatea bilantiera.


O societate comerciala infiintata in anul N-1, a inregistrat un profit de 4.000 lei care a fost repartizat astfel: 5% constituire rezerve, 10% pentru dividende, diferenta reportandu-se in anul N;

- In anul N societatea a realizat un profit de 400 lei;

- Valoarea marfurilor si a creantelor fata de clienti este jumatate din valoarea datoriilor fata de furnizori;

- Totalul capitalurilor proprii este de 46.200 lei.

Se cere: Sa se completeze pozitiile libere din bilantul la 31 decembrie N de mai jos, utilizand informatiile prezentate:


Bilant contabil incheiat la 31 decembrie anul 200NACTIVE

(A)


CAPITALURI  PROPRII + DATORII (C+D)

Cheltuieli de cercetare


Capital social


Terenuri


Rezerve


Materii prime


Rezultat reportat


Marfuri


Rezultat


Clienti


Furnizori


Conturi la banci


Dividende de platit


TOTAL A


TOTAL C+D3. Se cunosc urmatoarele elemente bilantire detinute de o societate comerciala :

capital social   30.000 lei ;

rezerve   2000 lei ;

clienti  40.000 lei ;

efecte comerciale de primit 6000 lei;

terenuri  60.000 lei;

disponibil in contul bancar    10.000 lei ;

furnizori   150.000 lei ;

cheltuieli de constituire   3000 lei ;

masini utilaje si instalatii de lucru   80.000 lei ;

numerar in casierie   4000 lei;

imprumuturi bancare 100.000 lei

materii prime    5000 lei;

rezerve din reevaluare 6000 lei ;

fond comercial  7000 lei;

constructii   90.000 lei ;

efecte comerciale de platit    15.000 lei ;

prime de capital    000 lei.

A. Valoarea imobilizarilor corporale este :

a) 180.000 lei ;

b) 230.000 lei ;

c) 270.000 lei.

B. Valoarea imobilizarilor necorporale este :

a) 7.000 lei ;

b) 10.000 lei ;

c) 3.000 lei ;

C. Valoarea datoriilor este :

a) 240.000 lei ;

b) 100.000 lei ;

c) 265.000 lei.

D. Valoarea activelor circulante este :

a) 68.000 lei ;

b) 65.000 lei ;

c) 55.000 lei.

E. Corespunzator ecuatiei de echilibru a bilantului vertical, valoarea capitalului propriu este :

a) 40.000 lei ;

b) 10.000 lei ;

c) 3000 lei.

4. Conform formatului de bilant lista adoptat in tara noastra, in structura activelor circulante se cuprind:

a) stocuri, creante , imobilizari financiare, prime de capital;

b) socuri, creante, investitii financiare pe termen scurt, prime de capital ;

c) stocuri, creante, investitii financiare pe termen scurt, casa si conturi la banci.


5. Doi asociati, Ion Popescu si Nicolae Ionescu, infiinteaza o societate comerciala cu raspundere limitata cu profil de cofetarie si patiserie, cu un capital social de 40.000 lei .

Cunoscand urmatoarele:

- Capitalul social va fi detinut in parti egale, valoarea unei parti sociale fiind de 10 lei.

- Capitalul social al societatii de 40.000 lei este depus de catre cei doi asociati la termenele convenite in statutul si contractul de societate, fiind aportat astfel :

Ion Popescu depune in contul bancar 20.000 lei

Nicolae Ionescu aduce ca aport in natura un cuptor de patiserie in valoare de 20.000 lei

In cursul primei luni de activitate, societatea efectuaeaza urmatoarele:

se aprovizioneaza cu faina in valoare de 500 lei de la un furnizor, plata urmand a se efectua la o data ulterioara;

cumpara o licenta de fabricatie pentru un sortiment de biscuiti cunoscut pe piata de profil, de la un titular al licentei, caruia ii achita prin banca suma de 3000 lei

Ion Popescu aduce de acasa un calculator pe care l-a cumparat in nume propriu cu suma de 1.500 lei pentru a-l folosi la operatiunile de contabilitate ale societatii.

Se cere : In baza operatiunilor mentionate , sa se precizeze:

A. Care este numarul de parti sociale detinute de catre fiecare asociat ?

a) 200

b) 4000

c) 2000

B.    Care este valoarea activelor imobilizate?

a) 20500 lei;

b) 23000 lei;

c) 24.500 lei.

C.    Care este valoarea datoriilor?

a) 20.000 lei;

b) 500.lei;

c) 3000.lei

D.    Care este valoarea capitalurilor proprii?

a) 20.000 lei;

b) 20.500 lei;

c) 40.000 lei.

E.    Care va fi valoarea activelor circulante?

a) 17.500 lei;

b) 20.500 lei;

c) 20.000 lei.

F . Pe baza valorilor obtinute ca raspuns la intrebarile B,C,D,E, verificati daca se respecta ecuatia specifica bilantului orizontal si vertical.

.Capitalul permanent se compune din :

a) Capital propriu , provizioane pentru riscuri si cheltuieli si datorii cu exigibilitate mai mare de un an ;

b) Capital propriu si datorii cu exigibilitate mai mare de un an ;

c) Capital propriu , provizioane pentru riscuri si cheltuieli si datorii cu exigibilitate mai mica de un an ;

7. Capitalul imprumutat se compune din :

a) creditele bancare ;

b) datoriile cu teremen de plata pana la un an si veniturile in avans ;

c) datoriile cu termen mai mare de un an.

In structura activelor imobilizate sunt cuprinse:

a)stocuri, creante, imobilizari financiare ;

b) investitii financiare pe termen scurt;

c)imobilizari necoprporale, imobilizari corporale;

9. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt:

a) datorii sau cheltuieli cu exigibilitate certa si valoare incerta dar cu probabilitate certa de a se realiza in viitor;

b) datorii sau cheltuieli cu exigibilitate sau valoare incerta la data bilantului, dar cu probabilitate certa de a se realiza in viitor.

c) datorii sau cheltuieli cu exigibilitate sau valoare incerta la data bilantului, dar cu probabilitate incerta de a se realiza in viitor.

10. Gruparea elementelor in bilantul contabil in format lista adoptat in tara noastra, se face :

a) dupa natura si lichiditate pentru active si dupa natura si exigibilitate pentru capitaluri proprii si datorii;

b) dupa natura si lichiditate pentru active si dupa natura si lichiditate pentru capitaluri proprii si datorii;

c) dupa natura si lichiditate pentru active si capitaluri proprii si dupa natura si exigibilitate pentru datorii.

Bilantul, descrie pozitia financiara prin urmatoarele structuri calitative :

a) capitalurile proprii ;

b) venituri si cheltuieli ;

c) active, capitaluri proprii si datorii.


Raspuns : 3 : A(b) , B(b) , C( c) , D(b) ,E( a) ;4 ( c) ; 5 :A( c), B(b),C(b), D(c), E(a) ; 6( a) ;7( b) ;8( c) ;9(b) ;10 ( a) ;11( c).
OMFP 3055/ 2009 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in M.Of. nr 766 bis din 10 noiembrie 2009.

Potrivit abordarii juridice patrimoniale, cele doua parti ale bilantului sunt definite prin notiunile de ACTIV-partea stanga si PASIV- partea dreapa, egalitatea bilantiera fiind de forma: ACTIV = PASIV.

Ordinea crescatoare a lichiditatii activelor priveste rapiditatea cu care acestea pot fi transformate in disponibilitati (numerar).

Exigibilitatea reprezinta termenul pana la care o datorie trebuie platita.

Forma completa adoptata pentru formularul de bilant contabil asa cum se intocmeste in Romania este prezentata in anexe.

Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }