QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Analiza structurii datoriilor si a capitalurilor proprii cu ajutorul ratelor de structura (Analiza statica a datoriilor si a capitalurilor proprii)

Analiza structurii datoriilor si a capitalurilor proprii cu ajutorul ratelor de structura (Analiza statica a datoriilor si a capitalurilor proprii)


Ratele de structura ale surselor de finantare evidentiaza doua aspecte:

A – ponderea pe care grupele de posturi de datorii si capitaluri proprii o detin in totalul datoriilor si capitalurilor proprii

B – raportul in care se afla doua grupe/subgrupe de datorii si/sau capitaluri proprii

A.  In prima categorie de indicatori se evidentiaza urmatoarele rate:1. Rata autonomiei financiare totale (RAFT)

2. Rata patrimoniului public (RPUB)

3. Rata provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli (RPV)

4. Rata generala a serviciului datoriei (RSD)

5. Rata veniturilor in avans (RVAV)

1. Rata autonomiei financiare totale (RAFT) evidentiaza gradul in care entitatea poate face fata obligatiilor de plata. Rata se determina ca raport procentual intre capitalurile proprii (CPR) si totalul datoriilor si capitalurilor proprii (PB).

In conformitate cu OMF nr. 596/1995, acest indicator se mai numeste si „solvabilitate patrimoniala”. O valoare ridicata a nivelului acestui indicator semnifica o sporire a capacitatii de autofinantare a entitatii, iar solvabilitatea patrimoniala este considerata buna atunci cand valoarea ei depaseste 30%.

Autonomia financiara se poate consolida in conditiile cresterii resurselor proprii reflectate in ratele partiale ale autonomiei financiare totale, si anume:


1.1. Rata capitalurilor (RC) arata ponderea pe care capitalurile entitatii o detin in totalul capitalurilor proprii.

In capitalul entitatii sunt incluse urmatoarele elemente: capitalul social subscris si/sau varsat si patrimoniul regiei. In situatia in care entitatea este privata, capitalul ei coincide cu capitalul social. O sporire a acestei rate fata de perioada precedenta, semnifica o intarire a capacitatii de autofinantare a intreprinderii, si pe aceasta baza, a autonomiei financiare.

1.2. Rata primelor de capital (RP) arata ponderea pe care primele de capital o detin in totalul capitalurilor proprii ale entitatii.

In situatia in care rata inregistreaza o crestere fata de perioada precedenta, inseamna ca au avut loc noi emisiuni de actiuni si/sau obligatiuni, care intaresc autonomia financiara si capacitatea de autofinantare a firmei.


1.3. Rata rezervelor din reevaluare (RREV) arata ponderea pe care rezervele din reevaluare o detin in totalul capitalurilor proprii.

Sporirea ratei semnifica faptul ca entitatea a efectuat operatiuni de reevaluare a activelor corporale si a celor financiare, ceea ce conduce la intarirea capacitatii financiare a entitatii.


1.4. Rata rezervelor (RR) arata ponderea resurselor de finantare constituite in conformitate cu prevederile legale, in totalul capitalurilor proprii.


1.5. Rata profitului/pierderii reportat(e) (RRREP) arata ponderea pe care rezultatul reportat o detine in totalul capitalului propriu.

Daca e vorba de pierdere (sold debitor), atunci o crestere a acestei rate semnifica o decapitalizare a entitatii. Daca e vorba de profit nerepartizat (sold creditor) din exercitiul precedent, atunci sporirea acestei rate are un impact favorabil asupra finantarii intreprinderii, din surse proprii.


1.6. Rata profitului/pierderii exercitiului financiar (RRNE) arata ponderea pe care rezultatul net al exercitiului o detine in totalul capitalului propriu.

Sporirea ratei atunci cand rezultatul net al exercitiului imbraca forma pierderii (sold debitor), duce la scaderea capacitatii de autofinantare prin decapitalizarea entitatii, iar atunci cand imbraca forma profitului (sold creditor), duce la sporirea capacitatii de autofinantare a acesteia.

2. Rata patrimoniului public (RPUB) arata ponderea pe care patrimoniul public o detine in totalul surselor.

O crestere a ratei semnifica o intarire a capacitatii economice a entitatii, precum si o crestere a valorii patrimoniului public incredintat spre administrare intreprinderii.

3. Rata provizioanelor (RPV) pune in evidenta ponderea rezervelor create de entitate in scopul evitarii unor pierderi cauzate de factori exogeni sau asigurarii platii pensiilor private.

O sporire a ratei semnifica o crestere a capacitatii de autofinantare a firmei.

4. Rata generala a serviciului datoriei (RSD) (rata de indatorare globala) evidentiaza ponderea pe care obligatiile totale fata de terti o detin in totalul capitalurilor proprii si a datoriilor.

unde: DT – reprezinta datoriile totale ale firmei (Datorii pe termen scurt (D) si Datorii pe termen mediu si lung (G))

Cu cat aceasta rata se indeparteaza de 100%, cu atat sporeste independenta financiara a entitatii. O depasire a limitei de 30% se poate extinde pana la maxim 50%, extensia mai mare insemnand pierderea controlului asupra entitatii.

Avand in vedere modul de impartire a datoriilor, pe termene de exigibilitate, potrivit actualelor reglementari (OMFP nr. 3055/29.10.2009), aceasta rata are urmatoarele componente:rata serviciului datoriei pe termen scurt

rata serviciului datoriei pe termen mediu si lung

Indiferent de perioada de referinta, marimea acestei rate poate fi influentata de urmatoarele rate partiale ale indatorarii globale, si anume:

4.1. Rata datoriilor bancare (financiare) (RDB) reprezinta ponderea pe care imprumuturile fata de banci si alte institutii financiare o detin in totalul datoriilor entitatii.

unde: DB = Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni + Sume datorate institutiilor de credit (1.D.+2.D.) + (1.G.+2.G.)]

Cresterea ratei duce la cresterea indatorarii la termen a intreprinderii, cu implicatii favorabile din punctul de vedere al finantarii activitatii de investitii, dar care poate crea probleme de lichiditate financiara, daca activitatea de exploatare nu este in masura sa genereze suficient numerar.

Pentru aprecierea incidentei utilizarii capitalului imprumutat asupra rezultatelor entitatii, e necesar sa se analizeze efectul de indatorare. Prin efect de indatorare se intelege rezultatul financiar pozitiv sau negativ care rezulta ca urmare a folosirii creditului in calitate de capital. El se obtine comparand rata rentabilitatii economice () cu costul capitalului imprumutat (d – rata dobanzii).

Efectul de indatorare este direct proportional cu structura financiara si cu diferenta dintre rata rentabilitatii economice (Re) si rata dobanzii (d).

Daca Re>d rezulta efect de indatorare pozitiv (situatie favorabila pentru firma).

Daca Re<d rezulta efect de indatorare negativ (situatie nefavorabila pentru firma).


4.2. Rata datoriilor comerciale (RDC) evidentiaza ponderea pe care obligatiile fata de partenerii comerciali (clienti si furnizori) o detin in totalul datoriilor entitatii.

unde: DC = Avansuri incasate in contul comenzilor + Datorii comerciale-furnizori + Efecte de comert de platit (3.D.+4.D.+5.D.) + (3.G.+4.G.+5.G.)]

O crestere a ratei fata de perioada precedenta reprezinta un aspect pozitiv din punctul de vedere al finantarii necesarului de fond de rulment, respectiv din punctul de vedere al finantarii activitatii de exploatare.

Datoriile comerciale totale sunt resurse banesti atrase temporar de la terti. De regula, acestea nu sunt purtatoare de dobanzi, daca prin clauze contractuale nu se prevad majorari de intarziere pentru amanarea la plata a facturilor scadente.

Aceste datorii, fiind surse gratuite de capital, trebuie gestionate eficient, ceea ce inseamna in esenta, ca este benefic pentru entitate daca se realizeaza un volum al decalajelor de plati mai mare decat al decalajelor de incasari.


4.3. Rata datoriilor fiscale (RDFC) arata dimensiunile obligatiilor firmei fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetele locale etc.

unde: DFC – reprezinta datoriile fiscale (o parte din sumele inscrise la 8.D. + o parte din                         sumele inscrise la 8.G.)

O crestere a ratei semnifica, de regula, o incapacitate de rambursare a obligatiilor fata de bugetele respective prin sporirea penalitatilor si a majorarilor de intarziere. In prezent aceste penalizari sunt nelimitate.


4.4. Rata altor datorii (Ad) pune in evidenta ponderea pe care o detin obligatiile entitatiii fata de personal si alti creditori, in totalul datoriilor.

unde: Ad = Sume datorate entitatilor afiliate + Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare + Alte datorii [(6.D.+7.D.+cealalta parte a sumelor inscrise la 8.D.) + (6.G. +7.G.+ cealalta parte a sumelor inscrise la 8.G.)]

5. Rata veniturilor in avans (RVAV) pune in evidenta ponderea pe care veniturile incasate in exercitiul curent si care pot genera numerar pentru exercitiile viitoare, o detin in totalul datoriilor si capitalurilor proprii.


B. In a doua categorie de rate ale datoriilor si capitalurilor proprii, evidentiem:

1. Rata stabilitatii financiare (RSF)

2. Rata autonomiei financiare la termen (RAFTM)

3. Rata autonomiei financiare (RAF)

4. Rata indatorarii la termen (RDTL)5. Rata securitatii financiare (RSFIN)

6. Gradul de dependenta financiara (GDF)


1. Rata stabilitatii financiare (RSF) pune in evidenta capacitatea investitionala a unei entitati.

unde: CPM – reprezinta capitalul permanent, PB – reprezinta totalul datoriilor si capitalului propriu

CPM = CPR (Capital propriu – grupa J) + PV (Provizioane - grupa H) + DTML (Datorii pe termen mediu si lung – grupa G) + SI (Subventii pentru investitii – grupa I/rd. 61) + Vav>1an (Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an – grupa I/rd. 64) + PUB (Patrimoniu public)

sau pozitia F „Total active minus datorii curente” din bilant

2. Rata autonomiei financiare la termen (RAFTM) arata contributia capitalului propriu la formarea capitalului permanent.

In vederea asigurarii autonomiei financiare la termen, ponderea capitalului propriu trebuie sa reprezinte minim 50% din capitalul permanent.

O legatura intre rata stabilitatii financiare (RSF), rata autonomiei financiare la termen (RAFTM) si rata autonomiei financiare totale (RAFT), poate fi stabilita astfel:

Din relatia de mai sus se observa ca rata autonomiei totale se afla in relatie directa cu rata stabilitatii financiare si cu rata autonomiei financiare la termen. Cuantificarea influentei celor doua rate asupra ratei autonomiei financiare totale se poate realiza cu ajutorul procedeului substitutiilor inlantuite, astfel:

I. Modificarea absoluta a fenomenului analizat

II. Determinarea influentelor factorilor

III. Relatia de adevar

3. Rata autonomiei financiare (RAF) (rata solvabilitatii generale) evidentiaza proportia intre capitalurile imprumutate (CIMP) si capitalul propriu (CPR), si anume:

CIMP = (1+2)D + (1+2)G

O sporire a nivelului acestui indicator reflecta o diminuare a independentei financiare a entitatiii, iar intervalul de siguranta al acestei rate este RAF .

4. Rata indatorarii la termen (RDTL) se determina ca raport procentual intre imprumuturile financiare pe termen mediu si lung (CTL) si capitalurile proprii (CPR), si anume:

CTL = (1+2)G, adica imprumuturi financiare pe termen mediu si lung de la banca si de pe piata de capital (Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni G.1. + Sume datorate institutiilor de credit G.2.)

O crestere a nivelului indicatorului semnifica o dependenta financiara la termen ridicata.


5. Rata securitatii financiare (RSFIN) reflecta gradul in care capitalurile proprii asigura finantarea activitatii. Se determina ca raport procentual intre capitalul propriu (CPR) si imprumuturile financiare pe termen mediu si lung (CTL).

Securitatea financiara este asigurata atunci cand nivelul ratei este peste 250%.

6. Gradul de dependenta financiara (GDF) evidentiaza proportia finantarii datoriilor totale (DT) ale entitatii din capitalurile proprii (CPR).

DT = DTS (grupa D) + DTML (grupa G)

O crestere/diminuare a nivelului indicatorului reflecta o slabire/intarire a capacitatii de autofinantare a intreprinderii pe termen scurt, mediu si lung. Se apreciaza ca dependenta financiara a entitatii poate sa atinga, maxim, pragul de 200%.

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }