QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate drept

Ministerul Justitiei
Ministerul Justitiei


Ministerul Justitiei este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care asigura elaborarea, coordonarea si aplicarea strategiei si a programului de Guvernare in vederea bunei functionari a justitiei ca serviciu public si vegheaza la stricta aplicare a legii, in conformitate cu principiile democratice ale statului de drept.

Cele mai importante atributii ale Ministerului Justitiei in domeniul administrarii justitiei sunt urmatoarele:

a.      asigura buna organizare si functionare a justitiei ca serviciu public si vegheaza, potrivit competentelor sale, la respectarea drepturilor omului si a libertatilor sale fundamentale in activitatea instantelor judecatoresti si a parchetelor, precum si la accesului liber si facil la justitie;
b.     elaboreaza strategii, programe si proiecte de acte normative in domeniul justitiei si participa la corelarea legislatiei interne cu acquisul comunitar, cu normele de drept international, cu documentele ONU, ale OSCE si ale Consiliului Europei, normele dreptului comunitar si euroatlantic, precum si cu procedurile jurisdictionale acceptate;

c.      examineaza si face propuneri referitoare la adaptarea legislatiei pentru asigurarea compatibilitatii cu obligatiile asumate prin conventiile internationale la care Romania este parte; contribuie la activitatea de armonizare a legislatiei in procesul de integrare europeana si euroatlantica;

d.     elaboreaza si propune Guvernului, in colaborare cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritati sau institutii publice interesate, instrumentele juridice corespunzatoare pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor stabilite in sarcina statului roman prin conventii internationale, hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, ale unor tribunale penale internationale sau ale altor organisme internationale cu atributii jurisdictionale;

e.      elaboreaza studii privind cadrul intelegerilor internationale si participa, in conditiile legii, la negocieri in vederea incheierii de conventii internationale interesand domeniul justitiei; avizeaza, in limitele competentei sale, proiecte de conventii internationale, anterior aprobarii negocierii lor; indeplineste sau asigura aducerea la indeplinire a obligatiilor ce revin Ministerului Justitiei si instantelor judecatoresti, potrivit conventiilor si uzantelor internationale;

f.      efectueaza studii, analize si documentari privind necesitatea initierii, completarii sau modificarii unor acte normative din domeniul justitiei; organizeaza si coordoneaza activitatea desistematizare, simplificare si perfectionare a legislatiei din domeniul sau de activitate;

g.     constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri si alte acte normative complexe ce intereseaza domeniul justitiei si asigura, dupa adoptare, editarea si publicarea editiilor oficiale ale acestora;

h.     organizeaza examene sau concursuri in vederea admiterii in magistratura, examene de capacitate ale magistratilor, precum si cele de promovare in functie si participa la examenele de numire si de capacitate ale notarilor publici, ale executorilor judecatoresti si ale personalului propriu;

i.       conduce, indruma si verifica activitatea privind executarea pedepselor privative de libertate aplicate condamnatilor si a unor masuri educative aplicate minorilor si asigura conditiile pentru respectarea drepturilor si indatoririlor prevazute de lege pentru aceste categorii de persoane; indeplineste atributiile prevazute in Conventia europeana asupra transferarii persoanelor condamnate si in protocolul aditional la aceasta, ratificate de Romania;j.       indeplineste atributiile care ii sunt stabilite prin legea notarilor publici si a activitatii notariale, legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, legea cetateniei romane, legea privind executoarii juecatoresti, legea privind statutul functionarilor publici, legea bancara, dispozitiile legale cu privire la asociatii si fundatii si cele relative la supravegherea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare sau in alte legi speciale;

k.     coordoneaza, indruma si controleaza din punct de vedere administrativ si metodologic activitatea de expertiza tehnica judiciara; organizeaza examenele pentru atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar si testeaza specialistii, in conditiile legii; asigura perfectionarea pregatirii profesionale a expertilor tehnici judiciari si a specialistilor;

l.       editeaza buletine informative, culegeri de acte normative si de practica judiciara, precum si alte materiale din domeniul sau de activitate.

Conducerea Ministerului Justitiei este asigurata de ministrul justitiei. In exercitiul functiei ministrul justitiei emite ordine si instructiuni. Atributiile ministrului justitiei au fost considerabil reduse prin noile legi privind organizarea judiciara, si statutul magistratului, majoritatea competentelor in materia carierei magistratilor fiind preluate de Consiliul Superior al Magistraturii.

Rolul ministrului justitiei cade mai mult asupra necesitatii asigurarii conditiilor materiale pentru buna organizare si functionare a actul de justitie, a elaborarii de proiecte de acte normative ce intereseaza domeniul justitiei, precum si asupra compatibilizarii legislatiei romanesti cu dreptul comunitar si cu celelalte documente internationale.

Unele atributii ale ministrului justitiei cu privire la recrutarea persoanelor care participa la realizarea justitiei s-au mentinut. Astfel, ministrul justitiei numeste asistentii judiciari, la propunerea Consiliului Economic si Social si tot el aplica si sanctiunile disciplinare acestora.loading...Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }