QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Analiza fluxului de numerar in cadrul managementului la s.c. oil s.a. constantaANALIZA FLUXULUI DE NUMERAR IN CADRUL MANAGEMENTULUI LA S.C. OIL S.A. CONSTANTA


Prezentarea generala a agentului economic


a) Istoricul societatii

Istoricul societatii comerciale OIL S.A. Constanta este strans legat de istoricul activitatii de export produse petroliere prin portul Constanta, al carui inceput poate fi plasat in anul 1898, data ce reprezinta anul constructiei unor rezervoare de catre societatea STEAUA ROMANA pe teritoriul actualului Depozit Nord, amplasat in spatele Garii Constanta de azi.

Dupa cel de-al II lea razboi mondial existau mai multe firme de comercializare a produselor petroliere care functionau in Constanta, avand depozite proprii de rezervoare, rampe CF si care s-au reunit in anul 1957 in BAZA 3 PETROL Constanta cu sediul in Str. Caraiman, nr.2 – actualul sediu al S.C. OIL S.A. Constanta.
In perioada 1957 – 1968 Baza 3 Petrol cunoaste o evolutie insemnata. Odata cu importul de titei au inceput constructiile de conducte magistrale, depozite, statii de pompare, constituindu-se Depozitul Nord.

In anul 1972 se incep lucrarile de constructie ale noului Port Petrolier din dana 69 cu finalizare la dana 79 in anul 1975 - actualul Depozit Port.

In anii 1973 – 1974 se da in exploatare depozitul de produse petroliere construit la Movila Sara - actualul Depozit Sud avand in incinta sa si Depozitul de Titei Constanta – Sud.

Pana in anul 1990 intreprinderea a functionat sub diverse nume ca urmare a fuziunii sau divizarii acesteia.

S.C. OIL S.A. Constanta a fost infiintata in baza Legii nr.31/1990 , prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1200/1XI.1990 si inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 13/512/1991.

Din anul 1990 pana in prezent, forma de organizare este societate pe actiuni cu capital majoritar de stat.

In luna iulie 1995, urmare Ordonantei Guvernului nr. 49/1994 s-a definitivat divizarea patrimoniala a S.C. OIL S.A. Constanta in 2 societati: S.C. OIL S.A. Constanta si S.C. NAVCOM S.A. Constanta.b) Domeniul si obiectul de activitate


Terminalul petrolier din Constanta este unul dintre cele mai mari de acest gen din sud-estul Europei, situat la intersectia culoarelor de transport maritim intre Asia, Europa Centrala si de Vest si orientul Apropiat.

Societatea este structurata pe 3 depozite – NORD, PORT si SUD, prin care se vehiculeaza titei, benzina, motorina, pacura, produse chimice lichide si petrochimice, uleiuri, fie din import , fie pentru export, import si tranzit.

Capacitatea totala de depozitare a S.C. OIL S.A. este de 1.700.000 mc.

Principalele capacitati de depozitare se gasesc in Depozitul Sud (900.000 m.c.) care este si cel mai mare din sud-estul Europei.

Fiecare depozit, in functie de specificul sau, este dotat cu

Rezervoare cu capacitati cuprinse intre 1.500 m.c. si 50.000 m.c., de constructie metalica, cilindrice, amplasate suprasol, vertical, prevazute cu centuri de protectie, cu capac fix sau flotant, cu instalatie de masurare automata (telemasura) si cu instalatie pentru stingerea incendiilor;

Capacitati de incarcare-descarcare produse petroliere si chimice lichide formate din rampe de cai ferate cu o lungime totala de aproximativ 30 km., fiind prevazute cu instalatii automatizate de incarcare

Conducte de transport pentru incarcare – descarcare la/din nave a titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide, uleiuri, cu diametre cuprinse intre 100 si 1.000 mm


c) Forma juridica a societatii


Societatea comerciala “OIL TERMINAL”S.A. Constanta este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni deschisa, cu capital mixt, de stat si privat, majoritar de stat.

Principalul domeniu de activitate al societatii este prestarea serviciilor privind derularea (primirea, depozitarea, conditionarea si livrarea) titeiului, a produselor petroliere, petrochimice si chimice lichide, precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru export, import si tranzit, precum si alte prestatii.

Activitatea principala a societatii este manipularea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit (cod CAEN 6311) .Structura actionariatului la data de 31.12005 este


Actionar

Numar actiuni

Pondere

Ministerul Economiei si ComertuluiFondul Proprietatea SAPersoane juridicePersoane fizice
Total
d) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate


Pe plan intern, OIL este cel mai mare pentru import/export titei, produse petroliere si petrochimice la Marea Neagra si Dunare si ocupa piata prestatiilor in proportie de 70% pentru importul de titei via mare, peste 80% pentru exportul de produse petroliere si 50% pentru importul de pacura.

In ceea ce priveste intreaga sfera a serviciilor in domeniul petrolier avem concurenta terminalului din portul Midia, a terminalelor din porturile dunarene (Galati) si din unele puncte de frontiera in ceea ce priveste rulajul la export al benzinei si motorinei. De asemenea avem concurenta pe calea ferata la exportul de benzina si motorina, iar la import la pacura si titei.


e) Clientii societatii


Referitor la veniturile din prestatii, ponderea clientilor care contribuie la realizarea cifrei de afaceri se prezinta astfel: pe primul loc se afla Petrom Bucuresti cu 25%, pe locul al 2-lea Rompetrol Rafinare Constanta cu 19%, iar pe locul al 3-lea Rafo Onesti cu 18%.


Denumire client

Pondere in total %

SNP Petrom Bucuresti cu Sucursalele


Rompetrol Rafinare SA Constanta


RAFO SA Onesti


Petrotel Lukoil SA Ploiesti


Oltchim SA Rm. Vilcea


Litasco Romania SRL Bucuresti


Interagro SA Bucuresti


North Star Shipping SRL Constanta


Alti clienti


TotalDin datele prezentate rezulta ca peste 62% din cifra de afaceri este realizata de primii 3 clienti.

f)      Prezentarea cifrei de afaceri


Cifra de afaceri realizata in anul 2005 este de 128.090.063 lei. Fata de anul precedent s-a realizat o crestere in marime absoluta de 2441.870 lei.


Repartizarea cifrei de afaceri realizata pe produse derulate in anul 2004 si 2005 se prezinta astfel:

- lei -

Produse petroliere

An 2004

Anul 2005

TiteiMotorinaBenzinaPacuraProduse chimicePetrol turboProdus recuperatAlte produse si serviciiTOTAL
PREZENTAREA BILANTULUI CONTABIL

SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE


1 PREZENTAREA BILANTULUI CONTABIL


Bilantul contabil al societatii Oil SA Constanta este prezentat in anexa nr. 1

Bilantul patrimonial are rolul de a masura valoarea neta a intreprinderii si solvabilitatea acesteia cu importanta deosebita atat pentru actionarii intreprinderii in calitatea de proprietari care vor sa cunoasca care este averea lor, cat si pentru creditori, deoarece patrimoniul reprezinta garantia realizarii drepturilor lor.

Analiza pe baza de bilant evidentiaza modalitatea de realizare a echilibrului financiar pe termen lung si pe termen scurt.

Structura bilantului simplificat la 31.12005, intocmit in conformitate cu prevederile O.M.F.                nr. 94/2001 se prezinta astfel:

-lei -

Elemente patrimonialeEvolutie (%)

ACTIV


Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
TOTAL active imobilizate
Stocuri
Creante
Casa si conturi la banci
TOTAL active circulante
Conturi de regularizare si asimilate (chelt. in avans)
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
PASIV

Capitaluri proprii
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
Datorii intr-o perioada mai mare de un an din care:
Sume datorate institutiilor de credit
Patrimoniu public
TOTAL PASIV
ACTIVELE IMOBILIZATE


a) Imobilizarile necorporale inscrise in evidenta contabila a S.C. OIL Constanta constau in concesiuni, programe informatice si licente aferente acestora, achizitionate de la terti.

In baza HG 886/29.08.2002 privind aprobarea Acordului Petrolier de concesiune a activitatii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora incheiat cu Agentia Nationala de Resurse Minerale s-a inregistrat in cursul anului 2002 suma de 3.298.098 lei in contul “Concesiuni” (2051) care ramane in evidenta la 31.12005.

b) Imobilizarile corporale au fost reevaluate conform HG 1553/2003 de catre un evaluator autorizat, iar rezultatele reevaluarii au fost aprobate prin hotararea AGA din 04.03.2004.

La 31.12005 valoarea de inventar se prezinta astfel:

terenuri   46.669.876 lei

grupa constructii                      lei

instalatii tehnice si masini                             lei

alte instalatii utilaje si mobilier                                lei

imobilizari corporale in curs                         6.847.826 lei

avansuri acordate pentru imobilizari corporale 1.336.860 lei


Societatea are in patrimoniu urmatoarele terenuri:

*     teren in suprafata de 945.892,79 mp inregistrat in conformitate cu titlul de proprietate seria MO3 nr. 3286/ 19.11.1996 situat in Depozitul Sud;

*     teren in suprafata de 413.413,16 mp dobandit in cursul anului 2003 in baza titulului de proprietate seria MO3 nr. 8448/16.04.2003 situat in Depozitul Nord;

*     terenul achizitionat in anul 2004 conform contract de vanzare – cumparare nr. 181/20.01.2004 incheiat cu Primaria Constanta, in suprafata de 243.912, 70 mp situat in Depozitul Nord.


c) Imobilizarile in curs in valoare de 6.847.826 lei, reprezinta investitii neterminate la 31.12005.d) Imobilizarile financiare sunt in valoare totala de 1.787.418 lei, din care:


Titluri de participare la S.C. Unicom Oil Galati

33.281 lei

Garantii acordate furnizorilor

55.705 lei

Alte imobilizari (depozite)

1.698.431 lei


ACTIVE CIRCULANTE


a)Stocuri


Situatia stocurilor la 31.12005 se prezinta astfel:

- lei -

Categoria de stocuri

Sold 31.12004

Sold 31.12005

Materii prime si materiale consumabileProduse finite si marfuriAvansuri pentru cumparari de stocuriTOTAL
Stocurile fara miscare ramase in sold la 31.12005 sunt de 155.904 lei, pentru care au fost constituite provizioane.


b) Creante

Situatia creantelor la 31.12005 se prezinta astfel:

Creante

Sold 31.12005

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

Creante comerciale
Alte creante
TOTAL


Sold total clienti la 31.12005:            102020 leiSituatia clientilor dupa vechime la 31.12005 se prezinta astfel:


*     Sold curent                  10.736.341 lei

*     Vechime 1 – 30 zile      625.615 lei

*     Vechime 31 - 60 zile    130.294 lei

*     Vechime 61 – 90 zile                170.858 lei

*     Vechime mai mare de 90 zile  358.912 lei


Principalii clienti neincasati la 31.12005 sunt:


1. S.C. Petrom Bucuresti


lei

S.C. Rafo Onesti


lei

3. S.C. Petrotel Lukoil Ploiesti


lei

4. S.C. Rompetrol Rafinare Constanta


lei

5. S.C. Black Sea Star Constanta


lei

6. S.C. Chimcomplex S.A. Borzesti


lei

7. S.C. Oltchim Rm. Valcea


lei

8. S.C. Interagro Bucuresti

300.748

lei


Pentru clientii incerti, societatea a constituit provizioane in valoare de 418.231 lei.


c) Casa si conturi la banci


La data de 31.12005 S.C. OIL S.A. Constanta are disponibilitati banesti in suma de 1.314.830 lei, din care in valuta 1.129.109 lei.

Structura disponibilitatilor la 31.12005 este:

- lei -

Structura

Sold 31.12004

Sold 31.12005

Disponibilitati leiDisponibilitati devizeCasaAlte valoriTOTAL
In anul 2005, se inregistreaza cresterea activelor totale fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 2,56% ca urmare a cresterii activelor imobilizate cu 5,02% si a scaderii activelor circulante cu 11,64%. Din activele circulante, clientii neincasati (cu pondere de 90,36% din valoarea activelor circulante) au scazut fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 7.925.844 lei.

Perioada de recuperare a creantelor s-a diminuat de la 67 de zile inregistrate la 31.12004 la 42 de zile pentru 31.12005.

La 31.12005 societatea detine disponibil la banci in lei si devize, numerar in casa, avansuri de trezorerie, in suma totala de 1.314.830 lei.PASIVE TOTALE


a) Capitaluri proprii

Situatia modificarilor capitalului propriu se prezinta astfel:


Sold 31.12004

Cresteri

Reduceri

Sold 31.12005

Capital social

Rezerve din reevaluare

Rezerve

Rezultat reportat

Total capitaluri proprii


Capitalurile proprii ale societatii comerciale, in suma de 129.021.209 lei, se compun din: capital social in suma de 58.243.025 lei, rezerve din reevaluare in suma de 48.343.904 lei, rezerve legale in suma de 141.330 lei, alte rezerve in suma de 14.675.656 lei, rezultat reportat in suma de 5.617.294 lei, rezultatul exercitiului in suma de 6.057.573 lei si repartizarea profitului exercitiului 2005 in suma de 6.057.573 lei.

In anul 2005 se inregistreaza o crestere a capitalurilor proprii fata de anul precedent cu 3.419.610lei, adica 102,72 %.

Capitalul social subscris in suma de 58.243.025 lei este integral varsat, fiind impartit in 58430.253 actiuni comune nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei. Capitalul social este mixt, majoritar al statului.


b) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli


Pentru respectarea principiului prudentei, societatea a constituit urmatoarele provizioane:

lei -

Denumirea provizionului

Sold la 1.01.2005

Transferuri

Sold la 31.12005

In cont

Din cont

Provizion pentru litigii

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieliProvizionul pentru litigii in valoare de 114.423 lei reprezinta penalitati de intarziere la plata solicitate S.C. GROUP 4 FALCK VALAHIA S.R.L.

Suma de 634.654 lei din contul „Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli”, reprezinta sume brute cuvenite salariatilor din profitul net al anului 2005 si este inregistrata in conformitate cu Ordinul MFP nr. 418/06.04.2005, privind unele reglementari contabile aplicabile agentilor economici.


c) Datorii mai mari de 1 an


La 31.12005 structura datoriilor mai mari de 1 an se prezinta astfel:


Datorii

Sold 31.12005

Termen de exigibilitate

1- 5 ani

Peste 5 ani

1. Datorii comerciale
Imprumuturi
3. Alte datorii
4. Avansuri incasate
TOTAL

Sume datorate institutiilor de credit

Imprumuturile in sold la 31.12005 constau in:

*     credit extern contractat cu Banca Transilvania Sucursala Constanta in anul 2004 in valoare totala de 600.000 EUR, ramas in sold la 31.12005 cu suma de 956.046 lei, echivalentul a 260.000 EUR.

*     creditul pe termen scurt in valoare de 1654 lei, contractat cu Banca Transilvania Sucursala Constanta in scopul finantarii capitalului de lucru.


Viteza de rotatie a creditelor furnizor, calculate conform OMF nr . 94/2001 ca raport intre soldul mediu al furnizorilor si achizitiile de bunuri este de 34 zile.
PREZENTAREA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE


Contul de profit si pierdere la 31.12005 este prezentat in anexa nr.

La 31.12005, contul de profit si pierdere, comparativ cu anul 2004, se prezinta astfel:

- lei-

Denumirea indicatoruluiEvolutii (%)

Cifra de afaceri neta
Venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare
Rezultatul din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare


Rezultatul extraordinar
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul brut - Profit
Impozitul pe profit
Rezultatul net

REZULTATUL DIN EXPLOATARE


a)     Cifra de afaceri


In anul 2005 se constata o crestere a cifrei de afaceri fata de anul precedent cu 2441.870 lei, respectiv cu 21,2 %.b)     Venituri din exploatare


Veniturile din exploatare inregistreaza in anul 2005 o crestere de 20,1% fata de anul precedent, respectiv 21.735.334 lei.

Evolutia ascendenta a veniturilor din exploatare este rezultatul cresterii cantitatilor de produse derulate cu 22,6 % fata de anul 2004. Astfel, cantitatile de produse derulate in anul 2005 au fost de 13.599 mii tone, comparativ cu 11.094 mii tone cat s-a realizat in anul anterior.

In cadrul veniturilor de exploatare veniturile din prestatii aferente produselor derulate reprezinta 97% si se prezinta astfel:


Prestatia/produs


(lei)

PondereTitei, total din care:

Prestatii

Depozitari

Produse chimice        Benzina , total din care:

Prestatii

Depozitari

Motorina , total din care:

Prestatii

Depozitari

Pacura , total din care:

Prestatii

Depozitari

Alte serv. (analize lab. deseuri, prod. recup.)Total, din care:

prestatii

depozitari

c)     Cheltuieli de exploatare


In perioada analizata, cheltuielile de exploatare s-au majorat cu 2155.800 lei, ceea ce reprezinta o crestere de 22,2% fata de anul anterior. Costurile inregistrate sunt in limita asigurarii cresterii veniturilor si au fost determinate de mentinerea la parametri de functionare si in conditii de siguranta a capacitatilor de productie, cu incadrarea in cerintele privind protectia mediului

Ponderea principalelor elemente de cheltuieli realizate in total cheltuieli de exploatare este urmatoarea:


Denumire indicatori


(lei)


Cheltuieli personalCheltuieli reparatii intretinereCheltuieli materialeCheltuieli energie, apa


8

Cheltuieli amortizare


8

Alte serv. execut. de terti

6.746.215

6

Redeventa


2

Cheltuieli reclama publicit., protocol, spons.


1

Cheltuieli cu actiunile sociale


1

Alte chelt. (chirii, deplas, telef., posta, asig mij. transp., serv. bancare, impozite si taxe, scolariz.)


5

TOTAL


Rezultatul din exploatare realizat in anul 2005 este mai mic cu 420.466 lei fata de anul anterior, ca urmare a majorarii unor elemente de cheltuieli determinate de cantitatile suplimentare de produse derulate. Astfel, cheltuielile de reparatii si intretinere au crescut fata de anul anterior cu 8.270.632 lei. Indicatorul cheltuieli de reparatii si intretinere la 1000 lei venituri din exploatare realizat in anul 2005 este de 218,3 lei si este mai mare cu 32,6 lei fata de anul 2004.REZULTATUL FINANCIAR


a)     Veniturile financiare


In anul 2005 s-au inregistrat venituri financiare de 470.124 lei, cu o crestere fata de anul precedent cu 335.269 lei

Veniturile financiare se compun din :

*     venituri din diferente de curs valutar 36569 lei

*     venituri din dobanzi               83.393 lei

*     alte venituri financiare 24.162 lei


Se constata ca in cadrul veniturilor financiare ponderea o detin veniturile din diferente de curs valutar care reprezinta peste 77% din total venituri financiare.


b)     Cheltuieli financiare


In exercitiul financiar incheiat s-au inregistrat cheltuieli financiare in valoare totala    de 526.720 lei in urmatoarea structura:

*     cheltuieli privind dobanzile 486.733 lei

*     cheltuieli din diferente de curs valutar          39.987 lei


In cadrul acestor cheltuieli ponderea o detin cheltuielile cu dobanzile bancare (92%).

Activitatea financiara inregistreaza o pierdere de 56.596 lei.


REZULTATUL EXTRAORDINAR


Din activitatea extraordinara se inregistreaza o pierdere de 281.500 lei rezultata din inregistrarea in cheltuieli extraordinare a despagubirilor in valoare de 281.500 lei conform Deciziei Civile 428/C/2005 pronuntata de Curtea de Apel Constanta in actiunea de revendicare formulata de familia Dumitrescu pentru 3200 mp teren in Platforma Sud.


REZULTATUL BRUT


Pe baza veniturilor si cheltuielilor inregistrate in anul 2005, rezultatul brut al exercitiului 2005 este in suma de 7.339.795 lei, pentru care societatea comerciala datoreaza impozit pe profit in suma de 1.28222 lei .


REZULTATUL NET


In anul 2005 societatea a inregistrat un profit net in suma de 6.057.573 lei, cu 883.387 lei mai mult fata de anul 2004.


In anexa nr. 3 sunt prezentati indicatorii contului de profit si pierdere.


Toate Soldurile Intermediare de Gestiune activitate din exercitiul incheiat au cunoscut cresteri comparativ cu exercitiul financiar precedent cu exceptia rezultatului din exploatare si a rezultatului brut al exploatarii.

Se observa ca productia exercitiului (Pex) si cifra de afaceri (CA) au crescut in proportii aproximativ egale in conditiile in care productia stocata a crescut cu 104,52%, iar productia imobilizata a scazut cu 66,59%.

Cresterea valorii adaugate (Va) intr-o proportie mai mare decate productia exercitiului (Pex) (124,14% fata de 121,90%) a fost consecinta cresterii marjei comerciale (Mc) si a cresterii mai reduse a consumurilor intermediare (Ci) comparativ cu productia exercitiului.

Cresterea mai rapida a valorii adaugate (Va) fata de cifra de afaceri (CA) reflecta reducerea riscului dependentei intreprinderii de resursele financiare externe.

Dinamicile ascendente ale Soldurilor Intermediare de Gestiune care caracterizeaza performanta economica a intreprinderii se reflecta direct in evolutia favorabila a soldurilor intermediare care caracterizeaza performantele financiare in cursul perioadei de gestiune dupa cum urmeaza:

factorul favorizant al cresterii excedentului brut din exploatare (EBE) a fost cresterea valorii adaugate intr-o proportie mai mare decat cresterea cheltuielilor cu personalul si cheltuielilor cu impozitele si taxele.

rezultatul din exploatare a inregistrat o scadere fata de perioada precedenta pe fondul reducerii altor venituri din exploatare in conditiile in care cheltuielile din exploatare si amortizarea au crescut intr-o proportie mai mare.

reducerea pierderii financiare intr-o proportie mai mare decat reducerea rezultatului din exploatare a avut ca efect majorarea rezultatului curent.

cresterea pierderii din activitatea extraordinara a determinat reducerea rezultatului brut al exercitiului cu 0,61% fata de perioada precedenta, dar cresterea mai lenta a impozitului pe profit a dus la majorarea rezultatului net al exercitiului cu 17,07% fata de perioada precedenta.

3. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR


Pe baza informatiilor din bilantul contabil, contul de profit si pierdere si balanta de verificare la 31.12005 se intocmeste „Situatia fluxurilor de numerar” prin metoda directa si prin metoda indirecta.


A.    METODA DIRECTA

- lei -

Fluxuri de numerar din activitatile de exploatareIncasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii


Incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri


Platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii


Platile in numerar catre si in numele angajatilor


Plati privind impozite, taxe apartinand exploatarii


Plati pentru alte nevoi de exploatare


Numerar net din activitatile de exploatare


Fluxuri de numerar din activitatile de investitii


Achizitionarea de imobilizari corporale


Cresteri in valoarea imobilizarilor pe termen lung
Numerar net din activitatile de investitii
Fluxuri de numerar din activitatile de finantare


Scaderi de imprumuturi pe termen lung


Scaderi de imprumuturi pe termen scurt


Dividende platite


Plati din operatiuni de leasing financiar


Numerar net din activitatile de finantare
Flux de numerar total


Valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar la 1 ianuarie 2005


Valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar la 31 decembrie 2005B.    METODA INDIRECTA

- lei -

Metoda indirectaProfit net


Ajustari pentru elemente nemonetare:


Provizioane


Amortizare


Profit din vanzari de mijloace fixe                                                                             


Dobanzi platite


Profit din diferente de curs valutar


Alte ajustari


Profit din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant

Scaderi ale creantelor


Cresteri in valoarea stocurilor


Cresteri in valoarea cheltuielilor in avans


Cresteri in valoarea datoriilor < 1 an
Numerar net din activitatile de exploatare
Fluxuri de numerar din activitatile de investitii


Achizitionarea de imobilizari corporale


Cresteri in valoarea imobilizarilor pe termen lung
Numerar net din activitatile de investitii
Fluxuri de numerar din activitatile de finantare


Scaderi de imprumuturi pe termen lung


Scaderi de imprumuturi pe termen scurt


Dividende platite


Plati din operatiuni de leasing financiar


Numerar net din activitatile de finantare
Flux de numerar total


Valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar la 1 ianuarie 2005


Valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar la 31 decembrie 2005


Din tabel rezulta ca:

- numerar net din activitati de exploatare este +21.894.396 lei

Fluxul de numerar generat din activitatea de exploatare este pozitiv, avand o valoare mare (21.894.396 lei) , care denota eficienta operationala a intreprinderii.

Este rezultatul marimii semnificative a elementelor calculate si anume amortizarea imobilizarilor corporale (care reflecta dotarea tehnica a intreprinderii), scaderi ale creantelor concretizate in incasari mai rapide (44 zile in 2005 fata de 58 zile in 2004), diminuari ale stocurilor, dar si prin cresterea datoriilor pe termen scurt concretizate in credite si datorii catre furnizori.


- numerar net din activitati de investitii este -14.229.059 lei

Fluxul de numerar generat de activitatea de investitii este negativ (14.229.059 lei) datorandu-se achizitiilor de imobilizari corporale in cursul perioadei (1506.285 lei).

Aceasta reflecta preocuparea intreprinderii pentru inlocuirea si modernizarea mijloacelor sale de productie, politica de investitii sustinuta de rentabilitatea sa economica.


- numerar net din activitati de finantare este - 6.709.776 lei

Fluxul de numerar din activitatea de finantare este negativ (6.709.776 lei). Explicatia principala rezida in rambursarile de credite (in special pe termen lung). Se observa politica de finantare echilibrata (utilizarea cu precautie a creditelor). O buna parte (50%) a rezultatului exploatarii este destinata distributiei sub forma de dividende. De asemenea s-au realizat plati din operatiuni de leasing financiar care au contribuit la adancirea valorii negative a fluxului generat de activitatea de finantare.


De asemenea mai pot fi utilizate si formule mai simplificate de calcul:


*     Marimea fluxurilor de numerar din exploatare este aproximata prin formula:


CFop = PN – Rezultat financiar + Amo – ΔNFR

CFop = 6.057.573 – 56.596 + 10.170.664 – (-5.72755)

CFop = +21.894.396 lei


*     Marimea fluxurilor de numerar din activitatea de investitii este aproximata prin formula:


CFinv = (IMOo – Amo) – IMO1 + Rezultatul aferent vanzarii activelor imobilizate

IMO1 = 194.305.957 – 61.150.823 = 133.155.134 lei

IMO0 = 178.888.994 – 5096.311 = 126.79683 lei

CFinv = (126.79683 – 10.170.664) – 133.155.134 + 304.056

CFinv = - 14.229.059 lei


*     Marimea fluxurilor de numerar din activitatea de investitii este aproximata prin formula:


CFfin = ΔCPR + ΔDATfin – Dividende + Rezultatul financiar

ΔCPR = 0

ΔDATfin = - 3.593.100 lei      

CFfin = 0+ (- 3.593.100) – 3.173.272 + 56.596

CFfin = - 6.709.776 lei3. Intocmirea si prezentarea tabloului de utilizari si resurse


Tabloul de finantare permite descrierea egalitatii dintre fluxurile de utilizari si fluxurile de resurse pe o perioada de gestiune, din care cauza se mai numeste si tabloul utilizarilor si resurselor.

Evolutia trezorerie nete a intreprinderii depinde de variatia fondului de rulment net global si de variatia nevoii de fond de rulment.

Pornind de la rezultat se defineste capacitatea de autofinantare a intreprinderii si conceptul de cash-flow care sunt la originea conceptului de flux de trezorerie, ca obiectiv major al analizei situatiilor financiare.


Primul pas in intocmirea tabloului de utilizari si resurse este determinarea capacitatii de autofinantare.

Capacitatea de autofinantare constituie diferenta dintre fluxurile de intrare si fluxurile de iesire generate de operatiunile curente de gestiune si asigura intreprinderii resurse proprii pentru finantarea diverselor necesitati.CAF = PN + Amo

CAF = 6.057.573 + 10.170.664 = 16.228.237


Pe baza bilantului patrimonial disponibil se obtine urmatorul tablou de finantare:


Utilizari permanente


Resurse permanente


Distribuirea de dividende


CAF


Achizitia de elemente de activ imobilizat
Rambursari de datorii financiare
TOTAL UTILIZARI PERMANENTE


TOTAL RES PERMANENTE


VARIATIA FONDULUI DE RULMENT        - 3.474.966

Utilizari ciclice


Resurse ciclice


Cresterea valorii stocurilor


Diminuarea creantelor clienti si alte creante din exploatare


Majorarea creantelor catre debitori diversi


Cresterea avansurilor primite de la clienti


Reducerea datoriilor catre creditori diversi


Majorarea datoriilor fata de furnizori, conturi asimilate si late datorii de exploatare
Majorarea datoriilor catre furnizori


TOTAL UTILIZARI CICLICE


TOTAL RESURSE CICLICE


VARIATIA NECESARULUI DE FOND DE RULMENT              -20.038.381

VARIATIA TREZORERIEI NETE ∆TN = ∆FR - ∆NFR = +16.563.415


Pe baza datelor obtinute in tabloul de finantare se calculeaza urmatorii indicatori:


Variatia FR = resurse stabile - utilizari stabile


∆FR = 16.228.237 – 19.703.203 = -3.474.966 lei < 0


Marimea negativa a fondului de rulment reflecta absorbirea unei parti din resursele temporare pentru finantarea unor necesitati permanente, contrar principiului de gestiune financiara: la necesitati permanente se aloca surse permanente, astfel alocarile pe termen lung sunt finantate prin resurse pe termen scurt. Marimea negativa a fondului de rulment nu este foarte mare in conditiile in care firma duce o politica de investitii – o orientare spre dezvoltare – accentuata. In orice caz fondul de rulment negativ are implicatii serioase asupra trezoreriei si a capacitatii ei de plata. Totusi resursele stabile sunt inferioare utilizarilor stabile, intreprinderea dispune de trezorerie negativa si astfel trebuie sa recurga la credite.Variatia NFR = utilizari de exploatare – resurse de exploatare


∆NFR = 1.32459 – 21.360.840 = - 20.038.381 lei


Nevoia de fond de rulment este de asemenea negativa. Exista un surplus de resurse temporare si este rezultatul accelerarii vitezei de rotatie a activelor circulante si al angajarii unor datorii cu scadente mai relaxate.


Variatia Trezoreriei Nete = ∆FR - ∆NFR           

∆TN = - 3.474.966 - (-20.038.381) = + 16.563.415 lei


Trezoreria neta este pozitiva evidentiind faptul ca exercitiul financiar s-a incheiat cu un surplus monetar, expresia concreta a profitului net din pasivul bilantier si a altor acumulari banesti. Trezoreria neta reprezinta cash-flow-ul ce revine actionarilor si creditorilor sub forma de dividende de incasat si/sau profit de reinvestit, precum si posibilitatea restituirii creditelor si dobanzilor aferente.


Determinarea si analiza indicatorilor fluxului de numerar


Cash-flow-ul disponibil este considerat ca fiind fluxul de numerar cel mai adecvat pentru evaluarea unei intreprinderi sau a unui proiect de investitii.

Calea cea mai frecvent adoptata in estimarea cash-flow-ului disponibil este cea “in cascada”. Se porneste de la marimea cash-flow-ului rezultat din activitatea de gestiune a intreprinderii.


CFgest = PN + Dob + Amo

CFgest = 6.057.573 + 10.170.664 + 486.733 = 16.714.970 lei


Marimea sa este diminuata cu suma alocarilor de numerar pentru mentinerea sau dezvoltarea capacitatilor de productie existente, precum si a capitalului net.


∆IMO = IMO1 – IMO0

∆IMO = 133.155.134 – 126.79683 = 6.36451 lei


∆ACRnete = active circulante – datorii curente

∆ACRnete = (18.920.665 – 18.675.293) – (21.41685- 14.956.417)

∆ACRnete = - 6.210.896 lei


Se obtine astfel valoarea cash-flow-ului disponibil ce urmeaza a fi repartizat actionarilor, respectiv creditorilor intreprinderii.


CFD = CFgest - ∆IMO - ∆ACRnete

CFD = 16.714.970 – 6.36451 – (- 6.210.896)

CFD = 16.563.415 lei


Cash-flow-ul disponibil este pozitiv si astfel se distribuie actionarilor si creditorilor ca remuneratie a investitiilor de capital facute de acestia in intreprindere, dupa ce au fost acoperite necesitatile de crestere economica a firmei (investitii si mentinerea capacitatilor de productie existente).


Astfel, cash-flow-ul disponibil ce revine actionarilor poate fi estimat astfel:


CFDact = Div - ∆CPR

Div = 3.173.272 lei

∆CPR = 0

CFDact = 3.173.272 lei


Cash-flow-ul disponibil ce revine creditorilor este reprezentat de:


CFDcr = Dob - ∆Datfin

Dob = 486.733 lei

∆Datfin = 968.700 – 13.87110 = - 1903.410 lei

CFDcr = 486.733 – (- 1903.410) = 13.390.143 lei


Ca urmare, cash-flow-ul disponibil al intreprinderii este format din cash-flow-ul disponibil ce revine actionarilor si cash-flow-ul disponibil ce revine creditorilor.


CFD = CFDact + CFDcr

CFD = 3.173.272 + 13.390.143

CFD = 16.563.415 lei

3. ORIGINALITATE - CREATIVITATE


Avand in vedere faptul ca dupa integrarea in Uniunea Europeana, in cadrul anumitor tipuri de societati comerciale si institutii financiare activitatea financiara este preponderenta, iar cheltuielile si veniturile din aceasta activitate sunt semnificative, se poate intocmi o situatie a fluxurilor de numerar din activitatea financiara.


Cash flow-ul din activitatea financiara s-ar putea prezenta astfel:


Incasari din activitatea financiara:

*     Venituri din imobilizari financiare

venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate

venituri din interese de participare

*     Venituri din investitii financiare pe termen scurt

*     Venituri din creante imobilizate

*     Venituri din investitii financiare cedate

venituri din imobilizari financiare cedate

venituri din investitii pe termen scurt cedate

*     Venituri din dobanzi la depozitele bancare

*     Venituri din sconturi obtinute

*     Alte venituri financiare


Plati din activitatea financaira:

*     Pierderi din creante legate de participatii

*     Cheltuieli privind investitiile financiare cedate

cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate

pierderi din investitiile pe termen scurt cedate

*     Cheltuieli privind dobanzile

*     Cheltuieli privind sconturile acordate

*     Alte cheltuieli financiare


Valoarea numerarului net din activitatea financiara va fi egala cu rezultatul financiar, dar situatia prezinta detaliat sursele de provenienta ale veniturilor financiare, precum si destinatiile acestora.

Aceasta situatie a fluxurilor de numerar din activitatea financiara ar veni in completarea celorlalte cash-flow-uri calculate (de exploatare, de investitii si de finantare) si ar servi cu precadere managerilor societatii pentru stabilirea politicilor financiare.

Prezentarea separata a fluxurilor de numerar din activitatea financiara este importanta deoarece o intreprindere care nu investeste in mod adecvat in titluri de plasament poate prejudicia profitabilitatea sa pe viitor.

Pentru finantarea activitatii de productie si investitii, societatile comerciale pot apela si la imprumuturi bancare, purtatoare de dobanzi. Utilizarea de catre societatile comerciale a acestor instrumente financiare trebuie reflectata intr-un cash-flow corespunzator care poate masura riscul de piata, riscul de credit, riscul de lichiditate si riscul fluxului de trezorerie. Scopul acestui cash-flow din activitatea financiara este de a furniza informatii asupra situatiei financiare a societatii, rezultatului activitatii ei financiare si a fluxurilor de trezorerie si de a ajuta in evaluarea sumelor, momentului aparitiei si gradului de siguranta a fluxurilor de trezorerie viitoare asociate cu acele instrumente.

De asemenea acest cash-flow ajuta la planificarea viitoare deoarece previzionarea acestuia si urmarirea rezultatelor efective este esentiala, ofera afacerii controlul financiar necesar pentru a ghida activitatile, tine sub control impulsul de a cheltui mai mult decat isi poate permite firma, permite analizarea perioadei de cash-flow negativ si gasirea solutiilor de imbunatatire a situatiei.

Serveste si la compararea rezultatelor efectuve cu cele previzionate pe termen scurt si poate sta la baza gasirii unor solutii de redresare a firmei in perioada de cash-flow negativ.

In cazul unui cash-flow pozitiv trebuie gasite cele mai bune oportunitati de a investi surplusurile monetare (depozite bancare, cumparare de titluri financiare ).ConcluziiSituatia fluxurilor de numerar, folosita impreuna cu restul situatiilor financiare aduce informatii care permit utilizatorilor sa evalueze modificarea activului net al unei intreprinderi, structura sa financiara (inclusiv lichiditatea si solvabilitatea sa) si capacitatea de a influenta valoarea si momentul de aparitie a fluxurilor de numerar.

Informatiile despre fluxul de numerar sunt folosite in stabilirea capacitatii unei intreprinderi de a genera numerar si echivalente de numerar si dau posibilitatea utilizatorilor sa puna la punct modele de evaluare si comparare a valorii prezente pentru fluxurile de numerar viitoare.

Avand drept scop esential analiza situatiei financiare, tabloul fluxurilor de trezorerie este singurul document financiar care permite elucidarea misterului legat de provenienta si utilizarea lichiditatilor intreprinderii. Ori aceste informatii nu pot fi furnizate de bilant si nici de contul de rezultate.

In cazul societatii comerciale Oil SA Constanta, Situatia fluxurilor de numerar, precum si tabloul de finantare au fost intocmite pentru anul 2005 utilizand date din Balanta de verificare si Situatiile financiare ale intreprinderii. Au fost folosite cele doua metode de determinare, respectiv metoda indirecta, care pare mai usor de aplicat si este adecvata sistemului contabil de angajamente si metoda directa.

In anul 2005 societatea comerciala a aplicat reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE si cu IAS, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 94/2001 si a intocmit situatiile financiare in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile ulterioare.

Cifra de afaceri realizata in anul 2005 este de 128.090.063 lei cu o crestere fata de anul precedent de 2441.870 lei.

In anul 2005 societatea a achitat in termen toate datoriile. Efortul depus pentru asigurarea necesarului de lichiditati s-a concretizat in utilizarea liniei de credit pentru mijloace circulante, si au fost achitate dobanzi bancare de 486.733 lei.

Resursele puse in lucru sunt suficiente si stabile tinand cont de utilizarile carora acestea le sunt afectate. Acest fapt presupune termene de scadenta pentru rambursarea resurselor care sunt respectate deoarece incasarile intreprinderii obtinute din realizarea activelor detinute sunt normale in raport cu ciclurile exploatarii.

Mentinerea unui fond de rulment net pozitiv apare ca o regula de aur a echilibrului financiar prin mentinerea unui excedent al activelor circulante, potential lichide pe termen scurt, in raport cu datoriile exigibile pe termen scurt.

Fondul de rulment depaseste nevoia de finantare a activelor curente si astfel intreprinderea dispune de o trezorerie pozitiva, adica utilizarile de trezorerie excedentare, transferabile in moneda fara perturbarea activelor curente (intreprinderea beneficiaza de asigurarea solvabilitatii si de flexibilitate in raport cu imprumuturile pe termen scurt.

Bibliografie:
Brezeanu Petre (coordonator), Diagnostic financiar, Bucuresti, Editura Economica, 2003.

Dragota Victor, Ciobanu Anamaria, Obreja Laura, Dragota Mihaela, Management financiar, Bucuresti, Editura Economica, 2003.

Georgescu Nicolae, Analiza bilantului contabil, Ed. Economica, Bucuresti, 1999.

Gheorghiu, Alexandru, Analiza economico-financiara la nivelul microeconomic, Bucuresti, Editura Economica, 2004.

Halpern Paul, Weston Fred, J. Brigham, Eugene F., Finante manageriale, Bucuresti, Editura Economica, 1998.

Munteanu Victor, Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor Vol. I , Ed. Lucman, Bucuresti 1999

Spataru Liviu, Analiza economico-financiara – instrument al managementului intreprinderilor, Bucuresti, Ed. Economica, 2004

Stanciu Ion, Finante, Bucuresti, Editura Economica, 1997.

Valceanu Gh., Robu V., Georgescu N., Analiza economic-financiara, Editura Economica, Bucuresti, 2004.

Vintila Georgeta, Gestiunea financiara a intreprinderii, Ed. Didactica si Pedagogica, 2005

„Consilier – Management financiar”, Ed. Rentrop & Straton, Bucuresti, 2004

“Ghid pentru intelegerea si aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate – Situatiile fluxurilor de numerar – IAS 7”, Ed. CECCAR, Bucuresti, 2004

„Ghid practic de aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate”, Partea I, Ed. Economica, 2001

Standardele Internationale de Contabilitate 2000, Bucuresti, Editura Economica, 2000.Anexa nr. 1 - BILANTUL SC OIL SA CONSTANTA la data de 31.12005


Denumirea indicatorului

Nr.

rd.

SOLD LAA

BA. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)
3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct.233+234-2933)
TOTAL (rd. 01 la 05)
II. IMOBILIZARI CORPORALE
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)
Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)
TOTAL (rd. 07 la 10)
III. IMOBILIZARI FINANCIARE1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului (ct.261-2961)
Creante asupra societatilor din cadrul grupului (ct.2671+2672-2965)
3. Titluri sub forma de interese de participare (ct.263-2963
4. Creante din interese de participare (ct.2675+2676-2967)
5. Titluri detinute ca imobilizari (ct.262+264+265-2962-2964)
6. Alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2966)
7. Actiuni proprii (ct.2677-2968)
TOTAL (rd. 12 la 18)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19)
B. ACTIVE CIRCULANTEI. STOCURI1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025

Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)
3.Produse finitesimarfuri(ct.345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)
TOTAL (rd. 21 la 24)
II. CREANTE
1.Creante comerciale (ct.4092+4111+4118+413+418-491)
Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului (ct.4511+4518-4951)
3. Sume de incasat din interese de participare (ct.4521+4528-4952)
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445

5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-4953)
TOTAL (rd. 26 la 30)
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT         1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului (ct.501-591)
Actiuni proprii (ct.502-592)
3.Alte investitii financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+505+5061+5062


TOTAL (rd. 32 la 34)
IV. CASA si CONTURI LA BANCI

(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36)
C. CHELTUIELI in AVANS (ct.471)
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)
Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+


3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)
4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)
6.Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)
7.Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+ 427+4281+431+437+4381+

TOTAL (rd. 39 la 46)
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-64)
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.20+48-63)
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)
Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+


3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)
4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)
6.Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)
7.Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)
TOTAL (rd. 50 la 57)
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI si CHELTUIELI1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare
Alte provizioane (ct.151)
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59+60)
I. VENITURI in AVANS (rd.63+64)                  
- Subventii pentru investitii (ct.131)
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)
J. CAPITAL si REZERVEI. CAPITAL (rd.66 la 68), din care:
- capital subscris nevarsat (ct.1011)
- capital subscris varsat (ct.1012)
- patrimoniul regiei (ct.1015)
II. PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044)
III. REZERVE DIN REEVALUARE
Sold C (ct.105)
Sold D (ct.105)
IV. REZERVE (ct.106) (rd.73 la 76)
1.Rezerve legale (ct.1061)
Rezerve pentru actiuni proprii (ct.1062)
3.Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)
4.Alte rezerve (ct.1068+/-107)
V. REZULTATUL REPORTAT
Sold C (ct.117)
Sold D (ct.117)
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI
Sold C (ct.121)
Sold D (ct.121)
Repartizarea profitului (ct.129)
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)
Patrimoniul public (ct.1016)
TOTAL CAPITALURI (rd.82+83)Anexa nr. 2 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12005

- lei -

Denumirea indicatorului

Nr.

rd.

SOLD LAA

BCifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)          
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)
Variatia stocurilor (ct. 611) Sold C
Sold D
3. Productia imobilizata (ct. 721+722)
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (RD. 01+05-06+07+08)
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605-7413)
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)a) Salarii (ct. 621+641-7414)
b) Cheltueili cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)
b.2) Venituri (ct. 754+7814)
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)8.3 Cheltueili cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)
- Cheltuieli (ct. 6812)
- Venituri (ct. 7812)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)
- Pierdere (rd. 30-09)
9. Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)
- din care, in cadrul grupului
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)
- din care, in cadrul grupului
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)
- din care, in cadrul grupului
Alte venituri financiare (ct. 762+763+764+765+767+768+788+7617)
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)
1 Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)
- Cheltuieli (ct. 686)
- Venituri (ct. 786)
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 66697418)
- din care, in cadrul grupului
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)
- Pierdere (rd. 47-40)
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)
15. Venituri extraordinare (ct. 771)
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)
- Pierdere (rd. 53-52)
VENITURI TOTALE (RD. 09+40+52)
CHELTUIELI TOTALE (RD. 30+47+53)
REZULTATUL BRUT        - Profit (rd. 56-57)
- Pierdere (rd. 57-56)
18. IMPOZITUL PE PROFIT (RD. 61+62-63)
- Cheltuieli cu impoziul pe profit curent (ct. 6911)
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat (ct. 6912)
- Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 791)
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANACIAR - Profit (rd. 58-59-60-64)
- Pierdere (rd. 59+60+64-58)
21. Rezultatul pe actiune - de baza
- diluat

Anexa nr. 3 INDICATORII CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE


Nr

crt

Solduri Intermediare de Gestiune (SIG)

Exercitiul financiar

Abateri totale

Indici indiv

Precedent

Incheiat
Vanzari de marfuri


Costul marfurilor vandute

I

MARJA COMERCIALA (Mc)
Productia vanduta


Productia stocata


Productia imobilizata

II

PRODUCTIA EXERCITIULUIIII

CIFRA DE AFACERI (1+3)


Consumuri intermediare (Ci)

IV

VALOAREA ADAUGATA (Vad)

(I+II-6)Subventii exploatare primite


Impozite si taxe


Cheltuieli de personal

V

EXCEDENTUL BRUT DE EXPLOATARE (EBE)

(IV+7)-(8+9)Alte venituri din exploatare


Alte cheltuieli din exploatare


Amortismente si provizioane


Ajustari privind provizioanele

VI

REZULTATUL BRUT DIN EXPLOATARE (Rexp)

(V+10)-(11+12)Venituri financiare


Cheltuieli financiare

VII

REZULTATUL FINANCIAR (Rf)VIII

REZULTATUL CURENT (Rc)

(VI+VII)Venituri extraordinare


Cheltuieli financiare

IX

REZULTATUL EXTRAORDINAR (Rex) (15-16)

X

REZULTATUL BRUT AL EXPLOATARII (Rb)

(VIII+IX)Impozit pe profit

XI

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (Rn)

(X-17)
Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }